Home » Demografija » Demografska kretanja, novembar 2019.

Demografska kretanja, novembar 2019.

Према подацима РЗС-а (линк) у 11 месеци 2019. рођено је у Србији за 0,25% више беба него у истом периоду 2018. Број дечака је смањен за 0,6% а девојчица је повећан за 1,2%, па је дечака рођено више за 5,8% док је у истом периоду 2018. више рођено дечака од девојчица за 7,7%.

Број умрлих у Србији повећан је за 2,1%, са 8.202 у просеку месечно 2018. на 8.378. Негативан природни прираштај повећан је за 5,6%, са 2.931 на 3.095, у просеку месечно.

У Србији – север повећан је број рођених за 0,7% (дечака је смањен за 0,8% а девојчица повећан за 2,3%), број умрлих је повећан за 3,7% па је негативни прираштај повећан за 12,1%.

У Србији – југ број рођених је смањен за 0,3%, у томе дечака за 0,33% а девојчица за 0,27%, број умрлих је повећан за 0,67% па је негативни природни прираштај повећан за 2%.

Укупан број закључених бракова, за 11 месеци 2019. према истом периоду 2018, смањен је за 2,5%, на северу за 2,2% а на југу за 2,8%, док је укупан број разведених бракова повећан за 9%, на северу за 3,7% а на југу за 16,1%.

У односу на 11 месеци 2017. број рођених је смањен за 0,7%, умрлих је смањен за 2,4%, број закључених бракова мањи је за 1,2% док је број разведених бракова повећан чак за 41%.

Закључених бракова је 2017. било 4,4 пута више него разведених, у 2018. однос је смањен на 3,4 према 1, а у 2019. однос је додатно смањен на 3,1:1.

 

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>