Home » 3 Industrija » Industrijska proizvodnja I 2016

Industrijska proizvodnja I 2016

Према подацима РЗС-а у јануару је индустријска производња у Србији била за 8,3% већа у односу на исти месец 2015г. Снабдевање електричном енергијом повећано је за 23,7%, рударство за 8,3% (у томе експлоатација угља за 13,4%), а прерађивачка индустрија за 2,1%.

Унутар прерађивачке индустрије највећи пораст су имали: остали саобраћајни пр (+65,7%), дувански пр (+47,9%), рачунари, електрични и оптички производи (23,5%), и остале прерађивачке делатности (+23,1%).

Највеће смањење производње имали су: пр машина и опреме на другом месту непоменуте (-24,4%), пр текстила (-20,4%) и пр основних метала (-19%).

Посматрано у десезонираној серији, укупна индустрија повећана је за 0,9пп у односу на децембар 2015г, а у односу на просечан обим у 2015г већа је за 3,3%. Прерађивачка индустрија имала је пораст за 3,5пп и за 1,7% је изнад просечног обима у 2015г.

Под претпоставком да се задржи пораст од 8,3% до краја године, што је нереално, у 2016г индустријска приозводња би била за 2,5% изнад нивоа из 2008г. Да би се изједначила са том годином, неопходно је да се обим производње повећа за 5,7%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>