Anketa o potrošnji domaćistva BIH u 2007.

5. IZDACI ZA POTROŠNJU: NIVO I STRUKTURA

5.1. Glavne činjenice

 

U Bosni i Hercegovini u 2007. godini prosječni mjesečni izdaci za potrošnju su iznosili 1.541,43 KM po domaćinstvu.

 

U prosjeku, jedno domaćinstvo mjesečno troši 511,17 KM za hranu i piće, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge iznosili 1.030,26 KM. (Tabele 5.1 i 5.2)

Dakle, jedna trećina ukupnih mjesečnih izdataka domaćinstva se odnosi na hranu i piće, zatim 22,1% na održavanje stambene jedinice i režijske troškove, 14,5% na prevoz i komunikacije, 5,4% na namještaj, kućanske aparate i redovno održavanje, 5,3% za odjeću i obuću, 4,0% na zdravstvo i preostalih 15,3% na druge proizvode i usluge (duhan, rekreacija/slobodno vrijeme i kultura, obrazovanje, ugostiteljske usluge i usluge hotelskog smještaja, itd).

Ako se sumiraju osnovni mjesečni izdaci domaćinstva (hrana, režijski izdaci, zdravstvo, prevoz i obrazovanje) može se vidjeti da su skoro 3/4 (71,0%) izdataka osnovni troškovi koji se ne mogu izbjeći i oni mjesečno iznose 1.096,18 KM za prosječno domaćinstvo u Bosni i Hercegovini.

 

Ako se analizira kategorija ishrane, može se vidjeti da se mjesečno najviše novca izdvaja za meso (116,13 KM ili 22,7%), zatim voće i povrće (16,9%), mlijeko, sir i jaja (14,0%), hljeb i žitarice (13,0%), bezalkoholna pića (10,2%). Od ukupnih izdvajanja za hranu i pića, najmanje se izdvaja za ribu (2,6%) i alkoholna pića (3,8%).

Od ukupnog broja domaćinstava, najviše je domaćinstava (53,4%) koja, u periodu od dvije sedmice (referentni period), barem jednom kupuju juneće meso, zatim meso peradi (52,6%), teletinu (39,1%), te 23,2% domaćinstava koja kupuju sušeno i dimljeno meso svih vrsta. U posmatranom periodu, svinjsko meso je kupovalo 13,0% domaćinstava.

 

Ako se detaljnije razmotre izdaci za prehrambene proizvode, s osvrtom na neke značajnije proizvode, može se reći sljedeće: u grupi Voće najviše je domaćinstava koja, u posmatranom periodu, kupuju banana (74,3%), zatim jabuke (61,7%), južno voće (52,8%), kruške (17,6%), grožđe (17,3%), breskve (10,8%).

Krompir je kupovalo 46,3% domaćinstava, grah 40,9%, paradajz 36,2%, luk – bijeli i crni 35,8%, a zatim papriku, mrkvu itd.

Mlijeko i mliječni proizvodi su veoma značajni prehrambeni proizvodi za naša domaćinstva. U toku posmatrane dvije sedmice, 77,2% domaćinstava je kupovalo svježe mlijeko, 57,3% ih je kupovalo jogurt, 51,0% pavlaku, 45,9% mladi sir, itd.

Izdaci za hljeb i žitarice učestvuju sa 13,0% u ukupnim izdacima za prehrambene proizvode, što iznosi 66,26 KM mjesečno. U okviru ove grupe proizvoda, najveća izdvajanja su za hljeb i brašno.

Za hranu i piće konzumiranu van kuće, prosječno mjesečno se izdvaja 2,0% od ukupnih izdataka domaćinstva (31,58 KM). U toku dvije sedmice, 26,7% domaćinstava je imalo barem jedan obrok ili piće u restoranima, 27,5% u kafeima, barovima ili bifeima i 12,3% u radničkim ili studentskim kantinama.

Dio izdataka za potrošnju hrane i pića (56,79 KM, 11,1%) odnosi se na procijenjenu vrijednost izdataka iz vlastite proizvodnje3. Oni ne predstavljaju stvarnu kupovinu (ne podrazumijevaju novčane izdatke domaćinstva), već su uključeni u procijenjenu vrijednost izdataka za potrošnju da bi omogućili poređenja izdataka za potrošnju između domaćinstava koja imaju i onih koja nemaju potrošnju iz vlastite proizvodnje.

Domaćinstva koja sama proizvode voće i povrće imaju daleko manju potrošnju ovih proizvoda u poređenju sa domaćinstvima koja iste kupuju: jabuke su najzastupljenije (konzumiralo ih je 7,3% domaćinstava), zatim kruške (2,7%), šljive (2,4%) i grožđe (1,7%). Krompir je konzumiralo 32,2% domaćinstava koja imaju vlastitu proizvodnju, luk 25,8%, grah 20,1%, paradajz 7,8%.

 

U definiciju izdataka za potrošnju uključuju se i procjene koje ne predstavljaju stvarnu kupovinu i stvarne izdatke; odnose se na i) potrošnju proizvoda iz vlastite proizvodnje koja čini 4,0% ukupnih izdataka i ii) imputirana renta za glavnu stambenu jedinicu, tj. procijenjena stanarina za domaćinstva koja žive u vlastitim stanovima ili koja besplatno koriste nečiju stambenu jedinicu. Vrijednost imputirane rente je dobijena na bazi procjene koju su dala sama domaćinstva i ona iznosi 200,10 KM (13,0% ukupnih izdataka za potrošnju). Uvođenje „virtualnog izdatka“ za rentu omogućuje poređenje izdataka za potrošnju između domaćinstava koja žive u svojoj stambenoj jedinici i onih koji žive u unajmljenoj stambenoj jedinici (procenat domaćinstava koja imaju vlastiti stan ili stanuju besplatno iznosi 96,2%). Zaključno, iznos izdataka za potrošnju domaćinstva, koji se odnosi na stvarnu kupovinu proizvoda i usluga, je 1.279,21 KM. (Tabela 5.3 i Grafikon 5.1)

Kategorija izdataka za stanovanje je druga najveća kategorija izdataka domaćinstava (14,7%), nakon izdataka za hranu, i mjesečno iznosi 227,10 KM; osim imputirane rente, uključuje stvarnu rentu i redovno održavanje stambene jedinice. Izdaci za režijske troškove (računi za energente, centralno grijanje ili nabavku nekog drugog goriva, vodu, odvoz kućnog otpada i korištenje zajedničkih prostorija) mjesečno u prosjeku iznose 114,39 KM, što je 7,4% ukupnih izdataka.

Osim ovih izdataka, jedan dio svog budžeta (5,4%) domaćinstva troše na nabavku i održavanje namještaja i kućanskih aparata, prostirke u kući, sredstava za čišćenje i usluge u kući. Za ove svrhe se prosječno mjesečno izdvaja 83,79 KM.

Za prevoz, javni i privatni, domaćinstva troše 11,2% svog budžeta, što prosječno mjesečno iznosi 173,35 KM. Izdaci za prevoz uključuju kupovinu vozila i pogonskih goriva, pojedinačnih i sezonskih karata za javni prevoz i izdatke za časove vožnje i polaganje vozačkog ispita.

Više od polovine domaćinstava (51,9%) u Bosni i Hercegovini posjeduje automobil, 24,1% ih ima bicikl, skoro 2% motor, moped ili skuter i 1,1% motocikl.

U posmatranom periodu (dvije sedmice) 27,7% domaćinstava je imalo izdatke za dizel gorivo, 14,4% za benzin, 20,1% domaćinstava je koristilo javni prevoz, 11,5% taksi prevoz, a u jednomjesečnom periodu prije intervjua, 21,9% domaćinstava je imalo izdatke za popravke vozila.

Na kupovinu odjeće i obuće domaćinstva u prosjeku mjesečno izdvajaju 81,45 KM ili 5,3% od ukupnih izdataka, a 15,2% domaćinstava je kupilo nešto od ovih proizvoda za svoju djecu.

Bolničke usluge, usluge medicinskih i rehabilitacionih centara, usluge vanbolničkog liječenja i tretmana i stomatološke usluge, uz korištenje farmaceutskih proizvoda, medicinskih preparata i terapeutskih pomagala, u prosjeku mjesečno iznose 62,08 KM, što je 4,0% od ukupnih izdataka domaćinstva.

Najznačajniji izdaci u ovoj kategoriji su oni koji se odnose na nabavku farmaceutskih proizvoda (41,8%).

U dvosedmičnom posmatranom periodu, izdatke za lijekove je imalo 64,5% domaćinstava. Usluge javnih bolnica (općih i specijalizovanih) je koristilo 4,2% domaćinstava, a usluge privatnih 1,2% domaćinstava u jednomjesečnom periodu prije intervjua.

Za troškove koji se odnose na kategoriju komunikacija, domaćinstva mjesečno izdvajaju 50,53 KM ili 3,3% njihovih izdataka. U ovu kategoriju se ubraja i kupovina telekomunikacionih aparata i plaćanje računa za

37

njihovo korištenje. U jednomjesečnom periodu prije intervjua, izdatke za fiksni telefon je imalo 77,2% domaćinstava,

a za mobilni telefon 64,2% domaćinstava. Skoro 60,0% domaćinstava ima izdatke za TV pretplatu i

9,1% za korištenje Interneta.

Tokom perioda od dvije sedmice, 36,3% domaćinstava kupuju dnevne, 14,5% sedmične novine i 24,4% domaćinstava je imalo barem jednu uplatu za igre na sreću. Ova kategorija (rekreacija/slobodno vrijeme i kultura) uključuje i nabavku školskih knjiga (ove izdatke je u mjesecu prije intervjua imalo 6,3% domaćinstava), zatim sportske opreme, muzičkih instrumenata, kompjutera, kućnih ljubimaca te izdatke za sportske i kulturne manifestacije, hobi i druge aktivnosti.

Izdaci za obrazovanje u prosjeku mjesečno iznose 8,09 KM (0,5% ukupnih izdataka).

Izdaci za ostale proizvode i usluge u prosjeku mjesečno iznose 98,40 KM i oni uključuju registraciju I osiguranje vozila, preparate i usluge za održavanje lične higijene, priloge vjerskim zajednicama i raznim udruženjima, administrativne izdatke, izdatke za bankarske i druge usluge. Za ovu vrstu izdataka domaćinstva izdvajaju 6,4% svog mjesečnog budžeta.

 

5.2. Razlike po geografskom području i tipu naselja

U Federaciji BiH domaćinstva imaju najveću mjesečnu potrošnju, u prosjeku 1.649,72 KM. Nešto potrošnju imaju domaćinstva u Republici Srpskoj (1.364,31 KM) i Brčko distriktu BiH (1.318,47 KM). Razlika u nivou potrošnje između domaćinstava koja žive u Federaciji BiH i Republici Srpskoj je 20,9%, a između Federacije BiH i Brčko distrikta BiH je 25,1%. (Tabela 5.4)

Izdaci za hranu i piće u Federaciji BiH iznose 535,51 KM, Republici Srpskoj 473,18 KM i Brčko distriktu BiH 429,87 KM. Razlike u nivou potrošnje prehrambenih proizvoda između Federacije BiH i Brčko distrikta BiH se mogu pripisati razlici u broju članova u porodici. (Tabela 5.5)

Učešće potrošnje mesa u ukupnoj potrošnji hrane je najveće u Republici Srpskoj (24,5%), za razliku od Federacije BiH (21,8%) i Brčko distrikta BiH (22,4%).

Učešće potrošnje mlijeka, mliječnih proizvoda, sireva i jaja je približno po različitim eritorijalnim područjima i iznosi oko 14%.

38

Postoje razlike i u potrošnji alkoholnih pića po različitim geografskim područjima. U Republici Srpskoj taj procenat je 5,0%, Federaciji BiH 3,1% i Brčko distriktu BiH 3,7%.

Najniže učešće u ukupnoj potrošnji hrane i pića je potrošnja ribe: 2,5% u Federaciji BiH i Brčko distriktu BiH i 3,0% u Republici Srpskoj.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *