Промене у старосној структури становника Србије од 1999. до 2020.

У бази Евростата постоје подаци о броју становника Србије, без података за КиМ, на почетку године према годинама старости.

Од 1999. до почетка 2020. у Србији је смањен број становника, без спољних миграција, за 626.145 што је релативно смањење за 8,3%.

У том укупном смањењу број малолетних лица смањен је за 374.541, са 1.578.813 на 1.204.272, што је релативно смањење за 23,7% док је број пунолетних лица смањен за 251.604 са 5.974.037 на 5.722.433, што је релативно смањење за 4,2%.

Број малолетних лица, услед све мањег броја рођене деце, је константно смањиван током целог периода док је број пунолетних лица достигао 6.002.783 у 2003. години и од тада је у сталном смањивању.

Када се помножи број лица по старости са бројем година добијамо да је укупан број становника имао 294,9 милиона година у 1999. а да је у 2020. имао 297,1 милиона година. При смањеном броју становника то је било могуће повећавањем просечне старости са 39 на 42,9 година. Оба ова броја требало би повећати за 3,8 и за 3,45 милиона година а просечну старост на 39,5 и 43,4 година јер су множења извршена са целим бројевима а не са половинама између две године, како би било прецизније.

Међу пунолетним становништвом дошло је до велике промене између радно активних, старости од 18 до 64 године и старих 65 и више година.

Број лица која су у радном узрасту смањен је за 529.975 (не рачунајући спољне миграције) или за 11% са 4.800.590 на 4.270.615.

Број лица старих 65 и више година повећан је за 278.371 или за 23,7% са 1.173.447 на 1.451.818.

Број лица у радном узрасту у просеку се сваке године смањивао за 25.237 а број старих 65 и више година повећавао се просечно за 13.256 лица.

На почетку 2020. било је 1.707.434 корисника пензија што је за 255.616 више од лица старијих од 64 године. Старосне пензије је примало 1.092.495 лица, инвалидске 275.353 лица а породичне 339.586 лица.

У табели су излистане све године и највеће релативно смањење имала су лица стара 20 година, за 34,6%. Смањење броја имале су све старости до 51 година живота и тек од 52 године почиње повећање броја (1968. годиште).

Број лица старих 100 и више година повећан је 29,3 пута, са 62 на 1.819, а број лица старих 99 година повећан је 12 пута, са 70 на 847.

Укупан број лица старих 80 и више година повећан је 2,7 пута, са 116.650 на 323.641.

Највише становника имало је 65 година (1955. годиште) па 67 година (1953). Више од 100 хиљада становника, осим ова два годишта било је још рођених 1954, 1956, 1957, 1976, 1977. и 1978.

Раст броја умрлих током 2020, највећим делом на њеном крају, смањио је ове податке о расту броја лица у најстаријем добу. Нови пораст броја умрлих у 2021. додатно је смањио број најстаријих лица.

Евростат

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *