Obaveštajni rad u Srbiji pre 195 godina

331.

Јагодина,

9. август 1825.године

Мићо Митић из Јагодине кнезу Милошу – јавља о сукобима Турака и Грка

Милостиви Господару

Вашој милости јављамо ноћас прође из Урумелије један кириџија по имену Георгије Флора из Битоља, и отиде у Београд, и овако каже за Греце, тојест за Аморенце, велику кураж учинили. Дошао Мемед Али пашин син из Мисира на лађама имао је – 16000 – војске, и баталио неколико села Греческије, послије Греческиј коло котрон удари на своје лађе бараке турске, а Турци помисле да је њиов индат, и тако ослабили се, а коло котрон удари, исве Турце разбије, и Мемед Али пашин син затворио га коло котрон у једну кулу, и даје му таин на трећи дан – друго јављамо – 3-го августа пође Ћајапаша са 6000 војске из Издина, и удари на Греце и – 3 села поробе, а Греци јобколе Турце, сам Ћаја паша побегне са своије 50 људи и робље све поврате

Јесам ваш покорниј слуга

У Јагодини Мићо Митић

Августа 9-дне 1825.

Оригинал, АС, КК XII, 442

338. Јагодина,

2. септембар 1825.година

Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља да је кроз Ћуприју и Јагодину прошао један татарин из Цариграда и да ни у једном од ових места није свраћао. Затим јавља зашто се толико веселио Усеин паша у Нишу

Ваше сијателство милостивејши Господару

Не пропуштам вашему сијателству покорнејше јавити како у понедеоник један довлет татарин из Цариград овамо пројурио и овдашњи војвода трефио се у Ћуприју, кои каже за истог татарина да није ни у Ћуприју код војводе свраћао нити је пак овде у Јагодину стао – у томе нисмо могли од њега ништа разумети – а за шенлук што је чинио Усеин паша – питали смо овдашњег војводу. Он каже да му је дошао ферман за нови мансуп зато шенлук чинио – и послао сам одавде једног дућанџију у Нишу кои се разумеза та шенлук зашто је учињен – а кад разумем нећу пропустит вашему сијателству покорнејше јавити.Со тим остајем и јесам вашему сијателству покорнејши слуга

У Јагодини Милета Радојковић

2-ог септемвра 1825.

Оригинал, АС, КК XII, 425

339.

Јагодина, 5. септембар 1825.године

Јанаћије Радовић кнезу Милошу – јавља да је кроз Јагодину прошао један трговац који иде из Солуна преко Београда за Беч и да је од њега сазнао доста новости о сукобу Турака и Грка, које му преноси

Ваше сијателство милостиви Господару

С глубочајшим високопочитанијем не пропуштам вашему Сијателству јавити како је 3-г сего месеца прошао један трговац преко Јагодине кои иде из Солуна преко Београда за у Беч именом Констандин којега сам питао за неку новину да ми покаже за Мореју и он ми је овако показао, да је пре неколико дана дошло једно писмо у Солун консулу Шведском, из Сира, које острово Сир стои недалеко од Мореје и јавља му они његов корешпондент уверавајући га да је за цело Мемед Алипашин син са свом његовом војско муфаћен у којем сраженију и један енглески генерал са 4000 људи дошавшиј упомоћ Грецима био је, оба ће много капетана и војске греческе на плацуостало је мертвиј.Тај исти трговац казује и за Меселон да је два пута у Руменлији валесна град јуриш чинио, и оба пута са великом штетом повратио се и принужденје био 4. сахата од свога бившег страна натраг повучи се, за подпунутиизгублену своју војску, али ће предпријатије своје врло тешко и по једноконцу привести, јербо куда је год писао по Уруменлији примио је одговор одАјана и бегова да никакав турчин своје вољно неће да пође, а силом неможеду да и истерају да се неби учинио междуусобни бран, јербо не самоТурци неће и буле удове коима су мужеви и синови прошасте годинеизгинули, у очи своје поглаваре куну и ружу и свакога спута отврачају да неиду неће своје куће и децу да чувају. Исти трговац јавља да су пре 40 дана Греци и велике галије капетан бегове изгорели и 4 ибрик галиона отели, и да су сасвим капаније морске истребљене, такођер пре 10 дана дошао је Ферманиз Стамбола у Серез и у околне стране за умтару да се по вилајету купи и дасе носи у Софију а за кои узрок није могао известно разумети ни одкога, Овоми је све вишеречни трговац показао

Остајем и јесам Вашего сијателства всепокорни служитељ

У Јагодини Јанаћије Радовић

5-га Септемвр. 1825

Оригинал, АС, КК XII, 426

369.

Јагодина,

29. новембра 1826. године

Михаило Јовановић кнезу Милошу – јавља да је у Јагодину дошао један ага који из Софије путује у Травник к везиру и од њега сазнао шта се ради у Нишком пашалуку.

Ваше књажевско сијателство високо милостиви Господ. Господ. здравствујте

Ја ваш покорни слуга не препуштам вам покорно јавити ко пришествују мојем у Јагодину у исти дан дошавши бјаше један из ага кои од Софију иде зау Травник к везиру и каже да ни најмање од Софију овамо не чује се за онога тевтедара и каже да је шњиме дошао нишевачкоме везиру брат са 80 коњаника од Софију изишли су Нишлије Турци те су га пречекали а и овди сам застао и београцки трговци кои иду од панаир [у Зунцево] и кажу да су чули тамо да је изишао један царев човек из Станбола и дошао у Једрене и чули да ће намешћати судије и кои ће поглавар с колико људи да буде и на кои начин да се владају. Ако шта пак будемо боље разумели опет јавићемо

Остајем ваш покорни слуга

1826. год. 7-вра 29.

Михаил Јовановић

Јагодина

Оригинал, АС, KK XII, 455

373.

Јагодина,

30. новембра 1826. године

Јанаћ Радовић кнезу Милошу – јавља да је у Јагодину стигао Девлет татар из Цариграда који каже да иде за Београд.

Ваше сијателство милостивејшиј Господару Господару

Не пропуштам вашему сијателству покорнејше јавити како је данас стигао из Цариграда Девлет татар – кои каже да иде из Цариграда овамо за уБеоград један капиџи баша – кои тера 45 коња кои остао у Нишу – по татарском казивању од три дана стигнуће капиџибаша и татарин кои ми казао оде у Београд.

Сотим остајем и јесам вашему сијателству

У Јагодини покорнејши слуга

30-г Ноемвра 1826. года

Јанаћ Радовић

Оригинал, АС, КК XII, 459

380.

Катун,

10. фебруар 1828. године

Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља о могућностима да Турци планирају напад на Србију.

Високо милостивом сијателству Господару Г. Милошу род србском благодетељ здравствујте

Ми покорни ваши служитељи јављамо вашем сијателству како смо преко разумне људи чули и нам доказали да оћеју Турци на нас да ударе – али раде тајно како да би могли тако се угађају и конасе расположили куда ће коида буде Шишит паша у Крушевац – а Јашар паша у Ћуприју – а остали њима војска у Параћин – у Ражње оберу и иштиру – и у Крушевац – чисте – јемачно за Шаши пашу конак – јављам вама а може бити ви боље да знате.

У Катуну Сотем остајем

1828. фебруарија 10

на ваше службе свагда послужен

У Катун

Милета Радојковић

Оригинал, АС, КК XII, 466

4. март 1828. године

Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља да је сазнао да је врањски паша отишао у Видин, а Каравеизин син кренуо у Крушевац, али да још није стигао.

Ваше сијателство милостивнејши Господар наш здравствујте

Покорно ми јављамо вашем сијателству како смо разумели преко људи– казују да је врански паша кренуо и отишао у Видин и за Каравеизиног сина говоре да се и он кренуо а нема га јоште да дође и више није никаке војске дошло о свем онем ћеаом што је дошло и Шаша паше готов конак у Крушевац и вуку иштиру и 40 кућа очистили а није јоште дошао и кад добијем јоште каки абер јавићемо вама нећемо задржат.

1828. март 4. Слуга покорни

Оригинал, АС, КК XII, 469

385.

Јагодина, 12. март 1828. године

Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља да је из Пирота стигао трговац Аџи Павле који прича да је у Пирот стигла војска од 200 људи коју води Каравеизин син и кренули у народу да сакупљају оружје.Такође, вели да се и у Новом Пазару сакупља турска војска.

Ваше сијателство милостивнејши Господару наш здравствујте

Вама јављам сад ми дође трговац из Пирота Аџи Павле и каже ми сад уова прочасти четвртак стигла војска у Пирот Каравеизинога сина 200 људи а тако и уредио све по 200 људи једни кад се дигну а други па да дођу да му неимају саклет по конацима а за њима Билалага радемарски ајан с војском – идупнички ајан и по колико ш њима иде они не знаду – тако била говор међу Турцима казује Јаћим Павле идемо да тражимо пусат од Србе ако дад и да буду раја ако не даду а ми како знамо тако ћемо радит и тако му кзивао једантрговац – има војска у Нови Пазар дошла 16 иљада које куд – сад се сабира.

Ваш покорни слуга остајем на служе

1828. марта 12. Милета Радојковић

Оригинал, АС, КК XII, 471386.

Катун, 12. март 1828. година

Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља да је чуо да се у околнимпашалуцима сакупља велика војска, али нико не зна разлог тог сакупљања.

Ваше сијателство милостивејши Господару здравствујте.Мипокорни ваши служитељи јављамо вашем сијатељству како сам сесастао сас Сејди Менџом и тврдо ми се заклео што је чуо да каже и нешто ћеда чује од сад па да ми јави вранском паши стигли су људи и призренскомпаши 300 људи ноћас на конак у Ражње – али не знам јели ћеју у Ћуприју даиду или ћеју у Параћин на конак то неможемо праву казат и каз ми за Шашипашине синове дошли у Прокупље – и беру онде војску све од 4 куће поједног и они да му плаћају комшије и сабрали 8 стотина људи и оћеју да дођу на уручено место где коме одређено – и вели оћеју Турци нешто да раде алинико не зна освем старешине и заповест другу чекају од Осман паше нишкоги Абдуруман паше из Босне то им рекао Мур саибија – а говорио Мур Саибија код Пашаларе ја сам мислио да је нама веран Кнез Милош а онсправио војску 80 иљада москву у помоћ како москов пређе Дунаво а онодма у Арнаутлук да удари али ви све испуните градове и паланке па ћете заповест од више уречене примат како буде и врански паша отишао у Берковицу с неколико људи да нареди по селима субаше онде му дат мусат паонда оће и он овомо да дође и Каравеизином сину траже 3 иљаде – војску даиде ш њима у Смедерево и он послао његове људе траже под ајлук поголаку ирече ми Сејдија има у Ниш код Осман паше родљака при Капи бимбаша одма пошље брата његовога он ће му казат што су наумни и он пође нама да каже –и друго нећемо затаит па ћемо јавит.

1828. марта 12. Слуга покорни

Остајем у Катун

Милета Радојковић

Оригинал, АС, КК XII, 472

387.

Катун,

15. март 1828. године

Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља да је у Параћин стигао Каравеизин син са 300 коњаника и 200 пешака.

Вашему сијателству милостиви Господару здравствујте –Ми ваши покорни служитељи јављамо вашему сијателству како је Каравеизин син ноћас у Параћин на конак сас 300 коњаника и 200 пешака (продомирскијан) пратио 200 људи у Ражње дошло то Каравеизин син те 200 људи пратио пре но нису у Ћуприју а он је ноћас у Параћин на конак радомирски ајан оставио да седе у шаранров у Ражње.

У Катуну Остајем ваш покорни слуга

1828 – марта 15.

Милета Радојковић

Оригинал, АС, ККXII, 473

406.

Јагодина,

2. август 1828. година

Јанаћ Радовић кнезу Милошу – јавља да је у Јагодину стигао Николај Филиповић, аустријски курир из Цариграда који је предао писма за њега која му одмах шаље.

Ваше сијатељство милостивејши Господару

Не пропуштам ваљему сијатељству покорњејше јавити – како је приспео у подне Николаје Филиповић – курир аустријски из Цариграда – кои ми је предао писма за ваше сијатељство – и ја их с места шиљем – такође иједно писамце Инџета татарина – и тако ми је казао Николаје курир да више у Цариград долазити неће – будући да је велико смуштеније по њему. Поздравио је вас и љуби вашу руку

При том остајем и јесам вашему сијатељству

У Јагодини покорњејшни слуга

2 –г августа 1828 года

Јанаћ Радовић

Оригинал, АС, KK XII, 492

407.

Јагодина,

Јанаћ Радовић кнезу Милошу – јавља да су у Јагодину стигла два татара.  Један иде из Цариграда за Београд, а други за Босну код Абдураман шаше, који ће бити смењен, а уместо њега за Босну је опредљен Али паша.

Ваше сијатељство милостивејшни Господару

С овим писмом не изостављам вашему сијатељству покорњејше јавити како су данас прошли овде два татара из Цариграда за у Београд – један татарин нашег Ч. Везира – а други Абдураман пашин – који су ми казали д асу за осам дана из Цариграда довде дошли и показали су ми да ће да крену Абдураман пашу из Босне – или ће у сургунлук да га баце или ће на неки масуп да иде нису могли да ми кажу – а уместо Абдурман паше у Босну опредељен је Али паша бивши аргос валиси – кои је одамно у Филијали беспослен седео – за нашега Инџе питао сам и казали су ми да га нису видели– То јављајући остајем и јесам вашему сијатељству.

Покорнејшни слуга

Оригинал, АС, КК XII, 493

Јанаћ Радовић

409.

Бачина,

3. децембар 1828. година

Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља да је био у Крушевацу код Мемет бега ради Симе из Божуроца и све рекао како му је наређено. Даље јавља о стању у Крушевцу.

Ваше сијатељство милостивејши Господару

По ваше заповести и налогу јесам отишао у Крушевацкод Мемет бега поради Симе из Божуровца и све сам оне речи изрзчио код бега што сте ми заповедили и он гооври досад ја абера несам имао и сад оћу свршит за Господара Милошев атар да је и ваше а камоли за толико. Говори али као сваки човек писан не верујем да ће се свршити зашто рече му Сејдиј ага – штода остаљамо не даље но сад да идем. Ја и да га уватим и што и што је узеонека да човеку а он га погледа попреко. Вели му није то твоја посла но је мојаи рече мене води ти тога човека твојега и ја кад уватим овога вашега ја ћу типисат те ћеш доћ и тога дувуџију довест што се изговара да није знао. Сејдија вели зна је само се сотем одговора ујутру сабајле кад сам отишао оставио сам га пијанога. Овако је кажу људи да је сваки дан имало војске у Крушевац за 300 људи више нема.

1828. декеврија 3.

Остајем на службе ваш покорни

Милета Радојковић

Оригинал, АС, KK XII. 495

У Бачине

414.

Јагодина,

23. фебруар 1829. година

Мита Тирић кнезу Милошу – јавља да је уз помоћ Хоџе превео садржину писма и иста њему шаље.

Ваше сијатељство милостивејшни Господару.

По височајшем налогу вашег сијатељства нисам пропустио дозватиовдашњег Хоџу – и превести на ова два турска писма содержањије њино –колико смо могли – у томе и писма и превод шаљемо. При том остајем и јесам вашему сијатељству.

У Јагодини покорњејшни слуга

23-г февруара 1829. года

Мита Тирић

Оригинал, АС, КК XII, 501

421.

Јагодина,

14. август 1829. година

Јанаћ Радовић кнезу Милошу – јавља да ју у Јагодину стигао француски курир из Цариграда и да је од њега сазнао да су Руси освојили Једрене.

Ваша сијатељство милостивејшиј Господару

С овим писмом не изостављам вашему сијатељству покорнејше јавити како је приспео овде синоћ у четири сата француски курир из Цариграда именовати Казељ – кои ми је казао да су Руси уишли у четвртак у три сати уЈедрене што су били ерлије Турци изишли су на пречек генералу Дибићу и довели га унутра с велику понпу – генералова заповест била је да је чаршија отворена и да сваки своју трговину гледа – везири кои су били у Једренеутекли су пре пришествије руско – на два сата – само што су нашли регулашатурски онде похарали су и протерали оданде и што су нашли царске ствариузаптили – и генерал Дибић са свом својом трупом наоди се у Једренско пољесамо друмове цариградске из позатварао – и то ми казао поменути курир – даје послат од Порту – анбасадор – прусиски на састанак с генерала Дибића да имаду разговор за мир – и генерал Дибић питао у Једрене овога курира за амбасадора прусискога јели је изашао из Цариград и он казао му да га је оставио у Лулебургазу – то јављајући – остајем и јесам вашему сизтељству покорнејшни слуга.

У Јагодини

14-г августа 1829.

г. Јанаћ Радовић

Оригинал, АС, КК XII, 509

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *