IZVEŠTAJ EVROPSKE KOMISIJE O NAPRETKU 2017: Rešava se IPARD, GMO čeka

Nakon nekoliko godina čekanja i obmanjivanja seljaka da su pare tu iz IPARD programa, ministar poljoprivrede Branislav Nedimović potvrdio je da se očekuje dolazak revizora iz Brisela. Tačno je da smo uputili poziv revizorima eksterne komisije da dođu u Beograd i provere da li smo stekli uslove za akreditaciju. Očekujemo da dođu sredinom avgusta, a da ceo posao provere završe za mesec dana. Sve prepreke smo otklonili, uključujući i prostor za Upravu za agrarna plaćanja, i zato mislimo da nam neće odbiti akreditaciju. Optimista sam i verujem da naši poljoprivrednici mogu krajem novembra da konkurišu za prve pare iz IPARD fondova

U Izveštaju Evropske komisije o napre­tku Srbije u pregovorima o članstvu u EU ocenjeno je da su u poglavljima 11 i 12, koja se odnose na poljoprivredu i ruralni razvoj, odnosno bezbednost hrane, ostala nerešena mnoga pi­tanja, između ostalog i uspostavljanje sistema za realizaciju IPARD programa, bezbednost hrane, upotreba pesticida, zakon o GMO… – U narednom periodu Srbija treba da preduzme sve potrebne korake da popuni zahtev kako bi joj se odobrio budžet za IPARD II program. To uključuje i alokaciju adekvatnih resursa i jačanje kapaciteta svih IPARD tela i poboljšanje implementirane procedure – navodi se u Izveštaju Ev­ropske komisije, koji je uručen je tada premi­jeru Srbije Aleksandru Vučiću. Dodaje se da je zahtev za odobravanje budžeta za IPARD 2014-2020. podnet u decem­bru 2015. godine, međutim, ukazuje se da postoji nekoliko ključnih problema, uključujući i problem zapošljavanja u institucijama koje će sprovoditi ovaj program. Srbija hitno treba da reši goruće probleme da bi bila u poziciji da krene napred u implementaciji IPARD programa – navodi se u izveštaju. Takođe, potrebno je da usvoji i prosledi primenu akcionog plana koji se odnosi na poljoprivredu i ruralni razvoj. Ostalo je, dodaje se, da se usvoji i Naciona­lni program za poljoprivredu i ruralni razvoj 2016-2020., a kako se navodi u izveštaju, usaglašavanje sa evropskim politikama zahteva i dalju harmonizaci­ju direktnih plaćanja. Uz podsećanje na to da je uspostavljena radna grupa za sistem računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima (FADN) ocenjeno je da je izostalo definisanje formalnih institucionalnih odgovor­nosti za ovaj sistem i usvajanje pravilni­ka koji se na to odnose. – Srbija još treba da počne da razvija integrisan sistem kontrole plaćanja (IACS) da bi se pri­premila za rukovođenje i kontrolisanje plaćanja u poljoprivredi. U izveštaju se navodi da nije bilo napretka u pre­thodnom periodu kada je reč o pitan­jima bezbednosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike i nacionalne ref­erentne laboratorije, te da usvajanjem nacionalnog plana sve to treba unapre­diti. Podseća se da je dozvoljen nivo aflatoksina u mleku povećan pet puta i nije više u saglasnosti sa EU. Ocenjuje se da nije bilo pomaka u usaglašavanju zakona o GMO sa politikama EU, što je preduslov za ulazak Srbije u Svetsku trgovinsku organizaciju (STO), objavljeno je u javnosti 14. novembra 2016. godine.

14. новембар 2016.

,,U narednom vremenu Srbija treba da preduzme sve potrebne korake da popuni zahtev kako bi joj se odobrio budžet za IPARD II program. To uključuje i alokaciju adekvatnih resursa i jačanje kapaciteta svih IPARD tela i poboljšanje implementirane procedure’’, navodi se u Izveštaju Evropske komisije, koji je prošle godine uručen Aleksandru Vučiću.

 

Akreditacija

Dodaje se da je zahtev za odobravanje budžeta za IPARD 2014-2020. podnet u decembru 2015. godine, međutim, ukazuje se da postoji nekoliko ključnih problema, uključujući i problem zapošljavanja u institucijama koje će sprovoditi ovaj program. Dakle, Srbija nije bila ispunila uslove za akreditaciju. Prema poslednjim informacijama sve je sad okončano, I podnet je zahev za dobijanje akreditacije. Međutim, ostaje otvoreno pitaneju zašto to  dosadaš nije urađeno i zašto nije javno rečeno? Jer, uvek je narodu govoreno sad će stići pare od tih 175 milioan evra…

 

,,Srbija hitno treba da reši goruće probleme da bi bila u poziciji da krene napred u implementaciji IPARD programa.Takođe, potrebno je da usvoji i prosledi primenu akcionog plana koji se odnosi na poljoprivredu i ruralni razvoj. Ostalo je, dodaje se,  da se usvoji i Nacionalni program za poljoprivredu i ruralni razvoj 2016-2020. godina, a kako se navodi u izveštaju, usaglašavanje sa evropskim politikama zahteva i dalju harmonizaciju direktnih plaćanja. Uz podsećanje na to da je uspostavljena radna grupa za sistem računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima (FADN) ocenjeno je da je izostalo definisanje formalnih institucionalnih odgovornosti za ovaj sistem i usvajanje pravilnika koji se na to odnose. Srbija još treba da počne da razvija integrisan sistem kontrole plaćanja (IACS) da bi se pripremila za rukovođenje i kontrolisanje plaćanja u poljoprivredi.  Neophodno je fokusirati se na usvajanje pravne baze, identifikovanje odgovornosti učesnika i razvijanje sistema identifikacije parcela (LPIS), kao i poljoprivrednog registra – navodi se u izveštaju.

Dodaje se da treba da se usvoji i plan za razvoj organske proizvodnje i ocenjuje da su površine pod ovim kulturama porasle na oko 15.000 hektara, što je 0,4 odsto ukupnih poljoprivrednih površina. Ali, to nije dovoljno I treba trežiti salmon povećanju.

Navodi se da nije bilo napretka u prethodnom periodu kada je reč o pitanjima bezbednosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike i nacionalne referentne laboratorije, te da usvajanjem nacionalnog plana sve to treba unaprediti. Dodaje se da laboratorija za kontrolu mleka u Nacionalnoj referentnoj laboratoriji nije još operativna i kadrovski osposobljena. Podseća se da je dozvoljen nivo aflatoksina u mleku povećan pet puta i nije više u saglasnosti sa EU. U izveštaju se Komisija osvrće i na pitanje vakcinacije svinja protiv kuge navodeći da nije bilo slučajeva te bolesti, te na minulu raširenu pojavu bolesti kvrgave kože goveda. Podseća na to da se mora usvojiti legalni okvir za održivu primenu pesticida, kao i nacionalni plan za smanjenje rizika i uticaja pesticida.

Bez pomaka o GMO

Ocenjuje se da nije bilo pomaka u usaglašavanju zakona o GMO sa politikama EU, što je preduslov za ulazak Srbije u Svetsku trgovinsku organizaciju (STO).

Nema odgovornosti odgovornih

Poljoprivrednici u Srbiji će ove godine ostati bez novca za kapitalne investicije iz IPARD programa Evropske unije. Dok paori nadležne pozivaju na odgovornost, u Ministarstvu poljoprivrede kažu da preduzimaju sve kako bi program profunkcionisao. Odnosno, da bi se dobila akreditacija. Tek posle nje mogu da se raspisuju konkursi. Posle konkursa I ako sve bud eu najboljem redu, mora da prođe devet meseci, da bi stigle prve pare. Nova obećanja minsitra poljoprivrede su da će prvi konkurs biti raspisna u oktobrui 2017. Godine. Kada je reč o obustavljanju vakcinacije svinaj protiv kuge, bilo je nejavljaneo da će se to ovzaničiti u junu 2017. godine. Ali, na to obećanje se još čeka…

Jednostavnim pregledom pojedinih sajtova na internetu mogu se naći video snimci koji to potvrđuju. Mnogo je više, naravno, javnih nastupa gde je to tvrdila. Bivša ministarka sada „pere ruke“ govoreći da joj nije jasno šta nije u redu i šta je sporno u procesu akreditacije Uprave za agrarna plaćanja.

 

Predizborna obećanja

Preko tih obećanja „bez temelja“ stručna javnost je olako prelazila. Uglavno reakcija nije bilo ili su one bile blage. Jedan od retkih koji je tvrdio da u ovoj godini (a za 2018.. godinu ćemo videti) od IPARDA nema ništa je član Akademijskog odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti Branislav Gulan. „Poljoprivrednicima se već nekoliko godina obećava novac od 175 miliona evra iz IPARD programa. Novac je tu samo je potrebno da se popune formulari. Govorilo se u predizbornoj kampanji, da će novac stići već u julu. To su bila lažna obećanja zato što je bila predizborna aktivnost, za koju neko treba da snosi odgovornost jer je to velika šteta za poljoprivredu. Ćutalo se i kada je bila stigla vest iz Brisela da je odbijen zahtev za akreditaciju. Sad smo uradili što traže i uputili novi zahtev, pa se čeka akreditacija„, kaže Gulan.

 

Hoće li neko odgovarati?

Poljoprivrednik Miroslav Ivković, iz Novog Žednika, kaže da bi zbog stalnog odlaganja primene IPARD programa odgovorni morali da budu sankcionisani. „U proteklih nekoliko godina više puta je obećavano da će početi da se primenjuje IPARD. Vidimo da od toga u ovoj godini neće biti ništa. A, možda ni u sledećoj. Subvencije su smanjene i govoreno nam je da će tu prazninu popuniti novac iz IPARD-a kako se ne bi opterećivao budžet Srbije“, konstatuje Ivković. Ivković dodaje da se poljoprivrednici sada pitaju gde je ta razlika novca koja je uzeta od njihovih subvencija? Oni očekuju da se utvrdi ko je napravio propust. Odgovorni moraju biti sankcionisani jer je reč o ogromnom novcu za naše uslove.Za sada nema odgovornsoti odgovornih za ove promašaje!

 

Malo toplo, malo hladno

Kada je reč o IPARDU ministar poljoprivrede Branislav Nedimović je dobro počeo. Kada je počeo da radi na ministarskom mestu na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu ministar je rekao da tada mi nemamo akreditaciju, ali da radimo na poboljšanju ljudskih resursa u Agenciji. To je bilo krajem 2016. godine. On je tada izjavio da je konkurs završen. Selekcija i izbor kadrova će biti završeni do decembra 2016. godine. Tada ide njihova obuka. To je prva stvar koju moramo da uradimo da bismo dobili akreditaciju. Posle toga je sredilo da se obezbede buduće prostorije koje su takođe obezbeđene, kako sad ističe ministar. Sad se čeka akreditacija iz Brisela. Obećanaj su da će stići do oktobra 2017. godine. Dakle, IPARD je dalje u fazi obećanja o očekivanja…

Mnogi su to okarakterisali kao pravi potez. Ministar je sagledao situaciju, a okupljeni su pomislili da je kraj obećanjima. Nije dugo potrajalo, a za sve su po starom dobrom običaju optuženi novinari. U saopštenju iz Ministarstva poljoprivrede koje je medijima poslato (24. septembra 2016. godine) između ostalog se navodi: Pisanje medija povodom svega navedenog je, verujemo, rezultat nedostatka tačnih, potpunih i aktuelnih informacija, a ne zlonamernosti i potrage za još jednim udarnim naslovom. Ministarstvo se neće baviti krivicama i senzacijama i neće trošiti vreme na prošlost. Ostaje da se vidi ko će odgovarati za to što se akreditacija najavljuje godinama, a raspisivanje prvih poziva na konkursu odlaže iz godine u godinu? Možda u resornom ministarstvu promišljaju da nam je Evropska unija 175 miliona evra opredelila za period 2014-2020. godine, pa će biti dobro ako ga seljaci dobiju i 2020. godine, piše Đorđe Simović, novinar Radio Novog Sada, koji deceniju i po prati agrar.

 

Ne može bez politike

Na sve ovo je reagovao gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović koji je poslao pismo tadašnjem predsedniku Vlade Srbije Aleksandru Vučićujavno prozvao vladu da je zbog neodgovornog odnosa izgubljen novac EU za poljoprivredu. Odgovorila mu je tadašnja ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović. Između ostalog i da novac namenjen za 2015. godinu može da se potroši i 2018. A, šta će biti 2018. godine? Da li će se iko tada sećati šta je obećano 2016. godine?

 

Na kraju bismo se trebali osvrnuti i na to: zašto je Upravi za agrarna plaćanja potrebna akreditacija? Reč je o tome da bi IPARD program mogao da zaživi, potrebna nam je akreditovana Uprava za agrarna plaćanja koja će raspisati pozive, primiti novac, podeliti ga po strogim kriterijumima i kontrolisati njegovo namensko trošenje.

B.G.

 

 

Pare na čekanju

Revizori iz Brisela dolaze u avgustu u Beograd da provere da li smo ispunili sve uslove za upravljanje evropskim parama. Naši nadležni uveravaju da jesmo

Predstavnici Evropske komisije boraviće u Srbiji od 15. avgusta do 15. septembra kako bi utvrdili da li su otklonjene sve prepreke za dobijanje akreditacije za korišćenje 175 miliona evra iz IPARD fondova. Ako sve bude u redu, poljoprivrednicima bi prve pare iz evropskih fondova mogle da budu dostupne do kraja godine, čime bi se sprečilo da propadne prvih 15 miliona evra koje moramo da potrošimo do 2018. Te pare nismo mogli da koristimo u poslednje tri godine jer nismo ispunjavali standarde Brisela, javnsot obaveštava seljake. Međutim, to je nemloguće jer, posle akreditacije treba da se raspiše konkurs. Pa ako bude sve u najboljem redu, tek nakon devet meseci stići će prve pare. To je neki prirodni proces koji toliko traje… Netreba obmanjivati selkjake, kao što se to radilo prethodnih godina kada im je govoreno pare su tu!

Ako je suditi po saznanjima iz Nemanjine 11, Srbija je otklonila sve nedostatke, a bilo ih je četiri, da bi se ti standardi ispunili, uključujući i onaj najvažniji – stvaranje prostornih i kadrovskih uslova za Upravu za agrarna plaćanja.

,,Za razliku od prošle godine kada smo pozvali briselske revizore da dođu, a nismo otklonili nedostatke, sada je drugačija priča, odnosno svi njihovi zahtevi su ispunjeni. Otklonjen je i onaj najvažniji uslov, obezbeđen je prostor za Upravu za agrarna plaćanja koji nam je stvarao najveće probleme u deblokiranju para iz IPARD fondova. Naime, do 1. avgusta završiće se radovi u zgradi “Srbijašuma”, gde je obezbeđeno 2.500 kvadrata za rad ove institucije. Pre toga su izmenama Zakona o poljoprivredi otklonjeni i problemi vezani za definisanje zakonskog okvira za IPARD procedure, kao i zaokruživanje kadrovskih kapaciteta, odnosno zapošljavanja stručnih ljudi koji poznaju pravila EU. Definisan je i referentni cenovnik, objašnjavaju iz Nemanjine 11. Sada mirno čekamo revizore iz Brisela i ubeđeni smo da ćemo ovog puta dobiti akreditaciju do novembra 2017. godine. To je minut do dvanaest za povlačenje prvih 15 miliona evra jer nam je rok za ovu transakciju početak 2018. godine. Deblokiranje ovih para izuzetno je važno za srpske paore. Posle višegodišnjih propusta vlasti, aktuelni ministar poljoprivrede Branislav Nedimović i njegov tim uspeli su u rekordnom roku da otklone nedostatke. Očekuje se da će nam briselski revizori sada dati zeleno svetlo. Treba da se zna da 175 miliona evra mora da se iskoristi do 2020. godine i da će se pare povlačiti fazno.

Nedimović: očekujem akreditaciju

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović potvrdio je da se očekuje dolazak revizora iz Brisela. Tačno je da smo uputili poziv revizorima eksterne komisije da dođu u Beograd i provere da li smo stekli uslove za akreditaciju. Očekujemo da dođu sredinom avgusta, a da ceo posao provere završe za mesec dana. Sve prepreke smo otklonili, uključujući i prostor za Upravu za agrarna plaćanja, i zato mislimo da nam neće odbiti akreditaciju. Optimista sam i verujem da naši poljoprivrednici mogu krajem novembra da konkurišu za prve pare iz IPARD fondova, kaže Nedimović .

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *