Katinovac, Vrginmost

Katinovac je 1931 godine imao 979 stanovnika, a 1948 godine imao je 582s. 1991 godine imao je 349 stanovnika (310 Srba, 37 ostalih i 2 Hrvata), a 2001 godine imao je 114 stanovnika.

 

Bajić (Nikola) Đuro, rođen 1873. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Petrova gora (2279017006)
Bajić (Nn) Stanica, rođena 1877. Srpkinja, ubijena 1945. kod kuće, Katinovac (2279017008)
Bajić (Pero) Stole, rođen 1915. Srbin, poginuo od ustaša 1941. U NOBu, Glina (0531006011)
Bajić (Petar) Stevo, rođen 1906. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Beograd-banjica (2279017004)
Bajić (Petar) Stojan, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Glina u jamama (2279017005)
Bajić (Simo) Pava, rođena 1902. Srpkinja, ubijena 1945. kod kuće, Katinovac (2279017009)
Bajić (Stevan) Jelka, rođena 1927. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Katinovac (2279017011)
Bajić (Stevan) Ljubica, rođena 1926. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Katinovac (2279017010)
Bajić (Stevan) Nikola, rođen 1899. Srbin, umro 1943. u NOBu, Katinovac (2279017001)
Bakić (Maksim) Jeka, rođena 1884. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Novska (2279017189)
Bakić (Nikola) Milka, rođena 1921. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, Drenovača (2268037097)
Bakić (Nikola) Milka, rođena 1923. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Katinovac (0576097091)
Bakić (Nikola) Pero, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Pecka (0576097090)
Bakić (Nikola) Stana, rođena 1892. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Katinovac (2279017190)
Bakić (Pero) Milka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (2279017202)
Bakić (Pero) Sava, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u zbegu, Bosanska krupa (2279017191)
Bakić (Petar) Nikola, rođen 1935. Srbin, umro od tifusa 1943. Kod kuće, Katinovac (7038s00405)
Bastaja (Dušan) Dragan, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (7038s00341)
Bastaja (Đuro) Petar, rođen 1941. Srbin, umro od zime 1942. U zbegu, Petrova gora (7038s00414)
Bastaja (Nn) Stanica, rođena 1893. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Perna (2279017105)
Bastaja (Nn) Tomana, rođena 1893. ostalo, umrla 1943. u NOBu, Katinovac (2279017109)
Bastaja (Petar) Nikola, rođen 1910. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Skakavci (0779010004)
Bastaja (Petar) Nikola, rođen 1915. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Lasinja (2279017108)
Blanuša (Jovan) Dušan, rođen 1918. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Drvar.nep.div. (2279017062)
Blanuša (Mile) Anka, rođena 1939. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Katinovac (2279017056)
Blanuša (Mile) Dušan, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Katinovac (2279017103)
Blanuša (Mile) Mara, rođena 1938. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Katinovac (2279017055)
Blanuša (Mile) Milan, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Katinovac (2279017102)
Blanuša (Mile) Rade, rođen 1925. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Katinovac (2279017101)
Blanuša (Mile) Stanko, rođen 1900. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Katinovac (2279017097)
Blanuša (Mile) Stevo, rođen 1943. Srbin, umro od tifusa 1943. Kod kuće, Katinovac (2279017057)
Blanuša (Nikola) Marta, rođena 1883. Srpkinja, umrla 1943. U NOBu, Vorkapić selo (2279017058)
Blanuša (Ninko) Bogdan, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (7038s00343)
Blanuša (Ninko) Jovan, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U zbegu, Petrova gora (2279017061)
Blanuša (Ninko) Ljuban, rođen 1927. Srbin, poginuo 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, Petrova gora (2279017059)
Blanuša (Ninko) Milan, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U zbegu, Petrova gora (2279017060)
Blanuša (Ninko) Milka, rođena 1895. Srpkinja, poginula 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Katinovac (2279017104)
Blanuša (Ninko) Simo, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Katinovac (7038s00349)
Blanuša (Petar) Joka, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Katinovac (2279017098)
Blanuša (Petar) Jovan, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Topusko (0274023008)
Blanuša (Stanko) Mila, rođena 1940. Srpkinja, spaljena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (7038s00347)
Blanuša (Stanko) Milka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (2279017100)
Blanuša (Stanko) Pero, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Katinovac (2279017099)
Blanuša (Stevan) Anka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (7038s00342)
Blanuša (Stevan) Dragica, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (7038s00344)
Blanuša (Stevan) Đuro, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Katinovac (7038s00345)
Blanuša (Stevan) Ljubica, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (7038s00346)
Blanuša (Stevan) Nikola, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (7038s00348)
Blanuša (Stevo) Mile, rođen 1919. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Čemernica (2279017054)
Bobić (Dušan) Nikola, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Katinovac (2284031097)
Bobić (Đuro) Stojan, rođen 1902. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Plitvice (2279017092)
Bobić (Jovan) Soka, rođena 1892. Srpkinja, ubijena 1942. kod kuće, Katinovac (2279017093)
Bobić (Jovan) Soka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Katinovac (2284031101)
Bobić (Nn) Mijoljka, rođena 1869. Srpkinja, ubijena 1941. kod kuće, Katinovac (2279017040)
Bobić (Stojan) Dragica, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (2284031099)
Bobić (Stojan) Milka, rođena 1920. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Katinovac (2279017094)
Bobić (Stojan) Miljka, rođena 1921. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Katinovac (2284031098)
Bobić (Stojan) Stoja, rođena 1926. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Petrova gora (2279017095)
Bobić (Stojan) Stoja, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (2284031100)
Bućan (Gajo) Marko, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kod zagreba (2279017334)
Bućan (Luka) Đuro, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2279017330)
Bućan (Luka) Marija, rođena 1884. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Kapela (2279017332)
Bućan (Marko) Dete, rođeno 1943. Srbin, umrlo od zime 1943. U zbegu, Glamoč (7038s00415)
Bućan (Marko) Stanica, rođena 1903. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Petrova gora (2279017335)
Bućan (Mile) Simo, rođen 1916. Srbin, poginuo 1941. prilikom borbi ili bombardovanja, Katinovac (2279017310)
Bućan (Mirko) Milica, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (7038s00351)
Bućan (Nikola) Miloš, rođen 1880. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Vrgin most (0243043028)
Bućan (Nikola) Mirko, rođen 1920. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Plaški .nep.jed (2279017147)
Bućan (Nikola) Pavao, rođen 1929. Srbin, poginuo 1942. kod kuće, Katinovac (2279017312)
Bućan (Pavle) Ljubica, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (7038s00350)
Bućan (Pavle) Marija, rođena 1884. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Petrova gora (2279017308)
Bućan (Pavle) Nikola, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U zbegu, Petrova gora (7038s00352)
Bućan (Pero) Kata, rođena 1884. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Petrova gora (2279017337)
Bućan (Pero) Simo, rođen 1904. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Petrova gora (2279017338)
Bućan (Pero) Stanica, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Petrova gora (2279017309)
Bućan (Petar) Kata, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Katinovac (0243043051)
Bućan (Petar) Simo, rođen 1910. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2271045017)
Bućan (Simo) Ivka, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (2279017331)
Bućan (Simo) Luka, rođen 1884. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Perna (2279017333)
Bućan (Simo) Ljubica, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u zbegu, Petrova gora (2279017336)
Bućan (Simo) Ljubica, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Vojnić (2271045018)
Bućan (Simo) Milorad, rođen 1889. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2279017329)
Bućan (Simo) Petar, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U zbegu, Petrova gora (2271045019)
Bućan (Stevan) Nikola, rođen 1895. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Forkašić (2279017146)
Cvijetičanin (Stanko) Sava, rođena 1916. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Katunovac (2268038014)
Cvijetićanin (Nikola) Matija, rođen 1898. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Katinovac (2279017090)
Cvjetićanin (Đuro) Ljuban, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (2279017237)
Cvjetićanin (Đuro) Pavao, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (2279017236)
Cvjetićanin (Nikola) Pavao, rođen 1912. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Katinovac (2279017214)
Cvjetićanin (Nn) Dragica, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Katinovac (2279017215)
Cvjetićanin (Pavle) Anka, rođena 1937. Srpkinja, spaljena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (7038s00353)
Cvjetićanin (Pavle) Ljubica, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (2279017217)
Cvjetićanin (Pavle) Nikola, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (2279017216)
Cvjetićanin (Petar) Danica, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (2279017243)
Cvjetićanin (Petar) Milka, rođena 1940. Srpkinja, spaljena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (7038s00357)
Cvjetićanin (Petar) Stoja, rođena 1937. Srpkinja, spaljena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (7038s00359)
Cvjetićanin (Savo) Marko, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (7038s00355)
Cvjetićanin (Savo) Mirko, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942 u masovnom pokolju, Katinovac (2279017250)
Cvjetićanin (Stevan) Stana, rođena 1932. Srpkinja, spaljena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (7038s00358)
Cvjetićanin (Stojan) Ljubica, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (7038s00354)
Cvjetićanin (Stojan) Mila, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (2279017246)
Cvjetićanin (Stojan) Mile, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (2279017247)
Cvjetićanin (Stojan) Milka, rođena 1935. Srpkinja, spaljena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (7038s00356)
Cvjtićanin (Đuro) Jeka, rođena 1919. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Katinovac (2279017234)
Cvjtićanin (Đuro) Nikola, rođen 1915. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Katinovac (2279017233)
Cvjtićanin (Đuro) Stevan, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Šarengrad (2279017235)
Cvjtićanin (Nikola) Miloš, rođen 1900. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Katinovac (2279017239)
Cvjtićanin (Nikola) Petar, rođen 1904. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Katinovac (2279017240)
Cvjtićanin (Nikola) Sava, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Katinovac (2279017248)
Cvjtićanin (Nikola) Stojan, rođen 1908. Srbin, ubijen 1942. Kod kuće, Katinovac (2279017244)
Cvjtićanin (Nn) Marija, rođena 1887. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Katinovac (2279017238)
Cvjtićanin (Nn) Ružica, rođena 1911. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Katinovac (2279017245)
Cvjtićanin (Petar) Milan, rođen 1923. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Katinovac (2279017242)
Cvjtićanin (Petar) Stoja, rođena 1906. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Katinovac (2279017241)
Cvjtićanin (Stanko) Sava, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Katinovac (2279017249)
Ćelap (Dragan) Anka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (2284031129)
Ćelap (Dragan) Miljka, rođena 1942. Srpkinja, umrla 1942. u zbegu, Petrova gora (2284031128)
Dodoš (Marko) Mika, rođena 1882. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Drvar (2172070013)
Đanković (Aleksa) Danica, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Katinovac (2279017342)
Đanković (Aleksa) Đuro, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (2279017339)
Đanković (Aleksa) Ljubica, rođena 1925. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Katinovac (2279017343)
Đanković (Đuro) Aleksa, rođen 1887. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Katinovac (2279017346)
Đanković (Đuro) Ivan, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Katinovac (2279017359)
Đanković (Gajo) Anka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Katinovac (2279017352)
Đanković (Mile) Anka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (2279017357)
Đanković (Mile) Sava, rođena 1911. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Petrova gora (2279017351)
Đanković (Miloš) Evica, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Katinovac (2279017347)
Đanković (Miloš) Petar, rođen 1909. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Katinovac (2279017345)
Đanković (Ninko) Marija, rođena 1888. Srpkinja, umrla 1943. U NOBu, Crni Potok (2279017356)
Đanković (Pero) Bogdanka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (2279017340)
Đanković (Pero) Dragica, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u zbegu, Petrova gora (2279017350)
Đanković (Pero) Kata, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Katinovac (2279017348)
Đanković (Pero) Milinka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (2279017341)
Đanković (Pero) Stana, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u zbegu, Petrova gora (2279017349)
Đanković (Petar) Damjana, rođena 1909. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Katinovac (2279017344)
Đanković (Petar) Danica, rođena 1939. Srpkinja, zaklana od ustaša 1941. kod kuće, Debela kosa (7038s00360)
Đanković (Savo) Milan, rođen 1903. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Katinovac (2279017354)
Đanković (Savo) Pero, rođen 1920. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Katinovac (2279017353)
Đanković (Savo) Stojan, rođen 1883. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Katinovac (2279017355)
Đanković (Simo) Ilija, rođen 1884. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Katinovac (2279017361)
Đanković (Stojan) Mile, rođen 1891. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Katinovac (2279017358)
Đanković (Stojan) Petar, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1941. kod kuće, Katinovac (5024s00858)
Đanković (Stojan) Stanica, rođena 1884. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Katinovac (2279017360)
Grbić (Đuro) Nikola, rođen 1898. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Katinovac (2279017324)
Grbić (Jovan) Stanica, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Katinovac (5024s00873)
Grbić (Jovo) Stanica, rođena 1898. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Katinovac (2279017323)
Grbić (Luka) Sava, rođena 1878. Srpkinja, ubijena 1942. kod kuće, Katinovac (2279017125)
Grbić (Mile) Dragica, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (2279017122)
Grbić (Mile) Đuro, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Katinovac (7038s00361)
Grbić (Mile) Marica, rođena 1883. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Katinovac (2279017313)
Grbić (Mile) Nikola, rođen 1900. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Katinovac (2279017126)
Grbić (Mile) Nikola, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Katinovac (2279017124)
Grbić (Mile) Stana, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (7038s00365)
Grbić (Mile) Stojan, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Katinovac (2279017123)
Grbić (Nikola) Anđelka, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Katinovac (2279017318)
Grbić (Nikola) Anka, rođena 1926. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Katinovac (2279017320)
Grbić (Nikola) Dušan, rođen 1921. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Katinovac (2279017363)
Grbić (Nikola) Ljuban, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U zbegu, Petrova gora (2279017128)
Grbić (Nikola) Maca, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Katinovac (2279017317)
Grbić (Nikola) Milan, rođen 1923. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Katinovac (2279017322)
Grbić (Nikola) Milka, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Katinovac (2279017319)
Grbić (Nikola) Nada, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Katinovac (2279017314)
Grbić (Nikola) Stanko, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Katinovac (2279017315)
Grbić (Nikola) Stojan, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Katinovac (2279017316)
Grbić (Nikola) Veljko, rođen 1925. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Katinovac (2279017321)
Grbić (Ninko) Jela, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (7038s00362)
Grbić (Ninko) Ljuban, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U zbegu, Petrova gora (7038s00363)
Grbić (Ninko) Miloš, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U zbegu, Petrova gora (7038s00364)
Grbić (Nn) Stoja, rođena 1909. Srpkinja, ubijena 1942. kod kuće, Katinovac (2279017121)
Grbić (Petar) Ivka, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (7052s00012)
Grbić (Sava) Marica, rođena 1868. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Katinovac (5024s00872)
Grbić (Stojan) Mile, rođen 1908. Srbin, umro 1943. u NOBu, Katinovac (2279017120)
Grbić (Stojan) Milica, rođena 1905. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Petrova gora (2279017127)
Ivković (Dmitar) Stanica, rođena 1880. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Petrova gora (2279017161)
Ivković (Đuro) Jandra, rođen 1909. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Katinovac (0917067030)
Ivković (Đuro) Matija, rođen 1914. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Petrova gora (0917067031)
Ivković (Miloš) Petar, rođen 1912. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2279017160)
Ivković (Mirko) Božo, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Beograd (2279017199)
Ivković (Pavle) Nevenka, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (7038s00366)
Ivković (Pero) Mila, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (2279017162)
Ivković (Petar) Đuro, rođen 1870. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Katinovac (0917067029)
Ivković (Simo) Mirko, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Katinovac (2279017198)
Ivošević (Đuro) Đuro, rođen 1906. Srbin, umro 1945. u NOBu, Osjek (2279017019)
Ivošević (Gajo) Milan, rođen 1892. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Petrova gora (2279017012)
Ivošević (Ilija) Nikola, rođen 1871. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Katinovac (0839019020)
Ivošević (Jovan) Kata, rođena 1891. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Katinovac (2279017024)
Ivošević (Jovan) Milan, rođen 1904. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Primišlje kod s (2284031237)
Ivošević (Jovan) Milka, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Katinovac (2279017017)
Ivošević (Jovan) Tomo, rođen 1898. Srbin, ubijen 1943. kod kuće, Katinovac (2279017022)
Ivošević (Milan) Ljubica, rođena 1928. Srpkinja, ubijena 1945. U direktnom teroru, Petrova gora (2279017013)
Ivošević (Nikola) Dragan, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2279017020)
Ivošević (Nikola) Matija, rođen 1901. Srbin, ubijen 1943. u zatvoru, Nepoznato (0839019019)
Ivošević (Nn) Marica, rođena 1882. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Katinovac (2279017025)
Ivošević (Nn) Nikola, rođen 1867. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2279017021)
Ivošević (Savo) Bogdan, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (7038s00367)
Ivošević (Savo) Dragica, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (7038s00368)
Ivošević (Stevan) Jovan, rođen 1869. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Katinovac (2279017002)
Ivošević (Stevan) Ljubica, rođena 1869. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Perna (2279017003)
Ivošević (Stevan) Stoja, rođena 1918. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Katinovac (2279017026)
Ivošević (Stojan) Dragica, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Katinovac (2279017018)
Ivošević (Tomo) Dragan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Cetingrad (2279017225)
Ivošević (Tomo) Savo, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Cazin (2279017023)
Jakšić (Đuro) Stanica, rođena 1904. Srpkinja, umrla 1942. u NOBu, Duvno (2279017213)
Jakšić (Đuro) Stoja, rođena 1903. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Katinovac (2279017212)
Jakšić (Lazo) Vasilija, rođena 1882. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Katinovac (2279017211)
Jakšić (Nikola) Dragica, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Katinovac (2279017210)
Jerković (Miloš) Milka, rođena 1894. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Katinovac (2279017113)
Jerković (Nikola) Evica, rođena 1879. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Katinovac (0571018047)
Jerković (Nikola) Evica, rođena 1883. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Petrova gora (0245057013)
Jerković (Nn) Đuro, rođen 1889. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Katinovac (0571018046)
Jerković (Rade) Đuro, rođen 1893. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Petrova gora (0245057014)
Kolundžija (Nn) Savo, rođen 1891. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Topusko (2279017260)
Kvočka (Đuro) Ilija, rođen 1925. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Ličke jesenice (2279017088)
Kvočka (Đuro) Ilija, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. u NORu, Lička jesenica (7038s00339)
Kvočka (Ilija) Đuro, rođen 1902. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Katinovac (2279017087)
Kvočka (Nikola) Slavko, rođen 1922. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Poljanik (1128022045)
Kvočka (Pero) Jeka, rođena 1905. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Katinovac (2279017089)
Malobabić (Damjan) Ljubica, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u zbegu, Glamoč (2279017137)
Malobabić (Damjan) Mile, rođen 1932. Srbin, umro od zime 1941. U zbegu, Pecka (7038s00416)
Malobabić (Dmitar) Stana, rođena 1898. Srpkinja, poginula 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Petrova gora (2279017276)
Malobabić (Dmitar) Stoja, rođena 1893. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Katinovac (2279017130)
Malobabić (Dušan) Ljubica, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (2279017139)
Malobabić (Dušan) Nikola, rođen 1941. Srbin, spaljen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (7038s00376)
Malobabić (Dušan) Simo, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (2279017138)
Malobabić (Đorđe) Milan, rođen 1899. Srbin, ubijen 1941. U masovnom pokolju, Sisak (0863050061)
Malobabić (Đura) Jelica, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Vrgin most (0863050062)
Malobabić (Đuro) Bogdanka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (7038s00371)
Malobabić (Lazo) Savo, rođen 1894. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Katinovac (2279017129)
Malobabić (Marko) Vasilija, rođena 1904. Srpkinja, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Glamoč (2279017136)
Malobabić (Matija) Mihajlo, rođen 1910. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Petrova gora (2279017141)
Malobabić (Matija) Stanica, rođena 1880. Srpkinja, poginula 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Petrova gora (2279017273)
Malobabić (Mile) Matija, rođen 1876. Srbin, umro 1942. u NOBu, Pecka (2279017140)
Malobabić (Mile) Pavao, rođen 1940. Srbin, umro od tifusa 1943. U zbegu, Pecka (7038s00407)
Malobabić (Nikola) Anka, rođena 1926. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Katinovac (2279017259)
Malobabić (Nikola) Dušan, rođen 1916. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Sisak (2279017257)
Malobabić (Nikola) Mara, rođena 1922. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, Petrova gora (2279017258)
Malobabić (Nikola) Pavao, rođen 1906. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Vaganac.jed.nep (2279017154)
Malobabić (Nikola) Trivun, rođen 1908. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Katinovac (2279017207)
Malobabić (Pavle) Jeka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (2279017155)
Malobabić (Petar) Đuro, rođen 1935. Srbin, spaljen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (7038s00374)
Malobabić (Petar) Jeka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (7038s00375)
Malobabić (Petar) Mara, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Livno (2279017119)
Malobabić (Petar) Marija, rođena 1917. Srpkinja, poginula 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Petrova gora (2279017274)
Malobabić (Petar) Mile, rođen 1902. Srbin, umro 1943. u NOBu, Pecka (2279017275)
Malobabić (Petar) Milka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Livno (2279017118)
Malobabić (Petar) Rade, rođen 1934. Srbin, umro od tifusa 1943. kod kuće, Katinovac (7038s00408)
Malobabić (Petar) Sava, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u direktnom teroru, Livno (2279017117)
Malobabić (Sava) Kata, rođena 1892. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Katinovac (2279017256)
Malobabić (Sava) Ljubica, rođena 1913. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Katinovac (2279017132)
Malobabić (Sava) Ostoja, rođen 1924. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Petrova gora (2279017131)
Malobabić (Savo) Stojan, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (2279017133)
Malobabić (Stevan) Bogdan, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (7038s00370)
Malobabić (Stevan) Dušan, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (7038s00372)
Malobabić (Stevan) Dušanka, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (7038s00373)
Malobabić (Stevan) Nikola, rođen 1892. Srbin, ubijen 1942. Kod kuće, Katinovac (2279017255)
Malobabić (Stevan) Pava, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (7038s00377)
Malobabić (Stevan) Sava, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (7038s00378)
Malobabić (Stojan) Stana, rođena 1940. Srpkinja, umrla od gladi 1942. nepoznato, Pecka (2279017209)
Malobabić (Stojan) Stevan, rođen 1907. Srbin, spaljen od ustaša 1942. kod kuće, Katinovac (5024s00860)
Malobabić (Trifun) Kata, rođena 1941. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. u zbegu, Livno (7038s00406)
Malobabić (Trivun) Mirjana, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (2279017208)
Malobović (Mile) Petar, rođen 1903. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Petrova gora (2279017116)
Malobović (Sava) Kata, rođena 1903. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Petrova gora (0578103019)
Mamuzić (Dušan) Dragica, rođena 1937. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. u zbegu, Duvno (2279017177)
Mamuzić (Dušan) Mirko, rođen 1940. Srbin, umro od tifusa 1943. U zbegu, Duvno (2279017179)
Mamuzić (Dušan) Ružica, rođena 1939. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. u zbegu, Duvno (2279017178)
Mamuzić (Dušan) Slavko, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (7038s00379)
Mamuzić (Matija) Mile, rođen 1939. Srbin, umro od tifusa 1943. U zbegu, Duvno (2279017173)
Mamuzić (Matija) Stana, rođena 1895. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Katinovac (2279017175)
Mamuzić (Nikola) Mile, rođen 1892. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Petrova gora (2279017174)
Mamuzić (Sava) Evica, rođena 1920. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Pecka (2279017172)
Marković (Gajo) Pavao, rođen 1897. Srbin, ubijen od ustaša 1941. prilikom borbi ili bombardovanja, Staro selo topusko (5024s00861)
Mazinjanin (Marko) Matija, rođen 1885. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Pećka (2279017304)
Mazinjanin (Nikola) Stanica, rođena 1880. Srpkinja, umrla 1943. U NOBu, Katinovac (2279017306)
Mazinjanin (Petar) Đuro, rođen 1903. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Petrova gora (2279017305)
Mijatović (Nn) Pajo, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U zbegu, Petrova gora (2763033028)
Mijatović (Vujo) Marija, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Petrova gora (2763033027)
Miljanović (Jovan) Boja, rođena 1892. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Petrova gora (2279017282)
Miljanović (Jovan) Božica, rođena 1882. Srpkinja, poginula 1942. U NOBu, Vrgin most (0931047018)
Miljanović (Milan) Anđelka, rođena 1925. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Petrova gora (2279017285)
Miljanović (Milan) Stanko, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (2279017284)
Miljanović (Milan) Vojislav, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (2279017283)
Miščević (Đuro) Petar, rođen 1904. Srbin, poginuo 1943. u NOBu Velika kladuša (2425082006)
Miščević (Đuro) Stanko, rođen 1898. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Cazin.nep.diviz (2279017157)
Miščević (Ilija) Stana, rođena 1913. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Katinovac (2279017158)
Miščević (Jovan) Ninko, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (M0008575)
Miščević (Kata) Rade, rođen 1943. Srbin, umro od tifusa 1943. U zbegu, Korenica (7038s00410)
Miščević (Marko) Branko, rođen 1930. Srbin, umro od tifusa 1943. kod kuće, Katinovac (7038s00409)
Miščević (Matija) Nikola, rođen 1910. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Katinovac (0180035054)
Miščević (Mato) Branko, rođen 1925. Srbin, nestao 1943. u zbegu, Prema bosni (2217120024)
Miščević (Mićo) Stanko, rođen 1874. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Debela kosa kat (2279017289)
Miščević (Mile) Boja, rođena 1887. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Katinovac (2279017262)
Miščević (Nikola) Dušan, rođen 1930. Srbin, umro od tifusa 1943. kod kuće, Katinovac (0180035055)
Miščević (Nikola) Pavao, rođen 1912. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Cazin (2279017267)
Miščević (Ninko) Milan, rođen 1919. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Plaški (2279017200)
Miščević (Nn) Joka, rođena 1851. Srpkinja, ubijena 1942. kod kuće, Katinovac (2279017261)
Miščević (Pavle) Mara, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (2279017265)
Miščević (Pavle) Milka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (2279017264)
Miščević (Pavle) Zorka, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (2279017266)
Miščević (Rade) Kata, rođena 1910. Srpkinja, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Katinovac (2279017288)
Miščević (Rade) Stana, rođena 1925. Srpkinja, poginula 1942. U NOBu, Bosanski Petrov (2279017287)
Miščević (Sava) Matija, rođen 1867. Srbin, umro 1942. u NOBu, Katinovac (2279017201)
Miščević (Sava) Stojan, rođen 1895. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Katinovac (2279017270)
Miščević (Simo) Milan, rođen 1924. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Veljun (2278015017)
Miščević (Stanko) Ljubica, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (7038s00380)
Miščević (Stevo) Evica, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Katinovac (2279017263)
Miščević (Stojan) Anka, rođena 1913. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Katinovac (2279017272)
Miščević (Stojan) Mara, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (2279017159)
Miščević (Stojan) Marko, rođen 1904. Hrvat, ubijen 1941. U direktnom teroru, Staro selo (2279017268)
Miščević (Stojan) Marko, rođen 1909. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Katanovci (2217120023)
Miščević (Stojan) Matija, rođen 1917. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Žumberak (2279017269)
Miščević (Stojan) Simo, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Katinovac (2279017362)
Miščević (Teodor) Đuro, rođen 1872. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Katinovac (2279017156)
Miščević (Vasilj) Milinka, rođena 1885. Srpkinja, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Katinovac (2279017286)
Miščević (Vujo) Jelica, rođena 1881. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Katinovac (2763033025)
Miščević (Vujo) Jelica, rođena 1895. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Katinovac (2279017271)
Obradović (Dušan) Ljuban, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (2279017143)
Obradović (Ilija) Đuro, rođen 1923. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Katinovac (2279017220)
Obradović (Ilija) Đuro, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Katinovac (2279017253)
Obradović (Ilija) Miloš, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Katinovac (7038s00386)
Obradović (Ilija) Nikola, rođen 1940. Srbin, poginuo 1942. u zbegu, Petrova gora (2279017222)
Obradović (Ilija) Pavao, rođen 1925. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Katinovac (2279017221)
Obradović (Ilija) Stojan, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Katinovac (2279017254)
Obradović (Janko) Marija, rođena 1900. Srpkinja, umrla 1943. U NOBu, Perna (2279017219)
Obradović (Lazo) Ilija, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Vranogroc (2279017218)
Obradović (Ljuban) Dušan, rođen 1941. Srbin, spaljen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (7038s00382)
Obradović (Ljuban) Đuro, rođen 1941. Srbin, spaljen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (7038s00383)
Obradović (Marko) Ilija, rođen 1908. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Katinovac (2279017251)
Obradović (Matija) Ružica, rođena 1916. Srpkinja, ubijena 1942. kod kuće, Katinovac (2279017142)
Obradović (Mićo) Stojan, rođen 1901. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Katinovac (2279017226)
Obradović (Mile) Dušan, rođen 1915. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Vaganac.nep.div (2279017223)
Obradović (Mile) Ljuban, rođen 1915. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Katinovac (2279017224)
Obradović (Ninko) Dragica, rođena 1941. Srpkinja, spaljena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (7038s00381)
Obradović (Ninko) Marko, rođen 1931. Srbin, spaljen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (7038s00384)
Obradović (Ninko) Petar, rođen 1938. Srbin, spaljen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (7038s00387)
Obradović (Ninko) Sava, rođena 1927. Srpkinja, spaljena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (7038s00388)
Obradović (Ninko) Stanko, rođen 1929. Srbin, spaljen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (7038s00389)
Obradović (Nn) Kata, rođena 1900. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Katinovac (2279017232)
Obradović (Nn) Milica, rođena 1892. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Katinovac (2279017107)
Obradović (Stojan) Ljubica, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (2279017230)
Obradović (Stojan) Milan, rođen 1923. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Katinovac (2279017227)
Obradović (Stojan) Milka, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (2279017229)
Obradović (Stojan) Stevan, rođen 1925. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Katinovac (2279017228)
Obradović (Stojan) Stoja, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (2279017231)
Obradović (Todor) Stanko, rođen 1892. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Katinovac (2279017106)
Oraščanin (Petar) Božica, rođena 1901. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Petrova gora (0576097092)
Oreščanin (Stojan) Dušan, rođen 1928. Srbin, spaljen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (7038s00390)
Oreščanin (Stojan) Ljuban, rođen 1930. Srbin, spaljen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (7038s00391)
Orlić (Miloš) Dragan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Bihać (2279017050)
Orlić (Simo) Kata, rođena 1894. Srpkinja, umrla 1945. u NOBu, Katinovac (2279017051)
Orlić (Simo) Mara, rođena 1888. Srpkinja, ubijena 1942. kod kuće,Katinovac (2279017049)
Poštić (Dmitar) Anka, rođena 1923. Srpkinja, ubijena 1942. U zbegu, Petrova gora (0768015019)
Poštić (Dmitar) Mila, rođena 1925. Srpkinja, ubijena 1942. u zbegu, Petrova gora (0768015020)
Poštić (Dmitar) Nikola, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U zbegu, Petrova gora (0768015021)
Poštić (Nikola) Dmitar, rođen 1918. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Topusko (0768015017)
Poštić (Stojan) Ljubica, rođena 1922. Srpkinja, ubijena 1942. U zbegu, Petrova gora (0768015018)
Radić (Luka) Mićo, rođen 1884. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Katinovac (2279017153)
Radujković (Đuro) Jovan, rođen 1881. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Katinovac (2279017053)
Radujković (Đuro) Mila, rođena 1905. Srpkinja, umrla 1943. U NOBu, Katinovac (2279017115)
Radujković (Ilija) Jeka, rođena 1902. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Katinovac (2279017112)
Radujković (Matije) Marija, rođena 1882. Srpkinja, ubijena 1942. kod kuće, Katinovac (2279017071)
Radujković (Mićo) Ilija, rođen 1909. Srbin, poginuo 1941. U aprilskom ratu 1941 god., Rajlovac (2279017091)
Radujković (Milan) Dragica, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (2279017076)
Radujković (Milan) Đuro, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (2279017080)
Radujković (Milan) Evica, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (2279017077)
Radujković (Milan) Marija, rođena 1936. Srpkinja, spaljena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (7038s00394)
Radujković (Milan) Mika, rođena 1927. Srpkinja, spaljena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (7038s00396)
Radujković (Milan) Milan, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Katinovac (2304007031)
Radujković (Milan) Milka, rođena 1924. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Katinovac (2304007030)
Radujković (Milan) Milka, rođena 1927. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Katinovac (2279017075)
Radujković (Milan) Pavao, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (2279017078)
Radujković (Milan) Radojka, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Katinovac (2304007032)
Radujković (Milan) Stevo, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (2279017079)
Radujković (Mile) Dragica, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (7038s00392)
Radujković (Mile) Jelica, rođena 1913. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Katinovac (2279017064)
Radujković (Mile) Marija, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (7038s00395)
Radujković (Mile) Nikola, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (7038s00397)
Radujković (Mile) Petar, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (7038s00398)
Radujković (Nikola) Ljubica, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (2279017052)
Radujković (Petar) Ljubica, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (7038s00393)
Radujković (Petar) Milan, rođen 1897. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Katinovac (2304007029)
Radujković (Petar) Savo, rođen 1915. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Vaganac.nep.div (2279017068)
Radujković (Sava) Ljubica, rođena 1897. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Katinovac (2304007028)
Radujković (Sava) Ljubica, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1942. kod kuće, Katinovac (2279017074)
Radujković (Stanko) Petar, rođen 1904. Hrvat, ubijen od ustaša 1941. u crkvi, Glina (2279017114)
Radujković (Stevan) Milka, rođena 1903. Srpkinja, umrla 1943. U NOBu, Katinovac (2279017110)
Radujković (Stevan) Miloš, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u crkvi, Glina (2279017111)
Radujković (Stevo) Evica, rođena 1913. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Katinovac (2279017073)
Radujković (Stojan) Ljubica, rođena 1905. Srpkinja, spaljena od ustaša 1942. kod kuće, Katinovac (5024s00859)
Radujković (Vasilj) Inđija, rođena 1897. Srpkinja, umrla 1943. U NOBu, Katinovac (2279017015)
Radujković (Vasilj) Ljubica, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (2279017067)
Radujković (Vasilj) Pepa, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (2279017065)
Radujković (Vasilj) Stana, rođena 1892. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Katinovac (2279017063)
Radujković (Vasilj) Stana, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (2279017066)
Radujković (Vasilj) Stevo, rođen 1882. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Katinovac (2279017070)
Sokolović (Đura) Stevan, rođen 1902. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Sutjeska (0779010005)
Sokolović (Đuro) Petar, rođen 1924. Srbin, poginuo od ustaša 1945. u NOBu, Gospić (2347173005)
Sokolović (Đuro) Stevan, rođen 1903. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Crna gora.nep.d (2279017180)
Sokolović (Marko) Ljubica, rođena 1898. Srpkinja, ubijena 1942. kod kuće, Katinovac (2279017149)
Sokolović (Matija) Mile, rođen 1912. Srbin, ubijen od Nemaca 1941. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemački logor (2279017197)
Sokolović (Mićo) Sava, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (2279017152)
Sokolović (Mile) Milinka, rođena 1941. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Katinovac (2279017164)
Sokolović (Miloš) Milka, rođena 1921. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Katinovac (2279017150)
Sokolović (Nikola) Čedomir, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (7038s00399)
Sokolović (Nikola) Marica, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (7038s00401)
Sokolović (Nikola) Milka, rođena 1884. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Katinovac (2279017151)
Sokolović (Nn) Marica, rođena 1871. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Katinovac (2279017145)
Sokolović (Nn) Vasilj, rođen 1871. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Katinovac (2279017144)
Sokolović (Nn) Vasilj, rođen 1877. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Katinovac (2279017204)
Sokolović (Pavle) Dušan, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Katinovac (7038s00400)
Sokolović (Pavle) Milka, rođena 1929. Srpkinja, spaljena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (7038s00402)
Sokolović (Simo) Ana, rođena 1882. Srpkinja, umrla 1942. u NOBu, Pecka (2279017163)
Sokolović (Stevan) Mila, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u zbegu, Petrova gora (0779010006)
Sokolović (Stevan) Miloš, rođen 1895. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Katinovac (2279017148)
Sokolović (Stevan) Mirko, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (2279017181)
Sokolović (Vujo) Anka, rođena 1887. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Petrova gora (2763033026)
Sokolović (Vujo) Marica, rođena 1877. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Katinovac (2279017205)
Trkulja (Dušan) Mile, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Katinovac (2279017327)
Trkulja (Miloš) Mile, rođen 1899. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Katinovac (2279017325)
Trkulja (Miloš) Mile, rođen 1928. Srbin, umro od tifusa 1943. Kod kuće, Katinovac (7038s00411)
Trkulja (Sima) Kata, rođena 1885. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Katinovac (0407281016)
Trkulja (Simo) Kata, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Katinovac (2279017328)
Trkulja (Simo) Milka, rođena 1899. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Katinovac (2279017326)
Trkulja (Toma) Milka, rođena 1891. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Katinovac (5024s00871)
Vojnović (Dragan) Ljubica, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u zbegu, Petrova gora (2279017296)
Vojnović (Dragan) Mile, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U zbegu, Petrova gora (2279017294)
Vojnović (Dragan) Pero, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u zbegu, Petrova gora (2279017293)
Vojnović (Dragan) Simo, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u zbegu, Petrova gora (2279017295)
Vojnović (Dušan) Ljubica, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Katinovac (2279017307)
Vojnović (Đurđe) Maca, rođena 1880. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Katinovac (2279017291)
Vojnović (Ijija) Mirko, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Veljun.nep.divi (2279017185)
Vojnović (Luka) Sava, rođena 1907. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Pećka u zbjegu (2279017299)
Vojnović (Mile) Boja, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Petrova gora (2279017292)
Vojnović (Nn) Matija, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. u crkvi, U glini (2333052024)
Vojnović (Nn) Milinka, rođena 1888. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Katinovac (2279017188)
Vojnović (Pavle) Nikola, rođen 1897. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Katinovac (2279017206)
Vojnović (Petar) Milinka, rođena 1884. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Petrova gora (2279017280)
Vojnović (Sava) Ilija, rođen 1888. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Petrova gora (2279017187)
Vojnović (Simo) Stevan, rođen 1896. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Katinovac (2279017183)
Vojnović (Stevan) Pava, rođena 1927. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Katinovac (2279017184)
Vojnović (Stevo) Mile, rođen 1899. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Katinovac (2279017277)
Vojnović (Stevo) Milinka, rođena 1871. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Katinovac (2279017278)
Vojnović (Stevo) Pavao, rođen 1880. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Velika kladuša (2279017290)
Vojnović (Vujo) Evica, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Petrova gora (2279017186)
Vojnović (Vujo) Stevan, rođen 1937. Srbin, umro od tifusa 1943 kod kuće, Katinovac (2279017281)
Vorkapić (Gajo) Milka, rođena 1907. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Crni Potok (2279017043)
Vorkapić (Ilija) Vujo, rođen 1869. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina (2279017039)
Vorkapić (Janko) Milan, rođen 1888. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Katinovac (2279017046)
Vorkapić (Jovan) Mile, rođen 1923. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Plaški (2279017030)
Vorkapić (Jovan) Toma, rođen 1893. Srbin, umro 1943. u NOBu, Vorkapić salo (2279017031)
Vorkapić (Jovan) Vujo, rođen 1870. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Staroselo (2268038120)
Vorkapić (Mako) Savo, rođen 1903. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Cetingrad.n.div (2279017182)
Vorkapić (Mile) Danica, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1941. U zbegu, Glamoč (2279017167)
Vorkapić (Nikola) Danica, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (7038s00404)
Vorkapić (Nikola) Mila, rođena 1905. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Katinovac (2279017027)
Vorkapić (Nikola) Mile, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Ponikvari (0578103052)
Vorkapić (Nikola) Nedeljko, rođen 1936. Srbin, nestao 1943. nepoznato, Duvno (0578103053)
Vorkapić (Nikola) Sava, rođena 1936. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. u zbegu, Glamoč (7038s00412)
Vorkapić (Nn) Ana, rođena 1872. Srpkinja, ubijena 1942. kod kuće, Katinovac (2279017007)
Vorkapić (Nn) Mika, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1942. kod kuće, Katinovac (2279017032)
Vorkapić (Nn) Ružica, rođena 1869. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Katinovac (2279017014)
Vorkapić (Pajo) Dušan, rođen 1926. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Katinovac (2279017041)
Vorkapić (Pajo) Mila, rođena 1938. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. U zbegu, Crni Potok (2279017044)
Vorkapić (Pajo) Slavka, rođena 1939. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. u zbegu, Crni Potok (2279017045)
Vorkapić (Pajo) Slavko, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Katinovac (2279017042)
Vorkapić (Petar) Marica, rođena 1907. Srpkinja, ubijena 1943. U zatvoru, Ogulin (2279017047)
Vorkapić (Simo) Anka, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (2279017028)
Vorkapić (Simo) Petar, rođen 1898. Srbin, umro 1943. u NOBu, Vorkapić selo (2279017016)
Vorkapić (Simo) Savo, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Katinovac (2279017029)
Vorkapić (Stevan) Nikola, rođen 1900. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Glamoč (2279017165)
Vorkapić (Stojan) Milka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u zatvoru, Ogulin (2279017048)
Vorkapić (Tomo) Dragica, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (2279017033)
Vorkapić (Tomo) Jovan, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (2279017034)
Vorkapić (Tomo) Kata, rođena 1888. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Katinovac (2279017038)
Vorkapić (Tomo) Ljuba, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (2279017036)
Vorkapić (Tomo) Marko, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (2279017035)
Vorkapić (Vujo) Jovan, rođen 1888. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Topusko (2279017037)
Vorkapić (Vujo) Slavka, rođena 1939. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. u zbegu, Crni Potok (7038s00413)
Vucetič (Mirko) Kći, rođena 9999. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Petrova gora (1684005007)
Vucetič (Mirko) Sin, rođen 9999. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Petrova gora (1684005006)
Vucetič (Nn) Ljubica, rođena 9999. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Petrova gora (1684005004)
Vucetič (Nn) Mirko, rođen 1919. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, 13 Prol.bri. korduna (1684005003)
Vučetić (Blagoje) Mileva, rođena 1894. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Katinovac (2279017302)
Vučetić (Dragan) Stevan, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Nepoznato (2279017300)
Vučetić (Jovan) Mile, rođen 1914. Srbin, umro 1943. u NOBu, Žumberak (0577098052)
Vučetić (Marko) Mirko, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2634021012)
Vučetić (Marko) Sava, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u zbegu, Glamoč (2279017170)
Vučetić (Marko) Stanica, rođena 1926. Srpkinja, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Glamoč (2279017169)
Vučetić (Marko) Stanko, rođen 1931. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u zbegu, Glamoč (2279017171)
Vučetić (Mile) Dragica, rođena 1928. Srpkinja, spaljena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (0577098007)
Vučetić (Mile) Marko, rođen 1889. Srbin, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Glamoč (2279017168)
Vučetić (Mile) Nikola, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Katinovac (0577098008)
Vučetić (Miloš) Ljubica, rođena 1915. Srpkinja, umrla 1943. U NOBu, Katinovac (2279017303)
Vučetić (Mirko) Bogdan, rođen 1941. Srbin, umro od gladi 1942. U zbegu, Petrova gora (7038s00417)
Vučetić (Petar) Rade, rođen 1900. Srbin, poginuo 1941. U aprilskom ratu 1941 god., Petrova gora (2279017298)
Vučetić (Petar) Tomana, rođena 1883. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Katinovac (2279017279)
Vučetić (Rade) Dušan, rođen 1926. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Beograd (2279017297)
Vučetić (Simo) Mile, rođen 1893. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U direktnom teroru, Katinovac (0577098006)
Vučetić (Stanko) Milka, rođena 1920. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Nepoznato (2279017301)
Žigić (Ljuban) Stoja, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (2279017085)
Žigić (Nikola) Marica, rođena 1905. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Katinovac (2279017084)
Žigić (Petar) Jelica, rođena 1882. Srpkinja, ubijena 1942. kod kuće, Katinovac (2279017082)
Žigić (Petar) Stojan, rođen 1927. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Katinovac (2279017083)
Žigić (Petar) Stojan, rođen 1928. Srbin, spaljen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Katinovac (7052s00014)
Žigić (Simo) Mile, rođen 1882. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Katinovac (2279017081)
Žuna (Marko) Nikola, rođen 1882. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Katinovac (2279017194)
Žuna (Matija) Milka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1942. kod kuće, Katinovac (2279017195)
Žuna (Miloš) Milan, rođen 1904. Srbin, umro 1943. u NOBu, Katinovac (2279017193)
Žuna (Stevan) Božica, rođena 1882. Srpkinja, umrla 1942. u NOBu, Katinovac (2279017196)

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *