Široka Rijeka, Vojnić

Široka Rijeka je 1931 godine imala 438 stanovnika, a 1948 godine imala je 182 stanovnika. 1991g imala je 197 stanovnika (Srba 147 ostalih 49 i 1 Hrvata), a 2001g imala je 126 stanovnika.

 

Barević (Nikola) Milka, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2271044006)
Basara (Đuro) Danica, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Široka rijeka (2271044051)
Basara (Janko) Miloš, rođen 1905. Srbin, ubijen 1943. kod kuće, Široka rijeka (2271044048)
Basara (Nn) Milka, rođena 1875. Srpkinja, ubijena 1943. kod kuće, Široka rijeka (2271044049)
Basara (Petar) Mile, rođen 1922. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Trojvrh (2271044050)
Carević (Đuro) Mile, rođen 1913. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Cetingrad (2271044146)
Carević (Gajo) Đuro, rođen 1887. Srbin, ubijen 1943. kod kuće, Široka rijeka (2271044144)
Carević (Gojko) Đuro, rođen 1924. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Petrova gora (2271044151)
Carević (Gojko) Marko, rođen 1916. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Bosna (2271044149)
Carević (Gojko) Ranko, rođen 1918. Srbin, ubijen 1944. kod kuće, Široka rijeka (2271044150)
Carević (Jovan) Mile, rođen 1883. Srbin, ubijen 1943. kod kuće, Široka rijeka (2271044147)
Carević (Marko) Milka, rođena 1881. Srpkinja, ubijena 1943. Kod kuće, Široka rijeka (2271044142)
Carević (Marko) Ranka, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Široka rijeka (2271044152)
Carević (Stevan) Grujica, rođen 1919. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Široka rijeka (2271044143)
Carević (Stojan) Miholjka, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Široka rijeka (2271044145)
Deinović (Miloš) Milka, rođena 1885. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Knokor (0542059081)
Dejanović (Danilo) Marko, rođen 1921. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Lika-4.ofanziva (2271044080)
Dejanović (Đuro) Dragan, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7032s00388)
Dejanović (Đuro) Dragica, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7032s00389)
Dejanović (Đuro) Mile, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7032s00395)
Dejanović (Jakov) Milić, rođen 1882. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2271044095)
Dejanović (Marko) Dragica, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7032s00390)
Dejanović (Marko) Ljubica, rođena 1908. Srpkinja, umrla 1943. U NOBu, Bosna (2271044097)
Dejanović (Marko) Ljubica, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7032s00392)
Dejanović (Milan) Milka, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2271044122)
Dejanović (Milan) Milka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0428008007)
Dejanović (Milan) Mirjana, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u nemačkoj ofanzivi, Bosna (2271044082)
Dejanović (Mile) Miholjka, rođena 1885. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, Bosna (2271044096)
Dejanović (Mile) Milan, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2271044118)
Dejanović (Mile) Mile, rođen 1890. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Vergašica (2271044075)
Dejanović (Mile) Mile, rođen 1932. Srbin, spaljen od ustaša 1942. kod kuće, Široka rijeka (7032s00396)
Dejanović (Mile) Milica, rođena 1895. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2271044123)
Dejanović (Mile) Milica, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2271044119)
Dejanović (Mile) Milić, rođen 1871. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Vergašica (2240004110)
Dejanović (Mile) Milić, rođen 9999. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Široka reka (0938092026)
Dejanović (Mile) Milka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7032s00397)
Dejanović (Mile) Ninko, rođen 1893. Srbin, nestao 1941. U direktnom teroru, Vergašica (2271044076)
Dejanović (Mile) Rade, rođen 1904. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2271044103)
Dejanović (Miloš) Dragica, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7032s00391)
Dejanović (Miloš) Gojko, rođen 1936. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u nemačkoj ofanzivi, Bosna (2271044098)
Dejanović (Miloš) Milan, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7032s00394)
Dejanović (Miloš) Mile, rođen 1900. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (0612104018)
Dejanović (Miloš) Milić, rođen 1902. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Dubrava (2271044107)
Dejanović (Miloš) Sofija, rođena 1920. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, Bosna (2271044081)
Dejanović (Miloš) Soka, rođena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0428008008)
Dejanović (Mirko) Mile, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Široka rijeka (2271044091)
Dejanović (Musa) Milka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2271044120)
Dejanović (Musa) Sofija, rođena 1899. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2271044121)
Dejanović (Nepoznat) Milić, rođen 1892. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Vojnić (0602067014)
Dejanović (Nile) Milić, rođen 1881. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Mejinao stanje (2271044117)
Dejanović (Ninko) Marija, rođena 1885. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2271044078)
Dejanović (Nn) Sofija, rođena 1884. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Široka rijeka (2271044088)
Dejanović (Nn) Stanko, rođen 1882. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Široka rijeka (2271044087)
Dejanović (Petar) Marija, rođena 1870. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Široka rijeka (2271044077)
Dejanović (Petar) Milka, rođena 1875. Srpkinja, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Široka rijeka (2271044079)
Dejanović (Petar) Milka, rođena 9999. Srpkinja, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Široka reka (0938092025)
Dejanović (Rade) Marija, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u nemačkoj ofanzivi, Bosna (2271044101)
Dejanović (Rade) Milan, rođen 1940. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u nemačkoj ofanzivi, Bosna (2271044102)
Dejanović (Rade) Milka, rođena 1878. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Petrova gora (2240004111)
Dejanović (Rade) Milka, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u nemačkoj ofanzivi, Bosna (2271044100)
Dejanović (Stanko) Ljubica, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Široka rijeka (7032s00393)
Dejanović (Stanko) Mila, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Široka rijeka (2271044089)
Maćešić (Ilija) Sava, rođena 1890. Srpkinja, poginula 1943. Kod kuće, Široka rijeka (2271044141)
Maćešić (Milivoj) Milan, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Duvno (2271044036)
Maćešić (Petar) Milka, rođena 1878. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Vojnić (2271044037)
Maćešić (Rade) Miloš, rođen 1885. Srbin, ubijen 1943. kod kuće, Široka rijeka (2271044140)
Maćešić (Tomo) Sofija, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Vojnić (2271044038)
Miljušević (Milić) Milica, rođena 1877. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Stara gradiška (0543061122)
Mrkšić (Nikola) Anka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u nemačkoj ofanzivi, Bosna (2271044104)
Mrkšić (Nikola) Mile, rođen 1939. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U nemačkoj ofanzivi, Bosna (2271044105)
Mrkšić (Nikola) Miloš, rođen 1941. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U nemačkoj ofanzivi, Bosna (2271044106)
Mrkšić (Petar) Vladimir, rođen 1918. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, S.krašić-ogulin (0631003044)
Mrkšić (Stevan) Mile, rođen 1910. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Bihać (0174002025)
Paić (Đuro) Milan, rođen 1905. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Drvar (2271044018)
Paić (Đuro) Stevan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Lapac (2271044019)
Paić (Jovan) Petar, rođen 1898. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Široka rijeka (2271044024)
Paić (Milan) Petar, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Drvar (2271044020)
Paić (Mileta) Ninko, rođen 1913. Srbin, umro 1942. u NOBu, Krstinja (0851047024)
Paić (Milić) Ranka, rođena 1917. Srpkinja, umrla od Nemaca 1942. u logoru, Mathausen (0851047025)
Paić (Miloš) Milka, rođena 1925. Srpkinja, poginula 1943. u NOBu, Duvno (0578114041)
Paić (Nikola) Đuro, rođen 1878. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Široka rijeka (2271044017)
Paić (Nikola) Mile, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0851047026)
Paić (Nn) Milica, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0851047027)
Paić (Petar) Radovan, rođen 1926. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Plavski kučjo (2271044025)
Pajić (Dragan) Cvijeta, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2271044068)
Pajić (Dragan) Mila, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2271044069)
Pajić (Dragan) Milan, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2271044058)
Pajić (Dragan) Miloš, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2271044067)
Pajić (Dušan) Bosiljka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u nemačkoj ofanzivi, Bosna (2271044070)
Pajić (Dušan) Gojko, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Ogulinski most (2271044066)
Pajić (Dušan) Milan, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7032s00398)
Pajić (Dušan) Milivoj, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Turanj karlovac (2271044064)
Pajić (Đuran) Milan, rođen 1904. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (0612104020)
Pajić (Đuro) Ilija, rođen 1935. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U nemačkoj ofanzivi, Bosna (2271044073)
Pajić (Đuro) Milica, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2271044056)
Pajić (Đuro) Milka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u nemačkoj ofanzivi, Bosna (2271044074)
Pajić (Gojko) Milka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u nemačkoj ofanzivi, Bosna (2271044071)
Pajić (Ilija) Dušan, rođen 1903. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Petrova gora (2271044062)
Pajić (Ilija) Mila, rođena 1895. Srpkinja, ubijena 1942. kod kuće, Široka rijeka (2271044063)
Pajić (Milan) Petar, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (0612104021)
Pajić (Milovan) Milan, rođen 1899. Srbin, umro 1943. u NOBu, Kestenova gora (2271044055)
Pajić (Ninko) Dragica, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0851047029)
Pajić (Ninko) Mile, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0851047028)
Pajić (Petar) Dragan, rođen 1913. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Vojnić (2271044057)
Pajić (Rade) Sofija, rođena 1911. Srpkinja, poginula 1943. u NOBu, Bosna (2271044072)
Pajić (Stanko) Danko, rođen 1876. Srbin, ubijen 1942. u zbegu, Petrova gora (2271044059)
Pajić (Stevan) Božica, rođena 1905. Srpkinja, ubijena 1943. Kod kuće, Široka rijeka (2271044065)
Pojić (Dušan) Gojko, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Mrežnica karlov (2493004015)
Puhača (Janko) Marta, rođena 1863. Srpkinja, umrla 1942. u NOBu, Vojnić (2271044127)
Puvača (Jovan) Jelka, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0846051046)
Rajić (Stevan) Sofija, rođena 1874. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Mejino stanje (2271044060)
Rkalac (Vladimir) Mile, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U zbegu, Petrova gora (7043s01019)
Španović (Đurđo) Nikola, rođen 1878. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Mehino stanje (2271044041)
Španović (Milić) Dragana, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Široka rijeka (2271044044)
Španović (Miloš) Bogdan, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Mala Poljana (2271044043)
Španović (Petar) Bosiljka, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru, Mehino stanje (2271044042)
Tkalac (Danilo) Marta, rođena 1873. Srpkinja, poginula 1942. U NOBu, Vojnić (2271044132)
Tkalac (Dragić) Milica, rođena 1904. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, Vojnić (2271044111)
Tkalac (Đuro) Dragica, rođena 1936. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. nepoznato, Vojnić (2271044112)
Tkalac (Đuro) Miholjka, rođena 1938. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. nepoznato, Vojnić (2271044113)
Tkalac (Đuro) Milan, rođen 1939. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U zbegu, Drvar (7032s00400)
Tkalac (Đuro) Milica, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (7032s00402)
Tkalac (Gajo) Miloš, rođen 1899. Srbin, umro 1943. u NOBu, Prkašić (2271044108)
Tkalac (Ilija) Boris, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vojnić (0483013008)
Tkalac (Ilija) Milan, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vojnić (0483013009)
Tkalac (Milan) Miloš, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U zbegu, Petrova gora (7032s00403)
Tkalac (Mile) Dušan, rođen 1924. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Petrova gora (2271044129)
Tkalac (Mile) Milan, rođen 1896. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Prisjeka (2271044133)
Tkalac (Mile) Milan, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U zbegu, Prisjeka (7032s00401)
Tkalac (Miloš) Gajo, rođen 1935. Srbin, umro od tifusa 1943. U zbegu, Frkašić (7032s00809)
Tkalac (Miloš) Mile, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Zelena gora (2271044109)
Tkalac (Milovan) Miloš, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U zbegu, Petrova gora (7032s00404)
Tkalac (Ninko) Milka, rođena 1890. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, Bosna (2271044114)
Tkalac (Petar) Ljubica, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Vojnić (2271044116)
Tkalac (Petar) Miladin, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7032s00399)
Tkalac (Petar) Ranka, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Vojnić (2271044115)
Tkalac (Stanko) Dragica, rođena 1901. Srpkinja, ubijena 1943. Kod kuće, Široka rijeka (2271044128)
Tkalac (Vladimir) Mile, rođen 1928. Srbin, poginuo 1942. u NORu, Džaperovac (2271044130)
Tkalac (Vladimir) Žarko, rođen 1942. Srbin, poginuo 1943. nepoznato, Mala kladuša (2271044131)
Tomašević (Dragan) Ljubica, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru, Mehino stanje (2271044035)
Tomašević (Miloš) Marko, rođen 1937. Srbin, zaklan od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Mehino stanje (7032s00405)
Tomašević (Miloš) Milan, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Velika kladuša (2271044126)
Tomašević (Miloš) Rade, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Mehino stanje (7032s00406)
Tomašević (Milovan) Dušan, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Gornja kupčina (2271044039)
Tomašević (Nikola) Sofija, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru, Mehino stanje (2271044034)
Tomašević (Ninko) Marko, rođen 1916. Srbin, ubijen 1941. Kod kuće, Široka rijeka (2271044054)
Tomašević (Nn) Dragica, rođena 1904. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Mejino stanje (2271044125)
Tomašević (Nn) Mila, rođena 1879. Srpkinja, ubijena 1941. u zbegu, Široka rijeka (2271044053)
Tomašević (Nn) Milka, rođena 1893. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Mejino stanje (2271044124)
Tomašević (Petar) Milovan, rođen 1875. Srbin, ubijen 1943. Kod kuće, Široka rijeka (2271044040)
Tomašević (Petar) Ninko, rođen 1877. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Gornja brusovač (2271044052)
Vergaš (Arsenije) Mile, rođen 1870. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Široka rijeka (2271044138)
Vergaš (Dragan) Marko, rođen 1916. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2266015034)
Vergaš (Ilija) Petar, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Mehino stanje (7032s00412)
Vergaš (Janko) Miloš, rođen 1882. Srbin, umro 1943. u NOBu, Močila (2271044135)
Vergaš (Marko) Dragan, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2266015035)
Vergaš (Marko) Miloš, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2266015036)
Vergaš (Mihajlo) Stevan, rođen 1914. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, U hrvatskoj (0942015011)
Vergaš (Mile) Jovan, rođen 1928. Srbin, poginuo 1943. u NORu, Drenovača (7032s00025)
Vergaš (Mile) Jovo, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (0535032046)
Vergaš (Mile) Ljubica, rođena 1917. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, Bosna (2271044093)
Vergaš (Mile) Ljubica, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Mehino stanje (7032s00408)
Vergaš (Mile) Miholjka, rođena 1899. Srpkinja, ubijena 1943. Kod kuće, Široka rijeka (2271044139)
Vergaš (Mile) Stevan, rođen 1915. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Livno (2271044092)
Vergaš (Miloš) Danica, rođena 1902. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, Široka rijeka (2271044156)
Vergaš (Miloš) Jovo, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Nepoznato (0535032047)
Vergaš (Miloš) Mile, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Nepoznato (0535032048)
Vergaš (Nikola) Dragan, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Mehino stanje (7032s00407)
Vergaš (Nikola) Dušan, rođen 1909. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Tržić (0578116004)
Vergaš (Nikola) Đura, rođen 1919. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, C.gora (0543061161)
Vergaš (Nikola) Mile, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Mehino stanje (7032s00409)
Vergaš (Nikola) Milka, rođena 1883. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Široka rijeka (2271044136)
Vergaš (Nikola) Milka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Mehino stanje (7032s00411)
Vergaš (Nikola) Milovan, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Vojnić (2271044032)
Vergaš (Nn) Stanica, rođena 1882. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Maljevci (0535032045)
Vergaš (Pavle) Mila, rođena 1881. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Vergašica (2271044085)
Vergaš (Stevan) Ilija, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Široka rijeka (2271044155)
Vergaš (Stevan) Mile, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7032s00410)
Vergaš (Stevan) Milka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u nemačkoj ofanzivi, Bosna (2271044094)
Vergaš (Stevan) Sofija, rođena 1895. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, Kestenovac (2271044086)
Vergaš (Stojan) Mile, rođen 1898. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Vojnić (2271044137)
Vučetić (Mile) Milan, rođen 1936. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U nemačkoj ofanzivi, Bosna (2271044083)
Vučetić (Ninko) Milka, rođena 1902. Srpkinja, poginula 1942. U NOBu, Petrova gora (2271044084)
Živković (Đuro) Miloš, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Drenovača (2271044014)
Živković (Đuro) Stanko, rođen 1920. Srbin, ubijen 1943. kod kuće, Široka rijeka (2271044015)
Živković (Jovo) Borivoj, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Široka rijeka (2271044016)
Živković (Laza) Milić, rođen 1926. Srbin, poginuo od ustaša 1944. U NOBu, Žažin glina (0571014015)
Živković (Lazo) Dragica, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1943. Kod kuće, Široka rijeka (2271044001)
Živković (Lazo) Milić, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Cazin (2271044002)
Živković (Marko) Dragica, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Široka rijeka (2271044005)
Živković (Marko) Mica, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Široka rijeka (2271044004)
Živković (Marko) Miloš, rođen 1915. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kod drvara (2271044023)
Živković (Marko) Miloš, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Lasinja (2271044003)
Živković (Marko) Miloš, rođen 1934. Srbin, poginuo 1943. u NORu, Sutjeska (7032s00026)
Živković (Marko) Ninko, rođen 1871. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Široka rijeka (2271044007)
Živković (Marko) Stanka, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2271044008)
Živković (Marko) Stevan, rođen 1904. Srbin, poginuo 1941. U NOBu, Petrova gora (0953108028)
Živković (Miloš) Marko, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Mehino stanje (2271044022)
Živković (Nikola) Đuro, rođen 1899. Srbin, ubijen 1943. kod kuće, Široka rijeka (2271044021)
Živković (Rade) Simica, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1943. Kod kuće, Široka rijeka (2271044026)
Živković (Savo) Nikola, rođen 1932. Srbin, poginuo 1943. u NORu, Rakovica, slunj (2271044012)
Živković (Stanko) Đuro, rođen 1888. Srbin, ubijen 1943. kod kuće, Široka rijeka (2271044013)
Živković (Stanko) Laza, rođen 1887. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Zemun Sajmište (0571014014)
Živković (Teodor) Sofija, rođena 1875. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, D. lapac (2271044011)
Živković (Vasilj) Bosiljka, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2271044010)
Živković (Vasilj) Miloš, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2271044009)

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *