Потрошња домаћинстава у САД у 2022.

Као што „Он“ може бити и „Она“ или „Они“ тако и породице, домаћинства могу у статистици да буду потрошачке јединице.

САД су у 2022. имале 134 милиона потрошачких јединица, што је на око 225 милиона становника у просеку по 2,5 члана по потрошачкој јединице.

Просечна потрошачка јединица зарађивала је у 2022. 94.003 долара (пре пореза) и повећала је приходе за 7,5% у односу на 2021, али је њена годишња потрошња износила 72.967 долара и повећана је номинално за 9%.

https://www.bls.gov/news.release/cesan.nr0.htm

Трошкови становања (33,3%) и саобраћаја (16,8%) чинили су тачно половину укупне потрошње просечне америчке потрошачке јединице (некада домаћинства) и били су испред издатака за исхрану (12,8%), личног осигурања и издвајања за пензије (12%), здравствених издатака (8%) и забаве (4,7%) као релативно већих ставки у укупној потрошњи.

На храну је просечна потрошачка јединица у 2022. потрошила 9.343 долара (778 долара месечно и 311 долара месечно по члану потрошачке јединице). Ови трошкови су повећани за 12,7%. При томе, на исхрану код куће трошено је 5.703 долара, а ван куће 3.639 долара. Први издатак је повећан за 8,4%, а други за 20,1%. Американци су више повећали потрошњу ван куће не зато што је она јефтинија, већ зато што су у 2020. због забрана за кретање овај вид потрошње, тј. начина живота, били значајно смањили.

На алкохолна пића просечна потрошачка јединица (у даљем тексту ППЈ) потрошила је 583 долара, што је испод просечни раст за 5,2%.

На цигарете је потрошено 371 долара и овај издатак је повећан за 8,8%.

Становање је ППЈ однело 24.298 долара и ови издаци су повећани за 7,4%. Унутар њих, издаци на сопствене некретнине износили су 8.230 долара (+8,4%), у изнајмљеним некретнинама 4.990 долара (+6,5%) и у осталим некретнинама 1.287 долара (+30,9%). На плаћања ноћења ван места становања потрошено је 837 долара и овај трошак је повећан за 38,6%.

На одећу и услуге (прања, чишћења) потрошено је 1.945 долара и овај трошак је повећан за 10,9%. И овде је корона закључавање направило уштеде у буџетима ППЈ, јер је њихов трошак у 2021. повећан за 22,3%.

На саобраћај су Американци (тачније ППЈ) потрошили 12.295 долара и овде је дошло до промена у понашању услед повећања трошкова горива: издаци на куповину возила смањени су за 6,9%, трошкови горива и мазива повећани су за 45,3%, а на коришћење јавног и осталог превоза издаци су повећани чак за 86,9%, мада је њихова вредност била релативно мала (845 долара, што је упоредиво са трошковима за личну негу).

Здравствени издаци су износили 5.850 долара, у чему је здравствено осигурање учествовало са 3.843, а здравствене услуге са 1.184 долара. Укупни издаци су повећани за 7,3%, на осигурање за 3,8% а на здравствене услуге за 10,7%.

Издаци за забаву били су 3.458 долара и они су, због раста цена горива, хране и становања, смањени за 3,1%. Услуге улазница и провизија износиле су 833 долара и оне су повећане за 27,4%, након раста од 53,9% и овде је корона закључавање у 2020. било лековито за породичне буџете, тачније за ППЈ.

Смањени су издаци за хобије, кућне љубимце и спортску опрему за 6,3%, и износили су 908 долара, док су издаци за осталу опрему и услуге смањени за 24,5% и износили су 698 долара.

Издаци за личну негу износили су 866 долара, и повећани су за 12,3%.

Издаци за читање (књиге, новине, магазини) износили су само 117 долара и повећани су само за 2,6%. Ни Срби, као ни Американци, много не читају, али је овде вероватно најмања разлика у апсолутним износила за потрошњу.

На образовање је потрошено 1.335 долара и овај издатак је повећан за 8,9% након смањења за 3,5% у 2021.

Разни издаци су износили 1.009 долара и повећани су за 2,3%.

Доприноси у готовини, шта год да значили, износили су 2.755 долара и повећани су за 14,1%.

Коначно, издаци за пензије и социјалну заштиту износили су 8.223 долара и повећани су за 11,1%. Структура потрошње и њени апсолутни износи зависили су од броја чланова конкретне потрошачке јединице, као и од величине прихода ових модерних заједница.

U.S. Bureau of Labor Statistics

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *