Koliko je uobičajeno raditi od kuće?

Према саопштењу Евростат-а (линк) u 2018 је 5,2% запослених, у старосној доби од 15 до 64 година у ЕУ стално радило од куће. Овај удео је стабилно око 5% био у прошлој деценији. У истом периоду је повећан удео оних који повремено раде од куће, са 5,8% у 2008. на 8,3% у 2018.

Са 14% запослених који уобичајено раде код куће у 2018. Холандија је била на врху листе земаља чланица, блиско праћена Финском (13,3%), Луксембургом (11%) и Аустријом (10%). Најмање је рад од куће уобичајен у Бугарској (0,3%) и у Румунији (0,4%).

Самозапослени у ЕУ су много чешће уобичајено радили од куће (18,5%) него запослени (3%). Ова правилност постојала је у свакој од земаља чланица. Највећи удео самозапослених који су стално радили од куће био је у Финској (више од 46,4%) испред Холандије (44,5%) и Аустрије (43,6%).

У 2018 је мало већи удео жена које су стално радиле код куће (5,5%) него мушкараца (5%). То је био случај у већини чланица ЕУ а највећа је разлика била у Француској (8,1% жена према 5,2% мушкараца), Луксембургу (12,5 према 9,8%) и Малти (7,4% према 4,7%).

У 8 чланица је ситуација била обрнута, да је више мушкараца од жена радило код куће, а највећа је била у Холандији (15,5% мушкараца према 12,3% жена), Данској (8,5% према 7%) и Ирској (7,2% према 5,7%).

Удео оних који раде код куће повећава се са старошћу. У ЕУ само је 1,8% запослених, узраста од 15 до 24 година радило од куће, према 5% код старих од 25-49 година и 6,4% старих 50-64 година.

У Србији су трендови супротни формираним у ЕУ. Од 2010. до 2014. Србија је била изнад просека према уделу запослених који су радили стално код куће, а од тада је испод просека у ЕУ. У Србији мање људи повремено ради код куће, у односу на оне који стално раде код куће, док је у ЕУ супротан случај. Као и у већини чланица ЕУ већи је удео жена које и стално и повремено раде код куће. Највећи пад удела имали су самозапослени мушкарци који стално раде код куће и њихов удео у укупно самозапосленима се смањио са 14,2% у 2010 на 7,5% у 2018.

Према старосним групама постоји правилност да се повећава удео рада код куће са старошћу важи и код повременом и код сталног рада код запослених лица, али не и код самозапослених лица.

Повремено самозапослена лица чешће раде од куће у старости од 25 до 49 година (4,1%) него старости од 50-64 година (3,2%). Код стално самозапослених који раде од куће удео је такође опадајући, па је највећи удео код старости 15-24 година (9,9%), смањује се код 25-49 (8,9%) и незнатно се смањује код 50-64 година (8,8%).

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *