Home » 0 Dragovan Milićević, Javna preduzeća i velike kompanije » GUBICI IZNAD VISINE KAPITALA PRIVREDE SRBIJE

GUBICI IZNAD VISINE KAPITALA PRIVREDE SRBIJE

Glavna karakteristika gubitaka iznad visine kapitala je u tome da se imovina kompanije finansira pozajmljenim izvoirma. Kompanija de facto nema svoju imovinu, nema kapitala koji predstavlja razliku imoivne i obaveza. Kompletno finansiranje se
vrši iz pozajmljenih izvora bilo kamatonosnih ili pak od dobavljača. Dalja karakteristika takve kompanije je da su troškovi konstantno veći od prihoda dolazi do dalje kumulacije gubitaka i na kraju po najverovatnijem scenariju do bankrotstva kompanije. Neodrživo je poslovanje bez kapitala u dužem vremenskom periodu, kompanija može poslovati ako poverioci ne instistiraju na poštovanju rokova izvršavanja obaveza što je malo verovatno. U narednoj tabeli će biti prestavljene 50 kompanija u Srbiji po visini gubitka iznad visine kapitala kao i njihove osnovne bilansne pozicije.

Ukupno je u 2012 godini bilo 25.338 kompanija sa gubicima iznad visine kapitala. Ako se uzme u obzir da je ukupan broj
privrednih subjekata u 2012 (koji su dostavili finansijske pokazatelje) nešto više od 92.000 gotovo 30% privrede čine preduzeća koja imaju gubitke iznad  visine kapitala.

Ukupan  gubitak iznad visine kapitala privrede u 2012 godini je bio 976 milijradi dinara ili 9 milijardi eura. Neto gubitak ovih
preduzeća u 2012 godini iz tekućeg poslovanja je bio preko 294 milijarde dinara ili 2,8 milijarde eura. Ukupna broj zaposlenih u ovim kompanijama je bio 154.293. Nije teško zaključiti da će u narednom periodu značajan broj trentuno zaposlenih ostati bez posla. Veliki broj kompanija medju 50 najvećih gubitaša se  nalazi u restruktuiranju. Detaljnijom analizom se dolazi do zaključka da Srbija i nema privredu u klasičnom smislu reči tj. nema poslovnog ambijenta za profitno orijentisanu  privredu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>