Home » 3 Industrija » Industrijska proizvodnja u Srbiji u 2016. godini

Industrijska proizvodnja u Srbiji u 2016. godini

Према подацима РЗС-а у 2016 години је индустријска производња у Србији повећана за 4,7%. Прерађивачка индустрија имала је раст за 5,3%, рударство за 4%, а снабдевање електричном енергијом за 2,7%.

Посебно је важна чињеница да индустријска производња расте у десезонираној серији. У децембру је укупна индустрија имала раст за 1,2 индексна поена и била је за 5,2% изнад просечног нивоа у 2015. години. Прерађивачка индустрија је повећана у децембру за 1,8пп и била је за 7,6% изнад просечног нивоа у 2015. години.

Од 24 области прерађивачке индустрије у 2016. години је 16 имало повећање обима производње а 8 пад обима, у односу на 2015. годину. Највећи раст остварили су производња осталих саобраћајних средстава (+52,4%), производња дуванских производа (+22,6%) и производња хемикалија и хемијских производа (+15,8%). Највећи пад имала је производња текстила (-15,2%).

Производња прехрамбених производа повећана је за 6% у 2015 години, док је у децембру повећање износило чак 17,6%, што указује да ће ова област индустрије наставити да се повећава до средине 2017. године.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>