Home » Ekonomska istorija » Kolonizacija : Hajdučija; ili Državna intervencija : Siva ekonomija

Kolonizacija : Hajdučija; ili Državna intervencija : Siva ekonomija

Порта је одлучила да се у паланке на друму између Београда и Ниша: Хасан-пашину Паланку, Баточину, Јагодину, Ражањ (Киналиоглу) и Алексинац доведе и насели укупно 750 кућа Арнаута, у свако место по 150 породица. Да би их задржала у новим местима, Порта је у јесен 1696 наредила да се свакој насељеничкој породици додели државна помоћ у износу од пет гроша. Међутим, ни новац нити неколике потере које је за њима раније упућивао Џефер-паша, нису могли одвратити Арнауте од бежања из мeста која су била изложена сталној опасности од хајдука.

Радмила Тричковић „Београдски пашалук, 1687-1739“, Службени гласник 2013, стр. 119

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>