Home » 0 Miroslav Zdravković » Broj stradalih Srba po naseljima u BiH, 1941-1945

Broj stradalih Srba po naseljima u BiH, 1941-1945

Приказани подаци су израчунати на основу података Музеја жртава геноцида у Београду.

Бројеви су мањи за обрисане појединце где сам посумњао да се ради о дуплом уносу.

Бројеви могу бити и знатно већи од изнетих, јер је попис жртава био далеко од свеобухватног.

Списак обухвата 496 насеља у којима су Хрвато-усташе и Муслимани извшили најмасовније злочине. Подаци су о месту рођења, а не о месту злочина-страдања.

Следи страдање Хрвата, Јевреја и Муслимана по насељима, када извршим обраду.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>