Vukmirovići stradali u Drugom svetskom ratu

Aleksandrovac Jelakci Vukmirović (Sreten) Milovan, rođen 1913. Srbin, poginuo od Nemaca 1945. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemački logor-4025003
Bačka Palanka Neštin Vukmirović (Trivo) Petar, rođen 1922. Srbin, ubijen 1944. u zatvoru, Požarevac (0091016113)
Bačka Topola Gornja Rogatica Vukmirović (Stevo) Milan, rođen 1925. Srbin, poginuo 1945. U  NOBu, Deliblato (0605003020)
Bačka Topola Karađorđevo Vukmirović (Nikola) Dušan, rođen 1940. Srbin, umro od Mađara 1941. u logoru, Mađarska (0619059003)
Bačka Topola Karađorđevo Vukmirović (Stevo) Bogdan, rođen 1939. Srbin, ubijen od Mađara 1942. u logoru, Mađarska (0057005059)
Beočin Beočin Vukmirović (Nikola) Mita, rođen 1921. Srbin, poginuo 1944. Kao zarobljenik prip. NOV i POJ, M.kalesije-zvor (0089004006)
Beočin Rakovac Vukmirović (Vojin) Milovan, rođen 1912. Srbin, ubijen 1942. U zatvoru, Sre. mitrovica (0535028105)
Beočin Susek Vukmirović (Đoka) Jova, rođen 1907. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Sremska mitrovica (0091016103)
Beočin Susek Vukmirović (Đoko) Slobodan, rođen 1919. Hrvat, ubijen 1942. U direktnom teroru, Susek (2392088001)
Beočin Susek Vukmirović (Kosta) Sofija, rođena 1942. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Susek (0091016030)
Beočin Susek Vukmirović (Mitar) Kosta, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (AM00s01716)
Beočin Susek Vukmirović (Mitar) Mika, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (AM00s01717)
Beočin Susek Vukmirović (Petar) Milica, rođena 1879. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Susek (0091016032)
Beočin Susek Vukmirović (Stanko) Mitar, rođen 1877. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Susek (0091016031)
Beočin Susek Vukmirović (Trivo) Nikola, rođen 1919. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Čerević (0091016114)
Beograd-Stari Grad Beograd-Stari Grad Vukmirović (Nikola) Bogdan, rođen 1921. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Beograd-banjica (2261053025)
Beograd-Stari Grad Beograd-Stari Grad Vukmirović (Staniša) Petar, rođen 1905. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Beograd (2251006077)
Bihać Bihać Vukmirović (Dmitar) Rade, rođen 1898. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Nepoznato (0399158013)
Bijeljina Bijeljina Vukmirović (Jovan) Živan, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1613008039)
Bosanska Dubica Babinac Vukmirović (Kosta) Persa, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. pri deportaciji, Daruvar (1144002081)
Bosanska Dubica Babinac Vukmirović (Kosta) Stana, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1144002082)
Bosanska Dubica Babinac Vukmirović (Marko) Miloš, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Sanski most (1144002085)
Bosanska Dubica Babinac Vukmirović (Marko) Rada, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1144002086)
Bosanska Dubica Babinac Vukmirović (Milan) Marinko, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1144002065)
Bosanska Dubica Babinac Vukmirović (Milisav) Tomo, rođen 1926. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Babinac (5002s00093)
Bosanska Dubica Babinac Vukmirović (Ostoja) Lazo, rođen 1924. Srbin, poginuo 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Kozara (1144002002)
Bosanska Dubica Babinac Vukmirović (Toma) Milan, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1144002064)
Bosanska Dubica Babinac Vukmirović (Tomo) Marko, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2426093014)
Bosanska Dubica Babinac Vukmirović (Tomo) Simo, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5002s00094)
Bosanska Dubica Babinac Vukmirović (Vujo) Đuro, rođen 1922. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Kostajnica (1144002001)
Bosanska Dubica Babinac Vukmirović (Vujo) Kosta, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1144002080)
Bosanska Dubica Bosanska Dubica Vukmirović (Nn) Milan, rođen 1914. Srbin, ubijen 1941. nepoznato, Bosanska dubica (5002s00045)
Bosanska Dubica Bosanska Dubica Vukmirović (Nn) Milka, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (5002s00046)
Bosanska Dubica Bosanska Dubica Vukmirović (Stojan) Čedo, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1943. nepoznato, Krečane (7004s00194)
Bosanska Dubica Bosanska Dubica Vukmirović (Stojan) Vasko, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Hrvatska dubica (7004s00195)
Bosanska Dubica Brekinja Vukmirović (Pero) Rade, rođen 1915. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kozara (5002s00463)
Bosanska Dubica Čelebinci Vukmirović (M.) Marjan, rođen 1911. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kozara (5002s00138)
Bosanska Dubica Čelebinci Vukmirović (Marjan) Branko, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. pri deportaciji, Daruvar (1154018038)
Bosanska Dubica Čelebinci Vukmirović (Marjan) Milorad, rođen 1923. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Sremski front (1154018039)
Bosanska Dubica Čelebinci Vukmirović (Marjan) Zora, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Čelebinci (7004s00072)
Bosanska Dubica Čelebinci Vukmirović (Milan) Zdravko, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Čelebinci (7004s00071)
Bosanska Dubica Čelebinci Vukmirović (Nn) Pavle, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5002s00540)
Bosanska Dubica Čelebinci Vukmirović (Nn) Trivun, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5002s00541)
Bosanska Dubica Čelebinci Vukmirović (Trivun) Marjan, rođen 1911. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kozara (5002s00517)
Bosanska Dubica Klekovci Vukmirović (Nikola) Milan, rođen 1907. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1169037112)
Bosanska Dubica Vrioci Vukmirović (Dane) Milutin, rođen 1902. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1196071021)
Bosanska Dubica Vrioci Vukmirović (Petar) Đuro, rođen 1900. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1196071061)
Cetinje Bobija Vukmirović (Jošet) Boško, rođen 1908. Crnogorac, poginuo 1941. U aprilskom ratu 1941 god., Kastratski vir. (2887088001)
Cetinje Cetinje Vukmirović (Đaro) Pavle, rođen 1923. Crnogorac, poginuo 1944. U NOBu, Drvar (0913047007)
Cetinje Cetinje Vukmirović (Petar) Rajko, rođen 1912. Crnogorac, umro od Italijana 1943. u logoru, Italijanski logor (2880001001)
Cetinje Dide Vukmirović (Kiko) Veko, rođen 1895. Crnogorac, ubijen od Nemaca 1945. u logoru, Mathausen (2880005021)
Cetinje Dide Vukmirović (Veko) Mirko, rođen 1926. Crnogorac, poginuo 1942. U NOBu, Kupres (2880005024)
Cetinje Gornji Ceklin Vukmirović (Kuko) Đoko, rođen 1900. Crnogorac, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Mathausen (2887092006)
Cetinje Gornji Ceklin Vukmirović (Stanko) Pavle, rođen 1896. Crnogorac, poginuo 1941. u NOBu, Pljevlja (0890134032)
Cetinje Meterizi Vukmirović (Maša) Ilija, rođen 1932. Crnogorac, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Kokošice (2887081007)
Cetinje Rijeka Crnojevića Vukmirović (Nn) Krsta, rođen 1897. Crnogorac, ubijen 1943. U zatvoru, Cetinje (0909027033)
Daruvar Donji Daruvar Vukmirović (Savo) Danica, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1942. U logoru, Sisak (0535033025)
Doboj Božinci Donji Vukmirović (Dušan) Momčilo, rođen 1927. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Božinci (1397079032)
Doboj Glogovica Vukmirović (Jovo) Milorad, rođen 1910. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Potočani,odžak (1397080052)
Doboj Glogovica Vukmirović (Mihailo) Trivo, rođen 1922. Srbin, nestao 1944. nepoznato, Nepoznato (1397080048)
Doboj Glogovica Vukmirović (Nn) Jelka, rođena 1872. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Glogovica (1397080047)
Doboj Glogovica Vukmirović (Simeun) Stanko, rođen 1923. Srbin, ubijen od Nemaca 1941. u logoru, Mathausen (1397080032)
Doboj Glogovica Vukmirović (Simeun) Živko, rođen 1925. Srbin, ubijen od Nemaca 1941. u logoru, Mathausen (1397080031)
Doboj Glogovica Vukmirović (Simo) Mirko, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. nepoznato, Podnovlje (1397080007)
Doboj Glogovica Vukmirović (Tomica) Spasoje, rođen 1909. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Podnovlje (1397080033)
Doboj Jelanjska Vukmirović (Tanasije) Boško, rođen 1912. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Potočani,odžak (1397080054)
Duga Resa Donji Poloj Vukmirović (Petar) Miloš, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Crna gora (0577102066)
Duga Resa Kuzma Perjasička Vukmirović (Milivoj) Dragić, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Hrvatski blagaj (2184048016)
Duga Resa Kuzma Perjasička Vukmirović (Milovan) Mile, rođen 1910. Srbin, poginuo 1941. U NOBu, Novo selo Perja (2184048006)
Dvor Vrpolje Bansko Vukmirović (Nn) Nikola, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Vrpolje bansko (7031s00301)
Dvor Vrpolje Bansko Vukmirović (Vaso) Nikola, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Vrpolje bansko (5005s00638)
Idadija Skopje Del I Vukmirović (Bogdan) Loza, rođena 1920. Srpkinja, ubijena 1943. Pri deportaciji, Beograd (0278057009)
Inđija Jarkovci Vukmirović (Dane) Proka, rođen 1927. Srbin, poginuo 1941. Pri deportaciji, Šimanovci (0179030010)
Inđija Jarkovci Vukmirović (Jakov) Nikola, rođen 1904. Srbin, ubijen 1941. u NOBu, Šigingar (0179030005)
Inđija Jarkovci Vukmirović (Proka) Jakov, rođen 1871. Srbin, poginuo 1941. U NOBu, Šigingar (0179030009)
Irig Grgeteg Vukmirović (Đoka) Sava, rođen 1923. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Sr,mitrovica (0441003007)
Irig Grgeteg Vukmirović (Đura) Nada, rođena 1894. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0441003008)
Irig Grgeteg Vukmirović (Sava) Đoka, rođen 1894. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Ledinci (0441003009)
Irig Irig Vukmirović (Đoka) Milovan, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Majevica (0441003006)
Irig Vrdnik Vukmirović (Stevan) Krsta, rođen 1922. Srbin, umro od Nemaca 1944. u logoru, Mathausen (0184009001)
Karlovac Karlovac Vukmirović (Milka) Evica, rođena 1929. Srpkinja, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Karlovac (2220134029)
Karlovac Popović Brdo Vukmirović (Miloš) Dragan, rođen 1924. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Popović brdo (2214090022)
Knin Vrbnik Vukmirović (Lazo) Lazo, rođen 1919. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Lišani-benkovac (2639058004)
Knin Vrbnik Vukmirović (Nikola) Draginja, rođena 1910. Srpkinja, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Vrbnik (2639058036)
Knin Vrbnik Vukmirović (Nikola) Jovo, rođen 1924. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Lišani (2639058003)
Knin Vrbnik Vukmirović (Nikola) Mika, rođena 1938. Srpkinja, poginula 1944. nepoznato, Vrbnik, knin (2639058037)
Knin Vrbnik Vukmirović (Nn) Dušan, rođen 9999. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2634018007)
Knin Vrbnik Vukmirović (Petar) Nikola, rođen 1913. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Dinara (2639058015)
Knin Vrbnik Vukmirović (Simo) Dušan, rođen 1912. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Škrljevo-istra (2639058013)
Knin Vrbnik Vukmirović (Simo) Milkan, rođen 1925. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Lika-otočac (2639058033)
Knin Vrbnik Vukmirović (Todor) Đuka, rođena 1927. Srpkinja, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Vrbnik (2639058001)
Koprivnica Srdinac Vukmirović (Stevo) Miloš, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (M0010221)
Korenica Bunić Vukmirović (Buda) Rade, rođen 1912. Srbin, poginuo 1941. U NOBu, Zagreb (0428005087)
Korenica Bunić Vukmirović (Bude) Luka, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Lađevac (0427001029)
Korenica Bunić Vukmirović (Bude) Mane, rođen 1874. Srbin, ubijen 1944. kod kuće, Ljubovo (2251006088)
Korenica Bunić Vukmirović (Budo) Bogdan, rođen 1930. Srbin, od zaostale bombe 1944. kod kuće, Bunić (7031s01322)
Korenica Bunić Vukmirović (Budo) Nevenka, rođena 1930. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Bunić (7031s01635)
Korenica Bunić Vukmirović (Dane) Proko, rođen 1929. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Inđija (2251006090)
Korenica Bunić Vukmirović (Gojko) Milan, rođen 1935. Srbin, umro od tifusa 1943. kod kuće, Bunić (7031s01618)
Korenica Bunić Vukmirović (Jovan) Nikola, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1941. kod kuće, Bunić (2251006081)
Korenica Bunić Vukmirović (Jovan) Petar, rođen 1907. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Bograd (2251006080)
Korenica Bunić Vukmirović (Luka) Bude, rođen 1902. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Preboj (0427001030)
Korenica Bunić Vukmirović (Mane) Vujo, rođen 1862. Srbin, ubijen od ustaša 1941. kod kuće, Bunić (2251006073)
Korenica Bunić Vukmirović (Mane) Vujo, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (2406026007)
Korenica Bunić Vukmirović (Nikola) Dušan, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Bunić (2251006074)
Korenica Bunić Vukmirović (Nikola) Mane, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Knin (2251006091)
Korenica Bunić Vukmirović (Nikola) Milka, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. kod kuće, Ljubovo (2251006089)
Korenica Bunić Vukmirović (Petar) Branko, rođen 1923. Srbin, umro 1943. u NOBu, Bijeli Potoci (2251006076)
Korenica Bunić Vukmirović (Petar) Nikola, rođen 1915. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Tušilović (0427003040)
Korenica Bunić Vukmirović (Petar) Staniša, rođen 1925. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Šunce-bosna (0427003041)
Korenica Bunić Vukmirović (Proko) Nikola, rođen 1866. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (2251006079)
Korenica Bunić Vukmirović (Rade) Petar, rođen 1883. Srbin, ubijen od ustaša 1941. bačen u jamu, Prijeboj (5024s00399)
Korenica Bunić Vukmirović (Rade) Petar, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Prijeboj (0427003039)
Korenica Bunić Vukmirović (Staniša) Dane, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1941. kod kuće, Bunić (2251006078)
Korenica Bunić Vukmirović (Staniša) Milan, rođen 1918. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Čudin klanac (2251006070)
Korenica Bunić Vukmirović (Staniša) Rade, rođen 1912. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Benkovac (0428005086)
Korenica Bunić Vukmirović (Staniša) Stevan, rođen 1929. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Drvar (2251006069)
Korenica Bunić Vukmirović (Stevan) Mara, rođena 1873. Srpkinja, ubijena 1944. kod kuće, Ljubovo (2251006092)
Korenica Bunić Vukmirović (Stevo) Mane, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (2251005033)
Korenica Bunić Vukmirović (Todor) Jovo, rođen 1898. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Preboj (2251006087)
Korenica Bunić Vukmirović (Uroš) Petar, rođen 1932. Srbin, od zaostale bombe 1943. kod kuće, Bunić (7031s01285)
Korenica Bunić Vukmirović (Vujo) Dušan, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Kula (2251006075)
Korenica Bunić Vukmirović (Vujo) Mane, rođen 1912. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Selo čanak t. k (2406026008)
Korenica Bunić Vukmirović (Vujo) Maniša, rođen 1912. Srbin, poginuo 1941. U NOBu, Čanak (2251006072)
Korenica Bunić Vukmirović (Vujo) Milka, rođena 1913. Srpkinja, ubijena 1944. Kod kuće, Bunić (2251006071)
Korenica Jošan Vukmirović (Janko) Milan, rođen 1883. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0911034026)
Korenica Komić Vukmirović (Mlađen) Mile, rođen 1928. Srbin, umro od tifusa 1943.kod kuće, Komić (7031s01852)
Korenica Korenica Vukmirović (Marijan) Petar, rođen 1877. Srbin, ubijen 1943. U NOBu, Preboj (1424014030)
Korenica Korenica Vukmirović (Petar) Anđa, rođena 1922. Srpkinja, poginula 1944. U NOBu, Kupres (1424014031)
Korenica Plitvički Ljeskovac Vukmirović (Ilija) Ljubica, rođena 1924. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, Sv.rok lovinac (2257035028)
Korenica Plitvički Ljeskovac Vukmirović (Kojo) Mile, rođen 1875. Srbin, umro 1943. u NOBu, B. rjeka (2257035030)
Korenica Plitvički Ljeskovac Vukmirović (Pejo) Miloš, rođen 1914. Srbin, umro 1944. u NOBu, Korenica (2257035033)
Korenica Plitvički Ljeskovac Vukmirović (Rade) Evica, rođena 1875. Srpkinja, umrla 1942. U NOBu, Uralica (2257035032)
Korenica Plitvički Ljeskovac Vukmirović (Tošo) Draga, rođena 1938. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Budačka rijeka (2257035031)
Korenica Svračkovo Selo Vukmirović (Boško) Ilija, rođen 1873. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Sv. selo (2261053042)
Korenica Svračkovo Selo Vukmirović (Bude) Đuro, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1943. nepoznato, Krbavica (7052s00066)
Korenica Svračkovo Selo Vukmirović (Budo) Jovan, rođen 1884. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u direktnom teroru, Svračkovo selo (2326033003)
Korenica Svračkovo Selo Vukmirović (Dane) Dušanka, rođena 1927. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Svračkovo selo (2261053032)
Korenica Svračkovo Selo Vukmirović (Dane) Jovo, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Vrsuć (2261053031)
Korenica Svračkovo Selo Vukmirović (Đuro) Soka, rođena 1895. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Sv.selo (2261053030)
Korenica Svračkovo Selo Vukmirović (Janko) Milka, rođena 1884. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Svračkovo selo (2326033004)
Korenica Svračkovo Selo Vukmirović (Jovan) Anđa, rođena 1904. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Svračkovo selo (2261053034)
Korenica Svračkovo Selo Vukmirović (Jovo) Anđa, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. kod kuće, Svračkovo selo (5005s00807)
Korenica Svračkovo Selo Vukmirović (Jovo) Đuro, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Svračkovo selo (2261053033)
Korenica Svračkovo Selo Vukmirović (Mićo) Stoja, rođena 1878. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. kod kuće, Svračkovo selo (5005s00805)
Korenica Svračkovo Selo Vukmirović (Milan) Bude, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Svračkovo selo (5024s00412)
Korenica Svračkovo Selo Vukmirović (Milan) Danica, rođena 1916. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. kod kuće, Svračkovo selo (5005s00806)
Korenica Svračkovo Selo Vukmirović (Milan) Jovo, rođen 1920. Srbin, poginuo od ustaša 1943. u NOBu, Doljani kod lap (2261053041)
Korenica Svračkovo Selo Vukmirović (Milan) Jovo, rođen 1941. Srbin, spaljen od ustaša 1944. kod kuće, Svračkovo selo (7031s01474)
Korenica Svračkovo Selo Vukmirović (Mile) Maksim, rođen 1898. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Frkašić (0018012021)
Korenica Svračkovo Selo Vukmirović (Nikola) Milan, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Derin gaj (2261053026)
Korenica Svračkovo Selo Vukmirović (Nikola) Milorad, rođen 1918. Srbin, umro od Nemaca 1944. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-stalag (2261053024)
Korenica Svračkovo Selo Vukmirović (Nikola) Rade, rođen 1886. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Svračkovo selo (2261053040)
Korenica Svračkovo Selo Vukmirović (Petar) Ilija, rođen 1923. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Trujanski (2261053029)
Korenica Svračkovo Selo Vukmirović (Petar) Nikola, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Užička Požega (2261053028)
Korenica Svračkovo Selo Vukmirović (Stevo) Draga, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. kod kuće, Svračkovo selo (2261053038)
Korenica Svračkovo Selo Vukmirović (Stevo) Mika, rođena 1928. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Svračkovo selo (2261053035)
Korenica Svračkovo Selo Vukmirović (Stevo) Milan, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1944. kod kuće, Svračkovo selo (2261053039)
Korenica Svračkovo Selo Vukmirović (Stevo) Milica, rođena 1931. Srpkinja, spaljena od ustaša 1944. kod kuće, Svračkovo selo (7031s01475)
Korenica Svračkovo Selo Vukmirović (Stevo) Mirko, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1944. kod kuće, Svračkovo selo (2261053037)
Korenica Svračkovo Selo Vukmirović (Stevo) Nada, rođena 1933. Srpkinja, spaljena od ustaša 1944. kod kuće, Svračkovo selo (7031s01476)
Korenica Svračkovo Selo Vukmirović (Stevo) Vlado, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1944. kod kuće, Svračkovo selo (2261053036)
Korenica Svračkovo Selo Vukmirović (Todor) Manda, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Krbavica (5024s00413)
Korenica Udbina Vukmirović (Janko) Milan, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5007s00782)
Kosovska Mitrovica Vrbnica Vukmirović (Janićije) Branko, rođen 1912. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, 5.dopunski bataljon (0232041001)
Kosovska Mitrovica Vrbnica Vukmirović (Janićije) Mile, rođen 1914. Srbin, ubijen od Italijana 1942. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Italija-logor (0232041002)
Kostajnica Donja Velešnja Vukmirović (Nikola) Vaso, rođen 1923. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Ilirska bistric (2545005014)
Kostajnica Donja Velešnja Vukmirović (Vaso) Mihajlo, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (5006s00608)
Kostajnica Donja Velešnja Vukmirović (Vaso) Milan, rođen 1874. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (0900061013)
Kostajnica Donja Velešnja Vukmirović (Vaso) Nikola, rođen 1894. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Kostajnica (2550025027)
Kostajnica Gornji Hrastovac Vukmirović (Ignjatije) Sava, rođena 1880. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Slabina (2549017051)
Kostajnica Gornji Hrastovac Vukmirović (Nikola) Dragan, rođen 1912. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Tremušnjak (2549017062)
Kostajnica Gornji Hrastovac Vukmirović (Stevan) Stoja, rođena 1909. Srpkinja, umrla od ustaša 1945. u NOBu, Glina (2549017050)
Kostajnica Živaja Vukmirović (Damjan) Nikola, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2555045032)
Kostajnica Živaja Vukmirović (Đuro) Pero, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2555045023)
Kostajnica Živaja Vukmirović (Ilija) Stevo, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2555045352)
Kostajnica Živaja Vukmirović (Jevto) Vaso, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2555045021)
Kostajnica Živaja Vukmirović (Jovan) Dušan, rođen 1928. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Zemun Sajmište (2555045031)
Kostajnica Živaja Vukmirović (Jovan) Đuro, rođen 1899. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2555045022)
Kostajnica Živaja Vukmirović (Majo) Ilija, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2555045029)
Kostajnica Živaja Vukmirović (Matija) Ilija, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2555045351)
Kostajnica Živaja Vukmirović (Miloš) Dragan, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u direktnom teroru, Timarići (2553038328)
Kostajnica Živaja Vukmirović (N.) Anka, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (9999s99838)
Kostajnica Živaja Vukmirović (Nikola) Branko, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Kozara bosna (2555045033)
Kostajnica Živaja Vukmirović (Nikola) Milan, rođen 1910. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Zmiska glava Pu (2555045034)
Kostajnica Živaja Vukmirović (Petar) Petar, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2555045009)
Kostajnica Živaja Vukmirović (Petar) Petar, rođen 1918. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0354010006)
Kostajnica Živaja Vukmirović (Petar) Vaso, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2555045008)
Kostajnica Živaja Vukmirović (Stevan) Đuro, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2555045247)
Kraljevo Kraljevo Vukmirović (Milan) Nikola, rođen 1908. Srbin, streljan od Nemaca 1941. u direktnom teroru, Kraljevo (0828008021)
Kruševac Doljane Vukmirović (Jovan) Živojin, rođen 1882. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Beograd-banjica (0717011018)
Modriča Botajica Vukmirović (Staniša) Smiljka, rođena 1927. Srpkinja, umrla 1945. U NOBu, Botajica-modrič (1405025017)
Modriča Dugo Polje Vukmirović (Jovo) Gavro, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Dugo Polje (1404011006)
Modriča Dugo Polje Vukmirović (Jovo) Sreto, rođen 9999. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Srnice (1404011019)
Našice Klokočevci Vukmirović (Jovan) Milivoj, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2317065001)
Nova Gradiška Nova Gradiška Vukmirović (Dane) Ilija, rođen 1922. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Beograd-banjica (2326031019)
Nova Gradiška Nova Gradiška Vukmirović (Petar) Kata, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2326035004)
Nova Gradiška Nova Gradiška Vukmirović (Staniša) Spaso, rođen 1875. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2326035003)
Nova Gradiška Nova Gradiška Vukmirović (Stanko) Spasenija, rođena 1875. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5007s00086)
Nova Gradiška Ratkovac Vukmirović (Božo) Marija, rođena 1876. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (2324022050)
Nova Gradiška Ratkovac Vukmirović (Bude) Manda, rođena 1860. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (2324022014)
Nova Gradiška Ratkovac Vukmirović (Đuro) Božo, rođen 1906. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Ratkovac (2324022051)
Nova Gradiška Ratkovac Vukmirović (Ilija) Mihajlo, rođen 1929. Srbin, poginuo 1943. U NORu, Nježinci (2324022085)
Nova Gradiška Ratkovac Vukmirović (Ilija) Miloš, rođen 1929. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Voćin-sl.požega (0940003004)
Nova Gradiška Ratkovac Vukmirović (Ilija) Nikola, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (2324022013)
Nova Gradiška Ratkovac Vukmirović (Mane) Đuro, rođen 1876. Srbin, ubijen od ustaša 1945 u logoru, Jasenovac (2324022049)
Nova Gradiška Ratkovac Vukmirović (Nikola) Ilija, rođen 1922. Srbin, poginuo 1944. U direktnom teroru, Dragatić (2324022015)
Nova Gradiška Ratkovac Vukmirović (Sava) Ilija, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (0940003003)
Nova Gradiška Ratkovac Vukmirović (Savo) Ilija, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (2324022084)
Novi Sad Novi Sad Vukmirović (Vojin) Milovan, rođen 9999. Srbin, streljan 1942. U zatvoru, Sremska mitrovica (0184013044)
Novska Jasenovac Vukmirović (Nikola) Branislava, rođena 1935. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Jastrebarsko (2846068005)
Novska Milisavci Vukmirović (Marko) Marija, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5102s00230)
Novska Mlaka Vukmirović (Ilija) Đuro, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5102s00229)
Novska Novska Vukmirović (N.) Danica, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00834)
Novska Novska Vukmirović (Živko) Mladen, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (0893008009)
Novska Novska Vukmirović (Živko) Nada, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (0893008010)
Osijek Osijek Vukmirović (Milan) Nikola, rođen 1911. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Karlovac (2373025007)
Osijek Osijek Vukmirović (Stevan) Nikola, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (2333041008)
Osijek Osijek Vukmirović (Vendel) Evica, rođena 1920. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Osijek (2373025008)
Otočac Donji Babin Potok Vukmirović (Bude) Damjan, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u masovnom pokolju, Donji babin Potok (2230008014)
Otočac Donji Babin Potok Vukmirović (Bude) Stojan, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u masovnom pokolju, Donji babin Potok (2230008013)
Otočac Donji Babin Potok Vukmirović (Đuro) Rade, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u direktnom teroru, Donji b. Potok (2230008036)
Otočac Donji Babin Potok Vukmirović (Iso) Stevo, rođen 1924. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Drvar (0575071014)
Otočac Donji Babin Potok Vukmirović (Jandro) Staka, rođena 1895. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Donji b. Potok (2230008089)
Otočac Donji Babin Potok Vukmirović (Jovo) Milka, rođena 1889. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Donji b. Potok (2230008037)
Otočac Donji Babin Potok Vukmirović (Mihajlo) Evica, rođena 1878. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Donji b. Potok (2230008093)
Otočac Donji Babin Potok Vukmirović (Mile) Mara, rođena 1901. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Donji b. Potok (2230008012)
Otočac Donji Babin Potok Vukmirović (Miloš) Đuro, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u masovnom pokolju, Donji babin Potok (2230008017)
Otočac Donji Babin Potok Vukmirović (Miloš) Rade, rođen 1944. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u masovnom pokolju, Donji babin Potok (2230008019)
Otočac Donji Babin Potok Vukmirović (Miloš) Stevo, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u masovnom pokolju, Donji babin Potok (2230008018)
Otočac Donji Babin Potok Vukmirović (Nikola) Smilja, rođena 1925. Srpkinja, poginula 1945. U NOBu, Donji b. Potok (2230008095)
Otočac Donji Babin Potok Vukmirović (Nikola) Staka, rođena 1873. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Donji b. Potok (2230008096)
Otočac Donji Babin Potok Vukmirović (Petar) Milka, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Donji b. Potok (2230008016)
Otočac Donji Babin Potok Vukmirović (Stojan) Bude, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u direktnom teroru, Donji b. Potok (2230008011)
Otočac Donji Babin Potok Vukmirović (Stojan) Danica, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u masovnom pokolju, Donji babin Potok (2230008091)
Otočac Donji Babin Potok Vukmirović (Stojan) Ljubica, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Donji b. Potok (2230008090)
Otočac Donji Babin Potok Vukmirović (Stojan) Smilja, rođena 1919. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Donji b. Potok (2230008015)
Otočac Donji Babin Potok Vukmirović (Vukman) Nikola, rođen 1875. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u direktnom teroru, Donji b. Potok (2230008092)
Otočac Gornje Vrhovine Vukmirović (Damjan) Petar, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Ljubova (2231015076)
Otočac Gornje Vrhovine Vukmirović (Petar) Damjan, rođen 1898. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Vrhovine (2231015075)
Otočac Gornje Vrhovine Vukmirović (Vojo) Rade, rođen 1909. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sička tešća (2231015078)
Otočac Gornji Babin Potok Vukmirović (Mićo) Dane, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Vihovine (2231016033)
Otočac Gornji Babin Potok Vukmirović (Mile) Janko, rođen 1877. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, G b Potok (2231016020)
Otočac Gornji Babin Potok Vukmirović (Pavle) Jovan, rođen 1864. Srbin, ubijen 1944. Kod kuće, G b Potok (2231016017)
Otočac Gornji Babin Potok Vukmirović (Petar) Stevo, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Gospić (2231016016)
Otočac Gornji Babin Potok Vukmirović (Stevo) Danica, rođena 1928. Srpkinja, poginula 1945. U NOBu, Zagreb (2231016030)
Otočac Gornji Babin Potok Vukmirović (Vojo) Bogdan, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Gračac (2231016031)
Otočac Gornji Babin Potok Vukmirović (Vojo) Jovo, rođen 1912. Srbin, ubijen 1942. u logoru, Zagreb (2231016032)
Pakrac Pakrac Vukmirović (Stevo) Todor, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2157032009)
Peć Čelopek Vukmirović (Nikola) Andrija, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, N.o.v. (0454029007)
Peć Čelopek Vukmirović (Nikola) Radomir, rođen 1904. Srbin, poginuo od Italijana 1943. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Italijanski logor-454029008
Peć Peć Vukmirović (Lazar) Dragutin, rođen 1926. Srbin, nestao 1943. nepoznato, Nep (0926011005)
Peć Peć Vukmirović (Nikola) Boro, rođen 1912. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Landovica (0454029006)
Petrovaradin Ledinci Vukmirović (Sava) Milorad, rođen 1909. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Bosna (0184011010)
Podgorica Dolovi Vukmirović (Prela) Đorđije, rođeno 9999. Crnogorac, ubijeno 1944. u direktnom teroru, Kod zagreba (2912005071)
Prijedor Jaruge Vukmirović (Mihajlo) Milan, rođen 1919. Srbin, poginuo od ustaša 1942. u NOBu, Banja luka (0386005002)
Prijedor Jaruge Vukmirović (Pero) Vaso, rođen 1902. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Kozarac (1296057152)
Prijedor Jaruge Vukmirović (Vaso) Milka, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Natzweiler (1296057153)
Priština Miloševo Vukmirović (Steva) Voja, rođen 1917. Srbin, nestao od Italijana 1943. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Italija-logor (0509086004)
Prokuplje Mađere Vukmirović (Radosav) Dušan, rođen 1916. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. u logoru, Mathausen (0518039007)
Rijeka Rijeka Vukmirović (Nn) Đurađ, rođen 1916. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Škrljevo (2230008094)
Sanski Most Garevica Vukmirović (Marko) Jelka, rođena 1902. Srpkinja, ubijena 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Garevica (1305002002)
Sisak Sisak Vukmirović (Stevan) Arsenije, rođen 1894. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Svračkovo selo (2261053027)
Sisak Topolovac Vukmirović (Timo) Velimir, rođen 1916. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Topolovac (2819005015)
Slavonska Požega Aleksandrovac Požeški Vukmirović (Nikola) Rade, rođen 1909. Srbin, ubijen 1941. U zatvoru, Slav. Požega (2378050009)
Slunj Maljevac Vukmirović (Milan) Bosiljka, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (7033s00204)
Slunj Maljevac Vukmirović (Milan) Dragić, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (7033s00205)
Slunj Maljevac Vukmirović (Milan) Milka, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (7033s00206)
Slunj Maljevac Vukmirović (Milan) Miloš, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (7033s00207)
Slunj Maljevac Vukmirović (Milan) Radmila, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (7033s00208)
Sremska Mitrovica Manđelos Vukmirović (Nn) Rada, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0598053028)
Šibenik Zaton Vukmirović (Pilip) Kuzman, rođen 1907. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Promina (0855075066)
Šid Bingula Vukmirović (M) Milorad, rođen 1912. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Susek (0659012010)
Šid Jamena Vukmirović (Dušan) Cvetin, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (0660024085)
Šid Jamena Vukmirović (Jovan) Mirko, rođen 1868. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Sremska rača (0660024100)
Šid Jamena Vukmirović (Marinko) Slavko, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0660023039)
Šid Jamena Vukmirović (Milovan) Delija, rođena 1936. Srpkinja, umrla od zime 1944. nepoznato, Višnjićevo, šid (0660024101)
Šid Jamena Vukmirović (Mirko) Milovan, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0660024099)
Šid Jamena Vukmirović (Nn) Đorđe, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7040s02152)
Šid Jamena Vukmirović (Slavko) Đoko, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0660023038)
Veliko Gradište Carevac Vukmirović (Radosav) Branislav, rođen 1924. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Miličić,drina (0720002015)
Vrginmost Vrginmost Vukmirović (Đuro) Branko, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2275007138)
Vrginmost Vrginmost Vukmirović (Đuro) Jandra, rođen 1902. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Nepoznato (2182011002)
Vrginmost Vrginmost Vukmirović (Đuro) Mile, rođen 1912. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Crevarska stran (2275007139)
Vrginmost Vrginmost Vukmirović (Ilija) Mile, rođen 1922. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Crevarska stran (2275007140)
Vrginmost Vrginmost Vukmirović (Ljuban) Ilija, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2275007141)
Vrnjačka Banja Novo Selo Vukmirović (Živojin) Svetislav, rođen 1901. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Beograd-banjica (0775002019)
Vrnjačka Banja Stanišinci Vukmirović (Rista) Nada, rođena 1914. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Stanišinci (0776009008)
Vrnjačka Banja Vrnjačka Banja Vukmirović (Milan) Vukašin, rođen 1925. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Čaglovo-križeva (0828008020)

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *