Home » 3 Industrija » Industrijska proizvodnja, X 2017

Industrijska proizvodnja, X 2017

Према подацима РЗС-а, у октобру је индустријска производња била за 4,4% већа него у истом месецу 2016. године. Рударство је повећало обим за 7,9%, прерађивачка индустрија за 6,1%, а снабдевање електричном енергијом је смањено за 3,4%.

У периоду јануар-октобар укупна производња повећана је за 3,5%, у томе прерађивачка индустрија за 6,8%, рударство за 2,4%, а снабдевање електричном енергијом је смањено за 7%.

У октобру је 20 области прерађивачке индустрије имало међугодишњи пораст а 4 су имале пад обима производње. Највећи међугодишњи пораст имала је производња рачунара, електронских и оптичких производа (+46%), а највећи пад производња основних метала (-27,8%).

Посматрано у десезонираној серији, у октобру је дошло до великог пада обима производње: укупна индустријска производња је, у односу на септембар, смањена за 3,9 процентних поена, а прерађивачка индустрија за 3,3пп.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>