Vojnić

Vojnić je 1931g imao 441 stanovnika a 1948 godine imao je 488. 1991 godine imao je 1.204 stanovnika (1.056 Srba, 97 ostalih i 51 Hrvata), a 20011 imao je 1.156 stanovnika.

Basara (Janko) Stanko, rođen 1906. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bukovica-vojnić (2266019052)
Baždar (Đuro) Jelena, rođena 1919. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Vojnić (2266019026)
Baždar (Ninko) Milica, rođena 1877. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Vojnić (2266019025)
Baždar (Pajo) Đuro, rođen 1875. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Vojnić (2266019024)
Berić (Stevo) Đuka, rođena 1895. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2754016029)
Bosnić (Ilija) Stanko, rođen 1898. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Božić jarak-krn (2266019043)
Bosnić (Petar) Danica, rođena 1892. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Vojnić (1455039045)
Bosnić (Petar) Danica, rođena 1899. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Vojnić (2266019044)
Bosnić (Stanko) Branko, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Plaški (2266019045)
Bosnić (Stanko) Branko, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Lika (2218125016)
Božič (Peter) Stanko, rođen 1888. Slovenac, poginuo 1941. U NOBu, Vojnič (1732003001)
Božić (Jovan) Simo, rođen 1883. Srbin, poginuo 1943. nepoznato, Vojnić g.vojnić (2266018025)
Božić (Nn) Stanica, rođena 1887. Srpkinja, umrla 1942. u NOBu, Vojnić (2266018026)
Bukva (Nn) Stoja, rođena 1887. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Vojnić (2266018082)
Bukva (Rade) Mile, rođen 1871. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Vojnić (2266018080)
Carejević (Dragan) Rade, rođen 1915. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Josip dol (0942017046)
Crnković (Pavle) Kata, rođena 1885. Srpkinja, umrla 1943. nepoznato, Gornji vojnić (2266018066)
Cvijanović (Nikola) Ana, rođena 1913. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Cvijanović (0851048013)
Čalić (Milan) Milica, rođena 1904. Srpkinja, poginula 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2305024056)
Čorda (Škaro) Milka, rođena 1880. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Malevo slunj (2294036007)
Čubrad (Mitar) Miloš, rođen 1925. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Blata-lika (0842041002)
Ćorda (Nn) Dušan, rođen 1896. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Krnjak (2266018042)
Dević (Dušan) Ljubica, rođena 1942. Srpkinja, umrla 1943. u zbegu, Cetingrad (2266018075)
Dmitrović (Rade) Branko, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Otočac (0019025006)
Dokić (Ninko) Ljubica, rođena 1923. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Na kordunu (0177015028)
Dudić (Simo) Gojko, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (0233106008)
Dudić (Simo) Miloš, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (0233106009)
Dudić-brkić (Nn) Sofija, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0233106010)
Duduković (Janko) Miloš, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Zelengora sutj. (2182014006)
Eremić (Marko) Sofija, rođena 1906. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Vojnić (0897035007)
Eremić (Nn) Ljubica, rođena 1880. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Vojnić (2266018071)
Eremić (Srđan) Stanko, rođen 1905. Srbin, ubijen 1945. u direktnom teroru, Vojnić (2266018045)
Eremić (Stanko) Jovica, rođen 1941. Srbin, umro od zime 1943. U zbegu, Bosna (7032s00539)
Gaćeša (Marko) Luka, rođen 1914. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Tuzla (2204003017)
Godić (Nn) Milić, rođen 1882. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Kordun (0853058010)
Gojković (Đuro) Petra, rođena 1895. Srpkinja, spaljena 1942. U direktnom teroru, Vajšinica (0577098067)
Grba (Ilija) Mile, rođen 1913. Srbin, ubijen od četnika 1944. U direktnom teroru, Leskovac (0839014011)
Gredelj (Milić) Stanka, rođena 1897. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Tušilovići (0909026018)
Gvozdić (Dragan) Anka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2266019049)
Gvozdić (Dragan) Miloš, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942.  u logoru, Stara gradiška (2266019050)
Gvozdić (Jovan) Miloš, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Škare-lika (2266019048)
Gvozdić (Ninko) Đuro, rođen 1898. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Božićev jarak-k (2266019042)
Hajdin (Aleksa) Nikola, rođen 1872. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Krstinja (2266018063)
Hajdin (Glišo) Nikola, rođen 1874. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Vojnić (2266018047)
Hajdin (Mile) Mileva, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2266018064)
Hajdin (Mile) Miloš, rođen 1918. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2266018060)
Hajdin (Mile) Stanko, rođen 1922. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (2266018061)
Hajdin (Nikola) Đuro, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Krnjak (2266018053)
Hajdin (Nikola) Nikola, rođen 1892. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (2266018052)
Hajdin (Nikola) Petar, rođen 1898. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (2266018051)
Hajdin (Nn) Sava, rođena 1850. Srpkinja, ubijena 1941. u direktnom teroru, Vojnić (0780016001)
Hajdin (Nn) Sava, rođena 1858. Srpkinja, umrla 1943. nepoznato, Krstinja (2266018056)
Hajdin (Stanko) Miloš, rođen 1905. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Krnjak (2268023005)
Hajdin (Stanko) Pero, rođen 1899. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Burić (2268023004)
Ivanović (Rade) Mavro, rođen 1928. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Vrhovine (2426091016)
Ivičić (Mikan) Draga, rođena 1886. Srpkinja, ubijena 1943. Kod kuće, Vojnić (2590075032)
Ivičić (Milan) Jovo, rođen 1929. Srbin, poginuo 1943. u NORu, Konarevo (2590075031)
Ivičić (Stevan) Marica, rođena 1884. Srpkinja, ubijena 1943. Kod kuće, Vojnić (2590075033)
Ivošević (Mane) Dragica, rođena 1913. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Vojnić (2224031002)
Jeremić (Đurađ) Đuro, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1941. prilikom borbi ili bombardovanja, Prekopa (5024s00534)
Jović (Dane) Sofija, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru, Vojnić (2334062052)
Jović (Nn) Dane, rođen 1907. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Petrova gora (2334062050)
Jović (Nn) Ljubica, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Vojnić (2334062051)
Jurić (Dragan) Kata, rođena 1918. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (2266019055)
Jurić (Dragan) Veljko, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Karlovac (2266019054)
Jurić (Dragić) Dragica, rođena 1905. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Vojnić (2266019021)
Jurić (Dušan) Jelena, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Jastrebarsko (2266019023)
Jurić (Dušan) Mirjana, rođena 1934. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Jastrebarsko (2266019022)
Karan (Mile) Pava, rođen 1900. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (0481005024)
Karan (Mile) Pavle, rođen 1909. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0299045009)
Kartalija (Milan) Nikola, rođen 1938. Srbin, nestao 1943. nepoznato, Drvar (0431031025)
Kasanović (Nn) Đuro, rođen 1865. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Vojnić (2766068034)
Kekić (Nikola) Mihailo, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Žumberk (2266019030)
Kekić (Stanko) Mile, rođen 9999. Srbin, ubijen 1943. kod kuće, Vojnić (2266019028)
Kekić (Stanko) Stanko, rođen 1892. Srbin, ubijen 1943. Kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Vojnić (2218126012)
Keko (Miloš) Miloš, rođen 1921. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Božić jarak (2209041047)
Keser (Miloš) Đuro, rođen 1918. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Plavca draga (0577101054)
Klipa (Nikola) Dragan, rođen 1922. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Klipa (0851048012)
Klipa (Nikola) Janko, rođen 1920. Srbin, poginuo 1941. u aprilskom ratu 1941 god., Petrovac (0851048011)
Klipa (Nn) Inđa, rođena 1902. Srpkinja, ubijena 1941. kod kuće, Klipa (0851048010)
Klipa (Nn) Nikola, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Klipa (0851048009)
Kljukovnica (Nikola) Kata, rođena 1922. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Vojnić (2266019047)
Knežević (Marko) Milić, rođen 1897. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Norveška (2218122038)
Knežević (Milić) Dušan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, 8 kordunaška (2218122039)
Knežević (Milić) Jovo, rođen 1929. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, 8 kordunaška (2218122040)
Knežević (Nn) Milica, rođena 1870. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Vojnić (2218122041)
Korač (Đuro) Mihajlo, rođen 1909. Srbin, umro od bolesti 1943. U NOBu, Radonja vojnić (2219132037)
Korać (Đuro) Anka, rođena 1899. Srpkinja, spaljena 1942. U direktnom teroru, Vojnić (2266018031)
Korać (Đuro) Mihajlo, rođen 1909. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Vojnić (2266018093)
Korać (Đuro) Milka, rođena 1892. Srpkinja, poginula 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, Maribor (2266018032)
Korać (Janko) Danica, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2266018044)
Korać (Janko) Dragica, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2266018043)
Korać (Mihajlo) Sofija, rođena 1942. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Vojnić (2266018094)
Korać (Miloš) Dragan, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2266018035)
Korać (Miloš) Jovo, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2266018034)
Korać (Miloš) Sofija, rođena 1878. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2266018070)
Korać (Nn) Marija, rođena 1883. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Bosanski Petrov (2266018030)
Korać (Simo) Miloš, rođen 1878. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2266018069)
Kozlina (Mile) Dragan, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (0233106018)
Kozlina (Mile) Mihajlo, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (0233106011)
Kreč (Ivan) Viktor, rođen 1916. Hrvat, ubijen 1941. pri deportaciji, Vojnič (2759120002)
Kreč (Stjepan) Marija, rođena 1920. Hrvatica, ubijena 1941. Pri deportaciji, Vojnič (2759120001)
Kresojević (Miloš) Simo, rođen 1915. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Jezerano-lika (2266018083)
Kresojević (Nikola) Dragica, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. na prinudnom radu, Nemačka (2266018086)
Kresojević (Ninko) Milka, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Jastrebarsko (2266018089)
Kresojević (Teodor) Sava, rođena 1891. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2266018085)
Lisić (Nn) Kata, rođena 1919. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Vojnić (2848006006)
Lisić (Nn) Ljubica, rođena 1898. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Vojnić (2848006007)
Lisić (Nn) Miloš, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Vojnić (2848006005)
Lisić (Nn) Stana, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (2848006008)
Lukač (Nn) Milić, rođen 1904. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Vojnić (0577098080)
Ljušić (Nikola) Milka, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1942. u logoru, Maribor (2825050017)
Maćešić (Nn) Petar, rođen 9999. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Oskunja (2534016025)
Madžar (Simo) Stana, rođena 1890. Srpkinja, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Vojnić (2266018076)
Mađarčić (Nn) Đuro, rođen 9999. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Živković kosa (2754014011)
Mađerčić (Andrija) Nikola, rođen 1879. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bos. Petrovac (0848019020)
Magarac (Nikola) Đuro, rođen 1918. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Janjići (0481005025)
Matijević (Mile) Đuro, rođen 1913. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Pleternica (0908021002)
Mihailović (Dmitar) Đuka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Grabovac (0574065003)
Mihailović (Nn) Stanko, rođen 1881. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Vojnić (2266019038)
Mihajilović (Petar) Jovan, rođen 1901. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Grabovac (0574065002)
Mihajlović (Matija) Stanko, rođen 1872. Srbin, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Vojnić (2266018036)
Mihajlović (Milan) Milja, rođena 1870. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Stara gradiška (2818101010)
Mihajlović (Miloš) Miloš, rođen 1874. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Vojnić (2818101012)
Mihajlović (Miloš) Petar, rođen 1870. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Stara gradiška (2818101009)
Mihajlović (Miloš) Simo, rođen 1875. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Vojnić (2818101011)
Mihajlović (Miloš) Simo, rođen 1886. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Krnjak (2266018090)
Mihajlović (Simo) Marko, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Gornje Primišlj (2266018091)
Milašinović (Mile) Danica, rođena 1923. Srpkinja, nestala 1941. nepoznato, Karlovac (0935070018)
Milašinović (Pavo) Milka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (2266019034)
Milutinović (Đuro) Ljubica, rođena 1900. Hrvatica, umrla 1942. U NOBu, Radonji (0918075003)
Mlađani (Nn) Jovo, rođen 1882. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Vojnić (2303001028)
Novaković (Đurađ) Stana, rođena 1882. Srpkinja, ubijena 1942. U masovnom pokolju, Vojnić (0866085004)
Novaković (Mihajlo) Dejan, rođen 1924. Srbin, poginuo 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Tušilović (2266018073)
Novaković (Miloš) Dragan, rođen 1923. Srbin, streljan od ustaša 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Petrova gora (5024s00537)
Novaković (Miloš) Jovan, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u zatvoru, Drežnik (5024s00535)
Novaković (Stevo) Miloš, rođen 1890. Srbin, streljan od ustaša 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Petrova gora (5024s00536)
Paić (Savo) Mila, rođena 1874. Srpkinja, ubijena 1942. kod kuće, Radonja- vojnić (2182003011)
Paić (Simo) Marko, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2182003010)
Pajić (Janko) Mileva, rođena 1916. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Vojnić (2266018012)
Pajić (Marko) Anka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Vojnić (2266018019)
Pajić (Marko) Nikola, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Vojnić (2266018021)
Pajić (Marko) Ranka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Vojnić (2266018020)
Pajić (Milanko) Ljuba, rođena 1917. Srpkinja, ubijena 1942. U NOBu, Vojnić (2266018018)
Pajić (Mile) Anka, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Đakovo (2266018005)
Pajić (Mile) Filip, rođen 1882. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Vojnić (2266018010)
Pajić (Miloš) Dragan, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Đakovo (2266018008)
Pajić (Miloš) Ignjatije, rođen 1895. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (2266018001)
Pajić (Miloš) Marko, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Đakovo (2266018006)
Pajić (Miloš) Milka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Đakovo (2266018007)
Pajić (Miloš) Petar, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7032s00543)
Pajić (Miloš) Stevan, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Đakovo (2266018009)
Pajić (Nikola) Dragan, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Vojnić (2266018023)
Pajić (Nikola) Đuro, rođen 1926. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Čemernica (2266018022)
Pajić (Nikola) Jovanka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Karlovac (0782032011)
Pajić (Nikola) Mile, rođen 1928. Srbin, poginuo 1944. u NORu, Čemernica (7032s00041)
Pajić (Nikola) Mirko, rođen 1932. Srbin, umro 1942. u logoru, Jastrebarsko (7032s00542)
Pajić (Ninko) Marko, rođen 1876. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2266018003)
Pajić (Ninko) Stanko, rođen 1906. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Petrova gora (2816088022)
Pajić (Nn) Marija, rođena 1904. Srpkinja, ubijena 1942. u NOBu, Vojnić (2266018017)
Pajić (Nn) Mila, rođena 1874. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, G. vojnić (2266018004)
Pajić (Nn) Mila, rođena 1885. Srpkinja, poginula 1942. u NOBu, Vojnić (2266018011)
Pajić (Radovan) Marta, rođena 1902. Srpkinja, umrla od bolesti 1943. u NOBu, Vojnić (2266018002)
Pajić (Stanko) Mile, rođen 1936. Srbin, zaklan od ustaša 1942. U zbegu, Petrova gora (7032s00541)
Pajić (Stanko) Rade, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Vojnić (2266018014)
Pajić (Stevan) Nikola, rođen 1897. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Karlovac (2266018016)
Pavić (Vasa) Mihajlo, rođen 1921. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (0855075031)
Perenčević (Janko) Jovanka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (7032s00544)
Petrović (Đuro) Mihajlo, rođen 1936. Srbin, umro 1943. u zbegu, Bosansko grahovo (0909027016)
Petrović (Đuro) Pava, rođena 1938. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. u zbegu, Korenica (0909027017)
Petrović (Jovan) Luka, rođen 1900. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Vukovar (0040009045)
Petrović (Luka) Dragica, rođena 1925. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Vukovar (0040009044)
Popović (Dragoljub) Milorad, rođen 1908. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Milanovac (2211057017)
Radičanin (Stanko) Kata, rođena 1905. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Gradiška (0578103041)
Radošević (Josip) Stana, rođena 1878. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u logoru, Beograd-banjica (0890133036)
Radošević (Ninko) Josip, rođen 1869. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Beograd-banjica (0890133037)
Radulović (Ilija) Mila, rođena 1916. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Vojnić (0930039001)
Radulović (Nn) Marija, rođena 9999. Srpkinja, ubijena 1941. nepoznato, Vojnić (5006s00768)
Rašković (Ilija) Đuro, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Vojnić (2266018041)
Rašković (Ilija) Marinko, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Vojnić (2266018040)
Rašković (Jovan) Sima, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Belaj kod karlo (2266018027)
Rašković (Mile) Jovan, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Vojnić (2266018024)
Rašković (Miloš) Ilija, rođen 1895. Srbin, umro 1942. u NOBu, Vojnić (2266018039)
Rašković (Miloš) Ilija, rođen 1901. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Kraj vojnića (2218125042)
Rašković (Nikola) Stanko, rođen 1887. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Krnjak (2266016038)
Rašković (Nn) Stanka, rođena 1883. Srpkinja, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Vojnić (2266018038)
Rašković (Petar) Milica, rođena 1936. Srpkinja, zaklana od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (7032s00545)
Rašković (Petar) Ranka, rođena 1940. Srpkinja, zaklana od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (7032s00546)
Rašković (Stanko) Zorka, rođena 1936. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. nepoznato, Lika (2266016039)
Rašković (Stevan) Kata, rođena 1886. Srpkinja, umrla od zime 1945. nepoznato, Tičevo (5024s00523)
Skorupan (Mavro) Nikola, rođen 1923. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Vrhovine (2426091012)
Sokolović (Joko) Marija, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Katinovac (0572028031)
Sokolović (Nn) Joka, rođena 1896. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Katinovac (0572028028)
Sokolović (Pavle) Dušan, rođen 1926. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Katinovac (0572028030)
Sokolović (Pavle) Mile, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Velika kladuša (0572028029)
Stojaković (Đuro) Milić, rođen 1917. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Nebljuše (0577101023)
Šimulija (Milić) Mila, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, I ubi.petrova g (2845051023)
Šimulija (Milovan) Miloš, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, U krnjak i obje (2845051024)
Škara (Filip) Jovan, rođen 1877. Srbin, umro 1942. u NOBu, Vojnić (2266018028)
Tesla (Miloš) Janko, rođen 1912. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Zelengora (0853059007)
Todorić (Drago) Stanko, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5024s00541)
Todorić (Đuro) Milica, rođena 1905. Srpkinja, spaljena od ustaša 1942. kod kuće, Vojnić (5024s00539)
Todorić (Janko) Branko, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7052s00141)
Todorić (Janko) Mihajlo, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Sajmište (5024s00540)
Tomašević (Cvija) Milić, rođen 1878. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Okić (0578103039)
Tomašević (Dmitar) Nikola, rođen 1900. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Vojnić (0904103043)
Tomašević (Milan) Jovan, rođen 1912. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Ličko Petrovo s (2266019053)
Tomašević (Nikola) Dragan, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Obrlapac (2266019072)
Tomašević (Nikola) Miloš, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Vojnić (0904103042)
Trbojević (Vaso) Rade, rođen 1918. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Babina gora-buk (2266019051)
Tumbas (Mile) Petar, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Blagaj (0577099048)
Vrga (Đuro) Jovan, rođen 1899. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Vojnić (2537027060)
Vučinić (Nn) Mileva, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Biljeg (5024s00827)
Vučinić (Simo) Teodor, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U zbegu, Petrova gora (5024s00828)
Vučković (Milovan) Miloš, rođen 1909. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Norveška (2266019041)
Vučković (Ninko) Dragica, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Petrova gora (2422057022)
Vukšić (Andrija) Nikola, rođen 1892. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Krujak (2217114005)
Vuletić (Milan) Marko, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Stara gradiška (0921092005)
Vuletić (Stevan) Mile, rođen 1904. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (0921092004)
Zarda (Dragić) Mihajlo, rođen 1923. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Karlovac (0267078039)
Zarda (Miloš) Dragić, rođen 1896. Srbin, ubijen 1945. u zatvoru, Karlovac (0267078038)
Zdjelar (Dragić) Milan, rođen 1929. Srbin, poginuo 1942. u NORu, Nepoznato (0267078040)
Živković (Nikola) Jovo, rođen 1906. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, 8 kordunaška divizij (2410062021)

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *