Zdjelari, Zdjelarevići, Zdjelarići, Zdijelari i Zdilari stradali u NDH

Bosanska Dubica Bosanska Dubica Zdjelar (Miloš) Đorđo, rođen 1928. Srbin, streljan od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (7004s00212)
Bosanska Dubica Bosanska Dubica Zdjelar (Nn) Miloš, rođen 1900. Srbin, ubijen 1944. nepoznato, Beograd (5002s00068)
Bosanska Dubica Bosanska Dubica Zdjelar (Nn) Soka, rođena 1907. Srpkinja, ubijena 1944. Nepoznato Beograd (5002s00069)
Bosanska Dubica Bosanska Dubica Zdjelar (Nn) Tešo, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5002s00067)
Donji Miholjac Kapelna Zdjelar (Lazo) Lazo, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Motična (2156026003)
Duvno Eminovo Selo Zdjelar (Dragutin) Zelka, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u nemačkoj ofanzivi, Eminovo selo (1430014015)
Duvno Eminovo Selo Zdjelar (Ljubo) Ilija, rođen 1939. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U nemačkoj ofanzivi, Eminovo selo (1430014009)
Duvno Eminovo Selo Zdjelar (Ljubo) Nevenka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u nemačkoj ofanzivi, Eminovo selo (1430014008)
Duvno Eminovo Selo Zdjelar (Pero) Stojan, rođen 1939. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U nemačkoj ofanzivi, Eminovo selo (1430014007)
Duvno Eminovo Selo Zdjelar (Savo) Milan, rođen 1940. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. nepoznato, Glamoč (1430014012)
Duvno Eminovo Selo Zdjelar (Stole) Slava, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u nemačkoj ofanzivi, Eminovo selo (1430014019)
Duvno Eminovo Selo Zdjelar (Stole) Slavko, rođen 1941. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u nemačkoj ofanzivi, Eminovo selo (1430014018)
Dvor Matijevići Zdjelar (Ilija) Bogdan, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2526026005)
Dvor Matijevići Zdjelar (Ilija) Dmitar, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2526026006)
Dvor Matijevići Zdjelar (Nn) Bogdan, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s01025)
Dvor Matijevići Zdjelar (Nn) Mirko, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7031s00190)
Garešnica Garešnica Zdjelar (Andrija) Lazo, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2126048014)
Garešnica Velika Bršljanica Zdjelar (Stojan) Stevo, rođen 1925. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Plavnice-bjelov (2125014011)
Glina Glina Zdjelar (Milovan) Stevo, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2828002015)
Grubišno Polje Cremušina Zdjelar (Simo) Kata, rođena 1893. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0259003010)
Karlovac Donji Budački Zdjelar (Miloš) Petar, rođen 1903. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, D.budački (0784047014)
Karlovac Donji Budački Zdjelar (Petar) Boško, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, 1.kordunski odred (0784047015)
Karlovac Karlovac Zdjelar (Milovan) Mile, rođen 1914. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Karlovac (2372016004)
Karlovac Karlovac Zdjelar (Nn) Pero, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2220135021)
Karlovac Pavković Selo Zdjelar (Miloš) Đuro, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Na sutjesci (2211059011)
Karlovac Pavković Selo Zdjelar (Miloš) Milić, rođen 1913. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Krnjak (2211059013)
Karlovac Pavković Selo Zdjelar (Nn) Janko, rođen 1871. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Krnjak (2211059012)
Karlovac Pavković Selo Zdjelar (Pavle) Nikola, rođen 1878. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Krnjaka (2211059010)
Kostajnica Dubica Zdjelar (Vaso) Anđa, rođena 1894. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1945. u logoru, Mathausen (2548012102)
Kostajnica Svinica Zdjelar (David) Rade, rođen 1862. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5102s00268)
Kostajnica Svinica Zdjelar (Petar) Radovan, rođen 1856. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2554040149)
Novi Grad Rudice Zdjelar (Dušan) Milan, rođen 1926. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Grmeč (1239045057)
Novi Grad Rudice Zdjelar (Dušan) Mirko, rođen 1921. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Rudice (1239045058)
Novi Grad Rudice Zdjelar (Marko) Dragomir, rođen 1912. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Rudice (1239045038)
Novi Grad Rudice Zdjelar (Mihajlo) Marko, rođen 1877. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Rudice (1239045037)
Novi Grad Rudice Zdjelar (Mile) Ostoja, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (0858018044)
Novi Grad Rudice Zdjelar (Mile) Svetozar, rođen 1916. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Ključ (0858018045)
Novi Grad Rudice Zdjelar (Stanko) Lazo, rođen 1925. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Rudice (1239045054)
Novi Grad Rudice Zdjelar (Stojan) Rade, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kozara (0020036080)
Osijek Čepin Zdjelar (Nn) Milan, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0010872)
Osijek Čepin Zdjelar (Rade) Milan, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Danica Koprivnica (2347171001)
Ozalj Furjanići Zdjelar (Drgoje) Savo, rođena 1909. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Furjan (0539046021)
Ozalj Furjanići Zdjelar (Jovan) Ana, rođena 1875. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Mašvina (0539046022)
Ozalj Furjanići Zdjelar (Nikola) Anka, rođena 1925. Srpkinja, poginula 1944. U NOBu, Kestenovac (2835049028)
Ozalj Furjanići Zdjelar (Nn) Nikola, rođen 1900. Srbin, umro od Nemaca 1943. Kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemački logor (2835049027)
Ozalj Furjanići Zdjelar (Savo) Dragoje, rođen 1875. Mađar, ubijen 1942. U direktnom teroru, Furjan (0539046020)
Pakrac Šeovica Zdjelar (Blagoje) Milica, rođena 1888. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Šeovica (2158036022)
Pakrac Šeovica Zdjelar (Nikola) Stanko, rođen 1880. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Šeovica (2158036021)
Plandište Miletićevo Zdjelar (Đura) Miloš, rođen 1928. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Slav. brod (0482009006)
Prijedor Donji Volar Zdjelar (Đorđe) Branko, rođen 1926. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Prijedor (1287017080)
Prijedor Donji Volar Zdjelar (Đorđe) Manojlo, rođen 1911. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Sarajevo (1287017079)
Prijedor Donji Volar Zdjelar (Maksim) Dušan, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2678038006)
Prijedor Gaćani Zdjelar (Stojan) Ranko, rođen 1910. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Grmeč (1287018041)
Prijedor Jugovci Zdjelar (Maksim) Dušan, rođen 1913. Srbin, umro od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1291029014)
Prijedor Lamovita Zdjelar (Žarko) Mlađan, rođen 1919. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Zenica (1292036007)
Prijedor Pejići Zdjelar (Jovan) Dušan, rođen 1911. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Pejići (5108s00805)
Prijedor Pejići Zdjelar (Mile) Dušan, rođen 1908. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Pejići (1295054011)
Prijedor Pejići Zdjelar (Nikola) Zorka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Pejići (1295054010)
Prijedor Pejići Zdjelar (S.) Mlađo, rođen 1930. Srbin, poginuo 1943. u NORu, Lipik (7042s00004)
Prijedor Petrov Gaj Zdjelar (Lako) Pane, rođen 1888. Srbin, umro 1943. u zatvoru, Petrov gaj (1295055027)
Prijedor Petrov Gaj Zdjelar (Lako) Pane, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (1603010001)
Prijedor Tomašica Zdjelar (Dane) Stevan, rođen 1889. Srbin, ubijen 1941. u crkvi, Sanski most (1299067045)
Prijedor Tomašica Zdjelar (Gavro) Dragoje, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sanski most (1299067004)
Prijedor Tomašica Zdjelar (Gavro) Vlado, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Nova varoš (1299067033)
Prijedor Tomašica Zdjelar (Mile) Dragutin, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Bosanski novi (1299067001)
Prijedor Tomašica Zdjelar (Mile) Pero, rođen 1925. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Sremska mitrovica (1299067002)
Prijedor Tomašica Zdjelar (Pero) Nikola, rođen 1881. ostalo, poginuo 1942. u NOBu, Bosanski novi (5108s01014)
Prijedor Tomašica Zdjelar (Simeun) Božo, rođen 1921. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Beograd (1299067010)
Prijedor Tomašica Zdjelar (Toma) Dušan, rođen 1900. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Aranđelovac (1299067003)
Prijedor Tomašica Zdjelar (Tomo) Nebojša, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (1299067035)
Slavonski Brod Bebrina Zdjelar (Đuro) Rade, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2393098001)
Slavonski Brod Bebrina Zdjelar (Mile) Petar, rođen 1910. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Čazma (2387001281)
Slunj Donji furjan Zdjelar (Dane) Darinka, rođena 1937. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. u zbegu, Pecka (7033s01389)
Slunj Donji furjan Zdjelar (Dane) Kata, rođena 1877. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Sastovak (2242010071)
Slunj Donji furjan Zdjelar (Dane) Ranka, rođena 1938. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. u zbegu, Pecka (7033s01398)
Slunj Donji furjan Zdjelar (Dragoje) Lazo, rođen 1910. Srbin, umro 1943. u NOBu, Sastovak (2242010073)
Slunj Donji furjan Zdjelar (Dragoje) Nikola, rođen 1896. Srbin, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Grabovac (2242010075)
Slunj Donji furjan Zdjelar (Mića) Ostoja, rođen 1920. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Mašvina (2242010079)
Slunj Donji furjan Zdjelar (Mile) Jeka, rođena 1942. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. U zbegu, Korenica (7033s01391)
Slunj Donji furjan Zdjelar (Mile) Mara, rođena 1942. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. U zbegu, Glamoč (7033s01392)
Slunj Donji furjan Zdjelar (Mile) Mile, rođen 1939. Srbin, umro od tifusa 1943. U zbegu, Glamoč (7033s01395)
Slunj Donji furjan Zdjelar (Mile) Mileva, rođena 1937. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. U zbegu, Glamoč (7033s01397)
Slunj Donji furjan Zdjelar (Milutin) Draga, rođena 1940. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. u zbegu, Frkašić (7033s01390)
Slunj Donji furjan Zdjelar (Milutin) Milan, rođen 1937. Srbin, umro od tifusa 1943. nepoznato, Veljun (7033s01393)
Slunj Donji furjan Zdjelar (Nikola) Anka, rođena 1924. Srpkinja, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, G. budočki (2242010074)
Slunj Donji furjan Zdjelar (Nikola) Danica, rođena 1940. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. u zbegu, Korenica (7033s01388)
Slunj Donji furjan Zdjelar (Nikola) Kata, rođena 1909. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Sastovak (2242010076)
Slunj Donji furjan Zdjelar (Nikola) Mara, rođena 1937. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. u zbegu, Frkašić (2242010015)
Slunj Donji furjan Zdjelar (Nikola) Mileva, rođena 1937. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. u zbegu, Sastavci (2242010070)
Slunj Donji furjan Zdjelar (Nikola) Milica, rođena 1940. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. u zbegu, Vrtoče (2242010014)
Slunj Donji furjan Zdjelar (Nikola) Nikola, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Mašvina (2242010072)
Slunj Donji furjan Zdjelar (Nikola) Simo, rođen 1939. Srbin, umro od tifusa 1943. U zbegu, Korenica (2242010016)
Slunj Donji furjan Zdjelar (Novak) Dane, rođen 1934. Srbin, umro od tifusa 1943. U zbegu, Frkašić (7033s01387)
Slunj Donji furjan Zdjelar (Novak) Milan, rođen 1937. Srbin, umro od tifusa 1943. U zbegu, Frkašić (7033s01394)
Slunj Donji furjan Zdjelar (Novak) Nikola, rođen 1915. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Drvar-bosna (2242010068)
Slunj Donji furjan Zdjelar (Ostoja) Dragan, rođen 1940. Srbin, umro od tifusa 1942. U zbegu, Zbjeg močilski (2242010077)
Slunj Donji furjan Zdjelar (Ostoja) Mile, rođen 1938. Srbin, umro od tifusa 1943. U zbegu, Korenica (7033s01396)
Slunj Donji furjan Zdjelar (Petar) Sima, rođen 1896. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Bos. Petrovac (0535028045)
Slunj Donji furjan Zdjelar (Petar) Simo, rođen 1936. Srbin, umro od tifusa 1943. U zbegu, Drvar (7033s01399)
Slunj Donji furjan Zdjelar (Sima) Dušan, rođen 1919. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Bjeljina (0542060177)
Slunj Donji furjan Zdjelar (Sima) Milan, rođen 1924. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Bjeljina (0542060176)
Slunj Donji furjan Zdjelar (Simo) Dušan, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Na majevici (0535028046)
Slunj Donji furjan Zdjelar (Simo) Milan, rođen 1924. Srbin, poginuo od ustaša 1942. prilikom borbi, Majevica (5024s00043)
Slunj Donji furjan Zdjelar (Simo) Milan, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Brodac (0535028047)
Slunj Donji furjan Zdjelar (Tada) Mićo, rođen 1880. Srbin, umro 1942. u NOBu, Močila (2242010078)
Slunj Donji furjan Zdjelar (Tode) Mile, rođen 1882. Srbin, streljan od ustaša 1942. U crkvi, Močila (5007s00484)
Slunj Maljevac Zdjelar (Ilija) Milan, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7033s00209)
Slunj Maljevac Zdjelar (Ilija) Zorka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7033s00210)
Slunj Veljun Zdjelar (Đorđe) Đuro, rođen 1917. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Blagaj (2250039136)
Slunj Veljun Zdjelar (Đorđo) Milić, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Blagaj (2250039137)
Velika Kladuša Ponikve Zdjelar (Đukan) Luka, rođen 1889. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Vel.kladuša (1377011035)
Velika Kladuša Ponikve Zdjelar (Đukan) Mile, rođen 1890. Srbin, spaljen 1943. kod kuće, Ponikve (1377011024)
Velika Kladuša Ponikve Zdjelar (Đukan) Ninko, rođen 1890. Srbin, spaljen 1942. kod kuće, Ponikve (1377011076)
Velika Kladuša Ponikve Zdjelar (Đuro) Ilija, rođen 1934. Srbin, spaljen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Ponikve (1377011004)
Velika Kladuša Ponikve Zdjelar (Đuro) Janko, rođen 1939. Srbin, spaljen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Ponikve (1377011009)
Velika Kladuša Ponikve Zdjelar (Đuro) Milka, rođena 1936. Srpkinja, spaljena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ponikve (1377011008)
Velika Kladuša Ponikve Zdjelar (Đuro) Soka, rođena 1937. Srpkinja, spaljena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ponikve (1377011010)
Velika Kladuša Ponikve Zdjelar (Luka) Ljubica, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Vrginmost (1377011033)
Velika Kladuša Ponikve Zdjelar (Luka) Mileva, rođena 1926. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Vrgin most (1377011034)
Velika Kladuša Ponikve Zdjelar (Marko) Branko, rođen 1936. Srbin, spaljen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ponikve (1377011039)
Velika Kladuša Ponikve Zdjelar (Marko) Nikola, rođen 1932. Srbin, spaljen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ponikve (1377011038)
Velika Kladuša Ponikve Zdjelar (Marko) Rade, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Petrova gora (1377011040)
Velika Kladuša Ponikve Zdjelar (Marko) Stana, rođena 1916. Srpkinja, spaljena 1942. Kod kuće, Ponikve (1377011037)
Velika Kladuša Ponikve Zdjelar (Mile) Ana, rođena 1900. Srpkinja, spaljena 1942. kod kuće, Ponikve (1377011025)
Velika Kladuša Ponikve Zdjelar (Ninko) Pajo, rođen 1930. Srbin, spaljen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Ponikve (1377011029)
Velika Kladuša Ponikve Zdjelar (Ninko) Ranka, rođena 1924. Srpkinja, spaljena 1943. Kod kuće, Ponikve (1377011028)
Velika Kladuša Ponikve Zdjelar (Ninko) Slavko, rođen 1936. Srbin, spaljen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Ponikve (1377011030)
Velika Kladuša Ponikve Zdjelar (Nn) Stana, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Ponikve v kladu (2243015063)
Velika Kladuša Ponikve Zdjelar (Pavle) Joka, rođena 1903. Srpkinja, spaljena 1942. Kod kuće, Ponikve (1377011027)
Velika Kladuša Ponikve Zdjelar (Pavle) Ninko, rođen 1920. Srbin, spaljen 1942. kod kuće, Ponikve (1377011026)
Velika Kladuša Ponikve Zdjelar (Rade) Dragan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu Poginuo u crnoj gori (1377011032)
Velika Kladuša Ponikve Zdjelar (Rade) Mika, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Vel.kladuša (1377011031)
Velika Kladuša Ponikve Zdjelar (Savo) Stoja, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Kijak-vrgin mos (1377011036)
Velika Kladuša Velika Kladuša Zdjelar (Nn) Mika, rođena 1894. Srpkinja, ubijena 1941. U masovnom pokolju, V kladuša (2411076014)
Velika Kladuša Velika Kladuša Zdjelar (Rade) Dragan, rođen 1919. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2411076015)
Virovitica Turanovac Zdjelar (Janko) Janko, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, 17.udarna briga (2331027016)
Virovitica Turanovac Zdjelar (Janko) Marko, rođen 1889. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2164038002)
Virovitica Turanovac Zdjelar (Mato) Jozo, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2164038008)
Virovitica Turanovac Zdjelar (Stevo) Ivan, rođen 1888. Hrvat, obešen 1945. u logoru, Turanovac (2163011023)
Vojnić Kestenovac Zdjelar (Mile) Lazo, rođen 1893. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Kestenovac (2424075012)
Vojnić Kestenovac Zdjelar (Mile) Mile, rođen 1929. Srbin, poginuo 1941. nepoznato, Ogulin (2827071004)
Vojnić Klupica Zdjelar (Dragić) Sava, rođen 1898. Srbin, umro 1943. u NOBu, Klupica (2268028004)
Vojnić Klupica Zdjelar (Sava) Milan, rođen 1924. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Klupica (2403013093)
Vojnić Klupica Zdjelar (Stanko) Dragić, rođen 1877. Srbin, umro 1943. u NOBu, Klupica (2268028001)
Vojnić Miholjsko Zdjelar (Marko) Jovan, rođen 1904. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Miholjsko (2268027099)
Vojnić Miholjsko Zdjelar (Marko) Milić, rođen 1898. Srbin, umro 1943. u NOBu, Miholjsko (2268027100)
Vojnić Mracelj Zdjelar (Mile) Dragica, rođena 1935. Srpkinja, umrla 1942. u zbegu, Đaković Potok (2271046039)
Vojnić Mracelj Zdjelar (Miloš) Mile, rođen 1900. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Velika kladuša (2271046038)
Vojnić Mracelj Zdjelar (Nn) Milka, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1943. kod kuće, Đaković Patak (2271046037)
Vojnić Svinica Krstinjska Zdjelar (Ilija) Nikola, rođen 1941. Srbin, umro od zime 1942. Kod kuće, Svinica krstinjska (2272048040)
Vojnić Svinica Krstinjska Zdjelar (Ilija) Stevan, rođen 1941. Srbin, umro od zime 1942. U zbegu, Petrova gora (7032s00387)
Vojnić Svinica Krstinjska Zdjelar (Petar) Nikola, rođen 1942. Srbin, umro od zime 1943. U zbegu, Kapela (7032s00386)
Vojnić Svinica Krstinjska Zdjelar (Rade) Dragica, rođena 1929. Srpkinja, zaklana od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (7032s00385)
Vojnić Svinica Krstinjska Zdjelar (Rade) Ljubica, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2272048184)
Vojnić Svinica Krstinjska Zdjelar (Rade) Nikola, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2272048185)
Vojnić Svinica Krstinjska Zdjelar (Stevan) Đuro, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Svinica krstinjska (2272048045)
Vojnić Svinica Krstinjska Zdjelar (Stevan) Marija, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2272048042)
Vojnić Svinica Krstinjska Zdjelar (Stevan) Miloš, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2272048043)
Vojnić Svinica Krstinjska Zdjelar (Stevan) Nikola, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2272048044)
Vojnić Vojnić Zdjelar (Dragić) Milan, rođen 1929. Srbin, poginuo 1942. u NORu, Nepoznato (0267078040)
Vrbovec Lukovo Lovrečko Zdjelar (Janko) Marta, rođena 1935. Hrvatica, ubijena od ustaša 1943. u zatvoru, Virovitica (2331027017)
Vrginmost Staro Selo Topusko Zdjelar (Đuro) Pejo, rođen 1935. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U zbegu, Bosna (0180033069)
Vrginmost Staro Selo Topusko Zdjelar (Stojan) Pero, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Kordun (0180033068)
Zemun Zemun Zdjelar (Milan) Nikola, rođen 1920. Srbin, streljan 1942. u zatvoru, Vukovar (0913045019)
Zemun Zemun Zdjelar (Miloš) Dušan, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0913045020)
Sisak Brđani – Cesta Zdjelarac (Petar) Ostoja, rođen 1873. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Brđani (2586053098)
Nova Gradiška Smrtić Zdjelarević (Danilo) Jovanka, rođena 1897. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (2324021013)
Našice Poganovci Zdjelarević (Josip) Savo, rođen 1919. Srbin, poginuo 1943. u NOBu Poganovačko P. (2334055007)
Našice Poganovci Zdjelarević (Kosta) Josip, rođen 1887. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Zemun Sajmište (2334055008)
Bjelovar Orovac Zdjelarević (Lazo) Jovo, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1944.u logoru, Jasenovac (2102077015)
Slavonska Požega Veliki Bilač Zdjelarević (Mile) Jovo, rođen 1901. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Veliki bilač (2383129005)
Bjelovar Stari Pavljani Zdjelarević (Nikola) Dušan, rođen 1924. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Poganac kod kri (2099036011)
Nova Gradiška Smrtić Zdjelarević (Nikola) Zorka, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (2324021055)
Nova Gradiška Smrtić Zdjelarević (Nn) Pane, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (7039s01315)
Nova Gradiška Smrtić Zdjelarević (Nn) Stevo, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (7039s01314)
Kragujevac Kragujevac Zdjelarević (Samojilo) Joco, rođen 1923. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Kragujevac (2324021014)
Nova Gradiška Smrtić Zdjelarević (Samojilo) Pane, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (2324021015)
Nova Gradiška Smrtić Zdjelarević (Stevo) Draga, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (2324021059)
Nova Gradiška Smrtić Zdjelarević (Stevo) Ilija, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (2324021060)
Nova Gradiška Smrtić Zdjelarević (Stevo) Ljepša, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (2324021058)
Nova Gradiška Smrtić Zdjelarević (Stevo) Mara, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (2324021057)
Nova Gradiška Smrtić Zdjelarević (Stevo) Mile, rođen 1882. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, U smrtiću (2324021054)
Nova Gradiška Smrtić Zdjelarević (Stevo) Milka, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (2324021056)
Nova Gradiška Smrtić Zdjelarević (Stevo) Mira, rođena 1944. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (2324021061)
Bjelovar Stari Pavljani Zdjelarević (Stojan) Jula, rođena 1864. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2099036010)
Bjelovar Orovac Zdjelarević (Tomo) Mara, rođena 1894. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2102077014)
Nova Gradiška Čovac Zdjelarić (Jevrem) Luka, rođen 1884. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (2322015061)
Nova Gradiška Čovac Zdjelarić (Jovo) Ljuban, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (2322015060)
Nova Gradiška Čovac Zdjelarić (Lazo) Ostoja, rođen 1903. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Cernik (2322015111)
Nova Gradiška Čovac Zdjelarić (Ljuban) Jovan, rođen 1928. Srbin, ubijen 1945. U direktnom teroru, Sl.brod (2322015059)
Nova Gradiška Čovac Zdjelarić (Mile) Branko, rođen 1909. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, N.gradiška (2322015033)
Nova Gradiška Čovac Zdjelarić (Mile) Dušan, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (2322015030)
Nova Gradiška Čovac Zdjelarić (Mile) Petra, rođena 1898. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2322015008)
Nova Gradiška Nova Gradiška Zdjelarić (Nikola) Nada, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5102s00270)
Nova Gradiška Nova Gradiška Zdjelarić (Nn) Jovanka, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5102s00269)
Nova Gradiška Čovac Zdjelarić (Vaso) Petra, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5102s00271)
Velika Kladuša Ponikve Zdijelar (Đukan) Đuro, rođen 1905. Srbin, spaljen 1942. kod kuće, Ponikve (1377011003)
Velika Kladuša Ponikve Zdijelar (Đuro) Branko, rođen 1927. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Karlovac (1377011006)
Velika Kladuša Ponikve Zdijelar (Đuro) Milan, rođen 1927. Srbin, spaljen 1942. kod kuće, Ponikve (1377011007)
Velika Kladuša Ponikve Zdijelar (Đuro) Milka, rođena 1907. Srpkinja, spaljena 1942. Kod kuće, Ponikve (1377011005)
Duvno Eminovo Selo Zdilar (Božo) Stana, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Duvno (1430014017)
Duvno Eminovo Selo Zdilar (Dragutin) Zorka, rođena 1923. Srpkinja, poginula 1944. U NOBu, Sarajevo (1430014014)
Imotski Kamenmost Zdilar (Luka) Miloš, rođen 1912. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Ibvor (2629019032)
Duvno Eminovo Selo Zdilar (Mijo) Pero, rođen 1913. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Nevesinje (1430014005)
Duvno Eminovo Selo Zdilar (Milan) Zorka, rođena 1909. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, Nevesinje (1430014011)
Duvno Eminovo Selo Zdilar (Pavo) Draginja, rođena 1911. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Eminovo selo (1430014006)
Duvno Eminovo Selo Zdilar (Pero) Dragutin, rođen 1894. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Glamoč (1430014013)
Duvno Eminovo Selo Zdilar (Pero) Ruža, rođena 9999. Srpkinja, umrla 1943. nepoznato, Glamoč (1430014010)
Imotski Kamenmost Zdilar (Petar) Luka, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Duvno (2629019031)
Duvno Eminovo Selo Zdilar (Tomo) Cvita, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1942. kod kuće, Eminovo selo (1430014034)
Duvno Eminovo Selo Zdilar (Tomo) Rade, rođen 1885. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Eminovo selo (1430014016)

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *