Đurići stradali u NDH

Banovići Lozna Đurić (David) Milica, rođena 1897. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Lozna (1610013018)
Banovići Lozna Đurić (David) Simo, rođen 1915. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Lozna (1610013023)
Banovići Lozna Đurić (Dušan) Blagoje, rođen 1926. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Lozna (1610012003)
Banovići Lozna Đurić (Đoko) Drago, rođen 1926. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Lozna (1610012050)
Banovići Lozna Đurić (Jovan) Miloš, rođen 1920. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Lozna (1610013027)
Banovići Lozna Đurić (Jovan) Petra, rođena 1923. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Lozna (1610013019)
Banovići Lozna Đurić (Mikajlo) Mirjana, rođena 1924. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Lozna (1610012007)
Banovići Lozna Đurić (Milko) Dragica, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Lozna (1610013033)
Banovići Lozna Đurić (Pero) Mara, rođena 1893. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Lozna (1610013030)
Banovići Lozna Đurić (Savo) Tripun, rođen 1885. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Lozna (1610012004)
Banovići Lozna Đurić (Tripun) Cvijeta, rođena 1882. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Lozna (1610012044)
Banovići Lozna Đurić (Vasilije) Jovan, rođen 1888. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Lozna (1610013017)
Banovići Seona Đurić (Cvijetin) Stojan, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Gare (5022s00637)
Banovići Željeva Đurić (Jovo) Luka, rođen 1890. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Nepoznato (1610011090)
Banovići Željeva Đurić (Luka) Bogdan, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1610011092)
Banovići Željeva Đurić (Todor) Đuka, rođena 1896. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Željeva (1610011091)
Banja Luka Banja Luka Đurić (Milan) Vladimir, rođen 1916. Srbin, nestao 1944. nepoznato, Nepoznato (1130032018)
Banja Luka Banja Luka Đurić (Nikola) Ljubica, rođena 1898. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Banja luka (1126005040)
Banja Luka Banja Luka Đurić (Nn) Katarina, rođena 1885. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Banja luka (5002s00039)
Banja Luka Banja Luka Đurić (Nn) Tanasije, rođen 1878. Srbin, ubijen od ustaša 1943. Kod kuće, Banja luka (5002s00038)
Banja Luka Banja Luka Đurić (Vasa) Tanasije, rođen 1866. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (0887110006)
Banja Luka Banja Luka Đurić (Vlado) Rada, rođena 1928. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Banja luka (1126005041)
Banja Luka Banja Luka Đurić-crljenica (Vasilije) Marija, rođena 1868. Srpkinja, ubijena 1943. kod kuće, Banja luka (0887110007)
Banja Luka Borkovići Đurić (Mitar) Simo, rođen 1893. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Borija voroš kotor (1133075005)
Banja Luka Dragočaj Đurić (Adam) Kata, rođena 1904. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Kuljani,b.novi (1235018097)
Banja Luka Dragočaj Đurić (Cvijo) Dragica, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. nepoznato, Kuljani (1235018098)
Banja Luka Dragočaj Đurić (Cvijo) Milan, rođen 1922. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Dobrljin (1235018095)
Banja Luka Dragočaj Đurić (Ostoja) Mirko, rođen 1926. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Petrinja (1236019211)
Beli Manastir Darda Đurić (Mihailo) Lazar, rođen 1914. Srbin, ubijen 1941. Kao zarobljenik prip. NOV i POJ, T.užice (0923105005)
Beli Manastir Kneževi Vinogradi Đurić (Dušan) Aleksandar, rođen 1904. Srbin, ubijen 1943. U zatvoru, Subotica (0884089015)
Beočin Čerević Đurić (Miloš) Evica, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0915057025)
Beočin Čerević Đurić (Vasa) Jelena, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0915057024)
Beočin Susek Đurić (Jova) Milan, rođen 1903. Srbin, ubijen 1943. kod kuće, Susek (0091015129)
Beočin Susek Đurić (Milan) Jovan, rođen 1929. Srbin, ubijen 1943. kod kuće, Susek (0091015130)
Bihać Bihać Đurić (Lazar) Savo, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0941010022)
Bihać Bihać Đurić (Savo) Lazar, rođen 1884. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0941010023)
Bihać Bihać Đurić (Savo) Mile, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0941010024)
Bihać Bihać Đurić (Savo) Vlado, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0941010025)
Bihać Orašac Đurić (Nn) Gojko, rođen 1907. Srbin, ubijen od četnika 1941. U direktnom teroru, Orašac (0809004027)
Bihać Orašac Đurić (Nn) Stoja, rođena 1909. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Rajinovci (0809004028)
Bihać Rajinovci Đurić (Petar) Stevo, rođen 1899. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Kulen vakuf (0209081064)
Bijeljina Batković Đurić (Makes) Savo, rođen 1904. Srbin, umro od Nemaca 1944. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Krems njemačka (1612005002)
Bijeljina Čipirovine Đurić (Pero) Milan, rođen 1922. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Zagreb (1618033012)
Bijeljina Čipirovine Đurić (Pero) Rajo, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (1618033010)
Bijeljina Čipirovine Đurić (Pero) Vaso, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1618033011)
Bijeljina Johovac Đurić (Dika) Lazar, rođen 1922. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kraljeva gora (1620049040)
Bijeljina Johovac Đurić (Dika) Milorad, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (1620049041)
Bijeljina Kriva Bara Đurić (Đorđe) Dimitrije, rođen 1922. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Kriva bara (1621053005)
Bijeljina Kriva Bara Đurić (Rajko) Đorđe, rođen 1889. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Kriva bara (1621053004)
Bijeljina Kriva Bara Đurić (Rajko) Simo, rođen 1896. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Kriva bara (1621053001)
Bijeljina Ljeljenča Đurić (Živan) Lazo, rođen 1920. Srbin, ubijen 1943. u NOBu, Bijeljina (1621054001)
Bileća Zasada Đurić (Tripo) Šćepo, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Goričko Polje (5015s01159)
Bosanska Dubica Bosanska Dubica Đurić (Mićo) Mile, rođen 1900. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1147007049)
Bosanska Dubica Čitluk Đurić (Đuro) Branko, rođen 1902. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (0039007024)
Bosanska Dubica Donja Slabinja Đurić (Đuran) Jošo, rođen 1896. Srbin, poginuo 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Bosanska dubica (0039001001)
Bosanska Dubica Mlječanica Đurić (Đoko) Branka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7003s01136)
Bosanska Dubica Mlječanica Đurić (Đoko) Nevenka, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7003s01135)
Bosanska Dubica Mlječanica Đurić (Nn) Luka, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7003s01134)
Bosanska Dubica Novoselci Đurić (B.) Pero, rođen 1914. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kozara (5002s00130)
Bosanska Dubica Novoselci Đurić (Blagoje) Stanko, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0203027004)
Bosanska Dubica Novoselci Đurić (Božo) Blagoje, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1182051011)
Bosanska Dubica Novoselci Đurić (Ostoja) Rade, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1182051012)
Bosanska Gradiška Bosanska Gradiška Đurić (D.) Tina, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00315)
Bosanska Gradiška Bosanska Gradiška Đurić (Dragutin) Duško, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205024079)
Bosanska Gradiška Bosanska Gradiška Đurić (Dušan) Gina, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5020s00435)
Bosanska Gradiška Bosanska Gradiška Đurić (Z.) Zdravka, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00316)
Bosanska Gradiška Cimiroti Đurić (C) Stoja, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Cerovljani (5104s01201)
Bosanska Gradiška Cimiroti Đurić (J) Mirko, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5104s01203)
Bosanska Gradiška Cimiroti Đurić (M) Draginja, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5104s01202)
Bosanska Gradiška Cimiroti Đurić (M) Miljka, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Cimiroti (5104s01204)
Bosanska Gradiška Cimiroti Đurić (Marjan) Drago, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7005s01957)
Bosanska Gradiška Cimiroti Đurić (Marjan) Mladen, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7005s01956)
Bosanska Gradiška Cimiroti Đurić (Mirko) Stoja, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Cimiroti (7005s01958)
Bosanska Gradiška Cimiroti Đurić (Niko) Ostoja, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s01959)
Bosanska Gradiška Cimiroti Đurić (V) Niko, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Cimiroti (5104s01205)
Bosanska Gradiška Dubrave Đurić (Teodor) Branko, rođen 1917. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kozara (0887110011)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Đurić (Nikola) Jovan, rođen 1927. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Norveška (1203020065)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Đurić (Nikola) Petra, rođena 1926. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Bosanska gradiška (1203020073)
Bosanska Gradiška Grbavci Đurić (Nn) Stoja, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1943. u direktnom teroru, Grbavci (1215057109)
Bosanska Gradiška Grbavci Đurić (Petar) Jelka, rođena 1920. Srpkinja, poginula 1943. u NOBu, Nepoznato (1215057110)
Bosanska Gradiška Grbavci Đurić (Petar) Slavko, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1215057111)
Bosanska Gradiška Kijevci Đurić (Jovo) Darinka, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1219064053)
Bosanska Gradiška Kijevci Đurić (Jovo) Zdravko, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (1219064052)
Bosanska Gradiška Kijevci Đurić (Mare) Rosa, rođena 1882. Srpkinja, umrla 1942. Pri deportaciji, Slavonska Požega (1219064050)
Bosanska Gradiška Kijevci Đurić (Risto) Risto, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1219064049)
Bosanska Gradiška Laminci Brezici Đurić (Mirko) Pavle, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Stara gradiška (5003s01025)
Bosanska Gradiška Laminci Dubrave Đurić (Ostoja) Pavle, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1201013015)
Bosanska Gradiška Laminci Dubrave Đurić (Teodor) Branko, rođen 1910. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Prijedor (1201013013)
Bosanska Gradiška Laminci Dubrave Đurić (Trivun) Ostoja, rođen 1918. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Nepoznato (1201013017)
Bosanska Gradiška Laminci Jaružani Đurić (Ostoja) Pavao, rođen 1913. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemački logor (2323019003)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Đurić (Boško) Rosa, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1222074252)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Đurić (Cvijo) Mihajlo, rođen 1878. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1222074250)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Đurić (M) Savka, rođena 1889. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5103s00745)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Đurić (Mihajlo) Veljko, rođen 1917. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (1222074253)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Đurić (Nn) Bosiljko, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Nepoznato (5001s00396)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Đurić (Nn) Milja, rođena 1886. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1222074251)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Đurić (O) Rosa, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5103s00747)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Đurić (Stevo) Bosa, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1222074254)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Đurić (V) Bosa, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5103s00746)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Đurić (Veljko) Jovo, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1222074255)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Đurić (Veljko) Petar, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1222074256)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Đurić (Veljko) Ristan, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1222074257)
Bosanska Gradiška Rogolji Đurić (Đorđe) Savka, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1224077072)
Bosanska Gradiška Rogolji Đurić (K.) Petar, rođen 1925. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kozara (5001s01164)
Bosanska Gradiška Rogolji Đurić (Milan) Dušanka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zbegu, Podgradci (1224077038)
Bosanska Gradiška Rogolji Đurić (Milan) Jovo, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U zbegu, Podgradci (1224077039)
Bosanska Gradiška Rogolji Đurić (N) Miljka, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5104s00273)
Bosanska Gradiška Rogolji Đurić (Pejo) Vid, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sanski most (1224077071)
Bosanska Krupa Bag Đurić (Jovo) Nikola, rođen 1900. Srbin, ubijen 1943. kod kuće, Dobro selo (1340007016)
Bosanska Krupa Dobro Selo Đurić (David) Nikola, rođen 1891. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Banjani (0049064014)
Bosanska Krupa Dobro Selo Đurić (David) Stanko, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (0049064012)
Bosanska Krupa Dobro Selo Đurić (Mićo) Pero, rođen 1902. Srbin, ubijen 1943. u zbegu, Blatnaotoka (1340007013)
Bosanska Krupa Dobro Selo Đurić (Mile) Miloš, rođen 1919. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Dobro selo (0533017023)
Bosanska Krupa Dobro Selo Đurić (Nikola) Milan, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Dobro selo (0533016022)
Bosanska Krupa Dobro Selo Đurić (Nikola) Ostoja, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Istočna bosna (1340007015)
Bosanska Krupa Dobro Selo Đurić (Nikola) Ostoja, rođen 1928. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Borevići (0049064015)
Bosanska Krupa Dobro Selo Đurić (Nn) Ilija, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Dobro selo (5003s00474)
Bosanska Krupa Dobro Selo Đurić (Nn) Mileva, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Dobro selo (5003s00475)
Bosanska Krupa Dobro Selo Đurić (Nn) Nikola, rođen 1889. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Dobro selo (5003s00529)
Bosanska Krupa Dobro Selo Đurić (Nn) Pero, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1943. nepoznato, Dobretić (5003s00537)
Bosanska Krupa Dobro Selo Đurić (Savo) Nikola, rođen 1890. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Dobro selo (1340007011)
Bosanska Krupa Dobro Selo Đurić (Ud.gojko) Mileva, rođena 1922. Srpkinja, ubijena 1943. U zbegu, Blatna-otoka (1340007014)
Bosanska Krupa Dobro Selo Đurić (Ud.vid) Sava, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1941. kod kuće, Dobro selo (1340007012)
Bosanska Krupa Donji Dubovik Đurić (Dušan) Trivo, rođen 1943. Srbin, ubijen od Muslima 1943. U direktnom teroru, Donji dubovik, krupa (0550021113)
Bosanska Krupa Ljusina Đurić (Dušan) Mileva, rođena 1936. Srpkinja, poginula 1943. U nemačkoj ofanzivi, Donji dubovik, krupa (0550021114)
Bosanska Krupa Ljusina Đurić (Đuro) Mile, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Ljusina bos.kru (0931048024)
Bosanska Krupa Ljusina Đurić (Mile) Dragan, rođen 1926. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Vršac (0931048023)
Bosanska Krupa Perna Đurić (Aleksa) Đuro, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Perna (1351043105)
Bosanski Brod Bosanski Brod Đurić (Vladimir) Aleksandar, rođen 1897. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Flossenb$rg (1570135030)
Bosanski Brod Brusnica Mala Đurić (Aleksa) Bosiljka, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. U dečijem prihvatilištu, Zagreb (1382009088)
Bosanski Brod Brusnica Mala Đurić (Aleksa) Milka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1382099888)
Bosanski Brod Brusnica Mala Đurić (Aleksa) Milorad, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1382099988)
Bosanski Brod Brusnica Mala Đurić (Bogdan) Draginja, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1382009084)
Bosanski Brod Brusnica Mala Đurić (Bogdan) Marko, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1382009085)
Bosanski Brod Brusnica Mala Đurić (Bogdan) Smilja, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1382009083)
Bosanski Brod Brusnica Mala Đurić (Đuđa) Savka, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1382009082)
Bosanski Brod Brusnica Mala Đurić (Kosta) Vaso, rođen 1874. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5016s00105)
Bosanski Brod Brusnica Mala Đurić (Nn) Drago, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1382099885)
Bosanski Brod Brusnica Mala Đurić (Nn) Kosta, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1382099785)
Bosanski Brod Brusnica Mala Đurić (Nn) Savka, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5026s00530)
Bosanski Brod Brusnica Mala Đurić (Spasoje) Simeona, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1382009087)
Bosanski Brod Brusnica Mala Đurić (Stevo) Nikolija, rođena 1885. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1382009081)
Bosanski Brod Brusnica Mala Đurić (Vaso) Jovan, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1382009086)
Bosanski Brod Brusnica Velika Đurić (Milutin) Marta, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1382010009)
Bosanski Brod Brusnica Velika Đurić (Milutin) Nada, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1382010010)
Bosanski Brod Brusnica Velika Đurić (Milutin) Petra, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1382010008)
Bosanski Brod Klakar Donji Đurić (Aleksa) Bosiljka, rođena 1908. Srpkinja, streljana od ustaša 1942. kod kuće, Klakar donji (5016s00126)
Bosanski Brod Klakar Donji Đurić (Gligor) Vaskrsije, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1383026011)
Bosanski Brod Klakar Donji Đurić (Jovo) Velimir, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1942. Kod kuće, Klakar donji (5016s00016)
Bosanski Brod Klakar Donji Đurić (Kosta) Jovana, rođena 1940. Srpkinja, zaklana od ustaša 1942. kod kuće, Klakar donji (7013s00326)
Bosanski Brod Klakar Donji Đurić (Kosta) Soja, rođena 1944. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. kod kuće, Klakar donji (1382012056)
Bosanski Brod Klakar Donji Đurić (Kosta) Tomka, rođena 1898. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1383026012)
Bosanski Brod Klakar Donji Đurić (Nn) Stevo, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1383026016)
Bosanski Brod Klakar Donji Đurić (Vaskrsija) Gligor, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1383026017)
Bosanski Brod Klakar Donji Đurić (Vaskrsija) Jovo, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1383026014)
Bosanski Brod Klakar Donji Đurić (Vaskrsija) Kristina, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1383026015)
Bosanski Brod Klakar Donji Đurić (Vaskrsija) Vidosava, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7013s00324)
Bosanski Brod Klakar Donji Đurić (Vaskrsija) Vlado, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7013s00325)
Bosanski Brod Klakar Donji Đurić (Vaskrsije) Vidosava, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1383026013)
Bosanski Petrovac Skakavac Đurić (Lazo) Perka, rođena 1921. Srpkinja, poginula 1944. u NOBu, Crna gora (1356018017)
Bosanski Petrovac Skakavac Đurić (Mile) Pešo, rođen 1885. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Smoljana (1356018046)
Bosanski Petrovac Skakavac Đurić (Mile) Petar, rođen 1888. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Smrljana (2594113013)
Bosanski Petrovac Skakavac Đurić (Spaso) Jovo, rođen 1927. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Zelengora (0209080046)
Bosanski Petrovac Skakavac Đurić (Stojan) Pavo, rođen 1907. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (0048048018)
Bosanski Petrovac Vođenica Đurić (Lazo) Đuro, rođen 1897. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (1358027092)
Bosanski Petrovac Vođenica Đurić (Lazo) Nikola, rođen 1915. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kupres (1358027091)
Bosanski Šamac Bosanski Šamac Đurić (Ignjo) Joco, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1944. Kod kuće, Bosanski šamac (5021s00315)
Bosanski Šamac Bosanski Šamac Đurić (Joco) Milan, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1944. Kod kuće, Bosanski šamac (5021s00314)
Bosanski Šamac Gornja Slatina Đurić (Krsta) Jovo, rođen 1926. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Malj tuzla (0803101009)
Bosanski Šamac Prud Đurić (Blago) Cvijeta, rođena 1916. Srpkinja, ubijena od četnika 1943. kod kuće, Struke – Prud (5021s00458)
Bosansko Grahovo Obljaj Đurić (Marko) Branko, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sanski most (1338021004)
Bosansko Grahovo Obljaj Đurić (Stevan) Stevanija, rođena 1881. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Obljaj (2635025024)
Bratunac Dubravice Đurić (Ante) Stanko, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (1680013043)
Bratunac Dubravice Đurić (Lazo) Vaso, rođen 1871. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Kostjerevo (1680013042)
Bratunac Ježestica Đurić (Vidak) Milan, rođen 1870. Srbin, ubijen 1941. prilikom borbi ili bombardovanja, Mlađevac (1627016017)
Bratunac Mlečva Đurić (Mikaš) Đorđo, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U direktnom teroru, Boljevići (1628024010)
Bratunac Mratinci Đurić (Jaćim) Jovanka, rođena 1901. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Mratinci (1628025009)
Brčko Bukvik Donji Đurić (Pero) Ignjo, rođen 1885. Srbin, ubijen od odmetnika 1943. nepoznato, Na Putu za bukvik (5020s00357)
Brčko Bukvik Gornji Đurić (Simo) Radojka, rođena 1920. Srpkinja, poginula od četnika 1944. u NOBu, Srnice d.-grada (1630011024)
Brčko Bukvik Gornji Đurić (Simo) Simo, rođen 1914. Srbin, umro 1944. u NOBu, Nepoznato (1630011025)
Brčko Gajevi Đurić (Časlo) Radojka, rođena 1927. Srpkinja, poginula od Nemaca 1943. u NOBu, Zavidovići (5021s00362)
Brčko Gajevi Đurić (Lazo) Jovan, rođen 1902. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Žabar (1631024001)
Brčko Gajevi Đurić (Sava) Staniša, rođen 1912. Srbin, poginuo 1944. u zatvoru, Brčko (1631024003)
Brčko Krepšić Đurić (Zarije) Mihailo, rođen 1925. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Slavonski brod (1631033003)
Brčko Ražljevo Đurić (Marko) Spasoje, rođen 1884. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ražljevo (1632044030)
Brčko Vujičići Đurić (Pero) Đoko, rođen 1913. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, 6 istočno bosanska b (1632060010)
Bugojno Čipuljić Đurić (Đorđe) Jovo, rođen 1891. Srbin, ubijen od ustaša 1941. prilikom borbi ili bombardovanja, Zanesovići (5022s00813)
Bugojno Čipuljić Đurić (Đorđe) Jovo, rođen 1894. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Bugojno (1247010038)
Bugojno Kadirovina Đurić (Luka) Savo, rođen 1889. Srbin, ubijen 1941. u masovnom pokolju, Zanesovići kod (1249050010)
Čelinac Šnjegotina Srednja Đurić (Gavra) Mirko, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Prezičani (1250014007)
Čelinac Šnjegotina Srednja Đurić (Risto) Borislav, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Banja luka (1250014001)
Daruvar Pakrani Đurić (Đuro) Mara, rođena 1934. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Jastrebarsko (2117056024)
Daruvar Pakrani Đurić (Đuro) Miko, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Treglav (2117056022)
Daruvar Pakrani Đurić (Đuro) Spasoje, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Jastrebarsko (7041s00229)
Daruvar Pakrani Đurić (Ićvo) Laza, rođen 1880. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Nepoznato (2117056027)
Daruvar Pakrani Đurić (Ilija) Ana, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Pakrani (2117056051)
Daruvar Pakrani Đurić (Josip) Jega, rođena 1884. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2117056048)
Daruvar Pakrani Đurić (Josip) Jovo, rođen 1910. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Pakrani (2117056050)
Daruvar Pakrani Đurić (Josip) Savica, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2153018047)
Daruvar Pakrani Đurić (Lazo) Blagoja, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2117056030)
Daruvar Pakrani Đurić (Lazo) Mile, rođen 1880. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Nepoznato (2117056025)
Daruvar Pakrani Đurić (Lazo) Sava, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Daruvar (2117056029)
Daruvar Pakrani Đurić (Luko) Savo, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sisak (2117056049)
Daruvar Pakrani Đurić (Mile) Dušan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, 17 brigada (2117056026)
Daruvar Pakrani Đurić (Nikola) Jela, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (2117056021)
Daruvar Pakrani Đurić (Nn) Jaga, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5100s00770)
Daruvar Pakrani Đurić (Petar) Ana, rođena 1885. Hrvatica, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2117056014)
Daruvar Pakrani Đurić (Petar) Slavica, rođena 1880. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Nepoznato (2117056028)
Daruvar Pakrani Đurić (Simo) Josip, rođen 1907. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2153018046)
Derventa Mišinci Đurić (Damjan) Živko, rođen 1916. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Ozren (1390037003)
Derventa Mišinci Đurić (Jefta) Mitar, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (1390037011)
Derventa Mišinci Đurić (Milutin) Dušan, rođen 1924. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Ruma (1390037004)
Doboj Cvrtkovci Đurić (Ilija) Stana, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1945. u direktnom teroru, Klašnice (1392006007)
Doboj Cvrtkovci Đurić (Simo) Desa, rođena 1922. Srpkinja, poginula 1944. u NOBu, Kozara (1392006006)
Doboj Cvrtkovci Đurić (Simo) Nemanja, rođen 1926. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Milosavci (1392006005)
Doboj Doboj Đurić (Milan) Petra, rođena 1897. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru, Doboj (1393019003)
Doboj Doboj Đurić (Niko) Rado, rođen 1923. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Orebić (1393019008)
Doboj Glogovica Đurić (Boško) Živko, rođen 1921. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (1397081019)
Doboj Glogovica Đurić (Vaso) Boško, rođen 1896. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Mathausen (1397081018)
Doboj Lipac Đurić (Petko) Rade, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Doboj (1394036032)
Doboj Majevac Đurić (Branko) Veljko, rođen 1925. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Žepče (1394039027)
Doboj Opsine Đurić (Mika) Lazo, rođen 1917. Srbin, ubijen od Nemaca 1941. Kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemački logor (1395047005)
Doboj Osječani Donji Đurić (Petar) Simo, rođen 1883. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (1392014035)
Doboj Osječani Donji Đurić (Petar) Simo, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (1395048018)
Doboj Tekućica Đurić (Nediljko) Stanojka, rođena 1924. Srpkinja, poginula 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, Tekućica (1396071017)
Doboj Tekućica Đurić (Petar) Ignjat, rođen 1920. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Trbuk osojnica (1396071022)
Doboj Tisovac Đurić (Mitar) Božo, rođen 1904. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Tisovac (1396072006)
Donji Vakuf Privrača Đurić (Jovo) Milenko, rođen 1907. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Bugojno (1253052007)
Donji Vakuf Privrača Đurić (Risto) Mile, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Bugojno (1253052006)
Dvor Donji Javoranj Đurić (Adam) Anica, rođena 1880. Srpkinja, ubijena 1945. kod kuće, D.javoranj (2526028064)
Dvor Donji Javoranj Đurić (Adam) Nikola, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (2526028044)
Dvor Donji Javoranj Đurić (Dragica) Milan, rođen 1926. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Koprivnica (2526028104)
Dvor Donji Javoranj Đurić (Đure) Jelica, rođena 1883. Srpkinja, ubijena 1945. kod kuće, Javoren (2829015001)
Dvor Donji Javoranj Đurić (Ilija) Dragan, rođen 9999. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2526028052)
Dvor Donji Javoranj Đurić (Ilija) Kata, rođena 1898. Srpkinja, ubijena 1945. kod kuće, D.javoranj (2526028051)
Dvor Donji Javoranj Đurić (Ilija) Savan, rođen 9999. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Bočuga (2526028053)
Dvor Donji Javoranj Đurić (Jovan) Ljuban, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2526028038)
Dvor Donji Javoranj Đurić (Jovan) Miloš, rođen 1912. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2526028034)
Dvor Donji Javoranj Đurić (Jovan) Stevo, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1945. Kod kuće, Donji javoranj (7031s00141)
Dvor Donji Javoranj Đurić (Lazo) Dušan, rođen 1909. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2526028010)
Dvor Donji Javoranj Đurić (Lazo) Savan, rođen 1897. Srbin, ubijen 1945. kod kuće, D.javoranj (2526028049)
Dvor Donji Javoranj Đurić (Ljuban) Milan, rođen 1927. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2526028068)
Dvor Donji Javoranj Đurić (Ljuban) Milan, rođen 1928. Srbin, nestao 1943. nepoznato, Nepoznato (1130036040)
Dvor Donji Javoranj Đurić (Mihajlo) Kata, rođena 1870. Srpkinja, ubijena 1943. Kod kuće, D.javoranj (2526028042)
Dvor Donji Javoranj Đurić (Milić) Stevan, rođen 1899. Srbin, ubijen 1943. kod kuće, Hrtić (2526028045)
Dvor Donji Javoranj Đurić (Miloš) Miljka, rođena 1913. Srpkinja, ubijena 1945. kod kuće, D.javoranj (2526028062)
Dvor Donji Javoranj Đurić (Miloš) Vojo, rođen 1914. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Slunja (2526028041)
Dvor Donji Javoranj Đurić (Nikola) Ana, rođena 1878. Srpkinja, ubijena 1945. kod kuće, Donji javoranj (2526028072)
Dvor Donji Javoranj Đurić (Ostoja) Milić, rođen 1870. Srbin, ubijen 1945. kod kuće, D.javoranj (2526028066)
Dvor Donji Javoranj Đurić (Petar) Jakov, rođen 1873. Srbin, ubijen 1945. kod kuće, D.javoranj (2526028060)
Dvor Donji Javoranj Đurić (Petar) Marija, rođena 1879. Srpkinja, ubijena 1945. kod kuće, D.javoranj (2526028050)
Dvor Donji Javoranj Đurić (Petar) Mile, rođen 1905. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2526028033)
Dvor Donji Javoranj Đurić (Petar) Mile, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (2526028039)
Dvor Donji Javoranj Đurić (Petar) Milić, rođen 1880. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Donji javorani (1130036039)
Dvor Donji Javoranj Đurić (Petar) Miljka, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1945. kod kuće, D.javoranj (2526028061)
Dvor Donji Javoranj Đurić (Savo) Lazo, rođen 1878. Srbin, ubijen 1945. kod kuće, D.javoranj (2526028048)
Dvor Donji Javoranj Đurić (Stojan) Evica, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Donji javorani (1130036038)
Dvor Donji Javoranj Đurić (Stojan) Evica, rođena 1904. Srpkinja, ubijena 1945. Kod kuće, D.javoranj (2526028067)
Dvor Donji Javoranj Đurić (Stojan) Mićo, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Pakrac (2526028054)
Dvor Donji Javoranj Đurić (Teodor) Marija, rođena 1884. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, D. javoranj, (2526024047)
Dvor Donji Javoranj Đurić (Tomo) Božo, rođen 1907. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Kepčije (2526028037)
Dvor Donji Javoranj Đurić (Vasilije) Miloš, rođen 1877. Srbin, ubijen 1943. kod kuće, Hrtić (2526028040)
Dvor Donji Javoranj Đurić (Vaso) Vaso, rođen 1910. Musliman, poginuo 1942. u NOBu, Ćunčić (2526028047)
Dvor Dvor Đurić (Lazo) Dušan, rođen 1909. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2848008001)
Dvor Dvor Đurić (Mihailo) Milenko, rođen 1920. Srbin, ubijen 1941. Kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Užice (0923105006)
Dvor Dvor Đurić (Nn) Kata, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1943. nepoznato, Gornje vodičevo (8006s00503)
Dvor Dvor Đurić (Tomo) Božo, rođen 1903. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Dvor (2463032002)
Dvor Gage Đurić (Dragan) Mile, rođen 1916. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kladuša (2527041033)
Dvor Gage Đurić (Đurađ) Stana, rođena 1875. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Gage (2527041025)
Dvor Gage Đurić (Đuro) Ana, rođena 1922. Srpkinja, ubijena 1943. u direktnom teroru, Gage (2527041020)
Dvor Gage Đurić (Đuro) Ljubica, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Gage (2527041038)
Dvor Gage Đurić (Ilija) Ana, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. U masovnom pokolju, Gage (2527041028)
Dvor Gage Đurić (Ilija) Miljka, rođena 1884. Srpkinja, zaklana od ustaša 1943. kod kuće, Gage (5007s00663)
Dvor Gage Đurić (Ilija) Pavao, rođen 1923. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Jabukovac (2527041029)
Dvor Gage Đurić (Jandija) Marija, rođena 1888. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Gage (2527041030)
Dvor Gage Đurić (Jovan) Mika, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Gage (2527041023)
Dvor Gage Đurić (Ljuban) Draginja, rođena 1931. Srpkinja, spaljena od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Gage (7031s00112)
Dvor Gage Đurić (Ljuban) Ljuban, rođen 1935. Srbin, spaljen od ustaša 1943. U masovnom pokolju, Gage (7031s00113)
Dvor Gage Đurić (Nikola) Milka, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Gage (5007s00658)
Dvor Gage Đurić (Nikola) Miljka, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Gage (5007s00655)
Dvor Gage Đurić (Nikola) Petar, rođen 1899. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2526024055)
Dvor Gage Đurić (Nn) Desanka, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Gage (5007s00660)
Dvor Gage Đurić (Nn) Mara, rođena 1883. Srpkinja, zaklana od ustaša 1943. kod kuće, Gage (5007s00661)
Dvor Gage Đurić (Nn) Mika, rođena 1905. Srpkinja, zaklana od ustaša 1943. kod kuće, Gage (5007s00662)
Dvor Gage Đurić (Nn) Miljka, rođena 1887. Srpkinja, ubijena 1943. u direktnom teroru, Gage (2527041027)
Dvor Gage Đurić (Nn) Nikodija, rođena 1852. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Gage (5007s00654)
Dvor Gage Đurić (Nn) Ruža, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Gage (5007s00659)
Dvor Gage Đurić (Nn) Savka, rođena 1896. Hrvatica, ubijena 1943. u direktnom teroru, Gage (0306031010)
Dvor Gage Đurić (Nn) Stoja, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Gage (5007s00656)
Dvor Gage Đurić (Pero) Dete, rođeno 1941. Srbin, spaljeno od ustaša 1943. U masovnom pokolju, Gage (7031s00117)
Dvor Gage Đurić (Pero) Dete, rođeno 1943. Srbin, spaljeno od ustaša 1943. U masovnom pokolju, Gage (7052s00129)
Dvor Gage Đurić (Pero) Ljubica, rođena 1938. Srpkinja, spaljena od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Gage (7052s00127)
Dvor Gage Đurić (Pero) Milka, rođena 1940. Srpkinja, spaljena od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Gage (7052s00128)
Dvor Gage Đurić (Petar) Dmitar, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2526024036)
Dvor Gage Đurić (Petar) Marija, rođena 1897. Srpkinja, ubijena 1942. kod kuće, Gage (5007s00657)
Dvor Gage Đurić (Petar) Marija, rođena 1901. Srpkinja, ubijena 1942. kod kuće, Gage (2526024056)
Dvor Gage Đurić (Rade) Ljubica, rođena 1937. Srpkinja, spaljena od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Gage (7031s00114)
Dvor Gage Đurić (Rade) Milan, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U masovnom pokolju, Gage (2527041021)
Dvor Gage Đurić (Simo) Miljka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Gage (2527041024)
Dvor Gage Đurić (Stojan) Desanka, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Gage (2527041031)
Dvor Gage Đurić (Stojša) Sava, rođena 1902. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Gage (2527041019)
Dvor Hrtić Đurić (Đuro) Vaso, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7031s00136)
Dvor Javornik Đurić (Petar) Kata, rođena 1903. Srpkinja, ubijena 1945. U direktnom teroru, Nepoznato (0839019030)
Dvor Ljeskovac Đurić (Adam) Dragan, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu Kladuša (2300013017)
Dvor Ljeskovac Đurić (Đuro) Adam, rođen 1912. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Šamarica (2529053034)
Dvor Ljeskovac Đurić (Gnjatije) Savan, rođen 1927. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Šamarica (2529053032)
Dvor Ljeskovac Đurić (Ignjatije) Savo, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Ljeskovac, dvor (7031s00176)
Dvor Ljeskovac Đurić (Mile) Dušan, rođen 1914. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Grabovac-sunja (2529053049)
Dvor Ljeskovac Đurić (Nikola) Janko, rođen 1898. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Suva Perna.v.mo (2529053050)
Dvor Ljeskovac Đurić (Stanko) Mile, rođen 1911. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Bosna-krupa (2529053048)
Dvor Ljeskovac Đurić (Stanko) Stanko, rođen 1912. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2342150023)
Dvor Ljeskovac Đurić (Stevan) Miljka, rođena 1901. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Šam.brđani (2529053029)
Dvor Ljeskovac Đurić (Vasilije) Jovan, rođen 1909. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Crna sova (2328054019)
Dvor Ljeskovac Đurić (Vasilj) Jovo, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Bosna-grmeč (2529053065)
Dvor Trgovi Đurić (Jovo) Milan, rođen 1919. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Vrpolje (2340130001)
Đakovo Borovik Đurić (Đuro) Mila, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2346163092)
Gacko Avtovac Đurić (Jovo) Risto, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Nevesinje (1576059003)
Goražde Goradže Đurić (Aleksa) Ljubo, rođen 1905. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Lašva (1496055016)
Goražde Goradže Đurić (Aleksa) Ljubomir, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1941 bačen u reku, Rijeka lašva (5021s00629)
Goražde Goradže Đurić (Aleksa) Vojislav, rođen 1892. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Lešva (1545055013)
Goražde Goradže Đurić (Aleksa) Vojo, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (5009s00117)
Goražde Gornja Bukvica Đurić (Nedeljko) David, rođen 1915. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Tovarnik (0802096059)
Gračanica Bosansko Petrovo Selo Đurić (Marjan) Ranko, rođen 1921. Srbin, nestao 1943. nepoznato, Nepoznato (1635007071)
Gračanica Bosansko Petrovo Selo Đurić (Milovan) Petar, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1635007064)
Gračanica Donja Lohinja Đurić (Lazo) Ilija, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (1635012002)
Gračanica Donja Lohinja Đurić (Lazo) Ranko, rođen 1924. Srbin, nestao 1945. u NOBu, Nepoznato (1635012003)
Gračanica Donja Lohinja Đurić (Milko) Lazo, rođen 1886. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1635012001)
Gračanica Gornja Lohinja Đurić (Đuro) Stojan, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1636016010)
Gračanica Gornja Lohinja Đurić (Mićo) Miloš, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1636016009)
Gračanica Gornja Lohinja Đurić (Tomo) Mićo, rođen 1875. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1636016008)
Gračanica Kakmuž Đurić (Đoko) Simo, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1636027003)
Gračanica Kakmuž Đurić (Gojko) Mika, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Kamuž (1636028020)
Gračanica Kakmuž Đurić (Jovo) Marko, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (1636027011)
Gračanica Lendići Đurić (Cvijetin) Božo, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (1637031021)
Gračanica Lendići Đurić (Cvijetin) Dimitrije, rođen 1919. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Auschwitz (1637031018)
Gračanica Lendići Đurić (Cvijetin) Lazo, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (1637031019)
Gračanica Lendići Đurić (Cvijetin) Mikailo, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Ozren (1637031020)
Gračanica Lendići Đurić (Petar) Đuro, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (0601065138)
Gračanica Lendići Đurić (Todor) Dušan, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1637031022)
Gračanica Malešići Đurić (Stojan) Jovo, rođen 9999. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Slavonski brod (1637035010)
Gračanica Porječina Đurić (Miloja) Nedeljko, rođen 1880. Srbin, poginuo od Nemaca 1943. prilikom borbi, Mirčina (1637046002)
Gračanica Porječina Đurić (Miloš) Dušan, rođen 1913. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Porječina (1637046003)
Gračanica Porječina Đurić (Miloš) Pero, rođen 1900. Srbin, nestao od Nemaca 1943. U logoru, Mathausen (1637046004)
Gračanica Porječina Đurić (Nedo) Stojan, rođen 1913. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Porječina (1637046001)
Gradačac Gornji Žabar Đurić (Niko) Petar, rođen 1924. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Jasenica (1398015009)
Gradačac Srnice Donje Đurić (Petar) Mićo, rođen 1910. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Srnice donje (1399032012)
Gradačac Srnice Donje Đurić (Petar) Miro, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (1399032009)
Gradačac Zelinja Gornja Đurić (Ilija) Simo, rođen 1899. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Zelinja gornja (1400039005)
Grubišno Polje Grbavac Đurić (Nn) Tomo, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0009813)
Grubišno Polje Grubišno Polje Đurić (Mile) Stevo, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Danica Koprivnica (2138040222)
Han Pijesak Han Pijesak Đurić (Panto) Slobodan, rođen 1919. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Han Pjesak (0287018012)
Han Pijesak Han Pijesak Đurić (Tomo) Slobodanka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Han Pijesak (0287018013)
Ilijaš Duboki Potok Đurić (Lazo) Manojlo, rođen 1881. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Duboki Potok (1509047001)
Ilijaš Lipnik Đurić (Nn) Simo, rođen 1895. Srbin, poginuo 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Lipnik (0795008002)
Ilijaš Lipnik Đurić (Simo) Božo, rođen 1925. Srbin, umro 1945. u NOBu, Lipnik (0795008006)
Ilijaš Lipnik Đurić (Simo) Jovo, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Rudnik-s.most (0795008005)
Irig Irig Đurić (Đoka) Sava, rođen 1912. Srbin, poginuo od Nemaca 1945. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemački logor (0183003013)
Irig Irig Đurić (Jovan) Gliša, rođen 1925. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Irig (0183003018)
Irig Irig Đurić (Mitar) Kosta, rođen 1908. Srbin, umro od Nemaca 1941. Kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemački logor (0183003035)
Irig Irig Đurić (Todor) Đura, rođen 1882. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Vukovar (0183003054)
Irig Irig Đurić (Todor) Đura, rođen 1892. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Sre.mitrovica (0653027019)
Irig Irig Đurić (Todor) Toma, rođen 1870. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Vukovar (0183003055)
Irig Irig Đurić (Tomo) Vasa, rođen 1896. Srbin, ubijen 1942. u logoru, Vukovar (0183007019)
Irig Irig Đurić (Vaso) Duško, rođen 1925. Srbin, ubijen 1942. u logoru, Vukovar (0183007017)
Irig Irig Đurić (Vaso) Toma, rođen 1922. Srbin, ubijen 1942. u logoru, Vukovar (0183007018)
Jajce Carevo Polje Đurić (Blagoje) Anto, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Bijela gora (0051081030)
Jajce Carevo Polje Đurić (Lazar) Manojlo, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Bijela gora (5015s01279)
Jajce Jajce Đurić (Mitar) Božo, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (1260011016)
Kalesija Dubnica Đurić (Božo) Dušan, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (1638001103)
Kalesija Dubnica Đurić (Nn) Anđa, rođena 1903. Srpkinja, ubijena 1943. u direktnom teroru, Majevica (2096009010)
Kalesija Dubnica Đurić (Petar) Anđa, rođena 1902. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Rastošnica (1638001104)
Kalesija Dubnica Đurić (Petko) Vasilija, rođen 1921. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Gornji rahić (1638001102)
Kalesija Gojčin Đurić (Jovan) Risto, rođen 1908. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Gojčin (1639007008)
Kalesija Gojčin Đurić (Živko) Jovan, rođen 1887. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Gojčin (1639007009)
Kalesija Jelovo Brdo Đurić (Kosto) Cvijetin, rođen 1897. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1637031017)
Kalesija Zolje Đurić (Đuro) Risto, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crvene stene-ro (1639004097)
Kalesija Zolje Đurić (Đuro) Stanoje, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (1639004096)
Kalesija Zolje Đurić (Đuro) Tešo, rođen 1918. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Kalesija (1639004095)
Karlovac Donji Budački Đurić (Gliša) Miloš, rođen 1870. Srbin, umro 1941. u NOBu, Krnjak (2210045035)
Karlovac Donji Budački Đurić (Jovan) Marko, rođen 1876. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2210045027)
Karlovac Donji Budački Đurić (Jovan) Miloš, rođen 1872. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, D.budački krnja (2210045030)
Karlovac Donji Budački Đurić (Marko) Ljuban, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kod drežn.8k.d.lika (2210045028)
Karlovac Donji Budački Đurić (Marko) Milija, rođena 1908. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Krnjak (2210045029)
Karlovac Donji Budački Đurić (Milovan) Ljubica, rođena 1902. Srpkinja, umrla 1943. U NOBu, Krnjak (2210045031)
Karlovac Donji Budački Đurić (Nn) Mila, rođena 1867. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Krnjak (2210045034)
Karlovac Donji Budački Đurić (Petar) Stanko, rođen 1881. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Krnjak (2210045032)
Karlovac Donji Budački Đurić (Vaso) Stanko, rođen 1883. Srbin, umro 1943. u NOBu, Duga resa (2210045033)
Karlovac Grabovac Vojnićki Đurić (Milutin) Dragomir, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, Petr.gora (2534016016)
Karlovac Grabovac Vojnićki Đurić (Nikola) Jelena, rođena 1869. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Petrova gora kr (2210051005)
Karlovac Karlovac Đurić (Djuro) Mirjana, rođena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (5006s00542)
Karlovac Karlovac Đurić (Mihailo) Jovan, rođen 1916. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Karlovac (2830031012)
Karlovac Karlovac Đurić (Mihajlo) Bogdan, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2217118004)
Karlovac Karlovac Đurić (Milan) Bogdan, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5006s00545)
Karlovac Tušilović Đurić (Mihajlo) Stanko, rođen 1916. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Petrova gora (0927019009)
Karlovac Tušilović Đurić (Vladimir) Slobodan, rođen 1913. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Tušilović (2211067082)
Karlovac Vukmanić Đurić (Đuro) Sava, rođena 1885. Srpkinja, zaklana 1942. U direktnom teroru, Bukovica (2340121004)
Karlovac Vukmanić Đurić (Mićo) Milić, rođen 1883. Srbin, zaklan 1942. u direktnom teroru, Bukovica (2340121003)
Karlovac Vukmanić Đurić (Milić) Mile, rođen 1924. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Rakovica (2340121006)
Karlovac Vukmanić Đurić (Milić) Vlado, rođen 1922. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (2340121005)
Karlovac Vukmanić Đurić (Stojan) Mićo, rođen 1858. Srbin, spaljen 1942. u direktnom teroru, Vukmanska bukov (2340121002)
Ključ Čađavica Đurić (Spasoje) Panta, rođen 1920. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, X+ (1263007002)
Ključ Donji Ramići Đurić (Đuka) Ilija, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Ramići (1264013046)
Ključ Donji Ramići Đurić (Đuro) Đuka, rođen 1907. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Zelengora (1264013045)
Ključ Donji Ramići Đurić (Jandrija) Đuka, rođena 1914. Srpkinja, poginula od Nemaca 1943. u NOBu, Sutjeska (5020s00698)
Ključ Mijačica Đurić (Marko) Velimir, rođen 1925. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Travnik (1133061031)
Ključ Mijačica Đurić (Stojan) Marko, rođen 1893. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Sanica (1133061030)
Knin Cetina Đurić (Veljko) Đuro, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, 19 divizija (2824044034)
Knin Mala Polača Đurić (Nn) Đuro, rođen 1923. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Nepoznato (2408041022)
Knin Plavno Đurić (Simo) Simo, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2637043031)
Knin Velika Polača Đurić (Damjan) Anđelija, rođena 1911. Srpkinja, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Knin (2638055038)
Knin Velika Polača Đurić (Filip) Ilija, rođen 1889. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Kijevo (2638055049)
Knin Velika Polača Đurić (Filip) Petar, rođen 1904. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Kijevo (2638055048)
Knin Velika Polača Đurić (Ilija) Luka, rođen 1907. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Kijevo (2638055043)
Knin Velika Polača Đurić (Jandrija) Jandrija, rođen 1887. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Kijevo (2638055052)
Knin Velika Polača Đurić (Jandrija) Marko, rođen 1880. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Polača (2638055046)
Knin Velika Polača Đurić (Jandrija) Petar, rođen 1911. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Dinara (2638055051)
Knin Velika Polača Đurić (Jovo) Milan, rođen 1896. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Kijevo (2638055044)
Knin Velika Polača Đurić (Laza) Stevan, rođen 1886. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Kijevo (2638055053)
Knin Velika Polača Đurić (Marko) Anastasija, rođena 1878. Crnogorka, ubijena 1941. U direktnom teroru, Polača (2638055047)
Knin Velika Polača Đurić (Marko) Jovo, rođen 1915. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Trst (2638055040)
Knin Velika Polača Đurić (Marko) Nikola, rođen 1919. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Kijevo (2638055039)
Knin Velika Polača Đurić (Milan) Stevo, rođen 1925. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Kijevo (2638055045)
Knin Velika Polača Đurić (Mile) Marko, rođen 1889. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Kijevo (2638055042)
Knin Velika Polača Đurić (Nn) Marko, rođen 1895. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Kijevo (2638055041)
Knin Velika Polača Đurić (Nn) Sava, rođen 1919. Srbin, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Polača (2638055036)
Knin Velika Polača Đurić (Stevan) Ilija, rođen 1923. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Kijevo (2638055050)
Knin Velika Polača Đurić (Stevana) Đuro, rođen 1923. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Kijevo (2638055054)
Konjic Konjic Đurić (Đuro) Svetozar, rođen 1907. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Konjić (1508001012)
Korenica Kurjak Đurić (Aleksa) Ilija, rođen 1882. Srbin, ubijen 1944. kod kuće, Kurjak (0018014040)
Korenica Kurjak Đurić (Ilija) Aleksa, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Podlapača (0018014041)
Korenica Kurjak Đurić (Ilija) Đuro, rođen 1910. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kurjak (0018014043)
Korenica Kurjak Đurić (Ilija) Gojko, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kurjak (1424014042)
Korenica Kurjak Đurić (Luka) Petar, rođen 1913. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Podlapača (0018014011)
Korenica Kurjak Đurić (Milanko) Milica, rođena 1911. Srpkinja, ubijena 1944. Kod kuće, Kurjak (0018014039)
Korenica Kurjak Đurić (Nikola) Marko, rođen 1883. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Kurjak (2258040051)
Korenica Udbina Đurić (Nn) Đuka, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0010282)
Kostajnica Grdanovac Đurić (Nikola) Gojko, rođen 1904. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Volinja (1236021021)
Kostajnica Grdanovac Đurić (Nikola) Pero, rođen 1908. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Volinja (1236021022)
Kostajnica Grdanovac Đurić (Nikola) Pero, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Volinja (7011s00518)
Kostajnica Mrakodol Đurić (Cvijo) Milica, rođena 1922. Srpkinja, ubijena 1942. nepoznato, Mrakodol (8006s00945)
Kostajnica Mrakodol Đurić (Cvijo) Simo, rođen 1911. Srbin, ubijen 1941. nepoznato, Kostajnica (8006s00946)
Kostajnica Mrakodol Đurić (Nn) Mileva, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U zatvoru, Sisak (8006s00947)
Kostajnica Mrakodol Đurić (Nn) Ružica, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1941. nepoznato, Mrakodol (8006s00944)
Kostajnica Mrakodol Đurić (Savo) Milan, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Dobrljin (7012s00031)
Kostajnica Mrakodol Đurić (Simo) Milica, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zatvoru, Sisak (8006s01021)
Kostajnica Mrakodol Đurić (Simo) Mira, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Dobrljin (7012s00032)
Kostajnica Petrinja Đurić (Nikola) Ilija, rođen 1900. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kozara (1243059173)
Kostajnica Petrinja Đurić (Nikola) Stojan, rođen 1900. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1243059170)
Kostajnica Petrinja Đurić (Stojan) Cvijeta, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Petrinja (1243059172)
Kostajnica Petrinja Đurić (Stojan) Dušan, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U zbegu, Kozara (7012s00057)
Kostajnica Tavija Đurić (Đuran) Radojka, rođena 1928. Srpkinja, umrla 1944. Pri deportaciji, Rajići (1242058034)
Kotor Varoš Donji Obodnik Đurić (Risto) Gavro, rođen 1894. Srbin, umro 1942. u zatvoru, Banja luka (1270024008)
Kotor Varoš Rastik Đurić (Aleksa) Stojan, rođen 1890. Srbin, ubijen 1944. kod kuće, Rastik (1269013001)
Kotor Varoš Rastik Đurić (Andrija) Milutin, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U NOBu, Maslovare (1269013004)
Kotor Varoš Rastik Đurić (Pejo) Rosa, rođena 1925. Srpkinja, ubijena 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Rastik (1269013002)
Kotor Varoš Šibovi Đurić (Trivun) Milorad, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (1201013016)
Kupres Bućevača Đurić (Branko) Stojan, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Vukovsko (7034s00562)
Kupres Bućevača Đurić (Cvijo) Mara, rođena 1889. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Bučevača (5002s01595)
Kupres Bućevača Đurić (Jovo) Mladinko, rođen 1922. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Nemačka (5002s01594)
Kupres Bućevača Đurić (Krstan) Stana, rođena 1893. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Bućevača (5015s01894)
Kupres Bućevača Đurić (Marko) Đuka, rođen 1883. Srbin, ubijen od ustaša 1942. Kod kuće, Bućevača (5002s01596)
Kupres Bućevača Đurić (Nn) Stana, rođena 1893. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Bućevača (5002s01598)
Kupres Bućevača Đurić (Petar) Krstan, rođen 1891. Srbin, ubijen od ustaša 1942. Kod kuće, Bućevača (5002s01597)
Kupres Bućevača Đurić (Stanko) Savica, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Bućovača (5002s01599)
Kupres Donje Vukovsko Đurić (Cvijo) Mara, rođena 1888. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Vukovsko (0050074044)
Kupres Donje Vukovsko Đurić (Srećo) Boja, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Vukovsko (0050074036)
Kupres Donje Vukovsko Đurić (Srećo) Boro, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Vukovsko (9999s99037)
Kupres Gornje Vukovsko Đurić (Borislav) Savo, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Gornje vukovsko (0673003025)
Kupres Gornje Vukovsko Đurić (Borislav) Slavica, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Bugojno (0673003026)
Kupres Gornje Vukovsko Đurić (Cvijo) Kći, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Vukovsko (9999s99038)
Kupres Gornje Vukovsko Đurić (David) Đuro, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kakanj – foča (0548002102)
Kupres Gornje Vukovsko Đurić (Ilija) Stana, rođen 1906. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Gornje vukovsko (0548002085)
Kupres Gornje Vukovsko Đurić (Jovo) Bosa, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Vukovsko (0548002072)
Kupres Gornje Vukovsko Đurić (Jovo) Desa, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Vukovsko (0548002073)
Kupres Gornje Vukovsko Đurić (Jovo) Mara, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Vukovsko (0548002074)
Kupres Gornje Vukovsko Đurić (Jovo) Milorad, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Vukovsko (0548002075)
Kupres Gornje Vukovsko Đurić (Jovo) Mladinko, rođen 1918. Srbin, umro od Nemaca 1942. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-stalag (0548002076)
Kupres Gornje Vukovsko Đurić (Krstan) Jela, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Vukovsko (0548002081)
Kupres Gornje Vukovsko Đurić (Krstan) Petar, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Vukovsko (0548002084)
Kupres Gornje Vukovsko Đurić (Krstan) Risto, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Vukovsko (7034s00563)
Kupres Gornje Vukovsko Đurić (Krstan) Savica, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Vukovsko (0548002083)
Kupres Gornje Vukovsko Đurić (Krstan) Svetko, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Vukovsko (0548002082)
Kupres Gornje Vukovsko Đurić (Pero) Todora, rođena 1922. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, Sutjeska (0548003064)
Kupres Gornje Vukovsko Đurić (Petar) Krstan, rođen 1899. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Gornje vukovsko (0548002086)
Kupres Gornje Vukovsko Đurić (Rade) Đuro, rođen 1888. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Gornji vakuf (1247012021)
Kupres Kudilji Đurić (Božo) Đuka, rođena 1895. Srpkinja, ubijena 1942. kod kuće, Kudilji (1280006055)
Kupres Kudilji Đurić (Cvijo) Anđa, rođena 1896. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Kudilji (1280006011)
Kupres Kudilji Đurić (Marko) Branko, rođen 1925. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Bugojno (1280006013)
Kupres Kudilji Đurić (Milosav) Božo, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Kudilji (1280006056)
Kupres Kudilji Đurić (Milosav) Stevo, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Kudilji (1280006057)
Kupres Kudilji Đurić (Niko) Marko, rođen 1892. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Bugojno (1280006012)
Kupres Kudilji Đurić (Sergije) Savo, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Kudilji (1280006005)
Kupres Kudilji Đurić (Stevo) Milosav, rođen 1895. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Kudilji (1280006054)
Kupres Kudilji Đurić (Stevo) Sergije, rođen 1905. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Karlovci (1280006004)
Kupres Novo Selo Đurić (Pero) Veljko, rođen 1925. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Zidani most (0548003063)
Laktaši Glamočani Đurić (Mihajlo) Stevo, rođen 1920. Srbin, umro 1943. u logoru, Zagreb (1271006044)
Laktaši Glamočani Đurić (Mile) Milan, rođen 9999. Srbin, ubijen 1944. u NOBu, Nepoznato (1271006027)
Laktaši Jaružani Đurić (Aleksa) Cvijeta, rođena 1895. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Jaružani (1272011003)
Laktaši Jaružani Đurić (Mile) Jovo, rođen 1877. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Jaružani (1272011005)
Laktaši Jaružani Đurić (Savo) Vida, rođena 1920. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Jaružani (1272011004)
Laktaši Krnete Đurić (Jovan) Mirko, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1273020011)
Laktaši Krnete Đurić (Stevo) Božo, rođen 1924. Srbin, umro 1945. u NOBu, Banja luka (1273020052)
Laktaši Krnete Đurić (Stevo) Marko, rođen 1912. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Krnete (1273020051)
Laktaši Laktaši Đurić (J.) Brane, rođen 1928. Srbin, ubijen 1944. nepoznato, Nepoznato (5005s00082)
Laktaši Ljubatovci Đurić (Stojko) Golub, rođen 1908. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kobatovci (1134085004)
Lopare Brusnica Đurić (Đoko) Cviko, rođen 1926. Srbin, umro 1943. u direktnom teroru, Brusnica (1645005007)
Lopare Brusnica Đurić (Ilija) Pajo, rođen 1898. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Brčko (1645005014)
Lopare Brusnica Đurić (Mitar) Đoko, rođen 1897. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Pukiš (1645005006)
Lopare Brusnica Đurić (Stevan) Stojan, rođen 1877. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Brusnica (1645005021)
Lopare Brusnica Đurić (Stojan) Đoko, rođen 1903. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Čelićka rijeka (1645005039)
Lopare Brusnica Đurić (Stojan) Todo, rođen 1913. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Čelićka rijeka (1645005056)
Lopare Lopare Selo Đurić (Jovo) Pašo, rođen 1892. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Nepoznato (1646016061)
Lopare Lopare Selo Đurić (Stevo) Srećko, rođen 1929. Srbin, ubijen od Muslima 1943. U direktnom teroru, Lopare (1646016192)
Lopare Lopare Selo Đurić (Stevo) Tarofan, rođen 1926. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Lopare (1646016060)
Lopare Piperi Đurić (Marko) Mićo, rođen 1926. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Mačkovac (1647025038)
Lopare Piperi Đurić (Panto) Cvijetin, rođen 1910. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Piperi (1647025049)
Lopare Priboj Đurić (Jovan) Risto, rođen 1912. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. Na prinudnom radu, Grčka (1648028019)
Lopare Vakuf Đurić (Milkan) Obren, rođen 1901. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Lopare (1648035021)
Lopare Vakuf Đurić (Obren) Cvija, rođena 1901. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Lopare (1648035020)
Lopare Vakuf Đurić (Obren) Cvijan, rođen 1926. Srbin, umro 1945. u NOBu, Lopare (1648035024)
Lopare Vakuf Đurić (Obren) Panto, rođen 1923. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Lopare (1648035023)
Lopare Vakuf Đurić (Obren) Stojan, rođen 1913. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Lopare (1648035022)
Lukavac Babice Gornje Đurić (Blagoje) Momir, rođen 1927. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Jaruške donje (1650027034)
Lukavac Jaruške Gornje Đurić (Božo) Milan, rođen 1898. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Vozućo (1649003021)
Lukavac Orahovica Đurić (Luka) Milko, rođen 1900. Srbin, ubijen 1945. u direktnom teroru, Orahovica (1650025026)
Ljubinje Kapavica Đurić (Đuro) Danilo, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Kapavica,guvno (1449007002)
Ljubinje Kapavica Đurić (Lazo) Milan, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Kapavica (1449007013)
Ljubinje Kapavica Đurić (Miha) Đuro, rođen 1881. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Kapavica,guvno (1449007001)
Ljubinje Kapavica Đurić (Niho) Ilija, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Selo kapavica (1575045058)
Maglaj Striježevica Đurić (Mitar) Petar, rođen 1912. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Vučijak (1403042013)
Maglaj Striježevica Đurić (Mitar) Spasoje, rođen 1919. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Strijježevica-maglaj (1402034029)
Modriča Koprivna Đurić (Vid) Spasoje, rođen 1904. Srbin, ubijen 1944. kod kuće, Koprinska trebava (1406032002)
Modriča Modriča Đurić (Jovo) Ljubomir, rođen 1900. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Bos.šamac (1664072004)
Modriča Modriča Đurić (Jovo) Milan, rođen 1907. Srbin, ubijen 1945. kod kuće, Modriča (1664072007)
Modriča Modriča Đurić (Ljubomir) Nedeljka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1945. kod kuće, Modriča (1664072006)
Modriča Modriča Đurić (Milan) Milan, rođen 1938. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. Kod kuće, Modriča (1664072009)
Modriča Modriča Đurić (Milan) Nedeljko, rođen 1940. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. kod kuće, Modriča (1664072008)
Modriča Modriča Đurić (Risto) Draginja, rođena 1905. Srpkinja, ubijena 1945. Kod kuće, Modriča-srp.mah (1664072005)
Modriča Vranjak Đurić (Milan) Tatomir, rođen 1914. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, 28 srpska brigada (1406028008)
Mostar Mostar Đurić (Milan) Branko, rođen 1921. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Poginuo (1246006013)
Mostar Ortiješ Đurić (Pero) Ilija, rođen 1880. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Ortiješ (1458055036)
Mostar Ortiješ Đurić (Risto) Todor, rođen 1903. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Ortiješ (1458055037)
Mostar Ortiješ Đurić (Uglješa) Bogdan, rođen 1921. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Ortiješ (1458055035)
Mrkonjić Grad Bjelajce Đurić (Mile) Stana, rođena 1904. Srpkinja, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Gornje vodičevo (2754014006)
Mrkonjić Grad Majdan Đurić (Pero) Jovan, rođen 1892. Srbin, nestao 1943. nepoznato, Nepoznato (1277013030)
Mrkonjić Grad Medna Đurić (Pero) Jovo, rođen 1913. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Prozor (1277014002)
Mrkonjić Grad Mrkonjić Grad Đurić (Mitar) Jovo, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (5022s00095)
Mrkonjić Grad Podorugla Đurić (Mitar) Jovo, rođen 1907. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Turbe kod trav. (1128018004)
Nova Gradiška Kovačevac Đurić (Mile) Dušan, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2328059003)
Nova Gradiška Lađevac Đurić (Marko) Petar, rođen 1909. Srbin, umro 1942. u NOBu, Slavonska udar briga (0540052008)
Nova Gradiška Okučani Đurić (Mitar) Marko, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. u masovnom pokolju, Nova gradipka (0864064038)
Nova Gradiška Šagovina Mašička Đurić (Ivan) Stanko, rođen 1911. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, 9 kraiš.brig. (0954113013)
Nova Gradiška Šumetlica Cernička Đurić (Aron) Jula, rođena 1895. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (2327042030)
Nova Gradiška Šumetlica Cernička Đurić (Nn) Ljuba, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5100s00771)
Nova Gradiška Šumetlica Cernička Đurić (Petar) Jula, rođena 1891. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2327042011)
Nova Gradiška Šumetlica Cernička Đurić (Simo) Đuro, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2327042032)
Nova Gradiška Šumetlica Cernička Đurić (Simo) Milan, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2327042031)
Novi Grad Dobrljin Đurić (Drago) Ružica, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru, Bosanski novi (0922099012)
Novi Grad Dobrljin Đurić (Dragutin) Mihajilo, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Kostajnica (5002s00260)
Novi Grad Dobrljin Đurić (Jovan) Ruža, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1942. nepoznato, Dobrljin (8006s00369)
Novi Grad Dobrljin Đurić (Jovo) Milan, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Dobrljin (1234017290)
Novi Grad Dobrljin Đurić (Jovo) Stojan, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Dobrljin (1234017291)
Novi Grad Dobrljin Đurić (Laza) Ilija, rođen 1896. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Velinja (1237023020)
Novi Grad Dobrljin Đurić (Lazar) Ilija, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Dobrljin (5002s00262)
Novi Grad Dobrljin Đurić (M.) Stanko, rođen 1897. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Dobrljin (8006s00373)
Novi Grad Dobrljin Đurić (Marko) Boja, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1234017187)
Novi Grad Dobrljin Đurić (Marko) Milica, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7011s00557)
Novi Grad Dobrljin Đurić (Marko) Sava, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u direktnom teroru, Dobrljin (1234017008)
Novi Grad Dobrljin Đurić (Mihajlo) Lazo, rođen 1914. Srbin, ubijen od partizana 1942. nepoznato, Šabac (5003s00765)
Novi Grad Dobrljin Đurić (Mihajlo) Mileva, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od partizana 1942. nepoznato, Poljavnice (5003s00766)
Novi Grad Dobrljin Đurić (Mikan) Dragutin, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Dobrljin (1234017300)
Novi Grad Dobrljin Đurić (Mikan) Mirko, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Dobrljin (1234017299)
Novi Grad Dobrljin Đurić (Milan) Mladen, rođen 1914. Srbin, poginuo od ustaša 1943. U NOBu, Dobrljin (1234017101)
Novi Grad Dobrljin Đurić (Mile) Stanko, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Dobrljin (5002s00279)
Novi Grad Dobrljin Đurić (Miloš) Đuja, rođena 1896. Srpkinja, ubijena 1944. nepoznato, Dobrljin (8006s00371)
Novi Grad Dobrljin Đurić (Mirko) Dragan, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Stara gradiška (1234017186)
Novi Grad Dobrljin Đurić (Mirko) Milosava, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1234017185)
Novi Grad Dobrljin Đurić (Mirko) Rade, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Dobrljin (7011s00556)
Novi Grad Dobrljin Đurić (Nikola) Dragutin, rođen 1900. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kozara (8006s00372)
Novi Grad Dobrljin Đurić (Nikola) Miča, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Dobrljin (5002s00261)
Novi Grad Dobrljin Đurić (Nikola) Mileva, rođena 1904. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Gornje vodičevo (1234017151)
Novi Grad Dobrljin Đurić (Nikola) Mlađo, rođen 1907. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kostajnica (8006s00374)
Novi Grad Dobrljin Đurić (Nn) Ljubica, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Banja luka (0252010046)
Novi Grad Dobrljin Đurić (Nn) Sava, rođena 1900. Srpkinja, poginula 1941. Prilikom borbi ili bombardovanja, Dobrljin (0441013010)
Novi Grad Dobrljin Đurić (Ostoja) Dosta, rođena 1889. Srpkinja, ubijena 1941. nepoznato, Gornje vodičevo (8006s00370)
Novi Grad Dobrljin Đurić (Ostoja) Vlado, rođen 1909. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Hrvatska kostajnica (1234017059)
Novi Grad Dobrljin Đurić (Petar) Rodoljub, rođen 1909. Srbin, ubijen 1941. u NOBu, Gornje vodičevo (1234017196)
Novi Grad Dobrljin Đurić (Simo) Milan, rođen 1937. Srbin, poginuo 1945. prilikom borbi, Volinja (7011s00558)
Novi Grad Dobrljin Đurić (Simo) Mirjana, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. nepoznato, Volinja (7011s00559)
Novi Grad Dobrljin Đurić (Todor) Sava, rođena 1883. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Dobrljin (1234017183)
Novi Grad Dobrljin Đurić (Vaso) Đuja, rođena 1911. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Vojskova (1234017184)
Novi Grad Dobrljin Đurić (Vaso) Marko, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Dobrljin (1126005039)
Novi Grad Dobrljin Đurić (Vaso) Vladislav, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1941. kod kuće, Dobrljin (1126005038)
Novi Grad Dobrljin Đurić (Vaso) Vlajko, rođen 1906. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Dvor na uni (0252010045)
Novi Grad Dobrljin Đurić (Vaso) Žarko, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Hrvatska kostajnica (2390038014)
Novi Grad Dobrljin Đurić (Vlajko) Radmila, rođena 1927. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Banja luka (0252010047)
Novi Grad Dobrljin Đurić (Vlajko) Radojka, rođena 1928. Srpkinja, poginula 1944. prilikom borbi, Banja luka (7011s00560)
Novi Grad Dobrljin Đurić (Žarko) Vaso, rođen 1912. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kostajnica (8006s00375)
Novi Grad Donje Vodičevo Đurić (C.) Branko, rođen 1926. Srbin, ubijen 1945. nepoznato, Kozara (8007s00077)
Novi Grad Donje Vodičevo Đurić (C.) Slavko, rođen 1909. Srbin, ubijen 1942. u zbegu, Kozara (8007s00078)
Novi Grad Donje Vodičevo Đurić (Cvija) Stanko, rođen 1909. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (1235018296)
Novi Grad Donje Vodičevo Đurić (Cvijo) Milan, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Donje vodičevo (5002s00271)
Novi Grad Donje Vodičevo Đurić (Cvijo) Nada, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. nepoznato, Gornje vodičevo (7011s00616)
Novi Grad Donje Vodičevo Đurić (Cvijo) Savka, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. nepoznato, Gornje vodičevo (7011s00617)
Novi Grad Donje Vodičevo Đurić (Ilija) Dušan, rođen 1910. Srbin, ubijen 1942. u zbegu, Kozara (8006s00506)
Novi Grad Donje Vodičevo Đurić (Ilija) Milan, rođen 1909. Srbin, ubijen 1942. u NOBu, Kozara (1234017026)
Novi Grad Donje Vodičevo Đurić (Jovan) Mirko, rođen 1908. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Norveška (1235018292)
Novi Grad Donje Vodičevo Đurić (Jovan) Mirko, rođen 1914. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. Pri deportaciji, Zemun Sajmište (5002s00266)
Novi Grad Donje Vodičevo Đurić (Jovo) Milica, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1942. kod kuće, Prusci (1235018295)
Novi Grad Donje Vodičevo Đurić (Lako) Ilija, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (8006s00504)
Novi Grad Donje Vodičevo Đurić (Luka) Danica, rođena 1922. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, Bosanski novi (1235018293)
Novi Grad Donje Vodičevo Đurić (M.) Mlađo, rođen 1915. Srbin, ubijen 1943. u zbegu, Kozara (8007s00076)
Novi Grad Donje Vodičevo Đurić (Mića) Cvijo, rođen 1890. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Donje vodičevo (5002s00267)
Novi Grad Donje Vodičevo Đurić (Mića) Nikola, rođen 1876. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1235018290)
Novi Grad Donje Vodičevo Đurić (Mića) Nikola, rođen 1889. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s00268)
Novi Grad Donje Vodičevo Đurić (Mića) Stojan, rođen 1876. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1235018294)
Novi Grad Donje Vodičevo Đurić (Mića) Stojan, rođen 1887. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s00270)
Novi Grad Donje Vodičevo Đurić (Mićo) Milan, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Dobrljin (1234017175)
Novi Grad Donje Vodičevo Đurić (Nikola) Gojko, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1235018291)
Novi Grad Donje Vodičevo Đurić (Nikola) Gojko, rođen 1913. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s00269)
Novi Grad Donje Vodičevo Đurić (Nn) Milica, rođena 1902. Srpkinja, ubijena 1942. nepoznato, Prusci (8006s00505)
Novi Grad Donje Vodičevo Đurić (Rade) Stoja, rođena 1899. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Vodičevo (0210086071)
Novi Grad Donje Vodičevo Đurić (Savo) Đuja, rođena 1901. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. kod kuće, Dobrljin (1234017176)
Novi Grad Donje Vodičevo Đurić (Tešo) Milica, rođena 1889. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Prusci (5002s00257)
Novi Grad Donje Vodičevo Đurić (Vaso) Dragutin, rođen 1891. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac-gradina (1235018036)
Novi Grad Donji Agići Đurić (Drago) Dragutin, rođen 1907. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Bosanski novi (0922099011)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Blagoje) Ivan, rođen 1885. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Gornje vodičevo (1236019174)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Blagoje) Pane, rođen 1877. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Gornje vodičevo (1236019175)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Božo) Dragan, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Gornje vodičevo (1236019218)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Božo) Jela, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. U nemačkoj ofanzivi, Gornje vodičevo (8006s00702)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Božo) Milan, rođen 1892. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Gornje vodičevo (1236019233)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Božo) Nada, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Gornje vodičevo (7011s00507)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (C.) Stanko, rođen 1908. Srbin, ubijen 1942. u zbegu, Kozara (8007s00107)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Cvijo) Kata, rođena 1899. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Kuljani (8006s00701)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Cvijo) Savka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Gornje vodičevo (7011s00506)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Damjan) Dušan, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2754014007)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Dragan) Sava, rođena 1880. Srpkinja, ubijena 1941. nepoznato, Gornje vodičevo (8006s00696)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Dušan) Dragutin, rođen 1926. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Busovača (1236019221)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Dušan) Jela, rođena 1922. Srpkinja, poginula 1945. u NOBu, Gornje vodičevo (1236019223)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Dušan) Milan, rođen 1922. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1236019229)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Dušan) Milutin, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1236019222)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Dušan) Sava, rođena 1879. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Gornje vodičevo (1236019089)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Đuđa) Mladen, rođen 1885. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1236019085)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Đuđa) Vaso, rođen 1880. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1236019080)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Đurađ) Dragutin, rođen 1905. Srbin, ubijen od Nemaca 1941. u logoru, Zemun Sajmište (0926008034)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Đurađ) Ljuban, rođen 1904. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Gornje vodičevo (1236019091)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Đurađ) Mara, rođena 1885. Srpkinja, ubijena 1942. kod kuće, Gornje vodičevo (1236019234)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Đurađ) Mihailo, rođen 1917. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Vrpolje (1236019183)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Đurađ) Mirko, rođen 1890. Srbin, ubijen od Nemaca 1941. U logoru, Zemun Sajmište (1128014044)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Đurđe) Đuja, rođena 1885. Srpkinja, ubijena 1942. nepoznato, Gornje vodičevo (8006s00698)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (H) Ružica, rođena 1904. Srpkinja, umrla od bolesti 1943. U NOBu, Kozara (0926008035)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Ilija) Dragica, rođena 1926. Srpkinja, poginula 1943. u NOBu, Kozara (1236019028)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Ilija) Dušan, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac-gradina (1236019027)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Ilija) Lazo, rođen 1882. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1236019169)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Ilija) Nikola, rođen 1875. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1236019170)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Jeka) Mara, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Gornje vodičevo (5002s00278)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Joša) Deva, rođena 1881. Srpkinja, ubijena 1941. kod kuće, Gornje vodičevo (1236019167)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Joša) Pero, rođen 1892. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1236019165)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Jovan) Đuja, rođena 1878. Srpkinja, ubijena 1943. kod kuće, Gornje vodičevo (1236019182)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Jovo) Milan, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. nepoznato, Dobrljin (8006s00690)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Jovo) Stojan, rođen 1896. Srbin, ubijen 1941. nepoznato, Dobrljin (8006s00699)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Laka) Ilija, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac-gradina (1236019026)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Lazo) Dušan, rođen 1904. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1236019220)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Lazo) Jela, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1941. kod kuće, Gornje vodičevo (1236019217)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Ljuban) Stanko, rođen 1925. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1236019227)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Marko) Dragan, rođen 1922. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1236019236)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Marko) Mirko, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Kuljani (7011s00505)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Marko) Stanko, rođen 1896. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1236019235)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Mićo) Stojan, rođen 1924. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Gornje vodičevo (1236019177)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Mihajlo) Mirko, rođen 1923. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Travnik (1236019225)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Mihajlo) Mladen, rođen 1920. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (8006s00693)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Mihajlo) Vid, rođen 1908. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (8006s00692)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Mikan) Dmitar, rođen 1904. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1236019163)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Mikan) Dragutin, rođen 1914. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1236019164)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Mikan) Milan, rođen 1896. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1236019161)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Mikan) Mlađen, rođen 1900. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Pastirevo (1236019178)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Mikan) Vaso, rođen 1903. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1236019179)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Milan) Mara, rođena 1891. Srpkinja, ubijena 1941. U nemačkoj ofanzivi, Gornje vodičevo (8006s00705)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Milan) Mihajlo, rođen 1922. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1236019162)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Mile) Cvijo, rođen 1895. Srbin, poginuo 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Kozara (1235018094)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Mile) Ljuban, rođen 1881. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1236019226)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Mile) Mika, rođena 1861. Srpkinja, ubijena 1941. kod kuće, Gornje vodičevo (1236019216)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Mile) Mladen, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (8006s00691)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Miloš) Danica, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Gornje vodičevo (1236019083)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Miloš) Dragan, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Grmeč (1236019176)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Mladen) Milutin, rođen 1906. Srbin, poginuo od ustaša 1941. u direktnom teroru, Dobrljin (1236019086)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Nikola) Pero, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Bosanska kostajnica (1343023013)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Nikola) Pero, rođen 1927. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1236019171)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Nn) Đuja, rođena 1881. Srpkinja, ubijena 1944. u direktnom teroru, Zak.gor.vodicama (1128014043)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Ostoja) Lazo, rođen 1908. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kostajnica (8006s00368)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Ostoja) Vlado, rođen 1910. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kostajnica (8006s00704)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (P.) Rodoljub, rođen 1908. Srbin, ubijen 1941. nepoznato, Kozara (8007s00106)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Pero) Cvijeta, rođena 1920. Srpkinja, ubijena 1941. nepoznato, Volinja (8006s00706)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Pero) Miloš, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Dobrljin (1236019166)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Petar) Dragan, rođen 1880. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Gornje vodičevo (1236019088)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Petar) Mara, rođena 1869. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Gornje vodičevo (1230005133)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Petar) Mihajlo, rođen 1889. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1236019224)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Petar) Milan, rođen 1917. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Gornje vodičevo (1236019078)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Petar) Vaso, rođen 1891. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1236019090)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Savo) Dosta, rođena 1887. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Gornje vodičevo (1236019210)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Simo) Lazo, rođen 1880. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Gornje vodičevo (1236019219)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Simo) Milan, rođen 1889. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1236019214)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Simo) Sava, rođen 1874. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Gornje vodičevo (1236019232)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Stanko) Cvijo, rođen 1921. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1236019237)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Stanko) Dragan, rođen 1917. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (8006s00694)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Stojan) Božo, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Gornje vodičevo (1236019215)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Trivun) Milija, rođen 1894. Srbin, poginuo 1945. u zatvoru, Lipik (1236019099)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Vaso) Mara, rođena 1886. Srpkinja, ubijena 1941. kod kuće, Gornje vodičevo (1236019081)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Vaso) Mile, rođen 1881. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Dobrljin (1230005134)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Vaso) Mirko, rođen 1917. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1236019168)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Vaso) Zorka, rođena 1919. Srpkinja, poginula 1941. Kod kuće, Gornje vodičevo (1236019082)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Vaso) Žarko, rođen 1918. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (8006s00695)
Novi Grad Gornje Vodičevo Đurić (Vukašin) Stoja, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u nemačkoj ofanzivi, Gornje vodičevo (8006s00703)
Novi Grad Kuljani Đurić (Mile) Dragutin, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kuljani (1236020048)
Novi Grad Kuljani Đurić (Mile) Mikan, rođen 1923. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Kuljani (1236020049)
Novi Grad Mazić Đurić (Jovo) Petar, rođen 1880. Srbin, ubijen 1942. u NOBu, Kozara (1233015003)
Novi Grad Mazić Đurić (Petar) Ljuban, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (8006s00922)
Novi Grad Mazić Đurić (Petar) Uroš, rođen 1914. Srbin, poginuo 1942. kod kuće, Mazić (1233015004)
Novi Grad Prusci Đurić (Ilija) Draginja, rođena 1888. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Prusci (1230005036)
Novi Grad Prusci Đurić (Ilija) Ranko, rođen 1898. Srbin, ubijen 1941. nepoznato, Kozara (1230005032)
Novi Grad Prusci Đurić (Lazo) Savo, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Dobrljin (1230005062)
Novi Grad Prusci Đurić (Luka) Danica, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u nemačkoj ofanzivi, Prusci (8006s01350)
Novi Grad Prusci Đurić (Luka) Dragan, rođen 1919. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Kostajnica (1230005060)
Novi Grad Prusci Đurić (Luka) Dušan, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Prusci (1230005058)
Novi Grad Prusci Đurić (Luka) Marko, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1230005061)
Novi Grad Prusci Đurić (Ranko) Dragan, rođen 1921. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Dobrljin (1230005034)
Novi Grad Prusci Đurić (Ranko) Milan, rođen 1918. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Dobrljin (1230005033)
Novi Grad Prusci Đurić (Ranko) Žarko, rođen 1923. Srbin, ubijen 1942. u zbegu, Kozara (1230005035)
Novi Grad Prusci Đurić (Stevan) Miloš, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Dobrljin (1230005059)
Novi Grad Radomirovac Đurić (Jovan) Nikola, rođen 1920. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Prijedor (1241053099)
Novi Grad Radomirovac Đurić (Marko) Jovo, rođen 1906. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1241053095)
Novi Grad Radomirovac Đurić (Nikola) Pero, rođen 1908. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Prijedor (1241053100)
Novi Grad Radomirovac Đurić (Pero) Branko, rođen 1932. Srbin, ubijen od Muslima 1943. U nemačkoj ofanzivi, Grmeč (1241053101)
Novi Grad Rakovac Đurić (P.) Dragan, rođen 1920. Srbin, ubijen 1942. u zbegu, Kozara (8007s00315)
Novi Grad Ravnice Đurić (Stanko) Milan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Koprivnica (1233014067)
Novi Grad Svodna Đurić (Stojan) Mika, rođena 1871. Srpkinja, ubijena 1941. nepoznato, Gornje vodičevo (8006s00700)
Novi Grad Velika Žuljevica Đurić (Stevan) Savka, rođena 1915. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Gornje vodičevo (1609003021)
Novi Travnik Seona Đurić (Pavle) Ljuban, rođen 1926. Srbin, ubijen 1943. u zatvoru, Zagreb (1519025006)
Novska Jablanac Jasenovački Đurić (Nikola) Jovo, rođen 1899. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Nova gradiška (0931049012)
Obrovac Bilišane Đurić (Stojan) Milka, rođena 1882. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Muškovci (0611092011)
Obrovac Muškovci Đurić (Dušan) Stevan, rođen 1928. Srbin, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Muškovci (2655013011)
Obrovac Muškovci Đurić (Jovan) Petar, rođen 1903. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Kruševo (2655013009)
Obrovac Muškovci Đurić (Nn) Miljka, rođena 1870. Srpkinja, ubijena 1944. u direktnom teroru, Muškovac (2655013010)
Odžak Donja Dubica Đurić (Jovo) Anđa, rođena 1886. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. kod kuće, Donja dubica (1407001017)
Odžak Donja Dubica Đurić (Ljubo) Branko, rođen 1924. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Kadar (1407001032)
Odžak Donja Dubica Đurić (Ljubo) Tane, rođen 1925. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Kadar (1407001033)
Odžak Donja Dubica Đurić (Maksim) Đorđe, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U masovnom pokolju, Donja dubica (1407001127)
Odžak Donja Dubica Đurić (Maksim) Goja, rođena 1944. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u masovnom pokolju, Donja dubica (7006s00002)
Odžak Donja Dubica Đurić (Maksim) Mara, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u masovnom pokolju, Donja dubica (1407001126)
Odžak Donja Dubica Đurić (Nikola) Radinka, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. kod kuće, Donja dubica (1407001125)
Odžak Donja Dubica Đurić (Nn) Anđa, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. U masovnom pokolju, Donja dubica (5003s00349)
Odžak Donja Dubica Đurić (Stevo) Petar, rođen 1909. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Kadar (1407001027)
Odžak Donja Dubica Đurić (Svetozar) Danica, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u masovnom pokolju, Donja dubica (5003s00295)
Odžak Donja Dubica Đurić (Svetozar) Danica, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. kod kuće, Donja dubica (1407001031)
Odžak Donja Dubica Đurić (Svetozar) Mika, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U direktnom teroru, Donja dubica (1407001030)
Odžak Donja Dubica Đurić (Svetozar) Sava, rođen 1925. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Kadar (1407001029)
Odžak Donja Dubica Đurić (Tomo) Svetozar, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U direktnom teroru, Donja dubica (1407001028)
Odžak Gnionica Đurić (Dušan) Vojko, rođen 1927. Srbin, ubijen 1944. kod kuće, Gnionica (1409004042)
Odžak Gnionica Đurić (Stjepan) Milica, rođena 1895. Srpkinja, ubijena 1944. Kod kuće, Gnionica (1409004006)
Ogulin Munjasi Đurić (Milivoje) Savka, rođena 1913. Srpkinja, ubijena 1943. U logoru, Karlovac-brinja (0829010045)
Ogulin Ogulin Đurić (Nn) Marinko, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0010747)
Ogulin Plaški Đurić (Nn) Metodije, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Mehino stanje (6002s00680)
Olovo Dugandžići Đurić (Jovo) Nikola, rođen 1921. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Kolakovići olov (1520013008)
Orahovica Žabnjača Đurić (Dušan) Milan, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0398138004)
Orahovica Žabnjača Đurić (Ilija) Dušan, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0398138002)
Orahovica Žabnjača Đurić (Milan) Sava, rođena 1911. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Dobromani (0398138003)
Osijek Koprivna Đurić (Miloje) Đoko, rođen 1905. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Koprivna (2350187031)
Osijek Osijek Đurić (Marko) Marko, rođen 1907. Srbin, ubijen 1945. u direktnom teroru, Osjek (0782031008)
Osijek Osijek Đurić (Mića) Petar, rođen 1896. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Dvor na uni (0532013009)
Osijek Tenja Đurić (Nn) Stanislav, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Virovitica (2342148073)
Otočac Brinje Đurić (Marko) Petar, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U direktnom teroru, Stara gradiška (0242031012)
Otočac Lučane Đurić (Dane) Savka, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Kod karlovca (2232028021)
Otočac Vodoteč Đurić (Dana) Jeka, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1945. U direktnom teroru, Brinje (0428007050)
Otočac Županjdol Đurić (Ilija) Bude, rođen 1921. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Rijeka (2232025012)
Otočac Županjdol Đurić (Mane) Nikola, rođen 1913. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Bribir (0428008027)
Otočac Županjdol Đurić (Mirko) Uroš, rođen 1917. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kraljevo (0427004018)
Otočac Županjdol Đurić (Pejo) Nikola, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Zapolje (0575071064)
Otočac Županjdol Đurić (Stevo) Nikola, rođen 1935. Srbin, poginuo 1942. nepoznato, Županjdol (2232025010)
Otočac Županjdol Đurić (Špiro) Dara, rođena 1912. Srpkinja, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Draškovica (2232025016)
Otočac Žuta Lokva Đurić (Aleksa) Marko, rođen 1879. Srbin, poginuo 1941. U direktnom teroru, Žuta lokva (0372016003)
Otočac Žuta Lokva Đurić (Ilija) Mile, rođen 1909. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Žuta lokva (0181036016)
Otočac Žuta Lokva Đurić (Vasilije) Ilija, rođen 1872. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Žuta lokva (0181036015)
Otočac Žuta Lokva Đurić (Vojo) Ilija, rođen 1860. Srbin, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Žuta lokva (2232024009)
Pakrac Batinjani Pakrački Đurić (Mile) Stoja, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2150001090)
Pakrac Kukunjevac Đurić (Ljuboje) Radojka, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00228)
Pakrac Kukunjevac Đurić (Marko) Đuka, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Na Papuku (2153019102)
Pakrac Kukunjevac Đurić (Marko) Stana, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2157031080)
Pakrac Kukunjevac Đurić (Mihajlo) Miodrag, rođen 1919. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Milisavci (2153019101)
Pakrac Kukunjevac Đurić (Milorad) Rada, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2153019100)
Pakrac Kukunjevac Đurić (Nn) Stana, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2153019099)
Pakrac Pakrac Đurić (Marko) Đuro, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Gradišta (2157031079)
Pećinci Deč Đurić (Milan) Milorad, rođen 1916. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Srebrnica (0456005030)
Pećinci Karlovčić Đurić (Pavle) Ljubomir, rođen 1923. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Zemun Sajmište (0633026010)
Pećinci Subotište Đurić (Miloš) Rada, rođen 1914. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Majevica (0593027005)
Pećinci Subotište Đurić (Miloš) Slavko, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu Caparde – bih (0593027006)
Pećinci Šimanovci Đurić (Dušan) Ranko, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Stara Pazova (0458016058)
Pećinci Šimanovci Đurić (Raja) Nikola, rođen 1925. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Tuzla bosna (0176013004)
Petrinja Gornja Mlinoga Đurić (Adam) Anđa, rođena 1870. Srpkinja, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, G. mlinoga (2570009029)
Petrinja Gornja Mlinoga Đurić (Matija) Milan, rođen 1888. Srbin, umro 1943. u NOBu, G. mlinoga (2570009028)
Petrinja Gornja Mlinoga Đurić (Milan) Dragan, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (2570009030)
Petrinja Gornja Mlinoga Đurić (Petar) Marica, rođena 1901. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, G. mlinoga (2570009021)
Petrinja Gornja Mlinoga Đurić (Petar) Stanko, rođen 1914. Srbin, umro od Nemaca 1945. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemački logor (2570009016)
Petrinja Petrinja Đurić (Ilija) Marija, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1942. u zatvoru, Petrinja (2578032024)
Podravska Slatina Hum Varoš Đurić (Joco) Slavko, rođen 1927. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Koprivnica (2361033019)
Podravska Slatina Hum Varoš Đurić (Jovo) Branko, rođen 1919. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Vran kamen Pl. (2361033006)
Podravska Slatina Hum Varoš Đurić (Marko) Savo, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2361033030)
Podravska Slatina Hum Varoš Đurić (Petar) Dušan, rođen 1914. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Koprivnica (2361033034)
Podravska Slatina Hum Varoš Đurić (Stojan) Mile, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2361033012)
Podravska Slatina Hum Varoš Đurić (Vid) Jovo, rođen 1889. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2361033005)
Podravska Slatina Hum Varoš Đurić (Vid) Petar, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Stara gradiška (0935070010)
Podravska Slatina Kometnik Đurić (Božo) Milorad, rođen 1920. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Kometnik (2362038155)
Podravska Slatina Kometnik Đurić (Božo) Miško, rođen 1918. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Voćin (5006s00196)
Podravska Slatina Kometnik Đurić (Božo) Nikola, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Voćin (5006s00197)
Podravska Slatina Kometnik Đurić (Božo) Savo, rođen 1924. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Kometnik (2292008008)
Podravska Slatina Kometnik Đurić (Marko) Božo, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Voćin (5006s00195)
Podravska Slatina Kometnik Đurić (Miloš) Božo, rođen 1892. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Kometnik (2362038156)
Podravska Slatina Kometnik Đurić (Miloš) Marko, rođen 1902. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Voćin (2333049006)
Podravska Slatina Kometnik Đurić (Neđo) Vida, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Voćin (5006s00194)
Podravska Slatina Kometnik Đurić (Nikola) Pero, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Voćin (5006s00193)
Podravska Slatina Kometnik Đurić (Nikola) Rade, rođen 1921. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Podravska slati (2362038149)
Podravska Slatina Kometnik Đurić (Nn) Milan, rođen 1924. Srbin, ubijen 1942. u masovnom pokolju, Voćin (2362038114)
Podravska Slatina Kometnik Đurić (Pero) Ljuba, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Voćin (7052s00152)
Podravska Slatina Kometnik Đurić (Stojan) Nikola, rođen 1887. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Kometnik (2362038125)
Prijedor Brđani Đurić (Nn) Ljubica, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1943. Na prinudnom radu, Banja luka (1033056010)
Prijedor Brđani Đurić (Vasa) Vlajko, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Dobrljin (1033056007)
Prijedor Brđani Đurić (Vlajko) Radojka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. nepoznato, Banja luka (1033056009)
Prijedor Gornja Dragotinja Đurić (Pero) Stojan, rođen 1910. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1288020039)
Prijedor Gornja Jutrogošta Đurić (Đuro) Dragoja, rođen 1904. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1289021135)
Prijedor Gornja Jutrogošta Đurić (Đuro) Mlađo, rođen 1926. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1289021137)
Prijedor Gornja Jutrogošta Đurić (Đuro) Sretko, rođen 1921. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1289021136)
Prijedor Gornja Jutrogošta Đurić (Jovo) Jovan, rođen 1909. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1289021132)
Prijedor Gornja Jutrogošta Đurić (Mikajlo) Sretko, rođen 1914. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Norveška (1289021133)
Prijedor Gornja Jutrogošta Đurić (Mikan) Blagoje, rođen 1914. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Gornja jutrogošta (1289021006)
Prijedor Gornja Jutrogošta Đurić (Mikan) Dušan, rođen 1903. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1298063021)
Prijedor Gornja Jutrogošta Đurić (Nikole) Rista, rođen 1882. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1289021127)
Prijedor Gornja Jutrogošta Đurić (Pero) Mikajlo, rođen 1907. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Glamoč (1289021134)
Prijedor Gornja Jutrogošta Đurić (Risto) Dragoja, rođen 1909. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Gornja jutrogošta (1289021129)
Prijedor Gornja Jutrogošta Đurić (Risto) Đuro, rođen 1906. Srbin, ubijen 1944. u logoru, Trepča (1289021128)
Prijedor Gornja Jutrogošta Đurić (Risto) Ljuban, rođen 1912. Srbin, ubijen 1944. u logoru, Trepča (1289021131)
Prijedor Gornja Jutrogošta Đurić (Risto) Nenad, rođen 1909. Srbin, ubijen 1944. u logoru, Trepča (1289021130)
Prijedor Gornja Jutrogošta Đurić (Vid) Veljko, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1942. Kod kuće, Gornja jutrogošta (5108s00580)
Prijedor Gornji Jelovac Đurić (Ostoja) Ranko, rođen 1903. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Gornji jelovac (5108s00376)
Prijedor Gornji Jelovac Đurić (Ranko) Anđa, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Gornji jelovac (7012s00205)
Prijedor Gornji Jelovac Đurić (Vid) Veljko, rođen 1914. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1290123242)
Prijedor Miska Glava Đurić (Dane) Đuro, rođen 1908. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1294048105)
Prijedor Miska Glava Đurić (Dane) Jovo, rođen 1911. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1294048104)
Prijedor Miska Glava Đurić (Dane) Pero, rođen 1900. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Miska glava (1294048102)
Prijedor Miska Glava Đurić (Đuro) Gavro, rođen 1908. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Miska glava (5108s00748)
Prijedor Miska Glava Đurić (Gavro) Đorđe, rođen 1895. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Miska glava (5108s00749)
Prijedor Miska Glava Đurić (Jovan) Stevo, rođen 1882. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1294048107)
Prijedor Miska Glava Đurić (Petar) Stojan, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Miska glava (7012s00455)
Prijedor Miska Glava Đurić (Savo) Janko, rođen 1904. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1294048106)
Prijedor Miska Glava Đurić (Savo) Marko, rođen 1905. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Slatina-sanski most (1294048103)
Prijedor Miska Glava Đurić (Stevo) Dragan, rođen 1912. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Donja ravska (1294048108)
Prijedor Prijedor Đurić (Bogosav) Ružica, rođena 1902. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Dolinje (0865075006)
Prijedor Prijedor Đurić (Nn) Đuro, rođen 1892. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Kozica (0507049007)
Prijedor Prijedor Đurić (Nn) Stanko, rođen 1898. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Volinja (0865075005)
Prijedor Prijedor Đurić (Pane) Dušan, rođen 1925. Srbin, ubijen 1941. u direktnom  teroru, Prijedor (1297059016)
Prijedor Prijedor Đurić (Stanko) Dušan, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (0865075004)
Prijedor Prijedor Đurić (Stevan) Mihajlo, rođen 1927. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2526028043)
Prijedor Veliko Palančište Đurić (Mikan) Dušan, rođen 1904. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Nepoznato (5108s01149)
Prnjavor Drenova Đurić (Mlađen) Ostoja, rođen 1902. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Krčmarice (1302019008)
Prnjavor Gornja Mravica Đurić (Ostoja) Petar, rođen 1927. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Teslić (1302019009)
Prnjavor Gornji Palačkovci Đurić (Nedo) Aleksa, rođen 1904. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Gornji Palačkov (1304057012)
Prnjavor Otpočivaljka Đurić (Stojko) Milan, rođen 1909. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sanđak (1303040012)
Rogatica Agarovići Đurić (Milisav) Aćim, rođen 1896. Srbin, ubijen 1941. u NOBu, Agarovići (1529042008)
Rogatica Agarovići Đurić (Milisav) Petko, rođen 1912. Srbin, ubijen 1941. u NOBu, Agarovići (1529042006)
Rovinj Okreti Đurić (Simo) Mihailo, rođen 1872. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2586056243)
Ruma Donji Petrovci Đurić (Stanko) Gavra, rođen 1897. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Zemun Sajmište (0539045026)
Sanski Most Budimlić Japra Đurić (Laze) Jovan, rođen 1914. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Grmeč (1307020004)
Sanski Most Čaplje Đurić (Đuro) Jovanka, rođena 1922. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, Kolašin (0507049008)
Sanski Most Donji Lipnik Đurić (Sima) Đuro, rođen 1907. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Drvar (0825036014)
Sanski Most Đurići Đurić (David) Pojo, rođen 1900. Srbin, umro 1943. u NOBu, Đurići (1307015014)
Sanski Most Đurići Đurić (Ilija) Branko, rođen 1924. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Fruška gora (1307015007)
Sanski Most Đurići Đurić (Ilija) Slavko, rođen 1925. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Neretva (1307015008)
Sanski Most Đurići Đurić (Ilija) Stoja, rođena 1920. Srpkinja, ubijena 1943. kod kuće, Đurići (1315067148)
Sanski Most Đurići Đurić (Laza) Dušan, rođen 1919. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, 1.proleterska (0598053012)
Sanski Most Đurići Đurić (Miloš) Jovo, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Podvideča (1307015004)
Sanski Most Đurići Đurić (Stevan) Bogoljub, rođen 1922. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Kod zidanog mosta (1307015003)
Sanski Most Đurići Đurić (Vaso) Branko, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (1307015015)
Sanski Most Gornji Lipnik Đurić (Simo) Jovan, rođen 1927. Srbin, poginuo 1942. u NORu, Stara rijeka (7034s00304)
Sanski Most Lušci Palanka Đurić (Dmitar) Laza, rođen 1905. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Jelašnanci (0796011011)
Sanski Most Lušci Palanka Đurić (Laza) Dušan, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (0796011012)
Sanski Most Sanski Most Đurić (Milan) Stojan, rođen 9999. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Grmeč (1128022020)
Sanski Most Sanski Most Đurić (Nn) Jelena, rođena 1914. Srpkinja, umrla od bolesti 1943. U NOBu, Grmeč (1128022021)
Sanski Most Tomina Đurić (Marko) Teodor, rođen 1882. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Tomina (1313056023)
Sarajevo Centar Bulozi Đurić (Nn) Đuro, rođen 1888. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Bulozi (1550119026)
Sarajevo Centar Sarajevo Đurić (Jovan) Pero, rođen 1917. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2526028035)
Sarajevo Centar Sarajevo Đurić (Luka) Đuro, rođen 1885. Srbin, nestao od ustaša 1944. nepoznato, Odvele ustaše (1590051003)
Sarajevo Centar Sarajevo Đurić (Nikola) Velimir, rođen 1900. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. U logoru, Beograd-banjica (0287017027)
Sarajevo Centar Sarajevo Đurić (Stevan) Đuro, rođen 1910. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Konjic (0877049024)
Sarajevo Centar Sarajevo Đurić (Vladimir) Ljubica, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (0942017010)
Sinj Maovice Đurić (Antun) Petar, rođen 1878. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Livno (0273022009)
Sinj Maovice Đurić (Krstan) Đuro, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2663047004)
Sinj Maovice Đurić (Sava) Antun, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Bare (0273022008)
Sinj Maovice Đurić (Vladimir) Niko, rođen 1887. Srbin, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Maovice (2663047003)
Sinj Sinj Đurić (Stojan) Gojko, rođen 1912. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Sutjeska (0853062026)
Sisak Blinjski Kut Đurić (Hrsenjo) Draginja, rođena 1876. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2585051091)
Sisak Četvrtkovac Đurić (Ljuban) Branko, rođen 1925. Srbin, poginuo 1944. u NOBu Crna gora (2588059030)
Sisak Kinjačka Đurić (Arsenije) Draginja, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2586056080)
Sisak Kinjačka Đurić (Đuro) Ružica, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2586056235)
Sisak Kinjačka Đurić (Janko) Milan, rođen 1926. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Norveška (2586056055)
Sisak Kinjačka Đurić (Jovan) Mara, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942 u logoru, Stara gradiška (2586056208)
Sisak Kinjačka Đurić (Jovan) Nikola, rođen 1913. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Nemački logor (2586056227)
Sisak Kinjačka Đurić (Jovo) Mara, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00225)
Sisak Kinjačka Đurić (Kojo) Miljka, rođena 1874. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2586056225)
Sisak Kinjačka Đurić (Mihailo) Marija, rođena 1874. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2586056244)
Sisak Kinjačka Đurić (Mihailo) Marija, rođena 1896. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (2586056054)
Sisak Kinjačka Đurić (Mihailo) Mirko, rođen 1926. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Norveška (2586056245)
Sisak Kinjačka Đurić (Mihailo) Ranko, rođen 1922. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Sremski front (2586056248)
Sisak Kinjačka Đurić (Milan) Mara, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (2586056228)
Sisak Kinjačka Đurić (Mirko) Ljuba, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00223)
Sisak Kinjačka Đurić (Mirko) Nikola, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2586056213)
Sisak Kinjačka Đurić (Nikola) Branka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2586056229)
Sisak Kinjačka Đurić (Nikola) Branko, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7041s00219)
Sisak Kinjačka Đurić (Nikola) Ljeposava, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2586056217)
Sisak Kinjačka Đurić (Nikola) Mirko, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7041s00227)
Sisak Kinjačka Đurić (Nn) Dragica, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00220)
Sisak Kinjačka Đurić (Nn) Draginja, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5100s00768)
Sisak Kinjačka Đurić (Nn) Ljeposava, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00222)
Sisak Kinjačka Đurić (Nn) Marija, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2586056215)
Sisak Kinjačka Đurić (Nn) Mira, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5100s00761)
Sisak Kinjačka Đurić (Pavle) Desanka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (2586056207)
Sisak Kinjačka Đurić (Pavle) Evica, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5100s00769)
Sisak Kinjačka Đurić (Pavle) Janko, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7041s00221)
Sisak Kinjačka Đurić (Pavle) Ruža, rođena 1916. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (2586056212)
Sisak Kinjačka Đurić (Petar) Bosiljka, rođena 1897. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1944. u logoru, Nemački logor (2586056081)
Sisak Kinjačka Đurić (Petar) Miljka, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2586056246)
Sisak Kinjačka Đurić (Ranko) Miljka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00226)
Sisak Kinjačka Đurić (Savo) Kata, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (2586056214)
Sisak Kinjačka Đurić (Simo) Marija, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5100s00759)
Sisak Kinjačka Đurić (Stevan) Ana, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5100s00767)
Sisak Kinjačka Đurić (Stevan) Evica, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (2586056226)
Sisak Kinjačka Đurić (Stevan) Miljka, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5100s00760)
Sisak Kinjačka Đurić (Stevan) Miljka, rođena 1899. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2586056210)
Sisak Kinjačka Đurić (Stevan) Ranko, rođen 1914. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Norveška (2586056209)
Sisak Kinjačka Đurić (Tešo) Janko, rođen 1889. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (2586056053)
Sisak Mala Paukova Đurić (Lazar) Lazar, rođen 1870. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Mala Paukova (0143037019)
Sisak Mala Paukova Đurić (Lazo) Čedo, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2578031016)
Sisak Mala Paukova Đurić (Petar) Danica, rođena 1895. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Nepoznato (2578031015)
Skender Vakuf Kostići Đurić (Antonije) Branko, rođen 1903. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Čemernica (1317004003)
Skender Vakuf Kostići Đurić (Ilija) Ljubomir, rođen 1919. Srbin, poginuo od Nemaca 1945. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-stalag (0039005029)
Slavonska Požega Gornji Gučani Đurić (Timotije) Jovo, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2377043013)
Slavonska Požega Migalovci Đurić (Dušan) Ljuba, rođena 1934. Srpkinja, umrla 1943. u logoru, Jastrebarsko (2383126027)
Slavonska Požega Migalovci Đurić (Dušan) Stevo, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2383126026)
Slavonska Požega Migalovci Đurić (Jovo) Ruža, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (2383126028)
Slavonska Požega Migalovci Đurić (Nn) Stana, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7041s00230)
Slavonska Požega Migalovci Đurić (Petar) Ljubica, rođena 1893. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2383126031)
Slavonska Požega Migalovci Đurić (Sava) Ruža, rođena 1897. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5100s00762)
Slavonska Požega Migalovci Đurić (Savo) Stana, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (2383126029)
Slavonska Požega Migalovci Đurić (Stojan) Mara, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2383126025)
Slavonska Požega Migalovci Đurić (Vidoje) Mitar, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2383126030)
Slavonski Brod Bebrina Đurić (Pavo) Božo, rođen 1919. Srbin, ubijen 1944. na prinudnom radu, Kod zagreba (2393098015)
Slavonski Brod Slavonski Brod Đurić (Mihajla) Milovan, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2388020006)
Slunj Maljevac Đurić (Božo) Milan, rođen 1914. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Plitvička jez. (2246027102)
Slunj Maljevac Đurić (Milan) Dragica, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2246027103)
Slunj Maljevac Đurić (Mile) Miloš, rođen 1904. Srbin, ubijen 1945. u direktnom teroru, Nepoznato (2271045012)
Slunj Maljevac Đurić (Miloš) Bogdan, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7033s00176)
Slunj Maljevac Đurić (Miloš) Borislav, rođen 1934. Srbin, umro 1943. u zbegu, Bosna (2271045014)
Slunj Maljevac Đurić (Miloš) Dragica, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7033s00177)
Slunj Maljevac Đurić (Miloš) Ljubica, rođena 1879. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Velika kladuša (2246027092)
Slunj Maljevac Đurić (Miloš) Milić, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7033s00178)
Slunj Maljevac Đurić (Miloš) Milić, rođen 1938. Srbin, umro od tifusa 1943. Kod kuće, Štakorovica (2271045016)
Slunj Maljevac Đurić (Miloš) Nikola, rođen 1878. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Maljevac (2246027091)
Slunj Maljevac Đurić (Miloš) Rade, rođen 1941. Srbin, umro od tifusa 1943. U zbegu, Glamoč (2271045015)
Slunj Maljevac Đurić (Nikola) Milan, rođen 1923. Srbin, umro 1945. u NOBu, Maljevac (2246027093)
Slunj Rakovica Đurić (Janko) Branko, rođen 1913. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Rakovica (0854068018)
Slunj Rakovica Đurić (Vasa) Ljubica, rođena 1880. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Slunj (0902077016)
Srbac Korovi Đurić (Ostoja) Stanko, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Korovi (5020s00081)
Srbac Nožičko Đurić (Boško) Bogdan, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (1324017031)
Srebrenica Gaj Đurić (Đuro) Drago, rođen 1900. Srbin, umro od Nemaca 1943. Kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemački logor (1652009002)
Srebrenica Gaj Đurić (Milan) Rade, rođen 1882. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Nepoznato (1652009031)
Srebrenica Gaj Đurić (Miloš) Đuro, rođen 1845. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Gaj (1652009001)
Srebrenica Gaj Đurić (Nikola) Drago, rođen 1910. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Gaj (1652009028)
Srebrenica Gaj Đurić (Rade) Božo, rođen 1923. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Poginuo u Partizanim (1652009029)
Srebrenica Gaj Đurić (Rade) Draginja, rođena 1895. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Hadžići (1652009027)
Srebrenica Gaj Đurić (Rade) Jovanka, rođena 1885. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Gaj (1652009030)
Srebrenica Gaj Đurić (Stevan) Jovo, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Na kranjevoj go (1652009034)
Srebrenica Gođevići Đurić (Luka) Petar, rođen 1927. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Fakovići (1655076003)
Srebrenica Ratkovići Đurić (Marko) Budimir, rođen 1906. Srbin, ubijen 1941. u aprilskom ratu 1941 god., Ravna dubrava (1654034004)
Sremska Mitrovica Divoš Đurić (Ivan) Stana, rođena 1895. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0598055112)
Sremska Mitrovica Divoš Đurić (Milan) Vukašin, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0598055010)
Sremska Mitrovica Divoš Đurić (Nn) Julka, rođena 1840. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (AM00s00096)
Sremska Mitrovica Divoš Đurić (Vukašin) Đoka, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (AM00s00094)
Sremska Mitrovica Divoš Đurić (Vukašin) Kosana, rođena 1919. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0598055012)
Sremska Mitrovica Divoš Đurić (Vukašin) Lazar, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Grabovo (0598055013)
Sremska Mitrovica Divoš Đurić (Vukašin) Leposava, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (AM00s00097)
Sremska Mitrovica Divoš Đurić (Vukašin) Mara, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (AM00s00098)
Sremska Mitrovica Divoš Đurić (Vukašin) Milan, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0598055014)
Sremska Mitrovica Divoš Đurić (Vukašin) Mira, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7040s01935)
Sremska Mitrovica Divoš Đurić (Vukašin) Nata, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7040s01936)
Sremska Mitrovica Divoš Đurić (Vukašin) Rada, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0598055015)
Sremska Mitrovica Jarak Đurić (Gliša) Pavle, rođen 1903. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Jarak (0602070034)
Sremska Mitrovica Kuzmin Đurić (Miloš) Radivoj, rođen 1914. Srbin, nestao 1942. nepoznato, Nepoznato (0591002040)
Sremska Mitrovica Ležimir Đurić (Aleksa) Veselin, rođen 1902. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Susek (0599057116)
Sremska Mitrovica Ležimir Đurić (Laza) Sava, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U direktnom teroru, Ležimir (0592017022)
Sremska Mitrovica Ležimir Đurić (Laza) Stojan, rođen 1922. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Sremska mitrovica (0592017020)
Sremska Mitrovica Manđelos Đurić (Milan) Nikola, rođen 1914. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Srem (0834058016)
Stara Pazova Stari Banovci Đurić (Gruja) Svetozar, rođen 1908. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Zemun Sajmište (6002s00646)
Stara Pazova Surduk Đurić (Milan) Mladen, rođen 1914. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (0610068006)
Stara Pazova Surduk Đurić (Vasa) Milan, rođen 1884. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Surduk (0609062001)
Stara Pazova Vojka Đurić (Ilija) Radovan, rođen 1911. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Korad (0610070021)
Stara Pazova Vojka Đurić (Milenko) Lazar, rođen 1927. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Mathausen (0611086001)
Stara Pazova Vojka Đurić (Miloš) Lazar, rođen 1904. Srbin, umro 1945. u logoru, Sarajevo (0610073005)
Stara Pazova Vojka Đurić (Mitar) Lazar, rođen 1906. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Trnava (0606022002)
Stolac Poprati Đurić (Jovo) Risto, rođen 1882. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Nepoznato (1468022003)
Stolac Poprati Đurić (Jovo) Spasoje, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Stolac (1468022001)
Stolac Poprati Đurić (Rista) Gojko, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Stolac (1468022004)
Stolac Poprati Đurić (Spasoje) Mladen, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Stolac (1468022002)
Stolac Poprati Đurić (Stojan) Božo, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Stolac (1468022015)
Stolac Poprati Đurić (Stojan) Sava, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Stolac (1468022016)
Stolac Poprati Đurić (Vlado) Branko, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vidovo Polje (1574030003)
Stolac Stolac Đurić (Nn) Đorđe, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Stolac (1132048032)
Surčin Surčin Đurić (Cveja) Nikola, rođen 1901. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Bjeljina (0631003031)
Šekovići Đurići Đurić (B.) Dušan, rođen 1891. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. U logoru, Neuengamme (0394062011)
Šekovići Plazače Đurić (Jovan) Panto, rođen 1887. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Plazače (1658018001)
Šekovići Plazače Đurić (Luko) Darinka, rođena 1909. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Plazače (1658018007)
Šekovići Plazače Đurić (Prodan) Todor, rođen 1877. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Plazače (1658018021)
Šekovići Plazače Đurić (Teodor) Vojin, rođen 1922. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Kladanj (1658018019)
Šekovići Plazače Đurić (Timotije) Jovana, rođena 1898. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Vlasenica (1658018008)
Šekovići Plazače Đurić (Timotije) Pero, rođen 1891. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Plazače (1658018010)
Šekovići Plazače Đurić (Zarije) Marjan, rođen 1927. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (1658018020)
Šid Adaševci Đurić (Bogdan) Ana, rođena 1919. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Srem. mitrovica (0663047006)
Šid Erdevik Đurić (Laza) Boža, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Donja trnava (0592017021)
Šid Ilinci Đurić (Uroš) Verica, rođena 1931. Srpkinja, poginula 1945. Prilikom borbi, Ilinci (0660022020)
Teslić Buletić Đurić (Vid) Dušan, rođen 1927. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Prozor (1411009002)
Teslić Donji Ranković Đurić (Gavro) Bogdan, rođen 1919. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Doboj (1411018007)
Teslić Kamenica Đurić (Đorđe) Simo, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1412032007)
Teslić Šnjegotina Gornja Đurić (Gavro) Mirko, rođen 1924. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Kozija glava-če (1413050004)
Travnik Donja Trebeuša Đurić (Jovo) Ilija, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (5020s00132)
Travnik Donja Trebeuša Đurić (Jovo) Milan, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (1585027008)
Travnik Donja Trebeuša Đurić (Jovo) Nedeljko, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (1585027009)
Travnik Donja Trebeuša Đurić (Jovo) Pane, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (1585027010)
Travnik Donja Trebeuša Đurić (Niko) Deso, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Smreke (1585027014)
Travnik Donja Trebeuša Đurić (Risto) Pane, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Smreke (1585027012)
Travnik Donja Trebeuša Đurić (Risto) Pero, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Smreke (1585027011)
Travnik Donja Trebeuša Đurić (Stanko) Mirko, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (1585027013)
Travnik Travnik Đurić (Mitar) Pero, rođen 1893. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Travnik (1604028007)
Travnik Travnik Đurić (Pero) Čedomir, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (1604028020)
Travnik Turbe Đurić (Nn) Jovo, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0011423)
Travnik Turbe Đurić (Nn) Miloš, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0011424)
Travnik Varošluk Đurić (Niko) Niko, rođen 1909. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Nepoznato (1585029038)
Travnik Varošluk Đurić (Nn) Mojsije, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0011425)
Travnik Varošluk Đurić (Nn) Nikola, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0011426)
Travnik Varošluk Đurić (Nn) Risto, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0011427)
Travnik Varošluk Đurić (Nn) Savo, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0011428)
Travnik Varošluk Đurić (Simo) Ljubo, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (1585029014)
Travnik Varošluk Đurić (Stanko) Aleksa, rođen 1902. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Nepoznato (1585029005)
Trebinje Konjsko Đurić (Blagoje) Anto, rođen 1888. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Trebinje (1472093001)
Trebinje Konjsko Đurić (Boško) Dušan, rođen 1892. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Bijela gora (1473096002)
Trebinje Konjsko Đurić (Boško) Đoko, rođen 1891. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Bijela gora (1473096004)
Trebinje Konjsko Đurić (Đoko) Radovan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Krivašije (1473096003)
Trebinje Konjsko Đurić (Lazar) Manojlo, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. kod kuće, Konjsko (5002s01118)
Trebinje Trebinje Đurić (Đoko) Pantelija, rođen 1895. Srbin, umro 1945. u zatvoru Nepoznato (2519175004)
Trebinje Trebinje Đurić (Đuro) Blagoje, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1941. bačen u jamu, Pridvorci (5002s01119)
Trebinje Trebinje Đurić (Pantelija) Anđelka, rođena 1943. Srpkinja, ubijena 1945. nepoznato, Nepoznato (2519175005)
Trebinje Željevo Đurić (Lazar) Luka, rođen 1924. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Ivansarajevo (1473097008)
Trebinje Željevo Đurić (Savo) Milan, rođen 1926. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Široki brijeg (1473097003)
Tuzla Crno Blato Đurić (Aleksa) Krsto, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Rogatica (1664085007)
Tuzla Crno Blato Đurić (Aleksa) Neđo, rođen 1929. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Vlasenice (1664085006)
Tuzla Crno Blato Đurić (Marko) Milovan, rođen 1894. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Crno blato (1664085019)
Tuzla Požarnica Đurić (Toša) Stoja, rođena 1901. Srpkinja, ubijena 1942. kod kuće, Požarnica (1665099015)
Tuzla Tuzla Đurić (Blagoje) Ljubomir, rođen 1897. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Romanija,sokola (1661022035)
Tuzla Tuzla Đurić (Cvijan) Vojko, rođen 1918. Srbin, poginuo od Mađara 1941. u aprilskom ratu 1941 god., Orgoš mađarska (1671024024)
Tuzla Tuzla Đurić (Ljubomir) Dušan, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu Šejkovići (1661022036)
Tuzla Tuzla Đurić (Ljubomir) Melanija, rođena 1926. Srpkinja, umrla od bolesti 1943. u NOBu, Lopare (1661022037)
Tuzla Tuzla Đurić (Mihailo) Mirko, rođen 1903. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Tuzla (2771014019)
Tuzla Tuzla Đurić (Pavle) Jovan, rođen 1916. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Mačkovac (0593024027)
Ugljevik Bogutovo Selo Đurić (Toma) Đorđije, rođen 1903. Srbin, umro 1943. u direktnom teroru, Beograd (1667004110)
Ugljevik Gornja Trnova Đurić (Diko) Mićo, rođen 1922. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Zvornik (1669012016)
Ugljevik Gornja Trnova Đurić (Diko) Obren, rođen 1920. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Na drini (1669012015)
Ugljevik Gornja Trnova Đurić (Maksim) Stevka, rođena 1904. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Banjica,bijelji (1669012014)
Ugljevik Tutnjevac Đurić (Jovan) Jelka, rođena 1911. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Tutnjevac (1668006007)
Ugljevik Tutnjevac Đurić (Savo) Jelka, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1944. nepoznato, Tutnjevac (5003s00957)
Ugljevik Tutnjevac Đurić (Vaso) Jovan, rođen 1911. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Tutnjevac (1668006006)
Ugljevik Ugljevička Obrijež Đurić (Đorđe) Cvjetko, rođen 1921. Srbin, ubijen 1945. u NOBu, Ugljevička obri (1669020026)
Ugljevik Ugljevička Obrijež Đurić (Vidak) Mikan, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (1669020027)
Velika Kladuša Gradina Đurić (Milić) Milan, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Vinograd (1374007103)
Velika Kladuša Gradina Đurić (Nikola) Miloš, rođen 1921. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Crna gora (0063012051)
Velika Kladuša Gradina Đurić (Nn) Jovo, rođen 1891. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Gradina kod jasenovca (1374007102)
Velika Kladuša Stabandža Đurić (Đuro) Mirko, rođen 1916. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Dobro selo (2316043033)
Velika Kladuša Stabandža Đurić (Janko) Stoja, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Dobro selo (2316043031)
Velika Kladuša Stabandža Đurić (Stevan) Đuro, rođen 1894. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Dobro selo (2316043032)
Velika Kladuša Velika Kladuša Đurić (Jovan) Isidor, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (0592017019)
Velika Kladuša Vrnograč Đurić (Nn) Đuro, rođen 1897. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0011496)
Vinkovci Vinkovci Đurić (Đuro) Miladin, rođen 1910. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kosmaj (2411066006)
Visoko Dvor Đurić (Jovan) Momčilo, rođen 1922. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Slavonski brod (1593080002)
Vitez Tolovići Đurić (Đuro) Bogdan, rođen 1903. Srbin, ubijen 1945. u direktnom teroru, Zenica (1601033007)
Vitez Tolovići Đurić (Stanesa) Bogdan, rođen 1909. Srbin, ubijen 1944. Kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Zenica (1601029013)
Vlasenica Grabovica Đurić (Aleksa) Stevo, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Vlasenica (1676094010)
Vlasenica Grabovica Đurić (Jovan) Kajo, rođen 1908. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Vlasenica (1676094008)
Vlasenica Grabovica Đurić (Neđo) Petar, rođen 1890. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Milići-vlasenic (1676094009)
Vlasenica Grabovica Đurić (Risto) Svetozar, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Grabovica, vlasenica (1676094011)
Vlasenica Koprivno Đurić (Gojko) Darinka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Zvornik (1673066031)
Vlasenica Koprivno Đurić (Gojko) Jovan, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Zvornik (1673066030)
Vlasenica Kulina Đurić (Đorđije) Luka, rođen 1882. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Vlasenica (1671021018)
Vlasenica Raševo Đurić (Jovo) Anđa, rođena 1896. Srpkinja, ubijena 1942. kod kuće, Raševo (1670017009)
Vlasenica Raševo Đurić (Jovo) Neđo, rođen 1925. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Raševo (1670017008)
Vlasenica Raševo Đurić (Luka) Jovo, rođen 1892. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Raševo (1670017007)
Vlasenica Simići Đurić (Krsto) Petra, rođena 1907. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Vlasenica (1671031010)
Vlasenica Simići Đurić (Obren) Danica, rođena 1896. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Simići (1671031001)
Vlasenica Tikvarići Đurić (Simo) Cvijetin, rođen 1885. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Han Pijesak (1671025014)
Vlasenica Tugovo Đurić (Cvijan) Slavko, rođen 1921. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Vlasenica (1671024025)
Vlasenica Tugovo Đurić (Đuro) Stevo, rođen 1876. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Tugovo (0917068037)
Vlasenica Tugovo Đurić (Kosta) Gligor, rođen 1895. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Vlasenica (1671024001)
Vlasenica Tugovo Đurić (Nn) Marta, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Tugovo-vlasenic (0917068038)
Vlasenica Turalići Đurić (Ostoja) Đuro, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Vrli kraj (1671025009)
Vlasenica Vlasenica Đurić (Nn) Dušan, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Rašića gaj (5002s00308)
Vlasenica Vlasenica Đurić (Nn) Nikola, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Rašića gaj (5002s00307)
Vlasenica Vlasenica Đurić (Nn) Risto, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Rašića gaj (5002s00306)
Vlasenica Vlasenica Đurić (Stevo) Gligor, rođen 1897. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Vlasenica (0917068039)
Vlasenica Vrli Kraj Đurić (Blagoje) Milorad, rođen 1924. Srbin, umro 1942. u NOBu, Srbija (1671025012)
Vlasenica Vrli Kraj Đurić (Gajo) Anđa, rođena 1924. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Vrli kraj (1671025007)
Vlasenica Vrli Kraj Đurić (Gajo) Ostoja, rođen 1905. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Vrli kraj (1671025006)
Vlasenica Vrli Kraj Đurić (Matija) Ruža, rođena 1913. Srpkinja, ubijena 1942. u logoru, Vrli kraj (1671025008)
Vlasenica Vrli Kraj Đurić (Milko) Stanica, rođena 1888. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Rupovo brdo (1671025025)
Vlasenica Vrli Kraj Đurić (Neđeljko) Krista, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Nikolići, vlasenica (1671025026)
Vlasenica Vrli Kraj Đurić (Neđeljko) Vidojka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Nikolići, vlasenica (1671025027)
Vlasenica Vrli Kraj Đurić (Ostoja) Dragica, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Vrli kraj (1671025010)
Vlasenica Vrli Kraj Đurić (Ostoja) Rajo, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Vrli kraj (1671025011)
Vlasenica Vrli Kraj Đurić (Radovan) Petar, rođen 1924. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Malo Polje (1671025024)
Vlasenica Vrli Kraj Đurić (Risto) Stana, rođena 1924. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Vlasenica (1671025013)
Vlasenica Vrli Kraj Đurić (Simo) Maksim, rođen 1885. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Podbirač-vlasen (1671025020)
Vlasenica Vrli Kraj Đurić (Stanoje) Mara, rođena 1887. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Slavća Polje (1671025005)
Vlasenica Vrtoče Đurić (Milko) Veljo, rođen 1918. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Tuzla (1674068048)
Vlasenica Vukovići Đurić (Cvijetin) Jovan, rođen 1889. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Vukovići (1674068063)
Vlasenica Vukovići Đurić (Ilija) Goja, rođena 1898. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Božići (1674068053)
Vlasenica Vukovići Đurić (Jevto) Stanica, rođena 1886. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Božići (1674068046)
Vlasenica Vukovići Đurić (Jovan) Smilja, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Vukovići (1674068064)
Vlasenica Vukovići Đurić (Manojlo) Nikodin, rođen 1925. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Trume (1674068047)
Vlasenica Vukovići Đurić (Marjan) Dragutin, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Milići (1674068054)
Vlasenica Vukovići Đurić (Mijat) Lazar, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Vukovići (1674068002)
Vlasenica Vukovići Đurić (Mijat) Rajko, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Vukovići (1674068001)
Vlasenica Vukovići Đurić (Obrad) Despet, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (1674068050)
Vlasenica Vukovići Đurić (Obrad) Savo, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Poproći (1674068049)
Vlasenica Vukovići Đurić (Radovan) Radivoje, rođen 1925. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Božići (1674068052)
Vlasenica Vukovići Đurić (Risto) Radovan, rođen 1892. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Božići (1674068051)
Vlasenica Vukovići Đurić (Tošo) Bogdan, rođen 1894. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Vukovići (1674068065)
Vlasenica Vukovići Đurić (Tošo) Petko, rođen 1920. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Vukovići (1674068066)
Vlasenica Vukovići Đurić (Vaso) Sofren, rođen 1874. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Božići (1674068045)
Vlasenica Vukovići Đurić (Vilotije) Milorad, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (1674068005)
Vlasenica Vukovići Đurić (Vilotije) Nenad, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (1674068004)
Vlasenica Zagrađe Đurić (Srećko) Pero, rođen 1917. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Srebrenica (0803101078)
Vojnić Bukovica Utinjska Đurić (Marko) Mića, rođen 1871. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Bukovica (2263001068)
Vojnić Bukovica Utinjska Đurić (Mića) Milić, rođen 1885. Srbin, ubijen 1943. u zbegu, Bosna (2263001069)
Vojnić Bukovica Utinjska Đurić (Milić) Mile, rođen 1923. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Drežnik (2263001072)
Vojnić Bukovica Utinjska Đurić (Milić) Vlado, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kestenovac (2263001071)
Vojnić Bukovica Utinjska Đurić (Miloš) Danica, rođena 1919. Srpkinja, umrla od bolesti 1943. u NOBu, Bukovica (2263001067)
Vojnić Bukovica Utinjska Đurić (Mlađen) Jelena, rođena 1911. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bukovica (2303001027)
Vojnić Bukovica Utinjska Đurić (Rade) Miloš, rođen 1912. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, 3brigada 1.kpo (2263001044)
Vojnić Bukovica Utinjska Đurić (Rade) Nikola, rođen 1909. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Žumberak (2263001043)
Vojnić Bukovica Utinjska Đurić (Stojan) Sava, rođena 1888. Srpkinja, ubijena 1943. u zbegu, Kapeli-plitvice (2263001070)
Vojnić Ključar Đurić (Mile) Dragica, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7032s00585)
Vojnić Ključar Đurić (Teodor) Mile, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Vojnič (2264010054)
Vojnić Radonja Đurić (Aleksa) Sava, rođen 1888. Srbin, umro od bolesti 1943. U NOBu, Radonja (2266015038)
Vojnić Radonja Đurić (Marko) Pavao, rođen 1878. Srbin, umro od bolesti 1943. U NOBu, Radonja (2266015074)
Vojnić Radonja Đurić (Marko) Stanka, rođena 1879. Srpkinja, umrla od bolesti 1943. u NOBu, Radonja (2266015075)
Vojnić Radonja Đurić (Miloš) Stanka, rođena 1914. Srpkinja, umrla 1942. u NOBu, Kamenski most (2266015076)
Vojnić Radonja Đurić (Petar) Janko, rođen 1903. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Plitvič.jezera (2219128010)
Vojnić Radonja Đurić (Stanko) Petar, rođen 1910. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Utinja (0951091029)
Vojnić Radonja Đurić (Vid) Anka, rođena 1940. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. nepoznato, Koranski most (2266015078)
Vojnić Radonja Đurić (Vid) Milica, rođena 1938. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. nepoznato, Koranski most (2266015077)
Vojnić Vojišnica Đurić (Đuro) Stana, rođena 1878. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Vojišnica 30 (2265011056)
Vojnić Vojišnica Đurić (Janko) Danica, rođena 1920. Srpkinja, spaljena 1942. U direktnom teroru, Vojišnica (2265011065)
Vojnić Vojišnica Đurić (Jovan) Dragan, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Vojišnica (7032s00678)
Vojnić Vojišnica Đurić (Jovan) Dušan, rođen 1940. Srbin, spaljen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Vojišnica (2265011069)
Vojnić Vojišnica Đurić (Jovan) Đuro, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Vojišnica (2265011054)
Vojnić Vojišnica Đurić (Jovan) Nevenka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Vojišnica (2265011055)
Vojnić Vojišnica Đurić (Jovo) Bosiljka, rođena 1937. Srpkinja, spaljena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Vojišnica (2265011068)
Vojnić Vojišnica Đurić (Jovo) Marija, rođena 1935. Srpkinja, spaljena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Vojišnica (2265011067)
Vojnić Vojišnica Đurić (Marko) Ana, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Vojišnica (2265011063)
Vojnić Vojišnica Đurić (Marko) Dušanka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Vojišnica (2265011062)
Vojnić Vojišnica Đurić (Marko) Kata, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Vojišnica (2265011061)
Vojnić Vojišnica Đurić (Marko) Marko, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Vojišnica (2265011058)
Vojnić Vojišnica Đurić (Marko) Milica, rođena 1880. Srpkinja, spaljena 1942. U direktnom teroru, Vojišnica 30 (2265011066)
Vojnić Vojišnica Đurić (Marko) Milka, rođena 1931. Srpkinja, spaljena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Vojišnica (7032s00680)
Vojnić Vojišnica Đurić (Marko) Miloš, rođen 1872. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Vojišnica 30 (2265011057)
Vojnić Vojišnica Đurić (Marko) Miloš, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Vojišnica (2265011060)
Vojnić Vojišnica Đurić (Marko) Zorka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Vojišnica (2265011059)
Vojnić Vojišnica Đurić (Miloš) Anka, rođena 1942. Srpkinja, umrla od tifusa 1942. U zbegu, Petrova gora (7032s00858)
Vojnić Vojišnica Đurić (Ninko) Jovan, rođen 1917. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (2265011064)
Vojnić Vojišnica Đurić (Nn) Mile, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Vojišnica (7032s00679)
Vojnić Vojišnica Đurić (Nn) Nikola, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Vojišnica (7032s00681)
Vojnić Vojišnica Đurić (Nn) Ranka, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Vojišnica (7032s00682)
Vojnić Vojišnica Đurić (Nn) Stana, rođena 1877. Srpkinja, streljana od ustaša 1942. kod kuće, Vojišnica (5007s00785)
Vojnić Vojišnica Đurić (Stevan) Marija, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Vojišnica 32 (2265011053)
Vojnić Vojišnica Đurić (Stevan) Sava, rođen 1917. Srbin, umro 1943. u NOBu, Slunj (2265011052)
Vukovar Bršadin Đurić (Krsto) Ljubomir, rođen 1891. Srbin, poginuo 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, Bršadin (2418015024)
Vukovar Ilok Đurić (Milivoje) Pero, rođen 1899. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Srems.mitrovica (2419023024)
Zagreb Centar Zagreb Dio Đurić (Mihajlo) Dušan, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (1538004043)
Zavidovići Borovnica Đurić (David) Milica, rođena 1901. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Đurići (5022s00578)
Zavidovići Borovnica Đurić (Dušan) Blažo, rođen 1926. Srbin, ubijen od Muslima 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Seona (5022s00539)
Zavidovići Borovnica Đurić (Mihailo) Mirka, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Borovnica (5022s00609)
Zavidovići Borovnica Đurić (Nn) Cvijeta, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od Muslima 1942. kod kuće, Borovnica (5022s00540)
Zavidovići Borovnica Đurić (Savo) Tripo, rođen 1894. Srbin, ubijen od Muslima 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Seona (5022s00538)
Zavidovići Čardak Đurić (Tripo) Božo, rođen 1923. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Zavidović (1417027010)
Zavidovići Gostovići Đurić (Niko) Bogdan, rođen 1898. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Gostovići (1417026005)
Zavidovići Gostovići Đurić (Niko) Cvijetin, rođen 1906. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Gostovići (1417026004)
Zavidovići Gostovići Đurić (Petar) Stanoja, rođen 1888. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Gostovići (1417026016)
Zavidovići Gostovići Đurić (Simo) Demitrija, rođen 1904. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Gostovići (1417026018)
Zavidovići Gostovići Đurić (Stanoja) Milan, rođen 1907. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Gostovići (1417026017)
Zavidovići Gostovići Đurić (Tripo) Božo, rođen 1922. Srbin, ubijen 1945. u direktnom teroru, Zavidovići (1416022006)
Zavidovići Gostovići Đurić (Tripo) Tripo, rođen 1896. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Zavidovići (1416022005)
Zavidovići Hrge Đurić (Aleksije) Slavko, rođena 1915. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Nepoznato (1418046023)
Zavidovići Hrge Đurić (Cvijetin) Danilo, rođen 9999. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Nepoznato (1418046026)
Zavidovići Hrge Đurić (Dušan) Borislav, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Hrge (1418046030)
Zavidovići Hrge Đurić (Đorđe) Milan, rođen 9999. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Nepoznato (1418046025)
Zavidovići Hrge Đurić (Gavro) Marko, rođen 1890. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Nepoznato (1609001004)
Zavidovići Hrge Đurić (Mitar) Ranka, rođena 1917. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Hrge (1418046029)
Zavidovići Hrge Đurić (Panto) Petra, rođena 1903. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Hrge (1418046031)
Zavidovići Hrge Đurić (Savo) Toma, rođena 1876. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Hrge (1418046035)
Zavidovići Hrge Đurić (Slavko) Janko, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Vasovine, hrge (1418046024)
Zavidovići Hrge Đurić (Slavko) Petar, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Hrge (1418046027)
Zavidovići Hrge Đurić (Slavko) Zora, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Hrge (1418046028)
Zavidovići Hrge Đurić (Tripun) Dušan, rođen 1902. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Nepoznato (1418046034)
Zavidovići Hrge Đurić (Tripun) Janko, rođen 1907. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Nepoznato (1418046033)
Zavidovići Hrge Đurić (Tripun) Slavko, rođen 1916. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Nepoznato (1418046032)
Zavidovići Karačić Đurić (Jovica) Petra, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Karačići (1418043004)
Zavidovići Miljevići Đurić (Luka) Vaskrsije, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (1418048047)
Zavidovići Predražići Đurić (Luka) Bogdan, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7035s00376)
Zavidovići Predražići Đurić (Luka) Milica, rođena 1932. Srpkinja, spaljena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Željova, Predražići (7035s00246)
Zavidovići Vozuća Đurić (Aleksije) Slavko, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5003s00119)
Zavidovići Vozuća Đurić (Aleksije) Sreto, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5003s00118)
Zavidovići Vozuća Đurić (Aleksije) Uroš, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5003s00125)
Zavidovići Vozuća Đurić (Cvijetin) Danko, rođen 1893. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5003s00127)
Zavidovići Vozuća Đurić (Cvijetin) Rado, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5003s00120)
Zavidovići Vozuća Đurić (Cvijetin) Stevo, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5003s00116)
Zavidovići Vozuća Đurić (Cvijetin) Stojan, rođen 1913. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Selo gare (1609007004)
Zavidovići Vozuća Đurić (David) Simo, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1942. Kod kuće, Đurići (5022s00603)
Zavidovići Vozuća Đurić (Đoko) Darinka, rođena 1942. Srpkinja, spaljena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Borik, vozuća (7035s00214)
Zavidovići Vozuća Đurić (Đoko) Drago, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Borik, vozuća (7050s00105)
Zavidovići Vozuća Đurić (Đoko) Miloš, rođen 1937. Srbin, spaljen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Borik, vozuća (7035s00215)
Zavidovići Vozuća Đurić (Đorđe) Čedo, rođen 1914. Srbin, ubijen od Muslima 1942. nepoznato, Vrana (5003s00124)
Zavidovići Vozuća Đurić (Đorđe) Milan, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5003s00121)
Zavidovići Vozuća Đurić (Đorđije) Čedomir, rođen 1914. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Jahorina (0802097004)
Zavidovići Vozuća Đurić (Gavro) Marko, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5003s00128)
Zavidovići Vozuća Đurić (Jovan) Miloš, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1942. Kod kuće, Đurići (5022s00600)
Zavidovići Vozuća Đurić (Jovan) Petra, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Đurići (5022s00599)
Zavidovići Vozuća Đurić (Luka) Bogdan, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5022s00659)
Zavidovići Vozuća Đurić (Marko) Tomo, rođen 1878. Srbin, ubijen od Muslima 1942. kod kuće, Vasovina (5003s00156)
Zavidovići Vozuća Đurić (Milko) Dragica, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Đurići (5022s00601)
Zavidovići Vozuća Đurić (Mitar) Ranka, rođena 1918. Srpkinja, ubijena od Muslima 1942. kod kuće, Vasovine (5003s00154)
Zavidovići Vozuća Đurić (Nn) Đuka, rođena 1905. Srpkinja, spaljena od Muslima 1942. kod kuće, Željova (5022s00660)
Zavidovići Vozuća Đurić (Panto) Petra, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od Muslima 1942. kod kuće, Vasovine (5003s00155)
Zavidovići Vozuća Đurić (Risto) Ljuban, rođen 1917. Srbin, umro od tifusa 1944. Kod kuće, Đurići (5022s00604)
Zavidovići Vozuća Đurić (Risto) Miloš, rođen 1920. Srbin, umro od tifusa 1944. Kod kuće, Đurići (5022s00605)
Zavidovići Vozuća Đurić (Sajlo) Ranka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru, Zavidovići (1609003019)
Zavidovići Vozuća Đurić (Sajlo) Ranko, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vozuća (1609003020)
Zavidovići Vozuća Đurić (Savo) Miloš, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Borovci, vozuća (7035s00213)
Zavidovići Vozuća Đurić (Savo) Pero, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Borovci, vozuća (7035s00212)
Zavidovići Vozuća Đurić (Tripun) Cvjeta, rođena 1899. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Zavidovići (1609003018)
Zavidovići Vozuća Đurić (Trivun) Dušan, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5003s00122)
Zavidovići Vozuća Đurić (Trivun) Janko, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5003s00126)
Zavidovići Vozuća Đurić (Trivun) Slavko, rođen 1917. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5003s00123)
Zavidovići Vozuća Đurić (Vasilije) Jovan, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Đurići (5022s00602)
Zavidovići Vozuća Đurić (Vasilije) Luka, rođen 1894. Srbin, ubijen od Muslima 1942. kod kuće, Željova (5022s00661)
Zavidovići Zavidovići Đurić (Aleksa) Slavko, rođen 1916. Srbin, nestao od ustaša 1942. U direktnom teroru, Nepoznato (1416016055)
Zavidovići Zavidovići Đurić (Aleksa) Sreto, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Nepoznato (1416016054)
Zavidovići Zavidovići Đurić (Aleksa) Uroš, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Nepoznato (1416016056)
Zemun Batanjica Đurić (Jovan) Đuro, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Fruška gora (0937087081)
Zemun Batanjica Đurić (Jovan) Miloš, rođen 1912. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Batajnica (0937087080)
Zemun Zemun Đurić (Đorđe) Miloš, rođen 1910. Srbin, nestao 1944. nepoznato, Nep (0926009010)
Zemun Zemun Đurić (Ranko) Živan, rođen 1906. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Deč (0456006031)
Zenica Loznik Đurić (Pero) Stevo, rođen 1894. Srbin, ubijen 1943. kod kuće, Loznik (1607150007)
Zenica Zenica Đurić (Pero) Drago, rođen 1923. Srbin, nestao 1943. nepoznato, Nepoznato (1604042010)
Zvornik Kostjerovo Đurić (Jovan) Gorana, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Kostjerovo (5004s00450)
Zvornik Liješanj Đurić (Nn) Vaso, rođen 1870. Srbin, ubijen od ustaša 1942. Kod kuće, Liješanj (5004s00459)
Zvornik Rastošnica Đurić (Blagoje) Jovan, rođen 1880. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Rastošnica (1682031019)
Zvornik Rastošnica Đurić (Jovo) Ljeposava, rođena 1917. Srpkinja, ubijena 1945. U direktnom teroru, Rastošnica (1682031023)
Zvornik Tršić Đurić (Nestor) Đorđe, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (5002s01303)
Zvornik Zelinje Đurić (Ilija) Simo, rođen 1882. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Zelinje (0405250001)
Zvornik Zvornik Đurić (Nn) Vasilije, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Zvornik (0124014020)
Žepče Ljeskovica Đurić (Andrija) Jovo, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1420002011)
Žepče Ljeskovica Đurić (Andrija) Jovo, rođen 1908. Srbin, poginuo od Nemaca 1943. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Nemačka-stalag (0433039041)
Županja Đurići Đurić (Todor) Gojko, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Urata (0428006006)

 

3 komentara

  1. Nikako nisam mogao pronaci mog pradedu na spisku Pantelija Djuric zaklan od strane Ustasa u selu Sumetlica cak se i pominje u knjizi nemirna svitanja Vojislava Ilica

    • Имате Пантелију рођеног у Требињу. Спискови су прављени по месту рођења али вероватно ваш прадеда није пописан. Уколико имате прецизније информације о години рођења, његовом оцу и години страдања пошаљите на Музеј жртава геноцида како би био дописан.

  2. Бојан Ковачевић

    Честитам вам на величанственом подухвату, језа ме хвата када видим колико је страдалих само једног презимена.
    Мој дјед по мајци Ристо (Јова) Ђурић из Автовца је на списку и подаци су тачни.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *