Home » 0 Miroslav Zdravković, Ekonomska istorija » Indeksi BDP-a, zaposlenosti i produktivnosti: 1955-2017

Indeksi BDP-a, zaposlenosti i produktivnosti: 1955-2017

БДП Србије је, у односу на 1989, у 2017 био мањи за 20%, број запослених за 13%, а продуктивност рада за 8%. У међувремену је светски БДП повећан за 112%, а значајно су повећани и број запослених (укључивање Кине и Источне Европе у међународну поделу рада) и продуктивност рада.

Период од 2000. до 2008. упоредив је са седамдесетим годинама прошлог века у погледу наглог раста дугова предузећа. Период од 2009. до 2017. упоредив је са осамдесетим годинама прошлог века према стагнацији економске активности. Шта је уследило након 80-тих, познато је. Надајмо се да се историја неће изнова понављати.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>