Čavaš, Ravno

 

Muzej žrtava genocida u Beogradu:

Mičeta (Jovo) Luka, rođen 1881. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Kučinari (1474148001)
Mičeta (Lazo) Sava, rođena 1855. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Čavaš (1474148002)
Mičeta (Nikola) Miloslav, rođen 1922. Srbin, poginuo 1945. U direktnom teroru, Nevesinje.bišin (1474148033)
Mičeta (Uroš) Čedo, rođen 1927. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Tarčin.sarajevo (1474148003)
Mihić (Ilija) Mara, rođena 1865. Srpkinja, ubijena 1941. u direktnom teroru, Čavaš.podvalje (1474148028)
Mihić (Marko) Anđelka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. bačen u jamu, Čavaš (1474148027)
Mihić (Marko) Vinka, rođena 1926. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Čavaš.podvalje (1474148026)
Mihić (Nikola) Šćepo, rođen 1902. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Čavaš.podvalje (1474148029)
Mihić (Nikola) Vidoje, rođen 1888. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Popovo Polje (1469032009)
Mihić (Pero) Božica, rođena 1896. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Čavaš.podvalje (1474148025)
Mihić (Pero) Mara, rođena 1865. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. nepoznato, Čavaš (5015s01208)
Mihić (Pero) Milica, rođena 1903. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. nepoznato, Čavaš (5015s01209)
Mihić (Šćepo) Koviljka, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. bačen u jamu, Čavaš (1474148032)
Mihić (Šćepo) Nikola, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1941. bačen u jamu, Čavaš (1474148031)
Mihić (Vidoje) Borislav, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1941. bačen u jamu, Čavaš (1469032013)
Mihić (Vidoje) Dušan, rođen 1926. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Popovo Polje (1469032014)
Mihić (Vidoje) Ljeposava, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. bačen u jamu, Čavaš (1469032011)
Mihić (Vidoje) Milica, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. bačen u jamu, Čavaš (1469032012)
Mihić (Vojko) Ikonija, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Čavaš (5015s01207)
Mijatović (Arsen) Sofija, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Čavaš.podvalje (1474148020)
Mijatović (Đuro) Darinka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. bačen u jamu, Čavaš (1474148008)
Mijatović (Đuro) Mara, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. bačen u jamu, Čavaš (1474148010)
Mijatović (Đuro) Mihajlo, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1941. bačen u jamu, Čavaš (1474148009)
Mijatović (Đuro) Radojka, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. bačen u jamu, Čavaš (7013s00494)
Mijatović (Lazar) Saveta, rođena 1871. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Čavaš (5015s01173)
Mijatović (Lazo) Sava, rođena 1871. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Čavaš.podvalja (1474148005)
Mijatović (Maksim) Cvija, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. bačen u jamu, Čavaš (1474148018)
Mijatović (Maksim) Milica, rođena 1924. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Čavaš.podvalje (1474148015)
Mijatović (Maksim) Nedeljka, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. bačen u jamu, Čavaš (7013s00493)
Mijatović (Maksim) Saveta, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. bačen u jamu, Čavaš (1474148017)
Mijatović (Maksim) Zora, rođena 1921. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Čavaš.podvalje (1474148014)
Mijatović (Miloš) Momčilo, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1941. bačen u jamu, Čavaš (7013s00492)
Mijatović (Risto) Ljuba, rođena 1916. Srpkinja, ubijena 1941. U  direktnom teroru, Čavaš.podvalje (1474148011)
Mijatović (Risto) Mara, rođena 1896. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Čavaš.podvalje (1474148013)
Mijatović (Spasoje) Dragica, rođena 1914. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Čavaš.podvalja (1474148006)
Mijatović (Spasoje) Veljko, rođen 1894. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Čavaš.podvalje (1474148019)
Mijatović (Veljko) Jovo, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1941. bačen u jamu, Čavaš (1474148021)
Mijatović (Veljko) Slavojka, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. bačen u jamu, Čavaš (1474148023)
Mijatović (Veljko) Spasoje, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1941. bačen u jamu, Čavaš (1474148024)
Mijatović (Veljko) Velika, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. bačen u jamu, Čavaš (1474148022)
Miletić (Dušan) Ljuba, rođena 1915. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Čavaš.podvalje (1474148004)
Miletić (Đuro) Obren, rođen 1897. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Čavaš (5015s01179)
Miletić (Đuro) Stoja, rođena 1897. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Čavaš (5015s01180)
Miletić (Miho) Milica, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Čavša (5015s01178)
Miletić (Obren) Đuro, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1941. bačen u jamu, Čavaš (7013s00495)
Miletić (Obren) Miroslav, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1941. bačen u jamu, Čavaš (7013s00499)
Miletić (Obren) Slavko, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1941. bačen u jamu, Čavaš (7013s00500)
Miletić (Stevan) Anica, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Čavaš (5015s01176)
Miletić (Vlajko) Drago, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1941. bačen u jamu, Čavaš (7013s00498)
Miletić (Vlajko) Mara, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. bačen u jamu, Čavaš (7013s00496)
Miletić (Vlajko) Vidomir, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1941. bačen u jamu, Čavaš (7013s00497)
Milošević (Aleksa) Sava, rođena 1894. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Čavaš.podvalje (1474148056)
Milošević (Boško) Stana, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Čavaš (5015s01198)
Milošević (Branko) Anđa, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. bačen u jamu, Čavaš (0049063058)
Milošević (Branko) Milan, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1941. bačen u jamu, Čavaš (0049063057)
Milošević (Branko) Milojko, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1941. bačen u jamu, Čavaš (0049063062)
Milošević (Branko) Radmila, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1941. bačen u jamu, Čavaš (0049063061)
Milošević (Branko) Stoja, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Čavaš (5015s01199)
Milošević (Danilo) Miladin, rođen 1926. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Čavaš.podvalje (1474148043)
Milošević (Danilo) Obren, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Čavaš.podvalje (1474148052)
Milošević (Danilo) Vuka, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. bačen u jamu, Čavaš (1474148044)
Milošević (Đorđo) Milena, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. bačen u jamu, Čavaš (7013s00504)
Milošević (Đorđo) Nada, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. bačen u jamu, Čavaš (7013s00505)
Milošević (Đorđo) Risto, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1941. bačen u jamu, Čavaš (7013s00507)
Milošević (Đuro) Branko, rođen 1899. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Trebinje (0049063056)
Milošević (Đuro) Danilo, rođen 1896. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Čavaš.podvalje (1474148041)
Milošević (Đuro) Fimija, rođena 1883. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Čavaš (5015s01200)
Milošević (Đuro) Sara, rođena 1904. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Ravno (0049063060)
Milošević (Jovo) Anđa, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Čavaš.podvalje (1474148055)
Milošević (Jovo) Danica, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. bačen u jamu, Čavaš (1474148048)
Milošević (Jovo) Radojka, rođena 1926. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Čavaš.podvalje (1474148049)
Milošević (Jovo) Spasoje, rođen 1922. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Čavaš.podvalje (1474148047)
Milošević (Lazar) Darinka, rođena 1893. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Čavaš (5015s01185)
Milošević (Lazar) Mirko, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1941. kod kuće, Čavaš (5015s01193)
Milošević (Luka) Jovo, rođen 1883. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Čavaš.podvalje (1474148046)
Milošević (Luka) Nikola, rođen 1890. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Čavaš (1475167036)
Milošević (Miho) Janja, rođena 1853. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Čavaš.podvalje (1474148045)
Milošević (Mijat) Anđa, rođena 1895. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Čavaš (1475167037)
Milošević (Miloš) Risto, rođen 1872. Srbin, ubijen od ustaša 1941. kod kuće, Čavaš (5015s01195)
Milošević (Mirko) Angelina, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. bačen u jamu, Čavaš (9999s99541)
Milošević (Mirko) Lazar, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1941 kod kuće, Čavaš (5015s01190)
Milošević (Mirko) Ljubo, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1941. bačen u jamu, Čavaš (7013s00503)
Milošević (Mirko) Radojka, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. bačen u jamu, Čavaš (7013s00506)
Milošević (Mirko) Savo, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1941. bačen u jamu, Čavaš (7013s00508)
Milošević (Nikola) Jovanka, rođena 1923. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Ravno (1468015045)
Milošević (Nikola) Milica, rođena 1903. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Čavaš.podvalje (1474148042)
Milošević (Nikola) Miloslav, rođen 1924. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Čavaš (1475167038)
Milošević (Nikola) Persa, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. bačen u jamu, Čavaš (1475167040)
Milošević (Nikola) Vasiljka, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. bačen u jamu, Čavaš (7013s00502)
Milošević (Nikola) Vinka, rođena 1925. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Čavaš (1475167039)
Milošević (Pero) Mara, rođena 1855. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Čavaš.podvalje (1474148038)
Milošević (Pero) Mara, rođena 1873. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Čavaš (5015s01191)
Milošević (Risto) Dušanka, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Čavaš (5015s01187)
Milošević (Risto) Đorđe, rođen 1897. Srbin, ubijen od ustaša 1941 kod kuće, Čavaš (5015s01188)
Milošević (Risto) Đuro, rođen 1867. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Trebinje (0049063055)
Milošević (Risto) Milan, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1941 kod kuće, Čavaš (5015s01192)
Milošević (Risto) Neđelko, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1941. kod kuće, Čavaš (5015s01194)
Milošević (Simo) Novo, rođen 1897. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Čavaš.podvalje (1474148039)
Milošević (Stanko) Danica, rođena 1905. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Čavaš.podvalje (1474148040)
Milošević (Stojan) Fimija, rođena 1894. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Ravno (1468015044)
Milošević (Šćepo) Spasenija, rođena 1917. Srpkinja, ubijena 1943 u direktnom teroru, Čavaš (1474148051)
Milošević (Trifko) Darinka, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Čavaš (5015s01186)
Milošević (Trifko) Janja, rođena 1871. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Čavaš (5015s01189)
Milošević (Trivko) Mara, rođena 1892. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Čavaš.podvalje (1474148050)
Milošević (Veljko) Milivoje, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1941. bačen u jamu, Čavaš (1474148036)
Milošević (Veljko) Radojka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. bačen u jamu, Čavaš (1474148037)
Milošević (Veljko) Smiljka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. bačen u jamu, Čavaš (1474148035)
Milošević (Vid) Danica, rođena 1913. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Čavaš.podvalje (1474148034)
Milošević (Vojko) Jovo, rođen 1915. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Čavaš.podvalje (1474148054)
Pivac (Cveta) Ilija, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Čavaš (5015s01234)
Tivac (Mara) Ilija, rođen 1892. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Čavaš.podvalje (1474148057)

P.S. Čavaš je 1991. godine imao 44 stanovnika, 36 Srba i 8 Hrvata, a 2013. godine imao je manje od 10 stanovnika

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *