PLAĆENI POREZI ODABRANIH KOMPANIJA

Obzirom da podaci o poslovanju privrede na bazi godišnjih izveštaja još nisu dostupni pojedinačno po privrednim subjektima,  analiza najvećih kompanija koje su tržišno orijentisane (isključena su javna preduzeća koja imaju odredjeni oligopolski položaj ili ograničenu konkurenciju) prema prihodu i visini plaćenog poreza državi se bazira na 2015 godini, stim da će ista biti inovirana čim rezultati poslovanja  za 2016 godinu budu javno dostupni.

Ukupno plaćeni porezi u 2015 u 000 dinara

*Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda, iskazuju se iznosi isplata u toku obračunskog perioda po osnovu akciza, poreza na dodatu vrednost i ostalih poreza, carina i drugih dažbina.

Podaci o visini plaćenog poreza su za analizirane kompanije  uzeti iz Bilansa novčanih tokova. Neprikosnoveno na vrhu liste se nalazi Delta Holding sa 5,3 milijarde dinara plaćenog poreza u 2015 godini. Daleko ispod je grupa kompanija kokja ima od milijarde do dve milijarde plaćenog poreza. Za Imlek je vredno napomenuti da kompanija pored svojih zavisnih društava iz delatnosti u svom konsolidovanom bilansu sadrži i bilanse Bambi-ja.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *