Удео БРИКС+ у светском извозу у 2021 према 4-цифреној царинској класификацији

У приложеним обрачунима извршене су две грубе, и неопходне, претпоставке: (1) 70 милијарди долара не разврстаног извоза Русије дописано је званичној вредности извоза природног гаса од 8,8 милијарди долара; (2) не разврстан извоз Саудијске Арабије у износу од 206 милијарди долара подељен је на 106 милијарди дописаних код сирове нафте и 100 код деривата нафте. Могуће је да Саудијска Арабија извози и друге енергенте, што би ове две вредности оборило, али нас то не интересује, већ крупна слика коју желимо да прикажемо.

Хонг Конг, Кина је додат подацима за 11 земаља.

У првој табели је приказано 30 производа који учествују са 43,7% у светском извозу и са 46,2% у извозу БРИКС+. Додато је још 20 производа услед могућности увида у већи број индустријских производа како би се видели удели.

Удео БРИКС+ у укупном светском извозу износио је 28,1% у 2021, а код ових 30 производа био је 29,7%.

Највећи удео у светском извозу ова група земаља имала је код телефона (56,9%), рачунара (54,6%) и дијаманата (54,3%). У прва два случаја то је било захваљујући Кини а у трећем захваљујући Индији (24,7 милијарди долара), УАЕ (16,6) и Русији (14 милијарди долара).

Код сирове нафте и код нафтних деривата удео је изнад 40% од укупног светског извоза док је он код природног гаса мањи, око једне трећине светског извоза.

Земље БРИКС+ су како велике извознице, тако и велике увознице, па могу да имају „затворене“ робне токове, попут трговине енергентима, сојом и другим примарним, али и индустријским, производима. Та њихова трговина вреди око 1.700 милијарди долара што је 7% укупне светске трговине.

Најмањи удео ова група земаља има код машина за производњу полупроводника (5,5%), а затим код путничких аутомобила и лекова – код оба по 6,7%. Следе медицински инструменти (8,7%) и вакцине (8,9%).

СТО, УНКТАД и прорачуни аутора

У другој табели приказани су производи код којих земље БРИКС+ учествују са преко 70% у светском извозу. У врху листе су производи који имају релативно малу вредност у светском извозу попут вештачког цвећа, производа за фестивале, производа од свињске длаке и мате (Аргентина и Бразил).

У табели су обојени прехрамбени производи и руде те се може видети да је удео ових земаља доминантан код азбеста, хрома и три групе производа од магнезијума.

Остали, необојени, производи припадају индустријским производима и најчешће се ради о извозу Кине.

Исто

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *