Бруто фиксне инвестиције у Европи 2008-2020, у милионима евра и по становнику, у текућим еврима и по куповној снази валута

Са приложеног графикона може се видети кретање вредности укупних фиксних инвестиција у Србији и нама суседним Бугарској и Хрватској и блиској Словенији. Све три одабране земље имале су знатно већу вредност инвестиција од Србије у 2008. години. Све четири земље имале су пад инвестиција где су Бугарска и Србија имале минималну вредност у 2010, Словенија у 2012. и Хрватска у 2014. да би до 2019. трајао опоравак и једино је Србија премашила пред кризну вредност инвестиција. Све четири земље имале су пад вредности у 2020. Ово су апсолутни показатељи вредности који не узимају у обзир (1) промене вредности валута, (2) инвестиције по становнику и (3) инвестиције у ове четири земље у односу на апсолутне и релативне вредности у другим европским земљама.

Евростат

Табела 1. приказује апсолутне вредности фиксних инвестиција у европским земљама са подацима у бази Евростата и израчунате индексе за 2020. у односу на 2008. и 2019. годину.

Вредност инвестиција у ЕУ износила је 2.883 милијарди евра у 2020. и повећана је за 11,9% у односу на 2008, док је у односу на 2019. смањена за 6,3%.

Од 37 земаља са подацима раст вредности инвестиција у 2020. у односу на 2008. имало је 26 земаља док је пад имало 11. Србија је повећала вредност инвестиција за 17,9% и 15 земаља у Европи је имало већи раст изражено у текућим еврима. Све три одабране земље са графикона имале су пад вредности а од суседних земаља Мађарска је имала раст за 41,8%, С. Македонија за 12,2%, БиХ (+3,9%) и Албанија (+1,2%) симболичан раст, док су релативно мало смањење имале Румунија (-2,6%) и Црна Гора (-4,8%), а веће Бугарска (-12%) и Хрватска (-19,1%).

У односу на 2019. релативно је боље прошло од Србије 15 земаља и то 7 јер је имало номинални раст и 8 услед мањег релативног смањења од Србије, док је 20 имало веће релативно смањење од Србије. Од земаља са графикона Словенија је имала пад од 3,1%, па Србија 3,4%, Хрватска 4% и Бугарска за 5,7%, што значи да осим сличних апсолутних вредности ове земље су имале и сличну релативну инвестициону динамику у 2020.

У Табели 2. су дате вредности инвестиција у текућим еврима по становнику. Србија је имала раст за 25,2% услед процењеног пада становника за 5,8% у посматраном периоду, и мању инвестициону активност по становнику имале су само суседне Босна и Херцеговина, Албанија и С. Македонија док су мање од 2.000 евра по становнику од нама блиских земаља имале Црна Гора (1.863), Турска (1.807), Грчка (1.722) и Бугарска (1.559 евра). Словенија је имала 4.378 евра по становнику што је тачно три пута више од Србије што значајно релативизује нашу апсолутно већу вредност инвестиција у 2020.

Када се у Табели 3. рангирају европске земље према промени фиксних инвестиција мерених куповним снагама валута по Србију кретања изгледају доста неповољније: повећала је вредност инвестиција са 14,1 на 14,3 милијарде евра, или за само 1,6% у односу на 2008. док је смањила за 5,6% у односу на 2019 (15,1 милијарди евра). Бољу динамику од Србије у односу на 2008. имало је 25 земаља, а лошију 11 од којих је 9 смањило вредност фиксних инвестиција по становнику. Списак земаља од С. Македоније (+2%) преко Румуније (+1,8%) и Србије (+1,6%) до Грчке (-64%) на дну листе указује да све ове земље припадају (релативно) јужном делу европског континента.

Табела 4. потврђује податке из Табеле 2. да мању вредност инвестиција по становнику и по куповној снази имају само Албанија, Босна и Херцеговина и С. Македонија. Мање од 3.000 евра по становнику имају нама суседне и блиске Црна Гора, Бугарска и Грчка. Румунија и Хрватска имају по 4.200 евра по становнику што је тачно дупло више него у Србији док најповољније у окружењу стоји Мађарска са 5.300 евра по становнику што је на 82% од просечне вредности у ЕУ.

Евростат и израчунати индекси

Табела 5. обједињује одабрана четири показатеља у једну табелу за 2020. и рангира земље према апсолутној вредности валута по куповној снази. Од Србије са 14,3 милијарди евра фиксних инвестиција већу вредност су имале 24 земље а мању вредност 12 земаља које су имале и мањи број становника од ње.

Највећу вредност инвестиција по куповној снази у 2020, од суседних земаља имала је Румунија (81,4 милијарди евра), испред Мађарске (51,5), Хрватске (16,9) и Бугарске (16,1). Босна и Херцеговина, Албанија, С. Македонија и Црна Гора имале су збирну вредност инвестиција од 16,5 милијарди евра, што је за 15,4% више од Србије и налази се између вредности инвестиција у Хрватској и Бугарској.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *