Izdaci za javnu bezbednost u Evropi u 2018.

Србија има релативно малу апсолутну вредност издатака за унутрашњу безбедност, али има највећи удео ових издатака у БДП-у и у јавној потрошњи у Европи (без података за БиХ, Албанију и Црну Гору).

У ЕУ су издаци за јавну безбедност од 2008 повећани за 22,2%. Само су Грчка, Кипар и УК (у еврима) смањили вредност ових издатака изражено у еврима. Највећи релативан пораст издатака имао је Луксембург (+84,1%), а Швајцарска (+82,5%) и Норвешка (+65,8%) су имале раст издатака под великим утицајем јачања валута у односу на евро. Малта је повећала издатке за 76,9%. Након ових земаља највећи релативан пораст издатака имале су три нама суседне чланице ЕУ: Румунија (+42,1%), Бугарска (+41%) и Мађарска (+40,9%).

Србија је у посматраном периоду имала номинални раст БДП-а за 74,3% (са 2.908 на 5.069 милијарди динара), јавне потрошње за 51,8% (са 1.266 на 1.921 милијарди динара), док су трошкови за јавну безбедност повећани за 72,6% (са 76 на 131,3 милијарди динара). Удео ових трошкова у БДП-у је остао 2,6% док је у укупној јавној потрошњи повећан са 6% у 2008. на 6,8% у 2018.

Изражено у еврима раст издатака за јавну безбедност повећан је за 20,6%, што није много мање од просечног раста у ЕУ (+22,2%). Удео издатака за јавну безбедност у БДП-у ЕУ остао је 1,7%, а у јавној потрошњи 3,6%, у периоду посматрања.

Након Србије (2,6%) највећи удео у БДП-у јавна безбедност има у Бугарској (2,5%), Хрватској (2,4%), Мађарској (2,3%), Румунији, Летонији и Словачкој (по 2,2%).

Највећи удео у укупној јавној потрошњи након Србије (6,83%) имају Бугарска (6,8%), Румунија (6,2%) и Летонија (5,7%).

 

Посматрано по намени највећи издаци за јавну безбедност у ЕУ били су на полицијске услуге (122,6 милијарди евра у 2018), затим за судство (43,2), против-пожарну заштиту (29,5) и за затворе (20,6 милијарди евра) док су за друге намене били релативно мали.

У односу на 2008 раст трошкова био је највећи за противпожарну заштиту (+30,9%), судство (20,8%), полицијске услуге (20,1%) а најмањи за затворе (+15,4%).

Србија није упоредива јер нама противпожарна заштита није одвојена од полицијских услуга.

Трошкови за затворе у Србији повећани су за 46,1% и већи раст у ЕУ имале су само Француска, Луксембург, Бугарска, Мађарска и Малта. Ван ЕУ већи раст имале су Норвешка и Швајцарска.

Пораст издатака за полицијске услуге и противпожарну заштиту у Србији био је за 23,4% што је слично просечном расту трошкова у ЕУ.

Издаци за судство су у Србији повећани за 10,4%, изражено у еврима. Грчка, Литванија и ЕУ су смањили вредност ових издатака, а мањи пораст од Србије имале су Словенија, Данска, Шпанија, Португалија и Хрватска.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *