Home » 3 Industrija » Industrijska proizvodnja VIII 2015

Industrijska proizvodnja VIII 2015

У августу је, у односу на август 2014 године, индустријска производња у Србији повећана за 12,9%, у чему снабдевање електричном енергијом за 43,3%, рударство за 14,6% а прерађивачка индустрија за 6,5%.

Кумулативно повећање индустријске производње износи 6,9%, и то значи да је надокнађен пад производње у 2014 години. Сваки даљи пораст производње значиће раст изнад нивоа у 2013 години. Снабдевање електричном енергијом је повећано за 11,9%, прерађивачка индустрија за 5,9%, а рударство за 3%.

Од 24 делатности прерађивачке индустрије 15 је остварило кумулативни пораст производње а 9 је имало пад. Највећи пораст производње имали су: производња дуванских производа (+87,6%), производња машина и опреме на другом месту непоменуте (+63,8%) и производња текстила (+51%). Највећи пад имају производња осталих саобраћајних средстава (-21,8%), и производња рачунара, електронских и оптичких производа (-21%).

Посматрано у десезонираној серији, укупна производња је смањена за 0,7 индексних поена у односу на јул, и трећи месец узастопно је у паду, али је 9,9% изнад просечног нивоа у 2014 години. Прерађивачка индустрија је повећала индекс за 1,2 поена, 6,5% је изнад просечној нивоа у 2014 години, али је нижа од највећег нивоа производње оствареног у мају 2015 године (109,1).

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>