Nema stida u Hrvata: Prva godina Jasenovca

ČLANAK POD NASLOVOM „GODINU DANA RADA SABIRNIH LOGORA USTAŠKE OBRANE“ — O KONCENTRACIONOM LOGORU JASENOVAC OD 9. SEPTEMBRA 1942. GODINE

 

NJIHOV PRIJAŠNJI RAD BILA JE POLITIKA — SADAŠNJA NASA POLITIKA JEST RAD

Vrlo uspjela izložba Ustaške obrane na velesajmu Zagrebačkog Zbora.

 

— Ljudi, koji su prije radili protiv probitaka hrvatskog naroda rade sada kao zatočenici u njegovu korist „Godinama sjedili su Zidovi, slobodni zidari i razni njima slični ljudi na grbači hrvatskog naroda. Oni su se usisali u živo narodno tielo želeći da izrabe hrvatski narod do krajnjih mogućnosti, a sebi na korist.

Bila je to mora, koja je težko pritiskala sve naše narodne slojeve, mora protiv koje je bila nemoguća borba, jer su im oni, koji su vladali tada Hrvatskom išli u svemu na ruku, surađujući s njima uvijek, kada je trebalo učiniti nešto na štetu hrvatskog naroda.

 

Kada je dana 10. travnja 1941. Poglavnik uzpostavio Nezavisnu Državu Hrvatsku kucnuo je neprijateljima hrvatskog naroda posljednji sat. Mnogi su od njih zatočeni, što je ne samo shvatljivo nego i prieko potrebno, kako ne bi više činili narodu od kojeg su godinama življeli nikakove štete. Hrvatski ustaški pokret pogodio je hrvatske neprijatelje, učinio ih neškodljivim, te su se mnogi od njih, koji su još nedavno živjeli u slasti i lasti, a da nisu nikada ništa radili našli u skupnim logorima Ustaške obrane, gdje su imali prilike upoznati se s radom. Oni, koji su prije živjeli od žuljeva naroda, kojeg su nemilosrdno izrabljivali na svakom koraku privedeni su radu, koristnom radu, te im je dana prilika, da se na taj način oduže narodu od kojeg su do tada imali samo koristi, a nisu mu ništa dali. Među tim ljudima nalaze se i bivši politikanti, ljudi, kojima je jedini njihov rad bila politika, ali takova politika, koja je bila uperena protiv probitaka hrvatskog naroda.

U Ustaškoj Hrvatskoj je naprotiv politika rad i uvijek samo rad, pa su se s time morali makar i protiv volje upoznati zatočenici u sabirnim logorima.

 

Radovi sabirnih logora na izložbi Zagrebačkog Zbora

 

U okviru jesenjeg velesajma Zagrebačkog Zbora, koji je otvoren prošle subote, priredila je Ustaška obrana nadasve uspjelu izložbu pod naslovom: Godinu dana rada sabirnih logora Ustaške obrane, a pod geslom: Njihov prijašnji rad bila je politika, sadašnja naša politika jest rad. Izložba je smještena u izvornoj baraci, koja služi kao nastamba zatočenicima u logorima.

 

Baraka je izvana ograđena žicom, a na svakom kraju postavljena je stražarnica u kojoj ustaše čuvaju stražu. Išlo se je naime zatim, da se dobije što vjernija slika i da sve bude onako uređeno kao i u sabirnim logorima.

 

Na ulazu u baraku u kojoj je smještena izložba nalazi se ustaški grb, a ispod njega nadpis: „Sve za Poglavnika — Ustaška obrana.“ Unutrašnjost same barake izpunjena je s brojnim snimkama, crtežima,

modelima, te najraznovrsnijim stvarima, koje se izrađuju u sabirnim logorima, a iz kojih se razabire obseg rada u samim logorima. Možemo mirne duše ustvrditi, da gotovo i nema niti jednog obrtnog područja,

koje nije zastupano. Zatočenici pod nadzorom stručnjaka Ustaške obrane bili su djelatni na brojnim područjima, izrađivali su najraznovrsnije predmete, jednom rječju radili su sve ne samo za potrebe sabirnih logora i Ustaške obrane uobće već i mnoge predmete, koji će biti stavljeni u prodaju.

 

Izradili su tako veoma uspjela kola za prevoz hrane vojničarima na položaju. Ta kola su veoma prikladna. U njih je upregnut jedan konj, a mogu prevoziti hranu za 400 osoba. Izradili su zatim mala ručna kolica

za prevoz građevnog tvoriva, zatim poslovnički pribor, pisaće stolce, ormare, stolice, obložene kožom, pa je svaki pojedini predmet najpomnije izrađen, tako da ne zaostaje za proizvodima i najboljih vlastničkih radionica.

 

Izloženi su zatim modeli brojnih zgrada u logorima, koje se grade. Valja naime znati, da se ide za postepenim uklanjanjem svih drvenih baraka u logorima, koje će biti zamienjene zidanim zgradama. Tako se gradi velika električna središnjica u Jasenovcu, koja će imati 420 KS. Sagradit će se zatim skladišta i brojne ostale zgrade. Tako je sazidana logorska kuhinja sa blagovaonicom, a postoji i posebna zgrada za mlin I pekaru.

 

Uz ove modele, koji su izrađeni iz sadre poredani su keramički proizvodi, koje su izradili sami zatočenici. Među tim radovima iztiče se jedna skupina ustaša za vrieme borbe, a izrađeni su još i drugi veoma ukusni predmeti.

 

U sabirnim logorima postoji vlastita proizvodnja drvenog ugljena i kreča kao i proizvodnja sapuna za potrebe vojske i zatočenika. Izloženi su tako uzorci sapuna za pranje i sapuna za brijanje.

 

U sabirnim logorima izrađuju se sve vrste ljepila, a na izložbi su izloženi također i četkarski radovi zatočenika, od najjednostavnijih četki do najfinijih, koje će biti stavljene u prodaju. Zatočenici su izradili razne bačve i užeta, pa su također izloženi pojedini uzorci.

 

U sabirnim logorima postoje vlastite ekonomije, koje su najsuvremenije uređene. Na izložbi u Zboru izloženi su pojedini proizvodi tih ekonomija, a osobito su upali u oči fino priređeni med, pekmez, kao i brojno voće i povrće.

 

Zatočenici proizvode rublje za čarkare, dočastnike kao i častnike kao i za vlastitu potrebu, zatim dječja odijela, a postoji također i velika krojačnica, u kojoj se izrađuju vojnička i zatočenička odijela. Zatočenici su osim toga izradili vlastite vreće, a velika se pažnja posvetila preradbi konoplja.

 

Knjigoveznica u sabirnim logorima uvezuje knjige i to počam od najjednostavnijih do najfinijih uveza. Imade nekoliko veoma ukusnih uveza u koži.

 

Proizvodnji koža posvećuje se veoma velika pažnja. Kože se prerađuju, a zatim se prave razni proizvodi počam od najfinijih čizama i cipela do obične obuće.

 

Prva strojnica izrađena u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj

 

je izišla iz puškarske radionice sabirnog logora u Jasenovcu. Ta strojnica je već iskušana u borbi i pokazala se veoma dobrom. Isto su tako prerađene obične puške (karabinke) na taj način da umjesto pet mogu u skladište primiti deset naboja. Izrađeno je i ostalo automatsko oružje, u prvom redu samokresi.

 

Zeljeznarskoj struci posvećena je dolična pažnja, te su izrađeni u radionicama čvrsti brodarski lanci, koji su iskušani a također i obični lanci. Isto su tako izrađeni lukovi za pile, kojima se pili željezo.

 

Izložena je veoma bogata zbirka borbenih noževa, koji su izrađeni također u sabirnim logorima, u istim radionicama izrađeno je i razno oruđe. Proizvode se osim toga i spremnice za strojnice i samokrese.

 

Drveni i košarački obrt je na velikoj visini. Spomenuli smo već neke proizvode stolarije, a u njima se izrađuju i svi ostali drveni predmeti, a među ostalim i kundaci za puške. Izrađene su veoma ukusne košarice za voće, te okviri za nošenje crijepova.

 

Kao novost upada u oči patent-služnik za skidanje cipela. Isto je tako izrađen novi uzorak košnice, mnogo prikladnije od svih dosadašnjih. Svaki odjel izložbe je popraćen sa snimkama i crtežima, koje su izradili zatočenici, a također i osnovama pojedinih radova, koje su također izradili inženjeri-zatočenici, razumije se pod nadzorom stručnjaka Ustaške obrane.

 

Zatočenici sagradili savski obranbeni nasip Iztakli smo, da zatočenici izvode sve radove, koje je potrebno raditi, jednom riječi sve što treba učiniti, pa su tako među ostalim sagradili i veliki obranbeni nasip, jer je rijeka Sava baš kod Jasenovca prouzročila često veće poplave. Novi nasip je dugačak 1.403 metra, a gornja širina iznosi 6 m, tako da služi kao cesta. U ciglih devet tjedana prebačeno je 56.000 kub. met. zemlje i osiguran odvod vode. Taj nasip je sagrađen upravo uzorno, tako da u cijelosti odgovara svrsi.

 

Zatočenici su bili zaposleni i na svim ostalim terenskim radovima, pa su napravili i vlastito savsko pristanište u koje stane veći broj čamaca i riječnih brodica. Zatočenici grade sami pojedine zgrade u logoru, te su napravili među ostalim logorsku bolnicu, dok se druga veća bolnica nalazi u samom mjestu.

 

Načelo, koje se provodi sustavno u logorima je to, da se svaki zatočenik zaposli u svojoj struci. To načelo pokazalo se veoma dobrim, pa su na taj način postignuti vidljivi uspjesi. Radi se onako kako to zahtijevaju potrebe, pa će vremenom nestati sve drvene barake u logorima i bit će zamijenjene zidanim zgradama.

 

Izložba godinu dana sabirnih logora Ustaške obrane privukla je među posjetiocima ZZ najveću pažnju. Drvena zgrada u kojoj je smještena izložba neprestano je dobro posjećena i posjetioci razgledavaju pojedine dijelove izložbe s osobitim zanimanjem. Svima je na taj način pokazano, kako se u sabirnim logorima radi neprestano, obavljaju se svi potrebni poslovi. Izgrađuju se svi predmeti, koji su potrebni, a kao primjer navodimo, da će se započeti i sa zidanjem peći za potrebe logora, jer se prikladne peći nisu mogle inače nabaviti.

 

Zatočenici, koji su nekada zgrtavali novac i koristili se krvavim žuljevima hrvatskih radnika, rade danas sami, rade sustavno i na taj način se odužuju hrvatskom narodu, kojeg su godinama izrabljivali.“

 

Ustaške novine “Hrvatski narod” od 9. septembra 1942.

Antun Miletić “Koncentracioni logor Jasenovac” knjiga 1, str. 440-443.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *