Home » 3 Industrija » Industrijska proizvodnja u 2011. godini

Industrijska proizvodnja u 2011. godini

U decembru je industrijska proizvodnja u Srbiji bila za 0,1% veća nego u decembru 2010. godine. To je bilo posledica rasta proizvodnje rudarstva za 19%, i električne energije za 14,2%, pri smanjivanju proizvodnje prerađivačke industrije za 4,8%.

U 2011. godini industrijska proizvodnja je povećana za 2,1%. Rudarstvo je imalo rast od 10,4%, električna energija rast od 9,7%, dok je prerađivačka industrija smanjena za 0,4%. U odnosu na 2008. godinu prerađivačka industrija se nalazi na nivou koji je manji za nepunih 13%.

Posmatrano u desezoniranoj seriji industrija je smanjila nivo za 0,5 procentnih poena u decembru u odnosu na novembar, dok je bila za 1,3% veća nego u decembru 2010. godine.

Prerađivačka industrija je imala neznatan oporavak od 0,2 procentna poena dok je u odnosu na kraj 2010. godine bila niža za 4%. Toliko smanjivanje je uneto u 2012. godinu.

Posmatrano po delatnostima prerađivačke industrije najveći rast obima proizvodnje imali su proizvodnja motornih vozila i prikolica (+24,3%) i proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda (24,2%), dok su najveći pad imale proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava (-46,1%), popravka i montaža mašina i opreme (-20,7%), I proizvodnja nameštaja (-20,3%).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>