Home » Robna razmena » IP 63: Razni proizvodi od gume

IP 63: Razni proizvodi od gume

Извоз разних производа од гуме (401699 Articles of vulcanised rubber nes, other than hard rubber) повећан је 6,2 пута од 2008г, са 3,8 на 23,4 милиона евра у 2015г, док је у односу на 2014г (24,5) смањен за 4,4%. Према вредности извоза налазе се на 93 месту, па су се квалификовали, како по релативном порасту вредности извоза, тако и по његовој апсолутној вредности у категорију ИПС.

Светска вредност извоза ових производа повећана је са 6,4 милијарди евра у 2008г на 10,4 милијарди у 2015г. Највећу вредност извоза имају: Немачка (1.658 милиона), Кина (780), САД (771) и Пољска (700). Србија се налази на 36. месту, а од суседних земаља већу вредност извоза имају Румунија на 15. месту (213 милиона евра) и Мађарска на 22. месту (104).

Пошто се највероватније ради о производњи Мишелина, највећа вредност извоза евидентирана је у Француску (5,5 милиона евра), Немачку (4,9) и Турску (2,5). Производи се из Србије пласирају у више од 75 земаља.

Увоз ових производа повећан је са 7,4 на 16,7 милиона евра, респективно, те је Србија из дефицита од 3,6 милиона евра прешла у суфицит од 6,8 милиона евра.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>