Blinjski Kut, Sisak

Blinjski Kut je 1931g imao 645s, a 1948g 458s. 1991g imao je 505s (259 Srba, 193 Hrvata i 53 ostalih) a 2001g 386s.

 

Benković (Arijan) Petar, rođen 1878. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Gradusa (2585051080)
Beruković (Ranko) Sara, rođena 1891. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2585051081)
Cvetojević (Jovan) Ana, rođena 1903. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2817091036)
Delić (Ilija) Đukan, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (1603021005)
Dobrijević (Jovan) Nikola, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2585051135)
Đukić (Đuro) Ana, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5100s00753)
Đukić (Jovan) Milan, rođen 1921. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Norveška (2585051109)
Đukić (Jovan) Petar, rođen 1905. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Norveška (2585051108)
Đukić (Nn) Ana, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0874037031)
Đukić (Pavle) Ana, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2585051116)
Đukić (Pavle) Ranko, rođen 1907. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. U logoru, Norveška (0874037028)
Đukić (Petar) Draga, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2585051104)
Đukić (Petar) Sofija, rođena 1871. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2585051119)
Đukić (Ranko) Branko, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0874037029)
Đukić (Ranko) Mila, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0874037030)
Đukić (Ranko) Miljka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00216)
Đukić (Savo) Ruža, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2585051111)
Đukić (Sima) Ružica, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0874037032)
Đukić (Simo) Draga, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2585051103)
Đukić (Simo) Draginja, rođena 1886. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5100s00754)
Đukić (Simo) Dušan, rođen 1897. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Norveška (2585051113)
Đukić (Simo) Jovan, rođen 1888. Srbin, ubijen 1945. u direktnom teroru, Blinjski kut (2585051107)
Đukić (Simo) Kata, rođena 1886. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2585051110)
Đukić (Simo) Nikola, rođen 1893. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (2585051112)
Đukić (Simo) Ružica, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2585051115)
Đukić (Stevo) Mara, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00215)
Đukić (Stevo) Milica, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5005s00635)
Đukić (Stevo) Miljka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2585051105)
Đukić (Stojan) Ružica, rođena 1903. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5005s00636)
Đurić (Hrsenjo) Draginja, rođena 1876. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2585051091)
Grubić (Arsenije) Sara, rođena 1879. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5100s00836)
Grubić (Božo) Milka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00296)
Grubić (Gligo) Ljubica, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Dachau (2585051096)
Grubić (Janko) Ana, rođena 1903. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2585051047)
Grubić (Janko) Jovo, rođen 1908. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Norveška (2585051050)
Grubić (Janko) Mile, rođen 1902. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Auschwitz (2585051053)
Grubić (Jefto) Ljuba, rođena 1866. Srpkinja, zaklana od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5066s00393)
Grubić (Jefto) Ljuba, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2585051128)
Grubić (Josip) Jovan, rođen 1876. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2585051090)
Grubić (Jovan) Ana, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2585051049)
Grubić (Jovan) Anca, rođena 1878. Srpkinja, umrla od ustaša 1941. pri deportaciji, Topola (2585051040)
Grubić (Jovan) Božo, rođen 1910. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Norveška (2585051092)
Grubić (Jovan) Mićo, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2585051052)
Grubić (Jovan) Miljka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2585051100)
Grubić (Jovan) Pero, rođen 1923. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Sremski otok (2585051088)
Grubić (Jovan) Petar, rođen 1903. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Norveška (2585051046)
Grubić (Jovan) Simo, rođen 1923. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Beograd-banjica (2585051101)
Grubić (Jovan) Soka, rođena 1896. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2585051129)
Grubić (Jovo) Kosta, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7041s00294)
Grubić (Jovo) Milka, rođena 1899. Srpkinja, zaklana od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5066s00395)
Grubić (Jovo) Miloš, rođen 1905. Srbin, poginuo od Nemaca 1942. u NOBu, Brđani esto (2585051002)
Grubić (Jovo) Pero, rođen 1908. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Norveška (2585051003)
Grubić (Jovo) Sofija, rođena 1897. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5100s00837)
Grubić (Lazo) Jovan, rođen 1908. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Norveška (2586056094)
Grubić (Milan) Sofija, rođena 1865. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2585051125)
Grubić (Miloš) Jovo, rođen 1902. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Norveška (2585051099)
Grubić (Mirko) Dragica, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. pri deportaciji, Topola (2585051087)
Grubić (Mjalo) Sara, rođena 1875. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2585051098)
Grubić (Mladen) Janja, rođena 1878. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2585051007)
Grubić (Nikola) Božo, rođen 1900. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Norveška (2585051126)
Grubić (Nikola) Ljeposava, rođena 1915. Srpkinja, zaklana od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5066s00394)
Grubić (Nikola) Sava, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u zatvoru, Petrinjci (2585051001)
Grubić (Nn) Ivica, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7041s00014)
Grubić (Nn) Janja, rođena 1890. Srpkinja, zaklana od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5066s00392)
Grubić (Nn) Petar, rođen 1875. Srbin, umro od ustaša 1944. Pri deportaciji, Topola (2585051039)
Grubić (Pero) Jovo, rođen 1927. Srbin, umro 1945. u NOBu, Sisak (2585051004)
Grubić (Pero) Mara, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00295)
Grubić (Petar) Ana, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2585051093)
Grubić (Stevan) Mara, rođena 1903. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2585051034)
Grubić (Stevan) Marija, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2585051045)
Grubić (Stevan) Predrag, rođen 1919. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Ilok (2585051095)
Grubić (Stojan) Anica, rođena 1875. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2585051065)
Grubić (Stojo) Ana, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Od strane ustaša (2585051005)
Grubić (Tanasije) Jovo, rođen 1878. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2585051006)
Grubić (Tešo) Ana, rođena 1904. Srpkinja, zaklana od ustaša 1942. u logoru, Stara gbradiška (5066s00391)
Grubić (Vaso) Milan, rođen 1929. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Sremski otok (2585051067)
Grubić (Vaso) Sara, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2585051051)
Grubić (Vaso) Tanasijo, rođen 1875. Srbin, umro 1943. Pri deportaciji, Zabari (2585051066)
Gulan (Mjalo) Trivun, rođen 1875. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2585051102)
Karlović (Savo) Kata, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2585051144)
Kepčija (Damjan) Draga, rođena 1894. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00082)
Kepčija (Ilija) Ostoja, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2585051027)
Kepčija (Jefto) Miloš, rođen 1912. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Norveška (2585051089)
Kepčija (Jovan) Ljuba, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2585051042)
Kepčija (Mijo) Miljka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2585051028)
Kepčija (Miloš) Đuro, rođen 1918. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2585051013)
Kepčija (Nn) Nikola, rođen 1896. Srbin, nestao 1941. nepoznato, Beograd (0769021012)
Kepčija (Ostoja) Ilija, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2585051030)
Kepčija (Ostoja) Slavko, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942 u logoru, Jasenovac (2585051029)
Kepčija (Ostoja) Soka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2585051032)
Kepčija (Ostoja) Stevo, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2585051031)
Kepčija (Pavle) Petar, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2585051011)
Kepčija (Pero) Milka, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00372)
Kepčija (Petar) Branko, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2585051043)
Kepčija (Petar) Milka, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2585051044)
Kepčija (Petar) Petar, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2585051010)
Kepčija (Stevan) Anka, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2585051012)
Kepčija (Stevan) Nikola, rođen 1896. Srbin, umro 1944. Pri deportaciji, Beograd (2585051041)
Keplija (Stevan) Petar, rođen 1906. Srbin, nestao od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (0895021012)
Mujadin (Pavle) Kaja, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2585051056)
Mujadin (Vasilj) Ilija, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2585051055)
Pejaković (Đuro) Milan, rođen 1921. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Norveška (2585051020)
Pejaković (Jovan) Draginja, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2585051019)
Pejaković (Jovan) Nikola, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (M0011087)
Pejaković (Mihajlo) Milan, rođen 1864. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2585051016)
Pejaković (Milan) Stevo, rođen 1898. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Sachsenhausen (2585051015)
Pejaković (Mile) Veljko, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Lovača (2585051018)
Pejaković (Ranko) Mile, rođen 1899. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2585051017)
Pejanović (Ljuban) Nikola, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (2585051121)
Peškir (Đuro) Naso, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2542009006)
Peškir (Đuro) Stojan, rođen 1910. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Norveška (2598146005)
Peškir (Mija) Milka, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00537)
Peškir (Mile) Stevan, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2598146003)
Peškir (Nn) Stevan, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00637)
Peškir (Ostoja) Ilija, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7041s00743)
Peškir (Ostoja) Ljuban, rođen 1875. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2585051025)
Peškir (Ostoja) Ljubomir, rođen 1874. Srbin, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (0952097004)
Peškir (Ostoja) Soka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00747)
Peškir (Ostoja) Vaso, rođen 1905. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Norveška (2585051086)
Peškir (Pavle) Mile, rođen 1905. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Norveška (2585051024)
Peškir (Petar) Ana, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u direktnom teroru, Petrinjci (2585051021)
Peškir (Ranko) Sara, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00541)
Peškir (Simo) Miljka, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2598146002)
Peškir (Simo) Mirka, rođena 1884. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00539)
Peškir (Stojan) Miloš, rođen 1895. Srbin, umro 1943. pri deportaciji, Ćuprija (2585051014)
Peškir (Stojan) Sofija, rođena 1879. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00543)
Peškir (Stojan) Soka, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2585051033)
Peškir (Špiro) Stojan, rođen 1878. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2585051075)
Peškir (Teodor) Mirko, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2585051085)
Peškir (Tešo) Mirka, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942 u logoru, Stara gradiška (5101s00538)
Pojić (Milovan) Draga, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2593091027)
Prica (Mjalo) Vaso, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2585051134)
Prica (Petar) Joka, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2585051130)
Prica (Ranko) Sofija, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2585051132)
Prica (Tešo) Miljka, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2585051131)
Savić (Ilija) Pero, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7041s00927)
Savić (Petar) Mara, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00722)
Sović (Iljo) Petar, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2585051082)
Sović (Jovo) Ilija, rođen 1917. Srbin, ubijen 1945. u direktnom teroru, Blinjski kut (2585051084)
Sović (Petar) Mara, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2585051083)
Stojaković (Jovan) Draga, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2585051060)
Stojaković (Jovan) Dušan, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2585051058)
Stojaković (Milan) Mirko, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Stara gradiška (7041s00971)
Stojaković (Milan) Živko, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2585051061)
Stojaković (Nikola) Milan, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942 u logoru, Stara gradiška (2585051063)
Stojaković (Nikola) Stevo, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Stara gradiška (2585051064)
Stojaković (Pavle) Draginja, rođena 1875. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2585051062)
Stojaković (Petar) Draga, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5102s00010)
Stojaković (Petar) Kata, rođena 1904. Srpkinja, ubijena 1945. U direktnom teroru, Blinjski kut (2585051057)
Stojaković (Stojan) Milan, rođen 1902. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Norveška (2585051059)
Špoljar (Đuro) Miloš, rođen 1908. Srbin, poginuo 1941. Prilikom borbi ili bombardovanja, Blinjski kut (2585051074)
Špoljar (Ilija) Petar, rođen 1907. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Norveška (2585051070)
Špoljar (Jovan) Anica, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2585051071)
Špoljar (Jovan) Ljuba, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Đakovo (2585051076)
Špoljar (Jovo) Ružica, rođena 1894. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2585051068)
Špoljar (Ljuban) Dušan, rođen 1908. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u direktnom teroru, Čanole (2585051079)
Špoljar (Milan) Ruža, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2585051072)
Špoljar (Miloš) Ana, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s01002)
Špoljar (Miloš) Anica, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2585051073)
Špoljar (Petar) Ljuba, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2585051069)
Špoljar (Stojan) Jovan, rođen 1873. Srbin, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Staro selo (2585051077)
Todrović (Božo) Anka, rođena 1919. Srpkinja, umrla 1945. u NOBu, Kraljevščani (2585051008)
Topolovac (Andrija) Izidor, rođen 1891. Hrvat, ubijen 1943. U direktnom teroru, Blinjski kut (2585051127)
Vujanić (Petar) Jovo, rođen 1891. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Kaprag (0941013020)
Vukolić (Stojan) Miloš, rođen 1902. Srbin, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Sisak (0834058002)

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *