Home » Cene, kurs i Belex, Robna razmena » Uticaj deprecijacije lire na uravnoteženje robne razmene Turske u 2018

Uticaj deprecijacije lire na uravnoteženje robne razmene Turske u 2018

Турска је у 2018 имала раст инфлације изазаван депрецијацијом лире. Реална депрецијација лире, која је у септембру 2018 достигла минималну реалну ефективну вредност, утицала је да се у октобру постигне рекордна месечна вредност извоза уз покривеност увоза извозом од 97%. Међутим, у последњем тромесечју 2018 дошло је до реалне апрецијације лире од преко 20%, што је утицало на пад покривености увоза извозом на 84% у децембру (што је далеко изнад 60% у децембру 2017).

Турска је завршила 2018 са извозом робе вредним 168 милијарди долара, увозом од 223 милијарде и дефицитом од 55 милијарди долара. Извоз је повећан за 7%, увоз је смањен за 4,6% а дефицит у робној размени смањен је за 28,4%.

Реални ефективни курс лире имао је индекс 86 у децембру 2017 (2003=100), смањен је на минималних 62,5 у септембру и повећан је на 76 у децембру 2018.

Шта ће се догађати у 2019?

Уколико се настави реална ефективна апрецијација лире, доћи ће до новог повећања дефицита у робној размени, а уколико се задржи постојећи ниво реалног ефективног курса могуће је да дође до даљег смањења дефицита кроз мањи увоз (у децембру је међугодишње смањен за 28,3%).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>