Цене електричне енергије и природног гаса у другој половини 2020.

Са насловом „Мало смањење цена струје и гаса“ Евростат (линк) је објавио податке о кретању ових цена у другој половини 2020.

У другој половини 2020, просечна цена струје за домаћинства у ЕУ мало је смањена у односу на другу половину 2019. (21,7 евра за 100 kWh) и износила је 21,3 евра за 100 kWh. Просечна цена гаса је такође смањена на 7 евра за 100 kWh у другој половини 2020.

Порези и акцизе су учествовали са 40% у рачунима за струју домаћинствима док је код гаса удео био 32%.

Цене струје су смањене у 14 чланица ЕУ у другој половини (дп) 2020. у односу на дп 2019. Највеће смањење цена (изражено у националним валутама) имала је Холандија (-33,8%) затим Кипар (-24,1%) и Шведска (-17,2%). Насупрот њима, највећи раст су имали Луксембург (+10,3%) испред Пољске (+9,7%) и Словачке (+8,8%). Цена енергије била је главни фактор овог повећања цена.

Изражено у еврима, просечна цене струје у дп 2020 била је најнижа у Бугарској (9,8 евра за 100 kWh, Мађарској (10,1) и Естонији (12,9) а највише у Немачкој (30,1), Данској (28,2) и Белгији (27 евра).

Цена гаса је смањен у 21 од 24 чланице ЕУ које пријављују цену природног гаса за домаћинства измељу дп 2019 и дп 2020. Највећи пад цене за домаћинства (у националној валути) имале су Литванија (-27,3%), Бугарска (-21,2%) и Летонија (-20,2%). Смањење пореза и цене енергије су највише утицали на смањење цена у Литванији и Бугарској. Цена енергије је била најважнији фактор у Летонији.

Рат цена гаса имале су Немачка (+5,4%), Холандија (+4,7%) и Португалија (+0,9%). Повећање пореза је највише утицало на раст цене у Холандији. Цена енергије је највише утицала у Немачкој, док су обе компоненте утицале на раст цене у Португалији.

Изражено у еврима, просечна цена за домаћинства гаса у дп 2020. била је најнижа у Летонији (2,8 евра за 100 kWh), Литванији (3 евра) и Мађарској (3,1) а највећа у Холандији (10,1), Италији (9) и Шпанији (8,9).

У бази има података и за Србију и за друге земље и територије од њеног интереса.

Цене струје у Србији је на трећини њеног просечног нивоа у ЕУ и само је нижа на КиМ, у Грузији и у Украјини.

Специфичност Србије је у фиксним трошковима коришћења електричне енергије који утичу на то да што је мања употреба електричне енергије већи су јединични трошкови. Цена електричне енергије са потрошњу испод 1.000 kWh износила је 24,7 евра и била је у Србији скупља за све количине потрошње у ЕУ осим за ову категорију где је износила 39 евра, те је Србија имала 63,3% од просечног нивоа у ЕУ.

У овој најмањој категорији потрошње Србија је била упоредива са ценом у Словенији (30,4) и Словачкој (26,8) и имала је већу цену од 10 чланица ЕУ од: Летоније, Хрватске, Грчке, Пољске, Естоније, Румуније Литваније, Мађарске, Бугарске и Холандије.

Оно што је специфичност Србије је чињеница да има највећу релативну разлику између цена струје за потрошњу 1.000 kWh у односу на цену за потрошњу од 2.500 до 5.000 kWh: у Србији је цена за малу потрошњу била 3,3 пута већа а у ЕУ она је била у просеку већа за 82,7%.

Цена природног гаса за домаћинства у Србији била је, као и цена електричне енергије, међу најнижим у Европи и од чланица ЕУ мању су имала домаћинства у Румунији, Мађарској, Летонији и у Литванији.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *