Popovac Voćinski

Popovac je 1931 godine imao 359 stanovnika, a 1948 godine imao je 149 stanovnika. 1991g imao je 43s (Srba 41 i ostalih 2), a 2001g 2 stanovnika.

Branković (Jovo) Nikola, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2338109016)
Dakić (Drago) Sena, rođena 1941. Srpkinja, zaklana od ustaša 1943. kod kuće, Popovac voćinski (2367062009)
Dakić (Drago) Tomo, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1943. Kod kuće, Popovac voćinski (2367062007)
Dakić (Mile) Simo, rođen 1889. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2341147006)
Dakić (Mile) Tomo, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U direktnom teroru, Popovac (2341147003)
Dakić (Milutin) Draga, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Popovac voćinsk (2367062008)
Dakić (Neđo) Ljubica, rođena 1893. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Popovac (2341147005)
Dakić (Nn) Milena, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Popovac voćinski (2341147002)
Dakić (Tanasije) Dragica, rođena 1918. Srpkinja, zaklana od ustaša 1943. u direktnom teroru, Popovac (2341147004)
Grubać (Arsen) Ljuba, rođena 1895. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2370077021)
Ivčić (Gavro) Savo, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5101s00014)
Ivčić (Jeka) Ana, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2116053030)
Ivčić (Jovo) Ljuba, rođena 1913. Srpkinja, ubijena 1942. u logoru, Osijek (2116053032)
Ivčić (Lazo) Jela, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2116053035)
Ivčić (Ljubo) Tomo, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5101s00015)
Ivčić (Savo) Gavrilo, rođen 1889. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5101s00013)
Ivčić (Stanko) Dušan, rođen 1919. Srbin, poginuo od Nemaca 1943. na prinudnom radu, Nemačka (2366059012)
Ivčić (Stanko) Jovo, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2366059013)
Ivčić (Stojan) Lazo, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2116053031)
Ivčić (Stojan) Stanko, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2366059011)
Ivičić (Aleksa) Pero, rođen 1931. Srbin, poginuo 1945. nepoznato, Lisičine (2367063037)
Ivičić (Ana) Ruža, rođena 1915. Srpkinja, spaljena 1942. U direktnom teroru, Popovac (2367063050)
Ivičić (Andrija) Milica, rođena 1895. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2367063062)
Ivičić (Božo) Milenko, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U zatvoru, Zolenci (2367063038)
Ivičić (Gabrijel) Pero, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5101s00018)
Ivičić (Gavro) Ana, rođena 1893. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Popovac (2367063049)
Ivičić (Gavro) Pero, rođen 1897. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2367063048)
Ivičić (Ilija) Đuka, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2397006024)
Ivičić (Ilija) Ilija, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2367063061)
Ivičić (Ilija) Savo, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2367063060)
Ivičić (Ilija) Tomo, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2367063059)
Ivičić (Joco) Draginja, rođena 1894. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Selo Popovac (2367063039)
Ivičić (Joco) Radojka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Osijek (2116053033)
Ivičić (Jovo) Ana, rođena 1893. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5101s00016)
Ivičić (Jovo) Ljuba, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00017)
Ivičić (Lazo) Savo, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7041s00320)
Ivičić (Lazo) Vid, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2367063020)
Ivičić (Marta) Savka, rođena 1926. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Popovac voćinsk (2367063034)
Ivičić (Mile) Jula, rođena 1901. Srpkinja, ubijena 1942. kod kuće, Popovac voćinsk (2367063017)
Ivičić (Mile) Ljuba, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2370077015)
Ivičić (Milica) Persa, rođena 1897. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942.u logoru, Stara gradiška (2367063069)
Ivičić (Nikola) Draga, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (2367063032)
Ivičić (Nikola) Jela, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (2367063033)
Ivičić (Nikola) Savo, rođen 1928. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Hum varoš (2367063031)
Ivičić (Nn) Marko, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2397006023)
Ivičić (Pero) Joka, rođena 1883. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2367063019)
Ivičić (Pero) Stevo, rođen 1917. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2367063047)
Ivičić (Pero) Tomo, rođen 1922. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Lom -sekulinac (2367063053)
Ivičić (Ruža) Drena, rođena 1938. Srpkinja, spaljena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Popovac voćinski (2367063051)
Ivičić (Ruža) Nada, rođena 1936. Srpkinja, spaljena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Popovac voćinski (2367063052)
Ivičić (Savo) Gojko, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Virovitica (2370077016)
Ivičić (Savo) Pero, rođen 1928. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Orahovica (2370077017)
Ivičić (Savo) Savo, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2370077014)
Ivičić (Savo) Vlajko, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (2370077018)
Ivičić (Stanko) Angela, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2367063067)
Ivičić (Stanko) Angelina, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (2362038119)
Ivičić (Stanko) Dušan, rođen 1922. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Gross rosen (2362038170)
Ivičić (Stanko) Milka, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2367063066)
Ivičić (Stanko) Stevo, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2367063068)
Ivičić (Stanko) Stevo, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2362038117)
Ivičić (Stevan) Aleksa, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2367063036)
Ivičić (Stevo) Branko, rođen 1920. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Popovac voćinsk (2367063016)
Ivičić (Stevo) Pava, rođena 1893. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1944. u logoru, Neuengamme (2367063058)
Ivičić (Stevo) Stanko, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2362038118)
Ivičić (Stevo) Stanko, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2367063070)
Ivičić (Stevo) Vid, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. Kod kuće, Popovac voćinski (2367063015)
Ivičić (Stojan) Persa, rođena 1889. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1945. u logoru, Zagreb (2362038120)
Ivičić (Vid) Stevo, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2367063018)
Karoaloš (Miloš) Smilja, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00069)
Majstorović (Marko) Pajo, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00280)
Majstorović (Stanko) Stanko, rođen 1874. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00281)
Majstorović (Stanko) Stevo, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00283)
Maričić (Aleksa) Joco, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2367063003)
Maričić (Ignjatije) Smilja, rođena 1896. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2367063004)
Marinčić (Aleksa) Katinka, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00314)
Marinčić (Đuro) Ana, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2367063005)
Marinčić (Ignjatija) Pajo, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942 u logoru, Stara gradiška (5101s00313)
Marinčić (Jela) Sofija, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00559)
Marinčić (Lazo) Milan, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2367063041)
Marinčić (Lazo) Tejo, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2831034043)
Marinčić (Petar) Smiljana, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2367063040)
Marinčić (Rade) Draginja, rođena 1877. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00312)
Marinčić (Sovo) Neđo, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5101s00315)
Marinčić (Stanko) Lazo, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2367063042)
Marinčić (Stanko) Stevo, rođen 1892. Srbin, poginuo 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, Lisičine (2337088013)
Marinčić (Stevo) Gojko, rođen 1936. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2367062016)
Marinčić (Stevo) Jurko, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7041s00558)
Marinčić (Stevo) Savka, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2367062017)
Marinčić (Stevo) Stevo, rođen 1919. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Pivnice (2337088012)
Marinčić (Tejo) Ignatije, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2831034042)
Marinčić (Tejo) Radojka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2831034044)
Marunčić (Joco) Joco, rođen 1877. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5101s00328)
Milardžić (Mavro) Stojan, rođen 1913. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Zmajevac,voćin (2426091002)
Milovdić (Bosa) Stanko, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5101s00380)
Mutavdžić (Antonije) Soka, rođena 1884. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2367063023)
Mutavdžić (Ignjatije) Đeko, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2367063022)
Mutavdžić (Ignjatije) Marko, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2367063024)
Mutavdžić (Ilija) Stoja, rođena 1896. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00420)
Mutavdžić (Jovo) Latinka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2367063012)
Mutavdžić (Marko) Savo, rođen 1910. Srbin, ubijen 1943. kod kuće, Popovac (2366059014)
Mutavdžić (Mićan) Jure, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00658)
Mutavdžić (Mile) Stoja, rođena 1893. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2367063021)
Mutavdžić (Miloš) Kata, rođena 1891. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0395079015)
Mutavdžić (Miloš) Kata, rođena 1897. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00417)
Mutavdžić (Pero) Stanko, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2367063011)
Mutavdžić (Sava) Marko, rođen 1883. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0395079014)
Mutavdžić (Savo) Stanko, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2367063045)
Mutavdžić (Savo) Stanko, rođen 1888. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Donji miholjac (2338109019)
Mutavdžić (Srdija) Ljubica, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2367063013)
Mutavdžić (Stanko) Drena, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2367063035)
Mutavdžić (Stanko) Petar, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2367063010)
Mutavdžić (Zaharije) Pero, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00637)
Mutavđić (Božo) Milka, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Tenja (2370077044)
Mutavđić (Božo) Nikola, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Tenja (2370077042)
Mutavđić (Božo) Stanko, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Tenja (2370077043)
Mutavđić (Pero) Branko, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Tenja (2370077047)
Mutavđić (Pero) Slavko, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Tenja (2370077048)
Mutavđić (Savo) Jula, rođena 1891. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2370077041)
Mutavđić (Savo) Stanko, rođen 1886. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Tenja (2370077040)
Mutavđić (Simo) Vaso, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Orljovac (2366061014)
Mutaveđić (Stanko) Petar, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2366061009)
Mutavodrić (Ignjatije) Đuro, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00424)
Mutavodrić (Pero) Dušan, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00423)
Mutavolić (Marko) Savo, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00422)
Muzolinović (Ignjatije) Gojko, rođen 1877. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00425)
Novaković (Ljuboje) Joco, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0849034022)
Novaković (Ljuboje) Milan, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0849034021)
Novaković (Pero) Jovo, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U zatvoru, Zdenci (2367063002)
Novaković (Petar) Ljuboja, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0849034020)
Novaković (Petar) Ljuboja, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2366061056)
Novaković (Petar) Pero, rođen 1907. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Sladojevići (2367063001)
Petković (Ignjatija) Pavo, rođen 1908. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Nepoznato (2175081023)
Petković (Luka) Bojana, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2370076032)
Petković (Luka) Savo, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (2367063030)
Petković (Milan) Milan, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2370076031)
Petković (Milan) Smilja, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2370076030)
Petković (Savo) Nikola, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2367063026)
Petković (Savo) Pajo, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2367063027)
Petković (Savo) Savo, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2367063029)
Petković (Savo) Stojan, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2367063028)
Petković (Savo) Tode, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2367063025)
Popović (Marko) Stevo, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2367063043)
Popović (Stevo) Lazo, rođen 1929. Srbin, poginuo 1942. nepoznato, Lisičine (2367063044)
Radojević (Pero) Jeka, rođena 1889. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2366061013)
Radojević (Pero) Julka, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00614)
Radojević (Pero) Stanko, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00615)
Radojević (Pero) Stevo, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2366061012)
Radojević (Vid) Stanko, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2366061011)
Stojanović (Lazo) Ljubica, rođena 1884. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2367063065)
Stojanović (Savo) Pero, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2341147010)
Stojanović (Savo) Stevo, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2367063063)
Stojanović (Stevo) Ljubica, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2370077058)
Stojković (Gavro) Pero, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2341147008)
Stojković (Gavro) Rade, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2367063009)
Stojković (Lazo) Latinka, rođena 1883. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2367063014)
Stojković (Mile) Kata, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2367063008)
Stojković (Nn) Ljubica, rođena 1895. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2341147009)
Stojković (Pero) Stojan, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2341147007)
Stojković (Rade) Milka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2367063006)
Stojković (Rade) Rajko, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2367063007)
Stojković (Stanko) Jovanka, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Nepoznato (2175081027)
Stojković (Stanko) Nenad, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Tenja (2175081028)
Stojković (Stanko) Predrag, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Tenja (2175081025)
Stojković (Stojan) Joco, rođen 1892. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Lisičine (2369075006)
Stojković (Stojan) Stanko, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Tenja (2175081026)
Uskoković (Pero) Branko, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s01043)

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *