Stradali u NDH sa prezimenom Grahovac

Banja LukaPiskavicaGrahovac (Miloša) Dragoljub, rođen 1925. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Savski most (1140126010)
Banja LukaRadosavskaGrahovac (Novak) Radomir, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Kozara (1140133030)
BenkovacBrgudGrahovac (Miloš) Drago, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u direktnom teroru, Brgud (2599007007)
BihaćDonja GataGrahovac (Gligorije) Petar, rođen 1910. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Tržačka raštela (0276038029)
BihaćKalatiGrahovac (Ilija) Manja, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Kulen vakuf (1331038094)
BihaćKalatiGrahovac (Jovo) Dragan, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1941. bačen u jamu, Boričevac (1331038084)
BihaćKalatiGrahovac (Jovo) Mara, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. bačen u jamu, Boričevac (1331038083)
BihaćKalatiGrahovac (Jovo) Milan, rođen 1892. Srbin, ubijen 1945. u direktnom teroru, Kulen vakuf (1331038093)
BihaćKalatiGrahovac (Jovo) Rade, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1941. bačen u jamu, Boričevac (1331038095)
BihaćKalatiGrahovac (Stevo) Jovo, rođen 1891. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Kulen vakuf (1331038082)
BilećaBilećaGrahovac (Ljubomir) Mile, rođen 1920. Srbin, poginuo od Nemaca 1944. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-stalag (2369074003) 
BilećaBilećaGrahovac (Ljubomir) Rade, rođen 1925. Srbin, ubijen 1944. Pri deportaciji, Osijek (2369074004)
Bosanska DubicaBijakovacGrahovac (Mile) Milan, rođen 1904. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Bosanska gradiška (1145004159)
Bosanska DubicaBijakovacGrahovac (S.) Milan, rođen 1902. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kozara (5002s00001)
Bosanska DubicaBjelajciGrahovac (Marko) Branko, rođen 1926. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1146006066)
Bosanska DubicaBjelajciGrahovac (Marko) Jovanka, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bjelajci (1146006064)
Bosanska DubicaBjelajciGrahovac (Marko) Rade, rođen 1922. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1146006065)
Bosanska DubicaBjelajciGrahovac (Nn) Milka, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7002s00313)
Bosanska DubicaBjelajciGrahovac (Risto) Mika, rođena 1894. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bjelajci (1146006075)
Bosanska DubicaBjelajciGrahovac (Simo) Pero, rođen 1894. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bjelajci (1146006076)
Bosanska DubicaBjelajciGrahovac (Ž. pere) Milja, rođena 1901. Srpkinja, ubijena 1941. nepoznato, Bjelajci (5002s00363)
Bosanska DubicaBosanska DubicaGrahovac (Milan) Ana, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Nova krivaja (1148007146)
Bosanska DubicaBosanska DubicaGrahovac (Milan) Mirko, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Nova krivaja (1148007145)
Bosanska DubicaBosanska DubicaGrahovac (Nikola) Milan, rođen 1902. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1148007144)
Bosanska DubicaDizdarlijeGrahovac (Dmitar) Dušan, rođen 1942. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1156020095)
Bosanska DubicaDizdarlijeGrahovac (Dragoje) Dragan, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1156020086)
Bosanska DubicaDizdarlijeGrahovac (Dragoje) Mileva, rođena 1926. Srpkinja, ubijena 1942. kod kuće, Kozara (1156020087)
Bosanska DubicaDizdarlijeGrahovac (Ilija) Staja, rođena 1894. Srpkinja, ubijena 1943. U logoru, Sisak (1549097014)
Bosanska DubicaDizdarlijeGrahovac (Jovan) Pava, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5002s00888)
Bosanska DubicaDizdarlijeGrahovac (Jovan) Pero, rođen 1916. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kozara (5002s00870)
Bosanska DubicaDizdarlijeGrahovac (Jovan) Vida, rođena 1920. Srpkinja, ubijena 1942. nepoznato, Kozara (5002s00880)
Bosanska DubicaDizdarlijeGrahovac (Marijan) Dragoja, rođen 1886. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1156020084)
Bosanska DubicaDizdarlijeGrahovac (Marko) Jovan, rođen 1879. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5002s00886)
Bosanska DubicaDizdarlijeGrahovac (Marko) Mile, rođen 1883. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5002s00882)
Bosanska DubicaDizdarlijeGrahovac (Mile) Branko, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7003s00167)
Bosanska DubicaDizdarlijeGrahovac (Mile) Dmitar, rođen 1905. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Kozara (1156020091)
Bosanska DubicaDizdarlijeGrahovac (Mile) Dušan, rođen 1915. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kozara (5002s00869)
Bosanska DubicaDizdarlijeGrahovac (Mile) Nikola, rođen 1914. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1156020090)
Bosanska DubicaDizdarlijeGrahovac (Mile) Rajko, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5002s00884)
Bosanska DubicaDizdarlijeGrahovac (Mile) Žarko, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5002s00883)
Bosanska DubicaDizdarlijeGrahovac (Pane) Stevan, rođen 1862. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1156020096)
Bosanska DubicaDizdarlijeGrahovac (Pero) Stoja, rođena 1896. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1156020097)
Bosanska DubicaDizdarlijeGrahovac (Stanko) Ilija, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1549097012)
Bosanska DubicaDizdarlijeGrahovac (Stanko) Rade, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Bosanska gradiška (1549097015)
Bosanska DubicaDizdarlijeGrahovac (Stanko) Stoja, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5002s00881)
Bosanska DubicaDizdarlijeGrahovac (Stanko) Vaso, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1549097013)
Bosanska DubicaDizdarlijeGrahovac (Stevan) Stanko, rođen 1893. Srbin, ubijen 1943. nepoznato, Kozara (1549097016)
Bosanska DubicaDizdarlijeGrahovac (Stojan) Boško, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Dizdarlije (1156020088)
Bosanska DubicaDizdarlijeGrahovac (Stojan) Gojko, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Dizdarlije (1156020089)
Bosanska DubicaDizdarlijeGrahovac (Ž. jovana) Anđa, rođena 1893. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5002s00887)
Bosanska DubicaDizdarlijeGrahovac (Ž. mile) Marica, rođena 1873. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5002s00885)
Bosanska DubicaDraksenićGrahovac (Nikola) Stoko, rođen 1880. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (5002s01398)
Bosanska DubicaKomlenacGrahovac (Đuro) Mile, rođen 1910. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1170038075)
Bosanska DubicaKomlenacGrahovac (Đuro) Milinko, rođen 1924. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1170038077)
Bosanska DubicaKomlenacGrahovac (Đuro) Rade, rođen 1920. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1170038076)
Bosanska DubicaKomlenacGrahovac (Jovo) Ilija, rođen 1900. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Kozara (1170038072)
Bosanska DubicaKomlenacGrahovac (Ljuban) Miloš, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Komlenac (7003s00565)
Bosanska DubicaKomlenacGrahovac (Mile) Spasoje, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u zbegu, Kozara (7003s00564)
Bosanska DubicaKomlenacGrahovac (Nikola) Milan, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Komlenac (1170038073)
Bosanska DubicaKomlenacGrahovac (Nikola) Nevenka, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. pri deportaciji, Dubovac (7003s00566)
Bosanska DubicaKomlenacGrahovac (Vaso) Đuro, rođen 1884. Srbin, ubijen od Nemaca 1942 u logoru, Zemun Sajmište (1170038074)
Bosanska DubicaKomlenacGrahovac (Vaso) Jovan, rođen 1879. Srbin, ubijen od ustaša 1942 u logoru, Jasenovac (1170038071)
Bosanska DubicaMeđeđaGrahovac (Savo) Božo, rođen 1910. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1175045209)
Bosanska DubicaSjeverovciGrahovac (Božo) Gojko, rođen 1939. Srbin, umro 1942. Pri deportaciji, Dubrava noskovačka (1186057118)
Bosanska DubicaSjeverovciGrahovac (Dragoje) Jovanka, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1186057131)
Bosanska DubicaSjeverovciGrahovac (Dragoje) Ostoja, rođen 1912. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1186057133)
Bosanska DubicaSjeverovciGrahovac (Dragoje) Stanko, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1186057134)
Bosanska DubicaSjeverovciGrahovac (Dragoje) Stanojka, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1186057132)
Bosanska DubicaSjeverovciGrahovac (Mihajlo) Marko, rođen 1940. Srbin, umro 1942. Pri deportaciji, Dubrava noskovačka (7003s01417)
Bosanska DubicaSjeverovciGrahovac (Simo) Dako, rođen 1898. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (0948066012)
Bosanska DubicaSjeverovciGrahovac (Stana) Simeun, rođen 1907. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1186057110)
Bosanska DubicaSjeverovciGrahovac (Stevan) Đorđija, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1186057112)
Bosanska DubicaSjeverovciGrahovac (Stevan) Mikajlo, rođen 1920. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1186057113)
Bosanska DubicaSjeverovciGrahovac (Stevan) Milovan, rođen 1900. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1186057082)
Bosanska DubicaSuvajaGrahovac (Mićo) Miko, rođen 1892. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1190062033)
Bosanska GradiškaBerekGrahovac (S.) Trivo, rođen 1900. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kozara (5001s00825)
Bosanska GradiškaBosanska GradiškaGrahovac (Nn) Nikola, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5001s00035)
Bosanska GradiškaDonji PodgradciGrahovac (Nn) Savina, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1660010051)
Bosanska GradiškaGornji PodgradciGrahovac (Marijan) Obrad, rođen 1914. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Kozara (5001s00902)
Bosanska GradiškaGornji PodgradciGrahovac (Nn) Stevo, rođen 1906. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U direktnom teroru, Bosanska gradiška (1660010049)
Bosanska GradiškaLaminci BreziciGrahovac (Mirko) Miloš, rođen 1924. Srbin, ubijen 1945. u NOBu, Nepoznato (1201012074)
Bosanska GradiškaMiljevićiGrahovac (Milan) Slaja, rođena 1928. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Miljevići (1220071091)
Bosanska GradiškaSovjakGrahovac (Nn) Filip, rođen 1901. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1223075128)
Bosanska GradiškaVilusiGrahovac (Mihajla) Lazo, rođen 1917. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Mlječanica (1224076051)
Bosanska GradiškaVilusiGrahovac (Stanko) Jovan, rođen 1892. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Zemun Sajmište (1224076052)
Bosanska GradiškaVilusiGrahovac (Stevo) Živko, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (1224076049)
Bosanska GradiškaVrbaškaGrahovac (Nikola) Anka, rođena 1926. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Vrbaška (1227081165)
Bosanska GradiškaVrbaškaGrahovac (Nikola) Mileva, rođena 1929. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Vrbaška (1227081166)
Bosanska GradiškaVrbaškaGrahovac (Petar) Rosa, rođena 1905. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Vrbaška (1227081164)
Bosanska KrupaVranjskaGrahovac (Jovo) Rade, rođen 1900. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Korenica (0268094005)
Bosanska KrupaVranjskaGrahovac (Lazo) Stojan, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u direktnom teroru, Gradina kod jasenovca (1348039173)
Bosanska KrupaVranjskaGrahovac (Lazo) Zorka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Gradina (1348039176)
Bosanska KrupaVranjskaGrahovac (Luka) Stana, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Gradina kod jasenovca (1348039174)
Bosanska KrupaVranjskaGrahovac (Ljubiša) Žarko, rođen 1938. Srbin, umro od tifusa 1942. u zbegu, Višnjićevo, bosna (0825033066)
Bosanska KrupaVranjskaGrahovac (Nn) Mile, rođen 1913. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Jasenica (1348039177)
Bosanska KrupaVranjskaGrahovac (Radeta) Đurađ, rođen 1927. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, 7 krajiška brigada (0267078034)
Bosanska KrupaVranjskaGrahovac (Stojan) Lazo, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Vranjska (1348039175)
Bosanski PetrovacBusijeGrahovac (Đurađ) Rade, rođen 1916. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Glamoč (1357021017)
Bosanski PetrovacBusijeGrahovac (Lazo) Joka, rođen 1887. Srbin, umro 1942. u NOBu, Grubarski n. (1357021018)
Bosanski PetrovacKlenovacGrahovac (Marko) Mirko, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Ljubija Prijedo (0209081023)
CazinMiostrahGrahovac (Đuro) Jeka, rođena 1926. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Miostrah (1364053142)
CazinMiostrahGrahovac (Đuro) Mika, rođena 1923. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Miostrah (1364053141)
CazinMiostrahGrahovac (Đuro) Milica, rođena 1927. Srpkinja, zaklana 1941. U masovnom pokolju, Durdžića gaj (5006s00039)
CazinMiostrahGrahovac (Đuro) Milka, rođena 1923. Srpkinja, ubijena 1941. nepoznato, Durdžića gaj (5006s00038)
CazinMiostrahGrahovac (Đuro) Staniša, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Miostrah (1364053144)
CazinMiostrahGrahovac (Đuro) Vico, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Miostrah (1364053143)
CazinMiostrahGrahovac (Ljubomir) Anđa, rođena 1925. Srpkinja, zaklana 1941. nepoznato, Miostrah (5006s00036)
CazinMiostrahGrahovac (Ljubomir) Ljuba, rođena 1920. Srpkinja, poginula 1944. U NOBu, Sremski front (5006s00037)
CazinMiostrahGrahovac (Ljubomir) Milan, rođen 1922. Srbin, zaklan 1941. nepoznato, Miostrah (5006s00035)
CazinMiostrahGrahovac (M.ljubomir) Žena, rođena 1894. Srpkinja, zaklana 1941. nepoznato, Miostrah (5006s00034)
CazinMiostrahGrahovac (Mihajlo) Milan, rođen 1921. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Miostrah (1364053139)
CazinMiostrahGrahovac (Mihajlo) Stoja, rođeno 1931. Srbin, ubijeno 1943. nepoznato, Grmeč (5006s00033)
CazinMiostrahGrahovac (Mihajlo) Zora, rođena 1929. Srpkinja, ubijena 1941. U masovnom pokolju, Durdžića gaj (5006s00032)
CazinMiostrahGrahovac (Nn) Milka, rođena 1895. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Miostrah (1364053140)
CazinMiostrahGrahovac (Staniša) Ljupko, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Miostrah (1364053200)
CazinMiostrahGrahovac (Staniša) Mihajlo, rođen 1890. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Miostrah (1364053138)
CazinStijenaGrahovac (Božo) Milka, rođena 1906. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, Stijena cazin (1307012114)
CazinStijenaGrahovac (Đuro) Dušan, rođen 1936. Srbin, spaljen od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Stijena (1307012117)
CazinStijenaGrahovac (Đuro) Mika, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Stijena (1307012115)
CazinStijenaGrahovac (Đuro) Milan, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Stijena (1307012116)
CazinStijenaGrahovac (Đuro) Milovan, rođen 1938. Srbin, spaljen od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Stijena (1307012118)
CazinStijenaGrahovac (Ljubko) Milka, rođena 1904. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, Stijena cazin (1307012120)
CazinStijenaGrahovac (Mihajlo) Milan, rođen 1925. Srbin, ubijen 1941. kod kuće Stjena cazin (1307012110)
CazinStijenaGrahovac (Mihajlo) Milka, rođena 1923. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, Stjena cazin (1307012111)
CazinStijenaGrahovac (Stanko) Đuro, rođen 1904. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Stijena cazin (1307012113)
CazinStijenaGrahovac (Stanko) Ljubko, rođen 1904. Srbin, ubijen 1941. Kod kuće, Stijena cazin (1307012119)
CazinStijenaGrahovac (Stanko) Mihajlo, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Nepoznato (1307012112)
DrnišŠtikovoGrahovac (Vaso) Marta, rođena 1937. Srpkinja, poginula 1944. nepoznato, Štikovo (2617067022)
DrvarBastasiGrahovac (Božo) Jovan, rođen 1904. Srbin, umro 1944. nepoznato, Bastasi drvar (1367002022)
DrvarBastasiGrahovac (Ilija) Doja, rođena 1924. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, Zelengora (0550019021)
DrvarBastasiGrahovac (Simo) Mirko, rođen 1922. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Zagreb (0550019016)
DrvarBastasiGrahovac (Stevan) Đuro, rođen 1924. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Srbija (0550021019)
DrvarBastasiGrahovac (Stevan) Jovo, rođen 1918. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Padovi-drvar (0550021018)
DrvarDrvarGrahovac (Nikola) Stevo, rođen 1925. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Kotor varoš bosna (0063012052)
DrvarDrvarGrahovac (Simo) Lazo, rođen 1889. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Drvar (1367006039)
DrvarGruborski NaslonGrahovac (Đukan) Gojko, rođen 1905. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Pariz (1357021027)
DrvarGruborski NaslonGrahovac (Jovo) Nikola, rođen 1924. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Teslić (1368011001)
DrvarGruborski NaslonGrahovac (Mihajlo) Miloš, rođen 1904. Srbin, poginuo 1941. U NOBu, Bos.petrovac (1368011002)
DrvarGruborski NaslonGrahovac (Mijo) Stevo, rođen 1920. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Kod velebita (1368011003)
DrvarKamenicaGrahovac (Vid) Stevan, rođen 1924. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Bihać (0046022002)
DrvarPodoviGrahovac (Nikola) Desa, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. kod kuće, Podovi (7011s00308)
DrvarPodoviGrahovac (Nikola) Milan, rođen 1933. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u nemačkoj ofanzivi, Podovi (7011s00309)
DrvarPodoviGrahovac (Nikole) Mile, rođen 1925. Srbin, umro 1943. u NOBu, Podovi (1369020055)
FojnicaČemernicaGrahovac (Nn) Jovo, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Čemernica (5004s00101)
FojnicaČemernicaGrahovac (Petar) Stanica, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. nepoznato, Čemernica (5004s00102)
GospićPavlovac VrebačkiGrahovac (Mile) Branko, rođen 1934. Srbin, poginuo 1943. nepoznato, Pavlovac vrebački (2200029005)
Grubišno PoljeVelika BarnaGrahovac (Milo) Ljuba, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2131022028)
KljučPištanicaGrahovac (Joše) Spase, rođen 1921. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Bosansko vrhpo. (1267046028)
KljučPištanicaGrahovac (Laze) Petar, rođen 1890. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Bosansko vrhpo. (1267046029)
KljučPištanicaGrahovac (Lazo) Jošo, rođen 1870. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Bosansko vrhpo. (1267046027)
KljučPištanicaGrahovac (Nike) Dosta, rođen 1903. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Pištanica (1267046030)
KorenicaBunićGrahovac (Ilija) Stevan, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Babin Potok (2251005024)
KorenicaKorenicaGrahovac (Dragan) Milica, rođena 1893. Srpkinja, spaljena 1945. kod kuće, Udbina -lika (0531007084)
KorenicaTrnavacGrahovac (Danilo) Staniša, rođen 1876. Srbin, umro 1943. u NOBu, Trnavac (2255024075)
KorenicaTrnavacGrahovac (Đureć) Vlade, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (0427001053)
KorenicaTrnavacGrahovac (Geco) Rade, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (0427001042)
KorenicaTrnavacGrahovac (Mico) Stevo, rođen 1915. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Gospić (2255024077)
KorenicaTrnavacGrahovac (Milanko) Ranko, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Gračac (0427001052)
KorenicaTrnavacGrahovac (Mile) Soka, rođena 1906. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Trnavac (2255024080)
KorenicaTrnavacGrahovac (Nikola) Marija, rođena 1927. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, Trnavac (2255024076)
KorenicaTrnavacGrahovac (Nn) Stana, rođena 1899. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Trnavac (2255024078)
KorenicaTrnavacGrahovac (Petar) Dušan, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (0427001054)
LaktašiJakupovciGrahovac (Miloš) Teodor, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1274023047)
MostarMostarGrahovac (Andrija) Petar, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (M0010492)
MostarMostarGrahovac (Andrija) Risto, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (0549013017)
MostarMostarGrahovac (Petar) Vidak, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (1456049014)
MostarMostarGrahovac (Risto) Nikola, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (M0010491)
Mrkonjić GradBjelajceGrahovac (Simo) Pero, rođen 1922. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Lupac-zenica (1276001033)
Mrkonjić GradBjelajceGrahovac (Stevan) Simo, rođen 1885. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Bjelajce (1276001034)
Mrkonjić GradPodoruglaGrahovac (Janja) Nikola, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Jajce (5004s00744)
NevesinjeBatkovićiGrahovac (Branko) Veljko, rođen 1928. Srbin, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Batkovići (1461021002)
NevesinjeBatkovićiGrahovac (Grujo) Mirko, rođen 1925. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Ivan sedlo sara (1461021006)
NevesinjeBatkovićiGrahovac (Jovo) Anđelko, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Konjic mostar (1461021004)
NevesinjeBatkovićiGrahovac (Novica) Ljubo, rođen 1938. Srbin, poginuo 1945. nepoznato, Batkovići (1461021005)
NevesinjeBatkovićiGrahovac (Petar) Vlado, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Bratoč nevesinj (1461021003)
NevesinjeBiogradGrahovac (Dušan) Branko, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1944. kod kuće, Biograd, nevesinje (1460001020)
NevesinjeBiogradGrahovac (Dušan) Šćepan, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1944. kod kuće, Biograd, nevesinje (1460001019)
NevesinjeBiogradGrahovac (Jovan) Luka, rođen 1888. Srbin, ubijen od Italijana 1942. nepoznato, Lastavica (5015s00588)
NevesinjeBiogradGrahovac (Simo) Jela, rođena 1913. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Berkovići (1460001018)
NevesinjeBratačGrahovac (Luka) Trifko, rođen 1909. Srbin, poginuo 1941. U aprilskom ratu 1941 god., Miljevac (1460002022)
NevesinjeDonji LukavacGrahovac (Jovan) Ćetko, rođen 1914. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Kozara (0394067034)
NevesinjeDonji LukavacGrahovac (Jovan) Jefto, rođen 1906. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Rogoče (0049065002)
NevesinjeDonji LukavacGrahovac (Veselin) Mirko, rođen 1925. Srbin, poginuo od ustaša 1942. u NOBu, Korita (0549011002)
NevesinjeGornji LukavacGrahovac (Jovan) Ćetko, rođen 1912. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Kosovo (1460006006)
NevesinjeGornji LukavacGrahovac (Jovo) Đuro, rođen 1919. Srbin, poginuo 1941. U aprilskom ratu 1941 god., Gornji lukavac (1460006010)
NevesinjeGornji LukavacGrahovac (Miloš) Obren, rođen 1902. Srbin, umro 1943. u NOBu, Lukavac (1460006007)
NevesinjeGornji LukavacGrahovac (Vasilj) Dukica, rođen 1898. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Izgori (1460006004)
NevesinjeGornji LukavacGrahovac (Veselin) Mirko, rođen 1926. Srbin, poginuo od ustaša 1942. u NOBu, Korita (1460006001)
NevesinjeKrekoviGrahovac (Todor) Novica, rođen 1922. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Biograd nevesin (1462038001)
NevesinjeNevesinjeGrahovac (Đuro) Đorđo, rođen 1875. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Nevesinje (1460010024)
NevesinjeNevesinjeGrahovac (Lazar) Jovan, rođen 1901. Srbin, umro od Nemaca 1945. u logoru, Grčki logor (0875038031)
NevesinjeTrusinaGrahovac (Blagoje) Obren, rođen 1885. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Trusina (1461017023)
NevesinjeTrusinaGrahovac (Đuro) Ruža, rođena 1892. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Stolac (1461017022)
Nova GradiškaLađevacGrahovac (Mile) Dušanka, rođena 1923. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Lađevac (2321012028)
Nova GradiškaLađevacGrahovac (Ostoja) Marko, rođen 1915. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Voćin (2321012097)
Nova GradiškaRatkovacGrahovac (Simo) Branko, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (2324022117)
Nova GradiškaRatkovacGrahovac (Simo) Jelka, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (2324022116)
Novi GradCerovicaGrahovac (Nikola) Jovo, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1232013017)
Novi GradCerovicaGrahovac (Nikola) Srđan, rođen 1897. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1232013018)
Novi GradCerovicaGrahovac (Srđan) Savo, rođen 1925. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kozara (8006s00314)
Novi GradCerovicaGrahovac (Srđan) Vaso, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942 u zbegu, Kozara (7012s00201)
Novi GradRavniceGrahovac (Nikola) Aleksa, rođen 1890. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1233014202)
OgulinJanja GoraGrahovac (Đoko) Pero, rođen 1904. Srbin, umro 1945. u NOBu, Ogulin (2227061086)
OgulinJanja GoraGrahovac (Ilija) Spase, rođen 1915. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, J gora (2227061084)
OgulinJanja GoraGrahovac (Mićo) Sofija, rođena 1895. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Slunj (2227061048)
OgulinJanja GoraGrahovac (Miloš) Rade, rođen 1937. Srbin, umro od tifusa 1943. kod kuće, Janja gora (7031s01076)
OgulinJanja GoraGrahovac (Milovan) Ilija, rođen 1887. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, J gora (2227061085)
OgulinJanja GoraGrahovac (Milovan) Nikola, rođen 1908. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Plaški (2227061012)
OgulinJanja GoraGrahovac (Milovan) Nikola, rođen 1910. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, U borbi-8.divizija (2226055009)
OgulinJanja GoraGrahovac (Nikola) Danica, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. kod kuće, Janja gora (2226055011)
OgulinJanja GoraGrahovac (Nikola) Draga, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. kod kuće, Janja gora (2226055013)
OgulinJanja GoraGrahovac (Nikola) Dušanka, rođena 1945. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. kod kuće, Janja gora (2227061019)
OgulinJanja GoraGrahovac (Nikola) Gojko, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1944. kod kuće, Janja gora (2226055012)
OgulinJanja GoraGrahovac (Nikola) Mićo, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1944. kod kuće, Janja gora (2226055015)
OgulinJanja GoraGrahovac (Nikola) Milica, rođena 1944. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. kod kuće, Janja gora (2226055016)
OgulinJanja GoraGrahovac (Nikola) Soka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. kod kuće, Janja gora (2226055014)
OgulinJanja GoraGrahovac (Petar) Mara, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1944. Kod kuće, Janja gora (2226055010)
OgulinJanja GoraGrahovac (Petar) Marija, rođena 1911. Srpkinja, ubijena 1945. U direktnom teroru, J gora (2227061013)
OgulinLatinGrahovac (Mane) Danica, rođena 1928. Srpkinja, poginula 1944. prilikom borbi, Latin (7031s01048)
OgulinLatinGrahovac (Mane) Rade, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Latin (2226055005)
OgulinLatinGrahovac (Mane) Stevan, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (0953105020)
OgulinLatinGrahovac (Milan) Mića, rođen 1921. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2226055017)
OgulinLatinGrahovac (Nikola) Dušan, rođen 1910. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Nepoznato (2226055002)
OgulinLatinGrahovac (Nikola) Stoja, rođena 1886. Srpkinja, poginula 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Latin (2226055006)
OgulinLatinGrahovac (Nn) Dane, rođen 1900. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Latin-plaško (2773037004)
OgulinLatinGrahovac (Nn) Jeka, rođena 1902. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Latin-plaško (2773037005)
OgulinLatinGrahovac (Raco) Marta, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Latin (2226055003)
OgulinLatinGrahovac (Stevan) Ilija, rođen 1887. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Ogulin (2225043019)
OgulinPlaškiGrahovac (Mane) Đuro, rođen 1910. Srbin, nestao 1941. nepoznato, Plaški (0953105019)
OgulinPlaškiGrahovac (Milan) Mile, rođen 1918. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Blata (2226059056)
OsijekVišnjevacGrahovac (Nilan) Petar, rođen 1920. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Nepoznato (2343153008)
PakracJapagaGrahovac (Đuro) Milica, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (2153018008)
PakracJapagaGrahovac (Nn) Đorđe, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7041s00269)
PećinciAšanjaGrahovac (Petar) Duško, rođen 1924. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Drvar (0456002009)
Podravska SlatinaPodravska SlatinaGrahovac (Ljubomir) Milan, rođen 1920. Srbin, poginuo od Nemaca 1944. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-stalag (0831029009)
Podravska SlatinaŠpanatGrahovac (Mićo) Stana, rođena 1930. Srpkinja, umrla 1942. Pri deportaciji, Zvečka (2369074002)
PrijedorBrđaniGrahovac (Dragan) Mlađo, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Zajednice (1285007012)
PrijedorBrđaniGrahovac (Dragan) Ostoja, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1285007011)
PrijedorBrđaniGrahovac (Ilija) Janko, rođen 1915. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Brusnica (1285007013)
PrijedorBrđaniGrahovac (Jovo) Ilija, rođen 1880. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Brusnica (1285007014)
PrijedorBrđaniGrahovac (Jovo) Mirko, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1285007029)
PrijedorBrđaniGrahovac (Mikajlo) Dušan, rođen 1911. Srbin, umro 1942. u NOBu, Balte jaruge (1285007026)
PrijedorBrđaniGrahovac (Mikajlo) Ljuboja, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1285007027)
PrijedorBrđaniGrahovac (Milan) Špiro, rođen 1886. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Zajednice (1285007016)
PrijedorBrđaniGrahovac (Stole) Vidoslav, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Prijedor (1285007028)
PrijedorGornji GarevciGrahovac (Marko) Mile, rođen 1894. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Jesenice (0369032004)
PrijedorGornji GarevciGrahovac (Ostoja) Živko, rođen 1917. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Aranđelovac (1289022074)
PrijedorKozaracGrahovac (Dragan) Mlađo, rođen 1919. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Prijedor (2217119023)
PrijedorLamovitaGrahovac (Dane) Gavro, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u direktnom teroru, Lamovita (1292037097)
PrijedorLamovitaGrahovac (Đorđe) Svetozar, rođen 1922. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Majkić japra (1292036068)
PrijedorLamovitaGrahovac (Đorđije) Stojan, rođen 1901. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1292037026)
PrijedorLamovitaGrahovac (Gavro) Dane, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1292037096)
PrijedorLamovitaGrahovac (Gavro) Jerkan, rođen 1914. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Prijedor (1292037087)
PrijedorLamovitaGrahovac (Gavro) Jevrem, rođen 1915. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Kozara (1292036081)
PrijedorLamovitaGrahovac (Gavro) Momčilo, rođen 1923. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Ruiška (1292036082)
PrijedorLamovitaGrahovac (Ilija) Jovanka, rođena 1886. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Lamovita (1292037098)
PrijedorLamovitaGrahovac (Janko) Oste, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1292037095)
PrijedorLamovitaGrahovac (Jovan) Bogdan, rođen 1917. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Kozara (1292037100)
PrijedorLamovitaGrahovac (Mile) Obrad, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1292037090)
PrijedorLamovitaGrahovac (Mile) Vid, rođen 1923. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1292037089)
PrijedorLamovitaGrahovac (Miloš) Marko, rođen 1924. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1292036069)
PrijedorLamovitaGrahovac (Nikola) Stojko, rođen 1894. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (5108s00629)
PrijedorLamovitaGrahovac (Obrad) Rajko, rođen 1937. Srbin, poginuo 1944. Prilikom borbi, Prijedor (1292037091)
PrijedorLamovitaGrahovac (Ostoja) Danica, rođena 1937. Srpkinja, nestala 1942. U logoru, Sisak (1292037092)
PrijedorLamovitaGrahovac (Pero) Petar, rođen 1883. Srbin, nestao 1942. nepoznato, Nepoznato (1292036070)
PrijedorLamovitaGrahovac (Risto) Stevan, rođen 1892. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1292037099)
PrijedorLamovitaGrahovac (Stanoja) Janko, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1292037094)
PrijedorLamovitaGrahovac (Stojko) Stanoja, rođen 1900. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1292037093)
PrijedorLamovitaGrahovac (Vasilije) Stojko, rođen 1894. Srbin, nestao 1942. nepoznato, Nepoznato (1292036083)
PrijedorLamovitaGrahovac (Vuk) Tomo, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. u logoru, Kozarac (1295053009)
PrijedorPetrov GajGrahovac (Nile) Milka, rođena 1906. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, Prijedor (0906008029)
SlunjSlunjGrahovac (Dragoj) Milić, rođen 1899. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Slunj (0773036019)
SlunjSlunjGrahovac (Mičić) Mile, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Cetingrad (0773036018)
StolacLjuti DoGrahovac (Pero) Luka, rođen 1914. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Hrgud stolac (1467009025)
StolacLjuti DoGrahovac (Rista) Branko, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Hrgud stolac (1467009026)
StolacStolac Grahovac (Nn) Boja, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (M0011357)
StolacStolac Grahovac (Nn) Lazo, rođeno 1927. Srbin, ubijeno od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0011358)
StolacStolac Grahovac (Nn) Ljubica, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (M0011359)
ŠipovoBabićiGrahovac (Nn) Petar, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U zbegu, Pljeva (7006s00490)
ŠipovoBabićiGrahovac (Stanko) Tode, rođen 1896. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Kičelovo brdo (0462007006)
ŠipovoBabićiGrahovac (Tode) Simo, rođen 1925. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Kičelovo brdo (0462007007)
ŠipovoBabin DolGrahovac (Dušan) Milivoj, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Babin dol (1318002058)
ŠipovoBabin DolGrahovac (Dušan) Petar, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Babin dol (1318002057)
ŠipovoBabin DolGrahovac (Jovo) Jovo, rođen 1860. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Babin dol (1318002067)
ŠipovoBabin DolGrahovac (Jovo) Neđo, rođen 1906. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Babin dol (1318002066)
ŠipovoBabin DolGrahovac (Maksim) Milica, rođena 1906. Srpkinja, ubijena 1941. kod kuće, Babin dol (1318002065)
ŠipovoBabin DolGrahovac (Neđo) Bogdan, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Babin dol (1318002063)
ŠipovoBabin DolGrahovac (Neđo) Krsto, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Babin dol (1318002062)
ŠipovoBabin DolGrahovac (Neđo) Momčilo, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Babin dol (1318002064)
ŠipovoBabin DolGrahovac (Neđo) Petra, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Babin dol (1318002061)
ŠipovoBabin DolGrahovac (Nn) Simo, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, Babin dol (1318002060)
ŠipovoBabin DolGrahovac (Simo) Stana, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Babin dol (1318002059)
ŠipovoBabin DolGrahovac (Stanko) Tode, rođen 1896. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Babin dol (1318002055)
ŠipovoBabin DolGrahovac (Tode) Simo, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Babin dol (1318002056)
ŠipovoČifluk Grahovac (Jovo) Krstan, rođen 1891. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Podbarevo jajce (1318005105)
ŠipovoČifluk Grahovac (Jovo) Stevo, rođen 1907. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Krčevine (1318005098)
ŠipovoČifluk Grahovac (Nika) Stano, rođen 1879. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U direktnom teroru, Gromile šipovo (1318006054)
ŠipovoČifluk Grahovac (Niko) Stana, rođena 1879. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Gromile šipovo (1318005004)
ŠipovoČifluk Grahovac (Niko) Stoja, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Krčevine (1318005099)
ŠipovoČifluk Grahovac (Stevo) Ostoja, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Krčevine (1318005103)
ŠipovoČifluk Grahovac (Stevo) Rade, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Krčevine (1318005101)
ŠipovoČifluk Grahovac (Stevo) Simo, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Krčevine (1318005102)
ŠipovoČifluk Grahovac (Stevo) Zdravko, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Krčevine (1318005104)
ŠipovoČifluk Grahovac (Stevo) Zorka, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Krčevine (1318005100)
ŠipovoČifluk Grahovac (Todo) Stevo, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Gromile šipovo (1318005005)
ŠipovoČifluk Grahovac (Todo) Zorka, rođena 1911. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Čifluk (1318005006)
ŠipovoDragnićGrahovac (Jovan) Blažo, rođen 1887. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Dragnić (1318006051)
ŠipovoDragnićGrahovac (Jovan) Milan, rođen 1872. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Dragnić (1318006055)
ŠipovoDragnićGrahovac (Lazo) Stanko, rođen 1885. Srbin, poginuo od ustaša 1942. u NOBu, Šipovo (1318006043)
ŠipovoDragnićGrahovac (Stanko) Čedo, rođen 1916. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Dragnić (1318006044)
ŠipovoDragnjićGrahovac (Jova) Janja, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Dragnić (0368021008)
ŠipovoDragnjićGrahovac (Laza) Mitar, rođen 1888. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Dragnić (0368021007)
ŠipovoDragnjićGrahovac (Mitar) Koviljka, rođena 1919. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Dragnić (0368021009)
ŠipovoPodosojeGrahovac (Todo) Mile, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Strojice šipovo (1320022009)
ŠipovoSokolacGrahovac (Stevan) Ile, rođen 1903. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Nepoznato (1322040011)
ŠipovoSokolacGrahovac (Stevan) Jovo, rođen 1924. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Sokolac (1322040010)
ŠipovoVolariGrahovac (Cvijan) Ilija, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Jajce (1322031008)
ŠipovoVolariGrahovac (Cvijan) Ilija, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Volari (0943026002)
ŠipovoVolariGrahovac (Simo) Cvijan, rođen 1883. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u direktnom teroru, Volari (1322031009)
Velika KladušaBosanska BojnaGrahovac (Mićo) Anđa, rođena 1882. Srpkinja, spaljena 1941. Kod kuće, Bosanska bojna (2598144012)
Velika KladušaBosanska BojnaGrahovac (Mile) Đuro, rođen 1928. Srbin, spaljen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Bosanska bojna (2598144015)
Velika KladušaBosanska BojnaGrahovac (Mile) Marija, rođena 1930. Srpkinja, spaljena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Bosanska bojna (2598144016)
Velika KladušaBosanska BojnaGrahovac (Mile) Stanko, rođen 1926. Srbin, spaljen 1941. kod kuće, Bosanska bojna (2598144014)
Velika KladušaBosanska BojnaGrahovac (Mile) Todor, rođen 1924. Srbin, spaljen 1941. kod kuće, Bosanska bojna (2598144013)
Velika KladušaBosanska BojnaGrahovac (Todor) Nikola, rođen 1877. Srbin, spaljen 1941. Kod kuće, Bosanska bojna (2598144011)
Velika KladušaBosanska BojnaGrahovac (Todor) Pero, rođen 1879. Srbin, spaljen 1941. kod kuće, Bosanska bojna (2598144006)
Velika KladušaBosanska BojnaGrahovac (Xpero) Evica, rođena 1880. Srpkinja, spaljena 1941. Kod kuće, Bosanska bojna (2598144007)
Velika KladušaBosanska BojnaGrahovac (Xpero) Milica, rođena 1919. Srpkinja, spaljena 1941. Kod kuće, Bosanska bojna (2598144009)
Velika KladušaBosanska BojnaGrahovac (Xpero) Rade, rođen 1911. Srbin, spaljen 1941. kod kuće, Bosanska bojna (2598144008)
Velika KladušaBosanska BojnaGrahovac (Xpero) Stana, rođena 1912. Srpkinja, spaljena 1941. Kod kuće, Bosanska bojna (2598144010)
VinkovciGabošGrahovac (Petar) Vidoslav, rođen 1922. Srbin, poginuo 1944. Pri deportaciji, Nevesinje (2400001011)
ViroviticaPepelanaGrahovac (Milovan) Dušan, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1945. kod kuće, Pčelić (2174076004)
Zagreb CentarZagreb DioGrahovac (Mile) Rade, rođen 1924. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Gračac (2255024079)
ZenicaZenicaGrahovac (Đorđo) Radoslav, rođen 1920. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Nevesinje (1460010025)

Jedan komentar

  1. Moj deda Grahovac Savo i ujak Grahovac Bozidar iz Sjeverovaca,Dubica su ubijeni u Zemunu na Sajmistu 1942g a ne nalaze se na spisku.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *