Jošavica

Jošavica je 1931g imala 313s, 1948g 198s, 1991g 147s (146 Srba i 1 Hrvat), a 2001g 28s.

 

Cvetićanin (Janko) Aleksa, rođen 1896. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bihać (0388024021)
Čakara (Dragutin) Milan, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Komogovina (2569001004)
Čakara (Dušan) Milan, rođen 1912. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2569001001)
Čakara (Gajo) Jovan, rođen 1914. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2569001023)
Čakara (Gajo) Ljubica, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2569001024)
Čakara (Gligo) Dušan, rođen 9999. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Krmogovina (2569001002)
Čakara (Gligo) Gajo, rođen 1880. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Mlinoga (2569001025)
Čakara (Ilija) Ljuban, rođen 1928. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Jošavica (2569001019)
Čakara (Ilija) Ljubica, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Jošavica (2569001015)
Čakara (Ilija) Milan, rođen 1912. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Mlinoga (2569001022)
Čakara (Ilija) Milan, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2569001018)
Čakara (Ilija) Miljka, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2569001014)
Čakara (Ilija) Nikola, rođen 1925. Srbin, ubijen 1941. u logoru, Sisak (2569001017)
Čakara (Mihajlo) Stojan, rođen 9999. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Crna gora (2569001003)
Čakara (Milan) Stana, rođena 1889. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Jošavica (2569001021)
Čakara (Miloš) Branko, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U direktnom teroru, Jošavica (2569001067)
Čakara (Miloš) Slavka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Jošavica (2569001068)
Čakara (Mojsije) Maca, rođena 1882. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Jošavica (2569001012)
Čakara (Nikola) Ljubica, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. nepoznato, Bosna (2569001027)
Čakara (Petar) Ana, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2569001016)
Čakara (Petar) Avram, rođen 1885. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Jošavica (2569001020)
Čakara (Stojan) Miloš, rođen 1915. Srbin, ubijen 1942. u NOBu, Jošavica (2569001005)
Čakara (Vaso) Ana, rođena 1885. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Jošavica (2569001026)
Gojković (Makso) Stanko, rođen 1913. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Petrinja (2817091014)
Gojsović (Adam) Milan, rođen 1918. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Petrinja (2569001206)
Gojsović (Petar) Sava, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Jošavica (2569001205)
Gojsović (Vaso) Adam, rođen 1887. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Jošavica (2569001204)
Grubješić (Adam) Stoja, rođena 1872. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Joišavica (2569001235)
Grubješić (Aleksa) Mirko, rođen 1890. Hrvat, ubijen 1942. U direktnom teroru, Jošavica (0949073028)
Grubješić (Jovan) Ljubica, rođena 1902. Hrvatica, ubijena 1942. U zatvoru, Karlovci (0949073029)
Grubješić (Vaso) Stanko, rođen 1860. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Nepoznato (2569001234)
Grubješić (Vaso) Stevan, rođen 1876. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Jošavica (2569001233)
Grublješić (Mirko) Miloš, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u zatvoru, Karlovac (0949073030)
Gvoić (Lazo) Petar, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Lebrenica bosna (2569001074)
Gvoić (Milan) Jovo, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Bihać (2569001076)
Gvoić (Mojsije) Jovan, rođen 1897. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Graduša (2569001108)
Gvoić (Petar) Julika, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2569001075)
Gvoić (Petar) Stana, rođena 1883. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2569001073)
Jurkašić (Stojan) Draginja, rođena 1884. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2852047038)
Juzbaša (Milan) Branko, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Jošavica (2569001052)
Juzbaša (Milan) Ljubica, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Jošavica (2569001051)
Juzbaša (Petar) Čedo, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7041s00362)
Juzbašić (Avram) Mirko, rođen 1879. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Jošavica (2569001041)
Juzbašić (Dragan) Dragan, rođen 1898. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Petrinja (2578031014)
Juzbašić (Dušan) Janko, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2569001044)
Juzbašić (Dušan) Julika, rođena 1901. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2569001046)
Juzbašić (Gajo) Petar, rođen 1878. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Kostajnici (0840022020)
Juzbašić (Janko) Ana, rođena 1901. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Jošavica (2569001045)
Juzbašić (Janko) Petar, rođen 1908. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Jošavica (0842043007)
Juzbašić (Matija) Gojko, rođen 1904. Srbin, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Bosna (2569001048)
Juzbašić (Mihajlo) Stana, rođena 1888. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Jošavica (2569001053)
Juzbašić (Milan) Draginja, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2569001050)
Juzbašić (Mirko) Jelica, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2569001040)
Juzbašić (Mojsije) Dušan, rođen 1870. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Jošavica (2569001042)
Juzbašić (Mojsije) Miljka, rođena 1874. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Bosna (2569001043)
Juzbašić (Nn) Gojko, rođen 1904. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Livno (2598151001)
Juzbašić (Pavle) Simo, rođen 1900. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Blinjsi kut (2569001070)
Juzbašić (Petar) Ana, rođena 1881. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2569001039)
Juzbašić (Simo) Stoja, rođena 1881. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Jošavica (2569001069)
Juzbašić (Stojan) Miljka, rođena 1906. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Jošavica (2569001049)
Juzbašić (Vaso) Petra, rođena 1880. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Bijelnik (2569001047)
Lipar (Nikola) Veselica, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2569001055)
Lipar (Simo) Anđa, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2569001054)
Ljudbešić (Dušan) Janko, rođen 9999. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Joševci (2754014035)
Ljudbešić (Nn) Ana, rođena 9999. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Joševci (2754014034)
Ljudbešić (Nn) Dušan, rođen 9999. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Joševci (2754014037)
Ljudbešić (Nn) Milka, rođena 9999. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Joševci (2754014036)
Mrazovac (Adam) Mile, rođen 1893. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Mošatanica (2569001117)
Mrazovac (Adam) Pavao, rođen 1877. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Jošavica (2569001116)
Mrazovac (Dragan) Jovan, rođen 1894. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Nepoznato (2462026009)
Mrazovac (Dragutin) Jovan, rođen 1897. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Gorička (2569001120)
Mrazovac (Dragutin) Miloš, rođen 1904. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Jabukovac (2569001118)
Mrazovac (Ilija) Stana, rođena 1902. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, G.mlinoga (2569001121)
Mrazovac (Janko) Nikola, rođen 1906. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Klašnić,dobrina (2569001113)
Mrazovac (Milan) Vasilija, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2569001119)
Mrazovac (Miloš) Ljubica, rođena 1936. Srpkinja, poginula 1943. nepoznato, Nepoznato (2569001078)
Mrazovac (Nikola) Sava, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2569001077)
Mrazovac (Pane) Nikola, rođen 1921. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Gostivar (2569001071)
Mrazovac (Pavle) Stana, rođena 1891. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1574025026)
Mrazovac (Pavle) Stanko, rođen 1872. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Jošavica (2569001123)
Mrazovac (Simo) Milan, rođen 1912. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Žirovac (2569001072)
Mrazovac (Stanko) Stojan, rođen 1898. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Jošavica (2569001124)
Mrazovac (Stevan) Draginja, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2569001122)
Mrazovac (Stojan) Milan, rođen 1925. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Jošavica (2569001125)
Mrazovac (Teodor) Ružica, rođena 1881. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Jošavica (2569001114)
Mrazovac (Teša) Janko, rođen 1889. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Jošavica (1574025025)
Mrazovac (Vaso) Janko, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Komarevo (2569001115)
Nožinić (Damjan) Jovan, rođen 1896. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Jošavica (2569001112)
Nožinić (Đuro) Mara, rođena 1924. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Jošavica (2569001106)
Nožinić (Gligo) Miljka, rođena 1889. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2569001102)
Nožinić (Ilija) Mile, rođen 1899. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Crna gora (2569001082)
Nožinić (Janko) Milan, rođen 1900. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Blinja (5005s00594)
Nožinić (Jovan) Milan, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Jošavica (2569001107)
Nožinić (Kuzman) Marija, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Jošavica (5006s00130)
Nožinić (Mihajlo) Simo, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Mečenčani (2569001085)
Nožinić (Milan) Ilija, rođen 1932. Srbin, poginuo 1943. u NORu, Bosna (2569001087)
Nožinić (Mile) Ana, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Jošavica (2569001111)
Nožinić (Mile) Branko, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2569001084)
Nožinić (Mile) Ilija, rođen 1919. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2569001083)
Nožinić (Miša) Draginja, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0862053028)
Nožinić (Miša) Draginja, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5005s00595)
Nožinić (Mišo) Miljka, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2569001079)
Nožinić (Mojsije) Ilija, rođen 1862. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Jošavica (2569001086)
Nožinić (Mojsije) Petar, rođen 1883. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5006s00129)
Nožinić (Mojsije) Petar, rođen 1889. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Joševica (0862053029)
Nožinić (Mojsije) Petar, rođen 9999. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Sisak (5005s00593)
Nožinić (Nn) Milka, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0862053030)
Nožinić (Petar) Draga, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2569001104)
Nožinić (Petar) Dušan, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2569001103)
Nožinić (Petar) Jovan, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Jošavica (5006s00128)
Nožinić (Petar) Jovan, rođen 1908. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Joševica (0862053027)
Nožinić (Petar) Jovan, rođen 9999. Srbin, ubijen 1941. nepoznato, Blinja (5005s00596)
Nožinić (Sranko) Stana, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2569001109)
Nožinić (Stevan) Nikola, rođen 1900. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Jošavica (2569001110)
Nožinić (Stojan) Ana, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2569001080)
Nožinić (Stojan) Nikola, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1945. nepoznato, Jošavica (2569001081)
Nožinić (Tanasije) Vaso, rođen 1883. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Jošavica (2569001105)
Paunović (Adam) Dušan, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Bosna (2569001183)
Paunović (Adam) Petar, rođen 1860. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Jošavica (2569001184)
Paunović (Damjan) Dušan, rođen 1899. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Jošavica (2569001010)
Paunović (Dragutin) Savo, rođen 1900. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Jošavica (2569001006)
Paunović (Đuro) Janko, rođen 1914. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Slovenija (2569001191)
Paunović (Janko) Draginja, rođena 1898. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Jošavica (2578031035)
Paunović (Janko) Julika, rođena 1884. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Jošavica (2569001181)
Paunović (Janko) Vojo, rođen 1943. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U direktnom teroru, Jošavica (2569001189)
Paunović (Lazo) Miljka, rođena 1904. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Jošavica (2569001007)
Paunović (Matija) Branko, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Veljun (2569001179)
Paunović (Matija) Dragan, rođen 1919. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Tremišnjak banj (2569001180)
Paunović (Mirko) Jula, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2569001178)
Paunović (Nn) Petar, rođen 1872. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Joševica (2597142014)
Paunović (Nn) Petar, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Jošavica (5006s00131)
Paunović (Pavle) Adam, rođen 1885. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Jošavica (2569001182)
Paunović (Petar) Julika, rođena 1896. Srpkinja, poginula 1943. U logoru, Bosna (2569001192)
Paunović (Petar) Milka, rođena 1903. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Jošavica (2597142015)
Paunović (Petar) Miljka, rođena 1893. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Jošavica (2569001186)
Paunović (Petar) Stanko, rođen 1890. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Jošavica (2569001185)
Paunović (Petar) Stanko, rođen 1896. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Jošavica (2597142016)
Paunović (Proko) Đuro, rođen 1896. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Jošavica (2569001190)
Paunović (Savo) Boško, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2569001009)
Paunović (Savo) Nikola, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Vel.kapela (2569001008)
Paunović (Vasa) Branko, rođen 1925. Srbin, ubijen od Nemaca 1941. u logoru, Mathauzen (5006s00132)
Paunović (Vaso) Ana, rođena 1865. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Bijelnik (2569001011)
Paunović (Vaso) Dragan, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Crna gora (2569001187)
Paunović (Vaso) Dušan, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2578031036)
Paunović (Vaso) Janko, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2569001188)
Paunović (Vaso) Slavko, rođen 1934. Srbin, zaklan od ustaša 1943. kod kuće, Jošavica (7052s00168)
Pejaković (Dragan) Mara, rođena 1923. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Jošavica (2569001169)
Pejaković (Dušan) Đuro, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Jošavica (2569001150)
Pejaković (Dušan) Jovanka, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru, Jošavica (2569001149)
Pejaković (Ivan) Tihomir, rođen 1925. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Bihać (2569001127)
Pejaković (Janko) Anđa, rođena 1884. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2569001126)
Pejaković (Janko) Draga, rođena 1929. Srpkinja, poginula 1943. U NORu, Bosna (2569001130)
Pejaković (Janko) Milan, rođen 1935. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u zbegu, Bosna (2569001132)
Pejaković (Janko) Ranko, rođen 1931. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u zbegu, Bosna (2569001131)
Pejaković (Janko) Slavka, rođena 1927. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, Bosna (2569001129)
Pejaković (Luka) Jovo, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2569001168)
Pejaković (Luka) Milan, rođen 1906. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Petkovac (2569001165)
Pejaković (Luka) Milan, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0631001018)
Pejaković (Luka) Simo, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2569001166)
Pejaković (Mile) Jovo, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Brđani (2569001176)
Pejaković (Mile) Marija, rođena 1901. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2569001173)
Pejaković (Mile) Marija, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2569001175)
Pejaković (Nikola) Draga, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2569001172)
Pejaković (Simo) Luka, rođen 1878. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (2569001164)
Pejaković (Simo) Miljka, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2569001128)
Pejaković (Stanko) Julika, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2569001148)
Pejaković (Stojan) Draginaja, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2569001174)
Pejaković (Vaso) Evica, rođena 1885. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Jošavica (2569001167)
Piljaković (Nn) Ljuba, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00633)
Piljaković (Nn) Zora, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00634)
Plavljanić (Dmitar) Stoja, rođena 1865. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Jopšanca (2569001207)
Plavljanić (Đuro) Danica, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Jošavica (2569001223)
Plavljanić (Đuro) Dušan, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Blinjski kut (2569001232)
Plavljanić (Đuro) Stevo, rođen 1905. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Petrinja (2569001211)
Plavljanić (Gliga) Evica, rođena 1886. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Jošavica (2569001214)
Plavljanić (Gliga) Miljka, rođena 1885. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Jošavica (2569001221)
Plavljanić (Josip) Petar, rođen 1880. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Jošavica (2569001225)
Plavljanić (Jovan) Boško, rođen 1916. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Petrinja (2569001208)
Plavljanić (Jovan) Draginja, rođena 1877. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Jošavica (2569001219)
Plavljanić (Jovan) Lazo, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2569001227)
Plavljanić (Jovan) Milan, rođen 1906. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2578031022)
Plavljanić (Jovan) Milan, rođen 1910. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Begovići (2569001209)
Plavljanić (Jovan) Milan, rođen 1911. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Crna gora (2569001215)
Plavljanić (Lazo) Jovan, rođen 1873. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Jošavica (2569001213)
Plavljanić (Maksim) Simo, rođen 1889. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Jošavica (2569001218)
Plavljanić (Mile) Đuro, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2569001222)
Plavljanić (Nikola) Đuro, rođen 1902. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Petrinja (2569001216)
Plavljanić (Nikola) Janko, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u direktnom teroru, Jošavica (2569001231)
Plavljanić (Nikola) Milan, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2569001230)
Plavljanić (Petar) Mara, rođena 1854. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Jošavica (2569001228)
Plavljanić (Petar) Nikola, rođen 1894. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Jošavica (2569001229)
Plavljanić (Petar) Nikola, rođen 1925. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Prozor (2578033021)
Plavljanić (Petar) Stevan, rođen 1899. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Jošavica (2569001226)
Plavljanić (Savo) Luka, rođen 1899. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Grmeč (2578031013)
Plavljanić (Stevan) Mile, rođen 1897. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Jošavica (2569001217)
Plavljanić (Stevo) Milan, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2569001212)
Plavljanić (Vaso) Janko, rođen 1882. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Jošavica (2569001220)
Plavljenić (Nikola) Milan, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2766064041)
Radišević (Dragutin) Dušan, rođen 1920. Srbin, ubijen 1945. U logoru, Slovenija (2569001197)
Radišević (Dragutin) Milan, rođen 1914. Srbin, ubijen 1941. U zatvoru, Petrinja (2569001196)
Radišević (Gajo) Dragutin, rođen 1886. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Jabukovac (2569001195)
Radišević (Luka) Jelica, rođena 1884. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Jošavica (2569001198)
Radišević (Mihajlo) Nikola, rođen 1880. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Jošavica (2569001201)
Radišević (Milo) Nikola, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Brubanj (2569001203)
Radišević (Nikola) Milo, rođen 1902. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Jošavica (2569001202)
Radišević (Petar) Ana, rođena 1898. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Jošavica (2569001200)
Radišević (Petar) Jovan, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Petrinja (5006s00133)
Radišević (Proko) Đuro, rođen 1914. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2569001194)
Radišević (Proko) Stojan, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. u logoru, Petrinja (2569001193)
Radišević (Vaso) Janko, rođen 1898. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2569001199)
Radmanović (Dmitar) Mara, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2569001029)
Radmanović (Đuro) Miljka, rođena 1899. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2569001031)
Radmanović (Jefto) Draginja, rođena 1864. Srpkinja, ubijena 1944. u direktnom teroru, Jošavica (2569001032)
Radmanović (Jovan) Sava, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2569001033)
Radmanović (Jovan) Sava, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2386225004)
Radmanović (Mirko) Ljubica, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u zbegu, Bosna (2569001030)
Radmanović (Petar) Milan, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Crna gora (2569001028)
Radošević (Milan) Ranko, rođen 1932. Srbin, poginuo 1943. U NORu, Begovići (0598053044)
Ranić (Gajo) Kata, rođena 1889. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2569001140)
Ranić (Janko) Ilija, rođen 1881. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Mlinoga (2569001137)
Ranić (Janko) Ranko, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2571012135)
Ranić (Janko) Stevo, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2571012134)
Ranić (Janko) Stojan, rođen 1879. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Jošavica (2569001138)
Ranić (Jovan) Mara, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2571012133)
Ranić (Mihajlo) Joka, rođena 1885. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Jošavica (2569001135)
Ranić (Mihajlo) Stevan, rođen 1876. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2569001134)
Ranić (Miloš) Mara, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2569001139)
Ranić (Petar) Anđa, rođena 1886. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Jošavica (2569001133)
Ranić (Petar) Ljubica, rođena 1895. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2569001145)
Ranić (Stevan) Ana, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2569001142)
Ranić (Stevan) Janko, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2569001136)
Ranić (Stevan) Jovan, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Gorski kotar (2569001141)
Ranić (Stojan) Damjan, rođen 1919. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, G.mlinoga (2569001143)
Ranić (Stojan) Petar, rođen 1910. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (2569001144)
Srlić (Teodor) Ilija, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Petrinja (2569001013)
Stapar (Damjan) Milan, rođen 1902. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Moštanica (2569001058)
Stapar (Đuro) Ana, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u zbegu, Bosna (2569001060)
Stapar (Đuro) Boško, rođen 1921. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Lučani (2569001059)
Stapar (Janko) Milica, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2569001057)
Stapar (Lazo) Kata, rođena 1875. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Jošavica (2569001061)
Stapar (Luka) Miljka, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2569001064)
Stapar (Ljuban) Dušan, rođen 1941. Srbin, poginuo 1942. nepoznato, Nepoznato (2569001066)
Stapar (Mirko) Milan, rođen 1919. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Žirovac (2569001056)
Stapar (Nn) Branko, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00860)
Stapar (Nn) Dušan, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00861)
Stapar (Petar) Adam, rođen 1883. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Kostajnica (2569001063)
Stapar (Petar) Evica, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2569001065)
Stapar (Petar) Milka, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1942. u logoru, Sisak (2534016086)
Stapar (Stevan) Janko, rođen 1904. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Moštanica (2569001062)
Stapar (Stevan) Mihajlo, rođen 1886. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Joševica (0950079033)
Stegić (Miloš) Anka, rođena 1944. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u direktnom teroru, Joševica (2587057048)
Stojaković (Gajo) Petar, rođen 1876. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Jošavica (2569001155)
Stojaković (Gajo) Vaso, rođen 1885. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Mošanica (2569001151)
Stojaković (Janko) Dragan, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Jošavica (2569001159)
Stojaković (Janko) Miloš, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Jošavica (2569001161)
Stojaković (Jovan) Anđa, rođena 1915. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Jošavica (2569001158)
Stojaković (Lazo) Stana, rođena 1880. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Jošavica (2569001156)
Stojaković (Petar) Janko, rođen 1906. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Crna gora (2294039027)
Stojaković (Petar) Janko, rođen 1914. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Jošavica (2569001160)
Stojaković (Petar) Miloš, rođen 1904. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Jošavica (2569001157)
Stojaković (Stevan) Mile, rođen 1908. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Crna gora (2569001154)
Stojaković (Vaso) Dušan, rođen 1910. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Crna gora (2569001152)
Svilokos (Adam) Stevan, rođen 1881. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Jošavica (2569001162)
Svilokos (Dmitar) Danica, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2569001147)
Svilokos (Jovan) Milan, rođen 1895. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Jošavica (2569001146)
Svilokos (Mile) Damjan, rođen 1898. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Jošavica (2569001153)
Svilokos (Stevan) Adam, rođen 1915. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Mečenčani (2569001163)
Svilokosa (Pavle) Mara, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2569001177)
Svrabić (Gligo) Dragan, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Veljun (2569001038)
Svrabić (Gligo) Petar, rođen 1925. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kraljevčani (2569001037)
Svrabić (Matija) Desanka, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2569001035)
Svrabić (Mihajlo) Milan, rođen 1911. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Hrastiovica (2569001034)
Svrabić (Vaso) Gligo, rođen 1889. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Jošavica (2569001036)
Šimulija (Đuro) Stana, rođena 1896. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2569001091)
Šimulija (Ilija) Milja, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. nepoznato, Jošavica (2569001101)
Šimulija (Jovan) Ilija, rođen 1897. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Popovača (2569001099)
Šimulija (Jovan) Julika, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2569001100)
Šimulija (Jovan) Petar, rođen 1889. Srbin, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Brorjevci (2569001094)
Šimulija (Maksim) Miljka, rođena 1875. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Jošavica (2569001089)
Šimulija (Mile) Evica, rođena 1916. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2569001092)
Šimulija (Nn) Evica, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2596130043)
Šimulija (Nn) Ljuba, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00952)
Šimulija (Nn) Stana, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2596130017)
Šimulija (Petar) Branko, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Jošavica (2569001098)
Šimulija (Petar) Danica, rođena 1919. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Jošavica (2569001096)
Šimulija (Petar) Nikola, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2569001097)
Šimulija (Simo) Miljka, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. nepoznato, Glina (2569001090)
Šimulija (Stojan) Nikola, rođen 1877. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Jošavica (2569001088)
Šimulija (Vaso) Kata, rođena 1894. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Jošavica (2569001095)
Šimulija (Živko) Ljuba, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2569001093)
Vujaklija (Mirko) Lazo, rođen 1913. Srbin, poginuo od ustaša 1943. u NOBu, Čelebić (2852047034)
Zubanović (Jovan) Jovan, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Crna gora (2569001170)
Zubanović (Mile) Mile, rođen 1915. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2569001171)
Zubarović (Abram) Jovo, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Na sutjesci (2850023011)
Zubarović (Stojan) Abram, rođen 1892. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Jošavica (2850023012)
Žilić (Damjan) Ana, rođena 1904. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Jošavica (2569001239)
Žilić (Janko) Stevo, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Gorski kotar (2569001248)
Žilić (Ješa) Mile, rođen 1883. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Jošavica (2569001238)
Žilić (Jovo) Janko, rođen 1923. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Bosna (2569001242)
Žilić (Jovo) Nikola, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Jošavica (2569001241)
Žilić (Maksim) Petra, rođena 1880. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Jošavica (2569001224)
Žilić (Nikola) Milan, rođen 1926. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Jošavica (2569001249)
Žilić (Ostoja) Sofija, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Jošavica (2569001245)
Žilić (Pavle) Janko, rođen 1904. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2569001246)
Žilić (Petar) Dragan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Bosna (2569001243)
Žilić (Petar) Milan, rođen 1894. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Jošavica (2569001247)
Žilić (Simo) Đuro, rođen 1887. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Jošavica (2569001236)
Žilić (Stevo) Miloš, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (2569001237)
Žilić (Stojan) Milan, rođen 1914. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Bosna (2569001240)
Žilić (Stojan) Pavao, rođen 1887. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Jošavica (2569001244)
Žilić (Vaso) Jovan, rođen 1870. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Jošavica (2569001250)

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *