Место Србије у Европи у употреби обновљивих извора енергије у 2021.

Производња електричне енергије у ЕУ (линк) из обновљивих извора повећана је за готово 5% у 2021. у односу на 2020. Ипак и потрошња је повећана услед економског опоравка након укидања ковид ограничења. Као резултат, удео обновљивих извора у укупној потрошњи електричне енергије у ЕУ повећан је за само 0,1 пп, са 37,4% у 2020. на 37,5% у 2021.

Енергија ветра и воде учествовали су са више од две трећине у укупној енергији из обновљивих извора (37% и 32%, респективно). Соларна енергија (15%), био-горива (7%) и остали извори (8%) чинили су остатак. Соларна енергија је најбрже растући извор: у 2008. је она учествовала само са 1% у потрошеној енергији у ЕУ.

Три четвртине електричне енергије из обновљивих извора произведено је у Аустрији (76,2%, већином из хидро) и у Шведској (75,7%, већином хидро и ветар). Након њих следе Данска (62,6%, већином из ветра), Португалија (ветар и вода) и Хрватска (53,5%, већином из воде).

У бази Евростат-а има података и за Србију и овде не стојимо добро: до 2014. били смо изнад просека ЕУ према уделу обновљивих извора енергије да би од 2015. били испод просека уз све већу разлику на нашу штету.

У 2021. је удео обновљивих извора у Србији без података за КиМ повећан за 1,7 процентна поена у односу на 2010. По овом показатељу смо убедљиво последња земља у Европи и само је Молдавија имала сличну промену за 1,8 пп. Молдавија је ипак удвостручила удео обновљивих извора са 1,8% на 3,6%.

Евростат

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *