Banja Luka: stradali u Drugom svetskom ratu

Muzej žrtava genocida u Beogradu:

Identifikovano je 4.844 žrtava, u tome 3.938 Srba, 326 Muslimana, 269 Hrvata, 225 Jevreja, 35 ostalih, 27 Slovenaca, 12 Crnogoraca, po 5 Roma i Mađara i 2 Makedonca.

Opština BANJA LUKA

Agino Selo

 

 

 

Anđelić (Nn) Đurađ, rođen 9999. Srbin, streljan 1941. u direktnom teroru, Bočac (1126001007)

Brumat (Ivan) Zora, rođena 1924. Slovenka, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1910059003)

Budak (Petar) Velimir, rođen 1902. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Jajce 5 korpus (1851008002)

Dakić (Lazar) Vidosava, rođena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1851010010)

Kučuk (Dragoja) Radosava, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1851010013)

Kučuk (Dragoje) Jeka, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Stara gradiška (1851010014)

Kučuk (Jovan) Jovanka, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Stara gradiška (1851010012)

Kučuk (Mile) Dragoje, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Stara gradiška (1851010011)

Lakić (Đuro) Dušan, rođen 1919. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Vrbanja (1126001011)

Maksimović (Simo) Mlađo, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1298062088)

Novaković (Đorđe) Gojko, rođen 1909. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Bočac (1126001016)

Novaković (Luka) Đorđe, rođen 1867. Srbin, nestao 1941. nepoznato, Nestao (1126001017)

Pavičar (Pavle) Nikola, rođen 9999. Srbin, streljan 1943. U direktnom teroru, Bočac (1126001006)

Petković (Spasoje) Miloš, rođen 1913. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Bočac (1126001014)

Popović (Đuro) Trivun, rođen 1910. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Agino selo (1126001012)

Popović (Pejo) Mlađen, rođen 1910. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Agino selo (1126001013)

Popović (Pejo) Mladen, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Javorani (0211089001)

Radonić (Đura) Savan, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0811011005)

Radonjić (Đuro) Savan, rođen 1908. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Banja luka (1126001004)

Radukić (Tode) Dragutin, rođen 1910. Srbin, umro od Nemaca 1943. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemački logor (1126001018)

Radukić (Tode) Neđeljko, rođen 1923. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Bočac (1126001005)

Savanović (Đurađ) Vid, rođen 1919. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kotor varoš (1126001001)

Smajlagić (Asim) Derviš, rođen 1908. Musliman, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (1129025007)

Todić (Vaso) Mirko, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Bočac (1126001010)

Todić (Vaso) Tode, rođen 1923. Srbin, streljan 1941. u direktnom teroru, Bočac (1126001008)

Todić (Vaso) Zagorka, rođena 9999. Srpkinja, streljana 1941. U direktnom teroru, Bočac (1126001009)

Vukman (Tode) Lazo, rođen 1920. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Bočac (1126001015)

Vukoman (Milan) Branko, rođen 1920. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Agino selo (1126001002)

Vukoman (Milan) Simeun, rođen 1922. Srbin, streljan 1941. U direktnom teroru, Bačac (1126001003)

Vuković (Živko) Veljko, rođen 1917. Crnogorac, poginuo 1942. U NOBu, Nevesinje (2914007019)

 

 

P.S. Agino Selo imalo je 1991g 1.106s, u tome 1.077 Srba, 20 ostalih, 5 Jugoslovena i po 2 Muslimana i Hrvata, a 2013g imalo je 489s.

 

Banja Luka

 

 

 

Abdulahović (Muhamed) Selim, rođen 1921. Musliman, poginuo 1945. u NOBu, Zenica (1132052009)

Afgan (Hamid) Salih, rođen 1900. Musliman, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1130033010)

Afgan (Salih) Asim, rođen 1924. Musliman, poginuo 1945. u NOBu, Manjača (1130033011)

Aganović (Mehmed) Salko, rođen 1926. Musliman, poginuo 1945. U NOBu, Karlovac (1541030021)

Agić (Avdo) Šida, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (1132057042)

Ahmetašević (Mehmed) Omer, rođen 1911. Musliman, ubijen 1945. u logoru, Sisak (1131045020)

Ajanović (Ilijas) Ekrem, rođen 1921. Musliman, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1392010037)

Ajder (Marko) Đuro, rođen 1903. Srbin, ubijen 1945. kod kuće, Banja luka (1129024036)

Alagić (Paša) Husein, rođen 1908. Srbin, poginuo od ustaša 1942. U NOBu, Maslovare (1132057027)

Alagić (Paša) Mustafa, rođen 1906. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, 2 krajiška brigada (1132057025)

Alagić (Pašaga) Adil, rođen 1917. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Blatno-tešanj (2634021017)

Alagić (Pašaga) Husein, rođen 1909. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Moslovar (2634021016)

Alibegović (Ale) Muharem, rođen 1907. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Cemernica (1132057041)

Alić (Muja) Zilha, rođena 1919. Muslimanka, ubijena 1943. Kod kuće, Zenica (0928026011)

Altarac (Izidor) Jozef, rođen 1912. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008255)

Altarac (Jozef) Berta, rođena 1898. Jevrejka, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2822024020)

Altarac (Jozef) Regina, rođena 1917. Jevrejka, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2822024016)

Altarac (Kalmaia) Salomon, rođen 1892. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (M0008118)

Altarac (Kalman) Miko, rođen 1917. Jevrej, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (2822024015)

Altarac (Kalmo) Leon, rođen 1898. Jevrej, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (2822024019)

Altarac (Leon) Albi, rođen 1932. Jevrej, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (2822024018)

Altarac (Leon) Florica, rođena 1937. Jevrejka, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2822024017)

Altarac (Mošo) Miho, rođen 1912. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008256)

Altarac (Samuel) Isak, rođen 1919. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008254)

Altarac (Zadik) Isak, rođen 1909. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008253)

Amiđić (Vukašin) Velimir, rođen 1911. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Banja luka (0942018021)

Ančić (Simeun) Milan, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2332034018)

Anciferov (Luka) Tihon, rođen 1896. ostalo, ubijen 1943. U direktnom teroru, Drvar (1130031028)

Angelus (Karlo) Rudolf, rođen 1899. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Banja luka (2825052002)

Anić (Cvijo) Mile, rođen 1926. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1321027048)

Anić (Cvijo) Todor, rođen 1933. Srbin, poginuo od ustaša 1942. prilikom bombardovanja, Agići (1321027047)

Antonić (Nn) Erna, rođena 1940. Jevrejka, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (0858018047)

Antonić (Ostoja) Nataša, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (0858018046)

Antonijević (Jargo) Radosav, rođen 1910. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, G.rečica (0357053011)

Apolonjo (Josip) Mario, rođen 1902. Hrvat, poginuo 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, B.luka (2679045047)

Arapović (Asim) Sahib, rođen 1921. Musliman, poginuo 1945. U NOBu, Busovača (1132052004)

Arnautović (Mustafa) Mustafa, rođen 1900. Musliman, poginuo 1945. u NOBu, Banja luka (1132048021)

Arnautović (Ramo) Husein, rođen 1927. Musliman, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Nemački logor (1129030002)

Arnautović (Smajo) Husein, rođen 1921. Musliman, ubijen 1941. U direktnom teroru, Banja luka (1315068012)

Ašić (Hasan) Meho, rođen 1912. Musliman, poginuo 1944. u NOBu, Busovača travni (1132055009)

Atias (David) Albert, rođen 1933. Jevrej, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (8000s01136)

Atias (David) Roza, rođena 1906. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2678041037)

Atias (Nn) Šmule, rođen 1900. Jevrej, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2678041038)

Atias (Salamon) Rahela, rođena 1894. Jevrejka, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (1392014053)

Atias (Salamon) Zlata, rođena 1898. Jevrejka, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (1392014051)

Atias (Samuel) Dunja, rođena 1937. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (8000s00585)

Atijas (Avram) David, rođen 1909. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008119)

Atijas (Isak) Šimun, rođen 1914. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008121)

Atijas (Josip) Cevi, rođena 1911. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0890134063)

Atijas (Josip) Cipora, rođena 1904. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0890134065)

Atijas (Josip) Irena, rođena 1923. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0890134066)

Atijas (Josip) Natan, rođena 1906. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0890134061)

Atijas (Josip) Samuel, rođen 1900. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (0890134064)

Atijas (Jozef) Samuel, rođen 9999. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008120)

Atijas (Nn) Josif, rođen 1880. Jevrej, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (0890134062)

Babić (Franjo) Antonija, rođena 1901. Hrvatica, poginula 1944. U logoru, Bajna luka (2849014010)

Babić (Franjo) Božidar, rođen 1921. Hrvat, poginuo od ustaša 1944. u NOBu, Bronzani majdan (1129029004)

Babić (Franjo) Božidar, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Prijedor (1132049002)

Babić (Marijan) Milan, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Bajna luka (2849014011)

Babić (Mate) Marijan, rođen 1900. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Bajna luka (2849014009)

Babić (Spasoje) Vlado, rođen 1892. Srbin, nestao 1941. u NOBu, Beogradu (1128021024)

Babić (Trifun) Danilo, rođen 1888. Srbin, umro 1942. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Beograd (0878051023)

Babni (Radovan) Nevenka, rođena 1927. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (2771011006)

Babni (Radovan) Radovan, rođen 1932. Hrvat, poginuo 1944. prilikom bombardovanja, Banja luka (2771011007)

Babni (Simo) Desanka, rođena 1901. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (2771011005)

Bagić (Adim) Salih, rođen 1890. Musliman, ubijen 1943. U direktnom teroru, Banja luka (1130034003)

Bagić (Salih) Aiša, rođena 1918. Muslimanka, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (1130034004)

Bahtijarević (Alija) Ibrahim, rođen 1924. Musliman, umro 1945. U NOBu, Voj. bol. hvar (1130033014)

Bajagilović (Mujo) Adem, rođen 1922. Musliman, poginuo 1942. U NOBu, Kozara (1132052001)

Bajagilović (Mujo) Muhamed, rođen 1928. Musliman, poginuo 1944. u NOBu, Banja luka (1132052002)

Bajić (Andrija) Mitrana, rođena 1906. Crnogorka, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (1131045006)

Bajić (Ilija) Miloš, rođen 1911. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Srem.front (1129027034)

Bajić (Rista) Božo, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (1131045005)

Bajić (Rista) Božo, rođen 1914. Srbin, ubijen 1944. u zatvoru, Banja luka (1131041031)

Bajić (Timo) Svetozar, rođen 1898. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-oflag (1129026002)

Bajić (Tomo) Danilo, rođen 1892. Srbin, nestao 1944. nepoznato, Deliblata-kovin (1128018006)

Bakalbašić (Omer) Fuad, rođen 1926. Musliman, nestao 1943. nepoznato, Nepoznato (1131041054)

Baković (Nikola) Ivan, rođen 1892. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Lika (2894007019)

Balaban (Novak) Milan, rođen 1923. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kod banja luke (1131045010)

Baretić (Ivan) Nikola, rođen 1907. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. U zatvoru, Lepoglava (1127010119)

Barić (Luka) Brane, rođen 1920. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (1132060020)

Barić (Luka) Željo, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Jošavka (1132060021)

Baručija (Muhamed) Ibrahim, rođen 1914. Musliman, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1132055008)

Baručija (Omer) Mustafa, rođen 1924. Musliman, poginuo 1943. U NOBu, Cemernica banja (1132055011)

Baruh (Doda) Izo, rođen 1922. Jevrej, ubijen 1941. u zatvoru, N.gradiška (1543044030)

Baruh (Jozef) Salomon, rođen 9999. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (M0008123)

Baruh (Nn) Isak, rođen 9999. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008122)

Baruh (Nn) Luna, rođena 1888. Jevrejka, ubijena 1942. u zatvoru, N.gradiška (1543044029)

Barušić (Stanko) Mile, rođen 1924. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1132050008)

Barzetović (Đuro) Maksim, rođen 1894. Srbin, poginuo 1944. Pri deportaciji, Niš (1129026023)

Barzetović (Maksim) Vaso, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. Pri deportaciji, Niš (1129026024)

Bates (Jovo) Milan, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1132056020)

Bauem (Nn) Flora, rođena 9999. Jevrejka, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2765061014)

Bauem (Nn) Leopold, rođen 9999. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2765061013)

Bauem (Nn) Zlata, rođena 9999. Jevrejka, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2765061012)

Baum (Nn) Lavoslav, rođen 9999. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008124)

Begić (Dedo) Rifet, rođen 1920. Musliman, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (1132054006)

Begović (Hamzo) Adem, rođen 1918. Musliman, nestao 1942. nepoznato, Nepoznato (1548086018)

Begović (Hamzo) Tahir, rođen 1922. Musliman, poginuo 1944. U NOBu, Tuzla (1548086019)

Begović (Mustafa) Alija, rođen 1904. Musliman, ubijen 1941. U direktnom teroru, Subotica (1132053002)

Begović (Ramiz) Mithad, rođen 1916. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Vinica d.resa (1129023015)

Bekić (Ibrahim) Ćazim, rođen 1921. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Karlovac (1128014006)

Beklašević (Alija) Zijad, rođen 1921. Musliman, poginuo 1943. U NOBu, Nolin virovitic (1131047009)

Bekrić (Ibrahim) Čazim, rođen 1913. Musliman, poginuo 1945. U NOBu, Karlovac (1662027012)

Belak (Juraj) Ivan, rođen 1908. Slovenac, nestao 1941. nepoznato, Nepoznato (0594032013)

Belak (Juraj) Juraj, rođen 1914. Slovenac, nestao 1942. nepoznato, Nepoznato (0594032014)

Bertoti (Dominik) Ivan, rođen 1904. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1128015001)

Beširević (Rusten) Nihad, rođen 1926. Musliman, poginuo 1942. U NOBu, Nepoznato (1131045027)

Bilbija (Marka) Krsto, rođen 1909. Srbin, umro 1943. u zatvoru, Kragujevac (1130036052)

Bilbija (Petar) Dejan, rođen 1924. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Vukovar-otoka (0921092014)

Bilbija (Petar) Ljubomir, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (0162001051)

Bilić (Jovo) Jovan, rođen 1914. Srbin, poginuo 1941. u aprilskom ratu 1941 god., Banja luka (1238038079)

Bilić (Milan) Đurađ, rođen 1912. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Haranovac (1129029007)

Biljčević (Đura) Buca, rođen 1922. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Banja luka (0844051049)

Biljčević (Nn) Puco, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Banja luka (5020s00277)

Birubaum (Nn) Josip, rođen 1865. Jevrej, ubijen 1941. u direktnom teroru, Jodavina (1130036064)

Birubaum (Nn) Paula, rođena 1873. Jevrejka, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (1130036063)

Bjegač (Franje) Ankica, rođena 1923. ostalo, poginula 1942. U NOBu, Kotor varoš (1128020001)

Bjelić (Nn) Hamija, rođena 1890. Hrvatica, ubijena od ustaša 1942 u logoru, Stara gradiška (1128014034)

Bjelić (Samojlo) Svetislav, rođen 1921. Jevrej, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1128014035)

Bjelobaba (Đuro) Desanka, rođena 1906. Srpkinja, ubijena 1945. kod kuće, Doboj (2205010012)

Bjelobaba (Nn) Stojan, rođen 1902. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Doboj (2205010011)

Bjelobaba (Stojan) Živko, rođen 1937. Srbin, ubijen 1945. kod kuće, Doboj (2205010013)

Bjrgić (Franjo) Milena, rođena 1924. ostalo, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1128020002)

Blagojević (Božo) Božidar, rođen 1937. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. u izbeglišvu, Beograd (2761011014)

Blagojević (Kosta) Božidar, rođen 1905. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Beograd (0868004043)

Blagojević (N.) Božo, rođen 1906. Srbin, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Beograd (2761011015)

Blagojević (Nn) Vaso, rođen 1888. Srbin, umro 1944. pri deportaciji, Svilajac (2843018030)

Blagojević (Stjepan) Ljerka, rođena 1910. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Beograd (2761011016)

Blagojević (Teodor) Petko, rođen 1897. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Kod banja luke (1604037013)

Bocarić (Evangel) Špiro, rođen 1878. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (2811011019)

Bogdan (Joze) Vinko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1941. Prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1130036051)

Bogdanović (Aleksa) Dragutin, rođen 1896. Srbin, nestao 1944. nepoznato, Beograd (0911035038)

Bogdanović (Đuro) Vlado, rođen 1928. Srbin, umro 1945. u NOBu, Kozara (0935071033)

Bogdanović (Stojan) Ilija, rođen 1909. Srbin, ubijen od partizana 1944. nepoznato, Arilje (5007s00480)

Bogić (Nikola) Luka, rođen 1906. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Nepoznato (2194006099)

Bojić (Dimitrije) Stojko, rođen 1893. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Bajina bašta (0907013026)

Boroja (Đuro) Branko, rođen 1923. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Banja luka (2322015081)

Borojević (Trivun) Milan, rođen 1915. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Banja luka (2527045099)

Bosančić (Ostoja) Ljubomir, rođen 1910. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-stalag (1132059004)

Bošković (Bogdan) Ivanka, rođena 1921. Hrvatica, poginula 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, Zagreb (2557016010)

Božić (Jovo) Mirko, rođen 1915. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Bosan.gradiška (1495050033)

Božić (Jovo) Stanko, rođen 1910. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Bosan.gradiška (1495050031)

Božić (Mihajlo) Luka, rođen 1912. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Kod b.luke (0814030016)

Božić (Miloš) Mirjana, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Banjica, beograd (0900064027)

Božić (Nn) Grozda, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1942. u zatvoru, Bosan.gradiška (1495050032)

Božić (Nn) Mira, rođena 1918. Srpkinja, ubijena 1942. u zatvoru, Bosan.gradiška (1495050034)

Božić (Rade) Mitar, rođen 1899. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (0870014025)

Božić (Simeun) Mitar, rođen 1900. Srbin, ubijen 1944. u zatvoru, Banja luka (1126005063)

Božić (Stanko) Jagoda, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zatvoru, Bosanska gradiška (1495050030)

Božić (Stanko) Neđo, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U zatvoru, Bosanska gradiška (1495050029)

Božić (Vaso) Anka, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Banja luka (1132049014)

Božović (Jova) Milutin, rođen 1900. Crnogorac, poginuo 1941. U aprilskom ratu 1941 god., Odžaci (0918072050)

Bradona (Muho) Avro, rođen 1909. Musliman, nestao od Nemaca 1941. nepoznato, Nepoznato (1129030008)

Bradona (Muho) Hamdija, rođen 1916. Musliman, ubijen od Nemaca 1943. na prinudnom radu, Nemačka (1129030009)

Bradona (Nn) Mina, rođena 1915. Muslimanka, poginula 1941. prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1129030010)

Brana (Nn) Lidija, rođena 1914. Slovenka, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Lepoglava (2812023002)

Brana (Srećko) Mate, rođen 1908. Hrvat, ubijen 1945. u logoru, Zagreb (2812023001)

Braun (Julija) Erna, rođena 1942. Jevrejka, ubijena od ustaša 1945. nepoznato, Bosanska gradiška (0346057017)

Braun (Nn) Julko, rođen 1912. Jevrej, ubijen 1945. u direktnom teroru, Bos.gradiška (0346057016)

Braun (Ostoja) Natalija, rođena 1923. Srpkinja, ubijena 1945. U direktnom teroru, Bos.gradiška (0346057015)

Brkić (Atif) Munib, rođen 1932. Musliman, nestao 1943. nepoznato, Nepoznato (1129030004)

Brkić (Toma) Marko, rođen 1895. Hrvat, ubijen 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1133061032)

Brkić (Trivun) Đuro, rođen 1902. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Crna rijeka (0388022036)

Brković (Trivun) Stevo, rođen 1902. Srbin, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Sunja (1126007061)

Bukić (Avda) Omer, rođen 1922. Musliman, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (1131046004)

Bukić (Avdo) Osman, rođen 1923. Musliman, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (1131046005)

Bukić (Muharem) Asim, rođen 1923. Musliman, poginuo 1942. U NOBu, Podgrmeč (1131041004)

Bukić (Muharem) Meho, rođen 1921. Musliman, poginuo 1942. U NOBu, Travnik (1131041005)

Bukovac (Maltior) Franjo, rođen 1895. Hrvat, ubijen 1943. u zatvoru, Banja luka (2518171006)

Bukovica (Milan) Milovan, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0869006003)

Bulajić (Petar) Stevan, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kolašin (1132049015)

Bundalo (Petar) Nenad, rođen 1914. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Vučijak (1272014011)

Čajevac (Pavao) Rudi, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Banja luka (0915061021)

Čarđžić (Meho) Avdo, rođen 1904. Musliman, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (1131045023)

Čatlaja (Stojan) Đorđo, rođen 1917. Srbin, ubijen od ustaša 1943. nepoznato, Banja luka (5002s00398)

Čatnaja (Stojan) Đorđe, rođen 1931. Srbin, nestao 1942. nepoznato, Nepoznato (1130037009)

Čatović (Adem) Bušo, rođen 1929. Musliman, nestao 1945. nepoznato, Banja luka (1634077023)

Ćeivan (Muharem) Alfonz, rođen 1926. Musliman, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, B. luka tropist (1130032024)

Čekrlija (Rista) Ljubinka, rođena 1920. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Banja luka (1131046003)

Cerimpašić (Sejto) Alija, rođen 1884. Musliman, ubijen 1944. U direktnom teroru, Banja luka (1131044027)

Cević (Asim) Ibrahim, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Jajce (2475030006)

Cević (Ibrahim) Ismet, rođen 1939. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2475030007)

Cigankov (Dimitrije) Bora, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Blagaj (0927016047)

Cigankov (Nn) Danica, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Blagaj (0927016046)

Ciganović (Đuro) Milena, rođena 1886. Srpkinja, ubijena 1942. U logoru, Slavonska Požeg (0859021045)

Ciganović (Nn) Milena, rođena 1886. Srpkinja, umrla 1942. u logoru Nepoznato (0845005078)

Cikota (Rasim) Hilmija, rođen 1918. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1131043004)

Čikrlija (Simo) Jovanka, rođena 1889. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Banja luka (1131046002)

Čirkić (Salih) Sabit, rođen 1924. Musliman, poginuo 1942. nepoznato, Banja luka (1131041017)

Ćosmak (Andrija) Jantek, rođen 1926. ostalo, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Oterale ustaše (0180033019)

Ćosmak (Martin) Andrija, rođen 1900. ostalo, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (0180033018)

Čović (Ignatije) Branimir, rođen 1910. Srbin, ubijen 1945. u zatvoru, Banja luka (0860029006)

Crnković (Andrija) Krešimir, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Mrkonjić grad (1542037029)

Crnogorac (Rade) Nikola, rođen 1913. Srbin, nestao 1944. Pri deportaciji, Aranđelovac (1128017016)

Crnokrak (Dmitar) Dane, rođen 1901. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Banja luka (2842007013)

Ćubrić (Šima) Šime, rođen 1892. Hrvat, ubijen 1945. u direktnom teroru, Banja luka (1130036047)

Čuhur (Suljo) Mujo, rođen 1924. Musliman, poginuo 1943. u NOBu Sanski most (1132053007)

Ćuk (Ilija) Dušan, rođen 1909. Srbin, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Uraljske bare (0278054026)

Cukijati (Nn) Stipo, rođen 1883. Hrvat, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (1129027024)

Čukur (Abaz) Suljo, rođen 1895. Hrvat, ubijen od Nemaca 1941. U direktnom teroru, Banja luka (1128015005)

Čukur (Sulje) Mustafa, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Banja luka (1128015006)

Čulić (Bogdan) Branislav, rođen 1921. Srbin, poginuo 1941. Prilikom borbi ili bombardovanja, U užice (1129024010)

Čurčija (Todor) Nikola, rođen 1901. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Banja luka (1572006001)

Ćurić (Mate) Mirko, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Banja luka (1127010054)

Cvetić (Ostoja) Milan, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Drakulić (5003s00759)

Cvetojević (Simo) Svetozar, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1572003013)

Cvetojević (Simo) Svetozar, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1128022043)

Cvijetić (Dmitar) Milena, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Banja luka (2833021005)

Cvijetić (Mijajlo) Spasoje, rođen 1891. Srbin, umro 1944. u zatvoru, Sisak (1126002013)

Cvijetić (Ostoja) Milan, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Banja luka (2833021007)

Cvijetić (Ostoja) Milan, rođen 1910. Srbin, poginuo od ustaša 1942. u NOBu, Drakulići (1496051020)

Cvijetić (Spasoje) Dušanka, rođena 1925. Srpkinja, umrla 1944. U zatvoru, Sisak (1126002014)

Cvijetić (Spasoje) Milan, rođen 1917. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Komlatinci (1126002012)

Đabić (Avdo) Nazim, rođen 1914. Musliman, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (1130031032)

Dabić (Petar) Bojana, rođena 1921. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1944. u logoru, Beograd-banjica (0907018012)

Dabić (Petar) Milenko, rođen 1918. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Foča (0907018009)

Dabić (Petar) Nevenka, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1944. u logoru, Beograd-banjica (0907018011)

Dakić (Bogdan) Mara, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru, Starčevica (1131042013)

Damjanović (Dušan) Tihomir, rođen 1925. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Cemernici (1132051005)

Dančić (Stevo) Akeksa, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (1132059014)

Daniluk (Ivan) Dimitrije, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1943. u NORu, Skender vakuf (1128018003)

Daniluk (Ivana) Juraj, rođen 1920. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Pletenica (1128018002)

Darić (Nešo) Vojin, rođen 1907. Crnogorac, umro od Italijana 1944. u logoru, Italijanski logor (2911001098)

David (Stjepan) Ivica, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crni vrh (1126005059)

Davidov (Aleksandar) Petar, rođen 1916. ostalo, poginuo 1944. U NOBu, Travnik (1538006015)

Davidović (Ilija) Milka, rođena 1901. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Banja luka jugoslavij (0240004017)

Debič (Atif) Hanza, rođen 1912. Musliman, poginuo 1944. u NOBu, Doboj (1776038002)

Đebić (Mustafa) Sulejman, rođen 1906. Musliman, ubijen 1945. U direktnom teroru, Subotica (1132053018)

Dedić (Dušan) Stana, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić kod b. (0830018019)

Dedić (Ređžo) Fajk, rođen 1915. Musliman, poginuo 1943. u NOBu, Zenica (1129028016)

Dedić (Šaćir) Fahret, rođen 1920. Musliman, poginuo 1944. U NOBu, Banja luka (1571144005)

Dedić (Suljo) Suljo, rođen 1885. Musliman, ubijen od četnika 1942. u direktnom teroru, Rebrovac (1128019012)

Dedić (Trifun) Dušan, rođen 1905. Srbin, ubijen 1944. u zatvoru, Nepoznato (0830018018)

Dejić (Marko) Stajo, rođen 1879. Srbin, umro od Nemaca 1944. Kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-oflag (1128015008)

Delić (Alija) Omer, rođen 1924. Musliman, poginuo 1945. u NOBu, Karlovac (1132054007)

Đelić (Himzo) Kasim, rođen 1918. Musliman, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Stara gradiška (1129030016)

Đelić (Ibriša) Đelid, rođen 1926. Musliman, poginuo 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, Zagreb (1130031029)

Demirović (Ibrahim) Subha, rođena 1905. Muslimanka, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1132052008)

Demirović (Latif) Asim, rođen 1922. Musliman, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1132052007)

Đerić (Mijo) Luka, rođen 1904. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Dobrnja-banja l (1127008009)

Dervišić (Elhem) Sabahudin, rođen 1920. Musliman, poginuo 1944. u NOBu, Jajce (1131046010)

Dervišić (Muhamed) Kerim, rođen 1922. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Teslić (1132050002)

Dervišić (Muhmed) Kerim, rođen 1919. Musliman, poginuo od ustaša 1943. u NOBu, Lepoglava (1132051004)

Dervišić (Smail) Mehmetomer, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1132050013)

Despot (Simo) Trivo, rođen 1903. Srbin, nestao 1941. nepoznato, B. luka (1315067030)

Đidara (Ivan) Milan, rođen 1921. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Banjaluka (0881072005)

Dimitrijević (Ćirilo) Ksenija, rođena 1940. Srpkinja, poginula 1944. prilikom bombardovanja, Banja luka (1131039004)

Dimitrijević (Đorđe) Ćirilo, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (1131039002)

Dimitrijević (Jovo) Draško, rođen 1923. Srbin, umro 1945. u NOBu, Beograd (1132057044)

Dimitrijević (Xpraštalo) Ravka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1944. kod kuće, Banja luka (1131039003)

Dinić (Milenko) Nevena, rođena 1936. Hrvatica, poginula 1944. prilikom bombardovanja, Banja luka (1455038027)

Dinić (Petar) Zorka, rođena 1885. Hrvatica, ubijena 1944. U direktnom teroru, Banja luka (1128021043)

Divić (Petar) Zorka, rođena 1894. Srpkinja, streljana od Nemaca 1944. u direktnom teroru, Banja luka (1455038026)

Dizdarević (Milan) Nn, rođen 1926. Makedonac, nestao 1945. nepoznato, Nepoznato (0996029039)

Dizdarević (Mustafa) Veisin, rođen 1907. Musliman, nestao 1943. nepoznato, Nepoznato (1130037011)

Dobrijević (Srđan) Petar, rođen 1908. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Ubijen u dir.teroru (0795004011)

Dobulhović (Rasim) Nail, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Siprage (1130036017)

Đođić (Arda) Salih, rođen 1889. Musliman, poginuo od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1130034007)

Dojčinović (Nn) Petar, rođen 1908. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Banjaluka (0272004007)

Dojčinović (Nn) Ružica, rođena 1907. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Banjaluka (0272004008)

Dojčinović (Petar) Ostoja, rođen 1929. Srbin, poginuo 1943. U NORu, Mrkonjić grad (0272004009)

Domazet (Ivo) Mile, rođen 1907. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2557021034)

Đorđević (Stanoje) Dobrivoje, rođen 1891. Srbin, umro od Nemaca 1943. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-stalag (1577066032)

Dragišić (Jovan) Sveto, rođen 1924. Srbin, umro 1943. u NOBu, Radimirirovac (0394064009)

Dragišić (Lazar) Mladen, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1130035002)

Dragišić (Mladen) Milorad, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1130035001)

Dragović (Stipe) Drago, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (2848009030)

Draksler (Mihajlo) Josip, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Selo Podravlje (1130035011)

Drakulić (Mirko) Vjekoslav, rođen 1909. Hrvat, ubijen 1941. U NOBu, Veri (1130036036)

Driženko (Mihajlo) Jurij, rođen 1914. ostalo, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2762023022)

Drobac (Pero) Milan, rođen 1905. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Zalužani (1131039030)

Drobac (Petar) Milan, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (0875040045)

Drobac (Sava) Radmila, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Srbac,gradiška (0875040046)

Drobac (Stanko) Radinka, rođena 1907. Srpkinja, ubijena 1944. Kod kuće, Bajinci (1131039031)

Drozdek (Jozef) Karlo, rođen 1924. Hrvat, ubijen 1941. u direktnom teroru, Laktaši (2822027013)

Drozdek (Jozef) Vlado, rođen 1920. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. U direktnom teroru, Banja luka (2822027007)

Dujmović (Nn) Alojzija, rođena 9999. Hrvatica, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2816087013)

Dujmović (Nn) Josip, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (2816087012)

Dujso (Mustafa) Kerim, rođen 1903. Musliman, umro 1945. u NOBu ,Slav. brod (1132060054)

Đukić (Cvijo) Maksim, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008125)

Đukić (Mijo) Stojan, rođen 1905. Srbin, ubijen 1945. u logoru, Kosovska mitr. (1573016025)

Durbić (Jozo) Ilija, rođen 1895. Hrvat, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (1131039012)

Đurđević (Roko) Zvonimir, rođen 1920. Hrvat, streljan 1941. U direktnom teroru, Banja luka (1132058007)

Đurić (Đuro) Pavle, rođen 1901. Hrvat, ubijen 1941. u direktnom teroru, Banja luka (2451044001)

Đurić (Milan) Vladimir, rođen 1916. Srbin, nestao 1944. nepoznato, Nepoznato (1130032018)

Đurić (Nikola) Ljubica, rođena 1898. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Banja luka (1126005040)

Đurić (Nn) Katarina, rođena 1885. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Banja luka (5002s00039)

Đurić (Nn) Tanasije, rođen 1878. Srbin, ubijen od ustaša 1943. Kod kuće, Banja luka (5002s00038)

Đurić (Vasa) Tanasije, rođen 1866. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (0887110006)

Đurić (Vlado) Rada, rođena 1928. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Banja luka (1126005041)

Đurica (Đuro) Gordana, rođena 1920. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bos.dubica (0945040061)

Đurica (Đuro) Nebojša, rođen 1923. Srbin, poginuo 1944. u NOBu Prijedor (0945040062)

Đurić-crljenica (Vasilije) Marija, rođena 1868. Srpkinja, ubijena 1943. kod kuće, Banja luka (0887110007)

Đurićković (Risto) Vukota, rođen 1902. Crnogorac, poginuo 1943. U NOBu, Cetinje (1126007013)

Dvizac (Jusufa) Muhamed, rođen 1892. Musliman, ubijen 1944. Kod kuće, Banja luka (1126007003)

Džajić (Đorđe) Jozo, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (1128021031)

Džanić (Aga) Osman, rođen 1923. Musliman, poginuo 1945. U NOBu, Vinkovci (1130034027)

Džanić (Bego) Munibg, rođen 1917. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Banja luka (1128015004)

Džanić (Musa) Vuka, rođena 1900. Muslimanka, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (1130034026)

Džanić (Muso) Mura, rođena 1900. Muslimanka, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (1326004003)

Džermanović (Petar) Mara, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (1679003004)

Džin (Dandel) Ibrahim, rođen 1920. Musliman, poginuo 1943. U NOBu, Nepoznato (1131044008)

Džin (Dandel) Muhamed, rođen 1924. Musliman, poginuo 1942. U NOBu, Mrkonjić (1131044009)

Džolnić (Suljejman) Asim, rođen 1929. Musliman, ubijen od ustaša 1945. u direktnom teroru, Banja luka (1131039006)

Ekić (Mustafa) Ahmet, rođen 1918. Musliman, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1131046001)

Elezović (Aćim) Jovan, rođen 1897. Srbin, poginuo 1941. U aprilskom ratu 1941 god., Nepoznato (0847011028)

Elias (Abraham) Isidor, rođen 9999. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (M0008126)

Elijan (Albert) Irena, rođena 1892. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0398134008)

Elijan (Avram) Josip, rođen 1888. Jevrej, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (0398134007)

Elijan (Isidor) Avram, rođen 1937. Jevrej, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (8000s00603)

Eminović (Jusuf) Sinan, rođen 1923. Srbin, ubijen od Nemaca 1945 u logoru, Nemački logor (1130038011)

Erceb (Dimitrije) Svetozar, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Konjic (0941010006)

Erceg (Dimitrije) Sveta, rođen 1926. Srbin, nestao 1942. nepoznato, Jagodina (0846008008)

Erceg (Simo) Simeun, rođen 1899. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Banja luka (1128019026)

Eskić (Dimitrije) Simo, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Zagreb (5002s00043)

Fal (Elijas) Gustav, rođen 1892. Jevrej, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1127011016)

Fazlić (Huso) Smajo, rođen 1902. Musliman, poginuo 1942. U NOBu, Kozara (1132053014)

Fazlić (Huso) Smajo, rođen 1904. Musliman, poginuo 1943. U NOBu, Na kozari (1633069010)

Feraget (Smajo) Jusuf, rođen 1927. Musliman, poginuo 1945. U NOBu, Karlovac (1131045007)

Filipović (Jusuf) Mahmut, rođen 1916. Srbin, umro 1944. u NOBu, Teslić (1129023047)

Filipović (Nn) Ifet, rođen 1917. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Cemerić (1132057010)

Filipović (Stevan) Đuro, rođen 1875. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Banja luka (1129023003)

Finci (Jakob) Salamon, rođen 1901. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (1572009022)

Findrik (Ivan) Luka, rođen 1886. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (0919080023)

Fišer (Arnild) Paun, rođen 1897. Jevrej, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Beograd-banjica (0843049023)

Fišer (Arnold) Paul, rođen 1901. Jevrej, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Beograd-banjica (0945042018)

Fišer (Franjo) Vjekoslav, rođen 1942. Jevrej, poginuo 1944. Prilikom bombardovanja, Banja luka (1130038016)

Fišer (Josip) Franja, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1130038015)

Fišer (Josip) Katarina, rođena 1899. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1130038014)

Fišer (Maks) Blanka, rođena 1905. Hrvatica, ubijena od Nemaca 1944. u logoru, Auschwitz (2744141004)

Fogel (Juda) Rahela, rođena 1919. Jevrejka, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (M0005336)

Fridman (Bernat) Ela, rođena 1891. Muslimanka, ubijena 1942. U direktnom teroru, Banja luka (1457050017)

Fridrik (Ivan) Luka, rođen 1875. Hrvat, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008186)

Friedman (Adolf) Aleksandar, rođen 1874. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2824045001)

Friedman (David) Gizela, rođena 1887. Hrvatica, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2824045002)

Fufekdžić (Suljo) Fehim, rođen 1914. Musliman, poginuo 1942. U NOBu, Nepoznato (1131043040)

Gabrić (Gabro) Petar, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0948065019)

Gačo (Hamid) Abdula, rođen 1926. Musliman, ubijen 1945. Kod kuće, Banja luka (1316070032)

Gagula (Petar) Dragan, rođen 1907. Srbin, poginuo 1941. U aprilskom ratu 1941 god., Rajlovac (1132057038)

Galalić (Nurija) Rizo, rođen 1916. Musliman, poginuo 1943. U NOBu, Travnik (1129028009)

Galić (Anton) Ivica, rođen 1928. Hrvat, ubijen 1945. u zatvoru, Hum na sutli (1126002009)

Galić (Gavran) Stevan, rođen 1892. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Turbet (0210082030)

Galijašević (Bećir) Ziba, rođena 1920. Muslimanka, poginula 1942. u NOBu, Kokari (1544047098)

Ganza (Petar) Ljubo, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Prnjavor (2677034025)

Garić (Jozo) Zvonko, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zenica (1134085017)

Garić (Niko) Gina, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (1913078005)

Garić (Niko) Vlado, rođen 1912. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Kraljevo (1913078004)

Gasal (Paša) Jusuf, rođen 1902. Srbin, poginuo 1944. u direktnom teroru, Banja luka (1131042014)

Gašpar (Jure) Stipo, rođen 1927. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Banja luka (1128015010)

Gažić (Avdo) Suljo, rođen 1892. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, 15.kraj. brigada (1131045028)

Gazić (Ćamil) Ahmet, rođen 1907. Musliman, poginuo 1942. U NOBu, Cerovnica (1132055012)

Gazić (Hivze) Hidojet, rođen 1917. Srbin, poginuo 1943. u NOBu Crna gora (1130036048)

Germović (Alija) Hiba, rođena 1935. Muslimanka, poginula 1945. prilikom borbi, Banja luka (1132057020)

Glamačan (Milan) Drago, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Banja luka (2833021009)

Glamočak (Milan) Mileva, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Banja luka (2833021008)

Glamočak (Niko) Desa, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić-b.luka (1132049022)

Glamoćanin (Gajo) Teodor, rođen 1911. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Valinja (1126005007)

Glamočanin (Nn) Joka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Dragulić (5002s00045)

Gluhać (Omer) Refik, rođen 1920. Musliman, poginuo 1945. U NOBu, Banja luka (1132049006)

Gluhač (Smajo) Ibrahim, rođen 1926. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Odžak (1132050011)

Glumac (Miladin) Čedo, rođen 1922. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Ljubačevo (1126007011)

Glumac (Miladin) Danilo, rođen 1912. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Kozara (1126007010)

Glumac (Miladin) Đorđe, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Požarevac (1126007009)

Glumac (Miladin) Dragica, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (1126007012)

Gojić (Milan) Jovo, rođen 1924. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Dachau (1129027028)

Gojković (Đurađ) Živana, rođena 1925. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, Bosanska dubica (0889122024)

Golub (Ivan) Juliš, rođen 1870. Hrvat, ubijen 1944. Prilikom bombardovanja, Doboj (1857003014)

Gorjane (Josip) Slavko, rođen 1923. Slovenac, ubijen 1943. U direktnom teroru, Tuzla (1129029047)

Goronja (Milan) Mladen, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u crkvi, Glina (0180035002)

Goronjić (Jovo) Ilija, rođen 1885. Srbin, umro 1944. pri deportaciji, Šabac (1128017005)

Graf (Eduard) Herbert, rođen 1900. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Nemački logor (1133061054)

Grba (Dane) Milovan, rođen 1881. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (0882076003)

Grbić (Jovan) Petar, rođen 1910. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Banjaluka (2845047006)

Grbić (Nn) Petar, rođen 1910. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Banja luka (2847077002)

Gregović (Stanko) Nikola, rođen 1899. Crnogorac, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2878002021)

Grmek (Anton) Anton, rođen 1885. Slovenac, ubijen 1941. U direktnom teroru, Banja luka (1771002007)

Grubar-kajtez (Mile) Gospava, rođena 1881. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Banja luka (1132049027)

Grujić (Miloš) Živko, rođen 1925. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Banja luka (1578077008)

Gunić (Muharem) Ahmet, rođen 1924. Musliman, poginuo 1941. U NOBu, Banja luka (1132053012)

Gunić (Nurija) Avdo, rođen 1920. Musliman, ubijen 1941. U direktnom teroru, Bukvalek (1132055007)

Gunić (Sulejman) Sulejman, rođen 1890. Musliman, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Piskavica (1129029042)

Gutić (Antun) Katarina, rođena 1890. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (2835054012)

Gutić (Jovan) Simo, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (1131044022)

Gvero (Jovo) Simo, rođen 1912. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Banja luka (1132048008)

Gvožđar (Idriz) Irfan, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (1577064002)

Habula (Hamid) Zaim, rođen 1905. Musliman, ubijen 1944. U zatvoru, Banja luka (1126005050)

Hađialić (Mustafa) Alija, rođen 1888. Musliman, ubijen 1945. Kod kuće, Banja luka (1131041053)

Hadžialagić (Osman) Muruveta, rođena 1921. Muslimanka, ubijena 1944. u direktnom teroru, Banja luka (1571144045)

Hadžić (Ahmed) Ševala, rođena 1918. Muslimanka, poginula 1942. u NOBu, Na kozari (1131045022)

Hadžić (Jusuf) Kasim, rođen 1910. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Banja luka (1131045021)

Hadžidedić (Muhamed) Safija, rođena 1880. Muslimanka, ubijena 1944. u direktnom teroru, Banja luka (1571144044)

Hadžihalilović (Sulejman) Ahmed, rođen 1919. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Krmine kod b.l. (1130031034)

Hadžijusufović (Adem) Osman, rođen 1922. Musliman, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2620034006)

Hadžimujagić (Kasim) Đemludin, rođen 1928. Musliman, poginuo 1945. u NOBu, Brežice sloveni (1131046035)

Hadžišabić (Smail) Nurija, rođena 1925. Srpkinja, poginula 1945. U NOBu, Kotor varoš (1132051001)

Hadžisahović (Ahmet) Zajim, rođen 1922. Musliman, poginuo 1944. u NOBu, Beograd (1132052006)

Hadžiselimović (Ćamil) Sejfudin, rođen 1915. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Banja luka sfrj (1133061007)

Hafizović (Muhamed) Adem, rođen 1910. Musliman, ubijen 1941. U direktnom teroru, Banja luka (1132055005)

Hahnić (Edhem) Abaz, rođen 1900. Musliman, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (1132048014)

Hajduković (Josip) Petar, rođen 1879. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, B.luka (0908022048)

Hajduković (Petar) Josif, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Banja luka (6002s00691)

Hajduković (Petar) Josip, rođen 1926. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. kod kuće, Banja luka (6002s00690)

Hajon (Jozef) Hančika, rođena 1937. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. u izbeglišvu, Derventa (8000s00627)

Hajon (Jozef) Rikica, rođena 1936. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. u izbeglišvu, Derventa (8000s00765)

Hajon (Jozef) Teodor, rođen 1934. Jevrej, ubijen od ustaša 1942. U izbeglišvu, Derventa (8000s01029)

Hajrulahović (Mustafa) Nevzeto, rođena 1925. Muslimanka, ubijena 1944. u NOBu, Sanski most (1131044002)

Halalkić (Husmija) Sulja, rođen 1912. Musliman, poginuo 1942. U NOBu, Drvar (1129028003)

Halilović (Saniha) Kadrija, rođen 1932. Musliman, poginuo 1944. prilikom borbi, Banja luka (1130037006)

Halimić (Omer) Halim, rođen 1916. Srbin, ubijen od Mađara 1943. U logoru, Bačka topola (1129029019)

Hama (Jakob) Rozalija, rođena 1914. ostalo, ubijena 1944. Kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Nepoznato (1131039052)

Hasanović (Asif) Sakib, rođen 1925. Musliman, poginuo 1943. U NOBu, Zenica (1127013038)

Hasić (Redža) Alija, rođen 1915. ostalo, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (0920090029)

Hatić (Meho) Mehmed, rođen 1914. Musliman, ubijen od četnika 1942. u direktnom teroru, Rebrovac (1128019033)

Hatić (Meho) Mehmed, rođen 1916. Musliman, ubijen od četnika 1942. u direktnom teroru, Rebrovac (1128019014)

Havlek (Matija) Josip, rođen 1896. Hrvat, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (1128015002)

Hećimović (Šaćir) Mujo, rođen 1924. Musliman, poginuo 1943. U NOBu, Jajce (1132049001)

Henrik (Ivan) Holaček, rođen 1902. Hrvat, umro 1945. u NOBu, Banja luka (1128017020)

Herceg (Nn) Leopold, rođen 9999. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008187)

Hercegovac (Muharem) Avdo, rođen 1911. Musliman, poginuo 1942. u NOBu, Kozara-prijedor (1129028004)

Hercegovac (Muharem) Đemal, rođen 1924. Musliman, poginuo 1943. u NOBu, Lediništa (1129028005)

Hercegovac (Salih) Kasim, rođen 1922. Musliman, poginuo 1942. U NOBu, Čemernica (1131045031)

Herga (Alojz) Franjo, rođen 1885. Slovenac, ubijen 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1129024014)

Hernik (Ivan) Holaček, rođen 1902. Hrvat, umro 1945. u NOBu, Banja luka (1128014002)

Hodžić (Alija) Husnija, rođen 1910. Musliman, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Osijek (1129023044)

Hofman (Nn) Filip, rođen 9999. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008188)

Holaus (Artur) Volter, rođen 1918. Hrvat, ubijen 1945. u direktnom teroru, Zagreb (1126007001)

Honić (Demir) Demir, rođen 1899. Musliman, ubijen 1941. U direktnom teroru, Sjenica (1505011001)

Horboš (Sulejman) Enver, rođen 1921. Srbin, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Prnjavor (1130034029)

Horvat (Nn) Tibor, rođen 1918. Mađar, ubijen 1944. kod kuće, Banja luka (1129026011)

Horvat-dujić (Nn) Sofija, rođena 1889. Mađarica, ubijena 1944. Kod kuće, Vrbanja (1131039043)

Hotić (Ibrahim) Azemina, rođena 1906. Muslimanka, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1587077011)

Hotić (Nn) Azemina, rođena 1901. Muslimanka, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (1392010029)

Hotić (Šerif) Gijasa, rođena 1926. Srpkinja, ubijena 1942. u logoru, Nepoznato (1587077012)

Hupkić (Mujo) Duda, rođena 1880. Muslimanka, ubijena 1941. U direktnom teroru, Banja luka (1129029016)

Husejđinović (Asim) Ekren, rođen 1924. Musliman, poginuo 1945. U NOBu, Kod drave (1128022041)

Huskić (Alid) Hasan, rođen 1916. Musliman, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1130038008)

Huskić (Avdo) Mustafa, rođen 1927. Musliman, poginuo 1942. U NOBu, Kozarac (1132055004)

Ibišević (Ahmed) Zeina, rođena 1919. Hrvatica, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2819001012)

Ibišević (Zein) Zeina, rođena 9999. Hrvatica, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2819001014)

Ibrahimbegović (Adam) Neđil, rođen 1927. Musliman, ubijen 1944. U direktnom teroru, Župa banja luka (1131045019)

Ibrišagić (Ibriš) Sulejman, rođen 1908. Musliman, nestao 1945. U NOBu, Nepoznato (1132048013)

Ibrišbegović (Ragib) Zijad, rođen 1903. Musliman, ubijen 1944. U direktnom teroru, Banja luka (1132050003)

Ibrišenić (Mato) Alija, rođen 1897. Musliman, ubijen 1943. u zatvoru  Banja luka (2832047024)

Ibrišević (Akmo) Zenja, rođena 1923. Muslimanka, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2764046007)

Ibrišević (Bajo) Sulja, rođen 1920. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2819001013)

Ibrišević (Bajro) Ćazim, rođen 1939. Musliman, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2764046005)

Ibrišević (Suljo) Bajro, rođen 1914. Musliman, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2764046006)

Ilić (Đorđe) Darinka, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5020s00283)

Ilić (Đorđe) Zorka, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5020s00282)

Ilić (Đuro) Danica, rođena 1875. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5020s00284)

Ilić (Josipa) Mirjana, rođena 1909. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1128021035)

Ilić (Ljubo) Mladen, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (1129028006)

Ilić (Nn) Đorđe, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (M0008129)

Ilovoća (Mato) Petar, rođen 1903. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Bihać (1126005008)

Islamović (Hasan) Tenfik, rođen 1921. Musliman, poginuo 1945. U NOBu, Karlovac (1131046038)

Ismailović (Nn) Ismail, rođen 1926. Musliman, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (1130035017)

Ivanković (Stanoje) Petar, rođen 1898. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Jošavka (0386007010)

Ivkov (Nn) Radivoje, rođen 1909. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Čumg-žabolj (1128021046)

Jajčević (Mile) Jozo, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Ošovka (1126005042)

Jajčević (Mile) Niko, rođen 1927. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1126005043)

Jajćević (Niko) Pero, rođen 1899. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Bosanski novi (1126002004)

Jajtić (Petar) Đuro, rođen 1878. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Kod jajca (2844035020)

Jakić (Jure) Anto, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Banja luka (1129027032)

Jakovljević (Ilija) Dušan, rođen 1909. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Banja luka (1126007054)

Jakšić (Todor) Aleksandar, rođen 1921. Srbin, poginuo od ustaša 1944. u NOBu, Jablanica (1573016020)

Janđžek (Franjo) Franjo, rođen 1922. Srbin, nestao od ustaša 1943 u logoru, Lepoglava (1492125024)

Janić (Rade) Blagoja, rođen 1909. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (2175081024)

Janjatović (Lazar) Lazar, rođen 1882. Srbin, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1132060010)

Janković (Mladen) Nemanja, rođen 1925. Srbin, ubijen 1944. Kod kuće, Banja luka (1129024008)

Janković (Petar) Dušan, rođen 1917. Srbin, poginuo 1941. Prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (0039004012)

Jarić (Milutin) Kosta, rođen 1911. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Karunovac-b.luk (1128020003)

Jaroševac (Jakov) Franjo, rođen 1925. Hrvat, nestao 1943. nepoznato, Nepoznato (1129029051)

Jeflanović (Pere) Jeka, rođena 1880. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Banja luka (1131047004)

Jeflanović (Vaso) Borka, rođena 1918. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Banja luka (1131047006)

Jeflanović (Vaso) Predrag, rođen 1928. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Banja luka (1131047005)

Jekić (Đorđe) Boško, rođen 1924. Srbin, ubijen od četnika 1943. U direktnom teroru, Banja koviljača (1127008008)

Jelisavčić (Vitomir) Radosav, rođen 1921. Srbin, ubijen 1941. U NOBu, Trešnica (2817093018)

Jeremić (Glišo) Rajko, rođen 1916. Srbin, ubijen 1941. nepoznato, Kašimdol (1584020005)

Jevđić (Stevan) Zdravko, rođen 1888. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Krvavci (2830021001)

Jevđić (Zdravko) Mirjana, rođena 1928. Srpkinja, umrla 1944. Pri deportaciji, Užice (2830021002)

Jokić (Petar) Hid, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Karlovac (1128014012)

Jokić (Petar) Vid, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Karlovac (1128017012)

Jokić (Stanko) Radovan, rođen 1925. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Nepoznato (0052088017)

Jorgić (Miloš) Simo, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1126007023)

Jorgić (Savo) Dušanka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1126007025)

Jorgić (Simo) Gojko, rođen 1905. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Sunja (1126007026)

Jorgić (Simo) Mladen, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1126007024)

Jovanović (Pana) Vaso, rođen 1889. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1128020013)

Jovanović (Pane) Vaso, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u zatvoru, Glina (1132049004)

Jovanović (Pavle) Mitar, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1128014037)

Jovanović (Platon) Sin, rođen 1871. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Banja luka (1128016001)

Jović (Rade) Božo, rođen 1887. Srbin, umro 1942. u zatvoru, Banja luka (1128015016)

Jujić (Muharem) Mustafa, rođen 1921. Musliman, ubijen 1942. U direktnom teroru, Cazin (1129030014)

Jurić (Marko) Ladislav, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Zlogbin sušak (0838011038)

Jurinčić (Niko) Drago, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (1129025023)

Jusufović (Meho) Huska, rođen 1903. Musliman, ubijen od ustaša 1944. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Stara gradiška (1131041060)

Jusupović (Halil) Husein, rođen 1907. Musliman, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (1130038001)

Kabiljo (Aron) Elias, rođen 9999. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008130)

Kabiljo (Avram) Roza, rođena 1877. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0886106028)

Kabiljo (Elijas) Fric, rođen 1933. Jevrej, poginuo 1941. Prilikom bombardovanja, Banja luka (8000s01161)

Kajkut (Petar) Filip, rođen 1892. Srbin, ubijen 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Karanovac (1131046039)

Kajtez (Mićo) Milan, rođen 1904. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Banja luka (1132049028)

Kakić (Milan) Borivoje, rođen 1937. Srbin, poginuo 1945. Prilikom borbi, Banja luka (1131039055)

Kalnok (Georg) Lazar, rođen 1907. Srbin, umro 1944. pri deportaciji, Smederevo (1127010045)

Kapetanović (Alija) Hakija, rođen 1917. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Stara gradiška (1130036001)

Kapetanović (Husein) Sedad, rođen 1922. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Mutnik cazin (1129023009)

Kapetanović (Muharem) Alija, rođen 1880. Musliman, ubijen 1944. U direktnom teroru, Kozara (1130031014)

Kapor (Spasoje) Bosa, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (1129023084)

Kapor (Spasoje) Mara, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (1129023085)

Kapor (Spasoje) Vladimir, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Kozara (1129023083)

Karabegović (Hasan) Aiša, rođena 1912. Muslimanka, poginula 1942. u NOBu, Bolnica u čemer (1131045004)

Karabegović (Husein) Mahmut, rođen 1923. Musliman, ubijen 1945 nepoznato, Banja luka (1131041025)

Karabegović (Omer) Muharem, rođen 1922. Musliman, poginuo od ustaša 1944. u NOBu, Jastrebarsko (1131041015)

Karabegović (Salih) Edhem-leda, rođen 1906. Musliman, poginuo 1942. u NOBu, Čemernica (1131041016)

Karahusić (Hasan) Muharem, rođen 1907. Musliman, ubijen 1944. U direktnom teroru, Banja luka (1132055003)

Karajlić (Derviš) Dževad, rođen 1921. Musliman, poginuo 1944. U NOBu, Snjegotina banj (1132054008)

Karan (Vasa) Simo, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (0551025010)

Karasijević (Ilija) Slavko, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Pula (0045017010)

Katana (Ibrahim) Ferid, rođen 1903. Musliman, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (1130035021)

Katana (Suljo) Smajo, rođen 1897. Musliman, ubijen 1944. Kod kuće, Banja luka (1129024035)

Kaučić (Ivan) Viktor, rođen 1906. Slovenac, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1510004015)

Kazaz (Ahmet) Muhamed, rođen 1906. Musliman, poginuo od ustaša 1942. u NOBu, Manastir gorjan (1132053009)

Kecmanović (Ilija) Dušan, rođen 1877. Srbin, umro 1942. Pri deportaciji, Nepoznato (1129026020)

Kemenc (Josip) Ivica, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Busovača (1126005049)

Kijaković (Mustafa) Šehra, rođena 1896. Muslimanka, ubijena od Nemaca 1943. u direktnom teroru, Banja luka (1128019029)

Kizmić (Sulejman) Muho, rođen 1924. Musliman, poginuo 1945. U NOBu, Adžak (1131042002)

Kjukić (Jusuf) Husein, rođen 1914. Musliman, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (1130034036)

Klaser (Celestin) Valentin, rođen 1910. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (1128016010)

Kljajić (Nikola) Pero, rođen 1912. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Na drvaru (0045020029)

Ključo (Jusuf) Husein, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (1131046013)

Klovar (Matija) Fridrik, rođen 1928. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (2745152014)

Knaus (Nn) Marija, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1128021034)

Knežević (Nikola) Momir, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, B.gradiška (0908022029)

Knežević (Trivo) Jela, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. nepoznato, Han kola (0211092018)

Knezović (Mate) Marijan, rođen 1912. Hrvat, umro 1942. u zatvoru, Mostar (2675025002)

Kočar (Pero) Vlado, rođen 1922. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Šid (1130038010)

Kodža (Đura) Dragutin, rođen 1911. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Banja luka (0854069027)

Kojić (Mitar) Ratko, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1942. Kod kuće, Drakulić (5002s00044)

Kojić (Špiro) Ilija, rođen 1905. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. U logoru, Dachau (1127008006)

Kojić (Vaso) Branko, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1127010035)

Kojić (Vaso) Dušan, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1127010034)

Kojić (Vaso) Ljuba, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1127010036)

Kojić (Vaso) Mitar, rođen 1923. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Auschwitz (1127010037)

Kokanović (Marko) Simo, rođen 1906. Srbin, umro 1943. u zatvoru, Banja luka (1129024004)

Kokanović (Marko) Slobodan, rođen 1914. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Luš.palanka (1129024003)

Koljanin (Jovan) Milorad, rođen 9999. Srbin, ubijen od Nemaca 1941. u logoru, Zemun Sajmište (2424071023)

Komadina (Vaso) Boro, rođen 1918. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (1126005010)

Komadina (Vaso) Ivan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (1126005009)

Komforti (Nn) Jako, rođen 1902. Jevrej, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2331026023)

Komforti (Nn) Marta, rođena 1908. Jevrejka, ubijena od Italijana 1943. u logoru, Rab (2331026021)

Komljenović (Jovan) Dujko, rođen 1910. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Kozara (1131043035)

Končar (Stevo) Tatjana, rođena 1925. Hrvatica, umrla 1945. U NOBu, Banja luka (1130034021)

Konforti (Jakob) Vesna, rođena 1931. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Đakovo (8000s01466)

Konforti (Jakov) Vesna, rođena 1933. Jevrejka, ubijena od Italijana 1942. u logoru, Rab (2331026022)

Konjik (Đorđe) Milan, rođen 1922. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Kraljevica (1127013031)

Konjik (Đorđe) Savo, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (1127013032)

Kop (Štefan) Đuro, rođen 1923. Slovenac, ubijen 1943. u zatvoru, Vaistberg Pri austrija (2039093022)

Kopaka (Ilija) Dara, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (1131039054)

Kopaka (Nn) Ilija, rođen 1874. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Banja luka (1131039053)

Kopanja (Mićo) Ilija, rođen 1888. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Banja luka (1128022001)

Kopanja (Nn) Savka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Banja luka (1128022002)

Kopanja (Vaso) Voja, rođen 1923. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Bitka na kozari (0925002016)

Koprivica (Nn) Dobrila, rođena 1928. Srpkinja, umrla 1944. Pri deportaciji, Beograd (1130033025)

Korda (Mile) Zdravka, rođena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zatvoru, Banja luka (1129026001)

Kordić (Lujo) Mirko, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008131)

Kordić (Mile) Mirko, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (1131046032)

Kos (Nn) Jovo, rođen 1905. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Nepoznato (1776037005)

Kos (Petar) Ana, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1943. u direktnom teroru, Nepoznato (1776037006)

Kosalica (Jaša) Savan, rođen 1891. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Banja luka (0417420013)

Kosalica (Kosta) Savka, rođena 1891. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Banja luka (0417420014)

Kosalica (Sava) Đuro, rođen 1926. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Banja luka (0417420015)

Kosalica (Savo) Jovanka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. nepoznato, Banja luka (0417420016)

Koščica (Jovan) Dušan, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Kotor varoš (5020s00447)

Koščica (Jovan) Jovo, rođen 1908. Srbin, poginuo 1941. U aprilskom ratu 1941 god., Gospić (0951090011)

Koščica (Nn) Jovo, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008132)

Kostajnšek (Petar) Drago, rođen 1902. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1544050034)

Kovač (Franjo) Zlata, rođena 1926. Hrvatica, ubijena 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1127008005)

Kovačević (Ahmet) Ismet, rođen 1931. Musliman, ubijen od ustaša 1943. nepoznato, Banja luka (1132048007)

Kovačević (Ivo) Marija, rođena 1907. Hrvatica, ubijena 1944. U direktnom teroru, Banja luka (1128015003)

Kovačević (Lazo) Milivoj, rođen 1891. Srbin, poginuo 1944. Pri deportaciji, Veliki šiljegov (1570136013)

Kovačević (Marko) Marko, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Kotor varoš (1130034037)

Kovačević (Mehmed) Safet, rođen 1916. Musliman, ubijen 1942. U direktnom teroru, Prijedor (1201015002)

Kovačević (Milivoj) Mirko, rođen 1921. Srbin, ubijen 1941. Na prinudnom radu, Mrkonjić grad (1570136011)

Kovačević (Milivoj) Zora, rođena 1924. Srpkinja, poginula 1945. U NOBu, Bosanska krupa (1570136012)

Kovačević (Muhamed) Ibrahim, rođen 1921. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Karlovac (1132050010)

Kovačević (Osman) Muharem, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Banja luka (1132050009)

Kozaragić (Paša) Kerim, rođen 1914. Musliman, ubijen 1941. U direktnom teroru, Nepoznato (1130037018)

Kozaragić (Paša) Mesud, rođen 1915. Musliman, ubijen 1941. U direktnom teroru, Nepoznato (1130037017)

Kraljić (Laze) Nastasija, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1128021011)

Kraus (Dragutin) Aleksandar, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (M0008133)

Kreka (Stanko) Stevo, rođen 1902. Srbin, nestao 1943. nepoznato, Nepoznato (1132057040)

Kremenović (Stevo) Slavica, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Stara gradiška (1128022047)

Kresić (Petar) Mihailo, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. u NOBu Banja luka (0712080005)

Krivić (Mile) Ilija, rođen 1900. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Banja luka (1127010055)

Kručić (Kasim) Džemaludin, rođen 1928. Musliman, poginuo 1945. u NOBu, Brežice (1237025001)

Kučuk (Nedil) Sulejman, rođen 1912. Musliman, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1131044028)

Kučuković (Atif) Suljo, rođen 1923. Musliman, ubijen 1943. Kod kuće, Bos.gradiška (1205026001)

Kuduzović (Alija) Muharem, rođen 1926. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Crh. Petričevac (1130036041)

Kukrika (Jovo) Jovanka, rođena 1903. Srpkinja, ubijena 1943. U logoru, Banja luka (2337085015)

Kukrika (Stevo) Dara, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. nepoznato, Banja luka (2337085017)

Kukrika (Stevo) Gospa, rođena 1926. Srpkinja, ubijena 1943. U logoru, Banja luka (2337085016)

Kukrović (Džafer) Ahmet, rođen 1918. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Bosanska dubica (1132048012)

Kulenović (Ahmed) Irfan, rođen 1923. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Ključ (1130032023)

Kulenović (Ibrahim) Safet, rođen 1914. Musliman, ubijen 1944. U direktnom teroru, Banja luka (1547075004)

Kulenović (Smajil) Rajhana, rođena 1926. Muslimanka, ubijena 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1133066008)

Kulenović (Smajil) Umrana, rođena 1923. Muslimanka, ubijena 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1133066009)

Kumarđe (Radovan) Miloš, rođen 1910. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Kotor varoš (1492125025)

Kuna (Pevo) Filip, rođen 1904. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2399040004)

Kurbalić (Stevo) Nada, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Stara gradiška (1127008010)

Kuruzović (Glišo) Svetozar, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (1128022033)

Kušmić (Muho) Alija, rođen 1906. Musliman, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (1132054005)

Kušmić-mujajić (Hasan) Bisera, rođena 1924. Muslimanka, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Sanski most (1130036042)

Kušnić (Alija) Ervin, rođen 1913. Musliman, poginuo 1942. u NOBu, Moskovare (1132053008)

Kutil (Franjo) Vinko, rođen 1910. ostalo, ubijen 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1133066015)

Kuzinkijević (Gavro) Josip, rođen 1916. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Mitrovići selo (1130031031)

Lacković (Omanije) Branislav, rođen 1913. Srbin, umro od Nemaca 1945. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-oflag (2493013003)

Lackovići (Andrija) Branislav, rođen 1911. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-oflag (0235011012)

Ladanji (Đuro) Josip, rođen 1909. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Gradiška (1129029002)

Ladžarević (Alija) Enver, rođen 1925. Musliman, ubijen 1943. U direktnom teroru, Banja luka (1541030020)

Lang (Andrija) Drago, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Manjovci (2824045024)

Lank (Andrija) Drago, rođen 1924. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Nemački logor (1131039050)

Lank (Nn) Leopold, rođen 1899. Hrvat, umro 1945. u zatvoru, Nepoznato (1131039051)

Lasigrić (Jakov) Branko, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, L.palanka (1129024006)

Lasigrić (Jakov) Zdravko, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1942. U NOBu, Čelinac.jakovka (1129024005)

Laslo (Mavro) Herman, rođen 1882. Jevrej, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Bergen-belsen (1128014033)

Laslo (Nn) Ignac, rođen 1886. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008134)

Lazarević (Lazo) Stevan, rođen 1890. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Banja luka (1132058017)

Lazarević (Panto) Cvijetan, rođen 1898. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Mion.lazarevac (1129023076)

Lazarević (Petar) Dragomir, rođen 1920. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Blagaj (1132056007)

Lazarević (Petar) Ljuban, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Blagaj (1132056008)

Lazarević (Petra) Dragomir, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Blagaj japra (5002s01186)

Lazarević (Stevan) Dušan, rođen 1919. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Banja luka (1132058018)

Lazarko (Janko) Ivan, rođen 1910. ostalo, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Stara gradiška (1132056019)

Lazić (Milorad) Milutin, rođen 1916. Srbin, nestao 1941. U aprilskom ratu 1941 god., Banja luka (0424027007)

Lazičić (Nikola) Dobrislav, rođen 1923. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Sanski most (1129026005)

Lazičić (Nikola) Vitomir, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Banja luka (1129026006)

Lazičić (Trive) Nikola, rođen 1899. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ključ (1129026004)

Lazičić (Trivo) Nikola, rođen 1898. Srbin, zaklan od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Ključ (5002s01292)

Lebenhart (Nn) Kamilo, rođen 1881. Jevrej, ubijen 1941. U direktnom teroru, Brčko (1129023020)

Lemajić (Savo) Franjo, rođen 1904. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Banja luka (1126006052)

Levi (Abraham) Salamon, rođen 1880. Jevrej, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2846063019)

Levi (Abrahim) Jakob, rođen 1867. Jevrej, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2846063008)

Levi (David) Angela, rođena 1894. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1127013010)

Levi (David) Angelina, rođena 1900. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2678041033)

Levi (David) Julijana, rođena 1907. Jevrejka, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Stara gradiška (1538002028)

Levi (David) Salomon, rođen 1890. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (1127013012)

Levi (David) Sarina, rođena 1896. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1127013013)

Levi (David) Sarina, rođena 1902. Jevrejka, nestala od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (2678041047)

Levi (Ferenc) Karolina, rođena 1885. Mađarica, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1132056004)

Levi (Haim) Salamon, rođen 1889. Jevrej, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (1547074018)

Levi (Hajm) Salomon, rođen 1895. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (1127013016)

Levi (Jakob) Diana, rođena 1914. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2846063014)

Levi (Jakob) Isak, rođen 1910. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008140)

Levi (Jakob) Isak, rođen 1916. Jevrej, ubijen 1943. u logoru, Bosanska dubica (2846063015)

Levi (Jakob) Lea, rođena 1909. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2846063010)

Levi (Jakob) Majer, rođen 9999. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008142)

Levi (Jakov) Matilda, rođena 1897. Jevrejka, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2822024008)

Levi (Jozef) Emanul, rođen 1882. Mađar, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (1132056003)

Levi (Jozef) Erna, rođena 1902. Jevrejka, ubijena od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (2822024004)

Levi (Leon) Albert, rođen 1910. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008136)

Levi (Leon) Izidor, rođen 1913. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008139)

Levi (Leon) Lela, rođena 1905. Jevrejka, ubijena 1941. u zatvoru  Banja luka (2511094007)

Levi (Leon) Mica, rođena 1895. Jevrejka, ubijena 1941. u zatvoru, Banja luka (2511094003)

Levi (Leon) Salomon, rođen 9999. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008147)

Levi (Leon) Sarina, rođena 1900. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2511094005)

Levi (Majer) Abraham, rođen 1881. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008135)

Levi (Mojsij) Mihael, rođen 9999. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008144)

Levi (Moni) Haim, rođen 1924. Jevrej, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Stara gradiška (2678041045)

Levi (Moša) Leon, rođen 1916. Jevrej, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jadovno (1129023033)

Levi (Moša) Luna, rođena 1905. Makedonka, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1129023028)

Levi (Moša) Zlata, rođena 1910. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1129023032)

Levi (Moše) Albert, rođen 9999. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008137)

Levi (Nelo) Salamon, rođen 1897. Jevrej, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (2822024005)

Levi (Nn) Hana, rođena 1884. Jevrejka, ubijena od Nemaca 1941. U logoru, Auschwitz (2825049017)

Levi (Nn) Irena, rođena 1887. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2846063009)

Levi (Nn) Jozef, rođen 9999. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008141)

Levi (Nn) Leon, rođen 1867. Jevrej, ubijen 1942. u direktnom teroru, B.luka (2511094001)

Levi (Nn) Majim, rođen 9999. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008143)

Levi (Nn) Mihail, rođen 1904. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (1129023034)

Levi (Nn) Moni, rođen 1900. Jevrej, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2678041044)

Levi (Nn) Moric, rođen 9999. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008145)

Levi (Nn) Roza-rahel, rođena 1902. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1129023027)

Levi (Nn) Salamon, rođen 1900. Jevrej, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2678041034)

Levi (Rafal) Ernestina, rođena 9999. Hrvatica, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2812018013)

Levi (Ruram) Regina, rođena 1873. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0886106029)

Levi (Salamon) Braco, rođen 1922. Jevrej, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (2678041036)

Levi (Salamon) Estera, rođena 1933. Jevrejka, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2822024007)

Levi (Salamon) Flora, rođena 1923. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1127013014)

Levi (Salamon) Flora, rođena 1927. Jevrejka, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2822024006)

Levi (Salamon) Hajim, rođen 1927. Jevrej, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (8000s02052)

Levi (Salamon) Hajm, rođen 1925. Jevrej, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (1127013015)

Levi (Salomon) Avram, rođen 1922. Jevrej, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1127013011)

Levi (Salomon) Leja, rođena 1919. Jevrejka, ubijena od Nemaca 1944. u logoru, Beograd-banjica (1127013019)

Levi (Salomon) Mošo, rođen 1894. Jevrej, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1129023026)

Levi (Teodor) Isak, rođen 1915. Jevrej, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jadovno (2825049020)

Levi (Teodor) Sadik, rođen 1908. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2825049019)

Levi (Teodor) Simka, rođena 1905. Jevrejka, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2825049018)

Levi (Todoras) Simha, rođena 1918. Jevrejka, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (M0008148)

Levi (Todoras) Zadik, rođen 9999. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008138)

Levi (Zadik) Rafael, rođen 9999. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008146)

Levi-papo (Leon) Angelina, rođena 1897. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2511094004)

Lichterstein (Franc) Izaha, rođen 1887. Jevrej, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2822024013)

Lichterstein (Jozef) Vukica, rođena 1892. Jevrejka, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2822024012)

Ličina (Jovo) Marko, rođen 1848. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, T. užice (1130038017)

Ličina (Marko) Milan, rođen 1921. Srbin, poginuo 1941. Prilikom borbi ili bombardovanja, Užice (1130038018)

Lihništajin (Franjo) Izidor, rođen 1896. Hrvat, ubijen od ustaša 1944 u logoru, Jasenovac (2812018012)

Lihništajin (Izidor) Josip, rođen 1922. Hrvat, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2812018011)

Lihništajin (Jozef) Bukica, rođena 1891. Hrvatica, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2812018010)

Lihtenštajn (Izakar) Jozef, rođen 9999. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (M0008149)

Lihterštajn (Izah) Salamon, rođen 1930. Jevrej, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2822024014)

Lipovac (Marko) Marko, rođen 1921. Hrvat, umro 1944. u NOBu, Omarska (1126002010)

Ljubanić (Joco) Stevo, rođen 1910. Srbin, streljan 1941. u zatvoru, Plitvička jezer (0822013031)

Ljubanić (Nn) Stevo, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008150)

Ljubibratić (Vaso) Ilija, rođen 1920. ostalo, poginuo 1943. u NOBu, Tjentište (1474154002)

Ljuboja (Mile) Jovanka, rođena 1886. Srpkinja, ubijena 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Bosanska gradiška (1126007016)

Ljuboja (Stojan) Gojko, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (1126007014)

Lovčalija (Hasan) Muharem, rođen 1921. Hrvat, ubijen od Nemaca 1945. u logoru, Dachau (2516141006)

Lukać (Jovan) Milan, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (1341015067)

Luković (Čedomir) Miodrag, rođen 1909. Srbin, nestao 1943. nepoznato, Nepoznato (0240005012)

Macakanjna (Petar) Stevo, rođen 1926. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, K. varoš (1128018011)

Mačković (Antonije) Ljubica, rođena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1131039009)

Mađarac (Aleksandar) Nada, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1250008004)

Maestro (Mojsij) David, rođen 9999. Jevrej, ubijen od ustaša 1941 u logoru, Jadovno (M0008151)

Maglajlić (Ibrahim) Sakib, rođen 1926. Musliman, poginuo 1944. U NOBu, Šid (1132048005)

Maglajlić (Muhamed) Dževad, rođen 1912. Musliman, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Stara gradiška (1540015005)

Maglajlić (Muhamed) Munib, rođen 1914. Musliman, poginuo 1943. u NOBu, Teslić (1540015006)

Maglajlić (Muhamed) Nedžib, rođen 1924. Musliman, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (1540015007)

Maglajlić (Muhamed) Vahida, rođena 1907. Muslimanka, ubijena 1943. u direktnom teroru, Bosanski novi (1540015004)

Maglajlić (Smoja) Sulejman, rođen 1920. Musliman, poginuo 1944. u NOBu, Slavonska Požeg (1131044026)

Majdanđić (Marijan) Pavo, rođen 1908. Hrvat, ubijen 1941. Prilikom bombardovanja, Banja luka (1127008013)

Majkić (Đorđe) Radojka, rođena 1926. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Gornja dragotinja (1129029046)

Majstorović (Marko) Jura, rođen 1921. Hrvat, ubijen 1944. U direktnom teroru, Banja luka (1132056013)

Makivić (Nn) Jakov, rođen 1892. Srbin, ubijen 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1126006006)

Malamed (Josip) Ambraž, rođen 1885. Hrvat, ubijen 1941. U direktnom teroru, Prijedor (1129029001)

Malamed (Markus) Jakob, rođen 1883. ostalo, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (1129029003)

Maleš (Nikola) Bogdana, rođena 1931. Srpkinja, poginula 1945. U NORu, Kozara (2756042005)

Malešević (Savo) Dušanka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2828004003)

Malinarić (Tomo) Danica, rođena 1900. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (2476070005)

Malinarić (Vicko) Ivan, rođen 1893. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (2476070004)

Malinić (Ostoja) Mirko, rođen 1924. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Zagreb (1126005057)

Malkić (Derviš) Mehmed, rođen 1886. Musliman, poginuo 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1131041059)

Malkić (Hasan) Osman, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Prnjavor crni v (1132051017)

Mamić (Ilija) Tihomir, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Lovčen (2618010018)

Mandić (Jovan) Jeka, rođena 1907. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Gornji budelj (0039007046)

Mandić (Mile) Gospava, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Gornji budelj (0039007044)

Mandić (Mile) Milka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Gornji budelj (0039007045)

Mandić (Nn) Momčilo, rođen 1905. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Banja luka (1132053019)

Mandić (Savatije) Stojan, rođen 1908. Srbin, umro 1943. u logoru, Beograd (0950082005)

Mandrović (Antun) Kata, rođena 1920. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2835054013)

Manić (Fabijan) Fabijan, rođen 1891. Hrvat, ubijen 1945. U direktnom teroru, Čelinac donji (1128021045)

Manojlović (Božo) Dušan, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2830021004)

Manojlović (Mihajlo) Stevo, rođen 1897. Srbin, poginuo 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1132051010)

Marača (Jovo) Branko, rođen 1918. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Banja luka (1131046007)

Marača (Jovo) Simo, rođen 1926. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Čemernica (1131046008)

Marević (Ilija) Stana, rođena 1911. Srpkinja, ubijena 1941. U zatvoru, Banja luka (0180034013)

Marić (Anton) Mara, rođena 1900. Slovenka, ubijena 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1913082001)

Marić (Vukan) Ljubomir, rođen 1912. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Sremski front (1132057015)

Maričić (Juraj) Juraj, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Ljubuško (2219127026)

Marinković (Marko) Ilija, rođen 1897. Srbin, poginuo 1943. u NOBu 2.lička brigada (2818102002)

Marković (Đorđe) Branislav, rođen 1905. Srbin, umro od Nemaca 1942. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-oflag (0845002017)

Marković (Đorđe) Branislav, rođen 1910. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemački logor (0278055003)

Marković (Pero) Savka, rođena 1888. Srpkinja, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (0884088038)

Marković (Stojan) Mihajlo, rođen 1879. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (M0008152)

Martinović (Jovan) Vasa, rođen 1877. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0908019002)

Martinović (Jovan) Vaso, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2842012003)

Martinović (Svetozar) Darinka, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Stara gradiška (2842012004)

Martinović (Toza) Darinka, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0908019001)

Maslo (Adem) Idriz, rođen 1910. Musliman, poginuo od ustaša 1942. u NOBu, Maslovare (1132053003)

Maslo (Muharem) Hatiđa, rođena 1909. Muslimanka, ubijena 1943. u logoru, Bosanska gradiš (1132053004)

Mastnak (Rajmond) Osakar, rođen 1903. Slovenac, nestao 1944. nepoznato, Bos.gradiška (1128018016)

Matanović (Andrija) Josip, rođen 1898. Hrvat, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (1133066013)

Mataruga (Božo) Leposava, rođena 1885. Srpkinja, umrla 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Beograd (0868004017)

Mataruga (Jovan) Jovanka, rođena 1909. Srpkinja, poginula 1941. prilikom bombardovanja, Užice (0767008056)

Mataruga (Nn) Jovan, rođen 1904. Srbin, poginuo 1941. U aprilskom ratu 1941 god., Kraljev breg (0767008055)

Matković (Miladin) Marko, rođen 1904. Crnogorac, poginuo 1942. U NOBu, Crna gora (2067029013)

Mažar (Nikola) Boško, rođen 9999. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Maglaj (1133061038)

Mažar (Nikola) Ivica, rođen 1912. Hrvat, ubijen 1941. u NOBu, Gospić (1133061040)

Mažar (Nikola) Josip-šoša, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Travnik (1133061039)

Mažar (Pavle) Marija, rođena 1890. Hrvatica, umrla 1944. u NOBu, Korićani (1133061037)

Maznik (Mihajlo) Petar, rođen 1907. ostalo, poginuo 1942. u NOBu, Kadinjača (1126007021)

Medić (Stanko) Mato, rođen 1888. Hrvat, ubijen 1945. u direktnom teroru, Sibac (1131044012)

Mehanović (Muharem) Fikret, rođen 1944. Musliman, ubijen od Nemaca 1944. nepoznato, Banja luka (1132050005)

Mehmedović (Islam) Ismail, rođen 1921. Musliman, poginuo 1945. U NOBu, Karlovac (1132051002)

Memagić (Hamdija) Hamdija, rođen 1941. Musliman, poginuo 1941. prilikom bombardovanja, Banja luka (1132051012)

Memić (Ibro) Mehmed, rođen 1910. Musliman, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (1132054003)

Memić (Ibro) Mustafa, rođen 1904. Musliman, ubijen 1944. U zatvoru, Banja luka (1132054002)

Memić (Mustafa) Redžep, rođen 1922. Musliman, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (1132054001)

Mešinović (Ćerim) Mustafa, rođen 1923. Musliman, poginuo 1944. U NOBu, Palisad (1130036025)

Mešinović (Nn) Mehmed, rođen 1922. Musliman, ubijen od ustaša 1945. u zatvoru, Lepoglava (1130036026)

Mešinović (Smajo) Rasim, rođen 1916. Musliman, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bihać (1130031037)

Mičina (Nikola) Rade, rođen 1913. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kotor varoš (1126002002)

Mikašinović (Ljubomir) Boja, rođena 1907. Srpkinja, poginula 1943. u NOBu, Ikrad (2228080002)

Milaković (Pejo) Gavro, rođen 1898. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ivanjska (1132049016)

Milanović (Ivan) Branko, rođen 1925. Srbin, nestao 1941. u NOBu, Nepoznato (0932051032)

Milanović (Ivan) Pero, rođen 1927. Srbin, nestao 1941. nepoznato, Nepoznato (0932051033)

Milašinović (Dušan) Dragan, rođen 1939. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. nepoznato, Banja luka (1128016007)

Milašinović (Dušan) Dušanka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1944. nepoznato, Banja luka (1128016004)

Milašinović (Dušan) Jovo, rođen 1937. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. nepoznato, Banja luka (1128016006)

Milašinović (Dušan) Ljuba, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1944. nepoznato, Banja luka (1128016005)

Milašinović (Dušan) Mila, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1944. nepoznato, Banja luka (1128016008)

Milašinović (Jovo) Dane, rođen 1913. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Banja luka (1132049024)

Milašinović (Nn) Danica, rođena 1907. Srpkinja, ubijena 1943. Kod kuće, Banja luka (1128016003)

Milić (Andrija) Vojin, rođen 1922. Crnogorac, poginuo 1941. U NOBu, Sutjeska (0442025010)

Milić (Trivun) Grozda, rođena 1883. Srpkinja, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1129026003)

Milivojac (Vid) Ratko, rođen 1917. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Ljubić Prnjavor (0278056033)

Miljević (Jovo) Sretko, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Oko travnika (1131042011)

Miljević (Jovo) Stoja, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1131042012)

Miljević (Lazo) Nikola, rođen 1912. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Banja luka (1131041032)

Miljević (Stojko) Jovo, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1131042010)

Milkić (Nn) Milan, rođen 1904. Srbin, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Zagreb (1132057058)

Milojević (Mihajlo) Marinko, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1131044013)

Milojković (Josif) Borka, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Beograd-banjica (0137007002)

Milosavljević (Radul) Milovan, rođen 1898. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Niš-crveni krst (2761020024)

Milošević (Luka) Rade, rođen 1869. Srbin, umro od bolesti 1941. U zatvoru, Beograd (1455038017)

Milošević (Rade) Pero, rođen 1908. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Banja luka (1132056011)

Milovanović (Ilija) Milorad, rođen 1901. Srbin, ubijen 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Beograd (0531003002)

Mitrović (Petar) Branko, rođen 1924. Srbin, umro 1942. nepoznato, Beograd (0874036001)

Mlađenović (Jovan) Veljko, rođen 1903. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, 18.brigada (1127013005)

Momtijas (Nn) Sadik, rođen 1921. Jevrej, poginuo 1942. u NOBu, Svilajac srez r (1132051006)

Montias (Leon) Erna, rođena 1928. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (8000s01906)

Montias (Leon) Mirjam, rođena 1930. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (8000s01640)

Montijas (Avram) David, rođen 9999. Jevrej, ubijen od ustaša 1941  u logoru, Jadovno (M0008153)

Montijas (Avram) Jozef, rođen 9999. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (M0008157)

Montijas (Avram) Salomon, rođen 9999. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (M0008162)

Montijas (Haim) Dudo, rođen 9999. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008154)

Montijas (Haim) Izidor, rođen 9999. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008155)

Montijas (Haim) Mošo, rođen 1909. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008160)

Montijas (Haim) Samuel, rođen 1907. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (M0008163)

Montijas (Jozef) Blanka, rođena 1924. Jevrejka, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (1392014054)

Montijas (Leon) Hinko, rođen 1927. Jevrej, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (8000s02063)

Montijas (Mošo) Salomon, rođen 1894. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (1392014052)

Montijas (Nn) Isak, rođen 9999. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U  logoru, Jadovno (M0008156)

Montijas (Nn) Jozef, rođen 9999. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008158)

Montijas (Nn) Leon, rođen 9999. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008159)

Montijas (Nn) Rafael, rođen 9999. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008161)

Morača (Jovo) Dušan, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (1128015017)

Morača (Jovo) Milan, rođen 1903. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Lošovka (1126005006)

Morača (Nn) Dušan, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008164)

Mosko (Abraham) Salomon, rođen 9999. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (M0008165)

Mravaj (Alija) Idriz, rođen 1915. Musliman, poginuo 1945. u NOBu, Prijedor (1129030011)

Mrkić (Atif) Mustafa, rođen 1915. Musliman, umro 1945. Pri deportaciji, Bosanska gradiška (1129030003)

Mrković (Novica) Petar, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Bukulja (1381002004)

Muftić (Husein) Husein, rođen 1915. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Garešnica (1132050004)

Muhamedagić (Ibrahim) Hasan, rođen 1910. Srbin, ubijen 1943. U zatvoru, Nova gradiška (1543045076)

Mujikić (Mujo) Ramo, rođen 1913. Musliman, ubijen od četnika 1942. u direktnom teroru, Rebrovac (1128019032)

Mujkić (Hamid) Bećo, rođen 1937. Rom, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (1577073009)

Mujkić (Hamid) Elfa, rođena 1939. Romkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (1577073010)

Mujkić (Hamid) Fata, rođena 1929. Romkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (1577073011)

Mujkić (Hamid) Ramiza, rođena 1936. Romkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (1577073008)

Mujkić (Mujo) Mehmed, rođen 1925. Musliman, ubijen od četnika 1942. u direktnom teroru, Rebrovac (1128019031)

Mujkić (Šaćir) Dilfa, rođena 1903. Muslimanka, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (1128019001)

Mujkić (Salka) Mujo, rođen 1902. Musliman, ubijen od četnika 1942. u direktnom teroru, Rebrovac (1128019030)

Mujkić (Vejsil) Hamid, rođen 1894. Musliman, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (1577073012)

Mujkić (Zajim) Umija, rođena 1888. Muslimanka, ubijena od Nemaca 1943. u direktnom teroru, Veseli brijeg (1128019027)

Mujkić osmanovi (Bajro) Šehra, rođena 1907. Muslimanka, ubijena od četnika 1944. u direktnom teroru, Veseli brijeg (1128019028)

Mujnović (Vehbija) Subha, rođena 1924. Srpkinja, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1128015015)

Mukić (Suljo) Hasan, rođen 1922. Musliman, ubijen od četnika 1942. u direktnom teroru, Rebrovac (1128019011)

Muminović (Suljo) Muhamed, rođen 1916. Musliman, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Loborgrad (1205021031)

Muratović (Šaćir) Meho, rođen 1923. Musliman, ubijen od četnika 1942. u direktnom teroru, Rebrovac (1128019002)

Nahlijas (Josip) Ida, rođena 1916. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Nepoznato (0896030012)

Nahlijas (Josip) Lara, rođena 1914. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Prijedor (0896030013)

Nahmias (David) Jozef, rođen 1902. Jevrej, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Beograd-banjica (2678041029)

Nahmias (Jozef) Aleksandar, rođen 1934. Jevrej, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Banjica, beograd (1127013009)

Nahmias (Jozef) Bianka, rođena 1906. Jevrejka, ubijena od Nemaca 1944. u logoru, Beograd-banjica (2678041030)

Nahmias (Jozef) David, rođen 1930. Jevrej, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Banjica, beograd (2678041031)

Nahmias (Nn) Bianka, rođena 1907. Jevrejka, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Beograd-banjica (1127013007)

Nahmias (Nn) Jozef, rođen 1899. Jevrej, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Beograd-banjica (1127013006)

Nahmijas (David) Jozef, rođen 1899. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (M0008167)

Nahmijas (Jozef) Haim, rođen 1904. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (M0008170)

Nahmijas (Jozef) Samuel, rođen 1918. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (M0008169)

Nahmijas (Samuel) Jozef, rođen 9999. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (M0008168)

Najbah (Bernard) Hugo, rođen 1881. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (M0008166)

Nanoši (Lajoš) Andrija, rođen 1915. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1126006055)

Nanut (Josip) Frano, rođen 1921. Slovenac, poginuo 1942. u NOBu, Prnjavor (1132056002)

Nanut (Mihal) Josip, rođen 1886. Slovenac, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1132056001)

Nasan (Anton) Kazimir, rođen 1908. Slovenac, nestao od Nemaca 1943. na prinudnom radu, Nemačka (1910058007)

Nast (Gustaf) Ferdo, rođen 1911. Srbin, nestao 1944. nepoznato, Banja luka (1126005033)

Nemec (Franjo) Josip, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Mrkonjić grad (2764047004)

Nikić (Jerko) Miroslava, rođena 1924. Hrvatica, ubijena 1944. Kod kuće, Banja luka (1131041052)

Nikiforof (Aleksandar) Nikola, rođen 1933. Srbin, poginuo 1945. prilikom borbi, Laktaši (2827067022)

Nikolić (Marko) Marko, rođen 1913. Hrvat, nestao 1942. nepoznato, Sanski most (1126006050)

Nikolić (Nn) Danilo, rođen 1890. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0592012027)

Ninković (Luka) Ilija, rođen 1892. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Kod b. luke (0912042016)

Nišević (Stevo) Dmitar, rođen 1901. Srbin, umro od bolesti 1945. U NOBu, Prolom glinski (2771010051)

Njegovan (Nikola) Borislav, rođen 1908. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Sutjeska (1578080015)

Njegovan (Nikola) Draginja, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1945. U direktnom teroru, Stara Pazova (1578080016)

Nori (Franja) Jaroslava, rođena 1929. ostalo, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1130036007)

Novaković (Jovo) Milena, rođena 1872. Srpkinja, umrla 1944. U zatvoru, Banja luka (1127008002)

Novaković (Leon) Irena, rođena 1905. Jevrejka, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (1129025002)

Novaković (Radovan) Angelina, rođena 1911. Srpkinja, umrla 1944. u zatvoru, Banja luka (1127008003)

Numanović (Đedo) Osman, rođen 1915. Musliman, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (1132053011)

Obradović (Dane) Kazimir, rođen 1922. Srbin, ubijen 1945. U direktnom teroru, Beograd (1130036019)

Obradović (Dmitar) Jovo, rođen 1894. Srbin, poginuo 1941. U NOBu, Banja luka (0019022030)

Obradović (Luka) Ljubomir, rođen 1915. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Bosanski novi (1545056021)

Obradović (Simo) Akesandar, rođen 1921. Srbin, nestao 1942. nepoznato, Nepoznato (1132057014)

Odić (Franjo) Ivica, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (1327014016)

Odić (Franjo) Stjepan, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu Skender vakuf (1327014017)

Okić (Nn) Nedo, rođen 1914. Musliman, poginuo 1943. u NOBu, Na majevici (0865077030)

Omerbašić (Mustafa) Huzim, rođen 1923. Musliman, poginuo 1944. u NOBu, Oko slav broda (1131044017)

Omhić (Ibrahim) Abaz, rođen 1909. Musliman, poginuo 1942. U NOBu, Maslovara (1132053013)

Opačić (Marko) Miloš, rođen 1920. Srbin, ubijen od Nemaca 1941. U logoru, Beograd-banjica (0927017021)

Orelj (Milan) Petar, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Vranjska (0795008033)

Oreščanić (Jovo) Ljubomir, rođen 1906. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2096009003)

Osmanović (Alaga) Ibro, rođen 1898. Musliman, nestao od četnika 1942. u direktnom teroru, Rebrovac (1128019010)

Osmanović (Nn) Suljo, rođen 1910. Musliman, ubijen od četnika 1942. u direktnom teroru, Rebrovac (1128019017)

Osmanović (Šaćir) Džemal, rođen 1909. Musliman, ubijen 1945. U direktnom teroru, Banja luka (1127010048)

Panić (Bogdan) Nikola, rođen 1926. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Klašnice b.luka (1247010028)

Pape (Ferda) Milorad, rođen 1922. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Klačevci našice (1131046018)

Papić (Isidor) Mihajilo, rođen 1922. Srbin, ubijen od Nemaca 1941. u logoru, Beograd (5002s00040)

Papo (Aron) Lote, rođen 1899. Jevrej, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Bosanska gradiška (5020s00281)

Papo (Josef) Avram, rođen 1927. Jevrej, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (8000s02069)

Papo (Josip) Albi, rođen 1926. Jevrej, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (0869006040)

Papo (Jozef) Braco, rođen 1931. Jevrej, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (8000s01488)

Papo (Jozef) Leon, rođen 1928. Jevrej, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (8000s01911)

Papo (Jozef) Samuel, rođen 1930. Jevrej, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (8000s01645)

Papo (Nn) Jozef, rođen 9999. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008171)

Papo (Nn) Salomon, rođen 1906. Jevrej, ubijen 1942. u logoru, Zagreb (0897037011)

Papo (Salamon) Cezi, rođen 1937. Jevrej, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (8000s00667)

Papo (Salomon) Cezar, rođen 1934. Jevrej, umro 1942. u dečijem prihvatilištu, Zagreb (0897037012)

Papo (Santin) Samuel, rođen 9999. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008172)

Papo (Simon) Samuel, rođen 1899. Jevrej, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5020s00280)

Papo (Zadik) Lina, rođena 1908. Jevrejka, ubijena 1942. u logoru, Zagreb (0897037008)

Pašagić (Stojan) Obrad, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (0124010026)

Pašalić (Nazif) Mehmed, rođen 1920. Musliman, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1130033020)

Pavelić (Pavle) Vinko, rođen 1900. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Banja luka (1132058019)

Pavić (Milko) Boško, rođen 1905. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Banja luka (1131039027)

Pavković (Milan) Mileva, rođena 1912. Srpkinja, umrla 1944. U logoru, Nepoznato (0017007025)

Pavlić (Danijel) Danijel, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Čelinac (1129025012)

Pavlić (Danijel) Nikica, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Drvar (1129025011)

Pavlić (Danijel) Stjepan, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Podgora makar. (1129025010)

Pavlić (Nn) Franjo, rođen 1914. Slovenac, poginuo 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1128018009)

Pavlišin (David) Vladimir, rođen 1917. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Travnik (1128014015)

Pavlišin (David) Vladimir, rođen 1917. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Travnik (1128017015)

Pavlović (Augustin) Franko, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Bjelovar (1132056012)

Pavlović (Petar) Pavo, rođen 1894. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Sisak (1132057056)

Pavlović (Risto) Adam, rođen 1895. Srbin, nestao 1943. nepoznato, Derventa (1570135017)

Pavlovski (Pudrig) Longin, rođen 1882. Hrvat, ubijen 1944. U direktnom teroru, Banja luka (1130034010)

Pecko (Franjo) Edo, rođen 1921. Hrvat, ubijen od četnika 1943. U direktnom teroru, Delnice (1127009129)

Perduv (Đorđe) Branko, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (1130037044)

Perduv (Rista) Dušan, rođen 1907. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Banja luka (0905004010)

Perduv (Vaso) Pero, rođen 1907. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Nepoznato (1133066016)

Perović (Đoko) Danilo, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1131047003)

Perović (Đoko) Niko, rođen 1913. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Banja luka (1131047001)

Pesdur (Jovo) Milorad, rođen 1915. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Dolužani (1126004003)

Petković (Aleksa) Stevan, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Banja luka (5002s01140)

Petković (Đuro) Milena, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Banja luka (5002s01141)

Petković (Jovo) Stojan, rođen 1923. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Šiprage kotor v (1273021151)

Petković (Stevan) Bogdan, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Banja luka (7050s00206)

Petković (Stevan) Milan, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Banja luka (7050s00207)

Petković (Stevan) Živana, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Banja luka (5002s01142)

Petković (Velimir) Dušanka, rođena 1921. Srpkinja, ubijena 1941. U logoru, Sisak (1456045019)

Petrović (Nedeljko) Aleksandar, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Omorska-prijed. (1298062064)

Petrović (Nn) Ostoja, rođen 1918. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, 6 udarna n.o divizij (0848021025)

Plavćić (Ilija) Bogdan, rođen 1891. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (1126007028)

Plavšić (Ilija) Bogdan, rođen 1891. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008173)

Plivac (Bego) Muharem, rođen 1923. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Odžak (1132050007)

Plivac (Bego) Refik, rođen 1918. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Krupa na vrbasu (1132050006)

Pobrić (Šabit) Adem, rođen 1901. Musliman, poginuo 1944. U NOBu, Doboj (1130031011)

Podgornik (Dominik) Adolf, rođen 1911. Slovenac, poginuo 1942. U NOBu, Kozara (0914050009)

Podgornik (Dominik) Marjan, rođen 1915. Slovenac, ubijen 1942. U zatvoru, Ljubljana (0914050011)

Polak (Anika) Mirica, rođena 1937. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (8000s00670)

Polak (Franjo) Pavao, rođen 9999. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008174)

Polak (Jakob) Hana, rođen 1911. Jevrej, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2846063011)

Polgar (Nn) Franjo, rođen 9999. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008175)

Poljak (Ivan) Štefan, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Krestinac zagre (1126006039)

Poljak (Nikole) Josip, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vrbanja (1126006038)

Poljokan (Avram) Salomon, rođen 1878. Jevrej, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0877048024)

Poljokan (David) Zlata, rođena 1886. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0877048025)

Poljokan (Isak) Klara, rođena 1886. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1128014011)

Poljokan (Jakov) Tina, rođena 1885. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1128014009)

Poljokan (Jovan) Larina, rođena 1883. Hrvatica, ubijena 1942. U direktnom teroru, Banja luka (2770009019)

Poljokan (Leo) Aser, rođen 1879. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Banja luka (2770009021)

Poljokan (Leo) Avram, rođen 1886. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Banja luka (2770009023)

Poljokan (Leo) Bukus, rođen 1881. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Banja luka (2770009017)

Poljokan (Leo) Marko, rođen 1895. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Banja luka (2770009020)

Poljokan (Leo) Rafael, rođen 1882. Hrvat, ubijen 1941. u direktnom teroru, Banja luka (2770009018)

Poljokan (Leon) Masko, rođen 1890. Jevrej, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (1128014013)

Poljokan (Leon) Rafael, rođen 1882. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (1128014010)

Poljokan (Leona) Solomon, rođen 1880. Jevrej, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1128014008)

Poljokan (Nn) Klara, rođena 1884. Hrvatica, ubijena 1942. U direktnom teroru, Banja luka (2770009022)

Poljokan (Rafael) Jakob, rođen 9999. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (M0008176)

Popović (Adam) Dimitrije, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Gašinci (2378056008)

Popović (Đurđo) Đuka, rođena 1909. Srpkinja, poginula 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, Niš (1275026006)

Popović (Dušan) Nevenka, rođena 1926. Srpkinja, umrla 1943. nepoznato, Nepoznato (0142010009)

Popović (Gliša) Anka, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (0851051033)

Popović (Glišo) Ankica, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (5006s00583)

Popović (Ilija) Jovo, rođen 1883. Srbin, poginuo 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1130032003)

Popović (Jovan) Momčilo, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0678026008)

Popović (Mile) Mara, rođena 1905. Srpkinja, poginula 1944. U NOBu, Jajce (0815034005)

Popović (Mitar) Đorđo, rođen 1915. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Rijeka (1126007060)

Popović (Špiro) Dušan, rođen 1884. Srbin, poginuo od ustaša 1941. u aprilskom ratu 1941 god., Šipovo (0142010008)

Popović (Stanko) Jelena, rođena 1896. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Banja luka (1128021040)

Popović (Stojan) Milica, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0874033044)

Popović (Voislavao) Milijana, rođena 1926. Srpkinja, ubijena 1944. u direktnom teroru, Banja luka (1128021041)

Popović (Vojislav) Mirjana, rođena 1925. Srpkinja, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1131047015)

Portik (Anton) Ivan, rođen 1923. Hrvat, ubijen 1945. u direktnom teroru, Hođuci (1126007018)

Potkonjak (Božo) Aleksandar, rođen 1920. Srbin, poginuo 1941. U NOBu, Banja luka (1131044001)

Potrebić (Danilo) Ignjat, rođen 1882. Srbin, nestao 1941. nepoznato, Bosanska gračan (0251004011)

Pozder (Mijo) Andrija, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1941. U aprilskom ratu 1941 god., Beograd (2097018017)

Praštalo (Đukan) Olga, rođena 1885. Srpkinja, umrla 1943. Pri deportaciji, Beograd (0875040061)

Predić (Krsto) Dušan, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008177)

Prosen (Jozef) Stanko, rođen 1910. Slovenac, ubijen 1941. U direktnom teroru, Čelinac (1132059019)

Prpa (Trivun) Vlado, rođen 1912. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Glamoč (0666003011)

Puljić (Ilija) Ivan, rođen 1915. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (1517007005)

Račić (Petko) Stevan, rođen 1892. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Kastel (0598052046)

Raco (Sima) Rista, rođen 1923. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Sotin vukovar (0876045039)

Radaković (Nikola) Milovan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Nepoznato (1131043041)

Radaković (Rade) Persa, rođena 1905. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Banja luka (1455038016)

Radaković (Rade) Persa, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Banja luka (0832038003)

Rađenovac (Nn) Petar, rođen 1885. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Sisak (2825048019)

Radić (Ilija) Aleksa, rođen 1909. Srbin, nestao 1943. nepoznato, Nepoznato (0673007017)

Radić (Ilija) Aleksandar, rođen 1910. Musliman, ubijen 1945. U direktnom teroru, Zagreb (1806070008)

Radić (Petar) Stanko, rođen 1915. Srbin, poginuo 1944. u NOBu Petoševci (1273021043)

Radić (Žarko) Đurađ, rođen 1913. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Maglajani (1273021058)

Radočaj (Dane) Bogdan, rođen 1928. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Foča (1133061042)

Radočaj (Marko) Dane, rođen 1896. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bosanska krupa (1133061041)

Radomirovac (Nn) Joja, rođen 9999. Srbin, nestao 1945. nepoznato, Nepoznato (1131041035)

Radovanović (Milan) Nada, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. nepoznato, Banja luka (2776073005)

Radović (Danilo) Bogoljub, rođen 1921. Srbin, nestao 1944. nepoznato, Zaječar (0359102007)

Radović (Stevan) Aleksa, rođen 1917. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Kosinje (0576088020)

Rafailović (Nn) Anđelija, rođena 1920. Srpkinja, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, U vozu kod sunje (0081053002)

Rafailović (Nn) Pero, rođen 1920. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Kozara (0081053001)

Rajević (Tomo) Zorka, rođena 1910. Srpkinja, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Kotor (1127009118)

Rajić (Rudolf) Karlo, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Pomorski odred (1127009078)

Rakas (Jovana) Persa, rođena 1907. Srpkinja, ubijena 1942. U zatvoru, Bos.gradiš (1128014020)

Raković (Nikola) Rista, rođen 1870. Srbin, poginuo 1942. u NOBu Banja luka (1129029013)

Raković (Šefik) Jusuf, rođen 1924. Musliman, poginuo 1945. U NOBu, Bosanski novi (1132055001)

Ramić (Haso) Ibrahim, rođen 1903. Musliman, poginuo 1945. U NOBu, Bosanski novi (1127010043)

Ramić (Meho) Ahmet, rođen 1880. Musliman, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (1132049007)

Ramić (Meho) Ibro, rođen 1930. Musliman, poginuo 1945. u NOBu Kupres (1132054004)

Ramić (Osman) Ibro, rođen 1914. Musliman, ubijen 1943. u zatvoru, Bos. novi (1206028007)

Rašić (Adam) Dragutin, rođen 1883. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Bosanski novi (1129023081)

Ratković (Nn) Stana, rođena 1899. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Banja luka (2453056006)

Ratković (Nn) Stevo, rođen 1897. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Banja luka (2453056005)

Ratković (Stevo) Dragoljub, rođen 1919. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Banja luka (2453056007)

Ratković (Stevo) Ljiljana, rođena 1925. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Banja luka (2453056010)

Ratković (Stevo) Ratko, rođen 1922. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Banja luka (2453056008)

Ratković (Stevo) Snežana, rođena 1925. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Banja luka (2453056009)

Ravlić (Petar) Franjo, rođen 1923. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Derventa (1130037004)

Redžepović (Omer) Mustafa, rođen 1924. Musliman, poginuo 1943. u NOBu, Han kola (1132055006)

Redžić (Ibro) Huso, rođen 1921. Musliman, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (1131034033)

Redžić (Ibro) Huso, rođen 1921. Musliman, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (1131043033)

Redžić (Ibro) Mahmut, rođen 1911. Musliman, poginuo 1943. U NOBu, Kozara (1131043034)

Reiz (Ibrahim) Murat, rođen 1908. ostalo, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (0939099013)

Repčak (Štefan) Ivan, rođen 1923. ostalo, nestao 1944. u NOBu, Nepoznato (0273020001)

Režak (Nikola) Nikifor, rođen 1892. ostalo, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1131039005)

Režek (Ivan) Marija, rođena 1912. ostalo, ubijena 1944. u direktnom teroru, Banja luka (1127010050)

Reznik (Nn) Karlo, rođen 1900. ostalo, ubijen od ustaša 1944. Kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Jasenovac (1131039057)

Risimović (Milenko) Vukašin, rođen 1907. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Selo berčinovac (0220031004)

Rizvanović (Alo) Adem, rođen 1922. Musliman, poginuo 1942. U NOBu, Čemernica (1131041051)

Rodian (Petar) Zvonko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, V žuljevica (1126003018)

Romić (Alija) Juso, rođen 1901. Musliman, ubijen 1942. u direktnom teroru, Banja luka (1129030015)

Romić (Živko) Spasoje, rođen 1920. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Banja luka (0610067014)

Rosenfeld (Maks) Emil, rođen 1901. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Banja luka (2770002023)

Rosenfeld (Nn) Borka, rođena 1905. Hrvatica, ubijena 1943. U zatvoru, Banja luka (2770002024)

Rosenrauh (Adolf) Saša, rođen 1939. Jevrej, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (8000s00412)

Rot (Nn) Josip, rođen 9999. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (M0008178)

Rožar (Johan) Marija, rođena 1900. Hrvatica, ubijena 1943. U zatvoru, Banja luka (0869140114)

Rozenfeld (Emil) Predrag, rođen 1932. Jevrej, umro 1942. u logoru, Jastrebarsko (2770002022)

Rozenrauh (David) Sarina, rođena 1912. Jevrejka, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (1573018010)

Rozenrauh (Nn) Adolf, rođen 1910. Jevrej, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jadovno (1573018011)

Rozner (Aron) Regina, rođena 1890. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Banja luka (5020s00278)

Rozner (Jakob) Isidor, rođen 1888. Jevrej, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5020s00279)

Šabanović (Salko) Bego, rođen 1908. Musliman, poginuo 1944. U NOBu, Skender vakuf (1132055002)

Sabitović (Paša) Mustafa, rođen 1908. Musliman, poginuo 1942. U NOBu, Kotor varoš (1132048011)

Sabljić (Nehin) Dušan, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (1130036043)

Sabljić (Nikola) Dušan, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008179)

Saitović (Muharem) Said, rođen 1919. Musliman, ubijen 1943. U direktnom teroru, Banja luka (1130031009)

Šajin (Simo) Dragoljub, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0356042021)

Šajin (Simo) Miloš, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U NOBu, Velika kupreška (0356042020)

Salama (Hasan) Muharem, rođen 1926. Musliman, poginuo 1942. U NOBu, Siprage nova va (1129028011)

Salama (Sulejman) Hazim, rođen 1931. Musliman, poginuo 1945. prilikom borbi, Banja luka (1129030007)

Šaletić (Luka) Jovan, rođen 1916. Crnogorac, poginuo 1943. U NOBu, Kolašin (0888113010)

Salihagić (Halil) Sulejman, rođen 1883. Srbin, umro od Nemaca 1945. pri deportaciji, Nemačka (1131044029)

Salihagić (Halil) Sulejman, rođen 1892. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. u logoru, Dachau (1577066039)

Salihagić (Sulejman) Ifakat, rođena 1906. Hrvatica, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1577066040)

Salom (Albert) Sida, rođena 1898. Hrvatica, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2811002013)

Salom (Aron) Albert, rođen 1920. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008180)

Salom (Aron) Avram, rođen 1913. Jevrej, ubijen 1942. u direktnom teroru, Banja luka (0886106031)

Salom (Aron) Pepika, rođena 1914. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0884088036)

Salom (Avram) Aron, rođen 1879. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008181)

Salom (Avram) Berta, rođena 1881. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jadovno (0886106030)

Salom (Jeroham) Ruiška, rođena 1936. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Đakovo (8000s00824)

Salom (Mosko) Hanči, rođen 1926. Hrvat, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (2811002015)

Salom (Mosko) Mira, rođena 1930. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (8000s01660)

Salom (Mosko) Mirjana, rođena 1933. Jevrejka, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2811002016)

Salom (Nn) Mosko, rođen 1893. Hrvat, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (2811002014)

Salom (Sarin) Sara, rođena 1890. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0884088035)

Samac (Miloš) Desanka, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1128022046)

Samardžić (Jovan) Dušan, rođen 1924. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Prnjavor kod b. (0936081011)

Samardžić (Rista) Bora, rođen 1918. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Kraljevo (0946046019)

Sapon (Nn) Aron, rođen 1885. Jevrej, ubijen od ustaša 1942. U zatvoru, Lepoglava (0884088034)

Sarać (Alija) Vasva, rođena 1926. Muslimanka, poginula 1944. U NOBu, Drvar (1132053001)

Saradžić (Jovan) Đuro, rođen 1904. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Banja luka (1584013013)

Sarafić (David) Izidor, rođen 1878. Jevrej, ubijen 1943. u zatvoru, Bos.gradiška (0859020013)

Sarafić (Isidor) Josip, rođen 1908. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (0859020011)

Sarafić (Izidor) Jozef, rođen 1908. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008182)

Sarafić (Jakov) Safira, rođena 1886. Jevrejka, ubijena 1943. U zatvoru, Bos.gradiška (0859020012)

Sarajlić (Muharem) Almas, rođen 1917. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Kozara (1132057001)

Šarf (Franjo) Mirko, rođen 1911. Jevrej, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1128014015)

Šarić (Ahmet) Salko, rođen 1895. Hrvat, ubijen 1943. u zatvoru, Banja luka (2829013015)

Šarić (Bajro) Dilfa, rođena 1892. Muslimanka, ubijena od četnika 1942. u direktnom teroru, Piskovci (1128019019)

Šarić (Gojko) Nikola, rođen 1920. Srbin, umro 1944. na prinudnom radu, Banja luka (1130037007)

Šarić (Mujo) Meka, rođena 1928. Muslimanka, poginula 1943. U NOBu, Jajce (1128019007)

Šarić (Nn) Salko, rođen 1892. Musliman, ubijen od četnika 1942. U direktnom teroru, Rebrovac (1128019013)

Sariđić (Sulejman) Midhat, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1543044006)

Savinović (Lazo) Nasta, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (5022s00889)

Šćepanjek (Jašek) Ferdinand, rođen 1890. ostalo, nestao 1944. nepoznato, Nepoznato (1131041050)

Sekulić (Lazar) Trivo, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (1313058017)

Sekulić (Milan) Miloš, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. pri deportaciji, Mokrin (1131039008)

Sekulić (Milan) Miloš, rođen 1901. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Kikinda (0204038020)

Semiz (Meho) Hamdija, rođen 1922. Musliman, ubijen 1941. U direktnom teroru, Banja luka (1132053017)

Semiz (Mujo) Meho, rođen 1905. Musliman, ubijen 1941. U direktnom teroru, Banja luka (1132053016)

Senek (Mihailo) Josip, rođen 1908. ostalo, umro 1942. nepoznato, Banja luka (1132059001)

Sertić (Toma) Mile, rođen 1890. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (0909027021)

Ševa (Nn) Drago, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008193)

Ševčuk (Dimitrije) Mihajlo, rođen 1904. ostalo, poginuo 1944. U NOBu, Doboj (1132060022)

Ševo (Ilija) Lazar, rođen 1893. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (0845003019)

Ševo (Lazar) Bosiljka, rođena 1920. Srpkinja, umrla 1945. u NOBu, Beograd (0845003021)

Ševo (Lazar) Dragan, rođen 1919. Srbin, ubijen 1941. u logoru, Slav.požega (0845003020)

Šijan (Gliša) Petar, rođen 1881. Srbin, umro 1942. pri deportaciji, Svilajnac (1128017010)

Šijan (Glišo) Petar, rođen 1881. Srbin, umro 1942. pri deportaciji, Svilajnac (1128014010)

Silajđžić (Omer) Izet, rođen 1927. Musliman, poginuo 1943. U NOBu, Maglaj (1132052005)

Simić (Nn) Milka, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1944. u direktnom teroru, Banja luka (0830018021)

Simić (Nn) Ostoja, rođen 1900. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Banja luka (0830018020)

Simić (Ostoja) Aleksandar, rođen 1927. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Banja luka (0830018022)

Simić (Sava) Stanko, rođen 1882. Srbin, ubijen 1941. kod kuće  Mujdžići (0866086035)

Simić (Spasoje) Božidar, rođen 1911. Srbin, umro 1945. u NOBu, Umro od Peg.tifusa (0708046027)

Simić (Spasoje) Dr božidar, rođen 1911. Srbin, umro 1945. u NOBu, Zemun Sajmište (0841034012)

Šimoković (Ignjat) Josip, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1941. u NOBu, Brežica (2767076023)

Šiniković (Ilija) Milan, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1132049005)

Sinobad-jankovi (Jovan) Rajko, rođen 1913. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Tičevo-b.grahov (2634019011)

Šintić (Ivan) Fanika, rođena 1892. Hrvatica, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1127011021)

Šipka (Jovan) Milan, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (1129027020)

Šipka (Jovan) Ranko, rođen 1915. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Stara bila (1129027019)

Šipka (Špiro) Vaso, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1128017003)

Šipka (Špiro) Zagorka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1128017002)

Sitnica (Ahmet) Asim, rođen 1926. Musliman, poginuo 1945. U NOBu, Doboj (1129028008)

Sitnica (Husein) Ćamil, rođen 1906. Musliman, nestao 1944. nepoznato, Nepoznato (1131041061)

Skenderija (Simo) Uroš, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1274022029)

Škeva (Ivan) Krunoslav, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Sanski most (2766064016)

Skopljak (Husa) Ilijas, rođen 1912. Musliman, ubijen 1944. Kod kuće, Banja luka (1131039032)

Skopljak (Huso) Ilijaz, rođen 1920. Musliman, umro 1941. Pri deportaciji, Valjevo (1132048004)

Škorić (Miloš) Slavka, rođena 1921. Srpkinja, nestala 1941. nepoznato, Nepoznato (1275026007)

Škulj (Alija) Mustafa, rođen 1910. Musliman, nestao 1941. Kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nepoznato (1131039017)

Slijepčević (Sima) Anđa, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0852057022)

Smiljanić (Jovo) Dmitar, rođen 1913. Srbin, poginuo od ustaša 1943. u NOBu, Piskavica-prij. (1354005008)

Šmit (Drago) Velimir, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Ključ (1131039047)

Šnicler (Herman) Fani, rođena 1879. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0945042010)

Šnicler (Janoš) Juline, rođen 1869. Jevrej, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (0945042011)

Šnicler (Lajoš) Mihajlo, rođen 1879. Jevrej, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (0945042008)

Šnicler (Maks) Irena, rođena 1904. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0945042012)

Šnicler (Sulins) Artur, rođen 1903. Jevrej, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0945042015)

Šnicler (Vilhelm) Henrijeta, rođena 1889. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0945042009)

Šnitzler (Nn) Jelena, rođena 1886. Jevrejka, ubijena 1941. U zatvoru, Banja luka (0887099022)

Šnitzler (Nn) Miša, rođen 1881. Jevrej, ubijen 1941. u zatvoru, Banja luka (0887099021)

Šobot (Jovo) Dobrila, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u zbegu, Drvar (1126006037)

Sojler (Gloze) Klara, rođena 1876. Jevrejka, ubijena 1942. U direktnom teroru, Sarajevo (1130032028)

Šola (Mile) Mile, rođen 1910. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Banja luka (1127010056)

Sola (Pjero) Boecio, rođen 1874. ostalo, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (0887112026)

Sola (Špiro) Sofija, rođena 1884. ostalo, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (0887112027)

Solom (Aron) Avram, rođen 1880. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Banja luka (2770009025)

Solom (Aron) Pepi, rođena 1904. Hrvatica, ubijena 1942. U direktnom teroru, Banja luka (2770009026)

Sotinger (Ignac) Moric, rođen 9999. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008183)

Sovilj (Jovan) Nikola, rođen 1913. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Pripadnik nov (0800064005)

Spahić (Hasib) Aiša, rođena 1918. Muslimanka, ubijena 1941. prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1269020006)

Spahić-kušmić (Nn) Bisera, rođena 1923. Muslimanka, ubijena 1943. u direktnom teroru, Br. majdan (1130036027)

Špicler (Artur) Miroslav, rođen 1938. Jevrej, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (8000s00433)

Sranjić (Stipe) Alojz, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1134085033)

Srdić (Milan) Ljubomir, rođen 1893. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2763035006)

Srdić (Miloš) Pavle, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1126007049)

Srdić (Miloš) Petar, rođen 1925. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Ruma (1126007050)

Srdić (Vaso) Jovanka, rođena 1895. Srpkinja, ubijena 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1126007048)

Stajić (Đorđo) Bogdan, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008184)

Stajić (Savka) Bogdan, rođen 9999. Srbin, spaljen od ustaša 1941. u crkvi, Glinska crkva (5021s00153)

Štajner (Samuel) Andro, rođen 9999. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (M0008189)

Štajnlauf (Haim) Izrael, rođen 1895. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (M0008192)

Štajnlauf (Herman) Izidor, rođen 9999. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (M0008191)

Štajnlauf (Izrael) Fanika, rođena 1927. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (8000s01968)

Štajnlauf (Nn) David, rođen 9999. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008190)

Stančić (Nn) Živko, rođen 1924. Srbin, nestao 1944. nepoznato, Odžak (1572009004)

Stanimirović (Ljuboje) Mara, rođena 1906. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Srem.rača (0441007009)

Stanimirović (Vasa) Dimitrije, rođen 1902. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Srem.rača (0441007008)

Stanimorović (Ljuboje) Mara, rođena 1906. Srpkinja, ubijena 1941. kod kuće, Sremska rača (0796019007)

Stanimorović (Vasa) Dimitrije, rođen 1896. Srbin, ubijen 1941. Kod kuće, Sremska rača (0796019006)

Stanišić (Petar) Neda, rođena 1925. Srpkinja, poginula 1944. U NOBu, Tovarnik (1573016039)

Stanišić (Petar) Nedeljko, rođen 1925. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Zagreb (1584015005)

Stanivuković (Vasa) Branko, rođen 1907. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Kozara (0417420021)

Stanković (Đurađ) Rista, rođena 1903. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Banja luka (0913044007)

Stanković (Luka) Jovanka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Banja luka (0913044018)

Stanković (Luka) Ljubomir, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Banja luka (0913044012)

Stanković (Luka) Mara, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Banja luka (0913044016)

Stanković (Luka) Mileva, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Banja luka (0913044017)

Stanković (Luka) Milka, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Banja luka (0913044014)

Stanković (Luka) Nedeljka, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Banja luka (0913044013)

Stanković (Luka) Radojka, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Banja luka (0913044011)

Stanković (Luka) Rajko, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Banja luka (0913044015)

Stanković (Luka) Stanka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Banja luka (0913044019)

Stanković (Nn) Ljubica, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Banja luka (0913044010)

Stanković (Ostoja) Ljeposava, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Banja luka (2833021006)

Stanković (Rista) Luka, rođen 1897. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Banja luka (0913044009)

Stanković (Stanko) Nikola, rođen 1922. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Banja luka (0913044008)

Starovlah (Nikola) Savo, rođen 1920. Crnogorac, poginuo 1944. U NOBu, G.brdo adrovići (2931137004)

Stefanović (Risto) Mirjana, rođena 1928. Srpkinja, umrla 1945. U NOBu, Banja luka (2461021006)

Štefanuti (Josip) Đovani, rođen 1904. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Banja luka (1131039074)

Štefanuti (Josip) Viktor, rođen 9999. Hrvat, nestao 1945. nepoznato, Banja luka (1131039065)

Štefanuti (Nn) Stana, rođena 1898. Hrvatica, ubijena 1944. Kod kuće, Banja luka (1131039066)

Stipanović (Marko) Stevo, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Banja luka (2096008014)

Stojanović (Ljubomir) Aleksandar, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Banja luka (1577063039)

Stojanović (Ljubomir) Dragica, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru, Banja luka (1577063042)

Stojanović (Ljubomir) Dragoljub, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Banja luka (1577063041)

Stojanović (Ljubomir) Milivoje, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Banja luka (1577063043)

Stojanović (Ljubomir) Nikola, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Banja luka (1577063040)

Stojanović (Marko) Marija, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru, Banja luka (1577063045)

Stojanović (Mile) Tihomir, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Banja luka (1577063044)

Stojanović (Para) Dragoljub, rođen 1928. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Drvar (0906012001)

Stojanović (Sako) Baža, rođen 1918. Srbin, poginuo 1941. U aprilskom ratu 1941 god., Banja luka (1238038101)

Stojanović (Svetislav) Borisav, rođen 1923. Srbin, ubijen 1941. Kod kuće, Gorić (0707022003)

Stojanović (Svetislav) Mileta, rođen 1925. Srbin, ubijen 1941. Kod kuće, Gorić (0707022002)

Stupar (Milan) Branko, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1130032021)

Stupar (Miloš) Bosiljka, rođena 1923. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Banja luka (1130032022)

Stupar (Stevo) Bosiljka, rođena 1920. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, Sanđak (1126007042)

Sučić (Marko) Ljudmila, rođena 1932. Hrvatica, ubijena od Nemaca 1942. nepoznato, Banja luka (2816086008)

Sučić (Nn) Ana, rođena 1879. Hrvatica, poginula 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (2816086007)

Šugić (Mahmut) Smajl, rođen 1917. Musliman, poginuo 1942. U NOBu, Banja luka (1132053020)

Šujica (Jovan) Vladimir, rođen 1895. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Slavonska Požeg (1128017013)

Sumajstorić (Mijo) Ivan, rođen 1900. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u direktnom teroru, Banja luka (2550025023)

Sumanja (Pavao) Nikola, rođen 1913. Srbin, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1131041034)

Švraka (Nn) Suljo, rođen 1895. Srbin, ubijen 1945. u direktnom teroru, Banja luka (1132057012)

Švraka (Suljo) Nail, rođen 1922. Musliman, poginuo 1944. u NOBu, Virovitica (1605057002)

Švraka (Suljo) Nail, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Virovitica (1132057013)

Tadić (Mile) Milan, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1273021009)

Tadić (Vasa) Jova, rođen 1915. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Banja luka (0410345001)

Tahvić (Hurija) Murida, rođena 1923. Muslimanka, ubijena 1944. U direktnom teroru, Banja luka (1130037005)

Talić (Nn) Šaban, rođen 1905. Srbin, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Sunja (1128015014)

Tankosić (Petar) Ružica, rođena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5021s00640)

Tankosić (Petar) Ružica, rođena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (1130037012)

Tavčar (Alojz) Eduard, rođen 1910. Slovenac, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (0780020013)

Tepić (Mile) Mihajlo, rođen 1904. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Travnik (2547009170)

Terzić (Luka) Dimitrije, rođen 1873. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Banja luka (0944038022)

Terzić (Mustafa) Salko, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, I Proleterskibataljo (1328019019)

Terzić (Simo) Mirko, rođen 1925. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. U logoru, Nemački logor (1127013033)

Tešanović (Mitar) Đorđo, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (1129029048)

Tetrejk (Mustafa) Meho, rođen 9999. Musliman, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (1576049005)

Tišma (Lazar) Milan, rođen 1919. Srbin, ubijen 1944. u NOBu, B.luka (0882083003)

Todić (Ilija) Dušan, rođen 1896. Srbin, poginuo 1942. Nepoznato Bos novi (1126005044)

Todić (Milan) Milenko, rođen 1912. Srbin, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Prijedor (1127010082)

Todorović (Đorđe) Boško, rođen 1924. Srbin, nestao 1941. nepoznato, Nepoznato (0499001014)

Todorović (Đorđe) Božo, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0905001012)

Tokić (Stjepan) Stjepan, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Gospić (2513111021)

Topalović (Vasilije) Evica, rođena 1927. Srpkinja, poginula 1944. U NOBu, Šid (0651007019)

Toroman (Aleksa) Milan, rođen 1931. Srbin, nestao 1945. nepoznato, Nepoznato (0441014008)

Toroman (Nn) Aleksa, rođen 1901. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (0441014007)

Trebovac (Jovo) Nikola, rođen 1921. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (1127009002)

Trebovac (Jovo) Vojislav, rođen 1908. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Sunja (1127009003)

Trišić (Lazar) Milan, rođen 1915. Srbin, poginuo 1943. u NOB u, Bulovača (1274022147)

Trivić (Đuro) Dragica, rođena 1872. Srpkinja, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1131047013)

Trivić popović (Stanko) Jelena, rođena 1894. Srpkinja, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1131047014)

Trklja (Stevan) Mihajlo, rođen 1914. Srbin, poginuo od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (2513111020)

Trkulja (Kosta) Đuro, rođen 1931. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. pri deportaciji, Lajpcig (0090007006)

Trkulja (Kosta) Žarko, rođen 1929. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Karlovac hhrvat (0090007005)

Trninić (Branko) Mirjana, rođena 1920. Srpkinja, umrla 1943. U logoru, Beograd (0850040007)

Trninić (Damjan) Dušan, rođen 1888. ostalo, ubijen 1943. u zatvoru Caprag (0863039025)

Trninić (Dušan) Ostoja, rođen 1921. ostalo, ubijen 1943. u zatvoru, Caprag (0863039026)

Trokić (Islama) Sakib, rođen 1926. Musliman, poginuo 1945. U NOBu, Karlovac (1132052003)

Trokić (Mehin) Enver, rođen 1917. Musliman, ubijen 1943. U direktnom teroru, Kremenovci (1130031030)

Trtić (Đurađ) Stevo, rođen 1915. Srbin, poginuo od ustaša 1942. U NOBu, Dabar (0045018035)

Tucek (Ramo) Hasan, rođen 1920. Musliman, ubijen 1943. Kod kuće, Banja luka (1131041002)

Tucek (Ramo) Mustafa, rođen 1901. Musliman, umro 1944. U zatvoru, Banja luka (1131041001)

Tufehčić (Suljo) Fehim, rođen 1918. Musliman, poginuo 1942. U NOBu, Čemernica (1132053006)

Tufehčić (Suljo) Mustafa, rođen 1924. Musliman, poginuo 1942. U NOBu, Kozara (1132053005)

Tukelić (Milan) Ljubica, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (2835048001)

Tulek (Idriz) Halid, rođen 1925. Musliman, poginuo 1944. u NOBu, Beograd (1132055010)

Tupegžić (Sulja) Fehim, rođen 1914. Musliman, poginuo 1941. U NOBu, Travnik (1130034038)

Turčinhađjić (Šefke) Bedruslin, rođen 1926. Musliman, poginuo 1943. u NOBu, Travnik (1129028014)

Turudić (Nikola) Ivan, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2634024025)

Tušek (August) Marko, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kod jajca (1130032002)

Uhitilj (Jozo) Jozo, rođen 1913. Hrvat, ubijen 1945. u direktnom teroru, Nepoznato (2577029010)

Urdih (Anton) Bernard, rođen 1924. Slovenac, ubijen 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1772014009)

Uzelac (Milan) Milica, rođena 1914. Srpkinja, ubijena 1945. U zatvoru, Sisak (1131046030)

Uzelac (Nn) Milan, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008185)

Uzelac (Stevo) Milan, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2842001001)

Vajs (Josip) Teodor, rođen 1901. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (0905004012)

Vajs-šmucer (Jakov) Šarlota, rođena 1874. Jevrejka, ubijena 1942. u direktnom teroru, St.gradiška (0905004011)

Valenčić (Jakov) Ivan, rođen 1903. Slovenac, ubijen 1941. U direktnom teroru, Banja luka (1133066012)

Vasilišin (Ivan) Johan, rođen 1908. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Banja luka (0573039022)

Veinović (Đorđe) Ostoja, rođen 1912. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Kraljevo (0871021054)

Vejsilović (Fato) Derviš, rođen 1925. Musliman, ubijen 1942. Kod kuće, Banja luka (1131039018)

Vertovšek (Aleksandar) Elza, rođena 1910. Hrvatica, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (2824045003)

Vicing (Mato) Ludmila, rođena 1910. Srpkinja, nestala 1944. nepoznato, Nepoznato (1578098006)

Vidović (Nn) Stevo, rođen 1923. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Šabac (2822025001)

Vijtiuk (Maksim) Vladimir, rođen 1921. ostalo, poginuo 1942. U NOBu, Matajica kod Pr (1128014030)

Vinđakin (Ćelija) Vasilije, rođen 1919. ostalo, nestao 1945. nepoznato, Banja luka (1131039056)

Vircburger (Samoil) Sofija, rođena 1876. Hrvatica, ubijena 1942. U logoru, Kod križevac (1129023079)

Višekruna (Niko) Momčilo, rođen 1922. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Ponir-banja luk (1127008004)

Višekruna (Petar) Vlado, rođen 1910. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Valjevo (0934067017)

Višković (Danilo) Dušan, rođen 1907. Srbin, poginuo od Nemaca 1944. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-oflag (0948064005)

Vladetić (Marko) Ljubica, rođena 1885. Srpkinja, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Banjaluka (1129025001)

Vogrin (Vjekoslav) Mladen, rođen 1922. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Blizu smedereva (1127010081)

Vojnović (Vladimir) Vladimir, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Nepoznato (2095002021)

Volkov (Nikola) Vasilije, rođen 1907. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Bosanski novi (1126007022)

Vranić (Dušan) Velimir, rođen 1941. Srbin, nestao 1945. nepoznato, Banja luka (0869140016)

Vranić (Jovan) Cecilija, rođena 1918. ostalo, nestala 1945. nepoznato, Nepoznato (0869140017)

Vranješ (Lazar) Stoja, rođena 1895. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Starčevica (1131042008)

Vranješ (Trivun) Vaskrsija, rođen 1885. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Starčevica (1131042007)

Vrbljanac (Aleksa) Perica, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Zelića brdo bos (1132059023)

Vrbljanac (Đuro) Aleksa, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1132059022)

Vrček (Stjepan) Zvonko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Banja luka (1575038019)

Vrebac (Hamid) Hasan, rođen 1904. Musliman, nestao 1944. nepoznato, Nepoznato (1131041058)

Vrućinić (Lazo) Tode, rođen 1926. Srbin, poginuo od ustaša 1945. U NOBu, Stari majdan (1316072064)

Vrzić (Isa) Vaso, rođen 1910. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Banja luka (1126006054)

Vrzić (Stojan) Iso, rođen 1880. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Banja luka (1126006053)

Vučić (Ilija) Gospava, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Banja luka (0937089032)

Vučković (Milivoj) Leposava, rođena 1919. Srpkinja, umrla 1942. U zatvoru, Banja luka (1129026032)

Vujaković (Petar) Rade, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (0039004011)

Vujasinović (Pantelija) Simo, rođen 1924. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Drava (0835074003)

Vujasinović (Pantelija) Vojislav, rođen 1919. Srbin, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Umka (0835074002)

Vujić (Nn) Jefta, rođen 1868. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Banja luka (1130036065)

Vujić (Nn) Jefto, rođen 1884. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Banja luka (5002s00730)

Vujičić (Jovan) Nikola, rođen 1890. Srbin, umro 1941. Pri deportaciji, Beograd (0886106001)

Vujinić (Miloš) Ljubomir, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (1546071013)

Vujinić (Miloš) Vidosava, rođena 1934. Srpkinja, poginula 1943. prilikom borbi, Banja luka (1546071015)

Vujinić (Nn) Milica, rođena 1909. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Banja luka (1546071016)

Vujinić (Nn) Miloš, rođen 1907. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Kozara (1546071014)

Vujović (Janko) Sava, rođen 1896. Crnogorac, poginuo 1942. U NOBu, Borč-bosna (2916026034)

Vukalović (Đura) Mitar, rođen 1891. Srbin, poginuo od Italijana 1945. u NOBu, Trst italija (0905001005)

Vukelić (Dane) Bosiljka, rođena 1921. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Laktaši (1132053010)

Vukmanović (Stevo) Branko, rođen 1901. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Bihać (2850020032)

Vukosavljević (Teodor) Milan, rođen 1903. Srbin, poginuo 1941. U aprilskom ratu 1941 god., Gračenica (1274025042)

Vukosavljević (Teodor) Veljko, rođen 1909. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Beograd (1274025043)

Vuković (Simo) Dušan, rođen 1926. Srbin, nestao od ustaša 1942. nepoznato, Nepoznato (1131046019)

Vurdelja (Nikola) Mladen, rođen 1924. Srbin, poginuo 1941. U NOBu, Petrovac na mla (0411372005)

Wortman (Antun) Herman, rođen 1894. Hrvat, ubijen 1944. U direktnom teroru, Oko aleksandrov (2824040012)

Zagorac (Nn) Branko, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Pri deportaciji, Nepoznato (5026s00280)

Zagorac (Sava) Svetozar, rođen 1916. Srbin, streljan od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (0866086018)

Zarić (Svetozar) Radinka, rođena 1887. Srpkinja, nestala 1944. U direktnom teroru, Banja luka (1128022025)

Zatezalo (Janko) Đuro, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (1128014026)

Zatezalo (Nn) Đuro, rođen 1865. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (5024s00186)

Zec (Dimša) Ljubica, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1943. Kod kuće, Jelićka-b.luka (0845001029)

Zec (Glišo) Milan, rođen 1928. Srbin, poginuo 1942. u NORu, Jelićka (0843048020)

Zec (Jovan) Milenko, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (0845001030)

Zec (Jovo) Jovan, rođen 1886. Srbin, ubijen 1943. kod kuće, Jelićka (0845001028)

Zec (Ostoja) Milan, rođen 1913. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Kraljevo (1126006001)

Zec (Todor) Milutin, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Banja luka (0201004010)

Zečević (Stevo) Olga, rođena 1923. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Petrovac na ml (1130034001)

Zečić (Ahmet) Adem, rođen 1902. Musliman, ubijen 1941. kod kuće, Banja luka (1132058002)

Zečić (Ahmet) Zlata, rođena 1913. Muslimanka, ubijena 1941. Kod kuće, Banja luka (1132058003)

Zečić (Nn) Ahmet, rođen 1880. Musliman, ubijen 1941. kod kuće, Banja luka (1132058001)

Zelen (Ilija) Radiša, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1941. bačen u jamu, Bugojno (5026s00553)

Zelen (Ilija) Radoslava, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. nepoznato, U šumi bugojno (5002s01231)

Zeliković (Nn) Samuel, rođen 9999. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008127)

Zeljkić (Maksim) Vasa, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (5022s00896)

Zeljković (Rašid) Seida, rođena 1925. Muslimanka, ubijena 1943. U direktnom teroru, Osijek (1131044011)

Zemba (Hasib) Handija, rođen 1920. Musliman, poginuo 1945. U NOBu, Ostravica (1129028012)

Žigić (Marko) Aleksa, rođen 1918. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Banja luka (2536024125)

Zornjak (Andrija) Franjo, rođen 1908. Hrvat, ubijen 1942. U direktnom teroru, Jasenovac-put (2862051003)

Zrnić (Nikola) Vukašin, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008128)

Zubović (Sava) Nevenka, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1126007027)

Zukanović (Omer) Irsan, rođen 1910. Musliman, ubijen 1942. U direktnom teroru, Banja luka (1130031015)

Zukić (Hamid) Smail, rođen 1922. Musliman, poginuo 1945. U NOBu, Slovenija (1316071002)

Zuljević (Grga) Aleksandar, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1941. Kao zarobljeni pripadnik VKJ, Beograd (0570012007)

Žunić (Jovo) Dušan, rođen 1879. Srbin, umro 1943. u zatvoru, Banja luka (1130036050)

Zvonar (Đure) Dragica, rođena 1873. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Banja luka (1128021042)

 

P.S. Banja Luka je imala 1991g 143.079s, u tome 70.155 Srba, 27.689 Muslimana, 22.645 Jugoslovena, 15.700 Hrvata i 6.890 ostalih, a 2013g imala je 150.997s.

 

Barlovci

 

 

 

Anušić (Luka) Pajo, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1133067002)

Bumbar (Šimun) Šimo, rođen 1914. Hrvat, nestao 1944. nepoznato, Barlovci (1126006051)

Kozomora (Risto) Nikola, rođen 1888. Srbin, poginuo 1941. Prilikom borbi ili bombardovanja, Br.majdan (1129023050)

Lopar (Ivo) Luka, rođen 1897. Hrvat, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Stara gradiška (0045021055)

Rak (Nn) Mihajlo, rođen 1914. ostalo, poginuo 1942. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Bakinci (1034061011)

Rak (Pužio) Katarina, rođena 1914. ostalo, ubijena 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Bakinci (1034061010)

Štamberger (Josip) Frane, rođen 1902. Slovenac, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1133067001)

 

 

P.S. Barlovci su 1991g imali 624s, u tome 570 Hrvata, 26 Srba, 14 Jugoslovena, 8 ostalih i 6 Muslimana.

 

Bastasi

 

 

 

Avdić (Đulaga) Ćamil, rođen 1926. Musliman, ubijen 1942. U direktnom teroru, Banja luka (1133069003)

Bilanović (Ibro) Omer, rođen 1930. Musliman, ubijen od ustaša 1943. nepoznato, Banja luka (1133069007)

Bilanović (Ragib) Hasib, rođen 1928. Musliman, ubijen 1943. U direktnom teroru, Banja luka (1133069005)

Bilanović (Sulja) Ragib, rođen 1896. Musliman, ubijen 1942. U direktnom teroru, Banja luka (1133069004)

Brmbojević (Savo) Dujko, rođen 1910. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Ponir (1141135015)

Brus (Mihajlo) Milja, rođena 1882. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bastasi (1133069001)

Ćulum (Sinan) Alija, rođen 1927. Musliman, poginuo 1944. u NOBu, Travnik (1133069009)

Hairić (Ibriša) Munira, rođena 1931. Muslimanka, ubijena od ustaša 1943. nepoznato, Banja luka (1133069006)

Kokan (Đuja) Petar, rođena 1881. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Banja luka (1133069014)

Kokan (Ilija) Lazar, rođen 1871. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Banja luka (1133069013)

Kostić (Bile) Nikola, rođen 1902. Srbin, ubijen 1943. nepoznato, Banja luka (1133069016)

Kostić (Toda) Mlađen, rođen 1890. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Banja luka (1133069008)

Ozren (Branko) Ilija, rođen 1924. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Derventa (1133069017)

Popović (Đuka) Aleksa, rođen 1889. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Jagare (1133069002)

Svjetlica (Mihajlo) Ljubica, rođena 1923. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Blatna (0201003006)

Vesić (Đuja) Savka, rođena 1886. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Banja luka (1133069012)

Vesić (Filip) Petar, rođena 1881. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Banja luka (1133069010)

Vesić (Mihajlo) Jovo, rođen 1884. Srbin, ubijen 1943. nepoznato, Banja luka (1133069015)

Vesić (Simo) Đurađ, rođen 1935. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. nepoznato, Banja luka (1133069011)

 

P.S. Bastasi su 1991g imali 493s, u tome 300 Muslimana, 167 Srba, 20 ostalih, 5 Jugoslovena i 1 Hrvata, a 2011g imali su 184s.

 

Bistrica

 

 

 

Blagojević (Ilija) Božo, rođen 1900. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Banja luka (1133070007)

Blagojević (Simo) Stevo, rođen 1890. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1146006041)

Budiša (Špiro) Nikola, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (1133071001)

Buzadžić (Simeun) Milorad, rođen 1930. Srbin, poginuo 1944. U NORu, Čakor (1133071023)

Čegor (Marko) Jovo, rođen 1903. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Odred (1133071012)

Gajlović (Jovo) Gavro, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (1133071003)

Gajlović (Jovo) Milić, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (1133071004)

Gaković (Teodor) Kosta, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (1133071002)

Granalić (Rista) Milan, rođen 1895. Srbin, umro 1944. u zatvoru, Banja luka (1133071077)

Janjetović (Stevo) Ljubomir, rođen 1903. Srbin, poginuo 1941. U aprilskom ratu 1941 god., Klašnica (1133070004)

Janković (Risto) Mlađan, rođen 1924. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Bistrica (1133071024)

Jovanić (Mile) Dragan, rođen 1919. Srbin, ubijen 1944. u NOBu, Bistrica (1131039067)

Jovanić (Mile) Nikola, rođen 1914. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Bistrica (1133071026)

Jović (Manojlo) Dušan, rođen 1910. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, 1 Proleterska (1133071007)

Jovnić (Mile) Dragan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Pavlovac (1133071028)

Kovačević (Đuro) Dušan, rođen 1906. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Banja luka (1133071020)

Kovačević (Đuro) Ostoja, rođen 1890. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Banja luka (1133071018)

Kovačević (Ostoja) Danilo, rođen 1916. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, 1 Ptoleterska (1133071019)

Kremenović (Dragutin) Slavko, rođen 1924. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Zagreb (1133071005)

Kremenović (Novaka) Milan, rođen 1918. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Karlovac (1133071006)

Krsmanović (Pavle) Stevo, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Banja luka (1133070003)

Laić (Nn) Stoja, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0831031023)

Laić (Petar) Marko, rođen 1905. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Nemački logor (0831031024)

Lalić (Mile) Danilo, rođen 1916. Srbin, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Građevica (1133070010)

Lalić (Voskrenije) Milenko, rođen 1922. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Banja luka (1133070009)

Lolić (Pavao) Novak, rođen 1903. Srbin, ubijen 1945. kod kuće, Bistrica (1131039029)

Lovrić (Simo) Vaso, rođen 1873. Srbin, ubijen 1941. u NOBu, Banja luka (1133070005)

Marjanac (Jovo) Nikola, rođen 1884. Srbin, ubijen 1941. u NOBu, Saračica (1133071008)

Marjanac (Milan) Ratko, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (1133071011)

Marjanac (Mile) Milan, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (1133071010)

Marjanac (Nikola) Dragutin, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (1133071009)

Milovanović (Ostoja) Filip, rođen 1907. Srbin, ubijen 1941. U zatvoru, Banja luka (1133070008)

Mitrović (Đuđa) Đorđo, rođen 1895. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Banja luka (1133071017)

Mitrović (Savo) Velimir, rođen 1920. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Banja luka (1133071029)

Mitrović (Todor) Stanoje, rođen 1924. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Banjaluka (1133071030)

Ninić (Mirko) Rajka, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Prijedor (0780015012)

Paravina (Dragić) Mane, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Sadilovac (0181039043)

Paravina (Dragić) Milka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Sadilovac (0181039044)

Paravina (Đuro) Savka, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1942. U logoru, Sadilovac (0181039037)

Paravina (Jakov) Milka, rođena 1901. Srpkinja, ubijena 1942. U logoru, Sadilovac (0181039036)

Paravina (Mane) Danica, rođena 1924. Srpkinja, ubijena 1942. U logoru, Sadilovac (0181039035)

Paravina (Mane) Dragić, rođen 1907. Srbin, ubijen 1942. u logoru, Sadilovac (0181039034)

Paravina (Mane) Mihailo, rođen 1903. Srbin, ubijen 1942. u logoru, Sadilovac (0181039033)

Paravina (Milanko) Dušan, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Sadilovac (0181039041)

Paravina (Milanko) Gojko, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Sadilovac (0181039042)

Paravina (Milanko) Jovan, rođen 1927. Srbin, ubijen 1942. u logoru, Sadilovac (0181039040)

Paravina (Milanko) Mileva, rođena 1925. Srpkinja, ubijena 1942. U logoru, Sadilovac (0181039039)

Paravina (Milanko) Milijan, rođen 1923. Srbin, ubijen 1942. u logoru Sadilovac (0181039038)

Paravina (Petar) Mane, rođen 1885. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Bihać (0181039032)

Pavlić (Petar) Aleksa, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Prijedor (1133070001)

Polić (Stojak) Sretenija, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Prijedor (1133070002)

Radić (Pera) Marko, rođen 1894. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Neuengamme (0260015006)

Radić (Stojan) Jovanka, rođena 1896. Srpkinja, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Bistrica (0260015005)

Rapaić (Ilija) Mile, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. u logoru, Bihać (0181039060)

Ratković (Mile) Branko, rođen 1900. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Banja luka (1133071021)

Savanović (Tome) Mihajlo, rođen 1886. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bistrica (1133071042)

Savić (Mija) Ljubomir, rođen 1909. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Banja luka (1133070006)

Savić (Nikola) Blagoje, rođen 1910. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Bistrica (1133071013)

Savonović (Jove) Marko, rođen 1900. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bistrica (1133071041)

Stijaković (Jovo) Pantelija, rođen 1901. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Banjaluka (1133071031)

Stijaković (Mile) Ljubica, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Banja luka (1133071032)

Stojanović (Đure) Sava, rođen 1895. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Motike (1133071043)

Štrbac (Jovan) Danilo, rođen 1898. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Banja luka (1133071015)

Štrbac (Jovan) Simo, rođen 1888. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Banja luka (1133071016)

Štrbac (Miloš) Ratko, rođen 1910. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Nepoznato (1133071014)

Šukalo (Dragan) Rajko, rođen 1924. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Bistrica (1133071025)

Tolić (Jovo) Jovanka, rođena 1884. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Bistrica (1133071027)

Vasić (Đurđe) Đorđija, rođena 1904. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1133071066)

Vučić (Marko) Vaso, rođen 1920. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Banja luka (1133071022)

 

 

Bistrica je 1991g imala 1703s, u tome 1651 Srba, 32 Jugoslovena, 11 ostalih, 6 Muslimana i 3 Hrvata, a 2013g imala je 1.429s.

 

Bočac

 

 

 

Ajder (Vaso) Jovan, rođen 1923. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Vrbanja kod b l (1133073008)

Alimović (Hasan) Sulejman, rođen 1912. Musliman, umro od Nemaca 1944. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-stalag

(1237023021)

Alimović (Sulejman) Šefika, rođena 1943. Muslimanka, poginula od savezni 1944. prilikom bombardovanja, Bosanski novi (1237023022)

Antonić (Nikola) Simeun, rođen 1880. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Bočac (1133073030)

Antonić (Savan) Lazo, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Bočac (1133073013)

Antonić (Savan) Panto, rođen 1888. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Bočac (1133073015)

Antonić (Stanko) Jovo, rođen 1896. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Bočac (1133073014)

Beharić (Dedo) Salih, rođen 1891. Musliman, ubijen 1941. U direktnom teroru, Krupa (1132048034)

Berić (Ilija) Milenko, rođen 1925. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Skender vakuf (1133073002)

Čiča (Daka) Joka, rođena 1916. Srpkinja, ubijena 1941. u direktnom teroru, Bočac (1133073020)

Čiča (Lazo) Dušan, rođen 1925. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Bočac (1133073006)

Dizdar (Nn) Behram, rođen 1905. Musliman, ubijen 1942. kod kuće, Bočac (1133073032)

Dizdar (Nn) Fadil, rođen 1935. Musliman, ubijen od četnika 1942. nepoznato, Bočac (1133073034)

Dizdar (Nn) Fadila, rođena 1935. Muslimanka, ubijena od četnika 1942. nepoznato, Bočac (1133073035)

Dizdar (Nn) Šida, rođena 1912. Muslimanka, ubijena 1942. Kod kuće, Bočac (1133073033)

Dizdar (Nn) Sin, rođen 1942. Musliman, ubijen od četnika 1942. nepoznato, Bočac (1133073037)

Dizdar (Nn) Zekira, rođena 1938. Muslimanka, ubijena od četnika 1942. nepoznato, Bočac (1133073036)

Drinić (Mitar) Mitra, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Bočac (1133072010)

Đurđević (Savo) Joja, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Bočac (1133073005)

Đurđević (Vaso) Ružica, rođena 1906. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bočac (2831034050)

Đuza (Đuro) Đurađ, rođen 1887. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Bočac (1133073031)

Gačić (Simeun) Lazar, rođen 1904. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kod bečca (0920086003)

Glamočak (Marko) Mitra, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Bočac banja luk (0211092051)

Glamočika (Mijo) Aleksa, rođen 1870. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Agino selo (1133073025)

Hadžijalić (Osman) Zela, rođena 1926. Muslimanka, poginula 1943. u NOBu, Bihać (1237023023)

Jakić (Alija) Mustafa, rođen 1922. Musliman, poginuo 1943. U NOBu, Banja luka (1132053015)

Josipović (Blagoje) Ilija, rođen 1886. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Bočac (1133073001)

Josipović (Lazar) Dušan, rođen 1925. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Bočac (1133073022)

Josipović (Lazo) Jovan, rođen 1880. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Bočac (1133073023)

Josipović (Lazo) Uroš, rođen 1902. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Bočac (1133073021)

Kojić (Marko) Đuka, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Bočac (1133072013)

Kojić (Marko) Milojko, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Bočac (1133072012)

Kojić (Milan) Simeona, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Bočac (1133072015)

Kojić (Ostoja) Uroš, rođen 1907. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Bočac (1133072014)

Kojić (Stanko) Pero, rođen 1872. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Bočac (1133072016)

Kuprešak (Mihajlo) Luka, rođen 1879. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Bočac (1133072002)

Malkić (Halil) Šefko, rođen 1892. Musliman, ubijen 1941. U direktnom teroru, Bočac (1275027011)

Malkič (Hamdija) Adem, rođen 1926. Musliman, ubijen 1941. U direktnom teroru, Bočac (1269009007)

Milanović (Tanasije) Mihajlo, rođen 1886. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Bočac (1133073028)

Milanović (Zorica) Pero, rođen 1896. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Bočac (1133073029)

Milinović (Luka) Mitar, rođen 1919. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Bočac (1133072011)

Milinović (Milan) Žarka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. kod kuće, Bočac (1133073011)

Milinović (Panta) Danica, rođena 1906. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Bočac (1133073012)

Miljatović (Mile) Jovo, rođen 1889. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Bosanski novi (1128015018)

Pejić (Blagoje) Mara, rođena 1896. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Bočac (1133073010)

Pejić (Božo) Mirjana, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. kod kuće, Bočac (1133073007)

Pejić (Simo) Nikola, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Bočac (1133073024)

Pejić (Simo) Vaso, rođen 1892. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Bočac (1133073009)

Popović (Aleksa) Toma, rođen 1922. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Vrbanja (1133073004)

Popović (Jovo) Savan, rođen 1911. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Krumine (1133073003)

Popović (Vid) Simeun, rođen 1885. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Banjaluka (1133072001)

Smiljić (Simeon) Jovan, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Agino selo (1133072005)

Smiljić (Stevan) Đuka, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Bočac (1133072007)

Smiljić (Stevan) Milojko, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Bočac (1133072008)

Smiljić (Vaso) Boja, rođena 1885. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Bočac (1133072006)

Stupar (Nikola) Vlado, rođen 1910. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bosanski novi (2833002034)

Todić (Vaso) Mirko, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Bočac (0017008040)

Todić (Vaso) Tode, rođen 1923. Srbin, spaljen 1941. kod kuće, Bočac (0017008038)

Todić (Vaso) Zagorka, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Bočac (0017008039)

Vidačković (Bogdan) Niko, rođen 1848. Srbin, ubijen 1941. Kod kuće, Bočac (1133072003)

Vidačković (Dušan) Dušanka, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Bočac (1133072004)

Vidović (Đuro) Pero, rođen 1926. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Banjaluka (1133072017)

Vučanović (Marko) Savan, rođen 1896. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Mrkonjić grad (1133072009)

Vučenović (Blagoje) Stevo, rođen 1909. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Krupa n/v (1133073027)

Vučenović (Mijo) Blagoje, rođen 1870. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Bočac (1133073026)

Vučenović (Simeon) Dragutin, rođen 1907. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Bočac (1133073018)

Vučenović (Simeon) Toma, rođen 1917. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Bočac (1133073019)

Župljanin (Tešo) Aleksa, rođen 1897. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Bočac (1133073017)

Župljanin (Tešo) Simo, rođen 1887. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Bočac (1133073016)

 

P.S. Bočac je 1991g imao 976s, u tome 947 Srba, 26 ostalih 2 Hrvata i 1 Jugoslovena, a 2013g imao je 946s.

 

Borkovići

 

 

 

Bjelica (Markan) Josip, rođen 1910. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Bos.brod (0914050020)

Brkić (Stajko) Mirko, rođen 1911. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Borkovići (1133075003)

Bušić (Đorđe) Milutin, rođen 1912. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Melina (1133074006)

Đurić (Mitar) Simo, rođen 1893. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Borija voroš kotor (1133075005)

Jović (Kosta) Radovan, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Borkovići (1133075001)

Jović (Pavle) Ratko, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U zatvoru, Glina (1133075002)

Kremenović (Rista) Vukosav, rođen 1906. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Borkovići (1133075006)

Marčeta (Jovan) Miloš, rođen 1912. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-stalag (1133074004)

Marijanac (Ilija) Ostoja, rođen 1886. Srbin, ubijen 1943. kod kuće, Borkovići (1133074003)

Marjanac (Đurađ) Dušan, rođen 1908. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Borkovići (1416016058)

Mirnić (Vasilije) Kosta, rođen 1911. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Borkovići (1133075004)

Ožegović (Jakov) Mlađan, rođen 1920. Srbin, ubijen 1942. Kod kuće, Borkovići (1133074001)

Ožegović (Vid) Dušan, rođen 1914. Srbin, poginuo 1941. U aprilskom ratu 1941 god., Kao vojnik (1133074002)

Štrbac (Ostoja) Gospa, rođena 1897. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Borkovići (1133074005)

 

P.S. Borkovići su 1991g imali 1685s, u tome 1670 Srba, 10 ostalih, 3 Jugoslovena i po 1 Muslimana i Hrvata, a 2013g imali su 624s.

 

Brda

 

 

 

Miletić (Gavro) Dušan, rođen 1912. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1133062003)

Miletić (Gavro) Marko, rođen 1920. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Brda (1133062004)

Miletić (Mile) Mirko, rođen 1926. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Brda (1133062005)

Miletić (Rista) Gavro, rođen 1880. Srbin, ubijen 1945. u direktnom teroru, Brda (1133062002)

Miletić (Rista) Mile, rođen 1897. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Brda (1133062006)

Miletić (Vaso) Branko, rođen 1919. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Brda (1133062001)

Turhanović (Huska) Hose, rođen 1894. Musliman, ubijen 1942. U direktnom teroru, Br. majdan (1130036049)

 

 

 

Bronzani Majdan

 

 

 

Agić (Hasib) Agan, rođen 1940. Musliman, ubijen od četnika 1942. nepoznato, Bronzani majdan (7004s00443)

Bešić (Alaga) Smajo, rođen 1912. Musliman, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bromzani majdan (1133076021)

Bešić (Ibro) Mustafa, rođen 1900. Musliman, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bromzani majdan (1133076017)

Bešić (Pašo) Omer, rođen 1934. Musliman, ubijen od četnika 1942. nepoznato, Bronzani majdan (1133076018)

Bešić (Pašo) Rasim, rođen 1930. Musliman, ubijen od četnika 1942. nepoznato, Bronzani majdan (1133076019)

Bešić (Tahir) Omer, rođen 1870. Musliman, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bromzani majdan (1133076020)

Blagojević (Nn) Jovanka, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od četnika 1945. u direktnom teroru, Bronzani majdan (2830022034)

Ćatić (Derviš) Suljo, rođen 1930. Musliman, ubijen od četnika 1942. nepoznato, Bronzani majdan (1133076006)

Hasanović (Rame) Ređep, rođen 1927. Musliman, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bromzani majdan (1133076004)

Huskanović (Ramo) Redžep, rođen 1927. Musliman, ubijen od četnika 1942. kod kuće, Bronzani majdan (7004s00444)

Husmanović (Ale) Hasan, rođen 1870. Musliman, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bromzani majdan (1133076007)

Husmanović (Ređe) Nefa, rođena 1875. Muslimanka, ubijena 1942. u direktnom teroru, Bromzani majdan (1133076008)

Husnić (Age) Šaćir, rođen 1880. Musliman, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bromzani majdan (1133076009)

Kahrimanović (Bahte) Ahmet, rođen 1885. Musliman, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bromzani majdan (1133076005)

Klipić (Nn) Zlata, rođena 1892. Muslimanka, zaklana od ustaša 1942. u direktnom teroru, Bronzani majdan (2774047030)

Knežević (Cvijo) Veljko, rođen 1924. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Lijevo Polje (1133076023)

Kozić (Ante) Filip, rođen 1886. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Br. majdan (1130036014)

Kozlić (Nn) Filip, rođen 1896. Hrvat, ubijen od ustaša 1943. U direktnom teroru, Bronzani majdan (2410063001)

Krhalić (Husein) Ahmet, rođen 1938. Musliman, ubijen od četnika 1942. nepoznato, Bronzani majdan (7004s00439)

Krhalić (Husein) Hilmija, rođen 1935. Musliman, ubijen od četnika 1942. nepoznato, Bronzani majdan (7004s00438)

Krhalić (Husein) Rukija, rođena 1939. Muslimanka, ubijena od četnika 1942. nepoznato, Bronzani majdan (7004s00440)

Krhalić (Ibrahim) Kadira, rođena 1938. Muslimanka, ubijena od četnika 1942. nepoznato, Bronzani majdan (7004s00445)

Krhalić (Smajo) Sadeta, rođena 1936. Muslimanka, ubijena od četnika 1942. nepoznato, Bronzani majdan (7004s00441)

Mahmutović (Meho) Asima, rođena 1940. Muslimanka, ubijena od četnika 1942. nepoznato, Bronzani majdan (7004s00448)

Mujkanović (Nn) Ale, rođen 1896. Musliman, ubijen od ustaša 1944. kod kuće, Bronzani majdan (1131039063)

Mujkanović (Rešid) Mustafa, rođen 1927. Musliman, ubijen od četnika 1942. kod kuće, Bronzani majdan (7004s00446)

Mujkanović (Rešid) Smajo, rođen 1930. Musliman, ubijen od četnika 1942. nepoznato, Bronzani majdan (7004s00447)

Muratović (Ibro) Šerifa, rođena 1911. Muslimanka, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Stara gradiška (1128019003)

Omanović (Bešo) Ramo, rođen 1870. Musliman, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bromzani majdan (1133076015)

Omanović (Ramo) Kada, rođena 1922. Muslimanka, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bromzani majdan (1133076016)

Omanović (Ramo) Pajo, rođen 1920. Musliman, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bromzani majdan (1133076014)

Osmanović (Huso) Bajro, rođen 1934. Musliman, ubijen od četnika 1942. nepoznato, Bronzani majdan (7004s00449)

Osmanović (Nn) Šaban, rođen 1900. Musliman, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Bronzani majdan (1131039028)

Osmanović (Nn) Šaban, rođen 1904. Musliman, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Bronzani majdan (1416017125)

Osmanović (Omer) Šaban, rođen 1868. Musliman, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bromzani majdan (1133076012)

Osmanović (Ramo) Bećo, rođen 1928. Musliman, ubijen od četnika 1942. nepoznato, Bronzani majdan (1133076013)

Osmanović (Šaban) Šabo, rođen 1926. Musliman, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bromzani majdan (1133076011)

Pralica (Blagoje) Milka, rođena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1153016010)

Radoslić (Muja) Mehmed, rođen 1891. Musliman, ubijen 1942. U direktnom teroru, Br. majdan (1130036028)

Ramić (Alija) Juso, rođen 1902. Musliman, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Bronzani majdan (1129030001)

Ramić (Rame) Huso, rođen 1890. Musliman, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bromzani majdan (1133076003)

Ramić (Suljo) Kadira, rođena 1924. Muslimanka, ubijena 1942. U direktnom teroru, Banja luka (1141146005)

Samardžić (Bećo) Husa, rođen 1882. Musliman, ubijen 1942. U direktnom teroru, B. majdan (1315068016)

Samardžić (Bećo) Nezir, rođen 1890. Musliman, ubijen 1942. U direktnom teroru, B. majdan (1315068015)

Šarić (Began) Suljo, rođen 1892. Musliman, ubijen od četnika 1942. u direktnom teroru, Piskovci (1128019018)

Šarić (Ćula) Hatija, rođena 1912. Muslimanka, poginula 1943. prilikom bombardovanja, Br.majdan (1128019009)

Šarić (Goše) Osman, rođen 1912. Musliman, ubijen od četnika 1943. u direktnom teroru, Br.majedan (1128019008)

Šarić (Suljo) Salko, rođen 1890. Musliman, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bromzani majdan (1133076022)

Šarić (Tukan) Pašo, rođen 1870. Musliman, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bromzani majdan (1133076010)

Todorovac (Hasan) Salko, rođen 1902. Musliman, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Bronzani majdan (1128016033)

Turkanović (Meho) Ibrahim, rođen 1890. Musliman, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bromzani majdan (1133076001)

Turkanović (Muhe) Salih, rođen 1920. Musliman, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bromzani majdan (1133076002)

Turkanović (Muho) Ibrahim, rođen 1912. Musliman, ubijen 1942. U direktnom teroru, Jajce (1126006020)

Turkanović (Rasim) Kasim, rođen 1928. Musliman, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (7004s00442)

Zemanović (Mehmed) Agan, rođen 1927. Musliman, ubijen od četnika 1942. kod kuće, Bronzani majdan (7004s00450)

 

P.S. Bronzani Majdan imao je 1991g 1019s, u tome 529 Srba, 420 Muslimana, 31 Jugoslovena, 20 ostalih i 19 Hrvata, a 2013g imao je 648s.

 

Bukvaluk

 

 

 

Baralić (Stevo) Rade, rođen 1921. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Bukvaluk (1134077001)

Džanić (Meho) Mehmed, rođen 1870. Musliman, ubijen 1942. U direktnom teroru, Banja luka (1134077006)

Glamočanin (Jovan) Dušan, rođen 1924. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bukvaluk b luka (1134077003)

Gračanin (Mića) Jovan, rođen 1916. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Bukvaluk b luka (1134077004)

Sarađić (Jovo) Đuro, rođen 1899. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Banja luka (1134077005)

Saradžić (Jovo) Đuro, rođen 1899. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Banja luka (1131039022)

Udovčić (Jovo) Uroš, rođen 1917. Srbin, nestao 1941. nepoznato, Bukvaluk (1134077002)

Vidović (Ante) Ile, rođen 1920. Hrvat, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Stara gradiška (0570003024)

 

 

 

Cerici

 

 

 

Dedić (Stijo) Ivo, rođen 1923. Hrvat, umro od Nemaca 1943. U logoru, Nemački logor (1133068001)

Todorovac (Alija) Rušid, rođen 1918. Musliman, poginuo 1942. U NOBu, Boljvine (1129028007)

Tomanović (Jovan) Stevo, rođen 1909. Srbin, streljan 1941. U direktnom teroru, Ravne (1141147004)

 

Cerici su 2013g imali 169s, u tome 161 Hrvata, 4 ostalih, 3 Srba i 1 Jugoslovena, a 2013g imali su 17s.

 

Česma

 

 

 

Agar (Tode) Todor, rođen 1888. Srbin, umro 1945. u direktnom teroru, Nepoznato (1128021047)

Branković (Gaja) Petar, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U zatvoru, Banja luka (1134079005)

Branković (Jovo) Gajo, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U zatvoru, Banja luka (1134079004)

Hrnić (Meho) Asim, rođen 1921. Musliman, ubijen 1944. U direktnom teroru, Banja luka (1128021029)

Kezić (Ante) Marko, rođen 1906. Hrvat, nestao 1945. nepoznato, Nepoznato (1573017023)

Milovanović (Toda) Gojko, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Sutjeska (1134079003)

Topolić (Vujo) Đuro, rođen 1901. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Ćelsko Polje (2300013001)

 

 

 

Čifluk

 

 

 

Bogdanović (Jovo) Bosiljka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Čitluk (1134080006)

Bogdanović (Jovo) Mirko, rođen 1908. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Čitluk (1134080005)

Čenić (Jovo) Jerko, rođen 1911. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Čitlik (1134080001)

Čenić (Stjepan) Aleksa, rođen 1923. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Banja luka (1134080002)

Jahić (Đorđe) Drago, rođen 1918. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Travnik (1134080007)

Jokić (Stevo) Dušan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Doboj (1127009128)

Najolek (Jakov) Antol, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Busovača (1134080009)

Šošnja (Ignjat) Antun, rođen 1921. Slovenac, poginuo 1943. U NOBu, Triglav (1134080008)

 

 

 

Čokori

 

 

 

Dragojević (Branko) Borislavka, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. kod kuće, Čokori (1134082007)

Dragojević (Jovo) Dušan, rođen 1905. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Banja luka (1134082009)

Dragojević (Laza) Branko, rođen 1905. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Banja luka (1134082008)

Dragojević (Vaskrsija) Mijoljka, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1944. kod kuće, Čokori (1134082006)

Krstić (Ilija) Jefta, rođen 1887. Srbin, ubijen 1944. u zatvoru, Niš (0492067012)

Krstić (Jevta) Ilija, rođen 1919. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, S. čubura (0492067011)

Macanović (Marka) Mile, rođen 1877. Srbin, umro 1944. u zatvoru, Banja luka (1134082010)

Macanović (Mile) Simo, rođen 1920. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Banja luka (1134082011)

Mihajlović (Mihajlo) Mihajlo, rođen 1872. Srbin, ubijen 1942. Kod kuće, Mali Prnjavor (1134083002)

Ninković (Pero) Mitar, rođen 1907. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Banja luka (1134083004)

Pajić (Nike) Ćiro, rođen 1876. Srbin, umro 1943. u zatvoru, Banja luka (1134082012)

Pajić (Vid) Danilo, rođen 1926. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Partizani (1134082003)

Pajić (Vid) Đuro, rođen 1902. Srbin, ubijen 1945. u NOBu, Rablovac b luka (1134082001)

Pajić (Vid) Dušan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Borković b luka (1134082002)

Tuzjan (Stojan) Nada, rođena 1925. Srpkinja, poginula 1944. U NOBu, Šabac, (0612096010)

Vučić (Ostoje) Lazar, rođen 1910. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Banja luka (1134082004)

Vučić (Vasilije) Sretenija, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Banja luka (1134082005)

Vujanović (Mihajlo) Savka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. pri deportaciji, Grubišno Polje (1243059144)

 

 

P.S. Čokori su 1991g imali 182s, u tome 181 Srba i 1 ostalih, a 2013g imali su 219s.

 

Debeljaci

 

 

 

Adamović (Đuro) Mihajlo, rođen 1890. Srbin, streljan 1942. U direktnom teroru, Debeljaci (1134084013)

Adamović (Mihajlo) Đuro, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Debeljaci (1134084016)

Adamović (Mihajlo) Krista, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Debeljaci (1134084017)

Adamović (Mihajlo) Ljuba, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Debeljaci (1134084018)

Adamović (Mihajlo) Mitar, rođen 1926. Srbin, streljan 1942. U direktnom teroru, Debeljaci (1134084015)

Adamović (Mihajlo) Radojka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Debeljaci (1134084019)

Adamović (Mitar) Đuja, rođena 1914. Srpkinja, streljana 1942. U direktnom teroru, Debeljaci (1134084009)

Adamović (Mitar) Marinko, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Debeljaci (1134084012)

Adamović (Nn) Cvijeta, rođena 1913. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Debeljaci (1134084020)

Adamović (Pavo) Danica, rođena 1893. Srpkinja, streljana 1942. U direktnom teroru, Debeljaci (1134084007)

Adamović (Savo) Mitar, rođen 1912. Srbin, streljan 1942. U direktnom teroru, Debeljaci (1134084008)

Adamović (Savo) Mlađan, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Debeljaci (1134084010)

Adamović (Savo) Proko, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Debeljaci (1134084011)

Adamović (Spaso) Savo, rođen 1873. Srbin, streljan 1942. U direktnom teroru, Debeljaci (1134084006)

Ćurlić (Lazo) Stevan, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Debeljaci (1134084001)

Holamović (Nn) Vida, rođena 1895. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Debeljaci (1134084014)

Ilić (Savan) Ljuban, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Bosanski novi (1158024013)

Ilić (Savan) Radosava, rođena 1921. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u logoru, Nemačka (1158024012)

Karlica (Velimir) Branko, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1158024014)

Karlica (Velimir) Milinko, rođen 1929. Srbin, ubijen 1942. Pri deportaciji, Bjelovar (1158024015)

Kozić (Jozo) Ferdo, rođen 1916. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Debeljaci (0626178003)

Milinković (Bažo) Gospava, rođena 1896. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Debeljaci (1132049010)

Milinković (Cvijo) Dušan, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Debeljaci (1134084028)

Milinković (Cvijo) Kosta, rođen 1927. Srbin, streljan 1942. U direktnom teroru, Debeljaci (1134084026)

Milinković (Cvijo) Koviljka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Debeljaci (1134084029)

Milinković (Cvijo) Ljuban, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Debeljaci (1134084027)

Milinković (Đurađ) Dragica, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Debeljaci (1134084033)

Milinković (Đurađ) Stana, rođena 1922. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Debeljaci (1134084032)

Milinković (Filip) Rade, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Debeljaci (1134084021)

Milinković (Jefto) Anđa, rođena 1886. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Debeljaci (2324021113)

Milinković (Jovo) Darinka, rođena 1923. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Debeljaci (1134084023)

Milinković (Jovo) Darinka, rođena 1926. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Debeljaci (1132049011)

Milinković (Jovo) Milica, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Debeljaci (1134084024)

Milinković (Jovo) Milja, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Debeljaci (1132049013)

Milinković (Maksa) Đuređ, rođen 1890. Srbin, ubijen 1942. Kod kuće, Debeljaci (1134084030)

Milinković (Maksim) Nikola, rođen 1882. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Debeljaci (2324021112)

Milinković (Makso) Miko, rođen 1885. Srbin, streljan 1942. U direktnom teroru, Debeljaci (1134084039)

Milinković (Makso) Savo, rođen 1910. Srbin, streljan 1942. U direktnom teroru, Debeljaci (1134084005)

Milinković (Makso) Tode, rođen 1880. Srbin, streljan 1942. U direktnom teroru, Debeljaci (1134084004)

Milinković (Miko) Branko, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Debeljaci (1134084041)

Milinković (Miko) Radmila, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Debeljaci (1134084042)

Milinković (Nikola) Blažo, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Debeljaci (2324021116)

Milinković (Nikola) Branko, rođen 1926. Srbin, ubijen 1942. Kod kuće, Debeljuci (2324021114)

Milinković (Nikola) Nikola, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Debeljaci (2324021115)

Milinković (Nikola) Stoja, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Debeljaci (2324021117)

Milinković (Nikola) Vida, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Debeljaci (2324021118)

Milinković (Nn) Anika, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Debeljaci (1134084040)

Milinković (Nn) Đuja, rođena 1896. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Debeljaci (1134084031)

Milinković (Nn) Gospava, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Debeljaci (1134084022)

Milinković (Nn) Mara, rođena 1902. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Debeljaci (1134084034)

Milinković (Vid) Jeka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Debeljaci (1134084036)

Milinković (Vid) Marinko, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Debeljaci (1134084037)

Milinković (Vid) Radojka, rođena 1922. Srpkinja, streljana 1942. U direktnom teroru, Deberljaci (1134084035)

Milinković (Vid) Uroš, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Debeljaci (1134084038)

Vujasinović (Niko) Marko, rođen 1922. Srbin, streljan 1942. U direktnom teroru, Debeljaci (1134084003)

Vujasinović (Nn) Joka, rođena 1892. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Debeljaci (1134084002)

 

P.S. Debeljaci su 1991g imali 1.073s, u tomr 894 Hrvata, 76 Srba, 58 ostalih, 46 Jugoslovena i 2 Muslimana, a 2013g imali su 1.234s.

 

Delibašino Selo

 

 

 

Grbavac (Jovo) Mile, rođen 1870. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1159025003)

Grbavac (Nikola) Radovan, rođen 1894. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. u logoru, Zemun Sajmište (1159025005)

Stipić (Ilija) Slavko, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1941. u aprilskom ratu 1941 god., Virovitica (2830021003)

 

 

 

Derviši

 

 

 

Graonić (Sima) Gojko, rođen 1918. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Levče Polje (0931049001)

Hrnjak (Nikola) Mile, rođen 1925. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Vitlarsko (0039006037)

Janjić (Obrad) Ilija, rođen 1870. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Derviši (0829014009)

Jelisavac (Ilija) Dušan, rođen 1911. Srbin, umro 1944. u NOBu, Rekovac (0611086012)

Kadžić (Duro) Jovo, rođen 1910. Srbin, streljan od ustaša 1941. U direktnom teroru, Blagaj (0039006038)

Nikolić (Đurđe) Stevan, rođen 1894. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Kostajnica (0210086052)

Nikolić (Stevan) Đurađ, rođen 1926. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Zidani most (0210086053)

Santrać (Stojan) Stevo, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. nepoznato, Nepoznato (5002s01377)

Santrać (Stojan) Vaso, rođen 1920. Srbin, ubijen 1941. nepoznato, Nepoznato (5002s01378)

Šević (Petar) Dragan, rođen 1910. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Grmeč (0611085007)

Vojnović (Milo) Dmitar, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1149008121)

 

 

 

Dobrnja

 

 

 

Banović (Đorđija) Milan, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (0561002008)

Banović (Đorđija) Rade, rođen 1916. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Dobrnja (0561002010)

Bojanić (Đuro) Milan, rođen 1895. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Banja luka (1129027018)

Bojanić (Nikola) Nikola, rođen 1902. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Dobrnja (0594030006)

Bojanić (Ostoja) Jefta, rođen 1887. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Dobrnja (0598052045)

Cvijetić (Jevto) Jelka, rođena 1920. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Dobrnja (0602068019)

Dikić (Mile) Vida, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Dobrnja (0598052011)

Divljak (Luka) Vaso, rođen 1878. Srbin, ubijen 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Dobrnja (1134089001)

Divljak (Miko) Stojić, rođen 1919. Srbin, ubijen 1941. prilikom borbi ili bombardovanja, Dobrnja (1134089002)

Divljak (Pavle) Rade, rođen 1928. Srbin, poginuo 1943. nepoznato, Dobrnja (1134089003)

Draganović (Nn) Rajko, rođen 1908. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Dobrnja (0598052048)

Draganović (Vid) Spasoja, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Dobrnja (0598052043)

Gvozdenović (Nikola) Mirko, rođen 1923. Srbin, poginuo 1941. prilikom borbi ili bombardovanja, U ataru (0211087009)

Milaković (Đoka) Dušan, rođen 1920. Srbin, ubijen od Nemaca 1941. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemački logor (0598053074)

Milaković (Nikola) Ljedo, rođen 1926. Srbin, nestao 1945. nepoznato, Dobrnja (1134089008)

Milošević (Kosta) Rade, rođen 1929. Srbin, poginuo 1943. u NORu, Topola (1134089006)

Mirnić (Kosta) Vid, rođen 1908. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Banja luka (0592012022)

Mirnić (Kosta) Vid, rođen 1918. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Dobrnja (0598052044)

Petković (Jovica) Lazar, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Dobrnja (2400001022)

Petković (Lazo) Cvijeta, rođena 1905. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Dobrnja (2400001023)

Petković (Mileta) Toma, rođen 1900. Srbin, nestao 1941. nepoznato, Rumunija (0599059082)

Petrović (Nn) Tošo, rođen 1895. Srbin, ubijen 1943. kod kuće, Dobrnja (1134089010)

Savanović (S.) Bjelan, rođen 1902. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Manjek (0394062007)

Šipka (Vojin) Đurađ, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. Kod kuće, Dobrnja (1134089007)

Stojčić (Krstan) Desimir, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Melina-bih (0599059098)

Stojčić (Vasa) Bjelica, rođena 1884. Srpkinja, ubijena 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, Dobrnja (0599059099)

Turudija (Miloš) Dragojla, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (0561002003)

Turudija (Nn) Đorđije, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Bosanski novi (0561002004)

Turudija (Stojan) Miloš, rođen 1914. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Prusci (0561002001)

Turudija-banovi (Nn) Zagorka, rođena 1914. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Bosanski novi (0561002002)

Vasiljević (Nn) Marko, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0598053040)

Vukmir (Blaža) Gospa, rođena 1927. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Vukmirje-dobrnj (0601065044)

Vukmir (Blažo) Stana, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. nepoznato, Dobrnja (0601065045)

Vukmir (Mihajlo) Borko, rođen 1926. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Dobrnja (0599059005)

Vukmir (Pavle) Luka, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5002s00042)

Vukmir (Pavle) Luka, rođen 1889. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0598053076)

Vukočić (Miloš) Veljko, rođen 1924. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Donji osječani (0211092004)

Vukolić (Lazar) Đorđija, rođen 1872. Srbin, ubijen 1945. kod kuće, Dobrnja (1134089005)

Vukolić (Nikola) Slobodan, rođen 1911. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Prijedor (1134089004)

Vukolić (Spasoje) Dragutin, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Dobrnja (1134089009)

 

 

P.S. Dobrnja je 1991g imala 130s, sve Srba, a 2013g imala je 83s.

 

Dragočaj

 

 

 

Božić (Boško) Milovan, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Prijedor (1134091020)

Božič (Jefto) Boško, rođen 1908. Srbin, nestao 1943. u NOBu, Zvidovići (1128021007)

Božić (Jefto) Boško, rođen 1910. Srbin, ubijen 1943. nepoznato, Nepoznato (5004s00021)

Božič (Jefto) Mirko, rođen 1915. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Banja luka (1128021008)

Božić (Jefto) Mirko, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1941. bačen u jamu, Jadovno (5004s00023)

Božić (Jefto) Vaskrsija, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Ivanjska (5004s00022)

Božić (Jevta) Boško, rođen 1908. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Piskovica (1134091019)

Božić (Jevta) Mirko, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (1134091018)

Božić (Jevta) Vaskrsija, rođen 1906. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Ivanjska (1134091017)

Božić (Jevto) Boško, rođen 1906. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kotor varoš (0892009065)

Božić (Miajlo) Vid, rođen 1889. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Prijakovci (1134091002)

Božić (Risto) Dušan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Suica (1134091011)

Božič (Steve) Jefto, rođen 1881. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Banja luka (1128021006)

Božić (Stevo) Jefto, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Ivanjska (5004s00024)

Božić (Stevo) Jevto, rođen 1885. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Ivanjska (1134091016)

Božić (Stevo) Riste, rođen 1890. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Dragočaj (1134091010)

Božić (Stevo) Veljko, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (1134091009)

Ćosić (Matija) Ana, rođena 1895. Hrvatica, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1134090001)

Dojčinović (Jovan) Dušan, rođen 1890. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Dragočaj (1134091014)

Dojčinović (Luka) Stojan, rođen 1928. Srbin, poginuo od ustaša 1944. u NOBu, Rudnik drakulić (1134091025)

Dojčinović (Pavle) Vaskrsija, rođen 1910. Srbin, umro 1944. U NOBu, Sarajevo (1134091015)

Dojčinović (Petar) Miloš, rođen 1913. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Bos. novi (1134091028)

Dojčinović (Rade) Jevto, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Bušovača (1134091012)

Dojčinović (Rade) Vaso, rođen 1924. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Ivanjska (1134091013)

Dojčinović (Simo) Pavle, rođen 1867. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Ivanjska (1134091026)

Dojčinović (Stanoje) Dragomir, rođen 1917. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Bos. novi (1134091027)

Dojčinović (Stojan) Milan, rođen 1920. Srbin, ubijen 1945. kod kuće, Dragočaj (1134091035)

Đurić (Adam) Kata, rođena 1904. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Kuljani,b.novi (1235018097)

Đurić (Cvijo) Dragica, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. nepoznato, Kuljani (1235018098)

Đurić (Cvijo) Milan, rođen 1922. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Dobrljin (1235018095)

Đurić (Ostoja) Mirko, rođen 1926. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Petrinja (1236019211)

Glamočanin (Persa) Milica, rođena 1916. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Dragulić (5003s00761)

Golemović (Lazo) Lazar, rođen 1906. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Dragočaj (1134091032)

Golemović (Milan) Borko, rođen 1928. Srbin, poginuo od ustaša 1945. u NOBu, Drakulić rudnik (1134091007)

Golemović (Milan) Novak, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Kozarac (1134091006)

Golemović (Mlađen) Mitar, rođen 1919. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Velika gorica (1134091003)

Golemović (Mlađen) Vlado, rođen 1929. Srbin, poginuo 1943. U NORu, Glamoč (1134091004)

Golemović (Todor) Vida, rođena 1887. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Ivanjska (1134091008)

Grahorac (Vaso) Ilija, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Banja luka (1129027014)

Graorac (Milan) Ostoja, rođen 1918. Srbin, ubijen 1945. u direktnom  teroru, Dragočaj (1134091031)

Graorac (Steve) Triuna, rođena 1922. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Banja luka (1134091030)

Graorac (Triun) Stevo, rođen 1894. Srbin, ubijen 1945. u direktnom teroru, Dragočaj (1134091029)

Graorac (Vaso) Ilija, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Dragočaj (1134091023)

Komljenović (Đuro) Anto, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1941. U aprilskom ratu 1941 god., Klašnice (1134090003)

Komljenović (Ivan) Anto, rođen 1880. Hrvat, poginuo 1941. Prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1133065002)

Majdandžić (Mato) Jure, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Kikinda (1134090004)

Marić (Marko) Stjepan, rođen 1902. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (1134090002)

Mirković (Cvijo) Borko, rođen 1916. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Dragočaj (1134091033)

Pranjić (Luka) Joso, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Piskovica (1134091021)

Šešić (Ćiro) Mirko, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Bačen u jamu, Jadovno (5004s00020)

Šešić (Mlađen) Milan, rođen 1915. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Dragočaj (1134091022)

Šipka (Ilija) Rosa, rođena 1923. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Dragočaj (1134091034)

Šipka (Ilija) Stojan, rođen 1925. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Bos. novi (1134091001)

Šipka (Ilija) Vasiljka, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Piskavica (5004s00025)

Šipka (Toma) Miloš, rođen 1916. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Teslić (1134091024)

Stojčević (Franjo) Ivo, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Donji dragočaj (1134090007)

Tatić (Toma) Ivo, rođen 1928. Hrvat, poginuo od ustaša 1943. U NOBu, Bronzani majdan (1134090006)

Topić (Tomo) Ivo, rođen 1928. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Dragočaj, banja luka (7001s00001)

 

 

P.S. Dragočaj je 1991g imao 2.578s, u tome 1890 Hrvata, 478 Srba, 141 Jugoslovena, 48 ostalih i 21 Muslimana, a 2013g imao je 2.474s.

 

Drakulić

 

 

 

Amidžić (Đoko) Stojić, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092001)

Amidžić (Nikola) Anka, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092006)

Amidžić (Nikola) Branka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092011)

Amidžić (Nikola) Milan, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092008)

Amidžić (Nikola) Mira, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092009)

Amidžić (Nikola) Stanka, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092007)

Amidžić (Nikola) Stevo, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092010)

Amidžić (Savo) Joka, rođena 1883. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092002)

Amidžić (Stanko) Mara, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092004)

Amidžić (Stojić) Nikola, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092003)

Amidžić (Stojić) Stoja, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092005)

Blaženović (Jovan) Cvijo, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942 u masovnom pokolju, Drakulić (1135092019)

Blaženović (Jovan) Milan, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092014)

Blaženović (Jovan) Milena, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092017)

Blaženović (Jovan) Milja, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092018)

Blaženović (Jovan) Svetozar, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092016)

Blaženović (Jovan) Uroš, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092015)

Blaženović (Toma) Jovan, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092012)

Blažević (Nn) Vida, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092013)

Brkić (Luka) Danica, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092023)

Brkić (Luka) Dušan, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092027)

Brkić (Luka) Joka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092026)

Brkić (Luka) Milorad, rođen 1922. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Nemački logor (1135092022)

Brkić (Luka) Mitar, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092024)

Brkić (Luka) Stojan, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092025)

Brkić (Nn) Ljposava, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092021)

Brkić (Nn) Mara, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092029)

Brkić (Simo) Luka, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092020)

Brkić (Simo) Trivun, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092028)

Brkić (Trivun) Bosiljka, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092032)

Brkić (Trivun) Jovanka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092034)

Brkić (Trivun) Marinko, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092033)

Brkić (Trivun) Mirko, rođen 1925. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Željezna glava (1135092031)

Brkić (Trivun) Simo, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092030)

Brković (Đorđe) Ljubica, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1127009124)

Brković (Đorđe) Milovan, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1127009125)

Brković (Đorđe) Petar, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1127009126)

Brković (Đorđe) Rada, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1127009127)

Brković (Đuka) Mile, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1132057030)

Brković (Đuka) Trivun, rođen 1881. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092371)

Brković (Đuka) Trivun, rođen 1881. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulići (1127010002)

Brković (Đurađ) Stoja, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092372)

Brković (Đurđe) Milica, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1127009123)

Brković (Ilija) Milojka, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1127010009)

Brković (Ilija) Pantelija, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092366)

Brković (Ilija) Radojka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1127010008)

Brković (Ilija) Stevka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092370)

Brković (Ilija) Stevo, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092369)

Brković (Jovo) Spasenija, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092379)

Brković (Marko) Krstina, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092365)

Brković (Mićo) Krstina, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1132057033)

Brković (Milan) Jovanka, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092373)

Brković (Mitar) Dušanka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092374)

Brković (Mitar) Gordana, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092376)

Brković (Mitar) Marko, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092375)

Brković (Mitar) Stoja, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092377)

Brković (Mlađan) Simo, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulići (1127010005)

Brković (Mlađen) Gospava, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1127009050)

Brković (Mlađen) Simo, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092378)

Brković (Mlađen) Simo, rođen 1918. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1127009049)

Brković (Nn) Kristina, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulići (1127010006)

Brković (Nn) Stoja, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942 u masovnom pokolju, Drakulići (1127010004)

Brković (Savo) Bosa, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1132057037)

Brković (Savo) Brane, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1132057036)

Brković (Savo) Đuja, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1132057032)

Brković (Savo) Mara, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1132057031)

Brković (Savo) Mira, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1132057034)

Brković (Savo) Vaso, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1132057035)

Brković (Simo) Dragica, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1127010013)

Brković (Simo) Jovo, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092381)

Brković (Simo) Milovan, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1127010014)

Brković (Simo) Mlađen, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092380)

Brković (Trivun) Ilija, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092364)

Brković (Trivunov) Ilija, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1127010003)

Brković-katali. (Cvijo) Đuja, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1127009048)

Čušić (Đuro) Drago, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1136092485)

Čušić (Đuro) Mara, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1136092483)

Čušić (Đuro) Stojanka, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1136092484)

Čušić (Đuro) Sveto, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092486)

Čušić (Filip) Đuro, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1136092481)

Čušić (Filip) Ilija, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1136092487)

Čušić (Ilija) Borislav, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092491)

Čušić (Ilija) Dušan, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1136092489)

Čušić (Ilija) Dušanka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092589)

Čušić (Ilija) Nada, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092490)

Čušić (Jovo) Danica, rođena 1899. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1136092488)

Čušić (Kosta) Ljubica, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7002s00038)

Čušić (Kosta) Marinko, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (7002s00037)

Čušić (Kosta) Milan, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (7002s00036)

Čušić (Stevan) Gospava, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1136092482)

Cvijetić (Nikola) Đuja, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092361)

Cvijetić (Tešo) Stanko, rođen 1889. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092360)

Dobrnja (Pane) Vuka, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1136092480)

Đuričić (Marija) Ostoja, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092391)

Đuričić (Savan) Dušan, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092038)

Đurišić (Ostoja) Jela, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092398)

Glamačan (Stevan) Stevo, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Crni vrh (1135092080)

Glamočanin (Drago) Dete, rođeno 1942. Srbin, ubijeno od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7051s00020)

Glamočanin (Đurđe) Borislav, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092049)

Glamočanin (Đurđe) Boško, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092045)

Glamočanin (Đurđe) Darinka, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092043)

Glamočanin (Đurđe) Dušanka, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092044)

Glamočanin (Đurđe) Gordana, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092051)

Glamočanin (Đurđe) Jovanka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092042)

Glamočanin (Đurđe) Milan, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092047)

Glamočanin (Đurđe) Radojka, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092048)

Glamočanin (Đurđe) Sava, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092046)

Glamočanin (Đurđe) Stanislav, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092050)

Glamočanin (Đurđe) Vasilija, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092052)

Glamočanin (Gajo) Dušan, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Drakulić (5003s00755)

Glamočanin (Gavrilo) Joko, rođena 1881. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Drakulić (5003s00756)

Glamočanin (Jovo) Joka, rođena 1870. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Banja luka (1126002011)

Glamočanin (Kosta) Ostoja, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092040)

Glamočanin (Kosta) Slobodan, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092037)

Glamočanin (Luka) Đuja, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092079)

Glamočanin (Mihajlo) Persa, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092096)

Glamočanin (Milan) Drago, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092095)

Glamočanin (Milan) Đuja, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092587)

Glamočanin (Milan) Jovanka, rođena 1919. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Motike (5003s00753)

Glamočanin (Milan) Mila, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7051s00019)

Glamočanin (Milan) Mileva, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092097)

Glamočanin (Milan) Miloš, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092101)

Glamočanin (Milan) Vid, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092099)

Glamočanin (Miloš) Gojko, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092092)

Glamočanin (Miloš) Jelena, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092090)

Glamočanin (Miloš) Petar, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092091)

Glamočanin (Miloš) Radmila, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092089)

Glamočanin (Miloš) Sin, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018025)

Glamočanin (Miloš) Sin2, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018026)

Glamočanin (Miloš) Sin3, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018027)

Glamočanin (Miloš) Sin4, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018028)

Glamočanin (Miloš) Zorka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092093)

Glamočanin (Mitar) Lenka, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092094)

Glamočanin (Nikola) Desa, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092510)

Glamočanin (Nn) Đuja, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić-banja (0830018023)

Glamočanin (Nn) Joka, rođena 1881. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092035)

Glamočanin (Nn) Mileva, rođena 1892. Srpkinja, ubijena 1942. nepoznato, Drakulić (5003s00760)

Glamočanin (Nn) Miloš, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018024)

Glamočanin (Nn) Stevo, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018029)

Glamočanin (Nn) Uroš, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018036)

Glamočanin (Petar) Petra, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092098)

Glamočanin (Petko) Milica, rođena 1904. Srpkinja, ubijena 1942. U masovnom pokolju, Šargovac (1135092100)

Glamočanin (Rade) Gajo, rođen 1870. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Drakulić (5003s00754)

Glamočanin (Rista) Đuja, rođena 1903. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092041)

Glamočanin (Risto) Mara, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Drakulić (5003s00757)

Glamočanin (Simeun) Milica, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092081)

Glamočanin (Stevan) Miloš, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092088)

Glamočanin (Stevan) Uroš, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092509)

Glamočanin (Stevo) Aleksa, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092084)

Glamočanin (Stevo) Anka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (0830018032)

Glamočanin (Stevo) Gospa, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092087)

Glamočanin (Stevo) Koviljka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092086)

Glamočanin (Stevo) Mira, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092082)

Glamočanin (Stevo) Ostoja, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (0830018031)

Glamočanin (Stevo) Sin, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942 u direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018033)

Glamočanin (Stevo) Sin2, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018034)

Glamočanin (Stevo) Sin3, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018035)

Glamočanin (Stevo) Teodora, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092083)

Glamočanin (Stevo) Teodorka, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018030)

Glamočanin (Stevo) Todor, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7002s00003)

Glamočanin (Uroš) Petar, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092511)

Glamočanin (Uroš) Sin, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018037)

Glamočanin (Uroš) Sin2, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018038)

Glamočanin (Uroš) Sin3, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018039)

Glamočanin (Uroš) Vlado, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092512)

Glamočanin (Vaso) Mara, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092036)

Glamočanin (Vid) Sin, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092103)

Glamočanin (Vid) Staka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092102)

Jajčević (Jovo) Stoja, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092039)

Kaber (Ilija) Mitar, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1136092456)

Kaber (Stevan) Joka, rođena 1903. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1136092457)

Kamber (Boško) Marko, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942 u masovnom pokolju, Drakulić (1136092455)

Kamber (Boško) Ratko, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1126006032)

Kamber (Boško) Savo, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092454)

Kamber (Cvijo) Ankica, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092446)

Kamber (Cvijo) Gojko, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1136092444)

Kamber (Cvijo) Gojko, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (7002s00004)

Kamber (Cvijo) Radojka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092445)

Kamber (Đurađ) Simeuna, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1136092462)

Kamber (Đure) Jovo, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (1126006034)

Kamber (Đuro) Boško, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1126006022)

Kamber (Đuro) Boško, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1136092452)

Kamber (Đuro) Ilija, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1126006023)

Kamber (Đuro) Ilija, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1136092450)

Kamber (Đuro) Jovo, rođen 1919. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Podgrmeč (1136092468)

Kamber (Đuro) Milica, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1126006025)

Kamber (Đuro) Simeuna, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1126006024)

Kamber (Đuro) Stana, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1126006026)

Kamber (Ilija) Cvijo, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1136092442)

Kamber (Ilija) Đuro, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1126006035)

Kamber (Lazo) Stana, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1136092443)

Kamber (Lazo) Vasilija, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1136092453)

Kamber (Miloš) Đuro, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092464)

Kamber (Miloš) Milica, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092463)

Kamber (Miloš) Savo, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1126006030)

Kamber (Miloš) Savo, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092467)

Kamber (Miloš) Stevanija, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092466)

Kamber (Miloš) Stevka, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1126006029)

Kamber (Miloš) Stevo, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1126006028)

Kamber (Miloš) Stevo, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092465)

Kamber (Mitar) Darinka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092460)

Kamber (Mitar) Ljubica, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092458)

Kamber (Mitar) Marko, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092459)

Kamber (Mitar) Siniša, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092461)

Kamber (Nn) Milica, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1126006031)

Kamber (Nn) Vasilija, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1126006033)

Kamber (Savo) Anđelija, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1126006021)

Kamber (Savo) Anđelija, rođena 1881. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1136092447)

Kamber (Savo) Ljubica, rođena 1918. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1136092451)

Karanović (Đurađ) Milan, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092414)

Karanović (Jovo) Jeka, rođena 1897. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092408)

Karanović (Jovo) Jelena, rođena 1896. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1134080023)

Karanović (Jovo) Joka, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092409)

Karanović (Lazo) Anđelija, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092426)

Karanović (Lazo) Ilija, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092424)

Karanović (Lazo) Ilija, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (7002s00006)

Karanović (Milan) Boro, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092420)

Karanović (Milan) Dušan, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092419)

Karanović (Milan) Milica, rođena 1884. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092422)

Karanović (Milan) Nada, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092421)

Karanović (Milan) Rada, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092418)

Karanović (Milan) Rajko, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092417)

Karanović (Pejo) Milica, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092415)

Karanović (Spasoje) Mirko, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092416)

Karanović (Stanko) Lazo, rođen 1881. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092423)

Karanović (Stevan) Drago, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7002s00005)

Karanović (Stevan) Dragoljub, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092412)

Karanović (Stevan) Jovo, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092413)

Karanović (Stevan) Rajko, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092411)

Katalina (Cvijo) Dušan, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1136092469)

Katalina (Cvijo) Dušan, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1127009041)

Katalina (Cvijo) Simo, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1127009045)

Katalina (Đorđe) Anđa, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1136092435)

Katalina (Dušan) Dara, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092475)

Katalina (Dušan) Mara, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1136092473)

Katalina (Dušan) Milan, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1136092471)

Katalina (Dušan) Milan, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1127009043)

Katalina (Dušan) Milosav, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1136092472)

Katalina (Dušan) Smiljka, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092476)

Katalina (Dušan) Stamena, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092474)

Katalina (Mile) Joka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1127009042)

Katalina (Nn) Anđa, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1127009046)

Katalina (Simo) Bogoljub, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092439)

Katalina (Simo) Dragoslav, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092440)

Katalina (Simo) Gospava, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1127009047)

Katalina (Simo) Jelena, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092438)

Katalina (Simo) Jovo, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092441)

Katalina (Simo) Svetozar, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092437)

Katalina (Simo) Tihomir, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092436)

Katalina (Stanko) Joka, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1136092470)

Katarina (Jovo) Đuja, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Drakulić (5002s00036)

Katarina (Nn) Anđa, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Drakulić (5002s00037)

Kočić (Đuro) Bosiljka, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092432)

Kočić (Đuro) Dragica, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092429)

Kočić (Đuro) Dušanka, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1136092428)

Kočić (Đuro) Milica, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092431)

Kočić (Đuro) Mitar, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092430)

Kočić (Đuro) Savka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092433)

Kočić (Jovo) Milan, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1136092477)

Kočić (Milan) Jovo, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1136092479)

Kočić (Nikola) Đuja, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1136092478)

Kočić (Stanko) Mara, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1136092427)

Kojić (Jovan) Desanka, rođena 1918. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092543)

Kojić (Mirko) Ratko, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092542)

Kojić (Ratko) Gordana, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092544)

Kojić (Ratko) Vera, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092545)

Kuruzović (Dušan) Branka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092388)

Kuruzović (Dušan) Milan, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092385)

Kuruzović (Dušan) Radmila, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092389)

Kuruzović (Dušan) Rajko, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092387)

Kuruzović (Dušan) Simeon, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092386)

Kuruzović (Jovo) Milan, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092399)

Kuruzović (Jovo) Vid, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092407)

Kuruzović (Milan) Aleksandar, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092404)

Kuruzović (Milan) Jovanka, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092401)

Kuruzović (Milan) Mlađen, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092403)

Kuruzović (Milan) Radmila, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092402)

Kuruzović (Mile) Milica, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Drakulić (1132060025)

Kuruzović (Milo) Mioljka, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092384)

Kuruzović (Nikola) Dragica, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092397)

Kuruzović (Nikola) Jovanka, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092396)

Kuruzović (Nikola) Momir, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092395)

Kuruzović (Nikola) Natalija, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092393)

Kuruzović (Nikola) Nevenka, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092392)

Kuruzović (Nikola) Petar, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092394)

Kuruzović (Nn) Jovanka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092406)

Kuruzović (Nn) Mileva, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092400)

Kuruzović (Petar) Danilo, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7002s00013)

Kuruzović (Petar) Danka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7002s00012)

Kuruzović (Petar) Jelena, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7002s00011)

Kuruzović (Petar) Ljubica, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7002s00009)

Kuruzović (Petar) Vida, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7002s00010)

Kuruzović (Rajko) Branko, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7002s00014)

Kuruzović (Rajko) Ljuban, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1132060023)

Kuruzović (Risto) Rajko, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Drakulić (1132060026)

Kuruzović (Simeun) Dušan, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092383)

Kuruzović (Stojan) Nada, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092390)

Kuruzović (Stojko) Dragica, rođena 1918. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Drakulić (1132060027)

Kuruzović (Todor) Risto, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Drakulić (1132060024)

Kuruzović (Trivun) Jovo, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092405)

Levi (Sofija) Dudo, rođen 1940. Jevrej, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (7051s00021)

Makivić (Nn) Cvijeta, rođena 1873. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092536)

Makivić (Trivun) Savan, rođen 1872. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092535)

Marinić (Luke) Anto, rođen 1921. Hrvat, poginuo od ustaša 1943. U NOBu, Šipovo (1126006036)

Mihajlović (Mile) Mitar, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092503)

Mihajlović (Mitar) Dušanka, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092506)

Mihajlović (Mitar) Ljubica, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092507)

Mihajlović (Mitar) Milan, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092505)

Mihajlović (Mitar) Radojka, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092508)

Mihajlović (Stojan) Staka, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092504)

Mitrović (Cvijo) Anka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092075)

Mitrović (Cvijo) Luka, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092078)

Mitrović (Cvijo) Nikola, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092074)

Mitrović (Đurađ) Savka, rođena 1898. Srpkinja, ubijena 1942. U masovnom pokolju, Dradkulić (1136092575)

Mitrović (Đuro) Drago, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092570)

Mitrović (Đuro) Dragutin, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942 u masovnom pokolju, Drakulić (1134080021)

Mitrović (Đuro) Jovanka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1134080022)

Mitrović (Đuro) Krstan, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1134080019)

Mitrović (Đuro) Nenad, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1134080020)

Mitrović (Đuro) Spasenija, rođena 1883. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092056)

Mitrović (Đuro) Spasoja, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092551)

Mitrović (Dušan) Nedeljko, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092571)

Mitrović (Dušan) Nevenka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092567)

Mitrović (Dušan) Predrag, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092573)

Mitrović (Ilija) Branislav, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942 u masovnom pokolju, Drakulić (1127012012)

Mitrović (Ilija) Jovanka, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulići (1127012011)

Mitrović (Ilija) Jovanka, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092577)

Mitrović (Ilija) Milorad, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092579)

Mitrović (Ilija) Nevenka, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092576)

Mitrović (Jovo) Đuro, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092566)

Mitrović (Jovo) Đuro, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1134080018)

Mitrović (Jovo) Trifun, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1134080010)

Mitrović (Kosta) Dara, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od četnika 1944. u direktnom teroru, Smederevo (1135092055)

Mitrović (Kosta) Gospa, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092060)

Mitrović (Kosta) Jovanka, rođena 1919. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092059)

Mitrović (Kosta) Todor, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092058)

Mitrović (Milan) Mara, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092053)

Mitrović (Mile) Deva, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092057)

Mitrović (Mitar) Kosta, rođen 1878. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092054)

Mitrović (Mitar) Ljubica, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7002s00015)

Mitrović (Nikola) Cvijo, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092072)

Mitrović (Nikola) Đorđe, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092076)

Mitrović (Nikola) Spasoje, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092077)

Mitrović (Petko) Dragica, rođena 1916. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092061)

Mitrović (Simeun) Jovanka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092568)

Mitrović (Simo) Đuja, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092066)

Mitrović (Stanko) Ilinka, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092565)

Mitrović (Stevan) Mlađen, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092584)

Mitrović (Stojan) Boja, rođena 1919. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092073)

Mitrović (Stojko) Ilija, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092574)

Mitrović (Tode) Vasilija, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092065)

Mitrović (Todor) Milan, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092062)

Mitrović (Todor) Mileva, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092064)

Mitrović (Todor) Savo, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092063)

Mitrović (Trifun) Drago, rođen 1918. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1134080013)

Mitrović (Trifun) Gospava, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1134080014)

Mitrović (Trifun) Ljibo, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1134080012)

Mitrović (Trifun) Mara, rođena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1134080011)

Mitrović (Trivun) Gospava, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7002s00016)

Mitrović (Trivun) Petar, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1134080015)

Mitrović (Trivun) Radojka, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1134080016)

Mitrović (Trivun) Radomir, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1134080017)

Mitrović (Vid) Dušan, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092068)

Mitrović (Vid) Dušanka, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092067)

Mitrović (Vid) Kosta, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092071)

Mitrović (Vid) Petar, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092070)

Mitrović (Vid) Velimir, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092069)

Mitrović/kajtez (Đurđe) Savka, rođena 1898. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Drakulići (1127012009)

Perić (Ilija) Đuro, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092517)

Perić (Ilija) Đuro, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (7002s00019)

Perić (Ilija) Milica, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (7002s00018)

Perić (Ilija) Milka, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (7002s00021)

Perić (Ilija) Stana, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092516)

Perić (Ilija) Stevanija, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092518)

Perić (Spasoje) Vasilija, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1136092514)

Perić (Špiro) Ilija, rođen 1886. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092513)

Piljagić (Cvijo) Sava, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092160)

Piljagić (Dragan) Jakov, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092132)

Piljagić (Dragan) Mile, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092144)

Piljagić (Dragan) Tomo, rođen 1912. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Rakovica (1135092138)

Piljagić (Đurađ) Mitar, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092116)

Piljagić (Đurađ) Mitra, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092119)

Piljagić (Đurđa) Jelka, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092126)

Piljagić (Dušan) Dragica, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092165)

Piljagić (Dušan) Mileva, rođena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092127)

Piljagić (Dušan) Milutin, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092129)

Piljagić (Dušan) Mirko, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092588)

Piljagić (Gajo) Joka, rođena 1896. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092115)

Piljagić (Jakov) Ostoja, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092134)

Piljagić (Jakov) Stevan, rođen 1872. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092120)

Piljagić (Jakov) Stojanka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092135)

Piljagić (Jelka) Dojčin, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092131)

Piljagić (Jelka) Smiljana, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092130)

Piljagić (Jovo) Dušan, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092123)

Piljagić (Marko) Ruža, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092139)

Piljagić (Mile) Branko, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092161)

Piljagić (Mile) Dragoljub, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942 u masovnom pokolju, Drakulić (1135092163)

Piljagić (Mile) Dušan, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1132060032)

Piljagić (Mile) Ilinka, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Drakulić (1132060031)

Piljagić (Mile) Ljubomir, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092162)

Piljagić (Mile) Milica, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1132060033)

Piljagić (Mile) Mira, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092166)

Piljagić (Mile) Rajko, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1132060034)

Piljagić (Mile) Slavko, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Drakulić (1132060030)

Piljagić (Mile) Zdravko, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1132060029)

Piljagić (Milić) Miloš, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092105)

Piljagić (Milo) Ilinka, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942 u masovnom pokolju, Drakulić (1135092147)

Piljagić (Milo) Slavko, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092146)

Piljagić (Milo) Vukosava, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092125)

Piljagić (Miloš) Bogdan, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092113)

Piljagić (Miloš) Dragica, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092108)

Piljagić (Miloš) Dušanka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092111)

Piljagić (Miloš) Mara, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092169)

Piljagić (Miloš) Milan, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092109)

Piljagić (Miloš) Milorad, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092110)

Piljagić (Miloš) Nedeljko, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092107)

Piljagić (Miloš) Ostoja, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092168)

Piljagić (Miloš) Radojka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092112)

Piljagić (Mitar) Dragica, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092128)

Piljagić (Mitar) Vlado, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092118)

Piljagić (Nn) Dušanka, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092164)

Piljagić (Nn) Pava, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092137)

Piljagić (Novak) Milosava, rođena 1916. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092122)

Piljagić (Ostoja) Ruža, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092106)

Piljagić (Rista) Staka, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092145)

Piljagić (Risto) Staka, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Drakulić (1132060028)

Piljagić (Simeun) Vida, rođena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092117)

Piljagić (Stevan) Jovan, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092121)

Piljagić (Stevan) Rade, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092124)

Piljagić (Stevan) Savka, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092153)

Piljagić (Stojan) Draginja, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092154)

Piljagić (Stojan) Jovica, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092157)

Piljagić (Stojan) Marija, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092155)

Piljagić (Stojan) Milosavka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092159)

Piljagić (Stojan) Nevenka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092158)

Piljagić (Stojan) Stevan, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092152)

Piljagić (Stojan) Uroš, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092156)

Piljagić (Toma) Dragan, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092136)

Piljagić (Toma) Milić, rođen 1876. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092114)

Piljagić (Tomo) Dragica, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092142)

Piljagić (Tomo) Stevo, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092141)

Piljagić (Tomo) Stoja, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092143)

Piljagić (Tomo) Tihomir, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092140)

Piljagić (Vasko) Bosiljka, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092133)

Piljagić (Vokrsije) Joka, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092167)

Plavšić (Petar) Anđa, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7002s00020)

Popadić (Mile) Simo, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1942. Kod kuće, Drakulić (5020s00724)

Popadić (Mile) Simo, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092580)

Popadić (Simo) Aleksandar, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Drakulić (5020s00725)

Popadić (Simo) Aleksandar, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092586)

Popović piljaga (Vid) Savka, rođena 1903. Srpkinja, ubijena 1945. U direktnom teroru, Dvokulići (1275026003)

Radinović (Nn) Joka, rođena 1894. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (0287017013)

Radinović (Petar) Đuro, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (0287017015)

Radinović (Petar) Ilija, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (0287017014)

Radinović (Petar) Mara, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (0287017017)

Radinović (Teodor) Petar, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092537)

Radinović (Todor) Ivan, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (0287017016)

Radinović (Todor) Petar, rođen 1893. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (0287017012)

Radunović (Nikola) Jeka, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092538)

Radunović (Petar) Đuro, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092541)

Radunović (Petar) Ilija, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092540)

Radunović (Petar) Sava, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092539)

Saradžić (Đuro) Stana, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1136092449)

Savanović (Cvijo) Bosa, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092189)

Savanović (Cvijo) Branko, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092187)

Savanović (Cvijo) Milan, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092188)

Savanović (Đurđe) Sava, rođena 1916. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092180)

Savanović (Ilija) Sava, rođena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092181)

Savanović (Jovan) Mara, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092182)

Savanović (Jovan) Mlađen, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092179)

Savanović (Jovan) Petar, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092171)

Savanović (Jovan) Rade, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092178)

Savanović (Jovan) Smilja, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092184)

Savanović (Jovan) Tominko, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092183)

Savanović (Nn) Jovanka, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092186)

Savanović (Ostoja) Stoja, rođena 1901. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092177)

Savanović (Petar) Jovo, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092174)

Savanović (Petar) Mićo, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092173)

Savanović (Petar) Stoja, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša  1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092175)

Savanović (Simeon) Cvijo, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092185)

Savanović (Simeon) Jovan, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092176)

Savanović (Stojko) Danica, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092172)

Savanović (Vaso) Milja, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092190)

Ševa (Đorđe) Dušanka, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092531)

Ševa (Đorđe) Gordana, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092532)

Ševa (Nn) Đorđe, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092530)

Ševa (Rade) Anka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7051s00017)

Ševa (Rade) Đuja, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7051s00015)

Ševa (Rade) Mirjana, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7051s00016)

Ševa (Stevan) Marija, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092534)

Smiljanić (David) Dragica, rođena 1874. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092355)

Smiljanić (Đorđe) Đuja, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1127010029)

Smiljanić (Đorđe) Mića, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1127010030)

Smiljanić (Đorđe) Mićo, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092350)

Smiljanić (Đorđe) Nikola, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092347)

Smiljanić (Đuro) Stoja, rođena 1871. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092334)

Smiljanić (Jovo) Jelka, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092354)

Smiljanić (Jovo) Ruža, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092348)

Smiljanić (Mića) Đorđe, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1127010025)

Smiljanić (Mićo) Đorđo, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092345)

Smiljanić (Mile) Lazarka, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092344)

Smiljanić (Mlađen) Ljubica, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1127010018)

Smiljanić (Mladen) Ljubica, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7002s00023)

Smiljanić (Mlađen) Ljubija, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulići (1130037025)

Smiljanić (Mladen) Milan, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1130037026)

Smiljanić (Mladen) Spasoje, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1127010020)

Smiljanić (Mladen) Stojan, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1127010021)

Smiljanić (Nikola) Ilija, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1127010031)

Smiljanić (Nikola) Ljubica, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092352)

Smiljanić (Nn) Darinka, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1127010022)

Smiljanić (Nn) Darinka, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092341)

Smiljanić (Nn) Darinka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1130037029)

Smiljanić (Nn) Đorđije, rođen 1852. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulići (1130037032)

Smiljanić (Nn) Dragica, rođena 1852. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulići (1130037024)

Smiljanić (Nn) Dragica, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1127010017)

Smiljanić (Nn) Đuja, rođena 1918. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulići (1130037036)

Smiljanić (Nn) Ilija, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulići (1130037038)

Smiljanić (Nn) Jelka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulići (1130037023)

Smiljanić (Nn) Mića, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulići (1130037037)

Smiljanić (Nn) Mlađen, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Banja luka (1130037022)

Smiljanić (Nn) Nada, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1130037030)

Smiljanić (Nn) Nikola, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1130037034)

Smiljanić (Nn) Petra, rođena 1852. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulići (1130037033)

Smiljanić (Nn) Petra, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1127010026)

Smiljanić (Nn) Rada, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1130037031)

Smiljanić (Nn) Ruža, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1130037035)

Smiljanić (Ostoja) Nada, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092342)

Smiljanić (Ostoja) Rada, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092343)

Smiljanić (Simo) Staka, rođena 1893. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092335)

Smiljanić (Stanko) Dušanka, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092340)

Smiljanić (Stanko) Jovanka, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092336)

Smiljanić (Stanko) Krstina, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092339)

Smiljanić (Stanko) Mijaljka, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092338)

Smiljanić (Stanko) Ružica, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092337)

Smiljanić (Stanoje) Petra, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092346)

Smiljanić (Stojan) Mlađan, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1127010015)

Smiljanić (Stojan) Mlađen, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092353)

Smiljanić (Stojan) Stanko, rođen 1893. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092333)

Sredić (Vaso) Stojan, rođen 1876. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092363)

Stanković (Đorđe) Grozda, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092254)

Stanković (Đorđe) Ljubica, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092265)

Stanković (Jovan) Nevenka, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092242)

Stanković (Jovo) Dobrislav, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092236)

Stanković (Jovo) Dušan, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092237)

Stanković (Jovo) Gordana, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092226)

Stanković (Jovo) Mara, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092238)

Stanković (Jovo) Mitar, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092235)

Stanković (Jovo) Ostoja, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7002s00025)

Stanković (Jovo) Stojan, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092224)

Stanković (Jovo) Stojanka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092225)

Stanković (Jovo) Vukosava, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092227)

Stanković (Jovo) Živko, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092239)

Stanković (Jozo) Zorka, rođena 1908. Hrvatica, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092203)

Stanković (Kosta) Bosiljka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092248)

Stanković (Kosta) Branko, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092245)

Stanković (Kosta) Dragica, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092247)

Stanković (Kosta) Drago, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942 u masovnom pokolju, Drakulić (1135092244)

Stanković (Kosta) Mara, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7002s00029)

Stanković (Kosta) Milan, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092243)

Stanković (Krstan) Spasoja, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092250)

Stanković (Lujza) Zorka, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092240)

Stanković (Luka) Dobrila, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092274)

Stanković (Luka) Jovanka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092272)

Stanković (Luka) Koviljka, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092269)

Stanković (Luka) Ljubomir, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092266)

Stanković (Luka) Mara, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092271)

Stanković (Luka) Marija, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092273)

Stanković (Luka) Neđeljko, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092268)

Stanković (Luka) Radojka, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Drakulić (1135092267)

Stanković (Luka) Vida, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092270)

Stanković (Marko) Vukosava, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092223)

Stanković (Mića) Jovo, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092233)

Stanković (Mića) Tomka, rođena 1901. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092249)

Stanković (Mićo) Kosta, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092241)

Stanković (Mićo) Petar, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092253)

Stanković (Milan) Branko, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092194)

Stanković (Milan) Dragica, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092212)

Stanković (Milan) Jovan, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092209)

Stanković (Milan) Jovo, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092193)

Stanković (Milan) Ljeposava, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092205)

Stanković (Milan) Mara, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092204)

Stanković (Milan) Milosav, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092208)

Stanković (Milan) Milosava, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092207)

Stanković (Milan) Nedeljka, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092197)

Stanković (Milan) Nedeljko, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7002s00030)

Stanković (Milan) Petko, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092210)

Stanković (Milan) Rajko, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092206)

Stanković (Milan) Stanko, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092211)

Stanković (Milan) Vaskrsije, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092195)

Stanković (Nikola) Petra, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092229)

Stanković (Nn) Jovanka, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092252)

Stanković (Nn) Milica, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092216)

Stanković (Nn) Milica, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092234)

Stanković (Ostoja) Ljeposava, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092192)

Stanković (Petar) Bosiljka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092256)

Stanković (Petar) Joka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092255)

Stanković (Petar) Jovan, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092259)

Stanković (Petar) Marinko, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092258)

Stanković (Petar) Mileva, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092260)

Stanković (Petar) Milosavka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092257)

Stanković (Petko) Mara, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092198)

Stanković (Rade) Dete, rođeno 1942. Srbin, ubijeno od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7002s00024)

Stanković (Rade) Ljeposava, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092220)

Stanković (Rade) Mileva, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092218)

Stanković (Rade) Rajko, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092221)

Stanković (Rade) Stojan, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092219)

Stanković (Ratko) Kći, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092230)

Stanković (Risto) Jovan, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7002s00031)

Stanković (Risto) Luka, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092264)

Stanković (Risto) Milan, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092202)

Stanković (Savo) Đuja, rođena 1883. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092214)

Stanković (Simeon) Jovan, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092222)

Stanković (Simeon) Rade, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092215)

Stanković (Simeon) Ratko, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092228)

Stanković (Simeon) Staka, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092217)

Stanković (Stanko) Nikola, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092232)

Stanković (Tešo) Rista, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092231)

Stanković (Tešo) Simeon, rođen 1881. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092213)

Stanković (Tošo) Mićo, rođen 1883. Srbin, poginuo od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092251)

Stanković (Vaskrsije) Milan, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092191)

Stanković (Vaso) Drago, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092261)

Stanković (Vaso) Dušan, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092263)

Stanković (Vaso) Dušanka, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7002s00028)

Stanković (Vaso) Ljubomir, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092200)

Stanković (Vaso) Nebojša, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092201)

Stanković (Vaso) Radomir, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092199)

Stijaković (Đurađ) Dušan, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092303)

Stijaković (Đurađ) Dušan, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092332)

Stijaković (Đurađ) Slavko, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092331)

Stijaković (Đurađ) Zorka, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092330)

Stijaković (Mile) Drago, rođen 1923. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Jošovka (1136092328)

Stijaković (Mile) Ilija, rođen 1913. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, B.luka (1136092326)

Stijaković (Mile) Jovanka, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092585)

Stijaković (Mile) Simo, rođen 1919. Srbin, poginuo 1942. U direktnom teroru, Jošovka kod b.l (1136092327)

Stijaković (Nikola) Jovanka, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092329)

Stijaković (Nn) Jovanka, rođena 1893. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092301)

Stijaković (Nn) Milica, rođena 1894. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092307)

Stijaković (Nn) Staka, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092316)

Stijaković (Risto) Ljubica, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092325)

Stijaković (Simo) Đurađ, rođen 1900. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Lakši (1136092300)

Stijaković (Simo) Mile, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092324)

Stijaković (Simo) Stanko, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092304)

Stijaković (Simo) Stole, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092306)

Stijaković (Stanko) Mirko, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7002s00032)

Stijaković (Stanko) Todor, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092315)

Stijaković (Stole) Darinka, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092310)

Stijaković (Stole) Dušanka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092314)

Stijaković (Stole) Jovanka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092313)

Stijaković (Stole) Mara, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092308)

Stijaković (Stole) Mile, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092309)

Stijaković (Stole) Petar, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092312)

Stijaković (Stole) Predrag, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092311)

Stijaković (Teodor) Branko, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092317)

Stijaković (Teodor) Darinka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092320)

Stijaković (Teodor) Dragica, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092318)

Stijaković (Teodor) Dušanka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092322)

Stijaković (Teodor) Milena, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092533)

Stijaković (Teodor) Petar, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092321)

Stijaković (Teodor) Radislav, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092319)

Stijaković (Teodor) Radmila, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092323)

Stijković (Đurađ) Danilo, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1942 u masovnom pokolju, Drakulić (1136092302)

Stolić (Đurađ) Gordana, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092299)

Stolić (Đurađ) Mirjana, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7051s00018)

Stolić (Đurađ) Mirjana, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulica (0853061020)

Stolić (Đurađ) Mirko, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092297)

Stolić (Đurađ) Uglješa, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092298)

Stolić (Jovo) Ljubica, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092281)

Stolić (Jovo) Ljubica, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (0899054037)

Stolić (Kosta) Vida, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (0899054049)

Stolić (Kosta) Vida, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092289)

Stolić (Marko) Ljubica, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092296)

Stolić (Mitar) Ljubica, rođena 1918. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (0899054042)

Stolić (Nikola) Dragica, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (0899054057)

Stolić (Nikola) Đurađ, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092295)

Stolić (Nikola) Đurađ, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (0899054035)

Stolić (Nikola) Pane, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (0899054056)

Stolić (Nikola) Pane, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092288)

Stolić (Nikola) Petra, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (0899054058)

Stolić (Nikola) Petra, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092277)

Stolić (Nikola) Spasoja, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (7002s00034)

Stolić (Nikola) Spasoje, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092278)

Stolić (Nikola) Vaso, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092279)

Stolić (Nikola) Vaso, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (0899054034)

Stolić (Pane) Anka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (0899054038)

Stolić (Pane) Jovanka, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (0899054041)

Stolić (Pane) Milan, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (0899054054)

Stolić (Pane) Milan, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092290)

Stolić (Pane) Milenko, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092291)

Stolić (Pane) Mirjana, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (0899054045)

Stolić (Pane) Nikola, rođen 1874. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092275)

Stolić (Pane) Nikola, rođen 1875. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (0899054055)

Stolić (Pane) Risto, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092280)

Stolić (Pane) Risto, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (0899054052)

Stolić (Pane) Vico, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (0899054050)

Stolić (Pane) Zdravka, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092293)

Stolić (Pane) Zdravko, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092292)

Stolić (Rista) Boško, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (0899054051)

Stolić (Risto) Boško, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092282)

Stolić (Risto) Božica, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (0899054036)

Stolić (Risto) Božica, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092284)

Stolić (Risto) Desanka, rođena 1919. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (0899054059)

Stolić (Risto) Desanka, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092283)

Stolić (Risto) Dušan, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092285)

Stolić (Risto) Dušanka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092286)

Stolić (Risto) Stoja, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (0899054046)

Stolić (Teodor) Joka, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (0899054048)

Stolić (Tošo) Joka, rođena 1875. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092276)

Todorinović (Mile) Darinka, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092559)

Todorinović (Mile) Vladimir, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092560)

Todorinović (Mile) Vukosava, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092561)

Torbica (Miloš) Luka, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (7002s00035)

Torbica (Miloš) Nikola, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092556)

Tunić (Damjan) Milica, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092499)

Tunić (Damjan) Pero, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092500)

Tunić (Damjan) Sin, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092498)

Tunić (Ilija) Damjan, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092495)

Tunić (Miloš) Stevo, rođen 1919. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Dachau (1136092493)

Tuskić (Nn) Jovana, rođena 1875. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulići (1131039064)

Višekruna (Petar) Jovo, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Banja luka (0934067016)

Višekruna (Petar) Vlajko, rođen 1910. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Valjevo (1136092494)

Višekruna (Petar) Vukosava, rođena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Banja luka (0934067019)

Višekruna (Todor) Đuja, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Banja luka (0934067018)

Vladušić (Đuro) Milica, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1136092448)

Vukčević (Damjan) Luka, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092501)

Vukčević (Đurađ) Staka, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092502)

Vukobrat (Đurađ) Dane, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092583)

Vukobrat (Ilija) Stevanija, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092526)

Vukobrat (Jovan) Đurađ, rođen 1886. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092581)

Vukobrat (Jovan) Marija, rođena 1883. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092582)

Vukobrat (Jovo) Gordana, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092528)

Vukobrat (Jovo) Ljubomir, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092525)

Vukobrat (Jovo) Marija, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092524)

Vukobrat (Jovo) Milorad, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092527)

Vukobrat (Stevan) Milica, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092523)

Vuković (Đurađ) Jovanka, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092546)

Vuković (Đuro) Boško, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092547)

Vuković (Đuro) Boško, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Banja luka (1126002006)

Vuković (Đuro) Jovanka, rođena 1898. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Banja luka (1126002005)

Vuković (Đuro) Nedeljko, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Banja luka (1126002008)

Vuković (Đuro) Nedeljko, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092550)

Vuković (Đuro) Spasoje, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092548)

Vuković (Đuro) Spasoje, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942 u masovnom pokolju, Drakulić (1126002007)

Vuković (Đuro) Vaso, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092549)

Zelenika (Boško) Smilja, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092362)

Željković (Koja) Vasilija, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092104)

Zeljković (Kojo) Živko, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092562)

Željković (Kosta) Vasilija, rođen 1918. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1132060044)

Zeljković (Kosta) Vaskrisija, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092563)

Željković (Kosta) Živko, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1132060045)

 

P.S. Drakulić je 1991g imao 319s, u tome 262 Srba, 36 Hrvata, 15 Jugoslovena, 4 Muslimana i 2 ostalih, a 2013g imao j3 1.299s.

Pokolj u Drakuliću je bilo masovno pogubljenje srpskog civilnog stanovništva koje su tijekom Drugog svjetskog rata počinile ustaše 7. veljače 1942. u okolici Banje Luke, točnije u naseljima DrakulićŠargovacMotike i u rudniku Rakovac.[1][2]

Pripadnici „Poglavnikovog tjelesnog sdruga“ (Pavelićeve garde) i VIII ustaške „bojne“ (bataljona), hladnim oružjem su ubili oko 2.300 Srba, većinom staraca, žena i 551 dijete,[3]jer su vojno sposobni muškarci uglavnom bili u zarobljeništvu. Počinitelje ovog pokolja predvodio je „nadporučnik“ (kapetan) Josip Mislov u pratnji petrićevačkog župnika, fratraMiroslava Filipovića, a sve je isplanirao raniji ustaški „stožernik“ dr Viktor Gutić. Izvršitelji su bili ustaše iz Zagreba i Banje Luke, potpomognuti dijelom domaćeg hrvatskog stanovništva. Poklani su, s rijetkim izuzecima, svi Srbi koji su se tog jutra zatekli kod svojih kuća.

Zbog straha od mjesne pobune nakon što se pročula vijest o zločinu, general Edmund Glaise von Horstenau je odveo Miroslava Filipovića pred ratni sud. Tamo je osuđen i odveden u zatvor, ali ubrzo oslobođen te je postao zapovjednik logora u Jasenovcu.[4]

 

Dujakovci

 

 

 

Delić (Đurađ) Vukosava, rođena 1911. Srpkinja, poginula 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Dujakovci (0535028017)

Delić (Janko) Đorđe, rođen 1900. Srbin, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Dujakovci (0813024019)

Delić (Petar) Ljubomirka, rođena 1927. Srpkinja, poginula 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Dujakovci (0535028018)

Miličević (Vukosav) Miloš, rođen 1907. Srbin, poginuo 1941. U aprilskom ratu 1941 god., Dujakovci (0813024017)

Vranjaš (Đurađ) Mirko, rođen 1922. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Banja luka (0442030001)

Vulin (Jovan) Stojan, rođen 1890. Srbin, umro 1945. u zatvoru, Dujakovci (1137093001)

 

 

P.S. Dujakovci su 1991g imali 330s, u tome 329 Srba i 1 ostalih a 2013g imali su 127s.

 

Goleši

 

 

 

Damjanović (Vid) Gavro, rođen 1907. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Goleši (1129030012)

Donjak (Mila) Spasoje, rođen 1926. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Travnik (1128022042)

Galić (Stojan) Savo, rođen 1925. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Goleši (1137095010)

Grmina (Mile) Branka, rođena 1906. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Goleta- součan (1130036046)

Grmuša (Mile) Branko, rođen 1909. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Banja luka (1131040005)

Grmuša (Mile) Branko, rođen 1914. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Goleši (1137095013)

Jović (Nn) Mirko, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1131040004)

Jović (Ostoja) Mirko, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (1137095012)

Jović (Simo) Ostoja, rođen 1924. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Gornji Pervan (1137095008)

Jović (Simo) Stojan, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Pavlovac (1137095007)

Knežević (Ilija) Petar, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (0181039021)

Knežević (Petar) Jovanka, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0181039018)

Knežević (Petar) Jula, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0181039019)

Knežević (Petar) Nada, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0181039020)

Knežević (Vid) Vasilije, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Bukvolek (1137095009)

Knežević (Vid) Vaskrsije, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Bukvolek (1137095009)

Kudra (Nn) Rajko, rođen 1902. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Banja luka (1137095019)

Matić (Luka) Jovo, rođen 1897. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (1137095018)

Matić (Luka) Jovo, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (1131040002)

Matić (Vukosav) Miloš, rođen 1914. Srbin, poginuo od ustaša 1944. u NOBu, Topola (1137095014)

Moconja (Stojko) Dragoljub, rođen 1927. Srbin, poginuo 1941. U NORu, Goleši (1137095011)

Pantoš (Kosta) Nedeljko, rođen 1932. Srbin, poginuo 1945. Prilikom borbi, Goleši (1137095002)

Ružević (Đurađ) Jovan, rođen 1914. Srbin, ubijen 1945. u direktnom teroru, Goleši (1137095004)

Ružević (Đurađ) Novak, rođen 1921. Srbin, poginuo od ustaša 1944. u NOBu, Dubrava-topola (1137095005)

Ružević (Mićo) Gojko, rođen 1912. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,Pavlovac (1137095001)

Ružević (Mihajlo) Desanka, rođena 1914. Srpkinja, ubijena 1945. kod kuće, Goleši (1137095003)

Ružević (Mitar) Dobrosav, rođen 1919. Srbin, poginuo 1941. U NOBu, Melnik (1137095006)

Ružević (Mitar) Dobroslav, rođen 1919. Srbin, poginuo od ustaša 1943. u NOBu, Bronzani majdan (1126007007)

Vučić (Ostoja) Dmitar, rođen 1902. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Banja luka (1137095015)

Vučić (Tomo) Stajko, rođen 1905. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Lokvari (1137095016)

Vučić (Tomo) Stojko, rođen 1905. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Lokvari (1137095016)

 

 

P.S. Goleši su 1991g imali 827s, u tome 820 Srba, 5 ostalih i 2 Jugoslovena, a 2013g imali su 384s.

 

Ivanjska

 

 

 

Bijelić (Ivo) Jeka, rođena 1914. Hrvatica, ubijena 1944. kod kuće, Banja luka (1134085007)

Bilbija (Nn) Stojan, rođen 1895. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Ivanjska (1137097048)

Bjelić (Petar) Anto, rođen 1894. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Ivanjska (1137096001)

Bonjević (Mane) Miloš, rođen 1902. Srbin, poginuo 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2520189001)

Dobraš (Aleksa) Milovan, rođen 1922. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Ivanjska (1137098012)

Dobraš (Aleksa) Radovan, rođen 1926. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Ivanjska (1137098013)

Dobraš (Ćiro) Veljko, rođen 1912. Srbin, nestao 1945. nepoznato, Nepoznato (0390044003)

Dobraš (Đorđe) Božidar, rođen 1904. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Odred (1137098050)

Dobraš (Đorđe) Vaskrsija, rođen 1904. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Brigada (1137098034)

Dobraš (Đorko) Petko, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1137098031)

Dobraš (Jovan) Mile, rođen 1911. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Brigada (1137098032)

Dobraš (Ljuba) Rade, rođen 1923. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Brigada (1137098027)

Dobraš (Ljuba) Slavko, rođen 1925. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Brigada (1137098028)

Dobraš (Luka) Đorđo, rođen 1861. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ivanjska (1137098035)

Dobraš (Luka) Petar, rođen 1925. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, 11.krajiška brigada (1137098049)

Dobraš (Marko) Ostoja, rođen 1898. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Ivanjska (1137098016)

Dobraš (Nikola) Đorđo, rođen 1885. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Ivanjska (1137098030)

Dobraš (Nn) Uroš, rođen 1912. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Ivanjska (1137098057)

Dobraš (Ostoja) Bogoljub, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Odred (1137098018)

Dobraš (Ostoja) Boro, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Odred (1137098017)

Dobraš (Ostoja) Rajko, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Ivanjska (1137098019)

Dobraš (Pajo) Dmitra, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137098021)

Dobraš (Pane) Dušan, rođen 1914. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Brigada (1137098036)

Dobraš (Rade) Ljubo, rođen 1898. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ivanjska (1137098026)

Dobraš (Rade) Savo, rođen 1900. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Ivanjska (1137098054)

Dobraš (Spasoje) Mileva, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137098015)

Dobraš (Spasoje) Milka, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137098014)

Dobraš (Teodor) Dragoljub, rođen 1900. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Ivanjska (1137098029)

Dobraš (Trivun) Pajo, rođen 1906. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Ivanjska (1137098020)

Dobraš (Trivun) Stojan, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Piskavica (1137098022)

Dobraš (Vaskrsije) Marko, rođen 1925. Srbin, nestao 1942. nepoznato, Nepoznato (1137097071)

Dobraš (Vaskrsije) Žarko, rođen 1920. Srbin, poginuo od ustaša 1943. u NOBu, Jablanica (1137099085)

Dobraš (Žarko) Milka, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099078)

Dujlović (Joso) Pejo, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Ivanjska (1137096003)

Dujlović (Jozo) Pejo, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Ivanjska (1137096003)

Dujlović (Stipe) Kaja, rođena 1892. Hrvatica, ubijena 1942. U direktnom teroru, Ivanjska (1137096002)

Đukić (Jovo) Jovan, rođen 1868. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Ivanjska (1137098023)

Đukić (Jovo) Stevo, rođen 1870. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Ivanjska (1137098024)

Đukić (Panta) Petra, rođena 1876. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Ivanjska (1137098025)

Golemović (Mlađen) Nada, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1134091005)

Jakovljević (Ivo) Bato, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1941. Prilikom borbi ili bombardovanja, Beograd (1137096005)

Jakovljević (Ivo) Mato, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1941. Prilikom borbi ili bombardovanja, Beograd (1137096005)

Jovančević (Sava) Blagoje, rođen 1914. Srbin, nestao 1945. nepoznato, Nepoznato (0612100008)

Jurišić (Mato) Bogoljub, rođen 1912. Hrvat, ubijen 1944. U direktnom teroru, Ivanjska (1137099088)

Karalić (Aleksa) Pantelija, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Kozara (1137097069)

Karalić (Aleksa) Rade, rođen 1914. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Prijedor (1137097068)

Karalić (Đorđija) Dušan, rođen 1898. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Prijedor (1137097046)

Karalić (Đorđije) Kosta, rođen 1907. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1137097041)

Karalić (Dragoljub) Milica, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137097055)

Karalić (Dragoljub) Mira, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137097054)

Karalić (Đuro) Mijat, rođen 1870. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Ivanjska (1137097016)

Karalić (Dušan) Rajko, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1137097047)

Karalić (Gliše) Ostoja, rođen 1900. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Ravni gaj (1137097056)

Karalić (Jovan) Krsta, rođena 1900. Srpkinja, umrla 1943. u zatvoru, Ivanjska (1137097025)

Karalić (Kosta) Momčilo, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1137097072)

Karalić (Lazo) Boro, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Ivanjska (1137097077)

Karalić (Ljuban) Dragomir, rođen 1924. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, 15 brigada 4bataljon (1137097042)

Karalić (Ljuban) Miroslav, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137097043)

Karalić (Manojlo) Milan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Brigada beograd (1137098052)

Karalić (Mijat) Jovan, rođen 1897. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ivanjska (1137097024)

Karalić (Milan) Milosav, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Prijedor (1137097065)

Karalić (Milorad) Branko, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Prijedor (1137097044)

Karalić (Milorad) Živko, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Prijedor (1137097045)

Karalić (Miloš) Gavro, rođen 1890. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Ivanjska (1137097040)

Karalić (Miloš) Nikola, rođen 1885. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Verići (1137097015)

Karalić (Mirko) Milovan, rođen 1922. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Vlasenica (1137097074)

Karalić (Nn) Teodor, rođen 1904. Srbin, umro 1942. u NOBu, Kozara (2829017017)

Karalić (Ostoja) Ruža, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137097057)

Karalić (Peja) Ćiro, rođen 1888. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1137097058)

Karalić (Peja) Stojan, rođen 1882. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Ivanjska (1137097059)

Karalić (Petar) Radovan, rođen 1922. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Travnikc (1137097075)

Karalić (Rade) Petra, rođena 1880. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Ivanjska (1137097063)

Karalić (Rade) Riste, rođen 1878. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Ivanjska (1137097062)

Karalić (Rista) Mlađan, rođen 1902. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1137097064)

Karalić (Šane) Savka, rođena 1915. Srpkinja, umrla 1943. U zatvoru, Banja luka (1137097004)

Karalić (Simeun) Oste, rođen 1929. Srbin, poginuo 1942. u NORu, Bosanska dubica (1137097073)

Karalić (Spasoje) Aleksandar, rođen 1919. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Vlasenica (1137097030)

Karalić (Spasoje) Dragoje, rođen 1926. Srbin, poginuo 1944. U  NOBu, Šid-srem.front (1137097032)

Karalić (Spasoje) Ljubo, rođen 1900. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Vecići (1137097006)

Karalić (Spasoje) Mile, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Piskovica (1137097002)

Karalić (Spasoje) Radojka, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1137097003)

Karalić (Spasoje) Radovan, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Planina šator (1137097031)

Karalić (Stojan) Spasoje, rođen 1878. Srbin, nestao 1942. nepoznato, Nepoznato (1137097001)

Karalić (Sveto) Stevan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1127008011)

Karalić (Teodor) Milorad, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Prijedor (2829017019)

Karalić (Teodor) Milosava, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Prijedor (1137097005)

Karalić (Teodor) Milovan, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Prijedor (2829017018)

Karalić (Toma) Stojan, rođen 1876. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Ii krajiška (1137097085)

Karalić (Uroš) Nada, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Ivanjska (1137097070)

Karalić (Vid) Novak, rođen 1889. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Ofanziva u c.gori (1137097053)

Karolić (Simeun) Dmitar, rođen 1912. Srbin, poginuo 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, Kozara (1137097078)

Katalina (Aleksa) Boško, rođen 1915. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Ivanjska (1137097079)

Keserović (Jozo) Luca, rođena 1919. Hrvatica, poginula 1944. U NOBu, 15 krajiška brigada (1137099089)

Koljanić (Đorđe) Dušan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Brigada han Pjesak (1137098051)

Koljanić (Miloš) Jovo, rođen 1895. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1137098043)

Koljanić (Sava) Teodor, rođen 1886. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Ivanjska (1137098042)

Kovačević (Jozo) Mato, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1941. U aprilskom ratu 1941 god., Nepoznato (0401183008)

Kovrlija (Ilija) Ilinka, rođena 1942. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Prijedor (1137097034)

Kovrlija (Jovan) Ilija, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Prijedor (1137097033)

Kukić (Makso) Radivoje, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Bistrica, banja luka (1137098056)

Kukić (Stojan) Makso, rođen 1897. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Madžarevići (1137098055)

Malinić (Miloš) Vaskrsija, rođen 1907. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, 2. kozarski odred (1137097012)

Milaković (Čedo) Milovan, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (7002s00045)

Milaković (Đurđije) Milica, rođena 1897. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Ivanjska (1137099092)

Milaković (Đuro) Gojko, rođen 1913. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Ivanjska (1137099027)

Milaković (Đuro) Ljuko, rođen 1926. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Bosanska gradiš (1137099069)

Milaković (Đuro) Moma, rođen 1885. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Ivanjska (1137099057)

Milaković (Đuro) Neđo, rođen 1900. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Ivanjska (1137099023)

Milaković (Đuro) Vidosava, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099009)

Milaković (Gliša) Vasilija, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Ivanjska (1137099044)

Milaković (Gojko) Dragica, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099030)

Milaković (Gojko) Mile, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Ivanjska (7002s00047)

Milaković (Gojko) Novo, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (7002s00046)

Milaković (Gojko) Predrag, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099029)

Milaković (Jovo) Sava, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Ivanjska (1137099038)

Milaković (Jovo) Simeun, rođen 1880. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Ivanjska (1137099042)

Milaković (Lazar) Branko, rođen 1917. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, 11 krajiška brigada (1137099052)

Milaković (Mane) Gospava, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099104)

Milaković (Manojlo) Gospava, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (7002s00041)

Milaković (Manojlo) Milka, rođena 1913. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Ivanjska (1137099028)

Milaković (Marko) Staka, rođena 1881. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Ivanjska (1137099043)

Milaković (Milan) Staka, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (7002s00040)

Milaković (Miloš) Milena, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099067)

Milaković (Mirko) Ostoja, rođen 1910. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Avala-beograd (1137099032)

Milaković (Mitar) Nedeljko, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Ivanjska (1127009106)

Milaković (Mitar) Petar, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Ivanjska (1137099022)

Milaković (Mitar) Slavko, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, 11 krajiška brigada (1137099056)

Milaković (Mlađan) Dobrila, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099102)

Milaković (Mlađan) Dragica, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099099)

Milaković (Mlađan) Dušanka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099004)

Milaković (Mlađan) Ljubica, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (7002s00042)

Milaković (Mlađan) Miro, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099098)

Milaković (Mlađan) Ružica, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099100)

Milaković (Mlađan) Vitomir, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099101)

Milaković (Neđo) Milovan, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099026)

Milaković (Neđo) Sava, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099025)

Milaković (Nikola) Jovanka, rođena 1900. Crnogorka, ubijena 1942. u direktnom teroru, Ivanjska (1137099005)

Milaković (Nikola) Rade, rođen 1894. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Ivanjska (1137099091)

Milaković (Nilola) Tanasije, rođen 1885. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Ivanjska (1137099058)

Milaković (Nn) Milosavka, rođena 1922. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Ivanjska (1137099013)

Milaković (Novak) Milan, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099039)

Milaković (Obrad) Ljubo, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (7002s00043)

Milaković (Obrad) Rajko, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099008)

Milaković (Obrad) Zorka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099007)

Milaković (Pejo) Glišo, rođen 1881. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ivanjska (1137099051)

Milaković (Rade) Branislav, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099096)

Milaković (Rade) Jovanka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Ivanjska (1137099020)

Milaković (Rade) Mile, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Ivanjska (1137099093)

Milaković (Rade) Mitra, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099094)

Milaković (Rade) Momir, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099095)

Milaković (Radomir) Mirko, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099048)

Milaković (Radomir) Rajka, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099049)

Milaković (Rista) Todora, rođena 1907. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Ivanjska (1137099021)

Milaković (Rista) Vukosava, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Ivanjska (1137099081)

Milaković (Simeun) Savka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Ivanjska (1137099011)

Milaković (Simeun) Simo, rođen 1900. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Ivanjska (1137099014)

Milaković (Simo) Boško, rođen 1921. Srbin, ubijen 1942. u NOBu, Kozara (1137099040)

Milaković (Simo) Božidar, rođen 1925. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Ivanjska (1137099045)

Milaković (Simo) Dušan, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099046)

Milaković (Simo) Krsta, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099047)

Milaković (Simo) Petra, rođena 1902. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Ivanjska (1137099024)

Milaković (Stevan) Jela, rođena 1922. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Ivanjska (1137099076)

Milaković (Stevan) Marija, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Ivanjska (1137099103)

Milaković (Stevan) Petra, rođena 1907. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Ivanjska (1137099097)

Milaković (Stojan) Mara, rođena 1888. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Ivanjska (1137099068)

Milaković (Stojan) Mara, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Ivanjska (1137099003)

Milaković (Stojan) Stevan, rođen 1882. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Ivanjska (1137099050)

Milaković (Stojan) Zorka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099086)

Milaković (Toma) Novak, rođen 1900. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Ivanjska (1137099037)

Milaković (Toma) Staka, rođena 1914. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Ivanjska (1137099031)

Milaković (Vaskrija) Ostoja, rođen 1912. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Ivanjska (1137099012)

Milaković (Vaskrsije) Anđa, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099018)

Milaković (Vaskrsije) Danica, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099019)

Milaković (Vaskrsije) Milka, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099015)

Milaković (Vaskrsije) Savo, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099016)

Milaković (Vaskrsije) Svetko, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099017)

Milaković (Vaskrsije) Živko, rođen 1924. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Ivanjska (1137099041)

Milaković (Vaso) Stoja, rođena 1885. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Ivanjska (1137099059)

Milaković (Vido) Ruža, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Ivanjska (1137099006)

Milaković (Vido) Vaskrsija, rođen 1882. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Ivanjska (1137099010)

Milaković (Vlado) Jovan, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099075)

Milaković (Vlado) Milan, rođen 1943. Srbin, ubijen od ustaša 1944. kod kuće, Ivanjska (1137099079)

Milaković (Vlado) Mira, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099077)

Milaković (Vlado) Petar, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (7002s00044)

Milaković (Vlado) Radoslav, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099080)

Milić (Andrija) Vojin, rođen 1918. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (1137097039)

Miloković (Ostoja) Pantelija, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, 11 krajiška brigada (1137099002)

Narančić (Božo) Ostoja, rođen 1888. Srbin, poginuo 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, Ivanjska (1137097035)

Narančić (Đorđije) Mlađan, rođen 1902. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Kozara (1137099072)

Narančić (Dragoljub) Milka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Prijedor (1137097050)

Narančić (Dragoljub) Vidosava, rođena 1916. Srpkinja, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Ivanjska (1137097037)

Narančić (Dušan) Makivija, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Ivanjska (1137097038)

Narančić (Mile) Gospava, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Prijedor (1137097052)

Narančić (Ostoja) Mile, rođen 1906. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1137097051)

Ninić (Stojka) Duka, rođen 1898. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Brigada (1137098037)

Nišić (Gavro) Teodor, rođen 1914. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Na kozari (0175007074)

Nišić (Teodor) Milorad, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Prijedor (0175007078)

Nišić (Teodor) Milovan, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Ivanjska (0175007077)

Nišić (Teodor) Radovan, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Ivanjska (0175007076)

Nišić (Trivun) Draginja, rođena 1916. Srpkinja, poginula 1941. prilikom borbi ili bombardovanja, Verić (0175007075)

Perić (Mirko) Vlado, rođen 1936. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. Kod kuće, Ivanjska (1137099090)

Petrušić (Lazar) Milja, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (1137099061)

Petrušić (Mile) Uroš, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Stara gradiška (1137099060)

Petrušić (Uroš) Bogdan, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Dragelji (1137099062)

Petrušić (Uroš) Mile, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1137099063)

Pilagić (Dušan) Rade, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Radulji (0211092042)

Pilipović (Luka) Milan, rođen 1888. Srbin, ubijen 1945. u direktnom teroru, Kalati (1137099064)

Pilipović (Milan) Dane, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (1137099066)

Pilipović (Milan) Mara, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099065)

Piljagić (Cvija) Riste, rođen 1895. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ivanjska (1137097066)

Piljagić (Cvijo) Đuređ, rođen 1884. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Ivanjska (1137097020)

Piljagić (Đorđije) Stevan, rođen 1902. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Vecići-polje (1137097009)

Piljagić (Đurađ) Dobrila, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Prijedor (1137097022)

Piljagić (Đurađ) Milorad, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Prijedor (1137097021)

Piljagić (Dušan) Rade, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozarski odred (1137097076)

Piljagić (Milan) Mikailo, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Šir.br.kozara (1137097007)

Piljagić (Milan) Savo, rođen 1923. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kod jasenovca (1137097017)

Piljagić (Rista) Dušan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Cazin (1137097067)

Piljagić (Sešo) Đorđije, rođen 1875. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Piljag-ivanjska (1137097008)

Piljagić (Stojan) Aleksa, rođen 1888. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Verići (1137097010)

Piljagić (Tešo) Stojan, rođen 1860. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Piljag-ivanjska (1137097011)

Piljagić (Vaskrsije) Đurđija, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Ivanjska (1137097019)

Piljagić (Vaskrsije) Milovan, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Ivanjska (1137097018)

Piljević (Nn) Mrza, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (0844051043)

Piljević (Novak) Svetko, rođen 1902. Srbin, umro od ustaša 1943. U NOBu, Grmeč (0844051042)

Popović (Dušan) Petar, rođen 1923. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Travnik (1137098008)

Popović (Joša) Dragić, rođen 1924. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Knežica (1137098001)

Popović (Stojan) Nikola, rođen 1886. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Ivanjska (1137098053)

Popović (Vid) Dragan, rođen 1915. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1137098003)

Popović (Vid) Đurađ, rođen 1912. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, B.gradiška (1137098002)

Popović (Vid) Momčilo, rođen 1918. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1137098004)

Potkozarac (Trivo) Stoja, rođena 1924. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, Konjic (0550021256)

Račić (Đorđe) Žarko, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Ivanjska (7002s00048)

Račić (Đorđije) Bjelica, rođena 1926. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Ivanjska (1137099054)

Račić (Đorđije) Žarko, rođen 1924. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Ivanjska (1137099053)

Račić (Dušan) Milorad, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Ivanjska (1137099071)

Račić (Ilija) Simeun, rođena 1898. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Ivanjska (1137099084)

Račić (Ljubo) Vid, rođen 1924. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Motike (1137099055)

Račić (Pavle) Milosavka, rođena 1915. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Ivanjska (1137099070)

Račić (Simeun) Stojko, rođen 1896. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Ivanjska (1137099082)

Račić (Stojan) Dušanka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099074)

Račić (Stojan) Jovanka, rođena 1902. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Ivanjska (1137099073)

Račić (Stojko) Novak, rođen 1916. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1137099083)

Savić (Ćiro) Danica, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0409336011)

Savić (Nn) Ćiro, rođen 1918. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (0409336010)

Šmitran (Luka) Manojlo, rođen 1890. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Ivanjska (1137098005)

Šmitran (Manojlo) Rajko, rođen 1925. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Kozara (1137098006)

Šmitran (Vaso) Ilija, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ivanjska (1137098007)

Stjepanović (Franje) Anto, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1945. U NOBu, Bosanski novi (1137099087)

Stjepanović (Franjo) Anto, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1945. U NOBu, Drežnica (1126005069)

Subotić (Dragan) Mlađan, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Prijedor (1137097028)

Subotić (Dragan) Rajka, rođena 9999. Srpkinja, poginula 1942. U zatvoru, Prijedor (1137097027)

Subotić (Dragan) Stevan, rođen 1925. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Kozara (1137097026)

Subotić (Jefto) Stojko, rođen 1943. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Prijedor (1137097049)

Subotić (Mlađan) Novak, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1127010073)

Subotić (Mlađan) Radovan, rođen 1927. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Kozara (1127010076)

Subotić (Mlađan) Vladislav, rođen 1925. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Kozara (1127010075)

Subotić (Stojan) Anka, rođena 1915. Srpkinja, ubijena 1942. U zatvoru, Prijedor (1137097029)

Subotić (Stojan) Mlađan, rođen 1896. Srbin, nestao 1941. nepoznato, Nepoznato (1127010074)

Subotić (Vaskrsije) Milan, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (1137097060)

Subotić (Vaskrsije) Stanimir, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Kozara (1137097061)

Šukalo (Aleksa) Dušan, rođen 1908. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Knežica na Prib (1137097083)

Šukalo (Bogoljub) Ratko, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Prijedor (2835051011)

Šukalo (Cvija) Milan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Jošikova voda (1137098041)

Šukalo (Cvija) Stojan, rođen 1904. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Grmeč (1137098045)

Šukalo (Ilija) Bogoljub, rođen 1922. Srbin, poginuo od ustaša 1942. u NOBu, Piskavica (1137098039)

Šukalo (Ilija) Bogoljub, rođen 1924. Hrvat, poginuo od ustaša 1942. u NOBu, Piskavica (2835051010)

Šukalo (Jevta) Stanko, rođen 1906. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Odred kozara (1137098044)

Šukalo (Jovan) Dragoljub, rođen 1915. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Kozara (1137098040)

Šukalo (Kostadin) Jovanka, rođena 1886. Srpkinja, ubijena 1942. U zatvoru, Prijedor (1137097080)

Šukalo (Ninko) Aleksa, rođen 1886. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Prijedor (1137097081)

Šukalo (Ostoja) Novak, rođen 1898. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (1137098046)

Šukalo (Simeun) Stanko, rođen 1905. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, 2.krajiška (1137098048)

Šukalo (Stevan) Đorđe, rođen 1880. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Ivanjska (1137098033)

Šukalo (Stojan) Ratko, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Prijedor (1137097082)

Šukalo (Trivun) Milena, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137098038)

Šukalo (Vaso) Gina, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1943. U zatvoru, Prijedor (1137097084)

Sukolo (Paja) Pantelija, rođen 1916. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Bihać (1137099001)

Šušnjar (Navonko) Dragan, rođen 1910. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Hrvat.karlovac (1137099036)

Šušnjar (Ostoja) Milja, rođena 1886. Srpkinja, ubijena 1942.  direktnom teroru, Ivanjska (1137099035)

Šušnjar (Simeun) Ostoja, rođen 1885. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Ivanjska (1137099034)

Šušnjar (Stojan) Gliša, rođen 1884. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Ivanjska (1137099033)

Tureka (Ivo) Jeka, rođena 1914. Hrvatica, umrla od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (0274028010)

Vojgić (Dragan) Ilonka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Krupa na vrbasu (2330011013)

Vojgić (Dragan) Pero, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Krupa na vrbasu (2330011014)

Vojgić (Dragan) Stana, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Krupa na vrbasu (2330011015)

Vojgić (Pero) Dragan, rođen 1910. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2330011012)

Vranković (Rade) Dušan, rođen 1904. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Gabovac.petrinj (1649020051)

Vrhovac (Mlađen) Dragojla, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137098011)

Vrhovac (Novak) Milica, rođena 1915. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Kozara (1137098010)

Vrhovac (Sava) Mlađen, rođen 1912. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-stalag (1137098009)

Vrhovac (Savo) Rade, rođen 1921. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Banja luka (1137097023)

Vuković (Ćiro) Lazo, rođen 1900. Srbin, poginuo 1945. u direktnom teroru, Matike kozara (1206031027)

 

P.S. Ivanjska, Potkozarje imalo je 1991g 4.577s, u tome 3.306 Hrvata, 1.095 Srba, 118 Jugoslovena, 52 ostalih i 6 Muslimana, a 2013g imala je 3.296s.

 

Jagare

 

 

 

Banović (Sava) Ostoja, rođen 1882. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Jagare (1137100009)

Banović (Vaso) Ostoja, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Jagare (5004s00113)

Behović (Ramo) Ramadan, rođen 1911. Musliman, poginuo 1943. nepoznato, Slavonski brod (1131039045)

Danilović (Dušan) Stoja, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Jagare (1137100018)

Danilović (Lazar) Joka, rođena 1882. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Jagare (1137100019)

Danilović (Simo) Joka, rođena 1898. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Jagare (5004s00114)

Danilović (Vaso) Stevo, rođen 1883. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U direktnom teroru, Piskavica-b.luk (1137100010)

Kajkut (Laza) Tomo, rođen 1914. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Jagare (1137100008)

Kajkut (Lazar) Jevto, rođen 1875. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Jagare (1137100013)

Kajkut (Lazar) Stevo, rođen 1886. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Jagare (1137100014)

Kajkut (Petar) Filip, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1942. Kod kuće, Jagare (5004s00111)

Kajkut (Petar) Vaso, rođen 1885. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Jagare (1137100012)

Kajkut (Stevo) Vida, rođena 1920. Mađarica, ubijena 1942. Kod kuće, Jagare (1137100002)

Kajkutvić (Petar) Aleksa, rođen 1884. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Banja luka (5004s00110)

Miletić (Lazar) Simeun, rođen 1882. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Jagare (1137100016)

Miletić (Lazar) Simo, rođen 1887. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Jagare (1518014018)

Miletić (Mitar) Simo, rođen 1856. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Jagare (1137100017)

Miletić (Niko) Milja, rođena 1898. Srpkinja, umrla 1945. u zatvoru, Banja luka (1518014019)

Miletić (Risto) Mile, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1942. Kod kuće, Jagare (5004s00112)

Miljković (Mile) Mlađen, rođen 1906. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Jagare (1137100020)

Oroz (Gojko) Tode, rođen 1889. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Jagare (1137100011)

Partalo (Dušan) Duško, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Jagare (1137100021)

Partalo (Loze) Simo, rođen 1894. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Ustanički Put 4 (1131042004)

Partalo (Nikola) Tomo, rođen 1921. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Sanski most (1137100022)

Partalo (Simo) Ilija, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Na sutjesci (1131042005)

Partalo (Toda) Mlađen, rođen 1912. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Jagare (1137100003)

Ratković (Veljko) Stana, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Jagare (1137100007)

Savanović (Jovan) Simo, rođen 1911. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Jagare (1137100024)

Savanović (Simo) Petar, rođen 1912. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Govir-banja luk (1137100015)

Vranješ (Jovo) Stojko, rođen 1913. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Skender vakuf (1137100023)

Vranješ (Nn) Stana, rođena 1901. Srpkinja, ubijena 1942. kod kuće, Jagare (1137100025)

Vučić (Nn) Tode, rođen 1892. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Jagare (1137100004)

Vučić (Petar) Simeun, rođen 1910. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Jagare (1137100001)

Vučić (Petar) Tode, rođen 1894. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Banja luka (1129027037)

Vučić (Tode) Đurađ, rođen 1921. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Banja luka (1129027039)

Vučić (Tode) Đurađ, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1137100006)

Vučić (Tode) Miloš, rođen 1918. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Banja luka (1129027038)

Vučić (Tode) Miloš, rođen 1925. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Čemernica (1137100005)

 

P.S. Jagare je 1991g imalo 1.269s, u tome 1.172 Srba, 54 Muslimana, 33 Jugoslovena, 7 ostalih i 3 Hrvata, a 2013g imalo je 1.407s.

 

Kmećani

 

 

 

Grgić (Stipe) Luka, rođen 1921. Hrvat, nestao 1942. nepoznato, Stara Pazova (1137101001)

Gvozdenović (Nn) Pane, rođen 1874. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Kmečani-b.luka (1205024012)

Kozomara (Dušan) Jelena, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Kmećani (1137101002)

Kozomara (Dušan) Risto, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1941. kod kuće, Kmećani (1137101003)

Marjanović (Đuro) Đorđe, rođen 1896. Srbin, poginuo 1941. U NOBu, Mliništa (0394064011)

Perić (Ilija) Sava, rođena 1919. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092515)

Stojaković (Sava) Uroš, rođen 1911. Srbin, poginuo 1941. Prilikom borbi ili bombardovanja, Kmećani (1137101004)

 

 

P.S. Kmećani su 1991g imali 458s, u tome 441 Srba, 7 Hrvata i po 5 Jugoslovena i ostalih, a 2013g imali su 238s.

 

Kola

 

 

 

Džajić (Toma) Đuka, rođen 1928. Srbin, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Kaladžajići (1138103001)

Gajić (Doka) Nikola, rođen 1904. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Kola (1137102005)

Gajić (Đorđe) Vukosava, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Mihin do (0822012035)

Gajić (Dušan) Maksim, rođen 1929. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Čađovica (1137102015)

Gajić (Mihajlo) Mileva, rođena 1921. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Gornja kola (1137102009)

Gajić (Mile) Đuja, rođena 1892. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Rekavica (0829012024)

Gajić (Mile) Đuja, rođena 1893. Srpkinja, ubijena 1943. u direktnom teroru, Rekavica (1137102004)

Gajić (Pavle) Bogdan, rođen 1917. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Krupa na vrbasu (1137102007)

Gajić (Savo) Branislav, rođen 1922. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Bistrica (1137102008)

Gajić (Simo) Stojan, rođen 1906. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Bosanski novi (1137102010)

Gajić (Tomo) Miloš, rođen 1910. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Bosanski novi (1137102011)

Gajić (Trivun) Gojko, rođen 1909. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Rekavica-b.luka (1137102006)

Jovanić (Božo) Dušan, rođen 1900. Srbin, ubijen 1945. u direktnom teroru, Dobrnja (1137102012)

Jovanić (Dušan) Radomir, rođen 1923. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Kola gornja (1137102013)

Knežević (Petko) Jovo, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Krupa na vrbasu (1137102016)

Knežević (Simo) Đorđe, rođen 1892. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Krupa na vrbasu (1137102014)

Radulović (Jovo) Slavko, rođen 1911. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Kozarac b.luka (1138103002)

Vukmir (Branko) Vuja, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Kola (1137102002)

Vukmir (Mijo) Grujo, rođen 1925. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Ivanska (1137102001)

Vukmir (Stoja) Dragomir, rođen 1921. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Bistrica (1137102003)

Vuković (Milan) Ljubomir, rođen 1910. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Banja luka (1129030006)

 

 

P.S. Kola su 1991g imala 2.241s, u tome 2.212 Srba, 18 Jugoslovena, 10 ostalih i 1 Muslimana, a 2013g imala su 1.385s.

 

Kola Donja

 

 

 

Bojenić (Nikola) Milorad, rođen 1929. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Motike b. luka (1138105006)

Čekić (Đuro) Vidosav, rođen 1918. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Bosanski novi (1138106012)

Čekić (Mile) Novak, rođen 1932. Srbin, poginuo 1945. Prilikom borbi, Kola donja (1138105005)

Ćutković (Mihajlo) Vinko, rođen 1929. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Bosanski novi (1138106013)

Ćutković (Mile) Mirko, rođen 1912. Srbin, poginuo 1941. U aprilskom ratu 1941 god., Osijek (1138106014)

Đaković (Stevo) Simo, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Demirovac (1169037195)

Dragišić (Nikola) Tihomir, rođen 1934. Srbin, poginuo 1945. Prilikom borbi, Kola donja (1138105004)

Gatorić (Filip) Dragomir, rođen 1919. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Kranjska (1138106003)

Gatorić (Spasoje) Jovo, rođen 1880. Srbin, ubijen 1944. u zatvoru, Banja luka (1138106004)

Gojić (Kosta) Milorad, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Selo motike (1132059002)

Gojić (Ostoja) Vaskrsija, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Han kola (1134078003)

Ilić (Đoko) Boro, rođen 1904. Srbin, ubijen 1943. pri deportaciji, Slavonska Požega (1169037198)

Ilić (Uroš) Ostoja, rođen 1925. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1169037199)

Jaćimović (Stevo) Đorđo, rođen 1897. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Zelengora (1138104003)

Knežević (Nikola) Milan, rođen 1888. Srbin, zaklan 1941. U direktnom teroru, Krupa na vrbasu (1134079002)

Kopranović (Jovan) Bogdan, rođen 1917. Srbin, umro 1943. Na prinudnom radu, Kolodonje b.luk (1138105008)

Krečar (Blagoje) Dušan, rođen 1908. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, D kola b luka (1134078002)

Krečar (Vaskrsija) Uroš, rođen 1908. Srbin, nestao 1943. nepoznato, Nepoznato (1134078001)

Lukić (Petar) Branko, rođen 1913. Srbin, umro 1945. u NOBu, Kolodonje b. lu (1138105007)

Miloković (Ilija) Milja, rođena 1905. Srpkinja, ubijena 1944. U zatvoru, Banja luka (1138106009)

Miloković (Mitar) Krstan, rođen 1885. Srbin, ubijen 1944. u zatvoru, Banja luka (1138106007)

Miloković (Teodor) Rosa, rođena 1893. Srpkinja, ubijena 1944. U zatvoru, Banja luka (1138106008)

Ninković (Đorđe) Mihajlo, rođen 1890. Srbin, ubijen 1944. u zatvoru, Banja luka (1138106011)

Palavšić (Čedo) Dragomir, rođen 1929. Srbin, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Plavšići (1138104001)

Šinik (Gavro) Vida, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1204020339)

Štrbac (Gojko) Bogdan, rođen 1928. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Banja luka (1138106010)

Šućur (Nikola) Doljan, rođen 1918. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Bosanski novi (1138106002)

Šućur (Pero) Momir, rođen 1916. Srbin, poginuo 1941. u aprilskom ratu 1941 god., Vojnik kraljevine ju (1138106001)

Šulić (Petar) Krsten, rođen 1896. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Kolodonje b. lu (1138105003)

Šulić (Petar) Stojan, rođen 1906. Srbin, umro 1944. u NOBu, Banja luka (1138105002)

Trtić (Vaso) Stanoje, rođen 1919. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, b.luk (1138104002)

Tubonjić (Niko) Dušan, rođen 1914. Srbin, ubijen 1944. u NOBu, Koloplavšić (1138104004)

Vuković (Ćiro) Lazo, rođen 1907. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Banja luka (1138106006)

Vuković (Mihajlo) Ljubomir, rođen 1904. Srbin, ubijen 1944. U zatvoru, Banja luka (1138106005)

Zvonar (Simo) Branko, rođen 1915. Srbin, umro 1944. u NOBu, D.kala b.luka (1138105001)

 

 

P.S. Kola Donja imala su 1991g 757s, u tome 741 Srba, 8 ostalih, 7 Jugoslovena i 1 Hrvata, a 2013g imala su 434s.

 

Krmine

 

 

 

Aleksić (Mlađen) Miloš, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kod teslića (1138107009)

Batić (Marko) Cvijo, rođen 1885. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Kastal (1138107015)

Blagojević (Jevto) Nikola, rođen 1919. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Krmine b. luka (1138107010)

Blagojević (Obrad) Simeun, rođen 1901. Srbin, ubijen 1942. U zatvoru, Kastel (1138108004)

Borojević (Ostoja) Mile, rođen 1870. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Bosanska kostajnica (1244061050)

Botić (Vaskrsija) Milan, rođen 1908. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Krmine b. luka (1138107002)

Botić (Vaso) Stanko, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Krupa (1138107001)

Božić (Maksim) Savan, rođen 1893. Srbin, poginuo 1941. Prilikom borbi ili bombardovanja, Krmine (1138108001)

Božić (Niko) Petar, rođen 1878. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Krmine (0211092041)

Branković (Krsta) Gojko, rođen 1924. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Sarajevo (0798039003)

Branković (Milan) Bogdan, rođen 1925. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Kozara (1129029017)

Branković (Savan) Krsta, rođen 1888. Srbin, ubijen 1945. kod kuće, Krmine (0798039004)

Čolić (Vaskrsije) Pavo, rođen 1909. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Banja luka (1138108005)

Dabričanin (Tode) Lazo, rođen 1895. Srbin, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Krmine b. luka (1138107008)

Dragić (Đurađ) Dušan, rođen 1915. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Nemačka (5020s00285)

Gašić (Petar) Đuka, rođen 1915. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Banja luka (2324021122)

Milanović (Blagoje) Božo, rođen 1903. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Banja luka (1138107006)

Milovanović (Lazo) Blagoja, rođen 1925. Srbin, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Krmine (1138108002)

Nikolić (Jakov) Jovan, rođen 1903. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Banja luka (1138107003)

Popović (Nikola) Mirko, rođen 1922. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Krupa (1138107012)

Popović (Nikola) Pavo, rođen 1917. Srbin, ubijen od četnika 1944. U direktnom teroru, U krminama (1138107011)

Prosan (Nikola) Milan, rođen 1906. Srbin, umro 1943. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Krmine (1138107014)

Rađević (Spasoje) Jovan, rođen 1928. Srbin, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Krmine (1138107007)

Tandalo (Jovo) Mihailo, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Krmine (1138107013)

Topić (Jovan) Gojko, rođen 1902. Srbin, ubijen 1942. u NOBu, Krnete, (2828011002)

Vidović (Krsto) Dušan, rođen 1928. Srbin, umro od ranjavanja 1945. u NOBu, Banja luka (1138107004)

Vidović (Vaso) Ilija, rođen 1894. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Krmine b. luka (1138107005)

Vuković (Jovan) Milorad, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1941. kod kuće, Krmine (1138108003)

 

P.S. Krmine su 1991g imale 980s, u tome 973 Srba, 6 ostalih i 1 Hrvata, a 2013g imale su 578s.

 

Krupa na Vrbasu

 

 

 

Amidžić (Blagoje) Mirko, rođen 1910. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Krupa na vrbasu (1138111015)

Amidžić (Blagoje) Vid, rođen 1904. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Krupa na vrbasu (1138111009)

Amidžić (Dmitar) Blagoje, rođen 1880. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Krupa na vrbasu (1138111008)

Amidžić (Ilija) Branko, rođen 1913. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Banja luka (1138111006)

Amidžić (Mile) Petko, rođen 1902. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Krupa na vrbasu (1138111003)

Amidžić (Vujo) Vid, rođen 1927. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Klašnice (1138111007)

Anđelić (Ostoja) Đuro, rođen 1904. Srbin, spaljen 1941. kod kuće, Surjan bočac (1138109019)

Antonić (Pavle) Stojan, rođen 1901. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Bos.gradiška (1138110002)

Bilić (Milan) Đurađ, rođen 1914. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Rekavice (1138111001)

Blagojević (Stanko) Miloš, rođen 1906. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Krupa n v (1138110021)

Bojanić (Ilija) Savka, rođena 1902. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Krupa na vrbasu (1138111016)

Branković (Marko) Vladimir, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Nepoznato (1201012097)

Branković (Petar) Dušan, rođen 1908. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Banja luka (1201012100)

Čenić (Stevan) Gojko, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Krupa na vrbasu (1138111005)

Čenić (Stevan) Stanko, rođen 1902. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Krupa na vrbasu (1138111004)

Ducan (Stevan) Jovan, rođen 1881. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Bočac (1141136002)

Ducanović (Ilija) Veljko, rođen 1911. Srbin, spaljen 1941. kod kuće, Surjan bačac (1138109001)

Ducanović (Ilija) Vojislav, rođen 1920. Srbin, spaljen 1941. Kod kuće, Surjan bočac (1138109002)

Đurđević (Stojan) Ilija, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Krupa na vrbasu (1138111010)

Galešić (Simo) Ile, rođen 1880. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Krupa na vrbasu (1138111013)

Jekić (Đuka) Đurađ, rođen 1891. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Šurjen,bočac (1138110024)

Ljuboja (Pero) Bogdan, rođen 1909. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Dobrnja (1138111011)

Ljuboja (Pero) Dušan, rođen 1906. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Krupa na vrbasu (1138111012)

Lukendić (Branko) Bogdan, rođen 1919. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Ključ (1138110003)

Maksimović (Jovan) Arsenije, rođen 1908. Srbin, poginuo 1941. Kod kuće, Krupa (0609058002)

Malbašić (Đorđe) Ostoja, rođen 1919. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Krupa n v (1138109018)

Malbašić (Janko) Gojko, rođen 1896. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Krupa n v (1138109016)

Mijić (Jovan) Branko, rođen 1902. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Krupa n v (1138109017)

Mijić (Jovo) Trivun, rođen 1892. Srbin, spaljen 1941. kod kuće, Surjan bočac (1138109004)

Mijić (Stanko) Pero, rođen 1892. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Krupa n/v (1138109007)

Orozović (Dmitar) Anđa, rođena 1886. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, Krupanj (1138109003)

Pevulja (Ilija) Ljubo, rođen 1913. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Banja luka (1138109012)

Pevulja (Ilija) Mikailo, rođen 1911. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Banja luka (1138109011)

Pevulja (Jovica) Milojka, rođena 1906. Srpkinja, umrla 1942. U zatvoru, Banja luka (1138109010)

Pevulja (Milan) Miajilo, rođen 1904. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Banja luka (1138109013)

Pevulja (Milan) Obrad, rođen 1911. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Banja luka (1138109014)

Podkaščanin (Stojan) Luka, rođen 1875. Srbin, ubijen 1941. Kod kuće, Krupa (1138110029)

Podraščanin (Luka) Dušan, rođen 1911. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Krupa na vrbasu (1138111002)

Popović (Marko) Trivun, rođen 1898. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Krupa na vrbasu (1131045002)

Rađević (Gaja) Mirko, rođen 1905. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Krupa n v (1138110001)

Rađević (Gliga) Jevta, rođen 1903. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Krupa n v (1138110007)

Rađević (Gliga) Miloš, rođen 1923. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Krupa (1138110009)

Rađević (Gliga) Mladen, rođen 1909. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Krupa n (1138110008)

Ristić (Jovo) Branko, rođen 1905. Srbin, umro od Nemaca 1941. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-stalag (1138109005)

Ristić (Spasoje) Nikola, rođen 1873. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Tijesno (1138110025)

Šamara (Aleksa) Mikajlo, rođen 1902. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Krupa n v (1138110020)

Šamara (Božo) Milovan, rođen 1911. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Čemernica (1138109009)

Šamara (Simo) Vaso, rođen 1881. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Krupa n v (1138110019)

Šamara (Stevan) Stoja, rođena 1913. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Krupa n/v (1138109008)

Serdar (Božo) Mihajlo, rođen 1911. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Krupa n v (1138110004)

Stančević (Marko) Stojan, rođen 1913. Srbin, umro 1944. nepoznato, Krupanj (1138110023)

Stančević (Tomo) Vaso, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Banja luka (1138110022)

Stanojčić (Luka) Đurađ, rođen 1888. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Krupa n v (1138110006)

Stanojčić (Nn) Ilinka, rođen 9999. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Krupa n v (1138110005)

Strika (Trivun) Branko, rođen 1905. Srbin, poginuo 1941. U aprilskom ratu 1941 god., Beograd (1138110018)

Tarlać (Vaso) Milić, rođen 1884. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Banja luka (1138109015)

Tešanović (Stevan) Mirko, rođen 1900. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Krupa na vrbasu (1138111014)

Tešanović (Stojan) Jovo, rođen 1872. Srbin, umro 1943. u zatvoru, Krupa (1138110027)

Vidović (Jovan) Mile, rođen 1924. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Krupa n v (1138110010)

Vidović (Lazar) Stojko, rođen 1860. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Krupa n v (1138110014)

Vidović (Stanko) Jovan, rođen 1926. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Šehovići (1138110013)

Vidović (Stanko) Milovan, rođen 1919. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Gornje ratkovo (1138110012)

Vidović (Stojko) Milan, rođen 1907. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Krupa n v (1138110015)

Vidović (Vaso) Vida, rođena 1891. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Krupa n v (1138110011)

Vranješević (Đorđe) Ljubo, rođen 1908. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Bos.novi (1138109006)

Vučić (Mirko) Đurađ, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. Kod kuće, Krupa na vrbasu (1138110017)

Vučić (Mirko) Stojan, rođen 1926. Srbin, poginuo 1942. nepoznato, Krupa n v (1138110016)

Vuković (Dušan) Marko, rođen 1919. Srbin, spaljen 1942. U direktnom teroru, Krupa (1138110026)

Vuković (Dušan) Marko, rođen 1919. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Krupe (1574030013)

 

P.S. Krupa na Vrbasu imala je 1991g 1858s, u tome 1826 Srba, 14 Jugoslovena, 10 ostalih, 7 Hrvata i 1 Muslimana, a 2013g imala je 1.257s.

 

Kuljani

 

 

 

Blažević (Jakov) Jure, rođen 1923. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1138112011)

Bumbar (Ivo) Anto, rođen 1926. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1138112002)

Cucek (Jakov) Karlo, rođen 1906. Slovenac, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1138112006)

Domić (Petar) Ivo, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1941. prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1138112012)

Katić (Rade) Simo, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1138112008)

Kovačević (Stojka) Milan, rođen 1880. Srbin, streljan 1941. U direktnom teroru, Kragujevac (1138112005)

Kralj (Ignjac) Jožefa, rođena 1875. Slovenka, ubijena 1945. Kod kuće, Kuljani (1138112001)

Lovrenović (Marjan) Ivo, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1941. Prilikom borbi ili bombardovanja, Krčmarica (1138112010)

Mamuza (Ilija) Ivan, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Kuljani (1138112004)

Marinković (Dragutin) Mirko, rođen 1924. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Kozara (2219129039)

Marinković (Dragutin) Savo, rođen 1906. Srbin, poginuo 1942. U direktnom teroru, Kozara (2219129040)

Mršić (Marko) Marica, rođena 1928. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Kuljani (1138112007)

Najdek (Mihajlo) Rudin, rođen 1913. Hrvat, umro od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (1138112003)

Radić (Ostoja) Jakov, rođen 1900. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bosanska dubica (0045018042)

Radman (Grga) Marko, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1941. Prilikom borbi ili bombardovanja, Krčmarica (1138112009)

 

P.S. Kuljani su 1991g imali 1.207s, u tome 772 Hrvata, 283 Srba, 75 ostalih, 73 Jugoslovena i 3 Muslimana, a 2013g imali su 4.294s.

 

Ljubačevo

 

 

 

Čeko (Đuro) Pavo, rođen 1917. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Banja luka (1138114011)

Čeko (Jovica) Savan, rođen 1868. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Banja luka kaš. (1138114007)

Čeko (Petar) Gligorije, rođen 1879. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Čelinac (1128019015)

Čeko (Petar) Gligorije, rođen 1888. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Bjeljevine (1138114004)

Čeko (Stevan) Đuro, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Banja luka (1138114010)

Čeko (Tode) Nikola, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Karanovac,b.l. (1138114008)

Glavić (Mitra) Obrad, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (1138114013)

Glišić (Teodor) Dušan, rođen 1918. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ljubačevo (1138114020)

Kovačević (Aleksa) Dušan, rođen 1918. Srbin, ubijen 1942. U zatvoru, Banja luka (1138114014)

Kovačević (Mile) Spasoje, rođen 1916. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Karanovac (1138114015)

Kovačević (Vaso) Jovan, rođen 1914. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Banja luka (1138114016)

Lazićić (Simo) Milenko, rođen 1921. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Banja luka (1131043017)

Maglov (Tomo) Stojan, rođen 1870. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Banja luka (1138114022)

Popović (Ile) Jevto, rođen 1891. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Kastel banja lu (1138114018)

Popović (Vaso) Mirko, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Banja luka (1138114018)

Škorić (Luka) Gligorije, rođen 1880. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Čelinsko raskr. (1138114006)

Škorić (Luka) Tode, rođen 1897. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Skender vakuf (1138114005)

Todorović (Stanko) Vaso, rođen 1908. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Banja luka (1138114012)

Todorović (Tode) Toma, rođen 1918. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Karanovac (1138114001)

Vasilić (Stanko) Jovan, rođen 1891. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Banja luka (1138114021)

Višekrina (Jakov) Jevta, rođen 1889. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Ljubačevo (1138114002)

Višekrina (Jevta) Svetko, rođen 1919. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Debelo brdo (1138114003)

Vranješ (Pejo) Mitar, rođen 1870. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Banja luka (1138114017)

Vučenović (Đuro) Ljuboja, rođen 1912. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Karanovac (1138114023)

Vučenović (Teodor) Dušan, rođen 1907. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Krupa na vrbasu (1138114025)

Vučenović (Trivun) Stevan, rođen 1904. Srbin, poginuo 1941. U NOBu, Skender vakuf (1138114024)

Vujasin (Đuro) Pejkan, rođen 1895. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ljubačevo (1138114009)

 

 

P.S. Ljubačevo je 1991g imalo 663s, u tome 652 Srba, 6 Jugoslovena, 3 ostalih i 2 Hrvata, a 2013g imalo je 500s.

 

Lokvari

 

 

 

Bunjac (Rade) Dragan, rođen 1905. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Brza Palanka (0867093023)

Milićević (Risto) Mirko, rođen 1908. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Karanovac (1137094002)

Savanović (Risto) Boško, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Bosanski novi (1137094001)

 

 

 

Lusići

 

 

 

Azarić (Jovo) Momir, rođen 1915. Srbin, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Radmanići (1138113001)

Babić (Đurađ) Ljubo, rođen 1916. Srbin, umro od Nemaca 1943. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemački logor (1138113010)

Lazičić (Gojko) Branislav, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Lusići (1138113007)

Lazičić (Gojko) Dušan, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Lusići (1138113006)

Lazičić (Simo) Jovo, rođen 1914. Srbin, umro od Nemaca 1941. Kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemački logor (1138113005)

Lazičić (Vlado) Jovo, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1943. Kod kuće, Lusići (1138113004)

Milekić (Niko) Stojan, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. Kod kuće, Bjelajce (1138113003)

Milekić (Stojan) Niko, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Mrkonjić grad (1138113002)

Radanović (Gojko) Borislav, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1941. kod kuće, Dujakovci (1138113008)

Živković (Manojlo) Dušan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Lusići (1138113009)

 

P.S. Lusići su 1991g imali 339s, u tome 338 Srba i 1 Hrvata, a 2013g imali su 116s.

 

Mađir

 

 

 

Batajić (Rade) Boško, rođen 1926. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1127009104)

Goga (Mećava) Hrista, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0506026009)

Naljepa (Nn) Tofiljka, rođena 1910. ostalo, ubijena 1945. U direktnom teroru, Donji mađir (1133064001)

Stanivuković (Mile) Mirko, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Banja luka (1132059021)

 

 

 

Melina

 

 

 

Blagojević (Glišo) Milovan, rođen 1922. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Bos. novi (1138115001)

Bobar (Nikola) Marko, rođen 1925. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Pavlovac,b.luka (1138115007)

Čergić (Stanko) Milan, rođen 1914. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Bos.novi (1138115002)

Gračanin (Mile) Vojin, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Pervan,b.luka (1138116004)

Knežević (Đurađ) Gojko, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kozara (1128014005)

Knežević (Đurađ) Gojko, rođen 1928. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kozarac,b.luka (1138116006)

Knežević (Petar) Miloš, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Piskavica,b.l. (1138116007)

Koljančić (Simo) Ostoja, rođen 1900. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, B.luka (2554040153)

Kovačević (Mitar) Miloš, rođen 1906. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Mlinište,jajce (1138116005)

Lužija (Mihajlo) Milovan, rođen 1909. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Slavićka,b.luka (1138116003)

Lužija (Mijajlo) Milovan, rođen 1907. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Banja luka (0660018023)

Majstorović (Stojan) Ilija, rođen 1926. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Bakinci,banja l (1138116001)

Palačković (Ilija) Risto, rođen 1915. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Slavićka,b.l. (1138115006)

Palačković (Ostoja) Dragan, rođen 1907. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Mala rastelnica (1138115010)

Palačković (Spasoje) Radomir, rođen 1923. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Slavonska Požeg (1138115011)

Popović (Luka) Nikola, rođen 1896. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Stanić (0822012039)

Popović (Mićo) Branko, rođen 1908. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Brdo majdan,b.l (1138115005)

Radić (Bogdan) Novak, rođen 1928. Srbin, umro 1943. u NOBu, Banja luka (1129027027)

Ritan (Ilija) Gospava, rođena 1904. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Slovička (0659014008)

Savić (Gojko) Ostoja, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1943. nepoznato, Melina (1138115004)

Savić (Simeona) Gojko, rođen 1923. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Kostajnica (1138115003)

Šteković (Pavle) Momčilo, rođen 1921. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Bos.novi (1138116002)

Zeljković (Nikola) Radovan, rođen 1926. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Bos. novi (1138115008)

Zeljković (Stojan) Milan, rođen 1921. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Banja luka (1138115009)

 

 

P.S. Melina je 1991g imala 1.260s, u tome 1.248 Srba, 5 Jugoslovena, po 3 ostala i Hrvata i 1 Muslimana, a 2013g imala je 827s.

 

Motike

 

 

 

Brković (Đorđe) Mirko, rođen 1909. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Banja luka (1128016044)

Brković (Đurađ) Đorđo, rođen 1890. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1139117001)

Brković (Đurađ) Pavo, rođen 1882. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1139117002)

Brković (Dušan) Danica, rođena 1914. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Motike (1128016045)

Brković (Jošo) Rosa, rođena 1896. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139117006)

Brković (Lazar) Dragica, rođena 1923. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139117007)

Brković (Lazar) Ljubica, rođena 1919. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (5002s01432)

Brković (Lazar) Marica, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139117009)

Brković (Lazar) Novak, rođen 1924. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1139117008)

Brković (Mirko) Cica, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1128016049)

Brković (Mirko) Joka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1128016048)

Brković (Mirko) Ljubo, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (1128016047)

Brković (Mirko) Nada, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1128016046)

Brković (Nn) Danica, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (5002s01433)

Brković (Savo) Danica, rođena 1924. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139117010)

Brković (Savo) Danica, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (5002s01431)

Brković (Stanko) Lazar, rođen 1895. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1139117005)

Brković (Trivun) Stanoja, rođen 1922. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Busovača (1139117011)

Bućina (Tomo) Sava, rođena 1900. Srpkinja, poginula 1942. U NOBu, Kozara (1572008011)

Dojčinović (Petar) Cvijeta, rođena 1903. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139117014)

Josipović (Mileta) Jozo, rođen 1903. Hrvat, ubijen 1941. u direktnom teroru, Banja luka (1133065003)

Josipović (Pejo) Marko, rođen 1913. Hrvat, ubijen 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, Zagreb (1126007064)

Josipović (Petar) Stepa, rođen 1912. Hrvat, ubijen 1944. U direktnom teroru, Banja luka (1139117106)

Knežević (Đurađ) Zorka, rođena 1919. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (5002s01462)

Knežević (Mlađan) Mitar, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (5002s01460)

Knežević (Mlađan) Spasoja, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (5002s01461)

Knežević (Nn) Sava, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (5002s01459)

Knežević (Nn) Trivuna, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (5002s01463)

Knežević (Spasoja) Gospava, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00061)

Knežević (Spasoja) Mara, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00062)

Knežević (Spasoja) Rade, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00063)

Kovačević (Jovo) Stevo, rođen 1883. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Motike (1139117020)

Kovačević (Nn) Jovanka, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (5002s01458)

Kovačević (Nn) Stevo, rođen 1867. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (5002s01457)

Kovačević (Risto) Jovanka, rođena 1902. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139117021)

Kovačević (Trivun) Dragica, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139117026)

Kovačević (Trivun) Dušan, rođen 1923. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Motike (1139117022)

Kovačević (Trivun) Dušan, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00064)

Kovačević (Trivun) Marica, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139117028)

Kovačević (Trivun) Milorad, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139117027)

Kovačević (Trivun) Mirko, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139117025)

Kovačević (Trivun) Petar, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139117024)

Kovačević (Trivun) Zora, rođena 1926. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139117023)

Kovačević (Trivun) Zorka, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00065)

Kuzmić (Blažo) Dušanka, rođena 1920. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Banja luka (1273021036)

Ljevar (Ivan) Ana, rođena 1908. Hrvatica, ubijena 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Motike (1139117109)

Ljevar (Ivo) Šimo, rođen 1915. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Banja luka (1139117107)

Lukajić (Nikola) Marko, rođen 1911. Srbin, ubijen 1942. u NOBu, Marićka (1139118002)

Malešenić (Vaso) Branko, rođen 1921. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Motike (1134080029)

Malešević (Đorđo) Radojka, rođena 1918. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (5002s01451)

Malešević (Đuro) Jovanka, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1134080028)

Malešević (Dušan) Cvijeta, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7051s00062)

Malešević (Dušan) Dragica, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1134080047)

Malešević (Dušan) Milan, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1134080048)

Malešević (Dušan) Nevenka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1134080049)

Malešević (Dušan) Radosava, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1134080050)

Malešević (Janko) Stana, rođena 1917. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1134080057)

Malešević (Jovan) Gospava, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1134080052)

Malešević (Jovan) Ljubica, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1134080046)

Malešević (Marko) Radojka, rođena 1915. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1134080054)

Malešević (Nn) Jovanka, rođena 1896. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (5002s01449)

Malešević (Nn) Pero, rođen 1872. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (5002s01434)

Malešević (Nn) Rista, rođen 1873. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (5002s01448)

Malešević (Nn) Zora, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (5002s01454)

Malešević (Ostoja) Ljubica, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (5002s01450)

Malešević (Pero) Dušan, rođen 1908. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Motike (1134080045)

Malešević (Pero) Milorad, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00070)

Malešević (Pero) Mirko, rođen 1909. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Motike (1134080051)

Malešević (Pero) Petar, rođen 1906. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1134080036)

Malešević (Pero) Petko, rođen 1916. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Motike (1134080056)

Malešević (Pero) Rade, rođen 1914. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1134080053)

Malešević (Pero) Vaso, rođen 1904. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1134080027)

Malešević (Petar) Cvijeta, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1134080040)

Malešević (Petar) Dragoljub, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1134080058)

Malešević (Petar) Koviljka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1134080042)

Malešević (Petar) Milorad, rođen 1922. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Motike (1134080038)

Malešević (Petar) Milosava, rođena 1925. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1134080039)

Malešević (Petar) Radenko, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1134080043)

Malešević (Petar) Radosavka, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1134080041)

Malešević (Petar) Tihomir, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1134080044)

Malešević (Petko) Radosava, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00068)

Malešević (Rade) Dragoslava, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00066)

Malešević (Rade) Ljeposava, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00069)

Malešević (Rade) Mirjana, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00067)

Malešević (Rade) Zora, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1134080055)

Malešević (Stevan) Milica, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1134080037)

Malešević (Tadije) Ristana, rođena 1897. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1134080026)

Malešević (Teša) Pero, rođen 1894. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Nepoznato (1134080025)

Malešević (Vaso) Branko, rođen 1918. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (5002s01447)

Malešević (Vaso) Dragan, rođen 1925. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Motike (1134080031)

Malešević (Vaso) Ljubo, rođen 1923. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Motike (1134080030)

Malešević (Vaso) Marica, rođena 1919. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1134080035)

Malešević (Vaso) Mlađen, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1134080032)

Malešević (Vaso) Slavko, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1134080033)

Malešević (Vaso) Vukosava, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00071)

Malešević (Vaso) Vuksan, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1134080034)

Malešević (Vaso) Zorka, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (5002s01452)

Marjanović (Nn) Ljubo, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Sanski most (0175006038)

Marković (Branko) Vukašin, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Prnjavor mali (1139118001)

Narančić (Gavro) Miloš, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1139118003)

Šešić (Jovan) Stojan, rođen 1889. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1139117012)

Šešić (Stevo) Stana, rođena 1893. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139117013)

Stanković (Đurađ) Grozda, rođena 1918. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139117003)

Stanković (Pero) Milica, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139117004)

Stijaković (Bićana) Ljeposava, rođena 1923. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Motike (1133071063)

Stijaković (Božo) Nevenka, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00123)

Stijaković (Božo) Rade, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (7002s00132)

Stijaković (Božo) Slavko, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1133071056)

Stijaković (Božo) Živko, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (7002s00113)

Stijaković (Branko) Savka, rođena 1904. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1133071036)

Stijaković (Cvijo) Dragoljub, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00126)

Stijaković (Cvijo) Đuja, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00122)

Stijaković (Cvijo) Lazar, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (7002s00128)

Stijaković (Cvijo) Nenad, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00127)

Stijaković (Cvijo) Stana, rođena 1922. Srpkinja, ubijena 1942. U masovnom pokolju, Motike (1127010078)

Stijaković (Cvijo) Stojan, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00124)

Stijaković (Cvijo) Zorka, rođena 1915. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139118059)

Stijaković (Đorđa) Lazarka, rođena 1925. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1133071037)

Stijaković (Đorđe) Bosiljka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1133071040)

Stijaković (Đorđe) Branko, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1133071039)

Stijaković (Đorđe) Desa, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7050s00166)

Stijaković (Đorđe) Dosta, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1133071038)

Stijaković (Đorđe) Dragica, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00093)

Stijaković (Đorđe) Draginja, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139118068)

Stijaković (Đorđe) Drago, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7050s00168)

Stijaković (Đorđe) Dušan, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139118067)

Stijaković (Đorđe) Gorica, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Motike (5002s00049)

Stijaković (Đorđe) Jelena, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7050s00167)

Stijaković (Đorđe) Kosta, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139118070)

Stijaković (Đorđe) Lazarka, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00134)

Stijaković (Đorđe) Mara, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00133)

Stijaković (Đorđe) Mihailo, rođen 1917. Srbin, ubijen 1942. U masovnom pokolju, Motike (1127010077)

Stijaković (Đorđe) Milenko, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7050s00169)

Stijaković (Đorđe) Nada, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7050s00165)

Stijaković (Đorđe) Novak, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00099)

Stijaković (Đorđe) Savo, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139118069)

Stijaković (Đorđe) Simeuna, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00094)

Stijaković (Đorđe) Slavko, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139118066)

Stijaković (Đurađ) Zdravka, rođena 1903. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139118011)

Stijaković (Đure) Mileva, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1133071048)

Stijaković (Đuro) Cvijo, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (1139118015)

Stijaković (Đuro) Dete, rođeno 1941. Srbin, ubijeno od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00102)

Stijaković (Đuro) Gordana, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00096)

Stijaković (Đuro) Marko, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00083)

Stijaković (Đuro) Ostoja, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00079)

Stijaković (Đuro) Slavko, rođen 1925. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Motike (1139118013)

Stijaković (Đuro) Slavko, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00080)

Stijaković (Đuro) Svetko, rođen 1927. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Motike (1139118014)

Stijaković (Đuro) Zora, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00097)

Stijaković (Dušan) Živka, rođena 1916. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Motike (1131039091)

Stijaković (Gligo) Milorad, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00104)

Stijaković (Ilija) Božo, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (1139118033)

Stijaković (Ilija) Dragan, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (1133071058)

Stijaković (Ilija) Đuro, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (7002s00084)

Stijaković (Ilija) Dušan, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (7002s00130)

Stijaković (Ilija) Ljubo, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (7002s00131)

Stijaković (Ilija) Milan, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (1139118035)

Stijaković (Ilija) Rajko, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (1139118032)

Stijaković (Ilija) Simo, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (1139118034)

Stijaković (Jošo) Dragica, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00092)

Stijaković (Jošo) Marica, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00088)

Stijaković (Jošo) Nenad, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00087)

Stijaković (Jovan) Joka, rođena 1907. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139118065)

Stijaković (Jove) Nikola, rođen 1895. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Motike (1133071059)

Stijaković (Jovo) Danica, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139118039)

Stijaković (Jovo) Đorđa, rođen 1904. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Motike (1133071035)

Stijaković (Jovo) Gospava, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139118040)

Stijaković (Jovo) Ljubica, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139118041)

Stijaković (Jovo) Ljubomir, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139118042)

Stijaković (Jovo) Marica, rođena 1924. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139118037)

Stijaković (Jovo) Miloš, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (1139118038)

Stijaković (Jovo) Mira, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00075)

Stijaković (Jovo) Spasenija, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00074)

Stijaković (Jovo) Trivun, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00072)

Stijaković (Kojo) Ćiro, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (1131039081)

Stijaković (Kojo) Danica, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Motike (1131039090)

Stijaković (Kojo) Grozda, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1131039093)

Stijaković (Kojo) Jeka, rođena 1926. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Motike (1131039092)

Stijaković (Kojo) Jeka, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00106)

Stijaković (Kojo) Živko, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (1131039082)

Stijaković (Kojo) Zora, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1131039094)

Stijaković (Kosta) Đuro, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (7051s00061)

Stijaković (Kosta) Rade, rođen 1913. Srbin, ubijen 1945. U direktnom teroru, Motike (1139118016)

Stijaković (Kosta) Rajko, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7051s00060)

Stijaković (Lazo) Marica, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139118057)

Stijaković (Lazo) Nenad, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139118043)

Stijaković (Lazo) Petar, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (1139118055)

Stijaković (Lazo) Petko, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (1139118056)

Stijaković (Luka) Cvijeta, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139118021)

Stijaković (Luka) Novak, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00110)

Stijaković (Marko) Božo, rođen 1912. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Motike (1133071054)

Stijaković (Mihajlo) Dete, rođeno 1941. Srbin, ubijeno od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00103)

Stijaković (Mihajlo) Milorad, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1127010079)

Stijaković (Mihajlo) Radenko, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1127010080)

Stijaković (Mijanko) Ilinka, rođena 1907. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139118036)

Stijaković (Milan) Brana, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7050s00163)

Stijaković (Milan) Desanka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00077)

Stijaković (Milan) Ilinka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7050s00162)

Stijaković (Milan) Ljubica, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00076)

Stijaković (Milan) Mile, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (1139118007)

Stijaković (Milan) Nada, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139118009)

Stijaković (Milan) Neđeljko, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7050s00160)

Stijaković (Milan) Nevenka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7050s00164)

Stijaković (Milan) Nikola, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139118010)

Stijaković (Milan) Petar, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (7002s00078)

Stijaković (Milan) Radmila, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139118008)

Stijaković (Milan) Ratko, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7050s00161)

Stijaković (Milan) Simo, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (7002s00082)

Stijaković (Milan) Stojko, rođen 1924. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Motike (1139118005)

Stijaković (Milan) Stojko, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00081)

Stijaković (Milan) Živko, rođen 1926. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Motike (1139118006)

Stijaković (Mile) Anđa, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00089)

Stijaković (Mile) Dušanka, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00091)

Stijaković (Mile) Mićo, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (7002s00105)

Stijaković (Mile) Mirko, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (1131039086)

Stijaković (Miloš) Drago, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7051s00058)

Stijaković (Miloš) Đuro, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (7051s00059)

Stijaković (Miloš) Mirko, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (7002s00107)

Stijaković (Miloš) Zorka, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7051s00057)

Stijaković (Mirko) Jovanka, rođena 1896. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1133071060)

Stijaković (Mladen) Ankica, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00090)

Stijaković (Mlađen) Desanka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139118047)

Stijaković (Mlađen) Dete, rođeno 1941. Srbin, ubijeno od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00095)

Stijaković (Mladen) Dragan, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00100)

Stijaković (Mladen) Ilija, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (7002s00101)

Stijaković (Mladen) Ratko, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00086)

Stijaković (Mladen) Tominka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00098)

Stijaković (Mlađen) Vida, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139118012)

Stijaković (Nikola) Cvijeta, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00125)

Stijaković (Nikola) Darinka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139118049)

Stijaković (Nikola) Dušanka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1133071050)

Stijaković (Nikola) Mara, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1133071051)

Stijaković (Nikola) Novak, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1133071049)

Stijaković (Nikola) Rajko, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00129)

Stijaković (Nikole) Lazar, rođen 1924. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Motike (1133071062)

Stijaković (Nikole) Stojko, rođen 1922. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Motike (1133071061)

Stijaković (Nn) Ljuba, rođena 1873. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Motike (1131039087)

Stijaković (Nn) Ljuba, rođena 1874. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (5002s01456)

Stijaković (Nn) Petar, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (5002s01455)

Stijaković (Pantelija) Dragan, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1133071033)

Stijaković (Pantelija) Miloš, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1133071034)

Stijaković (Pejo) Bogdan, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139118060)

Stijaković (Pejo) Dragica, rođena 1924. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139118061)

Stijaković (Pejo) Jovo, rođen 1924. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1139118058)

Stijaković (Pejo) Lazo, rođen 1912. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1139118054)

Stijaković (Pejo) Slavka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139118062)

Stijaković (Pejo) Stanoje, rođen 1907. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Motike (1139118048)

Stijaković (Pejo) Stojan, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139118072)

Stijaković (Pero) Jovanka, rođena 1907. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139118023)

Stijaković (Pero) Jovanka, rođena 1913. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Motike (1131039089)

Stijaković (Petar) Kojo, rođen 1910. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Motike (1131039078)

Stijaković (Petar) Mile, rođen 1915. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Motike (1131039080)

Stijaković (Petar) Vaskrsije, rođen 1912. Srbin, ubijen 1942. Kod kuće, Motike (1131039079)

Stijaković (Rade) Dragan, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00115)

Stijaković (Rade) Gospa, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00120)

Stijaković (Rade) Ljubica, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00121)

Stijaković (Rade) Miloš, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (7002s00114)

Stijaković (Rade) Mitar, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (7002s00117)

Stijaković (Rade) Mlađen, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00118)

Stijaković (Rade) Panto, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00116)

Stijaković (Rade) Stoja, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00119)

Stijaković (Simo) Jovanka, rođena 1919. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139118046)

Stijaković (Simo) Milan, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Drakulići (1139118004)

Stijaković (Simo) Zorka, rođena 1898. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139118063)

Stijaković (Sretenije) Vida, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139118019)

Stijaković (Stanoja) Danilo, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139118044)

Stijaković (Stanoja) Dušan, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139118025)

Stijaković (Stanoja) Milan, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00108)

Stijaković (Stanoja) Mileva, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00112)

Stijaković (Stanoja) Milosavka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139118029)

Stijaković (Stanoja) Mirjana, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139118053)

Stijaković (Stanoja) Mirko, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139118050)

Stijaković (Stanoja) Novak, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139118051)

Stijaković (Stanoja) Petko, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139118027)

Stijaković (Stanoja) Radosava, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139118028)

Stijaković (Stanoja) Slavko, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139118052)

Stijaković (Stanoja) Vaskrsije, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139118026)

Stijaković (Stanoja) Veljko, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00085)

Stijaković (Stanoja) Vid, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00109)

Stijaković (Stanoje) Vid, rođen 1927. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Motike (1139118024)

Stijaković (Stojan) Marija, rođena 1886. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Motike (1131039088)

Stijaković (Stojko) Savo, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00073)

Stijaković (Todor) Ilija, rođen 1907. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1139118030)

Stijaković (Todor) Pejo, rođen 1919. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1139118071)

Stijaković (Todor) Stanoje, rođen 1905. Srbin, ubijen 1941. U zatvoru, Banja luka (1139118022)

Stijaković (Todor,) Đorjdo, rođen 1902. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Motike (1139118064)

Stijaković (Vaskrsije) Drago, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1131039085)

Stijaković (Vaskrsije) Đuro, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1131039084)

Stijaković (Vaskrsije) Jaka, rođena 1911. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139118031)

Stijaković (Vaskrsije) Rajko, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1131039083)

Stojaković (Nn) Petar, rođen 1884. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Motike (1131039077)

Stojanović (Božo) Slavka, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1133071057)

Stojanović (Ilija) Đurađ, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (1133071045)

Stojanović (Ilija) Ljubo, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (1133071046)

Stojanović (Ilija) Milorad, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1133071044)

Stojanović (Nikola) Marko, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1133071053)

Stojanović (Nikola) Stevo, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1133071052)

Stojanović (Pantelije) Stana, rođena 1919. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1133071055)

Stojanović (Steve) Nikola, rođen 1900. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Motike (1133071047)

Tadić (Cvijo) Đuro, rođen 1908. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1139117077)

Tadić (Cvijo) Kosta, rođen 1902. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1139117071)

Tadić (Cvijo) Niko, rođen 1912. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1139117080)

Tadić (Đurađ) Kosta, rođen 1906. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1139117103)

Tadić (Đurađ) Stanoje, rođen 1899. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1139117093)

Tadić (Đurđe) Stojko, rođen 1905. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1139118076)

Tadić (Đuro) Dragica, rođena 1921. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139118103)

Tadić (Đuro) Jovan, rođen 1898. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1139118132)

Tadić (Đuro) Mihailo, rođen 1896. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1139118117)

Tadić (Đuro) Milan, rođen 1900. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1139118127)

Tadić (Ilija) Jovanka, rođena 1904. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139117094)

Tadić (Jovan) Danica, rođena 1926. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139118135)

Tadić (Jovan) Deva, rođena 1902. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139118133)

Tadić (Jovan) Luka, rođen 1907. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1139118109)

Tadić (Jovan) Petko, rođen 1910. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1139117087)

Tadić (Jovo) Jovanka, rođena 1907. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139117104)

Tadić (Jovo) Mlađen, rođen 1901. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1139118137)

Tadić (Kosta) Veljko, rođen 1924. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1139117086)

Tadić (Kosta) Vlajko, rođen 1926. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1139117073)

Tadić (Lazar) Ljubica, rođena 1926. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139118073)

Tadić (Lazo) Mijoljka, rođena 1906. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139118082)

Tadić (Luka) Joka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139118110)

Tadić (Mihailo) Dosta, rođena 1926. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139118121)

Tadić (Mihailo) Đuro, rođen 1926. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1139118120)

Tadić (Mihailo) Mirko, rođen 1917. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1139118119)

Tadić (Milan) Božo, rođen 1918. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1139118129)

Tadić (Milan) Dragica, rođena 1923. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139118131)

Tadić (Milan) Makivija, rođena 1914. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139118090)

Tadić (Milan) Petko, rođen 1920. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1139118130)

Tadić (Milan) Radojka, rođena 1917. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139117032)

Tadić (Mlađen) Ljubica, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139118118)

Tadić (Nikola) Desanka, rođena 1919. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139118100)

Tadić (Nikola) Savka, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139118084)

Tadić (Nn) Danica, rođena 1898. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139117030)

Tadić (Nn) Dušanka, rođena 1911. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139117072)

Tadić (Ostoja) Novak, rođen 1921. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1139118138)

Tadić (Ostoja) Petko, rođen 1925. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1139118140)

Tadić (Ostoja) Stajić, rođen 1926. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1139118139)

Tadić (Ostoja) Uroš, rođen 1927. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1139118141)

Tadić (Pejo) Anđa, rođena 1904. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139118128)

Tadić (Pero) Vaskrsije, rođen 1890. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1139117029)

Tadić (Risto) Draginja, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139117088)

Tadić (Risto) Petar, rođen 1910. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1139118077)

Tadić (Risto) Stojana, rođena 1918. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139117081)

Tadić (Savo) Radojka, rođena 1916. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139118124)

Tadić (Simeun) Đurađ, rođen 1878. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1139117091)

Tadić (Simeun) Stoja, rođena 1879. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139117092)

Tadić (Simeun) Zdravka, rođena 1924. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139118116)

Tadić (Simo) Radojka, rođena 1917. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139118096)

Tadić (Spasoje) Cvijeta, rođena 1913. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139118111)

Tadić (Stanoje) Đuja, rođena 1920. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139117102)

Tadić (Stanoje) Ilinka, rođena 1927. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139117097)

Tadić (Stanoje) Tomo, rođen 1920. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1139117095)

Tadić (Stanoje) Zorka, rođena 1925. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139117096)

Tadić (Stojan) Mara, rođena 1914. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139117078)

Tadić (Stojko) Dragan, rođen 1927. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1139118078)

Tadić (Todor) Danica, rođena 1899. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139118108)

Tadić (Vaskrsije) Bogdan, rođen 1919. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Motike (1139118102)

Tadić (Vaskrsije) Đorđo, rođen 1911. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Motike (1139118089)

Tadić (Vaskrsije) Đuro, rođen 1914. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1139117031)

Tadić (Vaskrsije) Dušan, rođen 1913. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Motike (1139118095)

Tadić (Vaskrsije) Jovanka, rođena 1925. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139118107)

Tadić (Vaskrsije) Milka, rođena 1924. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139118105)

Tadić (Vaskrsije) Mlađen, rođen 1916. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Motike (1139118099)

Tadić (Vaskrsije) Trivun, rođen 1909. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Motike (1139118083)

Todić (Bogdan) Dragoslav, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139118104)

Todić (Bogdan) Mira, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00136)

Todić (Đorđe) Andrija, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (1139118094)

Todić (Đorđe) Marica, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139118091)

Todić (Đorđe) Marko, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (1139118093)

Todić (Đorđe) Tomislav, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139118092)

Todić (Đorđo) Marica, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00139)

Todić (Đorđo) Slobodan, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00141)

Todić (Đuro) Boro, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (1139117035)

Todić (Đuro) Grozda, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139117036)

Todić (Đuro) Ljubo, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (7002s00158)

Todić (Đuro) Mara, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00157)

Todić (Đuro) Milorad, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (1139117034)

Todić (Đuro) Mira, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (7002s00159)

Todić (Dušan) Anđa, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (5002s01438)

Todić (Dušan) Grozda, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139118097)

Todić (Dušan) Vjekoslav, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139118098)

Todić (Jovan) Desanka, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139118136)

Todić (Jovan) Dragan, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (1139118134)

Todić (Kosta) Dragojlo, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (1139117105)

Todić (Kosta) Miloš, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (1139117075)

Todić (Kosta) Mira, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139117074)

Todić (Kosta) Uroš, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (1139117076)

Todić (Kosta) Zorka, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (5002s01440)

Todić (Mihajlo) Đurđija, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139118122)

Todić (Mihajlo) Milica, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139118123)

Todić (Mirko) Đurađ, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (1139118113)

Todić (Mirko) Dušan, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (7002s00160)

Todić (Mirko) Dušanka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139118114)

Todić (Mirko) Novak, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (1139118112)

Todić (Mitar) Dosta, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00153)

Todić (Mlađen) Andrija, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (1139118101)

Todić (Niko) Dobrila, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00147)

Todić (Niko) Dušanka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139117083)

Todić (Niko) Ljubica, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139117082)

Todić (Niko) Mara, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942 u masovnom pokolju, Motike (1139117084)

Todić (Niko) Slavko, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (1139117085)

Todić (Nn) Danica, rođena 1898. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (5002s01435)

Todić (Nn) Draginja, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (5002s01444)

Todić (Nn) Đurađ, rođen 1878. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (5002s01494)

Todić (Nn) Dušan, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (5002s01445)

Todić (Nn) Ilinka, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (5002s01446)

Todić (Nn) Jovanka, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (5002s01442)

Todić (Nn) Jovanka, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (5002s01441)

Todić (Nn) Ljubica, rođena 1918. Srpkinja, ubijena 1941. kod kuće, Motike (1139117114)

Todić (Nn) Nada, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (1139117117)

Todić (Nn) Pero, rođen 1871. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (5002s01437)

Todić (Nn) Petar, rođen 1916. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Motike (1139117112)

Todić (Nn) Radojka, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (5002s01436)

Todić (Nn) Rosa, rođena 1925. Srpkinja, ubijena 1941. kod kuće, Motike (1139117115)

Todić (Nn) Spasenija, rođena 1891. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, Motike (1139117111)

Todić (Nn) Stoja, rođena 1879. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (5002s01495)

Todić (Nn) Stojko, rođen 1918. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (5002s01443)

Todić (Nn) Trivun, rođen 1890. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Motike (1139117110)

Todić (Nn) Vaskrsija, rođena 1922. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, Motike (1139117113)

Todić (Ostoja) Borislav, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (1139118142)

Todić (Ostoja) Dragica, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139118017)

Todić (Petar) Cvijeta, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00144)

Todić (Petar) Dragica, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00146)

Todić (Petko) Bosiljka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00150)

Todić (Petko) Danica, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00149)

Todić (Petko) Dobrila, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139117090)

Todić (Petko) Gojko, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (7002s00154)

Todić (Petko) Mileva, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00148)

Todić (Petko) Radojka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00151)

Todić (Petko) Saveta, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139117089)

Todić (Petko) Slavko, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (7002s00156)

Todić (Petko) Staka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00152)

Todić (Petko) Svetko, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (7002s00155)

Todić (Rade) Cvijeta, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139118126)

Todić (Rade) Manojlo, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (7002s00142)

Todić (Rade) Mirko, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (7002s00143)

Todić (Rade) Zorka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00135)

Todić (Simeun) Vaskrsije, rođen 1911. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Motike (1139118045)

Todić (Stanoja) Ilinka, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00145)

Todić (Stanoje) Branislav, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139117101)

Todić (Stanoje) Dušanka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139117100)

Todić (Stanoje) Grozda, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139117098)

Todić (Stanoje) Milan, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (1139117099)

Todić (Stevan) Đuja, rođena 1901. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139118018)

Todić (Stojan) Gligo, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (1139118075)

Todić (Stojan) Zlatomir, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (1139118074)

Todić (Stojko) Jovanka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139118081)

Todić (Stojko) Jovo, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (1139118080)

Todić (Stojko) Miloš, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (1139118079)

Todić (Trivun) Dragica, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139118086)

Todić (Trivun) Gospava, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139118087)

Todić (Trivun) Milan, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (1139118085)

Todić (Trivun) Novak, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (1139118088)

Todić (Trivun) Rade, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (5002s01439)

Todić (Trivun) Slavka, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00140)

Todić (Vaskrsije) Jovanka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00138)

Todić (Vaskrsije) Milka, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00137)

Todić (Vaskrsije) Savo, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (1139118106)

Todić (Vaskrsije) Stojan, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139117033)

Vasić (Cvijo) Gospava, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00057)

Vasić (Cvijo) Nikola, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (7002s00056)

Vasić (Cvijo) Radojka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7051s00056)

Vasić (Daka) Mihajlo, rođen 1883. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1139117062)

Vasić (Dako) Risto, rođen 1888. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1139117044)

Vasić (Đorđe) Danica, rođena 1924. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1133071070)

Vasić (Đorđe) Dragica, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00059)

Vasić (Đorđe) Marko, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (1133071067)

Vasić (Đorđe) Mile, rođen 1927. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1133071069)

Vasić (Đorđe) Milorad, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (1133071074)

Vasić (Đorđe) Miloš, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (1133071068)

Vasić (Đorđe) Novak, rođen 1922. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1133071071)

Vasić (Đorđe) Rade, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (7002s00049)

Vasić (Đurađ) Borislav, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (7002s00052)

Vasić (Đurađ) Boro, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (7002s00051)

Vasić (Đurađ) Boško, rođen 1927. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1139117064)

Vasić (Đurađ) Danica, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139117070)

Vasić (Đurađ) Ljubica, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139117069)

Vasić (Đurađ) Petar, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (1139117065)

Vasić (Đurađ) Tomislav, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00050)

Vasić (Đurđa) Aleksa, rođen 1915. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1133071073)

Vasić (Đurđa) Ljubica, rođena 1923. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1133071076)

Vasić (Dušan) Danica, rođena 1922. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139117056)

Vasić (Dušan) Dušanka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139117061)

Vasić (Dušan) Jovo, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (1139117060)

Vasić (Dušan) Marko, rođen 1926. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1139117058)

Vasić (Dušan) Rajko, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (1139117059)

Vasić (Dušan) Savka, rođena 1924. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139117057)

Vasić (Ilija) Dara, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (5002s01470)

Vasić (Ilija) Dosta, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (5002s01472)

Vasić (Ilija) Gospava, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7051s00055)

Vasić (Ilija) Milorad, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (7051s00054)

Vasić (Ilija) Miloš, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (5002s01468)

Vasić (Ilija) Uroš, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (5002s01471)

Vasić (Ilija) Veljko, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (5002s01469)

Vasić (Jevto) Ilija, rođen 1883. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (5002s01467)

Vasić (Jevto) Lazar, rođen 1891. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1139117037)

Vasić (Lazar) Mara, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139117043)

Vasić (Lazar) Mira, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139117042)

Vasić (Lazar) Slavko, rođen 1923. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1139117039)

Vasić (Lazar) Stoja, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139117041)

Vasić (Marko) Cvijeta, rođena 1901. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139117055)

Vasić (Marko) Cvijeta, rođena 1901. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (5002s01465)

Vasić (Mihajlo) Đurađ, rođen 1907. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1139117063)

Vasić (Milan) Miroslav, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (1139117019)

Vasić (Milan) Mlađen, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (1139117017)

Vasić (Milan) Radojka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00058)

Vasić (Milan) Sin, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (1139117018)

Vasić (Miloš) Mara, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00054)

Vasić (Mitar) Danica, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139117016)

Vasić (Mitar) Danica, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00060)

Vasić (Mitar) Milosavka, rođena 1917. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139117051)

Vasić (Mitar) Miroslavka, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (5002s01464)

Vasić (Nn) Aleksa, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (5002s01487)

Vasić (Nn) Cvijeta, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (5002s01491)

Vasić (Nn) Desanka, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (5002s01488)

Vasić (Nn) Dosta, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (5002s01481)

Vasić (Nn) Draginja, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (5002s01475)

Vasić (Nn) Đuja, rođena 1919. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (5002s01480)

Vasić (Nn) Đuja, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (5002s01484)

Vasić (Nn) Đurađ, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (5002s01485)

Vasić (Nn) Gospava, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (5002s01489)

Vasić (Nn) Joka, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (5002s01483)

Vasić (Nn) Milica, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (5002s01486)

Vasić (Nn) Milija, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (5002s01473)

Vasić (Nn) Ostoja, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (5002s01479)

Vasić (Nn) Petra, rođena 1886. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (5002s01476)

Vasić (Nn) Staka, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (5002s01482)

Vasić (Nn) Stanko, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (5002s01477)

Vasić (Nn) Stole, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (5002s01478)

Vasić (Nn) Vasilija, rođena 1884. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (5002s01474)

Vasić (Ostoja) Gospava, rođena 1904. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1133071072)

Vasić (Pane) Đurađ, rođen 1873. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1133071064)

Vasić (Pero) Draginja, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139117067)

Vasić (Pero) Jovanka, rođena 1889. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139117045)

Vasić (Pero) Stana, rođena 1918. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Banja luka (1131039075)

Vasić (Pero) Stana, rođena 1918. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (5002s01493)

Vasić (Rista) Milica, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1133071065)

Vasić (Riste) Desanka, rođena 1920. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1133071075)

Vasić (Risto) Mirko, rođen 1921. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1139117047)

Vasić (Risto) Mlađen, rođen 1925. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1139117049)

Vasić (Risto) Nikola, rođen 1923. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1139117048)

Vasić (Risto) Petar, rođen 1919. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Motike (1139117046)

Vasić (Risto) Stojan, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (1139117050)

Vasić (Savo) Vasilija, rođena 1884. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139117066)

Vasić (Stanko) Gospava, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (7002s00053)

Vasić (Stevo) Dušanka, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139117068)

Vasić (Stojan) Stana, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139117038)

Vasić (Stojan) Stana, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (5002s01466)

Vasić (Vaskrsije) Stojka, rođena 1923. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Motike (1139117040)

Vasić (Vaso) Cvijo, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (5002s01490)

Vasić (Vaso) Ilija, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (5002s01492)

Vasić (Vaso) Milan, rođen 1908. Srbin, ubijen 1942. u aprilskom ratu 1941 god., Motike (1139117015)

Vasić (Vlado) Milorad, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Motike (1139117052)

Vasić (Vlado) Radojka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139117053)

Vasić (Vlado) Zorka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Motike (1139117054)

Žižak (Avgustin) Dragica, rođena 1926. Hrvatica, ubijena 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, Motike (1139117108)

 

P.S. Motike su 1991g imale 2.009s, u tome 944 Hrvata, 941 Srba, 80 Jugoslovena, 34 ostala i 10 Muslimana, a 2013g imale su 2.622s.

 

Novakovići

 

 

 

Komarica (Franjo) Ivo, rođen 1900. Hrvat, poginuo od ustaša 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Topola (1134087002)

Komarica (Ilija) Nikola, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Pleternica (1134087001)

 

 

 

Obrovac

 

 

 

Ađan (Nn) Nikola, rođen 1906. Hrvat, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Stara gradiška (2097022006)

Bojanić (Luka) Rajko, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Šator Planina (1139119001)

Bojanić (Vaso) Milan, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Šator Planina (1139119002)

Ćorda (Đurađ) Mirko, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (1139119013)

Dojčinović (Jovan) Stanko, rođen 1925. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Podgrmeč (1139119004)

Dojčinović (Stojan) Mlađen, rođen 1910. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Banja luka (1139119019)

Dojčinović (Stojko) Milutin, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Han kola (1139119020)

Dražić (Mitar) Rista, rođen 1907. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Na han Pjesku (0812017015)

Đurđević (Stevan) Lazar, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2813026007)

Đurđević (Stevan) Lazar, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (1139119017)

Džanan (Mićo) Uroš, rođen 1911. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kotor varoš (1139119021)

Gavranović (Mile) Mihajlo, rođen 1902. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Obrovac (1139119026)

Jurić (Franjo) Jure, rođen 1927. Hrvat, ubijen 1945. prilikom borbi, Obrovac (2098024011)

Kovačević (Đuro) Slavko, rođen 1920. Srbin, nestao od Nemaca 1942. nepoznato, Banja luka (1851010007)

Kovačević (Mitar) Branko, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Raktovača (1139119022)

Kovačević (Pavle) Radovan, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Han kola (1139119007)

Kozić (Blažo) Mirko, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Travnik (2097021008)

Kozić (Luka) Ilija, rođen 1909. Hrvat, ubijen 1943. kod kuće, Nepoznato (2097021002)

Kozić (Nn) Anđa, rođena 1909. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Obrovac (1139119025)

Maksimović (Glišo) Ilija, rođen 1893. Srbin, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Obrovac (1139119024)

Maksimović (Jovan) Branko, rođen 1912. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Kotor varoš (1139119027)

Maksimović (Mihajlo) Petar, rođen 1924. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Bos.novi-travni (1139119016)

Maksimović (Nikola) Mihajlo, rođen 1908. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-stalag (1139119015)

Maksimović (Savo) Ljubomir, rođen 1909. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Obrovac (1139119014)

Marušić (Tomo) Rudolf, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Karlovac (2097021009)

Mikić (Mitar) Tomo, rođen 1904. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Obrovac (1139119008)

Mikić (Nn) Stojna, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Obrovac (1139119009)

Mikić (Stojić) Dušan, rođen 1910. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Obrovac (1139119010)

Mikić (Stojić) Veljko, rođen 1895. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Obrovac (1139119011)

Mikić (Vaso) Dušan, rođen 1903. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Razboj (1139119018)

Miljić (Miladin) Lazar, rođen 1904. Srbin, umro od Nemaca 1941. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-stalag (1139119005)

Miljić (Risto) Mirko, rođen 1910. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Pogradci (1139119012)

Stolić (Dušan) Branko, rođen 1923. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Banja luka (1139119003)

Trivundža (Stojko) Mitar, rođen 1902. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Omarska Prijedor (1139119023)

Trivundža (Tomo) Rajko, rođen 1916. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Šator Planina (1139119006)

Vuković (Marko) Marijo, rođen 1889. Hrvat, ubijen 1942. kod kuće, Obrovac (0673003009)

Vuković (Milan) Jago, rođen 1943. Hrvat, poginuo 1944. nepoznato, Dragočaj, banja luka (0673003012)

Vuković (N) Anica, rođena 1919. Hrvatica, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Zagreb (0673003011)

Vuković (Nn) Marko, rođen 1868. Hrvat, ubijen 1941. u direktnom teroru, Obrovac (0673003010)

 

P.S. Obrovac je 1991g imao 1.046s, u tome 1.012 Srba, 21 Hrvata, 13 ostalih, a 2013g imao je 499s.

 

Pavići

 

 

 

Čajić (Nenad) Milutin, rođen 1936. Srbin, od zaostale bombe 1944. nepoznato, Dobrnja (1139120001)

Cvijetić (Vujo) Milan, rođen 1909. Srbin, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Pavići (1139120003)

Grgić (Jovica) Mihailo, rođen 1906. Srbin, poginuo od ustaša 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Piskavica (1139120002)

Grujičić (Ostoja) Grujo, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Pavići (1139120006)

Jović (Marko) Milan, rođen 1919. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Radmanići (1139120010)

Jović (Stanko) Dušan, rođen 1881. Srbin, poginuo 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, Pavići (1139120009)

Savanović (Simo) Jelka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Pavići (1139120007)

Savanović (Stanoje) Bijelan, rođen 1905. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Pavići (1139120008)

Šipka (Jovan) Milica, rođena 9999. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Pavići (0445063011)

Šipka (Luka) Milka, rođena 1923. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Pavići (0445063010)

Šipka (Luka) Mirko, rođen 1920. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Pavići (0445063009)

Šipka (Nikola) Grozda, rođena 1922. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Pavići (0445063008)

Topić (Ćiro) Jovo, rođen 1910. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Pavići (1139120004)

Topić (Stevo) Draginja, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. kod kuće, Pavići (1139120005)

 

 

P.S. Pavići su 1991g imali 607s, sve Srba, a 2013g imali su 281s.

 

Pavlovac

 

 

 

Čelica (Savan) Mileva, rođena 1921. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1182051071)

Divjak (Dragan) Novak, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1139121001)

Divjak (Miloš) Miholjka, rođena 1909. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Pavlovac (1139121003)

Divjak (Vujo) Ostoja, rođen 1880. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Pavlovac (1139121002)

Đuranović (Jovan) Janko, rođen 1914. Srbin, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Pavlovac (1139121008)

Đuranović (Marko) Mitar, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulići (1139121007)

Guzijan (Mihajlo) Grujica, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1944. kod kuće, Pavlovac, banja luka (1131039021)

Guzijan (Mitar) Mirko, rođen 1924. Srbin, ubijen 1941. Pri deportaciji, Sl.požega (1139121016)

Kopana (Laza) Vlado, rođen 1924. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1131039068)

Kopanja (Luka) Vlado, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Pavlovac (1139121017)

Milaković (Ilija) Aleksa, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Pavlovac (1139121004)

Miljković (Vaso) Mirko, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Brankovac (2846063032)

Ninković (Mitar) Milan, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakalić (1139121013)

Ninković (Nikola) Jelena, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1944. Kod kuće, Pavlovac (1139121018)

Ninković (Pero) Mitar, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakalić (1139121014)

Ninković (Stevan) Danilo, rođen 1905. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Rakivac (1131039044)

Šaba (Tugovan) Dušan, rođen 1917. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Pavlovac (1131039058)

Skenderija (Dušan) Nikola, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Melina (1139121006)

Šobat (Stevan) Dušan, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Drakulić (1139121009)

Štrbac (Pero) Vaskrsije, rođen 1912. Srbin, ubijen 1943. kod kuće, Pavlovac (1131039076)

Tica (Đurađ) Vukosav, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1139121010)

Tica (Đurđa) Stanko, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1134080024)

Tica (Todor) Stanko, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakalić (1139121011)

Vučić (Ostoja) Danilo, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakalić (1139121012)

Vučić (Todor) Grozda, rođena 1927. Srpkinja, ubijena 1944. Kod kuće, Pavlovac (1139121005)

 

 

P.S. Pavlovac je 1991g imao 1.522s, u tome 1.377 Srba, 73 ostala, 39 ostalih, 26 Hrvata I 7 Muslimana, a 2013g imao je 1.934s.

 

Pervan Donji

 

 

 

Dragojević (Dimitrije) Dušan, rođen 1908. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Banja luka (1129027031)

Dragojević (Vid) Vid, rođen 1880. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Pervan donji (1139122002)

Kosić (Nikodin) Milan, rođen 1900. Srbin, umro od Nemaca 1944. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-stalag (1139122001)

Mišić (Simo) Velimir, rođen 1915. Srbin, ubijen 1943. u logoru, Pervan donji (1133061056)

 

P.S. Pervan Donji imao je 1991g 672s, u tome 664 Srba, 4 ostala, 2 Hrvata I po 1 Muslimana I Jugoslovena, a 2013g imao je 301s.

 

Pervan Gornji

 

 

 

Čergić (Nikola) Momčilo, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1944. kod kuće, Pervan gornji (1139123006)

Marčetić (Đorđe) Ljubomir, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. Kod kuće, Pervan gornji (1139123002)

Marčetić (Jovan) Kosta, rođen 1893. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Banja luka (0599057071)

Marčetić (Jovan) Tonka, rođena 1903. Srpkinja, ubijena 1944. Kod kuće, Gornji Pervan (0599057070)

Račić (Pavle) Milosavka, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, Milakovići (1139123001)

Vujinović (Simo) Dušan, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Pervan gornji (1139123004)

Vukelić (Aleksa) Milan, rođen 1924. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Pervan gornji (1139123003)

Vukelić (Ilija) Mirko, rođen 1914. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Pervan gornji (1139123005)

 

 

P.S. Pervan Gornji je 1991g imao 467s, u tome 466 Srba I 1 Jugosloven, a 2013f imao je 210s.

 

Petričevac

 

 

 

Kuprešanin (Jovo) Nikica, rođena 1927. Srpkinja, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Laktaši (0832038047)

Kuprešanin (Jovo) Slava, rođena 1932. Srpkinja, zaklana od ustaša 1944. u masovnom pokolju, Laktaši (0832038046)

Mrđa-šobota (Petar) Vukosava, rođena 1908. Srpkinja, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Petoševac-lakta

(0832038044)

Sirk (Anton) Frane, rođen 1917. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Nepoznato (1131045001)

Šobota (Ignjat) Seka, rođena 1934. Srpkinja, zaklana od ustaša 1944. u masovnom pokolju, Laktaši (0832038045)

 

 

 

Piskavica

 

 

 

Beronja (Stojan) Lazo, rođen 1876. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, V.rodić (1337078059)

Blagojević (Nikola) Boro, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1145005051)

Branković (Petar) Aleksa, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Piskavica-ž.sta (1140127108)

Bukša (Đuro) Milutin, rođen 1913. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Prijedor (1140128003)

Bukša (Lazo) Rajko, rođen 9999. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Ravni gaj-kozar (1140128004)

Bukša (Sime) Radoslav, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Grmeč (1140128037)

Buzadžija (Miloš) Mitar, rođen 1911. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Piskav.planina (1140128029)

Buzađžija (Nikola) Ratko, rođen 1915. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Kozara (1140128031)

Divljak (Bosiljka) Miloš, rođena 1924. Srpkinja, poginula 1944. U NOBu, Okučani (1140126008)

Divljak (Novak) Miloš, rođen 1919. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ivonjska (1140126009)

Dragčević (Jovan) Vojislav, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Turjak (1140126077)

Dragić (Jevto) Milan, rođen 1923. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Sremska mitrovica (1139125034)

Dragić (Mane) Bosiljka, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Piskavica (1139125032)

Dragić (Mane) Marko, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kod mrkonjiča (1139125031)

Dragić (Miloš) Dragutin, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Piskavica (1139125033)

Dragić (Stevo) Dragomir, rođen 1912. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Ivanjska (1139125037)

Dragićević (Dušan) Đuro, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Travnik (1140126007)

Dragičević (Nn) Mara, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Piskavica (1140128039)

Đuđić (Dmitar) Rade, rođena 1897. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Piskavica (1140126039)

Đuđić (Ljubomir) Ljubica, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (1140126044)

Đuđić (Ljubomir) Petar, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Piskavica (1140126045)

Đuđić (Ljubomir) Rajko, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Piskavica (1140126046)

Đuđić (Mile) Vida, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U direktnom teroru, Piskavica (1140126043)

Đuđić (Nikola) Draginja, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (1140126034)

Đuđić (Nikola) Dragutin, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (7002s00161)

Đuđić (Nikola) Gavro, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Piskavica (1140126038)

Đuđić (Nikola) Miljka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (7002s00162)

Đuđić (Nikola) Milka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (1140126036)

Đuđić (Nikola) Slavka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (1140126037)

Đuđić (Nikola) Vidosava, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Piskavica (1140126033)

Đuđić (Savo) Nikola, rođen 1922. Srbin, poginuo od ustaša 1942. U NOBu, Jablanica (1140126032)

Đuđić (Stojak) Stoja, rođena 1898. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Piskavica (1140126031)

Đuđić (Trivun) Dragojla, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša  1942. u direktnom teroru, Piskavica (1140126040)

Đuđić (Trivun) Krsta, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (1140126042)

Đuđić (Trivun) Zorka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (1140126041)

Gajić (Nn) Đorđo, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Piskavica-kući (1140127109)

Grahovac (Miloša) Dragoljub, rođen 1925. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Savski most (1140126010)

Gronula (Marko) Vidak, rođen 1919. Srbin, poginuo od ustaša 1944. u NOBu, Piskavica (1140128019)

Grujić (Jovo) Milan, rođen 1916. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Dragotinja (1140128028)

Grujić (Rade) Miloš, rođen 1908. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Banja luka (1139125009)

Grujić (Simeun) Novak, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Piskavica (1140128033)

Grujić (Stanoje) Ostoja, rođen 1911. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kupres (1139125010)

Grujić (Stojan) Mirko, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Piskavica (1140128034)

Grujić (Vuje) Petar, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Piskavica (1140128032)

Gunić (Sulejman) Adem, rođen 1935. Musliman, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (1129029039)

Gunić (Sulejman) Finka, rođena 1929. Muslimanka, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (1131045014)

Gunić (Sulejman) Rejhan, rođen 1940. Musliman, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (1129029038)

Gunić (Sulejman) Sulejman, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Piskavica (1131045013)

Ivanović (Risto) Simo, rođen 1910. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Marićka (1139125036)

Jorgić (Čako) Rosa, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Piskavica (1140128017)

Jorgić (Jovan) Božo, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1942. Kod kuće, Piskavica (1140128018)

Jorgić (Laze) Mileva, rođena 1915. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Verići (1140128016)

Jorgić (Lazo) Marko, rođen 1912. Srbin, poginuo od ustaša 1942. U NOBu, Piskavica (1140128015)

Jorgić (Novak) Boško, rođen 1927. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sandžak-srbija (1140128026)

Jorgić (Novak) Luka, rođen 1930. Srbin, umro od tifusa 1943. U zbegu, Grmeč (1140128027)

Jorgić (Novak) Mirko, rođen 1925. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Jošanka b.luka (1140128025)

Jorgić (Vaskrsije) Ratko, rođen 1917. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Grmeč (1140128007)

Jorgić (Vaso) Luka, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Ravni gaj-kozar (1140128008)

Jovanić (Mile) Novak, rođen 1907. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Marička (1139125016)

Jovanić (Novak) Rajko, rođen 1927. Srbin, umro od ustaša 1943. kod kuće, Piskavica (1139125015)

Jovanić (Simo) Dušan, rođen 1911. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1139125017)

Jovanić (Simo) Ostoja, rođen 1908. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Bihać (1139125011)

Kajkut (Gligorije) Rade, rođen 1924. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1140128043)

Kajkut (Risto) Luka, rođen 1910. Srbin, poginuo od ustaša 1944. U NOBu, Piskavica (1140128001)

Kajkut (Vase) Ratko, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kotor vanoš (1140128006)

Kaljančić (Cvija) Ostoja, rođen 1889. Srbin, poginuo od ustaša 1942. u NOBu, Piskavica (1140128021)

Karalović (Janko) Milja, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Piskavica-kući (1140127064)

Karalović (Mihajlo) Pavle, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Piskavica-kući (1140127061)

Karalović (Tilje) Simeun, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Piskavica-kući (1140127062)

Karalović (Todor) Mileva, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Piskavica-kući (1140127063)

Katić (Tome) Stanoja, rođen 1914. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1140128023)

Kazalović (Glišo) Spasoje, rođen 1900. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Ofanz.na kozari (1140127111)

Keserović (Lazo) Milan, rođen 1923. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kupres (1140127069)

Keserović (Marko) Todor, rođen 1928. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, 6 krajiška brigada (1604045016)

Keserović (Nn) Gospa, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Ivanjska (1604045015)

Keserović (Nn) Todor, rođen 1894. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Banja luka (1604045014)

Kević (Đorđe) Branko, rođen 1911. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kod bos.novog (1140127066)

Kević (Jovo) Cvijo, rođen 1918. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Rudo silija (1140127068)

Kević (Jovo) Jovan, rođen 1881. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Piskavica-kući (1140127067)

Kević (Mihajlo) Dušanka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (7002s00163)

Knežević (Bjelana) Luka, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Piskavica (1140126024)

Knežević (Đoka) Stanoje, rođen 1859. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Piskavica (1140126021)

Knežević (Đorđe) Tomo, rođen 1914. Srbin, poginuo od ustaša 1942. u NOBu, Piskavica (1140127090)

Knežević (Jovan) Ostoja, rođen 1913. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Bosanski novi (1140126011)

Knežević (Jovo) Sekula, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Piskavica (1140127096)

Knežević (Marko) Dušan, rođen 1896. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Piskovica b.nov (2595124026)

Knežević (Marko) Dušan, rođen 1897. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Piskavica-kući (1140127072)

Knežević (Marko) Jovan, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Piskavica-kući (1140127110)

Knežević (Milan) Živko, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sanski most (1140126012)

Knežević (Mile) Božidar, rođen 1921. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Kod kuće giskov (1140126014)

Knežević (Nikola) Stevan, rođen 1881. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Piskavica (1140126016)

Knežević (Nikola) Trivun, rođena 1918. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Piskavica-kući (1140127071)

Knežević (Peja) Petar, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Piskavica (1140126023)

Knežević (Pejo) Ilija, rođen 1900. Srbin, ubijen 1943. kod kuće, Kod kuće giskov (1140126013)

Knežević (Rade) Dragoljub, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, B.luka (1140126018)

Knežević (Rade) Ljubo, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Piskavica-kući (1140127073)

Knežević (Rade) Mirko, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Piskavica-kući (1140127070)

Knežević (Sekula) Dragoljub, rođen 1910. Srbin, poginuo od ustaša 1942. u NOBu, Piskavica (1140127094)

Knežević (Sekula) Milan, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Sanski most (1140127095)

Knežević (Spasoje) Slavko, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, B.gradiška (1140126017)

Knežević (Stanoje) Boško, rođen 1921. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Piuskavica (1140126022)

Knežević (Stojko) Milan, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Piskavica (1140126015)

Kovačević (Jefto) Cvijo, rođen 1892. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Rakovec b.luka (1140128038)

Kremenović (Mihailo) Jovan, rođen 1900. Srbin, umro od ustaša 1944. kod kuće, Piskavica (1139125025)

Krpelj (Bjelan) Drago, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Bjelinci-herce. (1140128024)

Lakić (Aleksa) Dušan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, 5 kozaračka (1126005037)

Lakić (Alekso) Dušan, rođen 1923. Srbin, poginuo od ustaša 1944. u NOBu, Zi.polje topola (1140127082)

Lakić (Bijelan) Veljko, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ivanjsko (1140127084)

Lakić (Cvijo) Spasoja, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Bos.novi (1140127083)

Latinčić (Jovo) Manojlo, rođen 1903. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Bos.gradiška (1139125024)

Lazić (Blagoja) Živko, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sarajevo (1140127097)

Lončar (Marko) Miha, rođen 9999. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Oko Piskavice (0883085024)

Malinović (Glišo) Milivoj, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kozara (1140128011)

Marić (Andrija) Jovanka, rođena 1885. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Piskavica (1139125012)

Marić (Mihaila) Dušan, rođen 1914. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kupres (1139125014)

Marić (Mihaila) Ratko, rođen 1916. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Bos.gradiška (1139125013)

Marić (Rade) Stojan, rođen 1921. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Zagreb (1139125008)

Marić (Stojan) Risto, rođen 1881. Srbin, ubijen od ustaša 1943. Kod kuće, Piskavica (1139125007)

Mijatović (Mitar) Spasoja, rođen 1903. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Ivanovac (1139125018)

Mijatović (Novak) Bogdan, rođen 1924. Srbin, umro od ustaša 1945. u NOBu, Banja luka (1129027033)

Milinković (Jovo) Spasa, rođena 1885. Srpkinja, streljana od ustaša 1942. u direktnom teroru, Ponir (1140129009)

Milišević (Stojak) Pero, rođen 1914. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kozara (1140127054)

Miljević (Vaso) Nedeljko, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Piskavica (1140128020)

Milošević (Boško) Radivoj, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (1140127028)

Milošević (Boško) Zdravko, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (1140127029)

Milošević (Čedomir) Kosa, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (1140127004)

Milošević (Ćiro) Tomo, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Piskavica (1140127015)

Milošević (Cvijo) Đorđe, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Piskavica (1140127031)

Milošević (Đorđe) Draginja, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Piskavica-kući (1140127023)

Milošević (Đorđe) Vaskrsija, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1140127022)

Milošević (Đorko) Vaskrsije, rođen 1897. Srbin, ubijen 1942. U logoru, Prijedor (0495004025)

Milošević (Gavro) Dragica, rođena 1903. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Piskavica (1140127003)

Milošević (Gligorije) Stojak, rođen 1880. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Grmeč (1140127053)

Milošević (Ilija) Rosa, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Piskavica-kući (1140127020)

Milošević (Jevto) Radivoj, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Piskavica (1140127044)

Milošević (Jevto) Velimir, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Piskavica (1140127042)

Milošević (Jovan) Bijelica, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (1140127018)

Milošević (Jovan) Miodrag, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (1140127019)

Milošević (Jovan) Radovan, rođen 1923. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Jajce (1140127021)

Milošević (Jovan) Stojka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (1140127017)

Milošević (Jovo) Cvijeta, rođena 1916. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Piskavica (1140127005)

Milošević (Kosta) Borislav, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (1140127008)

Milošević (Kosta) Dragica, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (7002s00172)

Milošević (Kosta) Dragoljub, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (1140127009)

Milošević (Kosta) Jovo, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Piskavica (7002s00171)

Milošević (Kosta) Nada, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (1140127012)

Milošević (Kosta) Nevenka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (7002s00173)

Milošević (Kosta) Pavo, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Piskavica (1140127011)

Milošević (Kosta) Petar, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (1140127010)

Milošević (Kosta) Tomo, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (7002s00170)

Milošević (Krsto) Jelka, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Piskavica (1140127006)

Milošević (Lazo) Milan, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Piskavica-kući (1140127032)

Milošević (Lazo) Simo, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Piskavica (1140127030)

Milošević (Luka) Dragutin, rođen 1907. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Bos.novi (1140127060)

Milošević (Mihajlo) Zdravka, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Piskavica (1140127035)

Milošević (Miloš) Brane, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (1140127038)

Milošević (Miloš) Branko, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (1140127052)

Milošević (Miloš) Marija, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (7002s00165)

Milošević (Miloš) Momir, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (7002s00166)

Milošević (Mitar) Đuja, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Piskavica-kući (1140127037)

Milošević (Nn) Đuja, rođena 1903. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Piskavica (1140127033)

Milošević (Ostoja) Vukosava, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Piskavica-kući (1140127016)

Milošević (Pilja) Milka, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Piskavica (1140127013)

Milošević (Rade) Jerka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (7002s00174)

Milošević (Rade) Miloš, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Piskavica (1140127036)

Milošević (Rade) Savka, rođena 1896. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Piskavica (1140127014)

Milošević (Rade) Slavko, rođen 1919. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1140127040)

Milošević (Rade) Vasilija, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Grmeč (1140127041)

Milošević (Rade) Vaskrsija, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (7002s00167)

Milošević (Radivoj) Jeroslav, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Piskavica (1140127045)

Milošević (Riste) Ruža, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Piskavica-kući (1140127047)

Milošević (Spasoja) Uroš, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Piskavica (1140127112)

Milošević (Stojan) Kosta, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Piskavica (1140127007)

Milošević (Stojan) Marija, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Piskavica-kući (1140127051)

Milošević (Svetko) Desa, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (1140127057)

Milošević (Svetko) Kosa, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (1140127058)

Milošević (Svetko) Kosta, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (7002s00175)

Milošević (Svetko) Marija, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (1140127059)

Milošević (Svetko) Milja, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Piskavica-kući (1140127055)

Milošević (Svetko) Ruža, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (1140127056)

Milošević (Toma) Mara, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Piskavica (1140127039)

Milošević (Tomo) Jovo, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Piskavica (1140127001)

Milošević (Tomo) Stojan, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Piskavica (1140127002)

Milošević (Vaskrsije) Desa, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (0495004024)

Milošević (Vaskrsije) Vida, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (0495004023)

Milošević (Vaskrsije) Vojin, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (0495004022)

Milošević (Velibor) Nebojša, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (7002s00164)

Milošević (Velimir) Nebojša, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (1140127043)

Milošević (Vlado) Dosta, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (1140127050)

Milošević (Vlado) Stojna, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (1140127049)

Milošević (Vlado) Zora, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (7002s00169)

Milošević (Zare) Golub, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Piskavica (1140127046)

Milošević (Žarko) Slavka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (7002s00168)

Milošević (Žarko) Stanka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (1140127034)

Mirašljević (Đurađ) Vaso, rođen 1905. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Kod sanskog mos (1139125022)

Mirašljević (Pavle) Stanoje, rođen 1922. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Ivanjska (1139125021)

Ožegović (Jovan) Milak, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Piskavica (1140128012)

Ožegović (Luka) Dušan, rođen 1900. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Travnik (1140128013)

Ožegović (Trivun) Jovan, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Hankola (1140128030)

Pašagić (Arso) Božidar, rođen 1910. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kupres (0868004029)

Pašagić (Stojan) Mijodrag, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Turjak (1140126078)

Petraš (Đuro) Milan, rođen 1881. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Piskavica-kući (1140127086)

Petraš (Ostoja) Milivoj, rođen 1901. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ivanjsko (1140127098)

Petraš (Stevan) Mijat, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Piskavica-kući (1140127085)

Petraš (Stevan) Pane, rođen 1881. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Piskavica-kući (1140127087)

Petrašević (Josip) Gospava, rođena 1901. Srpkinja, poginula 1942. u NOBu, Grmeč (1140127099)

Petrašević (Milivoj) Boro, rođen 1926. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Ivanjsko (1140127101)

Petrašević (Milivoj) Koviljka, rođena 1924. Srpkinja, poginula od ustaša 1942. u NOBu, Piskavica (1140127100)

Petrašević (Milivoj) Vinka, rođena 1928. Srpkinja, poginula 1941. U NORu, Crna gora (1140127102)

Petrović (Milan) Božo, rođen 1922. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Beograd (1140126068)

Popović (Luka) Darinka, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Piskavica (1140126047)

Popović (Luka) Stoja, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (1140126048)

Popović (Mitar) Đuđa, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Rogatica (1140127065)

Pošagić (Ostoja) Milan, rođen 1909. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, B.luka (1140126019)

Požogić (Aorsa) Uroš, rođen 1917. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Ravni gat (1140126001)

Požogić (Toma) Branko, rođen 1909. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Travnik (1140126002)

Prerod (Jevta) Gojko, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kozarski (1140126006)

Prerod (Stanko) Jovan, rođen 1917. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Ravni srem (1140126004)

Prerod (Stanko) Vid, rođen 1922. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, 15 krajiška brigada (1140126005)

Prerod (Stojan) Svetko, rođen 1908. Srbin, poginuo od ustaša 1945. u NOBu, Dobrljin (1140126003)

Pužić (Miloš) Ostoja, rođen 1887. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Verići (1140128035)

Pužić (Ostoja) Rade, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Grmeč (1140128036)

Radusinović (Laze) Vitomir, rođen 1923. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Dobrnjin (1140127093)

Rajilić (Ostoja) Stojan, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1233016027)

Raković (Tešo) Lazo, rođen 1904. Srbin, umro od ranjavanja 1945. u NOBu, Banja luka (1129023043)

Ratković (Vid) Vukosav, rođen 1917. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, B.luka (1140126020)

Rodić (Nikola) Petar, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. u NOBu, Na mrakovici (1337078058)

Šakić (Cvije) Gojko, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Grmeč (1140128009)

Šakić (Trivun) Vaskrsija, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Bjelašnica (1140128010)

Salamić (Jovo) Stojko, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Piskavica (1140126026)

Šešić (Dušan) Jovo, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1943. Kod kuće, Piskavica (1140128040)

Šešić (Nedeljko) Milivoj, rođen 1925. Srbin, poginuo od ustaša 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Piskavica (1140128041)

Ševa (Bogdan) Drago, rođen 1930. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Karlovac (1139125030)

Ševa (Pejo) Mihailo, rođen 1886. Srbin, ubijen od ustaša 1942. Kod kuće, Piskavica (1139125035)

Ševa (Teodor) Cvijo, rođen 1910. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Ošas u šipragam (1139125028)

Ševa (Teodor) Mile, rođen 1907. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1139125029)

Šibarević (Tomin) Miloš, rođen 1926. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Dubice (1140127089)

Šilar (Novak) Ljubo, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1943. Kod kuće, Piskavica (1140127088)

Šokčević (Vid) Dragutin, rođen 1914. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Banja luka (1140126025)

Šolak (Špiro) Dušan, rođen 1912. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1139125019)

Šolak (Špiro) Marko, rođen 1926. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Sremska mitrovica (1139125020)

Solomić (Novak) Dušan, rođen 1918. Srbin, poginuo od ustaša 1944. u NOBu, Jasenovac (1140126027)

Solomić (Stojko) Gojko, rođen 1906. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Prijedor (1140126028)

Stanivuković (Gavro) Jovo, rođen 1916. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Kozari (1140128002)

Stanivuković (Mihajlo) Stojan, rođen 1921. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Zvornik (1140128042)

Stanivuković (Pavle) Dragan, rođen 9999. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Slavička (1140128005)

Štrbac (Kosta) Milorad, rođen 1922. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Ljubljana (1139125027)

Šutilović (Cvijo) Dragutin, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (1140126060)

Šutilović (Cvijo) Jovanka, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (1140126059)

Šutilović (Cvijo) Milutin, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Piskavica (1140126061)

Šutilović (Cvijo) Petar, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Piskavica (7002s00176)

Šutilović (Cvijo) Ruža, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Piskavica (1140126058)

Šutilović (Cvijo) Ruža, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (7002s00180)

Šutilović (Đorđo) Rade, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1942.  U direktnom teroru, Piskavica (1140126030)

Šutilović (Dragić) Dragojla, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (7002s00178)

Šutilović (Dragoljub) Dragojla, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (1140126055)

Šutilović (Đurađ) Jela, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Piskavica (1140126057)

Šutilović (Glige) Đorđo, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Piskavica (1140126029)

Šutilović (Gligo) Marko, rođen 1870. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Piskavica (1140126071)

Šutilović (Golub) Momčilo, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Piskavica (1140126067)

Šutilović (Jovan) Dragoljub, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Piskavica (1140126069)

Šutilović (Jovan) Ratko, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Piskavica (1140126070)

Šutilović (Jovo) Petra, rođena 1899. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Piskavica (1140126050)

Šutilović (Ljuban) Golub, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1942 u direktnom teroru, Piskavica (1140126066)

Šutilović (Nikola) Stanka, rođena 1918. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Piskavica (1140126054)

Šutilović (Pane) Mirko, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Piskavica (7002s00177)

Šutilović (Pane) Vidosava, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (1140126064)

Šutilović (Pane) Zora, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (1140126065)

Šutilović (Pejo) Jovanka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Piskavica (1140126073)

Šutilović (Pejo) Simeuna, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Piskavica (0815031080)

Šutilović (Pero) Petar, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Piskavica (7002s00179)

Šutilović (Pero) Stoja, rođena 1875. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Piskavica (1140126072)

Šutilović (Rada) Vasa, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Piskavica (0815031079)

Šutilović (Savo) Gina, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (1140126052)

Šutilović (Savo) Nada, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (1140126051)

Šutilović (Simeun) Cvijo, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Piskavica (1140126056)

Šutilović (Simeun) Dragoljub, rođen 1918. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Prijedor (1140126053)

Šutilović (Simeun) Pane, rođen 1906. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sanski most (1140126062)

Šutilović (Simeun) Savo, rođen 1898. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Bos.novi (1140126049)

Šutilović (Stojak) Milica, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Piskavica (1140126063)

Šutilović (Stojko) Lazar, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Ključ (1139125026)

Šutilović (Vasa) Mileva, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Piskavica (0815031081)

Talić (Dako) Ilinka, rođena 1883. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Piskavica (1139125002)

Talić (Đorđe) Stojan, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Piskavica (1140127081)

Talić (Dušan) Savo, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Svodina (1139125005)

Talić (Pavle) Lazar, rođen 1914. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Ljubljana (1139125038)

Talić (Risto) Stanko, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Pribinjić (1139125006)

Talić (Simo) Drago, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Berija (1139125003)

Talić (Stanoje) Bjelan, rođen 1915. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Tuzla (1139125004)

Talić (Vaskrsije) Đurađ, rođen 1912. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Rudnik ljubija (1139125001)

Tucikešić (Mejak) Ostoja, rođen 1897. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Piskavica-kući (1140127091)

Tucikešić (Nikola) Dragoljub, rođen 1923. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Ravni gaj (1140127092)

Višić (Luka) Milan, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, 2 kraj.brigada (1139125023)

Višić (Spasoje) Milić, rođen 1917. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Jelićka (0822013066)

Zrnić (Bogić) Radomir, rođen 1919. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Kostajnica (1140127077)

Zrnić (Bogoljub) Marinko, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Piskavica (1140127106)

Zrnić (Bogoljub) Mirko, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Piskavica (1140127107)

Zrnić (Ćiro) Cvijo, rođen 1911. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Ribnik kod klju (1140127114)

Zrnić (Đorđe) Rade, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0922101037)

Zrnić (Đorđo) Nedeljko, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Grmeč (1140127080)

Zrnić (Dragutin) Milorad, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Bos.novi (1140127076)

Zrnić (Gavro) Riste, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Piskavica-kući (1140127075)

Zrnić (Gligin) Oste, rođen 1909. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, B.luka (2152012024)

Zrnić (Jakov) Pavle, rođen 1879. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Piskavica (1140126076)

Zrnić (Jovan) Sekula, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Piskavica (1140127105)

Zrnić (Kosta) Ljubomir, rođen 1922. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Centr.bosna (1140127074)

Zrnić (Marko) Stoja, rođena 1876. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Piskavica (1129027007)

Zrnić (Milivoj) Draga, rođena 1926. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, Zelen-gora (1140127104)

Zrnić (Mitar) Ćiro, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Piskavica-kući (1140127103)

Zrnić (Ostoja) Đorđo, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1140127113)

Zrnić (Ostoja) Spasoje, rođen 1889. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Piskavica (1140127078)

Zrnić (Pavle) Cvijo, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Piskavica (1140126074)

Zrnić (Pavle) Savo, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Piskavica (1140126075)

Zrnić (Rade) Mihailo, rođen 1915. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Manjača -b.luka (0922101038)

Zrnić (Spasoja) Oste, rođen 1919. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Manjača (1140127079)

Zrnić (Vaso) Dušan, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Rajlovac-saraj. (1132049026)

Zrnić kaljančić (Vid) Novak, rođen 1919. Srbin, poginuo od ustaša 1942. u NOBu, Piskavica (1140128022)

Zrnjić (Đorđe) Rade, rođen 9999. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Tiskavica (1292035016)

Žvonar (Milan) Rade, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Verići Pod koz. (1140128014)

 

 

P.S. Piskavica je 1991g imala 3.798s u tome 3.798s u tome 3.729 Srba, 27 Jugoslovena, 26 ostalih, 15 Hrvata I 1 Musliman, a 2013g imala je 2.797s.

 

Ponir

 

 

 

Brkić (Mike) Mile, rođen 1880. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Ponir (1140129005)

Čalić (Lazar) Jovo, rođen 1889. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Banja luka (1132049019)

Čalić (Zekan) Ristana, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Ponir-b.luka (1132049020)

Čeko (Aleksa) Gojko, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Ponir (1132049021)

Čolić (Jovo) Ristana, rođena 1895. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1140129003)

Čolić (Lazar) Jovo, rođen 1889. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1140129002)

Čolić (Nn) Anđa, rođena 1890. Srpkinja, streljana 1942. u direktnom teroru, Ponir (1140129004)

Čolić (Risro) Nikola, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1140129013)

Čolić (Riste) Dušan, rođen 1906. Srbin, streljan 1942. kod kuće, Ponir (1140129010)

Čurlić (Đuro) Stevo, rođen 1878. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Čelinac (1140129007)

Knežević (Jove) Risto, rođen 1914. Srbin, streljan 1942. kod kuće, Ponir (1140129006)

Kučuk (Jovo) Đuro, rođen 1927. Srbin, streljan 1942. u direktnom teroru, Banja luka (1140129014)

Milinković (Jovo) Luka, rođen 1865. Srbin, streljan od ustaša 1942. u direktnom teroru, Ponir (1140129008)

Škaljac (Vasilije) Mile, rođen 1909. Srbin, ubijen 1942. u NOBu, Gluha bukovica (0578103016)

Šumoja (Nino) Mlađan, rođen 1910. Srbin, streljan od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1140129015)

Šumoja (Stojan) Rade, rođen 1913. Srbin, poginuo 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, Ponir (1140129016)

Šumonja (Stojan) Rade, rođen 1910. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Ponir (0861036003)

Šumonja (Stojana) Rade, rođen 1917. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Ponir (1126007008)

Višekruna (Nn) Stana, rođena 1885. Srpkinja, streljana 1942. Kod kuće, Ponir (1140129001)

Vučenović (Ignjo) Spasoja, rođen 1914. Srbin, streljan od četnika 1942. u direktnom teroru, Babička reka (1140129012)

Vučenović (Teodor) Mile, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Mehovci (1140129011)

Vučenović (Todor) Božo, rođen 1909. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Ponir (1131042006)

 

P.S. Ponir je 1991g imao 60s, u tome sve Srba, a 2013g imao je manje od 10s.

 

Prijakovci

 

 

 

Bogovac (Ilija) Nikola, rođen 1922. Srbin, umro 1945. Kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Prijakovci (1140130024)

Bogovac (Petar) Jovan, rođen 1884. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Majerov Potok (1140130002)

Bogovac (Todor) Ilija, rođen 1884. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Dragočaj (1140130001)

Brković (Jovo) Novak, rođen 1915. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Lubina (1140130004)

Brković (Stojko) Jovo, rođen 1880. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Majerov Potok (1140130003)

Dragišić (Risto) Uroš, rođen 1921. Srbin, poginuo od ustaša 1945. U NOBu, Piskavica (1140130012)

Gajić (Milić) Miloš, rođen 1904. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1159025115)

Gajić (Miloš) Dragomir, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1159025116)

Malinić (Jovo) Jevto, rođen 1904. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Prijakovci (1140130015)

Malinić (Riste) Cvijo, rođen 1908. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Prijakovci (1140130020)

Malinić (Tešo) Janko, rođen 1880. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Prijakovci (1140130005)

Saradžić (Nikola) Božo, rođen 1888. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Prijakovci (1140130021)

Stijaković (Marko) Anđa, rođena 1881. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Prijakovci (1140130019)

Stijaković (Rista) Nikola, rođen 1906. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Prijakovci (1126005034)

Stijaković (Rista) Stojan, rođen 1909. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Prijakovci (1126005035)

Stijaković (Rista) Vaskrsija, rođen 1911. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Prijakovi (1126005036)

Stijaković (Risto) Nikola, rođen 1907. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Prijakovci (1140130016)

Stijaković (Risto) Stojan, rođen 1911. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Prijakovci (1140130017)

Stijaković (Risto) Vaskrsije, rođen 1913. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Prijakovci (1140130018)

Šukalo (Cvije) Boško, rođen 1904. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Pakrac (1140130013)

Šukalo (Cvije) Branko, rođen 1910. Srbin, nestao 1941. nepoznato, Prijakovci (1140130022)

Šukalo (Mihaila) Krstan, rođen 1910. Srbin, poginuo od ustaša 1945. u NOBu, Piskavica (1140130011)

Šukalo (Milena) Milivoje, rođen 1925. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Bos.novi (1140130008)

Šukalo (Nikola) Lazar, rođen 1885. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Dragočaj (1140130010)

Šukalo (Riste) Jovan, rođen 1908. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Dragočaj (1140130014)

Vučković (Đurđa) Jevto, rođen 1901. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Bekenci (1140130009)

Vučković (Luka) Slavko, rođen 1921. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Travnik (1140130023)

Vučković (Mihaila) Lazar, rođen 1928. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Rekovice (1140130006)

Vučković (Stojan) Aleksa, rođen 1908. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Prijakovci (1140130007)

 

 

 

Priječani

 

 

 

Andrijević (Ivo) Pero, rođen 1915. Hrvat, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (1140131002)

Andrijević (Nikola) Marko, rođen 1912. Srbin, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Vijačani (1140131003)

Klindić (Ivan) Mato, rođen 1914. Hrvat, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Stara gradiška (1140131001)

 

P.S. Priječani su 1991 imali 840s, u tome 583 Hrvata, 151 Srba, 77 Jugoslovena, 25 ostalih I 4 Muslimana, a 2013g imali su 2.201s.

 

Prnjavor Mali

 

 

 

Ilić (Đuro) Ostoja, rođen 1903. Srbin, ubijen 1945. kod kuće, Kremna-prnjavor (0201004019)

Kasić (Dušan) Branko, rođen 1918. Srbin, umro 1944. u NOBu, Selo bistrica (1134083006)

Mevald (Gojko) Milena, rođena 1902. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Han Pijesak (1880029008)

Mevald (Johan) Niroslav, rođen 1900. Slovenac, ubijen 1942. U direktnom teroru, Han Pijesak (1880029012)

Mevald (Miroslav) Nenad, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Han Pijesak (1880029009)

Mevald (Miroslav) Tomislav, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Han Pijesak (1880029011)

Mevald (Miroslav) Vladimir, rođen 1922. Srbin, nestao 1945. U NOBu, Crna gora (1880029010)

Mihajlović (Milan) Mirko, rođen 1909. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Bosan novi (1134083003)

Mihajlović (Pavle) Lazar, rođen 1879. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Mali Prnjavor (1134083001)

Mihajlović (Stojić) Stanka, rođena 1872. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Prnjavor (1134083005)

Švraka (Lazar) Ilija, rođen 1881. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Banja luka (1547075015)

Švrakas (Lazar) Ilija, rođen 1900. Srbin, ubijen od Nemaca 1941. U direktnom teroru, Mali Prnjavor (1131039011)

 

P.S. Prnjavor Mali imao je 1991g 309s, u tome 276 Srba, 17 Jugoslovena, 12 ostalih I 4 Hrvata, a 2013g imao je 389s.

 

Radmanići

 

 

 

Čalakić (Mirko) Ljubić, rođen 1928. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Bos.novi (1140132004)

Malbašić (Mile) Mirko, rođen 1923. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Kola (1140132001)

Raković (Ilija) Dušan, rođen 1925. Srbin, poginuo od ustaša 1945. U NOBu, Piskavica (1140132006)

Sekulić (Sima) Pane, rođen 1901. Srbin, umro 1942. nepoznato, Radmanići (0934069038)

Sekulić (Sime) Bogdan, rođen 1907. Srbin, ubijen 1945. U direktnom teroru, Zelenići (1140132005)

Stanivuković (Jovan) Ljuboje, rođen 1926. Srbin, umro 1945. U NOBu, Rodmanci (1140132002)

Trebovac (Antonije) Antonija, rođen 1883. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Rodmanici (1140132003)

Trebovac (Branko) Mirko, rođen 1926. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Selo brankovac (1132057069)

Trebovac (Simeuna) Lepa, rođena 1919. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Rodmanci (1140132008)

Žabić (Simeun) Đurađ, rođen 1928. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Rodmanci (1140132007)

 

Radmanići nisu imali stanovnika 1991g.

 

Radosavska

 

 

 

Ajdarić (Trivun) Đurađ, rođen 1919. Srbin, ubijen 1942. u NOBu, Selo Peulić iva (0369032002)

Grahovac (Novak) Radomir, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Kozara (1140133030)

Grujić (Radomir) Vladeta, rođen 1921. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Mišin han (1140133006)

Grujić (Radoslav) Milorad, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Radosavska (1140133008)

Grujić (Risto) Milka, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Radosavska (1140133009)

Grujić (Stanko) Milan, rođen 1903. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Vrpolje (1140133007)

Jakovljević (Đorđe) Gojkan, rođen 1919. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Radosav.šuma (1140133026)

Jakovljević (Dragutin) Novak, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Manjaca (1140133025)

Jakovljević (Đurđa) Dušan, rođen 1924. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Sanski most (1140133003)

Jakovljević (Ilija) Dragutin, rođen 1900. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, S. slavićka (1131040001)

Jakovljević (Ilija) Dragutin, rođen 1902. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Raktovača (1140133024)

Jakovljević (Ilija) Radivoj, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Banja luka (0815033013)

Jakovljević (Ljubomir) Milan, rođen 1926. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Manjača (1140133012)

Jakovljević (Ljubomir) Ostoja, rođen 1924. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Jašovka (1140133011)

Jakovljević (Mihajilo) Dušan, rođen 1898. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Radosavska (1140133029)

Jakovljević (Pavle) Đurađ, rođen 1880. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Radosavska (1140133005)

Jakovljević (Petar) Dragutin, rođen 1910. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Gradiška (1140133013)

Jakovljević (Petar) Miloš, rođen 1900. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Jelička (1140133023)

Jakovljević (Stevo) Milorad, rođen 1914. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Grahovo (1140133022)

Jakovljević (Trivun) Srđan, rođen 1892. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Radosav.šuma (1140133027)

Kasalović (Stojko) Branko, rođen 1921. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Radosavska (1140133017)

Kasalović (Stojko) Rajko, rođen 1910. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, 1 krajiška brigada (1140133016)

Kasalović (Stojko) Uroš, rođen 1925. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Goleši (1140133018)

Krpelj (Stojan) Mile, rođen 1898. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Kod kuće (1140133028)

Lakić (Gliga) Miloš, rođen 1919. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Vrpolje (1140133020)

Lakić (Luka) Živko, rođen 1923. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Banja luka (1140133019)

Lakić (Milak) Dušan, rođen 1913. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Piskarička Plan (1140133002)

Lakić (Stojak) Milovan, rođen 1924. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1140133001)

Nježić (Janko) Milan, rođen 1923. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Prijedor (1140133031)

Plavljanin (Stanko) Mlađen, rođen 1886. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Radosavska (1140133021)

Raković (Perica) Sretko, rođen 1915. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Grmeč (1140133014)

Raković (Stojan) Ratko, rođen 1914. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Tevanovića ruda (1140133010)

Raković (Svetko) Boško, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Radosavska (1140133015)

Raković (Svetko) Ilija, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Radosavska (7002s00181)

Sandag (Ilija) Nikola, rođen 1910. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Radosavska (1140133004)

 

 

P.S. Radosavska je 1991g imala 514s, u tome 493 Srba, 13 ostalih, 5 Jugoslovena I 3 Hrvata, a 2013g imala je 276s.

 

Ramići

 

 

 

Bikić (Andrija) Dušan, rođen 1901. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Dragočaj (1140134014)

Bikić (Andrija) Kosta, rođen 1905. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Banja luka (1140134015)

Bjelić (Pero) Ostoja, rođen 1920. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ključ (1298062111)

Ćelić (Jovan) Mihajlo, rođen 1910. Srbin, ubijen 1944. u zatvoru, Zagreb (1140134029)

Ćelić (Mihajlo) Đurđija, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1945. U direktnom teroru, Zalužani (1140134028)

Čorković (Nn) Manda, rođena 1923. Hrvatica, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1549100012)

Donjak (Aleksa) Tomo, rođen 1908. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Dragočaj (1140134022)

Donjak (Mile) Spasoja, rođen 1925. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Travnik (1140134021)

Janjetović (Stanko) Božo, rođen 1924. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Korpus nar.odbrane (1140134017)

Kočić (Rade) Bosiljka, rođena 1925. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Stričići (1141143002)

Kočić (Stevo) Ilija, rođen 1880. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Stričići (1141143003)

Komljenović (Ivo) Božo, rođen 1890. Hrvat, ubijen 1942. U direktnom teroru, Stratinska (1141142014)

Krivokuća (Ilija) Vaso, rođen 1926. Srbin, nestao 1943. nepoznato, Nepoznato (1141143001)

Macanović (Stanoja) Velimir, rođen 1918. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Dragočaj (1140134013)

Malešević (Đorđe) Novak, rođen 1908. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Ivanjska (1140134011)

Malešević (Đorđo) Novak, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1941. kod kuće, Ramići (5004s00026)

Malešević (Dušan) Borko, rođen 1923. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Ramići , (1140134009)

Malešević (Jovan) Pejo, rođen 1890. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Ramići (1140134010)

Malešević (Mile) Todor, rođen 1909. Srbin, poginuo od ustaša 1944. u NOBu, Drakulić (1140134012)

Malešević (Simeun) Mladen, rođen 1923. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Banja luka (1140134008)

Malešević (Stevo) Rade, rođen 1912. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Ramići (1127009136)

Malešević (Stevo) Rade, rođen 1915. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Dragačaj (1140134007)

Malešević (Stevo) Simeun, rođen 1894. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Dragačaj (1140134006)

Ostojić (Aleksa) Tomo, rođen 1916. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ramići (1140134024)

Ostojić (Peje) Ostoja, rođen 1916. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Bos.dubica (1140134025)

Ostojić (Savo) Stanko, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Dragočaj (1140134023)

Ostojić (Stanko) Cvijeta, rođena 1907. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Ramićiniću (1140134026)

Perlić (Stevan) Mitar, rođen 1908. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Ramići (1140134016)

Raković (Mile) Joka, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Ramići (1140134027)

Savić (Đorđe) Ilija, rođen 1906. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Dragočaj (1140134018)

Savić (Ostoje) Stojić, rođen 1916. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, 14 krajiška brigada (1140134020)

Savić (Risto) Ilija, rođen 1906. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Zalužani (1140134030)

Savić (Tešo) Cvijo, rođen 1890. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Banja luka (1140134019)

Tadić (Draguljin) Vid, rođen 1923. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Turjak (1140134001)

Tadić (Milan) Sretenija, rođen 1917. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Gornji vakuf (1140134003)

Tadić (Risto) Rade, rođen 1906. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Dragačaj (1140134004)

Tadić (Stanoja) Petko, rođen 1928. Srbin, ubijen 1945. u direktnom teroru, Zalužani (1140134002)

Tadić (Stevan) Vaskrsija, rođen 1903. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Dragočaj (1141144011)

Tadić (Stevan) Vaskrsija, rođen 1907. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Dragačaj (1140134005)

 

 

P.S. Ramići su 1991g imali 1.035s, u tome 633 Srba, 344 Hrvata, 42 Jugoslovena I 16 ostalih, a 2013g imala je 1.789s.

 

Rebrovac

 

 

 

Bajić (Jovana) Petar, rođen 1890. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Banjaluka (1141135007)

Bajić (Mitro) Milan, rođen 1921. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Banjaluka (1141135008)

Bijak (Jovan) Ilinka, rođena 1880. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Ponir (1141135017)

Bijak (Vaso) Niko, rođen 1907. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Banjaluka (1141135011)

Blaženović (Nikola) Bogdan, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1141135006)

Božić (Mihajlo) Luka, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Banjaluka (1141135009)

Ćosić (Pejo) Marko, rođen 1906. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Banjaluka (1141135016)

Daničić (Mikajla) Jovan, rođen 1918. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1141135024)

Daničić (Mikajlo) Vaso, rođen 1916. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1141135023)

Daničić (Stevo) Aleksa, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1141135020)

Đebro (Toma) Anto, rođen 1900. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Bos.petrovac (1141135005)

Grujić (Jovo) Stojko, rođen 1886. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1141135019)

Jovanović (Kosta) Savo, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (1141135025)

Kavić (Simo) Mirko, rođen 1922. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Presnaća (1141135003)

Kavić (Simo) Mlađen, rođen 1923. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1141135002)

Kavić (Simo) Nikola, rođen 1914. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1141135001)

Kavić (Stojko) Dušan, rođen 1907. Srbin, ubijen 1944. u zatvoru, Banjaluka (1141135026)

Kavić (Vaso) Sava, rođen 1906. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Beograd-banjica (1141135010)

Kočić (Jovica) Savo, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Banja luka (1141134004)

Kukrika (Lazar) Dušan, rođen 1919. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Nemački logor (1132059010)

Kukrika (Lazar) Pajo, rođen 1912. Srbin, poginuo od četnika 1941. U NOBu, Lipovac (1132059008)

Kukrika (Lazar) Vaso, rođen 1915. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1132059009)

Mišić (Nn) Petra, rođena 1920. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Ponir (1141135012)

Mišić (Stevo) Đuro, rođen 1923. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Ponir (1141135013)

Mišić (Stevo) Stanoje, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Ponir (1141135014)

Pajić (Dorđe) Radomir, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Snjegotina (1141135018)

Popović (Pero) Tomo, rođen 1900. Srbin, streljan od ustaša 1941. U direktnom teroru, Jasenovac (0206050020)

Prpa (Jovan) Dušan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Ponir (1141135022)

Prpa (Nn) Jovan, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1141135021)

 

 

 

Rekavice

 

 

 

Aćimović (Nikola) Đurađ, rođen 1866. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Rekavice (1141136006)

Babić (Jovan) Gojko, rođen 1900. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Dachau (1141136003)

Berić (Mirko) Gojko, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Banja luka (1141138003)

Dragičević (Jovo) Vaskrsija, rođen 1896. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Banja luka (1141137015)

Dragičević (Niko) Drago, rođen 1925. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Han kola (1141137013)

Dukojević (Trivun) Pero, rođen 1880. Srbin, umro 1942. u zatvoru, Banjaluka (1141136005)

Džehverović (Nn) Rušid, rođen 1921. Musliman, poginuo 1943. U NOBu, Nepoznato (1127010052)

Grbić (Dušan) Vukašin, rođen 1921. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Banja luka (1141137003)

Grmaš (Jevto) Vlado, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (1141136019)

Kaurin (Ostoja) Gojko, rođen 1904. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Banja luka (1141137011)

Kaurin (Ostoja) Milovan, rođen 1906. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Banja luka (1141137010)

Kaurin (Ostoja) Mirko, rođen 1908. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Banja luka (1141137009)

Koprena (Ilija) Dušan, rođen 1923. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Banja luka (1141138004)

Kukrika (Lazar) Pajo, rođen 1910. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Lipovac (1132049009)

Miletić (Jovan) Đurađ, rođen 1888. Srbin, poginuo 1941. Prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1141136017)

Miletić (Savan) Mane, rođen 1914. Srbin, nestao 1941. nepoznato, Nepoznato (1141136009)

Mišić (Jovo) Drago, rođen 1923. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Viluse b.novi (1141138002)

Mišić (Petar) Vojin, rođen 1919. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. Kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-stalag (1141137012)

Petrović (Rade) Đukan, rođen 1912. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Rekovice (0211092020)

Prosan (Marko) Đurađ, rođen 9999. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-stalag (1141136018)

Prosan (Vaso) Miloš, rođen 1900. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Črmernica (1141136020)

Račić (Jakov) Đurađ, rođen 1892. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Banja luka (1141137008)

Račić (Milan) Mile, rođen 1905. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Banja luka (1141137006)

Račić (Milan) Rajko, rođen 1915. Srbin, poginuo od ustaša 1942. U NOBu, Topola (1129029006)

Račić (Pano) Doljan, rođen 1911. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Banja luka (1141137007)

Račić (Petko) Stevan, rođen 1886. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Banja luka (1141137014)

Račić (Savo) Miloš, rođen 1922. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Banja luka (1141137001)

Račić (Tode) Nikola, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Banja luka (1141137004)

Račić (Vujo) Đorđe, rođen 1891. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Banja luka (1141137005)

Sladojević (Ilija) Miloš, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Han kola (1141136015)

Sladojević (Ljuban) Boško, rođen 1926. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Han kola (1141136016)

Sladojević (Ljuban) Rajko, rođen 1928. Srbin, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Ilok (1141136014)

Štrkić (Aleksa) Ruža, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Han kola (1141136011)

Štrkić (Ćiro) Dmitar, rođen 1899. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Han kola (1141136012)

Štrkić (Ćiro) Đurađ, rođen 1892. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Han kola (1141136013)

Štrkić (Stojko) Rajko, rođen 1912. Srbin, poginuo 1942. u direktnom teroru, Rekavice (1141136008)

Suhanjski (Kazimir) Adolf, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Nepoznato (1590038009)

Šušić (Ile) Zdravko, rođen 1917. Srbin, obešen 1943. u NOBu, Vilusi (0211092021)

Topić (Ćiro) Radojko, rođen 1918. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Banja luka (1141137002)

Topić (Niko) Spasoje, rođen 1866. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Rekavice (1141136007)

Travar (Jovo) Dragomir, rođen 1913. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Nepoznato (1141136010)

Trninić (Petar) Borko, rođen 1916. Srbin, poginuo od ustaša 1944. U NOBu, Šušnjari b.luka (1141138001)

Vuković (Lazar) Miladin, rođen 1921. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, U nov.15.brigade (1141136004)

Vuković (Mihajlo) Pero, rođen 1885. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Rekavice (1141136001)

 

P.S. Rekavice su 1991g imale 2.679s, u tome 2.487 Srba, 128 Hrvata, 49 Jugoslovena, 14 ostalih I 1 Muslimana, a 2013g imale su 2.268s.

 

Šargovac

 

 

 

Gagula (Jopo) Ilija, rođen 1908. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (1141144001)

Kuljanac (Ilija) Jovo, rođen 1927. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (1141144038)

Milaković (Jovica) Rajko, rođen 1913. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Šargovac (1141144006)

Milaković (Kosta) Đuja, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Šargovac (1141144002)

Milaković (Kosta) Ljubo, rođen 1922. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Šargovac (1141144003)

Milaković (Kosta) Milan, rođen 1924. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Šargovac (1141144004)

Milaković (Kosta) Simenka, rođena 1927. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Šargovac (1141144005)

Milaković (Rajko) Boro, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Šargovac (1141144008)

Milaković (Rajko) Dobrila, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Šargovac (7002s00183)

Milaković (Rajko) Dušanka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Šargovac (1141144029)

Milaković (Rajko) Nevenka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Šargovac (1141144010)

Milaković (Rajko) Radojka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Šargovac (1141144009)

Milaković (Rajko) Zorka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Šargovac (7002s00182)

Milaković (Simo) Simeuna, rođena 1914. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Šargovac (1141144007)

Petrović (Mato) Vlado, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Srem (1141144028)

Šešić (Đorđe) Branko, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Šargovac (7002s00201)

Šešić (Đorđe) Ljubo, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Šargovac (7002s00196)

Šešić (Đorđe) Stojan, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Šargovac (7002s00202)

Šešić (Đorđe) Stojna, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Šargovac (1141144012)

Šešić (Đuro) Dete, rođeno 1941. Srbin, ubijeno od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Šargovac (7002s00203)

Šešić (Đuro) Dragica, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Šargovac (1134085023)

Šešić (Đuro) Milja, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Šargovac (1134085024)

Šešić (Đuro) Ostoja, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Šargovac (1134085025)

Šešić (Đuro) Strahinja, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Šargovac (1134085026)

Šešić (Dušan) Đuro, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Šargovac (7002s00200)

Šešić (Dušan) Gordana, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Šargovac (7002s00207)

Šešić (Dušan) Kosta, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Šargovac (7002s00194)

Šešić (Dušan) Ljubica, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Šargovac (7002s00208)

Šešić (Dušan) Mićo, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Šargovac (7002s00198)

Šešić (Dušan) Simo, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Šargovac (7002s00197)

Šešić (Dušan) Stana, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Šargovac (7002s00205)

Šešić (Dušan) Stojanka, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Šargovac (7002s00206)

Šešić (Jovan) Đuja, rođena 1896. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Šargovac (1141144013)

Šešić (Milan) Danica, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Šargovac (1134085029)

Šešić (Milan) Darinka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Šargovac (7002s00209)

Šešić (Milan) Milja, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Šargovac (1134085028)

Šešić (Milan) Neđeljko, rođen 1927. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Banja luka (1134085027)

Šešić (Milan) Nedeljko, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Šargovac (7002s00195)

Šešić (Milan) Nevenka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Šargovac (7002s00210)

Šešić (Milan) Slavko, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Šargovac (7002s00199)

Šešić (Milan) Zorka, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1942. kod kuće, Šargovac (1134085030)

Šešić (Mlađan) Borislav, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Šargovac (1134085032)

Šešić (Mlađen) Miruna, rođena 1917. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Banja luka (1134085031)

Šešić (Vaso) Đuro, rođen 1894. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Šargovac (1134085020)

Šešić (Vaso) Milan, rođen 1899. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Šorgovac (1134085021)

Šešić (Vaso) Mlađan, rođen 1911. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Šargovac (1134085022)

Šešić (Vidan) Dete, rođeno 1942. Srbin, ubijeno od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Šargovac (7002s00204)

Ševa (Lazar) Stevan, rođen 1913. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Ključ (1136092529)

Ševa (Rade) Anka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Šargovac (7002s00215)

Ševa (Rade) Đuja, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Šargovac (7002s00216)

Ševa (Rade) Radmila, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Šargovac (7002s00214)

Ševa (Rade) Tomislav, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Šargovac (7002s00218)

Ševa (Stanko) Mara, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Šargovac (1141144026)

Ševa (Stanko) Mirko, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Šargovac (1141144025)

Ševa (Stanko) Vida, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Šargovac (7002s00211)

Ševa (Stevan) Gospa, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Šargovac (7002s00213)

Ševa (Stevan) Mira, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Šargovac (7002s00217)

Ševo (Laza) Vaja, rođena 1894. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Šargovac (1141144027)

Ševo (Marko) Lazar, rođen 1892. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Šargovac (1141144021)

Ševo (Marko) Stanko, rođen 1898. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Šargovac (1141144022)

Ševo (Stanko) Dušan, rođen 1926. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Šargovac , (1141144024)

Ševo (Stanko) Vida, rođena 1924. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Šargovac (1141144023)

Todorinović (Cvijo) Sava, rođena 1906. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Šargovac (1126005017)

Todorinović (Đurađ) Gojko, rođen 1901. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Šargovac (1141144014)

Todorinović (Đuro) Gojko, rođen 1900. Srbin, ubijen 1942. U masovnom pokolju, Šargovac (1127010086)

Todorinović (Gajo) Milan, rođen 1927. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Sargovac (1141144033)

Todorinović (Gajo) Vasiljka, rođena 1907. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Sargovac (1141144032)

Todorinović (Gojko) Đorđo, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Šargovac (1141144016)

Todorinović (Gojko) Koviljka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Šargovac (1141144017)

Todorinović (Gojko) Milan, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Šargovac (1141144019)

Todorinović (Gojko) Mira, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Šargovac (1141144015)

Todorinović (Gojko) Tomislav, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Šargovac (1141144018)

Todorinović (Laza) Ljubica, rođena 1911. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Šargovac (1126005024)

Todorinović (Laza) Zora, rođena 1923. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Šargovac (1126005025)

Todorinović (Marko) Mara, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Šargovac (7002s00191)

Todorinović (Mile) Vlado, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Šargovac (7002s00193)

Todorinović (Milić) Simo, rođen 1906. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Sargovac (1141144030)

Todorinović (Mlađan) Dragica, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Šargovac (1141144020)

Todorinović (Mlađan) Stanoje, rođen 1894. Srbin, ubijen 1942. U zatvoru, Banja luka (1126005016)

Todorinović (Mlađan) Vaso, rođen 1897. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Šagorac (1126005012)

Todorinović (Mlađen) Petko, rođen 1890. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Šargovac (1126005014)

Todorinović (Pero) Sava, rođena 1894. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Šargovac (1126005013)

Todorinović (Petko) Miloš, rođen 1923. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Šargovac (1126005020)

Todorinović (Petko) Mirko, rođen 1920. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Šargovac (1126005019)

Todorinović (Petko) Mlađan, rođen 1926. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Šargovac (1126005021)

Todorinović (Petko) Simo, rođen 1906. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Šargovac (1126005018)

Todorinović (Simeun) Petra, rođena 1894. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Šargovac (1126005015)

Todorinović (Simo) Dušanka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Šargovac (1141144037)

Todorinović (Simo) Ljubica, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Šargovac (1126005032)

Todorinović (Simo) Mara, rođena 1916. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Sargovac (1141144031)

Todorinović (Simo) Marica, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Šargovac (1126005031)

Todorinović (Simo) Milica, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Šargovac (7002s00186)

Todorinović (Simo) Milivoje, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Šargovac (1141144036)

Todorinović (Simo) Rade, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Šargovac (1141144034)

Todorinović (Simo) Radojka, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Šargovac (7002s00185)

Todorinović (Simo) Ružica, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Šargovac (7002s00187)

Todorinović (Simo) Stojka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Šargovac (7002s00190)

Todorinović (Simo) Žarko, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Šargovac (1141144035)

Todorinović (Stanoja) Jovanka, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Šargovac (7002s00188)

Todorinović (Stanoja) Milan, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Šargovac (7002s00184)

Todorinović (Stanoja) Milica, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Šargovac (1126005027)

Todorinović (Stanoja) Mirko, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Šargovac (1126005026)

Todorinović (Stanoja) Petar, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Šargovac (7002s00189)

Todorinović (Stanoja) Stana, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Šargovac (1126005030)

Todorinović (Stanoje) Jovanka, rođena 1926. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Šargovac (1126005028)

Todorinović (Stanoje) Stojka, rođena 1924. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Šargovac (1126005029)

Todorinović (Vaso) Dragan, rođen 1923. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Šargovac (1126005022)

Todorinović (Vaso) Mićo, rođen 1926. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Šargovac (1126005023)

Torbica (Đuro) Ilinka, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092553)

 

 

P.S. Šargovac je 1991g imao 1.313s, u tome 1.098 Hrvata, 136 Srba, 38 ostalih, 34 Jugoslovena I 7 Muslimana, a 2013g imao je 3.171s.

 

Šibovi

 

 

 

Jovanović (Pane) Jovo, rođen 1900. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Banja luka (1129029012)

Krečar (Toma) Vlado, rođen 1911. Srbin, umro 1942. pri deportaciji, Despotovac (1134081001)

Mihajilović (Stanko) Mile, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Jajce (1131040006)

Milaković (Jovica) Rajko, rođen 1914. Srbin, ubijen 1942. U masovnom pokolju, Šargovac (1127010088)

Pepić (Nn) Rista, rođen 1921. Srbin, ubijen 1941. u logoru, Nepoznato (0886101018)

 

 

 

Šimići

 

 

 

Gorčan (Pero) Đuro, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Ivanjska (2596135037)

Grgić (Nn) Ivo, rođen 1911. Hrvat, nestao 1943. nepoznato, Romanija (1141145001)

Pranjić (Franjo) Mato, rođen 1913. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Šimići (0598053013)

 

 

 

Slavićka

 

 

 

Babić (Vasilije) Pantelije, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (1438005002)

Bašić (Spasoje) Milovan, rođen 1926. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Ivanjsko (1141140006)

Bašić (Spasoje) Novak, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Ravni gaj (1141140005)

Blagojević (Maksim) Cvijo, rođen 1906. Srbin, poginuo 1942. U direktnom teroru, Jelićka (1141140026)

Božičić (Risto) Gavro, rođen 1884. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Stratinska (1141141019)

Cajić (Bogdan) Milorad, rođen 1926. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Raklovača (2593091189)

Čajić (Mitra) Mlađen, rođen 1910. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Slavićka (1141140002)

Cajić (Nikola) Bogdan, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2593091190)

Čojić (Savo) Ilija, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Grmeč (2586056196)

Đaković (Mitar) Mlađan, rođen 1909. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Bosanski novi (1141141015)

Danilović (Simeun) Dušan, rođen 1927. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Stratinska (1141141014)

Dardić (Simeun) Marko, rođen 1915. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Zelengora (1141142004)

Đuričić (Damnjen) Petar, rođen 1926. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Ribnik (1141140025)

Đuričić (Damnjen) Vid, rođen 1923. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Travnik (1141140024)

Gajić (Pavle) Branko, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sanski most (1141140014)

Gajić (Savo) Pavo, rođen 1894. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Slavićka (1141140013)

Grujić (Mitar) Nedeljko, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kozara (1141140016)

Grujić (Srđan) Novak, rođen 1923. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Bihać (1141140015)

Grujić (Stevan) Dušan, rođen 1910. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Slavićka (1141140017)

Jurić (Luka) Ilija, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Stratinska (1141142011)

Karać (Nn) Stanoja, rođen 1895. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Pervan donji (1141139018)

Kekić (Daka) Taminka, rođena 1895. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Stratinska (1141141017)

Kekić (Ljubomir) Pero, rođen 1919. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sarajevo (1141141016)

Kekić (Pero) Vojin, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Crna gora (1141141013)

Kekić (Stevo) Ratko, rođen 1919. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Mlinište (1141141002)

Kekić (Uroš) Milan, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Jasenice (1141141011)

Knežević (Božo) Petko, rođen 1919. Srbin, ubijen 1945. u direktnom teroru, Slavićka (1141139002)

Knežević (Cvija) Ostoja, rođen 1903. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Bistrica b.luka (1141139006)

Knežević (Josip) Mihajlo, rođen 1860. Srbin, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Slavićka-b.luka (0260024002)

Knežević (Lazo) Riste, rođen 1910. Srbin, umro od Nemaca 1943. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemački logor (1141139010)

Knežević (Marko) Petra, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Slavićka (1141139001)

Knežević (Marko) Petra, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Slavićka (5002s01393)

Knežević (Stojan) Savo, rođen 1923. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1141139008)

Kojić (Stojan) Vaskrsija, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Grmeč (1141140009)

Kojić (Stojan) Vaskrsije, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Prijedor (0260024003)

Komljenović (Ivo) Juro, rođen 1870. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Krivaja (1141142012)

Komljenović (Jure) Giljo, rođen 1932. Hrvat, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Stratinska (1141142013)

Kondić (Kosta) Obrad, rođen 1897. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Stratinska (1141142003)

Kondić (Mile) Đurađ, rođen 1917. Srbin, umro 1945. u NOBu, Stratinska (1141142008)

Kondić (Nn) Ljuba, rođena 1902. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Stratinska (1141142006)

Kondić (Stojan) Zorka, rođena 1907. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Stratinska (1141142005)

Kusat (Rade) Stojan, rođen 1925. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Slavićka (1141139003)

Kuzmanović (Đuka) Cvijo, rođen 1884. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Slavićka (1141140010)

Lucić (Ilija) Ivo, rođen 1907. Hrvat, ubijen od Nemaca 1942. Kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemački logor (1141141004)

Majdandžić (Josip) Ivo, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Trst (1141142009)

Matić (Nikola) Luka, rođen 1888. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Stratinska (1141141003)

Militašević (Ilija) Milan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1141139017)

Miodragović (Daka) Stojan, rođen 1901. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Stratinska (1141141010)

Miodragović (Luka) Nedeljko, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Banja luka (1141142007)

Nišić (Ostoja) Stojan, rođen 1906. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Ivanjska (1141140027)

Pandža (Petar) Vaskrsija, rođen 1911. Srbin, umro 1945. u NOBu, Slavićka (1141140011)

Pandža (Simeun) Dušan, rođen 1909. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Bistrica (1141140021)

Pandža (Simeun) Uroš, rođen 1914. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Bihać (1141140022)

Pandža (Spasoja) Milan, rođen 1925. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Slavićka (1141140012)

Pavlović (Ivo) Franjo, rođen 1864. Hrvat, ubijen 1945. u direktnom teroru, Stratinska (1141142010)

Petraš (Nikola) Luka, rođen 1901. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Slavićka (1141140023)

Pranjić (Pero) Mato, rođen 1899. Hrvat, nestao 1945. u direktnom teroru, Stratinska (1141141005)

Prtija (Milan) Stole, rođen 1873. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Stratinska (1141141007)

Ritan (Glišo) Danica, rođena 1906. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Slavićka (1141139012)

Ritan (Jovan) Miloš, rođen 1914. Srbin, umro 1945. u NOBu, Pod kozarom (1141139009)

Ritan (Risto) Srđan, rođen 1922. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Rakovica (1141139014)

Ritan (Risto) Vukašin, rođen 1915. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Rekavice (1141139013)

Ritan (Stojko) Ilija, rođen 1909. Srbin, nestao 1942. u NOBu, Kozara (1141139015)

Ritan (Stojko) Ratko, rođen 1914. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Drvar (1141139016)

Ritan (Stojko) Ratko, rođen 1917. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Grmeč Planina (1158024024)

Rogić (Boja) Obrad, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Lušci Palanka (1141140003)

Rogić (Cvijo) Dušan, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Grmeč (1141140008)

Rogić (Cvijo) Mlađan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Grmeč (1141140007)

Rogić (Stojan) Stojan, rođen 1921. Srbin, poginuo od Nemaca 1944. u NOBu, Nijemci (1141140004)

Stakić (Dimitrije) Ilija, rođen 1890. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Slavićka (1141139005)

Stakić (Marko) Stanko, rođen 1880. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Slavićka (1141139011)

Stakić (Stevo) Rajko, rođen 1910. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Slavićka (1141139004)

Stakić (Tomo) Ostoja, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1141139007)

Stević (Mile) Branko, rođen 1915. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, S. most (1141141020)

Tošić (Đurađ) Miloš, rođen 9999. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Grmeč (1141140018)

Tošić (Petar) Miloš, rođen 1914. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Jajce (0772035084)

Tošić (Petar) Miloš, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1943. Kod kuće, Slavićka (5020s00300)

Vokić (Lazar) Pero, rođen 1918. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sanski most (1141141018)

Vujinović (Đurađ) Marko, rođen 1923. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Jajce (1141140019)

Vujinović (Pero) Ilija, rođen 1923. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1141140020)

Vukojević (Risto) Đurađ, rođen 1895. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Stratinska (1141142001)

Vukojević (Stevan) Uroš, rođen 1913. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Stratinska (1141142002)

Vulić (Dragutin) Milutin, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Prijedor (1141141009)

Vulić (Dušan) Todor, rođen 1926. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Prozor (1141141006)

Vulić (Jovan) Dušanka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Krivaja (1141141001)

Vulić (Simo) Veljko, rođen 1884. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Stratinska (1141141008)

 

 

P.S. Slavićka je 1991g imala 985s, u tome 967 Srba, 13 ostalih I 5 Jugoslovena, a 2013g imala je 781s.

 

Šljivno

 

 

 

Gvozdenović (Tod) Blaža, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Kod dobrnje (0598053075)

Malešević (Blagoje) Milutin, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Pavlovac (1142148005)

Nježić (Pero) Milan, rođen 1906. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Banja luka (0211092015)

Racković (Risto) Stana, rođena 1903. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Sarajevo (2760004020)

Racković (Vlado) Milica, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Sarajevo (2760004018)

Racković (Vlado) Obrenija, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Sarajevo (2760004019)

Racković (Vlado) Rajko, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Sarajevo (2760004016)

Racković (Vlado) Vojin, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Sarajevo (2760004017)

Raković (Dušan) Čedo, rođen 1925. Srbin, ubijen 1943. kod kuće, Šljivno (1142148003)

Raković (Jošo) Radomir, rođen 1919. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Sremski front (1136092522)

Raković (Lazar) Stevan, rođen 1920. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Šljivno (1142148002)

Raković (Vasa) Draga, rođen 1926. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Banja luka (0598055088)

Stojčić (Mile) Jovan, rođen 1887. Srbin, ubijen 1945. kod kuće, Šljivno (1142148004)

Zec (Đurađ) Đuro, rođen 1896. Srbin, poginuo 1941. prilikom borbi ili bombardovanja, Šljivno (1142148001)

 

 

P.S. Šljivno je 1991g nije imalo stanovnika.

 

Stratinska

 

 

 

Batar (Sava) Rajko, rođen 1929. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Pljevlja (0706016011)

Bukvić (Stojan) Božo, rođen 1908. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Auschwitz (1134079001)

Ćosić (Nikola) Berislav, rođen 1891. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Banja luka (2515121005)

Đaković (Mitar) Mlađan, rođen 1908. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (1127013020)

Kekić (Milan) Vasiljka, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Stranjanska (1128014023)

Kekić (Mile) Pero, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U direktnom teroru, Bronzani majdan (1661016023)

Kekić (Xmilorad) Vasiljka, rođena 1924. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Stratinjska (1129027017)

Pranić (Luka) Gabrijela, rođena 1900. Hrvatica, ubijena 1943. U direktnom teroru, Stratinska (2124002019)

Pranić (Nn) Terezija, rođena 1905. Hrvatica, poginula 1945. prilikomborbi ili bombardovanja, Nepoznato (0412393007)

 

P.S. Stratinska je 1991g imala 730s, u tome 412 Hrvata, 311Srba, 5 Jugoslovena I 2 ostalih, a 2013g imala je 197s.

 

Stričići

 

 

 

Đukić (Blagoje) Saran, rođen 1885. Srbin, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Stričići (1141143005)

Đukić (Mihajlo) Marinko, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1944. kod kuće, Stričići (1141143006)

Dulić (Mihajilo) Novak, rođen 1910. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Lusići (1141143007)

Kočić (Luka) Dušan, rođen 1919. Srbin, poginuo 1941. u aprilskom ratu 1941 god., Doboj (1141143004)

Krivokuća (Ilija) Vaso, rođen 1928. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Bosanski novi (0386003006)

 

 

 

Subotica

 

 

 

Momić (Marko) Mirko, rođen 1902. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Subotica-b.l. (1139124001)

 

 

 

Verići

 

 

 

Babić (Petar) Đuro, rođen 1896. Srbin, ubijen 1944. kod kuće, Verići (1142151033)

Babić (Stojan) Luka, rođen 1902. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Grmeč (1142151026)

Bjelić (Jakov) Novak, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1142151003)

Božić (Božo) David, rođen 1887. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1142150052)

Božić (Božo) Mirko, rođen 1879. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Verići (1574026007)

Božić (Božo) Novak, rođen 1905. Srbin, nestao 1943. u NOBu, Sanski most (1142150062)

Božić (David) Obrad, rođen 1923. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1142150053)

Božić (Mirko) Dragutin, rođen 1927. Srbin, umro 1942. nepoznato, Verići (1574026012)

Božić (Mirko) Lazar, rođen 1927. Srbin, umro 1942. nepoznato, Verići (1574026010)

Božić (Mirko) Nedžo, rođen 1913. Srbin, umro 1942. nepoznato, Verići (1574026011)

Božić (Mirko) Radovan, rođen 1923. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Ivanjska (1142150051)

Božić (Mirko) Radovan, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kod Prijedora (1574026009)

Božić (Mirko) Ratko, rođen 1915. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Sanski most (1142150050)

Božić (Mirko) Ratko, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Blagoj (1574026008)

Božić (Ratko) Rajko, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. Kod kuće, Verići (1574026013)

Dragojević (Jovo) Pavle, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1142150009)

Dragojević (Simeun) Stevan, rođen 1890. Srbin, ubijen 1942. Kod kuće, Verići (1142151043)

Dragojević (Stevan) Dušan, rođen 1923. Srbin, ubijen 1942. Kod kuće, Verići (1142151045)

Đuđić (Danilo) Đorko, rođen 1889. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Verići (1142151032)

Đuđić (Đorko) Nenad, rođen 1915. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Travnik (1142151027)

Đuđić (Nikola) Milutin, rođen 1939. Srbin, od zaostale bombe 1944. kod kuće, Verići (1142151017)

Đuđić (Novak) Jovan, rođen 1912. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Verići (1142151031)

Đuđić (Novak) Stojan, rođen 1926. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Verići (1142151016)

Đuđić (Novak) Uroš, rođen 1926. Srbin, poginuo od ustaša 1942. U NOBu, Jasenovac (1142151028)

Đuđić (Pejo) Rade, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Travnik (1142151015)

Đuđić (Stojan) Pejo, rođen 1890. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Verići (1142151014)

Đugić (Đorko) Dragomir, rođen 1918. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Karlovac (1142151004)

Gajić (Đurađ) Gajo, rođen 1889. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1142150079)

Gajić (Đurađ) Jovo, rođen 1887. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1142150080)

Gajić (Đurađ) Jovo, rođen 1890. Srbin, poginuo 1942. u logoru, Prijedor (0779011025)

Gajić (Ignjatije) Kosta, rođen 1892. Srbin, ubijen od Nemaca 1942 u logoru, Zemun Sajmište (1142150070)

Gajić (Ignjatije) Mile, rođen 1888. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1142150006)

Gajić (Ignjatije) Vaso, rođen 1892. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1142150081)

Gajić (Lazo) Rajko, rođen 1925. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1142150014)

Gajić (Lazo) Slavka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Prijedor (1142150015)

Gajić (Lazo) Tomislav, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Prijedor (1142150016)

Gajić (Mile) Ostoja, rođen 1911. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Ravni gaj (1142150004)

Gajić (Mile) Vojislav, rođen 1923. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1142150005)

Gajić (Miloš) Dragomir, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara, (1142151047)

Gajić (Mitar) Obrad, rođen 1925. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1142150040)

Gajić (Prokopije) Dobrila, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Verići (1142151034)

Gajić (Stojko) Nikola, rođen 1925. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1142150013)

Gajić (Vaso) Spasoja, rođen 1911. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kozara (1142151025)

Gajić (Vaso) Stojan, rođen 1926. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1142150082)

Galić (Mile) Živko, rođen 1924. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1142151008)

Gligić (Đuro) Đurađ, rođen 1901. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Verići (1142151030)

Gligić (Nn) Đurđija, rođena 1896. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bistrica (2721005005)

Grujičić (Đurađ) Dragomir, rođen 1919. Srbin, poginuo 1943.  U NOBu, Kozara (0612099006)

Grujičić (Đurađ) Dragomir, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Kozara (1142150036)

Grujičić (Jovo) Vaskrsija, rođen 1907. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Kozara (1142151035)

Grujičič (Marko) Lazo, rođen 1908. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Verići (1142150088)

Grujičić (Vasa) Đurađ, rođen 1897. Srbin, spaljen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (0612099005)

Grujičić (Vaskrsija) Ljubomir, rođen 1926. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Kozara (1142151036)

Grujičić (Vaskrsija) Radomir, rođen 1924. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Kozara (1142151037)

Grujičić (Vaskrsije) Dragoljub, rođen 1928. Srbin, poginuo 1942. U NORu, Nepoznato (1142151038)

Grujičić (Vaso) Đurađ, rođen 1900. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1142150035)

Ikić (Stojan) Mićo, rođen 1889. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1142150042)

Lazić (Cvijo) Kosta, rođen 1903. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1142150001)

Lazić (Cvijo) Mitar, rođen 1907. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1142150002)

Lazić (Gavro) Dušan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1142150023)

Lazić (Gavro) Dušan, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1286013093)

Lazić (Gavro) Rosa, rođena 1903. Srpkinja, ubijena 1944. kod kuće, Verići (1142150003)

Lazić (Jefta) Đurđija, rođena 1892. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Verići (1142151010)

Lazić (Lazo) Žarko, rođen 1915. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1142150020)

Lazić (Mijat) Gavro, rođen 1883. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1142150022)

Lazić (Risto) Slavko, rođen 1924. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1142150018)

Lazić (Stojak) Bjelan, rođen 1907. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Verići (1142151009)

Lazić (Stojan) Rade, rođen 1880. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1142150021)

Lazić (Stojan) Risto, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1142150017)

Malenić (Đurađ) Ostoja, rođen 1909. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1142150025)

Malenić (Gavro) Jovan, rođen 1897. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Verići (1142150024)

Malenić (Risto) Mara, rođena 1889. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Bistrice (1142150026)

Malenić (Tešo) Jovo, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1142150010)

Malinić (Jovo) Jevto, rođen 1910. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1142150072)

Malinić (Mijajlo) Jakov, rođen 1889. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1142150069)

Malinić (Miloš) Novak, rođen 1901. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1142150071)

Malinić (Miloš) Novak, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1137097013)

Malinić (Risto) Mileva, rođena 1905. Srpkinja, poginula 1945. U NOBu, Kozara (1137097014)

Milovanović (Mića) Ostoja, rođen 1889. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bistrica (1142150084)

Milovanović (Milak) Obrad, rođen 1925. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Kozara (1142150085)

Milovanović (Miloš) Pavle, rođen 1875. Srbin, umro 1945. U direktnom teroru, Verići-b.luka (0779009009)

Milovanović (Ostoja) Spasoja, rođen 1909. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1142150083)

Milovanović (Pavle) Miloš, rođen 1909. Srbin, poginuo 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Bistrica (1142151005)

Nikolić (Milan) Jelena, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Prijedor (0611078001)

Nikolić (Petar) Đurađ, rođen 1893. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1142150012)

Pantelić (Mihajlo) Gojko, rođen 1928. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (1142152007)

Papović (Stale) Nevenka, rođena 1911. Srpkinja, ubijena 1944. Kod kuće, Verići (1142151021)

Pašagić (Gavra) Stanoja, rođen 1912. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Verići (1142151048)

Petrović (Milan) Božo, rođen 1919. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Beograd (1142151006)

Popović (Bjelan) Novak, rođen 1934. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1142150061)

Popović (Daka) Ilija, rođen 1882. Srbin, ubijen 1943. kod kuće, Verići (1142150007)

Popović (Đorđe) Gavro, rođen 1905. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Na kozari (0941011029)

Popović (Đuka) Đuro, rođen 1890. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Prijedor (2756048008)

Popović (Đuka) Đuro, rođen 1893. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1142150043)

Popović (Đuka) Stevan, rođen 1886. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1142150019)

Popović (Đuka) Toda, rođen 1892. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Sisak (1142150045)

Popović (Đuro) Đuka, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Verići (1142150044)

Popović (Ilija) Bjelan, rođen 1911. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Odred (1142150059)

Popović (Ilija) Vid, rođen 1922. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1142150060)

Popović (Mijat) Savo, rođen 1887. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1142150066)

Popović (Miloš) Petar, rođen 1887. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Verići (1142151011)

Popović (Novak) Mile, rođen 1914. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1142150086)

Popović (Obrad) Branko, rođen 1916. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Ljubija (1142151020)

Popović (Obrad) Ostoja, rođen 1918. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1142150067)

Popović (Pejo) Jovan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Sremski front (1142151013)

Popović (Pejo) Radovan, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Gradiška bosans (1142151012)

Popović (Petar) Nikola, rođen 1901. Srbin, ubijen 1943. u NOBu, Šljivno (1142150078)

Popović (Rade) Čedo, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kupres (1142151002)

Popović (Sava) Lazo, rođen 1925. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1142150087)

Popović (Simo) Novak, rođen 1889. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Verići (1142150073)

Popović (Simo) Stojan, rođen 1902. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1142150074)

Popović (Stanko) Gavro, rođen 1892. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1142150063)

Popović (Stojak) Jovo, rođen 1910. Srbin, ubijen od Nemaca 1942 u logoru, Zemun Sajmište (1142150064)

Popović (Stojak) Simeuna, rođena 1884. Srpkinja, ubijena 1942. kod kuće, Verići (1142150065)

Popović (Stojan) Rajko, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Prijedor (1142150077)

Popović (Stojan) Ranko, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Verići (1142150075)

Popović (Todor) Dušanka, rođena 1933. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1142150046)

Popović (Todor) Ilija, rođen 1932. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1142150047)

Popović (Todor) Milica, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1142150048)

Popović (Todor) Živko, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1142151007)

Popović (Todora) Rosa, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1142150049)

Popović (Vaso) Stoja, rođena 1886. Srpkinja, ubijena 1942. U zatvoru, Prijedor (1142150076)

Raduv (Mijaila) Nika, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1142151023)

Raduv (Ostoja) Rade, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1142151024)

Raduv (Stojan) Branko, rođen 1915. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Ljubija (1142151022)

Savić (Đorđe) Dragutin, rođen 1917. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Sanski most (1142150030)

Savić (Đuro) Novak, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Joškove vode (1142150029)

Savić (Ilija) Dragomir, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Prijedor (1284003193)

Savić (Ilija) Radosava, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Prijedor (1284003194)

Savić (Ilija) Zorka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Prijedor (1284003195)

Savić (Jakov) Ćiro, rođen 1900. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1142150039)

Savić (Jakov) Gavro, rođen 1897. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1142150038)

Savić (Jakov) Nikola, rođen 1887. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1142150057)

Savić (Jakov) Vaskrsija, rođen 1889. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1142150037)

Savić (Milan) Milivoj, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Joškove vode (1142150027)

Savić (Mile) Luka, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Prijedor (0462007015)

Savić (Mile) Stojan, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Prijedor (0462007014)

Savić (Mlađan) Rade, rođen 1915. Srbin, poginuo od ustaša 1942. U NOBu, Piskavica (1142151044)

Savić (Nikola) Đuređ, rođen 1918. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (2756048001)

Savić (Nikola) Sava, rođen 1909. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1142150055)

Savić (Ostoja) Ratko, rođen 1914. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Suhača (1142150028)

Savić (Ostoja) Ratko, rođen 1916. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Banja luka (1176046045)

Savić (Petar) Stoja, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Prijedor (1142150056)

Savić (Spasoje) Ljubomir, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Kozara (1142151019)

Savić (Stanko) Ilija, rođen 1887. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1142150058)

Savić (Stanko) Ostoja, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Petrovac (1142150068)

Stojnić (Ćiro) Stojan, rođen 1911. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Busorača (1142150011)

Stojnić (Dmitar) Gavro, rođen 1904. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, G. Podgradci (1142150031)

Stojnić (Đorđe) Novak, rođen 1909. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1142150034)

Stojnić (Đorđe) Vaskrsija, rođen 1900. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Bihać (1142150033)

Stojnić (Milak) Radovan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1142150054)

Stojnić (Rade) Deva, rođena 1917. Srpkinja, ubijena 1943. Kod kuće, Verići (1142150032)

Stojnić (Rade) Ostoja, rođen 1884. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Verići (1142151001)

Talić (Mile) Živko, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kozara (1131043019)

Talić (Sava) Sava, rođen 1926. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Grmeč (1142151029)

Tukić (Aleksa) Milan, rođen 1914. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1142150008)

Tukić (Đorđe) Mile, rođen 1909. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Ravni gaj (0369033008)

Vrhovac (Mile) Cvijo, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1142151046)

Vrhovac (Mile) Ostoja, rođen 1889. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Verići (1142151042)

Vrhovac (Mile) Stojak, rođen 1896. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Verići (1142151040)

Vrhovac (Ostoja) Novak, rođen 1903. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Verići (1142151041)

Vrhovac (Stojak) Slavko, rođen 1927. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Verići (1142151039)

Vučković (Vaso) Ratko, rođen 1910. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1142150041)

Vukalić (Jovo) Novak, rođen 1913. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Verići (1142151018)

 

 

P.S. Verići su 1991g imali 1.237s, u tome 1.225 Srba, 8 Jugoslovena I po 2 Hrvata I ostala, a 2013g imali su 1.123s.

 

Vilusi

 

 

 

Antonić (Gliga) Stana, rođena 1911. Srpkinja, ubijena 1944. Kod kuće, Vilusi (0039004010)

Antonić (Stojan) Vid, rođen 1921. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Vilusi (0039004009)

Antonić (Teodor) Petar, rođen 1921. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Obrovac (1142152002)

Biserčić (Dušan) Stevan, rođen 1927. Srbin, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Vilusi (1142152005)

Čolakić (Mile) Danica, rođena 1895. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Banja luka (1129027040)

Čolakić (Radoslav) Drago, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Sanski most (1129027041)

Drinić (Jovan) Stojan, rođen 1926. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Javorani (0594032019)

Drišić (Dušan) Miloš, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (1142152004)

Drišić (Mile) Borko, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Obrovac (1142152003)

Jonjić (Simo) Gojko, rođen 1919. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Vilusi (1142152001)

Jovanović (Dušan) Vukosava, rođena 1916. Srpkinja, nestala 1942. nepoznato, Nestala u crnoj gori (1574032005)

Kukrić (Đorđe) Milja, rođena 1903. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2510078004)

Panić (Tošo) Uroš, rođen 1925. Srbin, poginuo od ustaša 1943. U NOBu, Gornja sanica (1127011017)

Pantelić (Mihailo) Gojko, rođen 1925. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Vrpolje-s.most (1129027026)

Zarić (Ilija) Ljubomir, rođen 1927. Srbin, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Vilusi (1142152006)

 

 

P.S. Vilusi su 1991g imali 239s, sve Srba, a 2013g imali su 135s.

 

Vrbanja

 

 

 

Ajdinović (Adem) Jusuf, rođen 1914. Musliman, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1571144038)

Alagić (Huso) Mehmed, rođen 1925. Musliman, nestao 1941. nepoznato, Banja luka (1141147002)

Čavka (Meho) Muharem, rođen 1915. Musliman, poginuo 1945. U NOBu, Karlovac (1141146014)

Čvorak (Sreta) Ljuba, rođen 1907. Hrvat, nestao 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (0260017005)

Gajetić (Đuro) Milan, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. Kod kuće, Banja luka (5002s00041)

Heldič (Ramo) Atif, rođen 1915. Musliman, poginuo 1943. u NOBu, Skender vakuf (1141146015)

Ivanjak (Nn) Ivan, rođen 1900. ostalo, ubijen od četnika 1943. U direktnom teroru, Čelinac (1141147005)

Kogut (Jozefina) Paula, rođena 1917. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, Grmeč (1141147009)

Kopun (Ivan) Ivan, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (1141147006)

Milovanović (Stevan) Jovan, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (0397127015)

Musić (Meho) Meho, rođen 1918. Musliman, poginuo 1945. U NOBu, Kotorvaroš (1141147001)

Ris (Pero) Miloš, rođen 1898. Srbin, ubijen 1945. u direktnom teroru, Han kola (1141146003)

Samac (Mile) Milica, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od četnika 1943. u direktnom teroru, Vrbanja (0999002007)

Sejfić (Aziz) Rifa, rođena 1910. Muslimanka, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Vrbanja (1141146016)

Vehabović (Smajo) Mehmed, rođen 1909. Musliman, poginuo 1943. u NOBu, Kakanj (1141147003)

Vilotić (Mahmut) Muharem, rođen 1910. Musliman, ubijen 1944. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1149009029)

Vilotić (Mahmut) Salko, rođen 1890. Musliman, ubijen 1945. U direktnom teroru, Bjelovar (1149009028)

 

 

 

Vujinovići

 

Pavleka (Lovro) Jura, rođen 1917. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (1134088005)

Pavleka (Pavle) Đuro, rođen 1920. Hrvat, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (1132056022)

Pipan (Angel) Dragutin, rođen 1923. Slovenac, poginuo 1944. U NOBu, Postojna (1134088001)

Zubović (Jovica) Spasoja, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5002s00047)

Zulović (Jovica) Spasoje, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1134088004)

 

 

 

Zalužani

 

 

 

Đanić (Marko) Ilija, rođen 1902. Hrvat, ubijen 1944. kod kuće, Zalužani (1134086001)

Domić (Miša) Marko, rođen 1910. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (1134086004)

Glamočanin (Mara) Milka, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Drakulić (5003s00762)

Greb (Rudolf) Leopold, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Ilidža (1132059006)

Grep (Rudolf) Mitar, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (0175007081)

Kašljević (Marko) Franjo, rođen 1921. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (1134086002)

Radman (Matija) Ilija, rođen 1900. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Budžak (1134086003)

Smiljanić (Jovica) Jelka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1127010016)

Uzelac (Mićo) Jovan, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0010970)

 

P.S. Zalužani su 1991g imali 561s, u tome 518 Hrvata, 17 Srba, 15 ostalih, 10 Jugoslovena I 1 Musliman, a 2013g imali su 660s.

 

Zelenci

 

 

 

Živković (Simo) Mile, rođen 1921. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Bos. novi (1142149001)