Home » 2 Republika Srpska, Demografija » Pokolj Roma u Mokricama, B. Gradiška

Pokolj Roma u Mokricama, B. Gradiška

 1. Alilović (Buljo) Pule, rođen 1910. Musliman, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1201017051)
 2. Alimanović (A) Bajro, rođen 1922. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5103s00898)
 3. Alimanović (A) Ibreša, rođen 1926. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5103s00900)
 4. Alimanović (A) Kada, rođena 1908. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5103s00897)
 5. Alimanović (A) Tima, rođen 1924. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5103s00899)
 6. Alimanović (Alija) Galeša, rođen 1928. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01281)
 7. Alimanović (B) Bisera, rođena 1912. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5103s00902)
 8. Alimanović (B) Hata, rođena 1908. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5103s00892)
 9. Alimanović (Bajro) Derviša, rođen 1931. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01282)
 10. Alimanović (Bajro) Kada, rođena 1932. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01283)
 11. Alimanović (Ibrahim) Mahmut, rođen 1938. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01278)
 12. Alimanović (Ibrahim) Mirsada, rođena 1936. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01277)
 13. Alimanović (Ibrahim) Ramo, rođen 1940. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01279)
 14. Alimanović (Ibrahim) Tofko, rođen 1942. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01280)
 15. Alimanović (K) Omer, rođen 1917. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5103s00903)
 16. Alimanović (M) Niza, rođena 1919. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5103s00906)
 17. Alimanović (Muho) Muho, rođen 1930. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01284)
 18. Alimanović (Musa) Kadira, rođena 1943. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01291)
 19. Alimanović (Musa) Kemal, rođen 1941. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01290)
 20. Alimanović (O) Fata, rođena 1919. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5103s00904)
 21. Alimanović (Omer) Hasnija, rođena 1941. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01287)
 22. Alimanović (Omer) Kemo, rođen 1943. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01288)
 23. Alimanović (Omer) Musa, rođen 1937. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01285)
 24. Alimanović (Omer) Rasim, rođen 1939. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01286)
 25. Alimanović (Omer) Safeta, rođena 1939. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01289)
 26. Alimanović (R) Fata, rođena 1889. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5103s00894)
 27. Alimanović (R) Huso, rođen 1922. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5103s00895)
 28. Alimanović (Š) Alija, rođen 1906. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5103s00896)
 29. Alimanović (Š) Bajro, rođen 1910. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5103s00901)
 30. Alimanović (S) Behrem, rođen 1910. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5103s00891)
 31. Alimanović (Š) Musa, rođen 1920. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5103s00905)
 32. Alimanović (Š) Rašema, rođena 1901. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5103s00893)
 33. Beganović (A) Ahmet, rođen 1911. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5103s00914)
 34. Beganović (A) Fata, rođena 1905. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5103s00913)
 35. Beganović (A) Feha, rođena 1913. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5103s00931)
 36. Beganović (A) Hava, rođena 1912. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5103s00915)
 37. Beganović (A) Kalija, rođena 1902. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5103s00927)
 38. Beganović (A) Musa, rođen 1925. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5103s00929)
 39. Beganović (A) Puzo, rođen 1923. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5103s00928)
 40. Beganović (A) Redžo, rođen 1907. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5103s00910)
 41. Beganović (Ahmet) Bajro, rođen 1934. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01303)
 42. Beganović (Ahmet) Hajiša, rođena 1941. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01300)
 43. Beganović (Ahmet) Hata, rođena 1902. Hrvatica, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2832046003)
 44. Beganović (Ahmet) Ibro, rođen 1941. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01305)
 45. Beganović (Ahmet) Jemka, rođena 1937. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01298)
 46. Beganović (Ahmet) Kada, rođena 1939. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01299)
 47. Beganović (Ahmet) Kadira, rođen 1944. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01302)
 48. Beganović (Ahmet) Mina, rođena 1935. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01297)
 49. Beganović (Ahmet) Mirsada, rođena 1943. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01301)
 50. Beganović (Ahmet) Safet, rođen 1933. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01296)
 51. Beganović (Ahmo) Feha, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01317)
 52. Beganović (Ahmo) Hamdija, rođen 1933. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (2832046006)
 53. Beganović (Ahmo) Kalija, rođena 1924. Hrvatica, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2832046004)
 54. Beganović (Ahmo) Mahmud, rođen 1936. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (2832046007)
 55. Beganović (Ahmo) Samir, rođen 1929. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01318)
 56. Beganović (Alija) Gara, rođen 1931. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01306)
 57. Beganović (Alija) Mujo, rođen 1933. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01307)
 58. Beganović (Alija) Šefka, rođena 1935. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01308)
 59. Beganović (Arif) Aziz, rođen 1941. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01320)
 60. Beganović (Arif) Niza, rođena 1939. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01319)
 61. Beganović (Arif) Šerifa, rođena 1943. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01321)
 62. Beganović (B) Ajša, rođena 1910. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5103s00933)
 63. Beganović (B) Bego, rođen 1903. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5103s00934)
 64. Beganović (B) Šeha, rođena 1901. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5103s00935)
 65. Beganović (B) Suljo, rođen 1912. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5103s00932)
 66. Beganović (B.) Jemka, rođena 1943. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (9999s99156)
 67. Beganović (B.) Kada, rođena 1937. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (9999s99157)
 68. Beganović (Bego) Fata, rođena 1941. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01309)
 69. Beganović (Bego) Hatija, rođena 1943. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01310)
 70. Beganović (Bego) Ibrahim, rođen 1935. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01325)
 71. Beganović (Bego) Mesud, rođen 1939. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01327)
 72. Beganović (Bego) Salko, rođen 1941. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01328)
 73. Beganović (F) Emka, rođena 1919. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5103s00938)
 74. Beganović (F) Niza, rođena 1919. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5103s00918)
 75. Beganović (G) Arap, rođen 1906. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5103s00921)
 76. Beganović (G) Hata, rođena 1908. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5103s00922)
 77. Beganović (G) Kada, rođena 1919. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5103s00923)
 78. Beganović (Gigan) Ahmo, rođen 1894. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2832046002)
 79. Beganović (H) Ahmet, rođen 1910. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5103s00912)
 80. Beganović (Hamdo) Ibro, rođen 1903. Musliman, ubijen 1941. U zatvoru, Bosanska gradiška (2828002016)
 81. Beganović (I) Suljo, rođen 1911. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5103s00924)
 82. Beganović (M) Ahmo, rođen 1903. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5103s00926)
 83. Beganović (Omer) Bego, rođen 1899. Musliman, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1201017007)
 84. Beganović (Omer) Šaban, rođen 1928. Musliman, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1201017009)
 85. Beganović (Omer) Sulja, rođen 1910. Musliman, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1201017008)
 86. Beganović (R) Fatima, rođena 1905. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5103s00911)
 87. Beganović (Redžo) Fata, rođena 1931. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01292)
 88. Beganović (Redžo) Kadir, rođen 1933. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01293)
 89. Beganović (Redžo) Selim, rođen 1935. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01294)
 90. Beganović (Redžo) Zeka, rođen 1937. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01295)
 91. Beganović (S) Abid, rođen 1912. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5103s00909)
 92. Beganović (S) Alija, rođen 1905. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5103s00916)
 93. Beganović (S) Arif, rođen 1915. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5103s00930)
 94. Beganović (S) Bego, rođen 1916. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5103s00919)
 95. Beganović (S) Fata, rođena 1903. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5103s00907)
 96. Beganović (S) Hajiša, rođena 1902. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5103s00917)
 97. Beganović (S) Hata, rođena 1910. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5103s00925)
 98. Beganović (S) Kada, rođena 1910. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5103s00937)
 99. Beganović (S) Kadira, rođena 1910. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5103s00908)

100. Beganović (S) Sabod, rođen 1911. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5103s00936)

101. Beganović (S.) Fata, rođena 1941. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (9999s99153)

102. Beganović (S.) Hatija, rođena 1943. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (9999s99154)

103. Beganović (S.) Ibro, rođen 1935. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (9999s99155)

104. Beganović (S.) Musa, rođen 1941. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01316)

105. Beganović (Sabit) Mina, rođena 1933. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01330)

106. Beganović (Suljo) Ekrem, rođen 1933. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01312)

107. Beganović (Suljo) Kada, rođena 1939. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01315)

108. Beganović (Suljo) Kadira, rođena 1935. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01323)

109. Beganović (Suljo) Kasim, rođen 1937. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01324)

110. Beganović (Suljo) Safet, rođen 1935. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01313)

111. Beganović (Suljo) Šefka, rođena 1933. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01322)

112. Beganović (Suljo) Smajo, rođen 1937. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01314)

113. Budimović (Paša) Omer, rođen 1920. Musliman, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1211045002)

114. Dedić (B) Kada, rođena 1923. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5103s00940)

115. Dedić (Bajro) Hašim, rođen 1933. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01339)

116. Dedić (Bajro) Kada, rođena 1943. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01340)

117. Dedić (Bajro) Semka, rođena 1941. Romkinja, ubijena od ustaša  1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01339)

118. Dedić (G) Bajro, rođen 1922. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5103s00939)

119. Dedić (Ibrahim) Fata, rođena 1935. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1201017040)

120. Dedić (Ibrahim) Hatiđa, rođena 1898. Muslimanka, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1201017035)

121. Dedić (Ibrahim) Ibro, rođen 1943. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01337)

122. Dedić (Ibrahim) Kada, rođena 1944. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01338)

123. Dedić (Ibrahim) Kasim, rođen 1937. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01334)

124. Dedić (Ibrahim) Malka, rođena 1939. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01335)

125. Dedić (Ibrahim) Musa, rođen 1935. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01333)

126. Dedić (Ibrahim) Osman, rođen 1930. Musliman, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1201017037)

127. Dedić (Ibrahim) Šaban, rođen 1941. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01336)

128. Dedić (Ibrahim) Salko, rođen 1929. Musliman, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1201017036)

129. Dedić (Ibro) Muharem, rođen 1932. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1201017039)

130. Ferhatović (A) Nazifa, rođena 1910. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5104s00060)

131. Ferhatović (Arif) Alija, rođen 1937. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01443)

132. Ferhatović (Arif) Kasim, rođen 1941. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01445)

133. Ferhatović (Arif) Naza, rođena 1939. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01444)

134. Ferhatović (Arif) Safet, rođen 1943. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01446)

135. Ferhatović (M) Salko, rođen 1901. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5104s00052)

136. Ferhatović (N) Niza, rođena 1924. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5104s00055)

137. Ferhatović (N) Safeta, rođena 1926. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5104s00056)

138. Ferhatović (Nn) Kada, rođena 1848. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5104s00051)

139. Ferhatović (S) Arif, rođen 1912. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5104s00059)

140. Ferhatović (S) Kada, rođena 1913. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5104s00058)

141. Ferhatović (S) Šefka, rođena 1905. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5104s00053)

142. Ferhatović (S) Suljo, rođen 1914. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5104s00057)

143. Ferhatović (Salko) Avdo, rođen 1930. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01439)

144. Ferhatović (Salko) Šefka, rođena 1928. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01438)

145. Ferhatović (Suljo) Kada, rođena 1943. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01441)

146. Ferhatović (Suljo) Miško, rođen 1941. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01440)

147. Ferhatović (Suljo) Nadir, rođen 1944. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01442)

148. Halilović (G) Nadir, rođen 1912. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5104s00071)

149. Halilović (G) Zlata, rođena 1908. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5104s00068)

150. Halilović (Gigo) Adem, rođen 1932. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01461)

151. Halilović (Gigo) Mahmut, rođen 1930. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01460)

152. Halilović (Gigo) Sabit, rođen 1934. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01462)

153. Halilović (Gigo) Šehida, rođena 1936. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01463)

154. Halilović (Gigo) Zeha, rođena 1938. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01464)

155. Halilović (H) Pašo, rođen 1913. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5104s00069)

156. Halilović (I) Pašo, rođen 1912. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5104s00065)

157. Halilović (K) Hajiša, rođena 1926. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5104s00075)

158. Halilović (K) Kadir, rođen 1924. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5104s00074)

159. Halilović (K) Pule, rođen 1907. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5104s00061)

160. Halilović (K) Salkan, rođen 1922. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5104s00073)

161. Halilović (N) Bisera, rođena 1910. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5104s00072)

162. Halilović (Nadir) Mina, rođena 1936. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01467)

163. Halilović (O) Zehida, rođena 1909. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5104s00064)

164. Halilović (Omer) Bego, rođen 1933. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01451)

165. Halilović (Omer) Mina, rođena 1935. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01452)

166. Halilović (Omer) Salko, rođen 1937. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01453)

167. Halilović (P) Feha, rođena 1911. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5104s00070)

168. Halilović (P) Kada, rođena 1910. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5104s00066)

169. Halilović (P) Mina, rođena 1909. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5104s00062)

170. Halilović (Pašo) Avdo, rođen 1932. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01455)

171. Halilović (Pašo) Bajro, rođen 1942. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01465)

172. Halilović (Pašo) Beba, rođena 1939. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01459)

173. Halilović (Pašo) Bego, rođen 1930. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01454)

174. Halilović (Pašo) Kadir, rođen 1936. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01457)

175. Halilović (Pašo) Kadira, rođena 1936. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01448)

176. Halilović (Pašo) Kaduša, rođena 1940. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01450)

177. Halilović (Pašo) Musa, rođen 1938. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01449)

178. Halilović (Pašo) Safeta, rođena 1934. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01447)

179. Halilović (Pašo) Salkan, rođen 1934. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01456)

180. Halilović (Pašo) Šefko, rođen 1938. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01458)

181. Halilović (Pašo) Šehra, rođena 1944. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01466)

182. Halilović (S) Gigo, rođen 1907. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5104s00067)

183. Halilović (Š) Omer, rođen 1911. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5104s00063)

184. Halilović (Salih) Salko, rođen 1900. Musliman, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bosanska gradiška (2829012004)

185. Hasanović (H) Gara, rođena 1925. Romkinja, ubijena 1944. nepoznato, Strug (5104s00076)

186. Husić (Arif) Malka, rođen 1905. Hrvat, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2829012009)

187. Husić (Arif) Suljo, rođen 1903. Hrvat, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2829012008)

188. Husić (Suljo) Adem, rođen 1916. Musliman, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1201017060)

189. Husić (Suljo) Fata, rođena 1914. Muslimanka, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Stara gradiška (1201017059)

190. Husić (Suljo) Fata, rođena 1931. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (2829012012)

191. Husić (Suljo) Mahmut, rođen 1919. Musliman, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1201017061)

192. Jaranović (Ibro) Bešir, rođen 1904. Musliman, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Stara gradiška (1211045001)

193. Jovanović (Nn) Bešir, rođeno 1934. Rom, ubijeno od ustaša 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00777)

194. Kahrić (A) Haja, rođen 1926. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5104s00014)

195. Kahrić (A) Kada, rođena 1904. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5104s00036)

196. Kahrić (A) Nadir, rođen 1923. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5104s00012)

197. Kahrić (Alija) Aziz, rođen 1934. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01414)

198. Kahrić (Alija) Bajro, rođen 1930. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01412)

199. Kahrić (Alija) Bego, rođen 1938. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01416)

200. Kahrić (Alija) Fata, rođena 1936. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01415)

201. Kahrić (Alija) Niza, rođena 1932. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01413)

202. Kahrić (Arad) Kasim, rođen 1915. Musliman, poginuo 1944. U NOBu, Travnik (1201017054)

203. Kahrić (Avda) Bisera, rođena 1928. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01380)

204. Kahrić (Avdo) Musa, rođen 1930. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01381)

205. Kahrić (Avdo) Niza, rođena 1936. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01384)

206. Kahrić (Avdo) Safeta, rođena 1932. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01382)

207. Kahrić (Avdo) Senka, rođena 1934. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01383)

208. Kahrić (B) Bisera, rođena 1908. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5104s00004)

209. Kahrić (B) Fata, rođena 1910. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5103s00941)

210. Kahrić (B) Hajiša, rođena 1923. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5104s00022)

211. Kahrić (B) Hakija, rođen 1911. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5104s00016)

212. Kahrić (B) Mujo, rođen 1903. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5103s00948)

213. Kahrić (B) Nazifa, rođena 1901. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5103s00949)

214. Kahrić (B) Pašo, rođen 1903. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5104s00005)

215. Kahrić (B.) Hajro, rođen 1941. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01392)

216. Kahrić (B.) Selim, rođen 1943. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01393)

217. Kahrić (Bajro) Ajša, rođena 1935. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01341)

218. Kahrić (Bajro) Hajka, rođena 1941. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01344)

219. Kahrić (Bajro) Hašim, rođen 1933. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01341)

220. Kahrić (Bajro) Kalija, rođena 1939. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01343)

221. Kahrić (Bajro) Safet, rođen 1937. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01342)

222. Kahrić (Bajro) Smajo, rođen 1943. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01345)

223. Kahrić (Bego) Kada, rođena 1944. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01365)

224. Kahrić (G) Avdo, rođen 1888. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5104s00010)

225. Kahrić (G) Bajro, rođen 1922. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5104s00021)

226. Kahrić (H) Haiša, rođena 1914. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5104s00008)

227. Kahrić (H) Ibreša, rođen 1913. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5104s00032)

228. Kahrić (H) Kadira, rođena 1911. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5104s00033)

229. Kahrić (H) Memka, rođena 1910. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5104s00017)

230. Kahrić (Hakija) Fadila, rođena 1939. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01385)

231. Kahrić (Hakija) Kada, rođena 1941. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01386)

232. Kahrić (Hakija) Minka, rođena 1944. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01388)

233. Kahrić (Hakija) Smajo, rođen 1943. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01387)

234. Kahrić (Hasan) Bisera, rođena 1941. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01370)

235. Kahrić (Hasan) Derviša, rođen 1943. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01371)

236. Kahrić (Hasan) Haja, rođena 1940. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01369)

237. Kahrić (Hasan) Kasim, rođen 1944. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01372)

238. Kahrić (I) Haiša, rođena 1926. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5104s00020)

239. Kahrić (I) Hajro, rođen 1924. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5104s00026)

240. Kahrić (I) Kadir, rođen 1922. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5104s00025)

241. Kahrić (I) Šefka, rođena 1926. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5104s00027)

242. Kahrić (Ibra) Smajo, rođen 1928. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01389)

243. Kahrić (Ibreša) Bosa, rođena 1928. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01394)

244. Kahrić (Ibreša) Kada, rođena 1934. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01397)

245. Kahrić (Ibreša) Kadira, rođena 1939. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01409)

246. Kahrić (Ibreša) Kasim, rođen 1930. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01395)

247. Kahrić (Ibreša) Meho, rođen 1932. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01396)

248. Kahrić (Ibreša) Safet, rođen 1943. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01411)

249. Kahrić (Ibreša) Sele, rođen 1941. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01410)

250. Kahrić (Ibreša) Smajo, rođen 1930. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01408)

251. Kahrić (Ibro) Bego, rođen 1930. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01390)

252. Kahrić (Ibro) Kada, rođena 1932. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01391)

253. Kahrić (K) Ibro, rođen 1901. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5104s00023)

254. Kahrić (K) Kada, rođena 1905. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5104s00019)

255. Kahrić (K) Nadir, rođen 1912. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5104s00034)

256. Kahrić (K) Nafa, rođena 1916. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5104s00031)

257. Kahrić (K) Osman, rođen 1912. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5103s00942)

258. Kahrić (K) Safeta, rođena 1902. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5104s00024)

259. Kahrić (K) Šehra, rođena 1915. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5103s00943)

260. Kahrić (Kadir) Ibreša, rođen 1944. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01407)

261. Kahrić (Kadir) Kada, rođena 1943. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01406)

262. Kahrić (Kadir) Muho, rođen 1941. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01405)

263. Kahrić (Kalija) Ferida, rođena 1930. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01358)

264. Kahrić (Kalija) Kada, rođena 1944. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01363)

265. Kahrić (Kalija) Kasim, rođen 1932. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01359)

266. Kahrić (Kalija) Mesud, rođen 1937. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01361)

267. Kahrić (Kalija) Niza, rođena 1941. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01363)

268. Kahrić (Kalija) Safet, rođen 1939. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01362)

269. Kahrić (Kalija) Šehra, rođena 1935. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01360)

270. Kahrić (Kalija) Sele, rođen 1943. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01364)

271. Kahrić (Kasim) Fata, rođena 1920. Muslimanka, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1201017014)

272. Kahrić (Kasim) Ferid, rođen 1932. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01373)

273. Kahrić (Kasim) Kadira, rođena 1936. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01375)

274. Kahrić (Kasim) Kasim, rođen 1940. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01377)

275. Kahrić (Kasim) Nadir, rođen 1934. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01374)

276. Kahrić (Kasim) Niza, rođena 1941. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1201017015)

277. Kahrić (Kasim) Safeta, rođena 1942. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1201017016)

278. Kahrić (Kasim) Senad, rođen 1942. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01378)

279. Kahrić (Kasim) Senka, rođena 1938. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01376)

280. Kahrić (M) Bego, rođen 1906. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5104s00003)

281. Kahrić (M) Ibro, rođen 1903. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5104s00018)

282. Kahrić (M) Kalija, rođena 1908. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5104s00001)

283. Kahrić (M) Kasima, rođena 1910. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5104s00002)

284. Kahrić (M) Musa, rođen 1926. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5103s00950)

285. Kahrić (M) Ramiza, rođena 1912. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5103s00947)

286. Kahrić (M) Zeha, rođena 1918. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5103s00945)

287. Kahrić (Mehmed) Meho, rođen 1942. Rom, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Stara gradiška (1362030011)

288. Kahrić (Mehmed) Minka, rođena 1940. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01351)

289. Kahrić (Mehmed) Mirsad, rođen 1944. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01353)

290. Kahrić (Mehmed) Salko, rođen 1942. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01352)

291. Kahrić (Mehmed) Zahida, rođena 1938. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01350)

292. Kahrić (Muho) Kasim, rođen 1930. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01355)

293. Kahrić (Muho) Nadir, rođen 1932. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01356)

294. Kahrić (Mure) Fajzo, rođen 1928. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01354)

295. Kahrić (Muro) Fata, rođena 1934. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01357)

296. Kahrić (Muste) Malka, rođena 1906. Muslimanka, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1201017063)

297. Kahrić (Nn) Kadira, rođena 1928. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01379)

298. Kahrić (O) Feha, rođena 1906. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5104s00029)

299. Kahrić (O) Mehmed, rođen 1914. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5103s00944)

300. Kahrić (O) Mujo, rođen 1910. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5103s00946)

301. Kahrić (Omer) Bajro, rođen 1937. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01401)

302. Kahrić (Omer) Beba, rođena 1942. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01404)

303. Kahrić (Omer) Haiša, rođena 1939. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01402)

304. Kahrić (Omer) Jemka, rođena 1933. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01399)

305. Kahrić (Omer) Kada, rođena 1935. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01398)

306. Kahrić (Omer) Kadira, rođena 1931. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01398)

307. Kahrić (Osman) Bajro, rođen 1938. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01347)

308. Kahrić (Osman) Kasim, rođen 1936. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01346)

309. Kahrić (Osman) Mirsada, rođena 1941. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01349)

310. Kahrić (Osman) Safet, rođen 1939. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01348)

311. Kahrić (P) Kalija, rođena 1905. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5104s00006)

312. Kahrić (Paša) Saja, rođen 1929. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01367)

313. Kahrić (Paša) Senka, rođena 1927. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01366)

314. Kahrić (Pašo) Kada, rođena 1931. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01368)

315. Kahrić (R) Omer, rođen 1908. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5104s00028)

316. Kahrić (S) Alija, rođen 1901. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5104s00035)

317. Kahrić (S) Hasan, rođen 1912. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5104s00007)

318. Kahrić (S) Kadir, rođen 1912. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5104s00030)

319. Kahrić (Zlata) Šaban, rođen 1924. Musliman, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2828002007)

320. Korić (I) Nafija, rođena 1898. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5104s00038)

321. Korić (S) Galeša, rođen 1892. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5104s00037)

322. Mašić (I) Omer, rođen 1916. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5104s00039)

323. Mašić (O) Kada, rođena 1917. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5104s00040)

324. Mašić (Omer) Niza, rođena 1943. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01418)

325. Mašić (Omer) Safeta, rođena 1941. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01417)

326. Obić (Husijen) Fatima, rođena 1884. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1200011002)

327. Obić (Mujo) Ale, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Busovača (1200011004)

328. Obić (Mujo) Nazifa, rođena 1927. Muslimanka, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1200011003)

329. Omerović (Alija) Fata, rođena 1917. Muslimanka, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2829016014)

330. Omerović (Alija) Hata, rođena 1916. Muslimanka, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2829016013)

331. Omerović (Alija) Šehra, rođena 1915. Muslimanka, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2829016012)

332. Omerović (B) Ramo, rođen 1913. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5104s00043)

333. Omerović (R) Tima, rođen 1910. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5104s00044)

334. Omerović (Ramo) Dila, rođena 1940. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01426)

335. Omerović (Ramo) Niza, rođena 1936. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01424)

336. Omerović (Ramo) Safeta, rođena 1942. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01427)

337. Omerović (Ramo) Šerif, rođen 1938. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01425)

338. Omerović (Ramo) Smajo, rođen 1944. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01428)

339. Omerović (Š) Kadira, rođena 1910. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5104s00042)

340. Omerović (S) Šerif, rođen 1909. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5104s00041)

341. Omerović (Šerif) Emin, rođen 1944. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01423)

342. Omerović (Šerif) Ibrahim, rođen 1943. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01422)

343. Omerović (Šerif) Kadira, rođena 1937. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01419)

344. Omerović (Šerif) Mina, rođena 1939. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01420)

345. Omerović (Šerif) Salkan, rođen 1941. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01421)

346. Pridorac (Aljaga) Šaban, rođen 1902. Musliman, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1201017055)

347. Rizvanović (A) Subha, rođena 1904. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5104s00046)

348. Rizvanović (Ahmo) Bajro, rođen 1928. Musliman, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1201017018)

349. Rizvanović (Ahmo) Bara, rođena 1931. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01429)

350. Rizvanović (Ahmo) Kada, rođena 1935. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01431)

351. Rizvanović (Ahmo) Kalija, rođena 1915. Muslimanka, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1201017019)

352. Rizvanović (Ahmo) Puzo, rođen 1933. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01430)

353. Rizvanović (Ahmo) Ramiza, rođena 1924. Muslimanka, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1201017028)

354. Rizvanović (Ahmo) Rasim, rođen 1927. Musliman, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1201017020)

355. Rizvanović (Alaga) Ahmo, rođen 1889. Musliman, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1201017017)

356. Rizvanović (Muste) Ahmo, rođen 1892. Musliman, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1201017027)

357. Rizvanović (R) Ahmo, rođen 1906. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5104s00045)

358. Rizvanović (Ramo) Hajra, rođena 1919. Muslimanka, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1201017031)

359. Rizvanović (Ramo) Osman, rođen 1936. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1201017032)

360. Rizvanović (Ramo) Rasim, rođen 1935. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1201017033)

361. Šarić (A) Haiza, rođena 1924. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5104s00080)

362. Šarić (A) Haja, rođena 1922. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5104s00079)

363. Šarić (A) Ibro, rođen 1926. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5104s00081)

364. Šarić (A) Kada, rođena 1901. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5104s00078)

365. Šarić (A) Miško, rođen 1909. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5104s00094)

366. Šarić (A.) Aiša, rođen 1933. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01472)

367. Šarić (A.) Kada, rođena 1933. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01473)

368. Šarić (A.) Mina, rođena 1937. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01473)

369. Šarić (Alija) Kadir, rođen 1928. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01468)

370. Šarić (B) Kada, rođena 1911. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5104s00089)

371. Šarić (Bajro) Kada, rođena 1944. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01471)

372. Šarić (Bajro) Kemo, rođen 1942. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01470)

373. Šarić (D) Hata, rođena 1901. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5104s00082)

374. Šarić (I) Ramo, rođen 1911. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5104s00083)

375. Šarić (K) Bajro, rođen 1913. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5104s00088)

376. Šarić (M) Bisera, rođena 1926. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5104s00093)

377. Šarić (M) Haja, rođena 1907. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5104s00095)

378. Šarić (M) Kada, rođena 1901. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5104s00092)

379. Šarić (M) Mahmut, rođen 1903. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5104s00091)

380. Šarić (Mahmut) Ajša, rođena 1938. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01479)

381. Šarić (Mahmut) Alija, rođen 1934. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01477)

382. Šarić (Mahmut) Fatima, rođena 1940. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01480)

383. Šarić (Mahmut) Halida, rođena 1928. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01474)

384. Šarić (Mahmut) Ibro, rođen 1944. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01482)

385. Šarić (Mahmut) Musa, rođen 1942. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01481)

386. Šarić (Mahmut) Safet, rođen 1932. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01476)

387. Šarić (Mahmut) Smajo, rođen 1936. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01478)

388. Šarić (Miško) Bisera, rođena 1933. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01483)

389. Šarić (Miško) Kadira, rođena 1935. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01484)

390. Šarić (Miško) Kasim, rođen 1937. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01485)

391. Šarić (R) Derviš, rođen 1922. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5104s00085)

392. Šarić (R) Derviša, rođena 1920. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5104s00084)

393. Šarić (R) Kada, rođena 1926. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5104s00087)

394. Šarić (R) Safeta, rođena 1924. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5104s00086)

395. Šarić (Ramo) Miško, rođen 1928. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01469)

396. Šarić (S) Alija, rođen 1901. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5104s00077)

397. Šarić (Selim) Bisera, rođena 1934. Muslimanka, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1201017048)

398. Šarić (Selim) Mehmed, rođen 1931. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1201017049)

399. Šarić (Selim) Rasima, rođena 1936. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1201017050)

400. Šarić (Selim) Senija, rođena 1943. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1201017047)

401. Suhonjić (O) Salih, rođen 1914. Rom, ubijen 1943. kod kuće, Mokrice (5104s00050)

402. Suljić (Ahmet) Salko, rođen 1910. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2829013014)

403. Suljić (Dane) Salko, rođen 1906. Musliman, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2835052017)

404. Suljić (I) Fata, rođena 1926. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5104s00049)

405. Suljić (Ibra) Omer, rođen 1927. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01437)

406. Suljić (M) Salko, rođen 1912. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5104s00047)

407. Suljić (S) Fata, rođena 1913. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5104s00048)

408. Suljić (Salko) Kalija, rođena 1939. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s01434)

409. Suljić (Salko) Meho, rođen 1927. Musliman, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2835052016)

410. Suljić (Salko) Mesud, rođen 1941. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01435)

411. Suljić (Salko) Salim, rođen 1943. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01436)

412. Suljić (Salko) Salko, rođen 1937. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s01433)

413. Švraka (Stevan) Marija, rođena 1903. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Stara gradiška (1207039018)

 

P.S. Mokrice su 1961g imale 412s, 1991g  imale su 26s, sve Srba, a 2013g imale su 18s.

 

2 Komentara na Pokolj Roma u Mokricama, B. Gradiška

 1. Pozdrav . Samo da vam napisem jednu recenicu volio bih da mi objasnite vi neznam ko je objavijo ovu stranicu sa ovakvim nepotpunim podacima ako vas bas interesuje ja mogu da vam pomognem da budete precizniji ipak se radi o zivotima

  • Pozdrav
   Ukoliko možete, pomozite. Ovo su podaci Državne komisije za ispitivanje zločina okupatora i saradnika iz 1946-1964.
   Napravite tačan spisak i pošaljite kao komentar pa ćemo obrisati ovaj post a staviti vaš.
   Miroslav

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>