BJR: Broj stoke, i životinje na 1.000 stanovnika i po kvadratnom kilometru

Po pravilu, što je neka zemlja siromašnija to je veći relativni značaj poljoprivrede za ukupnu ekonomsku aktivnost. Kada se dođe do poljoprivrede dolazimo i do nekih utešnih statistika.

Kao i u većini posmatranja ograničićemo se samo na tri pokazatelja: BROJ STOKE i živine,  BROJ ŽIVOTINJA NA 1.000 STANOVNIKA i BROJ ŽIVOTINJA PO KVADRATNOM KILOMETRU. Znači, ne bavimo se proizvodnjom mesa, mleka i drugih proizvoda, kvalitetom stoke i slično.

Kada se posmatraju apsolutni podaci Srbija, u skladu sa najvećom površinom i brojem stanovnika, ima najveći broj goveda, svinja, ovaca i koza. Najveći broj konja (nedostaju podaci za Hrvatsku) ima Makedonija, a živine BiH.

Kada se brojčano stanje stoke dovede u odnos sa stanovništvom dolazimo da podatka da Slovenija ima najviše (230) goveda na 1.000 stanovnika, Srbija najviše svinja (490), Makedonija najviše ovaca (386), koza (65) i konja (16), a BiH najviše živine (5.678).

Na 20 miliona stanovnika u zbiru ima 2,65 miliona goveda, 6,1 miliona svinja, 4,3 miliona ovaca, pola miliona koza, oko 100 hiljada konja i oko 60 miliona živine.

Srbija učestvuje sa 35,6% u ukupnom stanovništvu i jedino kod svinja ima veći procenat (57,5%) u odnosu na udeo u stanovništvu.

Hrvatska u svim pokazateljima stoji podprosečno. Moguće je da je proterivanje Srba iz pasivnih krajeva Dalmacije, Like, i iz drugih delova Hrvatske, pogoršalo ove pokazatelje. Potvrdu ove teze donelo bi istraživanje popisa stoke iz 1981. i 2003. godine.

BiH stoji natprosečno dobro kod ovaca i kokoši.

Slovenija ima najintenzivnije govedarstvo, dok je u ostalim pokazateljima podprosečna.

Makedonija najbolje stoji kod ovaca i koza, dok ima najveće odstupanje naniže od proseka kod živine, a drugo najlošije, nakon Crne Gore, kod svinja.

Crna Gora ima veći udeo kod goveda, ovaca, koza i konja u odnosu na udeo u ukupnom stanovništvu.

Kada se broj životinja stavi u odnos sa površinom dobijamo indikatore gustine naseljenosti. Najveći broj goveda po kvadratnom kilometru ima Slovenija (23,3), svinja Srbija (45), ovaca (30,9) i koza (5,2) Makedonija, a živine BiH (425,8).

U odnosu na prosečne izračunate gustine Srbija je podprosečna samo kod koza. Hrvatska i Crna Gora imaju podprosečne gustine naseljenosti kod svih životinja.BiH ima nadprosečne kod ovaca i živine, Slovenija kod goveda, svinja i živine, a Makedonija kod ovaca i koza.

Svi izračunati pokazatelji su podložni promenama u skladu sa promenom broja životinja od trenutka popisa ili procene…

Interesantno bi bilo dovesti u odnos broj životinja sa brojem poljoprivrednih domaćinstava kako bi došli do jednog od indikatora odstupanja u prosečnom blagostanju ove kategorije stanovništva. Relativne cene inputa za proizvodnju i otkupne za proizvode, prihodi od subvencija, ratarstva, pčelarstva, povrtarstva, voćarstva i vinogradarstva doveli bi nas do pune slike prosečnog materijalnog (blago)stanja poljoprivrednih domaćinstava u različitim BJR državama.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *