Ekonomski razvoj srpske zajednice na Kosovu i Metohiji

Izreka kaže da ako nahraniš čoveka biće sit jedan dan, ali ukoliko ga naučiš da se sam hrani biće sit ceo život.

Što se tiče pomoći srpskom življu na Kosovu i Metohiji nejasno je koliko direktno pomoći ide na KiM, a koliko završava na teritoriji Centralne Srbije. To važi kako za penzionere, tako i za zaposlene i za socijalno ugrožene. Ne zna se da li na KiM danas živi 100 ili 150 hiljada stanovnika srpske nacionalnosti.

Ukoliko pođemo od grube pretpostavke da se godišnje transferiše oko 250 miliona evra stanovništvu na KiM (uključujući i u Centralnoj Srbiji?) dolazimo do činjenice da je ovo srazmerno njihovom udelu u stanovništvu Srbije bez Kosova: oko 1,5% ukupne javne potrošnje.

Uzmimo, na primer, penzije. Prema podacima fonda PIO u maju ove godine penzije je primilo 31.415 lica sa teritorije KiM u iznosu od 655,8 miliona dinara. To daje godišnji fond penzija od oko 60 miliona evra. Međutim, moguće je da je samo desetak hiljada penzionera efektivno na KiM, a što se može naslutiti na osnovu broja penzionera po filijalama. Onda je to oko 20 miliona evra, pa se i cifra od procenjenih 250 miliona evra smanjuje na možda i manje od 100 miliona.

Umesto dnevnog egzistencijalnog opstanka Srba u pokrajini Kosovo i Metohija smislenije bi bilo postaviti dugoročnu strategiju njihovog života i razvoja. A ni života ni razvoja nema bez ekonomske aktivnosti.

Kako bi moglo da se pomogne Srbima na Kosovu i Metohiji, a kako bi zaradili novac?

Osnovni problem za bilo koji vid proizvodnje predstavlja mogućnost plasmana na tržištu. Recimo da će se nova poljoprivredna politika ključno zasnivati na garantovanim otkupnim cenama poljoprivrednim proizvođačima. Pošto privatne kompanije posluju u skladu sa profitnim interesima onda se za vođenje poljoprivredne i drugih politika pojačava značaj institucije robnih rezervi.

Pođimo dakle od pretpostavke da bi robne rezerve Srbije otkupljivale sve što se proizvede na KiM po tržišnim cenama. Idealno bi bilo da to čine na celoj teritoriji Srbije, ali to mi nije cilj teksta.

Sama garancija otkupa značila bi izvesnost bilo kakve proizvodnje na teritoriji KiM.

Sada dolazimo do pitanja, a šta bi tamo moglo da se proizvodi?

Prva asocijacija mi je drvo, a zbog blokada balvanima koje su počele u leto prošle godine. Prostor iznad Kosovske Mitrovice je bogat šumom.

Srbija je prošle godine imala izvoz drvne građe u vrednosti od 165,5 miliona evra. Količina je bila 338 hiljada tona, pa je prosečna izvozna cena bila oko 500 evra. Ukoliko bi robne rezerve svake godine otkupile 100 hiljada tona drvne građe po prosečnoj ceni od 500 evra po toni, a što zavisi od nivoa obrade, Sever Kosova bi imao prihod od 50 miliona evra. Ukoliko bi prihod po zaposlenom bio 25.000 evra, to bi značilo garantovanih 2 hiljada radnih mesta.

Code Product label Exported unit value, Euro/Tons Exported value in 2011,Euro thousand Exported quantity in 2011, Tons
4418 Builders’ joinery & carpentry of wood 263 59613 22665
4407 Wood sawn/chipped lengthwise, sliced/peeled 349 30228 86666
4421 Articles of wood, nes 295 15250 51755
4410 Particle board and similar board of wood or other ligneous materials 235 11688 4979
4415 Packaging materials of wood 270 9031 33436
4409 Wood continuously shaped along any edges 972 7651 7875
4401 Fuel wood; wood in chips or particles; sawdust&wood waste&scrap 120 7649 63718
4412 Plywood, veneered panels and similar laminated wood 968 5548 5734
4403 Wood in the rough 215 5131 23837
4411 Fibreboard of wood or other ligneous materials 424 4395 10357
4408 Veneer sheets&sheets for plywood &other wood sawn lengthwise 232 3201 13771
4402 Wood charcoal (including shell or nut charcoal) 400 2764 6911
4406 Railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood 336 1760 5245
4420 Wood marquetry & inlaid wood; caskets & cases or cutlery of wood 9969 518 52
4416 Casks,barrels,vats,tubs etc. of wood 5191 384 74
4417 Tools, tool & broom bodies & handles, shoe lasts of wood 1104 380 344
4419 Tableware and kitchenware of wood 2486 134 54
4413 Densified wood, in blocks, plates, strips or profile shapes 612 124 203
4414 Wooden frames for paintings,photographs, mirrors or similar objects 3167 54 17
4404 Hoopwood; split poles; piles, pickets, stakes;chipwood 225 22 99
Ukupno   165524,98 337792

 

Poput drvne građe može se razmatrati šta je sve još moguće proizvesti i otkupiti od Srba na Kosovu i Metohiji, poput lekovitog bilja, stoke, sireva, mesnih prerađevina… Ukoliko bi bio garantovan otkup i proizvodnja bi bila započeta, ili povećana.

U odnosu na ovu moju skicu, potreban je mnogo ozbiljniji program o potencijalima, aktivnostima i zadacima.

Slično bi moglo da se učini i sa Republikom Srpskom.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *