IP 40: U Srbiji je sve više ovaca!

http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/02/02/73/PO12_032_2015_srb.pdf

“Према подацима приказаним у овом саопштењу, у Републици Србији, са стањем на дан 1. децембра 2015, у односу на претходно стање, укупан број свиња већи је за 1,5%, оваца за 2,3% и живине за 1,6%, док је мањи број говеда за 0,5%, коза за 7,2% и коња за 2,5%. Говеда се највише гаје у Региону Шумадије и Западне Србије (47,2% у односу на укупан број говеда на територији Републике Србије), а свиње у Региону Војводине (40,9%). У односу на десетогодишњи просек (2005–2014), укупан број говеда мањи је за 8,1%, свиња за 4,8%, коза за 16,3%, коња за 9,6% и живине за 4,2%, а већи је број оваца за 13,4%.”

Према подацима у саопштењу оваца је у Србији било 1.789.144, што значи да је њихов број за једну годину повећан за 40.255, што је више него што се број људи у тој години смањио (37.500, умрли 104.268 а рођени 66.768), не рачунајући миграције.

С обзиром да у Србији има 713.242 хектара под ливадама и пашњацима, на један хектар долази тачно 2,5 оваца, или једна овца на 40 ари. То је мало.

Мало је ако се узме и стави у однос са бројем становника Србије (7.132 хиљаде у 2014), јер имамо тачно 1 овцу на четири становника, а има земаља где је више оваца него људи.

Оваца има највише у региону Шумадије и Западне Србије (1.112.217), затим у региону Јужне и Источне Србије (368.248), у Војводини (231.413), а најмање их је у Београдском региону (77.266).

Да би се овако овце у Србији множиле у складу са компаративним предностима, потребни су локални конзументи и инострана тржишта. Пошто су локални становници у вишедеценијском посту (урбани део), раст бројности оваца искључиво је повезан са спољним могућностима пласмана. А то се и догодило: извоз живих оваца повећан је 9 пута у протеклих 7 година: са 746 хиљада евра у 2008, на 7.005 хиљада евра у 2015г.

Србија је у 2014г била на 18. месту према вредности извоза оваца, док је Румунија била највећи светски извозник, а што потврђује наше компаративне предности и веома помешано порекло од сточара са ових простора. Укупна вредност светског извоза повећана је са 988 милиона евра у 2008, на 999,9 милиона у 2015г, а Румунија је, 2014 године, имала 167 испред Аустралије која је имала 166 милиона евра од ове животиње. Ну, већ је у 2015г Аустралија вратила примат у извозу оваца.

Од земаља у окружењу, након Румуније, Мађарска је на 7 месту, а Бугарска на 28. Хрватска је била не 58 месту у 2014г али се веома приближила у рангу Србији, јер је повећала вредност извоза са 102 хиљаде евра у 2014 на 2.625 хиљада у 2015г.

Главна тржишта за извоз из Србије су БиХ и Црна Гора, а у 2015г било је и извоза у Израел. Пут белог света отишло је 2015г оваца измерених да теже 3.025 тона, а просечна цена при фактурисању из Србије била им је 2.308 евра по тони, али је за Израел отишло оваца по 4.181 евра по тони, што указује на удаљене локације за извоз ка којима треба тежити.

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *