Gornji Gučani

Gornji Gučani su 1931g imali 190 stanovnika da bi 1948g prepolovili broj na 95. U 1991g imali su 84s (Srba 52, Hrvata 31 i ostalih 1), a 2001 53s.

 

Andrić (Jovo) Jula, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2377043022)
Andrić (Lazo) Dušan, rođen 1921. Srbin, ubijen 1942. u NOBu, Španovica (2377043025)
Andrić (Mato) Manda, rođena 1895. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2377043017)
Andrić (Milan) Pavle, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5005s00653)
Andrić (Mile) Danica, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2377043024)
Andrić (Mile) Mara, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2377043023)
Andrić (Pavle) Jovana, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2377043028)
Andrić (Pavle) Jovana, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5005s00654)
Andrić (Pavo) Ljubica, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2377043029)
Andrić (Pavo) Marija, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2377043019)
Andrić (Pavo) Milutin, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2377043018)
Andrić (Pavo) Milutin, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2377043032)
Andrić (Pavo) Radojka, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2377043031)
Andrić (Pavo) Savo, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2377043030)
Andrić (Petar) Pavo, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2377043016)
Andrić (Stevo) Nada, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7052s00017)
Andrić (Stojan) Lazo, rođen 1880. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Gornji gučani (2377043021)
Andrić (Stojan) Pavle, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2377043027)
Andrić (Tomo) Manda, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5005s00655)
Brković (Ilija) Milan, rođen 1897. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Jaguplije (2377043103)
Brković (Ilija) Milka, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2377043012)
Brković (Ilija) Teodor, rođen 1905. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Gučani gornji (2377043101)
Brković (Ilija) Vaso, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2377043033)
Brković (Janko) Smiljana, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2377043066)
Brković (Marko) Simo, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2377043063)
Brković (Marko) Stevan, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2377043011)
Brković (Mato) Milija, rođena 1878. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2377043104)
Brković (Mihajlo) Vaso, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5066s00320)
Brković (Milan) Bosiljka, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2377043099)
Brković (Milan) Vaso, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2377043100)
Brković (Nn) Jula, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5005s00657)
Brković (Nn) Kata, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5005s00659)
Brković (Nn) Ljuba, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5005s00660)
Brković (Nn) Milija, rođen 1869. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5005s00656)
Brković (Nn) Milka, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5005s00658)
Brković (Pavo) Kata, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2377043034)
Brković (Simo) Anđa, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2377043064)
Brković (Simo) Milan, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2377043065)
Brković (Tešo) Ilija, rođen 1878. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Daranovci (2377043105)
Brković (Vaso) Ana, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2377043036)
Brković (Vaso) Jula, rođena 1897. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2377043102)
Brković (Vaso) Luka, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2377043037)
Brković (Vaso) Milan, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2377043035)
Dukić (Nn) Milenka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00246)
Đukić (Filip) Marija, rođena 1889. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2377043014)
Đukić (Mojsije) Petra, rođena 1884. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2377043015)
Đurić (Timotije) Jovo, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2377043013)
Gojković (Andrija) Julka, rođena 1882. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Gornji gučani (2377043020)
Gojković (Đuro) Jefto, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5005s00668)
Gojković (Đuro) Stevan, rođen 1891. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Gornji gučani (5005s00674)
Gojković (Ivan) Đuka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Nepoznato (5005s00675)
Gojković (Kojo) Stojan, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2377043048)
Gojković (Nikola) Stana, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2377043049)
Gojković (Nikola) Stanko, rođen 1928. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Doboj (2377043047)
Gojković (Petar) Dobrila, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2377043061)
Gojković (Stevo) Milka, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2377043062)
Gojković (Stjepan) Stana, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5066s00361)
Gojković (Stojan) Milan, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2377043051)
Gojković (Stojan) Stevo, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2377043050)
Miletić (Mile) Ana, rođena 1894. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2377043053)
Miletić (Mile) Mile, rođen 1908. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Gučani gornji (2377043067)
Miletić (Milutin) Dušan, rođen 1888. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Gučani gornji (2377043078)
Miletić (Mitar) Stanko, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2377043052)
Miletić (Nn) Stojan, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00497)
Miletić (Simo) Mileva, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2377043077)
Miletić (Stanko) Anđa, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2377043055)
Miletić (Stanko) Milutin, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2377043054)
Miletić (Stojan) Ankica, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2377043075)
Miletić (Stojan) Marica, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2377043076)
Miletić (Stojan) Milutin, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2377043073)
Miletić (Stojan) Stevo, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2377043074)
Milić (Đuro) Milan, rođen 1889. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (2377043098)
Milić (Jovo) Dušan, rođen 1919. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kula (2377043072)
Milić (Jovo) Julka, rođena 1897. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Bolomače (5005s00667)
Milić (Milan) Stojan, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2377043097)
Milić (Mile) Dragica, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5005s00662)
Milić (Mile) Dragica, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2377043068)
Milić (Mile) Drago, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7041s00593)
Milić (Mile) Milka, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2377043069)
Milić (Mile) Nikola, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5101s00360)
Milić (Mile) Stana, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5101s00361)
Milić (Nikola) Mile, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2377043071)
Milić (Petar) Vaso, rođen 1893. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5005s00663)
Milić (Tadija) Stana, rođena 1885. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2377043070)
Milić (Toma) Stana, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5005s00664)
Milić (Vaso) Marko, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5005s00666)
Milić (Vaso) Miloš, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5005s00665)
Milić (Vaso) Stanko, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7052s00018)
Miščević (Glišo) Ljuba, rođena 1865. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2377043009)
Miščević (Mile) Milan, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2377043010)
Miščević (Nn) Mile, rođen 1884. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5005s00669)
Miščević (Tešo) Mile, rođen 1859. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2377043008)
Radmilović (Andrija) Petar, rođen 1882. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bolomače (2377043041)
Radmilović (Nikola) Jela, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2377043039)
Radmilović (Petar) Dušan, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2377043040)
Radmilović (Petar) Jela, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2377043038)
Radmilović (Petar) Marko, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2377043042)
Relić (Cvetin) Milan, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2377043085)
Relić (Cvetin) Mirko, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2377043087)
Relić (Cvetin) Zdravko, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2377043086)
Relić (Glišo) Milka, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2377043088)
Relić (Jefto) Dragica, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2377043079)
Relić (Jovo) Mile, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2377043081)
Relić (Jovo) Stana, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2377043083)
Relić (Jovo) Stojan, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2377043082)
Relić (Lazo) Ana, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2377043057)
Relić (Mihajilo) Jovo, rođen 1875. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5005s00661)
Relić (Mijo) Ćetin, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2377043089)
Relić (Mile) Milenko, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2377043080)
Relić (Mojo) Ana, rođena 1893. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2377043084)
Relić (Nikola) Ljuba, rođena 1899. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2377043058)
Relić (Nn) Dragica, rođena 1916. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5006s00353)
Relić (Nn) Milka, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5006s00352)
Relić (Petar) Arso, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2377043060)
Relić (Petar) Stevo, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2377043056)
Relić (Stevo) Stanko, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2377043059)
Vladimir (Nn) Milka, rođena 1874. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5005s00673)
Vojčić (Nn) Dmitar, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5005s00672)
Vujčić (Mile) Mileva, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5005s00671)
Vukadinović (Mihajlo) Ana, rođena 1883. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2377043044)
Vukadinović (Mile) Živko, rođen 1893. Srbin, ubijen 1945. nepoznato, Nepoznato (5005s00670)
Vukadinović (Stevo) Nada, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2377043046)
Vukadinović (Živko) Ljubica, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2377043045)
Vukadinović (Živko) Ljubica, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7052s00019)
Vukadinović (Živko) Pavo, rođen 1926. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Kula (2377043043)

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *