Stipan, Vrginmost

Stipan je 1931g imao 724 stanovnika a 1948 godine 577 stanovnika. 1991g imao je 228 stanovnika (201 Srba, 22 ostalih i 5 Hrvata) a 2001g imao je 41 stanovnika.

Bojanić (Aleksa) Rade, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (0577099005)
Bojanić (Jovan) Inđija, rođena 1893. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Stipan (2277012324)
Bojanić (Rade) Marko, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (0577099006)
Bojanić (Rade) Pavao, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (0577099007)
Bojanić (Simo) Petra, rođena 1870. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Stipan (2285032079)
Bojanić (Vaso) Pavao, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2277012323)
Đekić (Đuro) Ljubica, rođena 1916. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Stipan (2285032021)
Đekić (Stanko) Miljkan, rođen 1924. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Lasinja-brezija (2280021070)
Đekić (Teodor) Danica, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Stipan (2285032019)
Đekić (Teodor) Đuro, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Stipan (2285032022)
Đekić (Teodor) Miljka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Stipan (2285032020)
Đelić (Mile) Anka, rođena 1914. Srpkinja, poginula 1941. Prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2285032059)
Grebljanović (Pero) Đuro, rođen 1889. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Stipan (2285032032)
Grebljanović (Pero) Miljka, rođena 1901. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2285032033)
Grebljanović (Pero) Nikola, rođen 1888. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Stipan (2285032034)
Kajganić (Lazo) Jeka, rođena 1890. Srpkinja, poginula 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2285032035)
Kličković (Dimitrije) Jovan, rođen 1878. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Svinjica (0939096033)
Kličković (Jovan) Branko, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Leskovac (0939096035)
Kličković (Jovan) Tadija, rođen 1858. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Stipan (2288039080)
Kličković (Jovan) Tadija, rođen 1867. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Stipan (0577098021)
Kličković (Ljuban) Dragoljub, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Nepoznato (0867097008)
Kličković (Ljuban) Ljubica, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Stipan (7038s00853)
Kličković (Ljuban) Milka, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. nepoznato, Vrginmost (0867097009)
Kličković (Ljuban) Stana, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Stipan (7038s00857)
Kličković (Marko) Anđelija, rođena 1920. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Brezija (2285032048)
Kličković (Mile) Sava, rođena 1924. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Stipan (0939096036)
Kličković (Nn) Mara, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Stipan (7038s00854)
Kličković (Nn) Simo, rođen 1860. Srbin, poginuo 1941. Prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2285032093)
Kličković (Pavao) Milan, rođen 1910. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Drenovača (0938095031)
Kličković (Pavao) Miljka, rođena 1914. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Brezija (2285032047)
Kličković (Pero) Simo, rođen 1919. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Vaganac (2285032036)
Kličković (Petar) Sofija, rođena 1880. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Stipan (2288039079)
Kličković (Petar) Sofija, rođena 1886. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Brezija (2285032045)
Kličković (Petar) Sofija, rođena 1902. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Stipan (2288039077)
Kličković (Simo) Pavao, rođen 1910. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Vaganac (2285032094)
Kličković (Stevan) Nikola, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Lasinja (0938095030)
Kličković (Stevo) Slavica, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Stipan (7038s00856)
Kličković (Stevo) Stana, rođena 1905. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Petrova gora (2285032092)
Kličković (Tadija) Milan, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Šuma brezje (7038s00855)
Kličković (Tadija) Milorad, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Šuma brezje (2285032050)
Kličković (Tadija) Miljkan, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Šuma brezje (2285032049)
Kličković (Tadija) Nikola, rođen 1881. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Stipan (2288039078)
Kličković (Tadija) Nikola, rođen 1884. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Kobiljača (2285032044)
Kličković (Vasilije) Angelija, rođen 1909. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Lasinja (0938095029)
Kličković (Vasilj) Mile, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Vukmanović kod (0577098020)
Kličković (Vasilj) Rade, rođen 1906. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Bihać (0577098019)
Maslić (Đuro) Ankica, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Šljivovac (2416003045)
Maslić (Jovan) Dušan, rođen 1915. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kraljevac (2285032053)
Maslić (Jovan) Miljkan, rođen 1910. Srbin, umro 1945. u NOBu, Stipan (2285032052)
Maslić (Jožo) Evica, rođena 1890. Srpkinja, umrla 1944. u NOBu, Stipan (2277012114)
Maslić (Luka) Inđija, rođena 1885. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Stipan (2285032028)
Maslić (Marko) Đuro, rođen 1937. Srbin, umro od gladi 1942. Kod kuće, Stipan (2285032054)
Maslić (Mijajlo) Petar, rođen 1900. Srbin, umro 1942. u NOBu, Stipan (2285032030)
Maslić (Mile) Petar, rođen 1902. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Lika (2285032024)
Maslić (Pavle) Sofija, rođena 1903. Srpkinja, umrla 1942. U direktnom teroru, Stipanovo (2727024011)
Maslić (Samuil) Jovan, rođen 1892. Srbin, umro 1944. u NOBu, Stipan (2285032029)
Maslić (Stevan) Jandro, rođen 1896. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Stipan (2277012113)
Maslić (Vasilj) Mile, rođen 1919. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Rohovica (2285032027)
Pokrajac (Stevan) Jandro, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. Kod kuće, Stipan (2285032009)
Pokrajac (Vasilj) Petar, rođen 1902. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Stipan (2285032008)
Pulja (Petar) Mile, rođen 1925. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Sjeničak (2285032023)
Pulja (Rade) Jovan, rođen 1880. Srbin, umro 1944. u NOBu, Stipan (2285032025)
Romčević (Branko) Anđelija, rođena 1871. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Stipan (2277012288)
Romčević (Dmitar) Paja, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (0414412018)
Romčević (Dmitar) Vasa, rođen 1918. Srbin, poginuo 1941. U NOBu, Sjeničak (0414412017)
Romčević (Đuro) Pajo, rođen 1923. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Biljeg (2285032014)
Romčević (Glišo) Marija, rođena 1880. Srpkinja, umrla 1944. U NOBu, Stipan (2285032002)
Romčević (Jovan) Savija, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Savinja (2285032015)
Romčević (Marko) Evica, rođena 1889. Srpkinja, umrla 1943. U NOBu, Stipan (2285032005)
Romčević (Mihailo) Evica, rođena 1884. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Stipan (2285032012)
Romčević (Mile) Kata, rođena 1887. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Stipan (2285032004)
Romčević (Mile) Teodor, rođen 1884. Srbin, umro 1943. u NOBu, Stipan (2285032003)
Romčević (Miljkan) Mile, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Rečica (2285032013)
Romčević (Nikola) Ilija, rođen 1864. Srbin, umro 1942. u NOBu, Stipan (2285032006)
Romčević (Nikola) Maca, rođena 1918. Srpkinja, umrla 1942. nepoznato, Stipan (2285032017)
Romčević (Pavle) Đuro, rođen 1918. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Drežnik (2285032016)
Romčević (Pavle) Miljkan, rođen 1916. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Žumberak (2285032011)
Romčević (Stevan) Jovo, rođen 1903. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Stipan (2285032080)
Romčević (Stevan) Marica, rođena 1870. Srpkinja, ubijena 1941. kod kuće, Stipan (2285032007)
Romčević (Vasilj) Dušan, rođen 1913. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Cazin (2285032010)
Rončević (Dušan) Đuro, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Stipan (0386011011)
Rončević (Dušan) Vasan, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Stipan (0386011012)
Rončević (Pavle) Jovan, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (0577098065)
Rončević (Pavle) Milkan, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Žumberak (0577098063)
Rončević (Pavle) Nikola, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (0577098064)
Rončević (Petar) Pavao, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Stipan (2285032018)
Rončević (Rade) Smilja, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Stipan (7038s00865)
Šuica (Pavle) Adđelija, rođena 1890. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Stipan (2285032051)
Šuica (Tomo) Nikola, rođen 1912. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Vaganec (2774046021)
Šujica (Nikola) Seka, rođena 1932. Srpkinja, umrla 1944. u logoru, Jastrebarsko (2774046022)
Tepšić (Filip) Vasilj, rođen 1882. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Stipan (2285032071)
Tepšić (Gliša) Jeka, rođena 1883. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Stipan (2285032070)
Tepšić (Jovan) Pavle, rođen 1923. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Brezija (2285032072)
Tepšić (Luka) Kata, rođena 1877. Hrvatica, ubijena 1941. U direktnom teroru, Stipan (2285032086)
Tepšić (Luka) Stanica, rođena 1883. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Stipan (2285032082)
Tepšić (Nikola) Milan, rođen 1875. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Stipan (2285032085)
Tepšić (Nikola) Simo, rođen 1881. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2285032081)
Tepšić (Simo) Dušan, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2285032084)
Tepšić (Simo) Mile, rođen 1919. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Lukinići (2285032083)
Tepšić (Simo) Nikola, rođen 1913. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Drežnik (2285032077)
Tepšić (Stevan) Simo, rođen 1875. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Brezija (2285032078)
Vidanić (Dušan) Milan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Veljun (2285032062)
Vidanić (Dušan) Nikola, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Ogulin (2285032063)
Vidanić (Josip) Julika, rođena 1889. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Stipan (2285032060)
Vidanić (Josip) Nikola, rođen 1884. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Stipan (2285032061)
Vidanić (Nikola) Marija, rođena 1871. Srpkinja, umrla 1941. U NOBu, Stipan (2285032065)
Vidanić (Nikola) Milutin, rođen 1910. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2285032064)
Vidović (Božo) Simo, rođen 1924. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Lika (2285032089)
Vidović (Dušan) Ljuban, rođen 1940. Srbin, umro od tifusa 1943. kod kuće, Stipan (2285032101)
Vidović (Dušan) Nikola, rođen 1923. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Tros vrh (0577098034)
Vidović (Đuro) Evica, rođena 1875. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Petrovac (2379071004)
Vidović (Đuro) Evica, rođena 1893. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Nepoznato (2285032087)
Vidović (Đuro) Pavao, rođen 1894. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Stipan (2285032095)
Vidović (Filip) Simo, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2285032099)
Vidović (Ilija) Marija, rođena 1914. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Dubrava (2285032056)
Vidović (Jovan) Dmitar, rođen 1918. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Vrginmost (2844031004)
Vidović (Jovan) Dušan, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Dubrava, vrginmost (2285032058)
Vidović (Jovan) Seka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru, Dubrava, vrginmost (2285032057)
Vidović (Mile) Ilija, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2285032091)
Vidović (Milutin) Nikola, rođen 1910. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Budočka (2285032106)
Vidović (Milutin) Simo, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2285032107)
Vidović (Milutin) Stanko, rođen 1898. Srbin, umro 1943. u NOBu, Stipan (2285032100)
Vidović (Nikola) Božo, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2285032090)
Vidović (Nikola) Miljkan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Piranovina (2285032097)
Vidović (Nikola) Vaso, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Žumberak (2285032098)
Vidović (Pavle) Julika, rođena 1864. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Stipan (2285032088)
Vidović (Pero) Stanko, rođen 1914. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Vrginmost (2285032055)
Vidović (Petar) Ljubica, rođena 1911. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Stipan (2285032105)
Vidović (Petar) Milan, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2285032104)
Vidović (Savo) Marko, rođen 1889. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Stipan (2285032109)
Vidović (Stevan) Mile, rođen 1908. Srbin, umro 1945. u NOBu, Zdenčina (2285032102)
Vidović (Stevan) Sovija, rođena 1892. Srpkinja, umrla 1943. U NOBu, Stipan (2285032031)
Vidović (Vujo) Petra, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1941. Prilikom borbi ili bombardovanja, Stiman (0592010031)
Vidović (Vujo) Sava, rođena 1892. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Stipan (2285032096)
Vujčić (Simo) Ana, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Dugo selo lasinjsko (2285032042)
Zec (Adam) Nikola, rođen 1910. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Šabac (2197019013)
Zec (Mićo) Stevo, rođen 1942. Srbin, umro od tifusa 1943. Kod kuće, Stipan (2285032076)
Zec (Pavle) Stevan, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2285032075)
Zec (Rade) Nikola, rođen 1908. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Nepoznato (2285032074)
Zec (Rade) Simo, rođen 1904. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Cetingrad (2285032073)

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *