Home » Međunarodno okruženje » Kriza u Ukrajini: Dinamika ukupne robne razmene Rusije i Ukrajine

Kriza u Ukrajini: Dinamika ukupne robne razmene Rusije i Ukrajine

Не рачунајући материјалну штету од војних сукоба (кога људска интересује?) и унутрашње поремећаје у производњи и потрошњи главни канал кризе у Украјини је пад спољне трговине ове земље са остатком света. Пошто су Русија и Украјина веома зависне једна од друге, нарочито у погледу протока природног гаса, а што ће велики број грађана Централне Европе осетити кроз охлађене станове за пет месеци, вреди испратити и динамику трговине Русије, посебно у светлу свих могућих санкција које су уведене или се планирају.

И без ескалације кризе у Украјини, обе земље су показивале негативне тенденције на почетку године, у односу на исти период 2013. године:

-         Након раста извоза за 1,6% у јануару, Русија је смањила извоз за 12,7% у фебруару;

-         Пад увоза Русије у јануару био је за 5,2%, а у фебруару за 9,4%;

-         Украјина је имала пад извоза за 12,3% у јануару и за 7,7% у фебруару;

-         Увоз Украјине је највише погођен кризом јер је смањен за 11,7% у јануару, и за 22,9% у фебруару.

Русија и Украјина имају супротне трговинске позиције: Русија има огроман трговински суфицит (180,3 милијарде долара у 2013), а Украјина дефицит (13,6 милијарди долара). То значи да Русија може да брани стандард својих грађана и када је извоз у паду, док је Украјина у позицији да је стандард њених грађана веома осетљив на кредитне токове, а где јој се маше са милијардама и десетинама милијарди помоћи и кредита.

Са друге стране, Русија је много више укључена у светску трговину од Украјине, јер јој робни извоз износи 3.673 долара по становнику (1.430 у Украјини), а увоз 2.407 долара (1.738 у Украјини), а то значи већу осетљивост грађана Русије од цена њених основних извозних производа, док је Украјина, слично Србији, много више осетљива на унутрашња кретања и (спољне) кредитне токове.

Русија за Украјину има много већи релативан значај, зато што је удео увоза из Русије 32,4%, извоза 25,6%, а дефицит у трговини износио је у 2013 години 9,8 милијарди долара, па је по искључивању Русије Украјина са остатком света имала скоро избалансирану размену.

За пар дана ће изаћи мартовски подаци о робној размени свих земаља у Европи, па ће почети полако да се анализира преношење кризе из Украјину на Русију и на друге земље. Немачки подаци о расту извоза, као и Амерички, уз пад трговине Кине, не упућују, још увек, на глобални значај локалне кризе у Украјини.

Jedan komentar na Kriza u Ukrajini: Dinamika ukupne robne razmene Rusije i Ukrajine

  1. [...] glavni kanal krize u Ukrajini je pad spoljne trgovine ove zemlje sa ostatkom sveta, prenosi portal Makroekonomija.org. Pošto su Rusija i Ukrajina veoma zavisne jedna od druge, naročito u pogledu protoka prirodnog [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>