Home » Demografija » Demografska kretanja u 2019.

Demografska kretanja u 2019.

https://publikacije.stat.gov.rs/G2020/pdf/G20203003.pdf

У 2019. демографска кретања била су готово идентична као и у 2018: број рођених је повећан за 79, број умрлих је смањен за 250 те је негативан природни прираштај смањен за 329 особа. То је занемарљиво смањење негативног прираштаја са 38.423 лица у 2018. на 38.094 у 2019.

Број рођених износио је 64.037 и он је повећан за 0,12% док је број умрлих износио 102.131 и смањен је за 0,2%.

У Србији Север број рођених повећан је за 0,5% а број умрлих смањен је за 0,2% док је у Србији Југ број рођених смањен за 0,3%, а број умрлих је повећан за 0,3%. Негативан природни прираштај у Србији Север смањен је за 2,1%, а у Србији Југ је повећан за 1%.

У 2019 број склопљених бракова смањен је за 2,4%, при чему је смањење на северу било 2,5% а на југу 2,2%.

Број развода повећан је за 6,2% при чему на северу за 1,1% а на југу за 12,8%. Број развода на 1.000 склопљених бракова повећан је са 309 у 2018. на 335,9 у 2019.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>