Home » 0 Miroslav Zdravković, 3 Turizam » Dinamika evropskog turizma u T1 2019.

Dinamika evropskog turizma u T1 2019.

Подаци Евростата о туризму доста касне у односу на друге упоредиве економске делатности, вероватно и зато што се запослени у овој институцији труде да се што више упишу у ове статистике.

За прво тромесечје прикупљени су подаци за 19 земаља, међу њима и за Србију и Норвешку које нису чланице уније и 11 земаља је имало раст укупног броја ноћења а 8 је имало смањење. Са порастом укупног броја ноћења за 3,9% Србија је трећа по стопи раста након Румуније и Пољске. У фебруару су двоцифрене стопе раста имале Словачка и Словенија, па је могуће да су и оне имале већи релативан пораст броја ноћења од Србије.

Према апсолутном броју ноћења у Т1 Србија се налази на 24 месту у Европи, јер 23 земље имају већи број ноћења, а 13 има мањи број (и БиХ која није у бази).

Пошто су подаци за Т1 оскудни прикупили смо и податке и стопе раста по тромесечјима у 2018. У Т1 2018. просечна непондерисана стопа раста за све земље износила је 9% док је сада за 19 земаља износила 1%. То значи да је дошло до несумњивог успоравања туристичког промета на почетку 2019 и да је оно вероватно последица страха од економске кризе због трговинског рата САД са мноштвом земаља.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>