Роквићи страдали у НДХ

BenkovacKožlovacRokvić (Nikola) Adam, rođen 1908. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Rijeka (2601026015)
BenkovacKožlovacRokvić (Stevan) Kosa, rođen 1904. Srbin, ubijen 1944. u direktno  teroru, Kod Podgrada (2601026014)
Bosanska KrupaBosanska KrupaRokvić (Špiro) Stojan, rođen 1918. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Fruška gora (1456045027)
Bosanska KrupaGornja SuvajaRokvić (Bogdan) Mile, rođen 1941. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u nemačkoj ofanzivi, Bosanski Petrovac (2835049019)
Bosanska KrupaGudavacRokvić (Branko) Božo, rođen 1941. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u zbegu, Drvar (2835049013)
Bosanska KrupaLjusinaRokvić (Ilija) Ilinka, rođena 1920. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Dvor na uni (1341010063)
Bosanska KrupaLjusinaRokvić (Mihailo) Smilja, rođena 1901. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Nepoznato (0059008028)
Bosanska KrupaLjusinaRokvić (Pero) Anica, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Ljusina (5002s01181)
Bosanska KrupaLjusinaRokvić (Stojan) Miloš, rođen 1926. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Nepoznato (0059008029)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Andrija) Đuro, rođen 1891. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Bosanska krupa (0772035053)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Anica) Vladimir, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Ćojluk (7052s00344)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Bogdan) Anđa, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od Muslima 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00900)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Bogdan) Đuro, rođen 1938. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00899)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Bogdan) Mara, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Perna (5015s01550)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Bogdan) Vukosava, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (5065s00063)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Boško) Bogdan, rođen 1942. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00898)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Boško) Mara, rođena 1925. Srpkinja, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Drvar (2835049012)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Branko) Branko, rođen 1893. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Bosanska krupa-crno jezer (5065s00061)
Bosanska KrupaPernaRokvić (David) Đuro, rođen 1882. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U nemačkoj ofanzivi, Grmeč (5015s01552)
Bosanska KrupaPernaRokvić (David) Marko, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Bosanska krupa (5015s01551)
Bosanska KrupaPernaRokvić (David) Milan, rođen 1908. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Lašinovci (0376049122)
Bosanska KrupaPernaRokvić (David) Mirko, rođen 1913. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Lašinovci (0376049124)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Dušan) Spasenija, rođena 1941. Srpkinja, poginula 1942. U zbegu, Grmeč (0386011021)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Dušan) Vojislav, rođen 1939. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (0386011022)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Đara) Mićo, rođen 1909. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Bosanska krupa (0772035054)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Đura) Miloš, rođen 1910. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Perna (0795009007)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Đura) Miloš, rođen 1923. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Krupa (0774044039)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Đurađ) Petra, rođena 1904. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Zemun Sajmište (0669021031)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Đuro) Miloš, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Bosanska krupa (5015s01547)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Jovan) Bika, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, Bosanska krupa (0772035051)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Jovan) Đuro, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Bosanska krupa (5015s01546)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Jovo) Vukosava, rođena 1913. Srpkinja, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Bos. Petrovac (2835049020)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Jovo) Vukosava, rođena 1914. Srpkinja, umrla 1943. nepoznato, Suvaja (1351043093)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Lakan) Boja, rođena 1907. Srpkinja, umrla 1943. nepoznato, Bosanska krupa (1351043094)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Lazo) Trivun, rođen 1896. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Perna (0386005076)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Mićo) Branko, rođen 1934. Srbin, nestao 1945. Nepoznato Nepoznato (0772035052)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Mićo) Gojko, rođen 1936. Srbin, ubijen od Muslima 1943. U nemačkoj ofanzivi, Grmeč (0772035050)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Miladin) Sava, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. nepoznato, Nepoznato (0387017027)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Milan) Marko, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Bosanska krupa (5015s01553)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Milan) Žarko, rođen 1942. Srbin, umro od tifusa 1943. U zbegu, Bosanski Petrovac (0376049121)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Miloš) Branko, rođen 1936. Srbin, umro 1942. u zbegu, Grmeč (0774044040)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Miloš) Gojko, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Perna, bosanska krupa (0795009010)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Mirko) Savka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u nemačkoj ofanzivi, Bosanski Petrovac (0376049123)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Nn) Bika, rođena 1924. Srpkinja, ubijena 1941. kod kuće, Perna (0774044037)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Nn) Dragojla, rođena 1915. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Perna (0795009008)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Nn) Đuro, rođen 1912. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Krupa (0774044038)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Obrad) Bogdan, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Gospić (5015s01549)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Obrad) Risto, rođen 1915. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Gor.žirovac (0432032031)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Pavle) Đuro, rođen 1930. Srbin, ubijen od Muslima 1943. U nemačkoj ofanzivi, Grmeč (0669021032)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Pero) Bogdan, rođen 1912. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Bosanska krupa (1351043088)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Pero) Dušan, rođen 1925. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Manjača (2835049017)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Pero) Dušan, rođen 1928. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Šarplanina (1351043090)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Pero) Marko, rođen 1925. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Srnetica (2835049016)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Pero) Marko, rođen 1928. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Ribnik (1351043089)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Pero) Mile, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Bosanska krupa-crno jezer (5065s00062)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Petar) Mile, rođen 1912. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Bos.krupa (0386005070)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Stevan) Dušan, rođen 1901. Srbin, ubijen 1941. U masovnom pokolju, Perna (0386011020)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Svetko) Sava, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u zbegu, Grmeč (0386011043)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Svetko) Stevo, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U zbegu, Grmeč (0386011044)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Tešan) Svetko, rođen 1898. Srbin, ubijen 1941. U masovnom pokolju, Bos.krupa (0386011042)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Tešo) Pero, rođen 1860. Srbin, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Bosans. Petrova (2835049014)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Tešo) Pero, rođen 1877. Srbin, umro 1943. nepoznato, Suvaja (1351043087)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Todo) Boja, rođena 1934. Srpkinja, umrla od zime 1943. U zbegu, Grmeč (7010s00901)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Todo) Mira, rođena 1940. Srpkinja, umrla od zime 1943. U zbegu, Grmeč (7010s00902)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Todo) Stoja, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u nemačkoj ofanzivi, Bosanska krupa (1351043095)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Todo) Vesna, rođena 1936. Srpkinja, umrla od zime 1943. U zbegu, Grmeč (7010s00903)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Trivun) Ilinka, rođena 1920. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Perna (0386005077)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Vice) Mika, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Pištaline (5015s01548)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Vid) Branko, rođen 1916. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Sanski most (0409321005)
Bosanska KrupaPernaRokvić (Vito) Miladin, rođen 1910. Srbin, umro 1943. u NOBu, Jelanovci (0387017026)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (David) Sava, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Nepoznato (0672028098)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Đura) Mile, rođen 1921. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Pištaline (0774044021)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Đuro) Boja, rođena 1938. Srpkinja, spaljena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Pištaline (7011s00098)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Đuro) Gojko, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Pištaline (5015s01816)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Đuro) Gojko, rođen 9999. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Pištaline (1350042223)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Đuro) Ljuba, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. nepoznato, Dobro selo (1348039123)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Đuro) Manja, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Pištaline (1350042224)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Đuro) Mara, rođena 1934. Srpkinja, spaljena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Pištaline (7011s00114)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Đuro) Mile, rođen 1936. Srbin, spaljen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Pištaline (7011s00116)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Đuro) Milka, rođena 1910. Srpkinja, spaljena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Pištaline-kuća g.rokvića (5065s00270)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Đuro) Radojka, rođena 1935. Srpkinja, spaljena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Pištaline (7011s00115)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Đuro) Stana, rođena 1930. Srpkinja, spaljena od ustaša 1941. u  masovnom pokolju, Pištaline (7011s00113)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Đuro) Stoja, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Pištaline (5015s01815)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Gojko) Nevenka, rođena 1940. Srpkinja, spaljena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Pištaline (7050s00258)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Gojko) Smilja, rođena 1903. Srpkinja, spaljena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Pištaline-kuća g.rokvića (5065s00264)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Gojko) Stana, rođena 1936. Srpkinja, spaljena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Pištaline (7011s00086)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Gojko) Vid, rođen 1925. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Cazin (0672028108)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Gojko) Vojin, rođen 1938. Srbin, spaljen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Pištaline (7050s00259)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Golub) Mika, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Pištaline (5015s01824)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Grujo) Dara, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Pištaline (1350042233)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Grujo) Jovo, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Pištaline (0550021111)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Grujo) Mara, rođena 1930. Srpkinja, ubijena 1945. U direktnom teroru, Pištaline (0550021110)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Grujo) Marija, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, Pištaline (1350042232)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Grujo) Milan, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Pištaline (1350042229)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Grujo) Mile, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Pištaline (0550021109)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Grujo) Nikica, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Pištaline (1350042230)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Grujo) Pero, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Pištaline (1350042231)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Grujo) Petra, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Pištaline (1350042228)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Grujo) Slobodan, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Pištaline (0550021112)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Grujo) Vaso, rođen 1938. Srbin, spaljen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Pištaline (7011s00111)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Grujo) Zorka, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Pištaline (0550021108)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Jova) Milka, rođena 1892. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Pištaline (0493084011)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Jovan) Branko, rođen 1907. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Cazin (1495050012)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Jovika) Danica, rođena 1895. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1941. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (5015s01822)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Jovo) Rajko, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Macin dol (5015s01806)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Lazo) Marinko, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1941. kod kuće, Macin dol (5015s01819)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Lazo) Marinko, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Pištaline (1350042248)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Lazo) Rade, rođen 1894. Srbin, nestao 1941. nepoznato, Una (5015s01818)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Lazo) Rade, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Cazin (1350042249)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Ljupko) Đuja, rođena 1937. Srpkinja, spaljena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Pištaline (7011s00108)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Ljupko) Mara, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Pištaline (5015s01812)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Ljupko) Milka, rođena 1933. Srpkinja, spaljena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Pištaline (7011s00107)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Ljupko) Mirko, rođen 1929. Srbin, spaljen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Pištaline (7011s00106)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Ljupko) Savka, rođena 1940. Srpkinja, spaljena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Pištaline (7011s00110)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Ljupko) Stana, rođena 1938. Srpkinja, spaljena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Pištaline (7011s00109)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Mihajlo) Mara, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Nepoznato (0672028097)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Mihajlo) Nina, rođena 1934. Srpkinja, spaljena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Pištaline (7011s00087)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Mihajlo) Sava, rođen 1909. Srbin, spaljen od Nemaca 1941. u masovnom pokolju, Pištaline-kuća g.rokvića (5065s00266)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Milan) Anđa, rođena 1935. Srpkinja, spaljena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Pištaline (7011s00131)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Milan) Sava, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Pištaline (0493084014)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Milan) Stoja, rođena 1937. Srpkinja, spaljena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Pištaline (7011s00132)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Milanko) Anđa, rođena 1935. Srpkinja, spaljena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Pištaline (7011s00094)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Milanko) Anica, rođena 1914. Srpkinja, spaljena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Pištaline-kuća g.rokvića (5065s00269)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Milanko) Persa, rođena 1938. Srpkinja, spaljena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Pištaline (7011s00095)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Mile) Marinko, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Pištaline (7011s00121)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Mile) Milica, rođena 1911. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Cazin (0672028105)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Mile) Rajko, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Macin dol (5015s01825)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Miloš) Milan, rođen 1940. Srbin, spaljen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Pištaline (7011s00127)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Miloš) Radojka, rođena 1935. Srpkinja, spaljena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Pištaline (7011s00125)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Miloš) Ruža, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Pištaline (5015s01823)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Miloš) Spaso, rođena 1937. Srpkinja, spaljena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Pištaline (7011s00126)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Miloš) Stana, rođena 1929. Srpkinja, spaljena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Pištaline (7011s00124)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Momčilo) Draginja, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Pištaline (0493084015)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Momčilo) Dušan, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Pištaline (0493084016)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Momčilo) Dušanka, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Pištaline (0493084017)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Momčilo) Ilija, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Pištaline (1350042210)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Momčilo) Jela, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Pištaline (1350042206)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Momčilo) Mara, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Pištaline (1350042207)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Momčilo) Mika, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, Pištaline (1350042211)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Momčilo) Milan, rođen 1921. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Pištaline (0493084019)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Momčilo) Milan, rođen 1928. Srbin, spaljen od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Pištaline (7011s00105)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Momčilo) Milka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Pištaline (0493084020)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Momčilo) Mirko, rođen 1923. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Pištaline (0493084013)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Momčilo) Pero, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Pištaline (1350042209)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Momčilo) Rajko, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Pištaline (0493084018)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Momčilo) Ruža, rođena 1896. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Pištaline (5015s01809)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Momčilo) Sava, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Pištaline (0493084022)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Momčilo) Staka, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Pištaline (0493084021)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Momčilo) Zora, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Pištaline (1350042208)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Nikola) Staka, rođena 1920. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Pištaline (0493084012)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Nina) Sava, rođena 1910. Srpkinja, spaljena 1941. Kod kuće, Pištaline (5003s01386)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Nn) Marta, rođena 1875. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Cazin (0672028093)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Nn) Milica, rođena 1915. Srpkinja, spaljena 1941. kod kuće, Pištaline (5003s01385)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Nn) Stoja, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1941. kod kuće, Pištaline (1350042226)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Nn) Stoja, rođena 1920. Srpkinja, ubijena 1941. kod kuće, Pištaline (1350042222)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Obrad) Bogdan, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1941 nepoznato, Crno jezero (5015s01813)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Obrad) Đuro, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Crno jezero (5015s01814)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Obrad) Đuro, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Cazin (1350042221)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Obrad) Pajo, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Cazin (1350042225)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Pajo) Dete, rođeno 1935. Srbin, spaljeno od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Pištaline (7011s00117)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Pajo) Dete, rođeno 1937. Srbin, spaljeno od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Pištaline (7011s00118)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Pajo) Mirko, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Pištaline (1350042227)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Pajo) Stoja, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Pištaline (5015s01817)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Perica) Ljupko, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Macin dol (5015s01810)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Petar) Marta, rođena 1873. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, Pištaline (5003s01388)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Pištaline) Ljuba, rođena 1901. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Pištaline (5015s01811)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Rade) Dušanka, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Pištaline (5015s01821)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Rade) Mika, rođena 1917. Srpkinja, ubijena 1941. kod kuće, Pištaline (1350042247)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Rade) Mile, rođen 1932. Srbin, spaljen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Pištaline (7011s00123)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Rade) Niko, rođen 1928. Srbin, spaljen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Pištaline (7011s00122)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Rajko) Anica, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Pištaline (5015s01826)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Rajko) Ilija, rođen 1935. Srbin, spaljen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Pištaline (7011s00103)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Rajko) Milka, rođena 1901. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Pištaline (5015s01807)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Rajko) Niko, rođen 1935. Srbin, spaljen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Pištaline (7011s00130)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Rajko) Nikola, rođen 1931. Srbin, spaljen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Pištaline (7011s00128)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Rajko) Ninko, rođen 1932. Srbin, spaljen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Pištaline (7011s00101)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Rajko) Persa, rođena 1939. Srpkinja, spaljena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Pištaline (7011s00099)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Rajko) Rosa, rođena 1928. Srpkinja, spaljena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Pištaline (7011s00129)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Rajko) Rosa, rođena 1936. Srpkinja, spaljena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Pištaline (7011s00102)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Rajko) Vojin, rođen 1938. Srbin, spaljen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Pištaline (7011s00104)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Risto) Branko, rođen 1928. Srbin, poginuo 1942. u NORu, Sanski most (7042s00031)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Spaso) Ruža, rođena 1902. Srpkinja, spaljena od ustaša 1941. kod kuće, Pištaline (5004s00154)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Staniša) Smilja, rođena 1906. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, Pištaline (5003s01387)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Stevan) Stojan, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Cazin – macin dol (5065s00267)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Stevan) Stojan, rođen 1903. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Pištaline (0059008027)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Stojan) Anđa, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Cazin (0059008035)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Stojan) Anđa, rođena 1935. Srpkinja, spaljena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Pištaline (7011s00090)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Stojan) Bogdan, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Cazin (0059008030)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Stojan) Bogdan, rođen 1933. Srbin, spaljen od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Pištaline (7011s00089)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Stojan) Ilija, rođen 1925. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Cazin (0059008032)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Stojan) Milanko, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Pištaline (0059008033)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Stojan) Milenko, rođen 1938. Srbin, spaljen od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Pištaline (7011s00091)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Stojan) Mileva, rođena 1929. Srpkinja, spaljena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Pištaline (7011s00088)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Stojan) Ostoja, rođen 1940. Srbin, spaljen od ustaša 1941 u masovnom pokolju, Pištaline (7011s00093)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Stojan) Smilja, rođena 1896. Srpkinja, spaljena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Pištaline-kuća g.rokvića (5065s00268)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Stojan) Stevan, rođen 1939. Srbin, spaljen od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Pištaline (7011s00092)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Špira) Đuro, rođen 1885. Srbin, zaklan 1941. u direktnom teroru, Pištaline (0774044020)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Tomo) Đuro, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Macin dol (5015s01820)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Trivo) Milka, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Pištaline (5015s01827)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Vasa) Momčilo, rođen 1894. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Pištaline (0493084010)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Vasilije) Vojkan, rođen 1871. Srbin, ubijen od ustaša 1941. kod kuće, Pištaline (5015s01808)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Veljko) Bosiljka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Pištaline (0672028102)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Veljko) Milica, rođena 1911. Srpkinja, spaljena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Pištaline-kuća g.rokvića (5065s00265)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Vid) Gojko, rođen 1906. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Cazin (0672028109)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Vid) Marta, rođena 1873. Srpkinja, spaljena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Pištaline-kuća g.rokvića (5065s00263)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Vid) Mihajlo, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Cazin (0672028099)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Vid) Veljko, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Cazin (0672028106)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Vojkan) Momčilo, rođen 1895. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Pištaline (1350042213)
Bosanska KrupaPištalineRokvić (Vojkan) Vojkan, rođen 1870. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Macini dolovi (1350042212)
Bosanska KrupaVelika JasenicaRokvić (Đura) Sava, rođena 1925. Srpkinja, poginula 1945. U NOBu, Prozor (0774044019)
Bosanski PetrovacBosanski PetrovacRokvić (Đuro) Stevo, rođen 1913. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Bos.petrovac (0242032034)
Bosanski PetrovacBosanski PetrovacRokvić (Luka) Đuro, rođen 1880. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Bos.petrovac (0242032033)
Bosanski PetrovacKolunićRokvić (Nn) Borka, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u zbegu, Osječenica (7006s00793)
Bosanski PetrovacKolunićRokvić (Radan) Ljubica, rođena 1926. Srpkinja, poginula 1944. U NOBu, Crna gora (1354003002)
Bosanski PetrovacKolunićRokvić (Simo) Smilja, rođena 1903. Srpkinja, umrla 1943. U direktnom teroru, Bara (1354001007)
Bosanski PetrovacKolunićRokvić (Simo) Smilja, rođena 1905. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Bos.petrovac (1354003001)
Bosanski PetrovacKrnjeušaRokvić (Miloš) Stoja, rođena 1881. Srpkinja, umrla 1943. u zatvoru, Knin (0880066014)
Bosanski PetrovacKrnjeušaRokvić (Stevo) Nikola, rođen 1909. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kolunić (0045021042)
Bosanski PetrovacRašinovacRokvić (Đurađ) Stevo, rođen 1918. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Nepoznato (0880066013)
Bosanski PetrovacRašinovacRokvić (Đuro) Jovo, rođen 1880. Srbin, ubijen 1943. u NOBu, Rašnovac (0860034035)
Bosanski PetrovacRašinovacRokvić (Đuro) Smiljana, rođena 1905. Srpkinja, umrla 1943. U NOBu, Čajniče Ponikve (1354006054)
Bosanski PetrovacRašinovacRokvić (Đuro) Stevo, rođen 1919. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Rašinovac (2335071011)
Bosanski PetrovacRašinovacRokvić (Luka) Sava, rođen 1864. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Bos.petrovac (1354006052)
Bosanski PetrovacRašinovacRokvić (Mile) Drago, rođen 1929. Srbin, nestao 1943. nepoznato, Nepoznato (1354006057)
Bosanski PetrovacRašinovacRokvić (Mile) Jovo, rođen 1919. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Bos.petrovac (1354006055)
Bosanski PetrovacRašinovacRokvić (Mile) Milka, rođena 1928. Srpkinja, poginula 1943. u NOBu, Zenica (1354006056)
Bosanski PetrovacRašinovacRokvić (Mile) Mirko, rođen 1931. Srbin, umro 1943. u zbegu, Čajniče (1354006058)
Bosanski PetrovacRašinovacRokvić (Nikola) Đuro, rođen 1881. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Rašinovac (2335071012)
Bosanski PetrovacRašinovacRokvić (Nn) Đuja, rođena 1870. Srpkinja, umrla 1943. u zbegu, Rašinovac (1354006051)
Bosanski PetrovacRašinovacRokvić (Nn) Đurađ, rođen 1871. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Bosan.petrovac (0880066012)
Bosanski PetrovacRašinovacRokvić (Pero) Ilinka, rođena 1887. Srpkinja, ubijena 1943. u NOBu, Rašnovac (0860034033)
Bosanski PetrovacRašinovacRokvić (Sava) Mile, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Bos.petrovac (1354006053)
Bosanski PetrovacRašinovacRokvić (Trivun) Ljubica, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u nemačkoj ofanzivi, Rašnovac (7006s00881)
DaruvarKoreničaniRokvić (Mijo) Ana, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Koreničani (2115040029)
DrvarDrvarRokvić (David) Vid, rođen 1868. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Drvar (1367007043)
DrvarDrvarRokvić (Dušan) Đuja, rođena 1897. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Drvar (1367007032)
DrvarDrvarRokvić (Dušan) Gojko, rođen 1938. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. u nemačkom desantu, Drvar (1367007039)
DrvarDrvarRokvić (Đuro) Mara, rođena 1927. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Drvar (2828008028)
DrvarDrvarRokvić (Goluđa) Nikola, rođen 1904. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Jajce (0659015046)
DrvarDrvarRokvić (Ilija) Boris, rođen 1926. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Benkovac (1367006003)
DrvarDrvarRokvić (Jovan) Sava, rođena 9999. Srpkinja, ubijena 1944. Prilikom bombardovanja, Knin (1367007037)
DrvarDrvarRokvić (Lazo) Sava, rođena 1903. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Drvar (0550019049)
DrvarDrvarRokvić (Luka) Jovan, rođen 1894. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Drvar (1367007040)
DrvarDrvarRokvić (Luka) Mirko, rođen 1917. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Užice (0770024024)
DrvarDrvarRokvić (Mića) Danica, rođena 1929. Srpkinja, poginula 1944. U direktnom teroru, Drvar (1367007042)
DrvarDrvarRokvić (Mile) Pero, rođen 1895. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Drvar (1367007031)
DrvarDrvarRokvić (Nikola) Jeka, rođena 1893. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Drvar (1367007044)
DrvarDrvarRokvić (Nn) Branko, rođen 1936. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U nemačkoj ofanzivi, Drvar (2828008030)
DrvarDrvarRokvić (Nn) Jovan, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Drvar (5002s01337)
DrvarDrvarRokvić (Nn) Stanko, rođen 1936. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U nemačkoj ofanzivi, Drvar (2828008029)
DrvarDrvarRokvić (Pajo) Ilija, rođen 1894. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Risovac (1367006001)
DrvarDrvarRokvić (Pavle) Ilija, rođen 1893. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Bihać (0919079026)
DrvarDrvarRokvić (Pero) Jelenko, rođen 1929. Srbin, poginuo 1943. nepoznato, Knin (1367006040)
DrvarDrvarRokvić (Pero) Milan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crana gora (1367007035)
DrvarDrvarRokvić (Pero) Momčilo, rođen 1935. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. u nemačkom desantu, Drvar (1367007033)
DrvarDrvarRokvić (Pero) Veljko, rođen 1939. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. U nemačkom desantu, Drvar (1367007034)
DrvarDrvarRokvić (Rade) Zorka, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Drvar (1367007038)
DrvarDrvarRokvić (Stevan) Simo, rođen 1895. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Drvar (1367006006)
DrvarDrvarRokvić (Vid) Mika, rođena 1904. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Drvar (1367007041)
DrvarDrvar SeloRokvić (Jovan) Jela, rođena 1925. Srpkinja, poginula 1944. U NOBu, Beograd (1368010032)
DrvarDrvar SeloRokvić (Jovan) Smiljana, rođena 1923. Srpkinja, poginula 1944. U NOBu, Beograd (1368010031)
DrvarPodoviRokvić (Bojan) Mile, rođen 1933. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. U nemačkoj ofanzivi, Podovi (7011s00314)
DrvarPodoviRokvić (Dušan) Desa, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Podovi (7011s00315)
DrvarPodoviRokvić (Đuran) Jela, rođena 1924. Srpkinja, nestala 1944. u NOBu, Šator (1369020013)
DrvarPodoviRokvić (Milan) Krsto, rođen 1933. Srbin, poginuo 1944. nepoznato, Podovi (1369020066)
DrvarPodoviRokvić (Nikola) Sretko, rođen 1936. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. u nemačkom desantu, Podovi (7011s00313)
DrvarPodoviRokvić (Nikole) Marko, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Prkosi (1369020053)
DrvarPodoviRokvić (Tomo) Đuran, rođen 1892. Srbin, ubijen 1943. u NOBu, Podovi (1369020077)
DrvarPodoviRokvić (Trivun) Dragija, rođen 1902. Srbin, umro od bolesti 1943. U NOBu, Podovi (1369020067)
DrvarTrninić BrijegRokvić (Aćim) Joka, rođena 1887. Srpkinja, umrla 1943. nepoznato, Trninić brijeg (0550018058)
DrvarTrubarRokvić (Golub) Mile, rođen 1913. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Šarengrad (0659017070)
DrvarTrubarRokvić (Milan) Petar, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kod sitnic bosn (1370029015)
DrvarTrubarRokvić (Nema) Mićo, rođen 1886. Srbin, umro 1942. u zatvoru, Knin (1370029003)
DrvarTrubarRokvić (Rade) Marica, rođena 1939. Srpkinja, poginula od Italijana 1943. prilikom bombardovanja, Trubar (7011s00336)
DrvarTrubarRokvić (Savo) Aleksa, rođen 1933. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. kod kuće, Trubar (1370029016)
DrvarTrubarRokvić (Savo) Đorđo, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Topli do srbija (1370029019)
DrvarTrubarRokvić (Savo) Lazo, rođen 1906. Srbin, umro od bolesti 1943. U NOBu, Trubar (1370029025)
DrvarTrubarRokvić (Savo) Pajo, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Topli do srbija (1370029018)
DrvarTrubarRokvić (Stevan) Krsta, rođen 1919. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Strmica.knin (0535028031)
DrvarTrubarRokvić (Stevan) Krsto, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, 3 kraiška brigada (1370029004)
DrvarVrtačeRokvić (Dušan) Gojko, rođen 1935. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. u nemačkom desantu, Vrtače (7011s00236)
DrvarVrtačeRokvić (Đuran) Branko, rođen 1939. Srbin, ubijen od Nemaca 1944 u nemačkom desantu, Vrtače (7011s00235)
DrvarVrtačeRokvić (Đuran) Mara, rođena 1928. Srpkinja, streljana od Nemaca 1944. u nemačkom desantu, Vrtače (7011s00238)
DrvarVrtačeRokvić (Đuran) Stanko, rođen 1939. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. u nemačkom desantu, Vrtače (7011s00241)
DrvarVrtačeRokvić (Mićo) Danica, rođena 1928. Srpkinja, streljana od Nemaca 1944. u nemačkom desantu, Vrtače (7011s00237)
DrvarVrtačeRokvić (Pero) Momčilo, rođen 1934. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. u nemačkom desantu, Vrtače (7011s00239)
DrvarVrtačeRokvić (Pero) Veselinka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1944. u nemačkom desantu, Vrtače (7011s00240)
GlamočRoreRokvić (Ilija) Milan, rođen 1925. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Banja luka (1257053006)
GlamočRoreRokvić (Luka) Mirko, rođen 1924. Srbin, poginuo 1941. Prilikom borbi, Glamoč (5107s00738)
GlamočRoreRokvić (Vid) Branko, rođen 1919. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Ozren-šumljaci (1257053020)
KarlovacDonji SjeničakRokvić (Adam) Vasilj, rođen 1903. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Norveška (2212078146)
KarlovacDonji SjeničakRokvić (Jandro) Mile, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2212078091)
KarlovacDonji SjeničakRokvić (Janko) Nikola, rođen 1905. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Norveška (2212078087)
KarlovacDonji SjeničakRokvić (Matija) Marko, rođen 1907. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, D.sjeničak (2212078077)
KarlovacDonji SjeničakRokvić (Matija) Milić, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2212078078)
KarlovacDonji SjeničakRokvić (Matija) Stevan, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2212078079)
KarlovacDonji SjeničakRokvić (Milica) Milić, rođen 1904. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Norveška (2212078089)
KarlovacDonji SjeničakRokvić (Milić) Matija, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2212078076)
KarlovacDonji SjeničakRokvić (Milić) Stanko, rođen 1880. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, D.sjeničak (2212078103)
KarlovacDonji SjeničakRokvić (Pavle) Nikola, rođen 1912. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Norveška (2212078084)
KarlovacDonji SjeničakRokvić (Pavle) Rade, rođen 1910. Srbin, umro 1943. u NOBu, Gore kod gline (2212078080)
KarlovacDonji SjeničakRokvić (Pavle) Vasilj, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (2212078082)
KarlovacDonji SjeničakRokvić (Petar) Dmitar, rođen 1880. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, G.sjeničak (2212078090)
KarlovacDonji SjeničakRokvić (Petar) Timo, rođen 1890. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Auschwitz (2212078102)
KarlovacDonji SjeničakRokvić (Rade) Jandro, rođen 1886. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Norveška (2212078092)
KarlovacDonji SjeničakRokvić (Rade) Miloš, rođen 1909. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Norveška (2212078086)
KarlovacDonji SjeničakRokvić (Rade) Stanko, rođen 1922. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Norveška (2212078085)
KarlovacDonji SjeničakRokvić (Stanko) Mile, rođen 1904. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Auschwitz (2212078104)
KarlovacDonji SjeničakRokvić (Stanko) Milić, rođen 1910. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Auschwitz (2212078075)
KarlovacDonji SjeničakRokvić (Vasilj) Marko, rođen 1902. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Norveška (2212078088)
KarlovacDonji SjeničakRokvić (Vasilj) Miloš, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (2212078081)
KarlovacDonji SjeničakRokvić (Vaso) Simo, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Oštarije lika (2212078147)
KarlovacSjeničak LasinjskiRokvić (Đuro) Milica, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Sjeničak las. (2214092012)
KljučGornji Ramići Rokvić (Luka) Miloš, rođen 1900. Srbin, umro 1942. nepoznato, Ramići (1264024015)
KljučGornji Ramići Rokvić (Miloš) Đurađ, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Ramići (1264024016)
LivnoPodkrajRokvić (Obrad) Risto, rođen 1901. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Potkraj (2861013009)
LivnoPodkrajRokvić (Risto) Branko, rođen 1924. Srbin, spaljen 1941. kod kuće, Potkraj Pištaln (2861013013)
LivnoPodkrajRokvić (Risto) Cveta, rođena 1901. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Potkraj (2861013010)
LivnoPodkrajRokvić (Risto) Dušan, rođen 1927. Srbin, spaljen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Pištaline, Potkraj (2861013014)
LivnoPodkrajRokvić (Risto) Marko, rođen 1921. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Binje (2861013012)
LivnoPodkrajRokvić (Risto) Milan, rođen 1928. Srbin, spaljen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Pištaline, Potkraj (2861013015)
LivnoPodkrajRokvić (Risto) Milorad, rođen 1941. Srbin, spaljen od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Pištaline, Potkraj (2861013018)
LivnoPodkrajRokvić (Risto) Mirko, rođen 1933. Srbin, spaljen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Pištaline, Potkraj (2861013017)
LivnoPodkrajRokvić (Risto) Nevenka, rođena 1925. Srpkinja, spaljena 1941. Kod kuće, Potkraj Pištaln (2861013011)
LivnoPodkrajRokvić (Risto) Rade, rođen 1931. Srbin, spaljen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Pištaline, Potkraj (2861013016)
Novi GradĆeleRokvić (Pero) Mile, rođen 1890. Srbin, umro 1943. u NOBu, Ćele (1238036025)
OrahovicaCrnacRokvić (Jovan) Dmitar, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1945. nepoznato, Maslovine (5007s00075)
PrijedorPrijedorRokvić (Obrad) Dušan, rođen 1920. Srbin, ubijen 1941. nepoznato, Prijedor (5108s00938)
PrijedorPrijedorRokvić (Obrad) Gojko, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Prijedor (7012s00510)
PrijedorPrijedorRokvić (Obrad) Stevan, rođen 1918. Srbin, ubijen 1941. nepoznato, Prijedor (5108s00939)
PrijedorPrijedorRokvić (Obrad) Tihomir, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5108s00940)
PrijedorRakelićiRokvić (Laza) Rade, rođen 1907. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Brdari-sanski most (1298064015)
PrijedorRakelićiRokvić (Mlađen) Ostoja, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kakanj (1298064014)
PrijedorRakelićiRokvić (Vukašin) Obrad, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Šnjegotina (1298064054)
PrijedorRakelićiRokvić (Vukašin) Žarko, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Rakelići (7012s00531)
PrijedorRasavciRokvić (Jošo) Niko, rođen 1893. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Rasavci (1298065068)
PrijedorRasavciRokvić (Malko) Živko, rođen 1915. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Gaćani (1298065082)
PrijedorRasavciRokvić (Marko) Pilip, rođen 1897. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Sanski most (1298065081)
PrijedorRasavciRokvić (Nikola) Marko, rođen 1878. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Rasavci (1298065080)
PrijedorTomašicaRokvić (Ostoja) Stojan, rođen 1927. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sanski most (1299067052)
Sanski MostBjelineRokvić (Đuro) Aleksa, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Bjeline (7010s00005)
VrginmostBlatušaRokvić (Mile) Pero, rođen 1909. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Topusko (2273001093)
VrginmostBukovicaRokvić (Jovan) Milica, rođena 1879. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Nepoznato (2274005052)
VrginmostDugo Selo LasinjskoRokvić (Božo) Radovan, rođen 1910. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Pisarovina (2277012163)
VrginmostDugo Selo LasinjskoRokvić (Dmitar) Anđelija, rođena 1889. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Lasinja (2277012179)
VrginmostDugo Selo LasinjskoRokvić (Dmitar) Evica, rođena 1897. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Lasinja (2277012180)
VrginmostDugo Selo LasinjskoRokvić (Evica) Janja, rođena 1916. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Lasinja (2277012181)
VrginmostPernaRokvić (Stanko) Mila, rođena 1914. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Perna (2534015020)
VukovarNegoslavciRokvić (Nn) Milan, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7040s01904)
VukovarNegoslavciRokvić (Nn) Radojka, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7040s01905)
VukovarNegoslavciRokvić (Nn) Stana, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7040s01906)

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *