DuPont analiza profitabilnosti za 20 naj …. privrednih društava u Srbiji po neto dobitku u 2012. godini

Srednje vrednosti za pojedine komponente i sam prinos na vlasnički kapital za uzorak smo merili pomoću medijane. Rezultati su sledeći: ekviti multiplikator 1,79, koeficijent obrta imovine 0,86, EBIT marža 25,88%, teret duga 0,74, i ROE 25,94%.

Na osnovu srednje vrednosti ekviti multiplikatora vidimo da preduzeća iz našeg uzorka u znatnoj meri koriste pozajmljeni kapital u svom poslovanju. Ovaj kapital je u našoj zemlji dosta skup i njegovi troškovi su pored visine kamata pod dodatnim pritiskom nestabilnosti domaće valute čiji pad preko valutnih klauzula i negativnih kursnih razlika može da značajno poskupi ovaj način finansiranja.

Iz tabele možemo da vidimo da proizvod druge i treće komponente ROE je prinos na prosečnu imovinu-ROA. Prva i četvrta
komponenta se odnose na pozajmljivanje. Ako preduzeće ne koristi u svom poslovanju pozajmljeni kapital prva i četvrta komponenta imaju vrednost 1, i ROA je jednaka ROE. Ako preduzeće koristi pozajmljeni kapital prva komponenta raste iznad 1, a četvrta pada ispod 1. Teoretski preduzeće može koristiti pozajmljeni kapital dok god ostvaruje prinos veći od cene duga. U tom slučaju ako je proizvod ove dve komponente veći od jedan imamo pozitivan efekat leveridža i ROE je veće od ROA. U slučaju da je proizvod prve i četvrte komponente manji od jedan imamo negativan efekat leveridža, što znači da je cena duga veća od ROA i takva situacija implicite vodi u samnjenje ROE, i de facto preduzeće radi za kreditore a ne za vlasnike što je suprotno zdravoj ekonomskoj logici. U našem uzorku imamo pet preduzeća koja su izložena negativnom efektu leveridža: Telekom, Lafarage, Cementara Kosjerić, Coca Cola Srbija i Tehnogas.

Koeficijent obrta imovine kao komponenta ROE može da ima znatan efekat na prinos na vlasnički kapital. U našem uzorku dva preduzeća sa najvećim koeficijentom obrta imaju i najveće ROE. Medijana koeficijenta obrta za preduzeća u našem uzorku je veća od tekuće vrednosti tog pokazatelja za S&P 500 indeks koja iynosi 0,70. Analizi koeficijenta obrta u našoj zemlji treba pristupiti sa oprezom iz dva razloga: zbog tehnološke zastarelosti i relativno manjeg učešća nematerijalne imovine u ukupnoj imovini nego što je to slučaj u razvijenim zemljama. Naša je preporuka da se u našoj zemlji za preduzeća koja imaju visoke koeficijente obrta imovine posebno ona koja posluju u kapitalno intezivnim granama obrati pažnja na trendove u neto
kapitalnim izdacima.

EBIT marža prikazuje cenovnu moć i efikasnost preduzeća u upravljanju tročkovima. On je pokazatelj uspešnosti preduzeća u njegovom suštinskom poslovanju. Njen efekat možemo videti na primeru preduzeća Sunako. Ovo preduzeće ima visoku ROE koja iznosi 51,55%, znatno veću od srednje vrednosti uzorka a u isto vreme teret duga i koeficijent obrta su tik uz vrednosti istih komponenti za uzorak, dok je njegova EBIT marža znatno veća od iste komponente ROE za uzorak, što i uz veći ekviti multiplikator doprinosi snažnoj ROE.

Efekat EBIT marže se vidi i na primeru preduzeća Coca – Cola Srbija gde ona iznosi 8,61% što doprinosi da ovo preduzeće i pored dosta visokog koeficijenta obrta uz nizak ekviti multiplikator ostavruje ROE koje je ispod proseka za uzorak posmatarnih
preduzeća.

Napomena: Vrednosti su računate na osnovu podataka iz pojedinačnih finansijskih izveštaja

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *