MERCATOR – Uslovljeni P/B racio

Za kompanije koje se bave veleprodajom ili maloprodajom (zalihe a u nekim slučajevima i potraživanja) predstavljaju glavni miks imovine što čini P/B racio relevantnom merom. KOP i KOZ predstavljaju pokazatelje koji su adekvatni za ocenu efikasnosti preduzeća koja posluju u privrednoj grani preduzeća predmeta analize. ROE je pokazatelj koji ima empirijski dokazano najveći uticaj na P/B racio. Osnovni model vrednovanja Gordonov model rasta

P = Div / (r-g) kada ovu formulu podelimo sa B a Div izrazimo kao EPS (1-racio isplate dividendi) dobijamo:

P/B = ROE (1-racio isplate dividendi) / r-g

Iz prethodne formule vidiomo jasan uticaj ROE na P/B racio

Ime preduzeća P/B ROE KOP KOZ
MERCATOR 0.6 3.70% 10.6 9.2
DELHAIZE 0.8 11.29% 30.6 10.3
COLRUYT SA 3.3 23.85% 16.8 10.5
METRO AG 1.6 16.37% 136.1 7.8
MAGNIT 5.1 19.84% 109.5 11.9
MARR SPA 2.5 23.58% 3.1 11.0
DIXY GROUP 2.2 7.91% 52.2 15.4
GUYENNE ET GASCOGNE SA 1.5 5.34% 28.8 9.5
EUROCASH SA 8.7 28.46% 15.4 17.3
EMPERIA HOLDING SA 1.9 3.67% 4.6 4.6
RALLYE SPA 0.6 6.24% 19.1 7.7
KONZUM 1.36 18.07% 7.47 7.8
b0 -0.18152      
b1 19.16943      
y=b0+bixi 0.527748      
Korelacija 0.695269      
Koeficijent determinacije 0.483399      
Indikativna vrednost sopstvenog kapitala 419261648      
Cena po akciji 111.34      
Tekuća cena akcija 129.70      
Tekući ROE 3.70%      
Tekući P/B racio 0.6      
Procenjeni P/B racio 0.53      

 

Procenjena cena po akciji od 111,34 evra predstavlja standard manjinskog utrživog interesa izračunat nakon što se ocenjeni P/B racio (Do ocene se došlo regresionom jednačinom podaci za uporediva preduzeća su na TTM osnovi 3Q 2011 zavisna varijabla P/B racio, nezavisna varijabla ROE) množio sa knjigovodstvenom vrednošću sopstvenog kapitala MQR 3Q 2011 koja iznosi 794,434,000 EURA i podeli sa tekućim brojem akcija 3,765,361. Tekuća cena akcija je na dan 10.02.2012 godine.

KOP – koeficijent obrta potraživanja Metro AG i Magnit imaju visoke vrednosti koeficijenta obrta potraživanja zbog načina naplate

KOZ – koeficijent obrta zaliha

U slučaju potencijalnog preuzimanja cenu je potrebno korigovati za vrednost kontrole i vrednost sinergije.

Izvori:

www.businessweek.com

www.mojedionice.com

www.zse.hr

www.ljse.si

www.mercator.si

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *