Home » 0 Miroslav Zdravković, Istorija » Drugi svetski rat: stradali u ratnom zarobljeništvu

Drugi svetski rat: stradali u ratnom zarobljeništvu

Подаци које овде износимо имају две фалинке: садрже умрле или убијене заробљенике војске краљевине Југославије и партизане, и могу се сабрати са подацима о страдалима у логорима и у затворима. На пример, у Јасеновцу су страдали и прикупљени цивили за ликвидацију, али и заробљени партизани. Мишљења смо да је боље овако одвојено приказати податке, а лако је објединити све страдале по месту страдања.

У ратном заробљеништву је страдало 8.300 лица, што је скоро дупло више од броја страдалих у Априлском рату (4.514).

Према подацима из немачких архива (доступних на порталу војног архива Србије) из Југославије је евакуисано 234.721 ратних заробљеника (међу њима 2.653 официра), што значи да је релативно мали број њих умро или убијен у заробљеништву – до 3% од укупног броја. Ипак, одласком оволиког броја за рат способних мушкараца у далеко заробљеништво толики број породица (нешто мањи, уколико су браћа из једне куће одведена, или отац и син) остао је без заштите и препуштен злочинцима да слободно дејствују. Пример за који сам чуо у Бања Луци, а овде прилажем списак 67 Гламочанина из Дракулића, је Ђурђе чијих је једанаесторо деце побијено у масовно покољу (7.2.1942). Он је доживео клиничку смрт, у логору, у тренутку када се покољ догађао, спасао га је доктор Словенац, а према његовим речима указао му се свети Никола који му је вест саопштио, али и рекао да мора да настави да живи и да опет формира породицу (синове сам му упознао и важе за угледне Бањалучане који се необично много воле и држе заједно).

Приложене су две табеле, о страдалима по националности и години смрти, као и према месту смрти. Да су Срби убедљиво највише страдали досадно је понављати. Највећи број заробљеника умро је, или је убијен у немачком логору Сталаг, док за 1.609 лица није познат логор, већ стоји само „Немачка“.

 

Укупно Мушкараца Жена 1941 1942 1943 1944 1945
Срби 5.991 5.886 105 899 1.254 1.403 1.243 1.192
Хрвати 995 952 43 101 97 155 323 319
Муслимани 288 285 3 53 59 63 68 45
Словенци 466 455 11 57 58 82 127 142
Македонци 142 139 3 40 33 12 42 15
Остали 80 78 2 13 6 19 16 26
Шиптари 189 189 0 27 23 45 48 46
Мађари 35 34 1 5 6 7 8 9
Роми 21 21 0 5 6 4 5 1
Јевреји 47 41 6 11 8 11 10 7
Турци 28 27 1 6 6 7 1 8
Словаци 14 14 0 4 2 0 6 2
Бугари 4 4 0 1 3 0 0 0
Укупно 8.300 8.125 175 1.222 1.561 1.808 1.897 1.812
Stalag 2.852
Nemačka 1.609
Nepoznato 467
Oflag 345
Italija 341
Beograd 202
Jasenovac 151
Šabac Zasavica 85
Zagreb 81
Zemun Sajmište 78
Niš Bubanj 59
Banjica 45
Stara Gradiška 40
Zrenjanin 34
Lepoglava 23
Sarajevo 23
Bjelovar 20

 

Glamočanin (Drago) Dete, rođeno 1942. Srbin, ubijeno od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7051s00020)
Glamočanin (Đurđe) Borislav, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092049)
Glamočanin (Đurđe) Boško, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092045)
Glamočanin (Đurđe) Darinka, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092043)
Glamočanin (Đurđe) Dušanka, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092044)
Glamočanin (Đurđe) Gordana, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092051)
Glamočanin (Đurđe) Jovanka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092042)
Glamočanin (Đurđe) Milan, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092047)
Glamočanin (Đurđe) Radojka, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092048)
Glamočanin (Đurđe) Sava, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092046)
Glamočanin (Đurđe) Stanislav, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092050)
Glamočanin (Đurđe) Vasilija, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092052)
Glamočanin (Gajo) Dušan, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Drakulić (5003s00755)
Glamočanin (Gavrilo) Joko, rođena 1881. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Drakulić (5003s00756)
Glamočanin (Kosta) Ostoja, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092040)
Glamočanin (Kosta) Slobodan, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092037)
Glamočanin (Luka) Đuja, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092079)
Glamočanin (Mihajlo) Persa, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092096)
Glamočanin (Milan) Drago, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092095)
Glamočanin (Milan) Đuja, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092587)
Glamočanin (Milan) Mila, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7051s00019)
Glamočanin (Milan) Mileva, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092097)
Glamočanin (Milan) Miloš, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092101)
Glamočanin (Milan) Vid, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092099)
Glamočanin (Miloš) Gojko, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092092)
Glamočanin (Miloš) Jelena, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092090)
Glamočanin (Miloš) Petar, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092091)
Glamočanin (Miloš) Radmila, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092089)
Glamočanin (Miloš) Sin, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018025)
Glamočanin (Miloš) Sin2, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018026)
Glamočanin (Miloš) Sin3, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018027)
Glamočanin (Miloš) Sin4, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018028)
Glamočanin (Miloš) Zorka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092093)
Glamočanin (Mitar) Lenka, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092094)
Glamočanin (Nikola) Desa, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092510)
Glamočanin (Nn) Đuja, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić-banja (0830018023)
Glamočanin (Nn) Joka, rođena 1881. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092035)
Glamočanin (Nn) Mileva, rođena 1892. Srpkinja, ubijena 1942. nepoznato, Drakulić (5003s00760)
Glamočanin (Nn) Miloš, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018024)
Glamočanin (Nn) Stevo, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018029)
Glamočanin (Nn) Uroš, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018036)
Glamočanin (Petar) Petra, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092098)
Glamočanin (Rade) Gajo, rođen 1870. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Drakulić (5003s00754)
Glamočanin (Rista) Đuja, rođena 1903. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092041)
Glamočanin (Risto) Mara, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Drakulić (5003s00757)
Glamočanin (Simeun) Milica, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092081)
Glamočanin (Stevan) Miloš, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092088)
Glamočanin (Stevan) Uroš, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092509)
Glamočanin (Stevo) Aleksa, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092084)
Glamočanin (Stevo) Anka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (0830018032)
Glamočanin (Stevo) Gospa, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092087)
Glamočanin (Stevo) Koviljka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092086)
Glamočanin (Stevo) Mira, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092082)
Glamočanin (Stevo) Ostoja, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (0830018031)
Glamočanin (Stevo) Sin, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942 u direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018033)
Glamočanin (Stevo) Sin2, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018034)
Glamočanin (Stevo) Sin3, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018035)
Glamočanin (Stevo) Teodora, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092083)
Glamočanin (Stevo) Todor, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7002s00003)
Glamočanin (Uroš) Petar, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092511)
Glamočanin (Uroš) Sin, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018037)
Glamočanin (Uroš) Sin2, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018038)
Glamočanin (Uroš) Sin3, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018039)
Glamočanin (Uroš) Vlado, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092512)
Glamočanin (Vaso) Mara, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092036)
Glamočanin (Vid) Sin, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092103)
Glamočanin (Vid) Staka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092102)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>